Jesus sê … EK IS – Lydens- en Paassangdiens – 17 April 2011

Ek is die Goeie Herder

Liturg

Jesus het gesê: “Ek is die goeie herder.”

Ons doop vandag een van Jesus se skape – Dawid Fanus van Zyl (Louis en Madelize [LD, Jan-Hendrik])

Doop en Dankoffer

Dankoffer tydens die dooplied aan die einde van die doop

Gemeente: 288:1 Ons dank U, Heer, en bring U eer

Liturg

Sy herderskap beteken: “Hy lê sy lewe af vir sy skape.” (Joh 10:10).

Dit is die evangelie, die goeie nuus van die Goeie Herder wat sy lewe nie belangriker ag as dié van sy skape nie.  Hy het sy lewe vir ons afgelê.

Koor: Laat ons Heer u dood gedenk, lewe vind in u dood – Ave Verum Mozart

Ek is die brood wat lewe gee

 Liturg

En terwyl hulle eet met die laaste paasmaaltyd, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee met die woorde: “Neem, eet; dit is my liggaam.’” (Matt 26:26).  Daarmee het Hy sy uitspraak vervul : “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.” (Joh 6:35)

Gemeente: 399:1-2 Aan die tafel met die Paasmaal, breek die Here self die brood: Dis my liggaam, dis vir julle

Ek is die weg

Liturg

In Jesus se afskeidsgesprekke in Johannes 14-17 praat Jesus indringend oor sy kruisdood.  En Hy spel uit dat Hy die weg, en die waarheid en die lewe is (Joh 14:6).  En Hy illustreer dit deur op te staan van die Nagmaalstafel en deur die worsteling van Getsemane die weg na God vir ons te word.

Koor: Bly by my en waak hier met my

Liturg

Petrus, ons lees dat jy en Johannes en Jakobus in die tuin van Getsemane uitgekies is deur Jesus om saam met Hom te bid in sy worsteling met die pad wat Hy moes gaan.  Maar julle het dit baie moeilik gevind om saam met Hom te bid.  Was julle net baie vaak?

Petrus

Ons het ’n besige program gehad daardie laaste week.  Elke dag het Jesus in die tempel met die mense gesels.  En deurentyd het Hy ook vir ons geleer oor sy naderende lyding en dood.  Nie dat ons toe baie daarvan begryp het nie.  En met die Paasmaaltyd – die vleis, die verskillende bekers wyn – was dit alreeds moeilik om wakker te bly.  Maar dit was asof ons ook nie geweet het hoe ons moet bid nie.  Jesus was so doodsbenoud, so ontsteld, so beangs – maar tog het ons steeds so min verstaan van wat regtig aan die gang was.  As ons maar geweet het.  Maar as ’n mens nie met insig bid nie, oorval die vaak jou so ongemerk.  Ons kon dit nie keer nie.

Liturg

Die wonder is dat Hy deurgedruk het, en dit bring vir ons die lewe.

Koor: O my Vader laat hierdie beker by my verbygaan

Ek is die waarheid

Liturg

Wanneer Jesus voor Pilatus in die beskuldigingsbank staan, verdedig Hy Homself nie teen die beskuldigings van die Joodse Raad nie.  Hy wat die waarheid is, word in die rug gesteek en verraai deur dié mense wat vir die waarheid moes opkom.  Maar deur sy dood verlos Hy ons juis van alle valsheid en vertoon.  En kan ons God die Vader nou self in waarheid aanbid.

Liturg

Pilatus, jy het tog duidelik te kenne gegee dat jy geen skuld in Jesus gevind het nie.  Hoekom het jy jou deur die Joodse Raad in ’n skuldigbevinding laat inboelie en nie vir die waarheid opgekom nie?

Pilatus

Wel, ek weet nou nie van inboelie nie.  Ek dink dit is nie soseer ’n geval van die waarheid wat gesneuwel het nie, eerder ’n geval van verkeerde keuses wat geseëvier het.  As Jesus net homself sou verdedig het, my iets gegee het waarmee ek die aanklagte teen hom kon afweer!  Dan sou hy vry gewees het.  Maar hy het net daar gestaan, niks gesê nie, en my daarom niks gegee om mee te werk nie.  In ’n sekere sin het hy dus sy eie dood veroorsaak.  As die skare ook net so ’n bietjie meer intelligent was. Ek dog my troefkaart sou briljant werk.  Ek het immers elke Paasfees iemand kwytgeskeld, en het regtig gedink dat die skare eerder vir Jesus as vir Barabbas sou kies, maar helaas.  Toe hulle so oproerig raak, het ek besef ek moet dit onder beheer bring, anders sal ek uiteindelik vir ’n opstand verantwoordelik gehou word.  En ek het hulle gegee wat hulle gevra het: die lewe van Jesus.  Ironies dat hy daardeur presies bereik het waarvoor hy volgens julle gestuur is.  Miskien gee ek hom dus nie genoeg krediet vir die waarheid nie.

Liturg

Die genade is dat Hy ten spyte van ons eie gebreke vir elkeen wat in Hom glo, die waarheid word.

Koor: Kruisig Hom!

Ek is die lewe

Liturg

Terwyl Jesus aan die kruis hang om die prys vir ons sondes te betaal, illustreer Hy dat Hy die lewe is.  ’n Moordenaar hang saam met Hom en neem sy toevlug tot Jesus, selfs al is hy op sy laaste.

Koor: Jesus o dink aan my

Liturg

Ons ken jou net as die moordenaar aan die kruis.  Wat het deur jou kop gegaan toe jy dié man Jesus langs jou sien hang?

