Nooit weer nie – Genesis 9:8-17

Nooit weer nie – Genesis 9:8-17
21 Februarie 2021 – Somerstrand Youtube 09:00

Youtube (die hele erediens)
Klankbaan
Youtube (net die preek)

Verwelkoming

Ons fokus vandag op die verhaal van Noag in Genesis 6-9 en ‘n paar verwante Skrifgedeeltes in die res van die Bybel. Baie van julle onthou miskien die vloed vyftig jaar gelede in Port Elizabeth. Ek wil dit as invalshoek gebruik om oor Noag en die boodskap wat die Here steeds vandag vir ons het, te gesels.

Ligkids

Jy kan al van 06:00 af Ligkids kyk. Die verhaal van Noag word met ‘n poppekas uitgebeeld en daar is ‘n splinternuwe liedjie oor God wat sy beloftes hou!

Pulse

Ons begin 7 Maart weer met Pulse. Dit gaan ‘n korter formaat wees. Die teks gaan dieselfde wees as met die Familiediens en Ligkids. Maar, die aanbieding gaan op tieners en hulle ouers gemik wees. Ons dink daaraan om die metodiek af te wissel – bv onderhoude met en insette van lidmate – sowel as om telkens lewensvrae aan te spreek – bv oor genesing, waardes, keuses, Godsbeeld en talle meer.

Alpha

Groot nuus is dat ons vandag om 17:00 met die Youth Alpha begin vir ons graad 7 tot 11 katkisante in die kerk. Daar is meer as 20 ouers wat betrokke is. Dit beloof om ‘n groot belewenis vir ons tieners te wees.

Verjaarsdae

Surette Louw verjaar vandag. Baie geluk! Die res van die name van dié wat hierdie week verjaar is op die skerm. Wens hulle geluk hierdie week.

Toetrede

Lied 492 – In U is vreugde

Votum en seëngroet

Loflied

Lied 8 – O Here God, U naam is groot almagtig

Gebed

Skriflesing en prediking

Onthou jy die vloed in Port Elizabeth?

1 September 1968. Vroeg Sondagmôre. 423 mm reën voor 12 uur die middag. Amper ‘n halwe meter reën in ‘n bietjie meer as ses uur. Hier is ‘n kort snit van die uitstekende video wat JAF Schuitema gemaak het (Volle video: https://youtu.be/u1leO6N2YJs – vgl http://thecasualobserver.co.za/the-great-flood-in-port-elizabeth-on-1st-september-1968/)

Karre en Karavane is die Baakensrivier (Baakensrivier.jpg) af tot in die hawe. Hier dryf ‘n mini in die vloedwaters (Mini-in-Baakensrivier.jpg). Happy Valley is weggespoel. Humewood se brug vernietig (Humewood-road-before-bridge-was-swept-away.jpg) weens die Sharkrivier in vloed (Shark-river-flood.jpg – Shark-river-flood1.jpg). Dit is hoe die verwoesting na die tyd gelyk het (Shark-river-flood.jpg). Hier is Newtonpark 1ste laan (Newtonpark-1ste-laan.jpg). En hier is Albanyweg (Albany-way.jpg). Ditto Brickmakerskloof (Brickmakerskloof.jpg).

Ek onthou as jong tiener het ons daardie Desember vakansie hier kom hou. Tekens van die verwoesting was nog op talle plekke sigbaar, al kon ‘n mens darem in Happy Valley opstap.

Vloede is fassinerend.

Miskien kan jy ander vloede onthou. Laingsburg. Gariep. Die onlangse tropiese storm Eloise in die noorde. En miskien onthou jy van die animasies uit flieks. Impossible. Perfect Storm. Deep Impact.

Dit is opwindend om langs die Augrabiese waterval te staan en die tonne water wat verbykom gade te slaan. Amper ‘n metrieke kubieke ton water per sekonde wat daar verby vloei.

Dit is egter ‘n bietjie anders as die vloed jou self meesleur. Dink maar net as jy deur groot branders rond geslaan word. Jy voel magteloos. Jy snak na asem. Jy hou asem op in die hoop dat jy weer sal kan asemskep. Jy raak gedisoriënteerd. Jou gespook help niks. Jy word eenvoudig meegesleur. Sonder brieke.

Dit is met daardie gevoel wat ek wil hê jy na die Noag verhaal moet luister.

God se hart was onstuimig

Die ding wat jy aanvanklik in die Noag verhaal moet hoor, is dat God se hart in sy binneste ontsteld was. Hy het die perfekte wêreld geskep vir die mens. Sy droom was dat hulle die aarde sou bewoon, bewerk en bewaar. ‘n Droom wat gedwarsboom is deur die slang en die sonde van die Adam en Eva.

God het nuut begin met die derde kind wat vir Adam en Eva gebore is, Set. En daar was ‘n Henog wat só naby God geleef het dat hy lewendig hemel toe geneem is (Gen 5:24).

Maar die geestelike rebellie in die hemel het oorgespoel op die aarde met die seuns van God wat hulle grense oorskry het en met die dogters van die mensdom ondertrou het (Gen 6:1-4).

Die boosheid onder die mense het só groot geword, dat alles wat hulle in hulle hart bedink net sleg was. Die Here het na die aarde gekyk, Hy het gekyk na die mens wat Hy gemaak het, en Hy was jammer dat Hy hulle gemaak het:

“Dit het Hom tot in sy hart gegrief.” (Gen 6:5-6).

Die vloed oor die aarde het gekom uit ‘n hart wat onstuimig was, ‘n hart wat tegelykertyd hartseer en woedend was. Dit is hoe die Hebreeuse woord vertaal kan word (yitʿaṣṣēb). God was seergemaak, ontevrede, misnoegd, verontwaardig.

God stuur ‘n vloed

En God het besluit om iets te doen aan die saak. Want, Hy kon. Hy het besluit om die hele aarde skoon te maak van alle lewende wesens. Elke mens, elke dier, elke voël. Hy wou Hom wreek op die rebellie en boosheid van die mens.

En dit was ‘n groot reën. Van onder en van bo. Die fonteine en ondergrondse waters het opgestoot. Daar is immers meer water onder die aarde as wat daar in al die oseane saam is. Lees maar in dié verband die toonaangewende Science tydskrif oor die magtige ondergrondse oseaan wat naby die aarde se kern ontdek is deur ‘n groep Amerikaanse geofisici.

Hulle bevindinge dui op ‘n reservoir van water in ‘n laag blou rots 400-700 km diep wat drie keer meer as die gekombineerde volume van al die oseane van die aarde saam is. Jy kan dit nagaan in die artikel “Dehydration melting at the top of the lower mantle” (Science 13 Junie 2014: Vol. 344, Uitgawe 6189, bl. 1265-1268. Brandon Schmandt, Steven D. Jacobsen, Thorsten W. Becker, Zhenxian Liu, Kenneth G. Dueker – registreer gratis, dan kan jy die artikel lees).

En dit is aangevul deur die reën van bo, genoeg water om die hele aarde weer soos by die begin met water te bedek. Die derde skeppingsdag se skeiding tussen die aarde en die oseaan is ongedaan gemaak.

En dit was nie vyf mense wat sou omkom nie, soos in Port Elizabeth nie. Nee, alle mense en alle diere. Net agt mense sou gered word.

Hoekom? Want God se hart was onstuimig …

God sien vir Noag

Maar, dan sien God vir Noag. Die een wie se naam beteken “rus gee”. En Noag bring God se hart tot rus. En al sou Hy nie die vloed keer nie, sou Hy nie alles met die vloed uitwis nie. Hy sou vir Noag en sy mense deur die vloed heen beskerm sodat Hy met hulle ‘n nuwe begin sou kon maak.

Noag was bekend as ‘n regverdige, onberispelik in alles wat hy gedoen het. En hy het soos Henog en Abraham ná hom, “naby aan God geleef” (Gen 6:8). Hy het met God gewandel, soos Adam en Eva in die tuin voor hulle sonde.

God laat Noag ‘n ark bou

Gaan lees ‘n slag deeglik die pad wat God met Noag stap. Hy laat hom ‘n ark bou, ‘n plat reghoekige skip wat perfek sou vaar in die moeder van alle storms wat God sou stuur oor die aarde.

En let op na die verwysings in die Skrif. Bv, die naam van die ark was tēbâ. Dit is ook die naam van Moses se mandjie (Eks 2:3). Die simboliek is besonders. Soos Noag word Moses deur water heen gered. Maar, ‘n mens moet hierdie arke aan die ander kant ook weer onderskei  van die ark van die tabernakel wat ʾărôn geheet het (nogal ooreenkomste met Aäron se naam ʾahărôn).

Noag se ark was nie ‘n vaartbelynde skip soos dit soms voorgestel word nie. Die ark was ‘n reghoekige platterige boks. 135 meter lank – so ‘n derde langer as ‘n sokkerveld – 22,5 meter breed en 13,5 meter hoog (3).

Dit is gebou van goferhout wat weens sy harsagtige karakter uitsonderlik bestand sou wees teen water (4). Daar was drie verdiepings (5), en die ark was so ‘n derde so groot soos die Titanic (6).

Maar anders as die Titanic was die verhouding van sy lengte x breedte x hoogte optimaal vir stabiliteit in ‘n rowwe see (30 x 5 x 3). Die ark sou meer as 90 grade moes kantel, om om te slaan, bereken skeepsbouers (7).

Die ark was binne en buite met pik besmeer om dit waterdig te maak (8). Die ark het ‘n dak gehad – ‘n ṣōhar (Gen 6:16), so 45 cm hoog, ‘n halwe meter (9). Die dak word ook ‘n deksel genoem – in Hebreeus mikse (Gen 8:13) wat dieselfde woord is wat vir die seil oor die tabernakel gebruik is (Eks 26:14). Dit is dus baie moontlik dat dit van ‘n tipe seil gemaak is.

Die ark kon ongeveer 1 300 standaard houers (containers) in sy ruimte inpas (10). Die Bybel klassifiseer diere en voëls in “families” wat waarskynlik ooreenkom met die moderne groot biologiese afdelings soos filums (34), klasse (108) ordes (420) of families (6 000) wat as klassifikasies gebruik word. Daar was plek vir ongeveer 40 000 diere met die gemiddelde grootte van ‘n skaap (12).

Aan die kant was daar ‘n deur – petaḥ (Gen 6:16) – wat God toegemaak het agter hulle en êrens aan die bokant ‘n venster – ḥallôn (Gen 8:6 – dieselfde woord word vir die vensters in die tempel gebruik – 1 Kon 6:4).

En dit is in dié vaartuig wat God vir Noag en sy gesin beskerm het vir een jaar en tien dae lank tot die verwoesting van die vloed verby was en die lewe op aarde weer hervat kon word.

Nooit weer nie

Die ding wat ek wil hê jy moet volgende in die verhaal van Noag hoor, is die frase “Nooit weer nie” wat ons in ons teks vir vandag gaan lees.

Genesis 9:8-17

8 Toe sê God vir Noag en sy seuns by hom: 9 “En Ek, kyk, Ek sluit my verbond met julle en julle nageslag ná julle, 10 en met alle lewende wesens wat by julle is – voëls, mak diere, al die wilde diere van die aarde by julle – met alles wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere op die aarde. 11 Ek sluit my verbond met julle: Nooit weer sal alle vlees deur die waters van die vloed uitgeroei word nie; ja, daar sal nie weer ‘n vloed wees om die aarde te verdelg nie.” 12 God het gesê: “Dit is die verbondsteken wat Ek plaas tussen My en julle en al die lewende wesens by julle, vir toekomende geslagte: 13 My boog plaas Ek in die wolke. Dit sal dien as teken van die verbond tussen My en die aarde. 14 Wanneer Ek wolke laat saampak oor die aarde, en die boog verskyn in die wolke, 15 sal Ek my verbond onthou wat daar is tussen My en julle en elke lewende wese, ja, alle vlees. Die waters sal nie weer ‘n vloed word om alle vlees te verdelg nie. 16 Wanneer die boog in die wolke is, sal Ek dit sien, om so herinner te word aan die ewigdurende verbond tussen God en alle lewende wesens, alle vlees wat op die aarde is.” 17 God het vir Noag gesê: “Dit is dan die teken van die verbond wat Ek gesluit het tussen My en alle vlees wat op die aarde is.”

God belowe hier om nooit weer alle lewende wesens deur ‘n wêreldwye vloed uit te wis nie, en Hy gee die reënboog as teken om nie net vir ons nie, maar Homself daaraan te herinner.

Om dié punt deeglik te maak, word dit drie keer onderstreep (vers 8-11; 12-16; 17). God sluit ‘n verbond met Noag, sy nageslag en al die lewende wesens op die aarde:

Nooit weer sal alle vlees deur die waters van die vloed uitgeroei word nie.”

God sal sy verbond ook hou met as teken daarvan die reënboog. Die reënboog is nie net vir ons ‘n herinnering nie, maar veral vir God:

“Wanneer Ek wolke laat saampak oor die aarde, en die boog verskyn in die wolke, 15 sal Ek my verbond onthou wat daar is tussen My en julle en elke lewende wese, ja, alle vlees.

Wat beteken hierdie “Nooit weer nie”?

1. God sal nooit weer die aarde deur water vernietig nie

Noag se verhaal is ‘n belofte aan alle mense. Die belofte is dat God die aarde nie weer sal vernietig soos met die sondvloed nie.

Daarmee belowe God nie dat daar nie “gewone” oorstromings, soos tsunami’s of tropiese storms, sal wees nie, maar geen omvattende verswelging van die aarde nie, soos dit was met die sondvloed.

Dit sal nooit weer gebeur nie, totdat die einde van alles aanbreek.

Dit is sy belofte aan ons.

2. Ons almal leef in genadetyd

Maar, daar is meer. Die verhaal van Noag dra die boodskap aan ons dat ons nou in God se genadetyd leef.

As Petrus in sy tweede brief dink oor Noag se verhaal en die antieke wêreld wat deur water oorstroom is dan waarsku hy die spotters en skeptici dat hierdie sondvloed van Noag hulle moet herinner daaraan dat God inderdaad weer die wêreld gaan oordeel, hierdie keer deur vuur:

9 Die Here stel nie die belofte uit, soos party mense dink nie. Inteendeel, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. 10 Die dag van die Here sal egter kom soos ‘n dief, ‘n dag waarop die hemele met ‘n gedruis tot ‘n einde sal kom, en die elemente sal uitbrand en vergaan, en die aarde en wat daarop gedoen is, ontbloot sal word. 11 As al hierdie dinge so sal vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie – mense wat ‘n heilige lewe lei en godvresend leef, 12 wat na die aanbreek van die dag van God uitsien, en dit probeer bespoedig. Dit is die dag waarop die hemele, deurdat dit verbrand word, sal vergaan, en die elemente sal uitbrand en wegsmelt. 13 Maar ons verwag, volgens sy belofte, nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, waar geregtigheid woon. (2 Petrus 3:9-13)

Die verhaal van Noag is dus ‘n voorbeeld uit die verlede dat God doen wat Hy belowe. Dat Hy in die verlede ‘n onafwendbare katastrofe oor alle ongehoorsaamheid gebring het. Met water. En dat Hy dit weer sal doen. Met vuur.

Ons leef dus in genadetyd. Ons hoor in Noag se verhaal dat God geduldig is. Maar, dit is ‘n geduld met ‘n doel. God wil alle mense tot bekering bring. Daarom vertraag Hy sy oordeel. Daarom gee Hy genadetyd.

God wil almal kans gee om hulle toevlug na Hom toe neem. Hy wil hulle omarm, hulle as’t ware in sy beskerming te neem en vir die ewige lewe te bewaar ten spyte van die laaste oordeel wat op hande is.

Dit is nou die tyd van die Here Jesus Christus. Die Een wat ware rus gee. Wat ons nie net vrywaar van God se oordeel nie. Maar ons nuwe mense maak wat in God se nuwe wêreld saam met Hom sal kan floreer.

3. Daar is ‘n oordeel wat kom

Maar ons moet die “nooit weer” nie misverstaan nie. Die reënboog herinner ons en God aan sy belofte om nie weer só ‘n groot verwoesting deur water te bring nie.

Maar, dit beteken nie dat Hy nie steeds die sonde en die boosheid wil uitwis en ‘n nuwe sondelose bestel wil laat aanbreek nie. Hy gaan dit net nie deur water doen nie, maar deur die vuur wat kom om ‘n nuwe hemel en nuwe aarde te vestig.

Die verhaal van Noag herinner dus alle mense aan die genadige oordeel van God. Waar jy sy genade aanvaar, word jy van die oordeel gered. Waar jy die genade verwerp, word jy deur die oordeel meegesleur.

4. Ons het die opdrag om hierdie wêreld te waarsku

Geen wonder dat die opdrag aan die kerk gegee word om beide die verlossing en die oordeel te verkondig.

Dit is ‘n waarskuwing aan ons as kinders van die Here. Soos Petrus vroeër in sy tweede brief die gebeure rondom Noag as ‘n voorbeeld gebruik vir die gelowiges om te volhard in gehoorsaamheid:

“God het selfs die engele wat gesondig het, nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van die outyd nie gespaar nie, maar die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag wat die wil van God verkondig het, en sewe ander mense het Hy gered.” (2 Pet. 2:4-5).

Dit is ook ‘n waarskuwing aan alle mense, soos Jesus dit in die NT met die voorbeeld van Noag doen om mense te waarsku oor hulle onbekommerde lewe.

“Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die Seun van die mens: Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Toe kom die sondvloed, en dit het hulle almal uitgewis.” (Luk. 17:25-26; vgl. Matt. 24:37-38).

Nooit weer nie

Daar sal nooit weer ‘n vloed wees soos dié van Noag. God sal sy belofte hou. Nooit weer nie.

Want, dit is nou genadetyd.

Gebruik genadetyd

Daarom, gebruik die genadetyd. Laat ons dié tyd gebruik om te groei in ‘n heilige lewe en om godvresend te leef, sodat ons van die vuur wat kom, gered kan word. En verkondig dié boodskap aan alle mense. Die oordeel kom.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Dit het goed gegaan die afgelope boekjaar. Hier is ‘n woord van Pieter-Willem Moolman, voorsitter van ons Rentmeesterskap kommissie.

Joseph en Nolizwi Ntlatywa

Die Dias Evangelie Trust het laat weet dat hulle na ‘n baie geseënde bediening aftree. Ons wens hulle alle voorspoed toe vir die nuwe lewensfase wat hulle betree.

Sy afskeid is 20 Maart. Daar is ‘n klomp mense van die gemeentes wat hulle ondersteun wat die geleentheid gaan bywoon. As jy wil saamgaan, laat weet vir Annemarie Barnard.

Kermis

26 Februarie, Hamburgers en aartappelslaai @ R50-00 en poeding @ R10-00. Bestellings moet asseblief op die laatste 24 Februarie om 8 uur die aand by Marlein 0832704853 wees, met bewys van betaling.

Ons sal later n meer volledige program van verkope uitstuur.   Dit sal weer elke 2de Vrydag wees. Ons sal ook kantoorbestellings neem vir middagetes, en elke keer teen 12.30nm by kantore aflewer.

MTR Smit

MTR is in die nood met subsidies steeds uitstaande en kinders wat moet skooltoe. En toe  bars huis 5 se geyser ook nog!  Dringende behoefte aan voedsel (verkieslik nie bederfbare goed) en swart skoolskoene. Ook hardeband boeke – 92 ‘bladsye en “exam pads”.   Vir kleuters en grondslagfase kinders sal aktiwiteitsboeke bv “connect the dots” of “spot the difference” en enige taal of prentjiesomme boekies waardeer word. Bydraes kan by kerk of by Laetitia Greyling afgelaai word. Skakel 0822022345 vir meer inligting. Kontant bydraes  kan by kerk inbetaal word – verwysing MTR – of by Kinderoord MTR  Smit self: ABSA 1640157808 takkode 632005.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is oop twee dae ‘n week, Dinsdag en Donderdag 09:00-12:00. Onthou om in te skryf op ons Nuusbrief en op ons Webtuiste.

Eredienste

Die opsies vir ons eredienste brei uit.

  • Jy kan Sondae by die weeklikse erediens om 09:00 inskakel by hierdie YouTube playlist of by Somerstrand se Facebook.
  • Jy kan ook die erediens in die kerkgebou bywoon – maksimum 50. Bespreking dus belangrik. Skryf in by Liésl (info@somerstrandgemeente.co.za).
  • Indien jy net na die preke wil luister, kan jy dit Sondae vanaf 09:00 by my eie YouTube playlist
  • Die Kinderkerk Ligkids kan jy op hierdie playlist by Youtube Dit is al 06:00 beskikbaar. Stoor die skakels êrens sodat jy maklik daarby kan kom.
  • Pulse kom 7 Maart by wat teen 11:00 beskikbaar is. Jy kan dit by hierdie Youtube playlist

Leesrooster 2021

Ons volg hierdie jaar die Leesrooster (Revised Common Lectionary 2021). Jy is baie welkom om in te skakel daarby. Daar is ongeveer 1 600 mense ingeskryf by bybelskool.com. Die voordeel is dat jy doodgewoon in ‘n gegewe week kan inval om saam te lees.

Ons lees Maandae ‘n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae ‘n gedeelte uit die OT, Woensdae ‘n gedeelte uit die Psalms en Donderdae ‘n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste.

Stiltetyd en Kleingroepe

Vir stiltetyd en kleingroepe stuur ek elke dag, Maandag tot Donderdag, die Bybelgedeelte vir die dag saam met ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis hiervan vir ons. Die eerste bydrae is 25 Januarie 2021 gestuur.

Om bogenoemde bydraes per e-pos te ontvang, kan jy inskryf by Bybelskool.com.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Youtube

Onthou om in te teken op ons kanaal met die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit om jou te herinner om Sondag in te skakel.

Seëngroet

Uitsendingslied

Lied 269 – God bly met u waar u ook mag gaan

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.