Moordenaar

Wel, ek kon net sien dat Hy anders was.  Sy geduld selfs in die pyn en die worsteling het my aangespreek.  Dat Hy boonop nog aan ander gedink het, soos aan sy ma, en die een dissipel gevra het om na haar te kyk na sy dood, dit het my baie beïndruk.  En hoe Hy met Sy Vader gepraat het om sy vyande te vergewe – dit was die finale stukkie wat my oortuig het, dié man is van God af.  Daarom het ek Hom gevra om aan my te dink as Hy in sy koninkryk kom.  En aan die einde van my lewe kry ek toe die boodskap dat daar ’n paradys vir my wag.  Praat van ’n lewenslyn!  Ek was so bly, al moes ek nog eers die pad van die kruis voltooi.

Liturg

Liewer laat as nooit – want Hy is die lewe en dit in ’n oortreffende trap.

Solis: Pie Jesu (G Fauré)

399:4-5 Na ‘n nag van ondervraging – in die pyn, daar aan die kruishout

Ek is die opstanding

Liturg

Die spits van die verhaal van Jesus lê in die opstanding.  Jesus het reeds by die opwekking van Lasarus gesê: ““Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. ” (Joh 11:25-26)  Maar sy eie  leë graf span die kroon op sy bediening en betekenis vir ons.

Solis: Moenie skrik nie

Liturg

Maria, die oggend toe julle by die graf kom om Jesus met die reukolie te salf, was julle totaal uit die veld geslaan toe die graf leeg is.  Geen wonder die engele het vir julle gesê om nie te skrik nie!  Julle het seker nie geweet wat om daarvan te dink nie?

Maria

Ja, ons was totaal verskrik.  Want jy moet onthou, ons het wel die opwekking van Lasarus ervaar, en dit was al wonderlik.  Maar, dit was Jesus wat hom opgewek het.  Hoe kon Hy Homself opwek?  Ons was baie verward.  En toe die leë graf.  Ons het nie geweet wat om daarmee te maak nie.  En om toe nog die opdrag te hoor om die ander daarvan te gaan vertel.  Dit was amper te veel om te verteer.  Die mans het per slot van rekening nie graag na ons vrouens geluister nie. Wat sou hulle sê as ons met dié storie by hulle aankom?  Maar, dit was darem net kortstondig – die feit dat Jesus lewe was so oorweldigend.  Ons sou in elk geval nie kon stilbly nie.  Dit was net te groot en te goeie nuus – selfs al het Petrus en die ander ons nie onmiddellik geglo nie.

Liturg

Dit is aan mense soos jy te danke, dat ons kan glo – al moes jy ook eers die ongeloof van jou mense trotseer.  Mag ons self in hierdie oortuiging van Jesus se opstanding vasstaan.

Koor: Die Heer het waarlik opgestaan

Vonkk 5 Vreugde! Vreugde!

Liturg

Tomas, jou storie word vandag nog vertel, hoe jy getwyfel het in die opstanding, en eers jou vinger in die gate in sy hande en jou hand in sy sy wou steek voordat jy sou glo.  Het jy dit toe uiteindelik gedoen?

Tomas

Nee, ek het nie kans gesien daarvoor nie.  Ek bedoel, wat sou jy gedoen het?  Ek het eintlik nie geweet waar om my kop in te steek nie!  Ek was net oorbluf, heeltemal oorweldig, en in my het daar net hierdie refrein gemaal: “My Here en my God!” En voor ek my kon kry, het ek dit ook vir Hom gesê.  En dit was asof my hele binneste tot rus gekom het.  Al my vrae en al my twyfel het gaan lê.  Want hier staan Jesus in al sy heerlikheid, as God, voor my.  Ek kon niks anders doen as om Hom te aanbid nie.  En my te verwonder oor sy genade wat ook vir my, ’n twyfelaar, genoeg was.

Liturg

Ek geniet jou storie regtig, want as Jesus soveel moeite met jou gedoen het, is daar hoop vir ons ook.

Koor: Christus het waarlik opgestaan

Koor: Kom laat ons almal vrolik

Liturg

Hierdie greep van 24 uur uit Jesus se lewe het die wêreld verander, vir altyd.

Hy het Homself bekendgestel as die Goeie Herder wat sy lewe aflê vir sy skape.  Ons doop herinner ons daaraan dat Hy dit ook vir ons gedoen het.

Hy het Homself bewys as die weg en die waarheid en die lewePilatus het dit teengestaan en homself uitgeskryf uit die storie uit.  Petrus het gevou onder die druk van die oomblik, maar toegelaat dat Jesus hom weer terugskryf in die storie na die opstanding.  Die moordenaar aan die kruis het ’n gaping gesien in sy doodsworsteling en met sy vertroue in Jesus deel van Sy storie geword.

Die toppunt van alles is dat Jesus die opstanding en die lewe geword het met sy leë graf.  Hy het aan Maria Magdalena verskyn en sy het in geloof gereageer.  Selfs ’n twyfelende Tomas kon sy opgestane teenwoordigheid nie weerstaan nie.

Jy het ’n keuse: Weerstaan Hom soos ’n Pilatus, en jy skryf jou uit die storie uit, en uit die ervaring van die vrede en vreugde wat net Hy kan gee.  Laat Hy jou lewe bepaal – en jy sal die vreugde van sy teenwoordigheid ervaar, soos ’n Petrus, soos ’n moordenaar, soos ’n Maria, soos ’n Tomas.  Hy sal vir jou die brood wees wat lewe gee.

En ons kan ons keuse uitoefen met sang – dit is ons getuienis

Koor: Daar klink ’n lied

414 Juig verlostes, juig en sing

Liturg

Seën en amen

     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment