2 Tim 1:1-7 – Familievernuwing

Verwelkoming en aankondigings

Baie dankie aan die Laerskool Summerwood se koor o.l.v Anél van Deemter, en begelei deur Esta Swart vir hulle deelname aan vanoggend se diens.

Toetrede

Summerwoodkoor “Let there be peace”

Votum

Seëngroet

Lofsange

Lied 453 “Aan die Vader dank en ere” (staan)

Koor: Lied 294 “Jesus roep die kindertjies”

Vonkk 159 “Heer, ons dink aan Afrika” (sit) Koor v1 en Gemeente die refrein in Afrikaans Koor v2 en Gemeente die refrein in Engels

Kindertyd

‘n Stamboom

Dis wonderlik om ‘n familie te hê.  Mense wat vir jou liefhet.  Mense by wie jy hoort.

Ons kan van ons familie ‘n stamboom maak.

Wat is ‘n stamboom?

Dit is ‘n lys van ons familie.

Kyk op die blaadjie wat ons uitgedeel het.

‘n Mens skryf jou eie naam boaan. Kom ek wys vir julle (A3 papier)

Dan skryf jy jou pa en ma se naam.

Daarna skryf jy jou oupa en jou ouma se name in.  Ons het mos vier van hulle – 2 oumas, en 2 oupas.

En so kan ‘n mens aangaan.

In hierdie stamboom is daar ook plek vir tannies en ooms aan die onderkant.

Daar kan jy hulle name inskryf, en ook miskien mense wat vir jou baie beteken, mense hier in die kerk wat ook kinders van die Here is.

Timoteus se stamboom

Ek wil julle nou vertel van Timoteus se familie.  (Ook op A3 papier).

Timoteus was ‘n jongman vir wie Paulus baie lief was.

Hy het hom oral saam met hom gevat.  Oral waar Paulus vir mense van die Here vertel het, kon Timoteus sien hoe hy dit doen.  En kon Timoteus self begin om vir die mense van die Here te vertel.  En hy later op sy eie reise te gaan om mense te help.  En uiteindelik kon hy dieselfde werk doen wat Paulus gedoen het.

Hoekom het Paulus hom saam gevat en hom geleer?

Want hy kon sien dié Timoteus was baie lief vir die Here.  En hy het geweet dat die Here baie lief was vir Timoteus en het vir hom ‘n taak gehad het.  Hy moes ‘n predikant word, en die mense in ‘n groot stad, Efese, help.  Die Here wou hê dat hy die werk voortsit wat Paulus daar begin het.  Hy moes preek, en die mense van die Here vertel.

Maar, hoekom was Timoteus so lief vir die Here?

Want hy het ‘n ma gehad wat die Here baie lief gehad het.  Haar naam was Eunice.  Sy was ‘n baie opregte mens.  En sy het met haar hele hart in Jesus geglo.  En sy het nie net self geglo nie.  Sy het van kleins af vir Timoteus uit die Bybel gelees, en vir hom geleer hoe om die Here lief te hê, en in Hom te glo.

Maar, waar kom sy ma se geloof vandaan?  Van haar ma af, van sy ouma, Loïs.  Sien, Timoteus se ma het ook haar geloof geleer by haar ma, Timoteus se ouma.  En dié ouma het ook vir haar uit die Bybel geleer, en vir haar gehelp om die Here lief te hê en in Hom te glo.

En só kan ons aangaan.

Julle stamboom

Net soos Timoteus het julle ook ‘n ma en ‘n pa wat vir julle van die Here vertel, wat vir julle uit die Bybel lees, en wat saam met julle bid.  Dit is hoekom julle hier in die kerk is, omdat hulle julle gebring het om van die Here te leer.  En hulle leer ook self elke keer meer, sodat hulle weer vir julle kan help.

Dit is hoe dit in die kerk werk.  En dit is die wonderlikste manier wat die Here gekies het om vir ons van Hom te leer. Ons leer dit by ons ma en pa.  En ons leer dit by ons ouma en oupa.  En julle mag hulle maar vra.  Hulle wil graag vir julle leer.

Sal julle?

Gebed

Kom ons sê dankie dat ons ‘n ma en pa het wat vir ons van die Here kan leer en vir ons kan help om in die Here te glo.  En ons sê dankie vir ons oumas en oupas wat vir ons lief is, en wat ook vir ons van Hom leer.

Die Graad 1-3’s gaan nou na die Ark vir ‘n Gesinsbyeenkoms (ouers gaan saam) en die voorskoolse kinders na die toepassing.  Graad 4-7’s bly in die kerk, om verder te luister oor hoe die kerk in ons families werk.

Skriflesing

Timoteus was afkomstig van Listra en het heel moontlik tot bekering gekom met Paulus se eerste besoek daar tydens sy eerste sendingreis.  Dit is die plek waar Paulus gestenig is en as’t ware uit die dood opgestaan het (Hand 14:19-20).  Sy pa was ‘n Griek, en sy ma, Eunice, ‘n Joodse Christen – soos trouens sy ouma Loïs ook was (Hand 16:1; 2 Tim 1:5).  Met Paulus se tweede besoek aan Listra het Timoteus by Paulus aangesluit nadat hy besny is, waarskynlik omdat sy ma ‘n Jodin was.  In Timoteus het Paulus ‘n jong gelowige gevind wat met oorgawe hom aan die bediening gegee het.

Timoteus is met die skrywe van die brief die pastor van Efese, die plek waar Paulus ook vroeër lank gewerk het (Hand 18-20).

2 Timoteus is soos die laaste testament van Paulus waarin hy Timoteus oproep om getrou aan Jesus Christus en sy evangelie te bly, sowel as aan Paulus.  Timoteus word hiermee die testateur wat Paulus se laaste wense moet uitvoer, en ook die erfgenaam van die roeping wat God vir Paulus gegee het, om die evangelie regdeur die wêreld te neem.  Paulus weet immers dat die tyd van sy dood voor die deur is (4:6,18), moontlik weens die verraad van Aleksander (4:14) wat vroeër uit die gemeente gesit is saam met Himeneus (1 Tim 1:19-20; 2 Tim 2:17).  Daarom is die brief anders as die ander gevangenskap briewe, waar Paulus verwag om weer vrygelaat te word (bv Fil 1:24; 2:23-24; Filemon 22).  Dié keer is hy oortuig is die einde naby.

Paulus skryf die brief uit die tronk in Rome (1:8,17) in ongeveer 64 nC en is heel waarskynlik kort hierna deur keiser Nero tereggestel.  Paulus se verwysing in 4:17 na ‘n leeu, word deur baie geleerdes met Nero of die Romeinse ryk verbind.  Dit is uit dié leeu se bek wat die Here hom gered het om hom behoue in die hemelse koninkryk te bring.

Die brief word in die eerste plek aan Timoteus gerig (1:2) en in die tweede plek aan die gemeente in Efese (1:18).  Let op Paulus se seënbede aan “jou” en aan “julle” in 4:22.

Die boodskap is gefokus op getrouheid te midde van teenstand deur dwaalleraars (2:16-18; 3:13), die afvalligheid van baie mense (1:15) en Paulus se eie naderende dood (4:6-8).

Let op hoe Paulus met die deur in die huis val en fokus op getrouheid aan die evangelie.  Die getrouheid hou in dat hy:

 1. bereid is om vir die evangelie te ly (vers 2 en 8) en
 2. hom aan sy roeping sal toewy in afhanklikheid van die Heilige Gees wat in hom woon (ves 13-14).

As motivering en onderskraging noem hy:

 1. die seën wat hy steeds ervaar deur ‘n gelowige familie te kan hê (sy ouma Loïs en sy ma Eunice) en hom van kleins af in die Woord onderrig het (3:5) – vers 5,
 2. die krag en liefde en selfbeheersing wat God se Gees in hom losgelaat het – vers 7,
 3. die onverganklike lewe wat God vir ons belowe het – vers 10,
 4. die voorbeeld van Paulus (as prediker, apostel en leraar) wat hom aanspoor om te leef in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het – vers 13.

Timoteus moet homself aan dié dinge herinner om sy getrouheid te versterk en weer die passie van sy roeping te herontdek deur dit soos ‘n vuur aan te blaas in afhanklikheid van die Heilige Gees.

Dan sal hy nie skaam wees om die evangelie te verkondig nie, en sy deel van die ontberings dra vir die evangelie, met die krag wat God gee.

Dié getrouheid moet volgehou word in die konteks van mense wat juis die teenoorgestelde doen: onder andere Figelus en Hermongenes (ons weet verder niks van hulle nie).  Daarteenoor is daar getroues soos Onesiforus, van Efese, wat op sy beurt vir Paulus in die tronk kom bemoedig het.

2 Tim 1:1-7

Woordverkondiging

Paulus se liefde vir Timoteus

Paulus was baie lief vir Timoteus. Hy het hom leer ken net na hy ‘n groot teleurstelling met Johannes Markus gehad het. En van die begin af het hy ge-”click” met Timoteus. Hulle het baie saamgewerk …

Nou skryf Paulus ‘n laaste brief, soos ‘n laaste testament. En Paulus is baie dankbaar, maar ook besorg, want Timoteus moet nou Paulus se plek oorneem.

 • En let op wat is die eerste ding waaraan Paulus dink.  Hy dink aan God, en hy dank Hom dat Hy daar is vir hulle.  Daarmee herinner hy Timoteus daaraan dat God die diepste bron van krag is.  Dit is altyd waar ‘n mens begin.  Niks is belangriker as God in ‘n mens se lewe nie.
 • Maar die tweede ding waaraan Paulus dink, is Timoteus se familie.  Van al die mense wat ‘n invloed in Timoteus se lewe gehad het, is dit sy ma en sy ouma wat uitstaan.  Timoteus het nie sommer uit die lug uit begin glo nie.  Hy het dit by sy ma en sy ouma geleer, selfs al lees ‘n mens niks van sy pa of oupa se geloof nie.  Sy ma en ouma het gesorg dat hy vir God leer ken en vir Hom leer dien.

En dit is vandag nog so.

Ouers se invloed op hulle kinders

Ouers het die grootste invloed op hulle kinders se geloof – tussen 60-80%.  Grootouers se invloed is die helfte so sterk, 30%.  Om dit helder te sê: As kinders glo en die Here liefhet, en as volwassenes daarmee voortgaan, is die primêre rede daarvoor dat hulle by hulle ouers en hulle grootouers geleer het om te gloi.  Dit is waar vir meer as 60% van gelowige kinders as hulle ouers hulle verantwoordelikheid nakom.  Dit is waar vir meer as 30% van gelowige kinders as hulle grootouers hulle verantwoordelikheid nakom.

Daar is selfs ‘n Psalm geskryf oor dié tema: “Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie.  Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat Hy gedoen het.” (vers 3-4).

Timoteus se ma en ouma

Sien, die geloof het eers in Timoteus se ouma geleef, Loïs, en toe in sy ma, Eunice, en nou in hom. Dit is wat 2 Tim 1:5 sê. 

Ons lees nie veel van sy pa en die res van sy familie nie.

Dit gaan in die kerk en in die Christendom dus veral oor die geloofsfamilie waarbinne ons grootword, en die wyse waarop ons mekaar in die geloof in die familie versterk en die manier waarop ons ook die geloof aangee aan ons kinders. 

Om die waarheid te sê, dit is wanneer ons nie meer betrokke raak by die geloof van ons kinders nie, wanneer ouers en grootouers “disengage” en iemand anders, soos die kerk, vertrou om iets aan hulle kinders se geloof te doen, dit is presies dan waar geloof in die gedrang kom, waar ons nie meer die vitaliteit en die groeikrag van die geloof in ons families en uiteindelik ook in die kerk belewe nie.

En dit is nie al nie.  Daar was ‘n hele aantal mense wat by Timoteus se geloof betrokke was.  ‘n Mens kan die volgende mense ook op sy stamboom inskryf:

 • Priscilla, Akwila, en Onesiforus wat by hom in Efese is en hom ondersteun het (4:19-21). 
 • Ook Eubulus, Pudens, Linos, en Claudia wat saam met al die ander gelowiges aan Timoteus groete stuur uit Rome. 
 • En dan was daar ook nog Lukas en Silas wat ‘n impak in sy lewe gemaak het, op die twee groot sendingreise waarop hulle drie saam was.  ‘n Hegte geloofsfamilie!

Jou eie geloofsfamilie

Gebruik nou die stamboom en skryf daarin jou ma, pa, oumas, oupas neer.  Gebruik die vier onderste blokkies om tannies en ooms, hetsy in jou familie of in jou geloofsfamilie in te skryf.

En terwyl jy skryf, sê sommer dankie vir die Here dat Hy sulke mense in jou lewe gebruik het.

Ek wys sommer my eie stamboom met die belangrikste persone daarin.  Sommige het ek geken, en ander nie, bv my ouma Marie.  Maar die impak van haar geloof op my ma kon ek in my ma se lewe sien.  Natuurlik is mense in dié prentjie nie sonder hulle gebreke nie, maar die gewig van hulle geloof het groot spore in my eie geloof getrap. 

Maar dit is nie net my direkte voorouers nie.  Daar is in my verhaal ook vier ander mense wat ek aan die onderkant ingepas het – tant Anna Vlok, my ma se tannie vir wie ons eintlik ouma gesê het, so naby was sy aan ons, ds Derick Conradie wat die eerste geloofsgeprek met my gehad het in standerd 4, en ds Jaap Weideman wat nie net my ma voorgestel het in Beaufort-Wes nie, maar ook my predikant was in my hoërskooljare, en ‘n ongelooflike impak gehad het in my roeping en uiteindelike bediening (sonder hom sou ek nie vandag ‘n predikant gewees het nie). En dan is daar Gawie Eksteen wat my aan die wonder van stranddienste blootgestel het, wat uiteindelik daartoe gelei het dat ek vir Lynette ontmoet het, maar dit is vir ‘n ander dag. 

Daar is meer … ouma Lottie, Coenie Burger, ‘n paar professore: Hannes Olivier, Bernard Lategan, Bernard Combrinck, Dawid de Villiers, Bethel Müller, en ‘n paar van my ouer geloofsvriende hier in die kerk …  te veel om op te noem.  I salute you!

Dít is hoe die geloofsfamilie werk.  Dit begin by mense wat kies om in jou lewe iets van God en van sy liefde in te bou.  En dit word ‘n kragtige getuienis vir die Here Jesus Christus, as ons begin om dieselfde te doen.

Vier sleutels vir familievernuwing

Dit is waarom ons vir julle vandag vier sleutels gee vir familievernuwing:

 1. God het met ‘n rede uitgebreide families multi-generasioneel gemaak.  Dit is deel van sy groot plan dat geloof deur families kan ontwikkel. En daarvoor het alle families die wysheid en raad van godvresende ouer mense nodig.
 2. Families moet dus doelbewus oop wees vir die raad van godvresende ouer mense. Dit is een van die dinge wat ons moet soek en ontwikkel, om geloofsverhoudings met ouer familielede te hê. En ons moenie bang wees om hul wysheid en raad te vra nie, veral as dit by moeilike situasies kom wat jy moet hanteer.
 3. Dit beteken dat jy godvresende ouer mense toestemming moet gee om betrokke te raak in die lewe van jou familie.   Ek weet dit is baie gevra, en dat dit ook jou opvoeding en jou manier van lewe in die gedrang kanEn jy mag grense stel, uiteraard.  Maar weeg net die negatiewe gevolge op as jy só ’n geloofsimpak op jou kinders se lewe ontbeer.  
 4. Daarom beklemtoon ons, dié godvresende ouer mense kan familielede wees, of kennisse wat jou uitgebreide familie vorm. As jy nie ‘n familielid het wat hierdie rol kan vervul nie, nooi iemand om ‘n oudste, raadgewer en vriend van julle gesin teDie geloof van jou kinders hang daarvan af.

Uitdaging

Wat beteken dit vir ons?

1.  Ons geloofsfamilie sal net werk wanneer ons ons verantwoordelikheid ernstig neem om ons geloof met ons kinders te deel.

 • Dit is in die eerste plek die ouers se verantwoordelikheid … myne, joune … altyd.
 • Dit is in die tweede plek die grootouers se verantwoordelikheid.  Dit is so dat ons al hoe verder van mekaar af woon.  Dit is lank al nie meer vreemd om 30-40 uur per vliegtuig na jou kinders te vlieg om te gaan kuier nie.  Gelukkig het ons egter genoeg tegnologie om steeds in kontak te bly en sinvolle gesprekke te kan hê.  Facetime, Skype, Hangouts, Facebook, e-pos … as jy wil telefoon …

Ouers het nodig om weer daardie geloofsdeur vir hulle eie ouers oop te maak, en hulle toe te laat om hulle lewenswysheid en hulle geloofswysheid met die familie te deel.

En as dit nie kan werk nie, of jou ouers nie betrokke kan of wil wees nie, is dit miskien tyd om uit te kyk vir surrogaat grootouers, mense wat ‘n pad stap met die Here, en wat jy betrokke wil kry in die lewe van jou kinders.

Uiteraard kan dit nie jou eie geloofsgesprekke vervang nie, maar net aanvul.  Maar, gryp die kans aan en doen iets daaraan.

Onthou: God het bedoel dat ‘n familie uit meer as een generasie sal bestaan.  Elke familie het die wysheid en lewenservaring nodig van die ouer lede daarvan.  En gesinne sal daarom doelbewus weer hulleself moet oopstel vir raad en input van ouer mense, mense wat die geloof leef.  Dit is die sleutels tot geloofsoordrag wat deur die geslagte heen ‘n effek sal bly behou.

2.  Dit beteken om gebed en die Bybel as die kern van ons verhoudings te neem.

Hoe pragtig skryf Paulus nie oor Timoteus nie: “Jy ken van kleins af die heilige Skrif” – 2 Tim 3:15.  Die basis van ons geloofsgesprekke is die Bybel – dit leer ons die geloofskennis, die geloofswaarhede, die regte lewenswyse, sodat ons God kan dien en op ons beurt die geloof aan ander kan aangee. 

Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie.  Daar is maar een manier om die suigkrag van die lewe sonder God  vry te spring – dít wat ons tot vervelens toe in die media en die vermaaklikheid van hierdie lewe sien – en dit is om op God en sy Woord te fokus.  Dit is dié fokus wat ook Timoteus die krag gee om in die geloof vas te staan.

Die waarde van die Skrifwoord is omvattend: dit gee jou onderrig in die waarheid, dit help jou met die bestryding van dwaling, dit help jou met die regstel van verkeerdhede, en dit help jou en jou kinders met die kweek van ‘n regte lewenswyse.  Dit is dat wat ‘n mens volkome voorbereid vir die lewe sal wees en toegerus vir elke goeie werk, soos Paulus in hfst 3 sê.

3.  Dit beteken dat ons rolmodelle moet wees:

George Barna sê dat ons ’n ongelooflike hulpmiddel het om ons kinders te leer:  die bereidheid om persoonlike stories te vertel vir ons kinders, en om ’n mate van ons persoonlike weerloosheid in ons verhale in te weef, om ons kinders se aandag te vang, en die punt te maak, dat God in alle omstandighede vertrou kan word.  Ons eie verhale van verandering en van geloof en van ons ervaring van God is die materiaal wat ons moet gebruik om die geloof in God met ons kinders te deel. 

Dit is wat Paulus ook hier verder skryf in 2 Tim 3:10-14 – “jy weet alles wat ek gedoen het …”.  Paulus het toe al geweet dat ons eie geloofslewe die beste rolmodel verskaf vir ons onderrig.  Om jou eie geloofslewe met jou kinders te deel, is die beste verweer teen die beswaar van skynheiligheid, waarvoor ons kinders ’n sesde sintuig ontwikkel het.   Hulle ruik dit op ’n afstand uit. Maar wanneer jy soos Timoteus die passie vir geloof sien in iemand soos Paulus en jy die opregtheid daarvan sien in jou ouma se lewe, en jou ma leef haar geloof voluit, terwyl sy vir jou voorlees uit die Bybel … mense, dan is geloof die mees aansteeklike ding, iets wat kinders gelukkig ook net so maklik optel.

4.  Dit beteken ook dat ons ons kinders moet aanmoedig om hulle geloofsgawes te ontdek en te ontgin.

Dit is waarvan Paulus hier skryf in 2 Tim 1:6-7.  Hy was nie net betrokke reg aan die begin toe Timoteus se gawes ontdek is nie.  Hy was nie net betrokke by die ontwikkeling daarvan soos hy al hoe meer in die bediening ingetrek is nie. Nee, hy moedig hom aan om die gawe van God soos ‘n vuur aan te blaas, sodat Timoteus sy bediening met oorgawe kan uitvoer – 2 Tim 4:2-5.

Ek sluit af

Paulus het geweet dat die evangelie net op een manier kan voortgaan, en dit is as jonger mense as hy die Here Jesus leer lief kry en die geloof begin lewe.  Daarom het hy so baie tyd aan sy jong geestelike kind, Timoteus, spandeer.  Trouens 8 van Paulus se 13 briewe is óf saam met Timoteus geskrywe óf aan hom gerig.  Twee derdes van Paulus se briewe was dus deel van sy bediening aan of saam met Timoteus.  En dan is daar nog die brief aan Titus wat ook ‘n jongeling in die geloof was.

Dit is dié tipe verhoudings wat ons moet aanmoedig.  Ons moet ons Timoteus vind, as jy ouer is (dit bedoel bo veertig!), óf, as jy jonger is, moet jy vir jou ‘n Paulus vind.

Maar, soos Paulus tereg ook sê, dít alles begin by die huis, by ‘n ma, by ‘n ouma, by ‘n pa, by ‘n oupa, by ‘n oom, by ‘n tannie, by iemand wat verantwoordelikheid neem.

En ek wil jou uitdaag vandag.  Ek het ses geloofsgesprekke uit Mark Holmen se boek vertaal en ‘n bietjie aangepas vir ons konteks.  Die eerste een het jy al in jou hand.  Dit is agterop die stamboom.  Die res kan jy op die web kry by ngkerksomerstrand.co.za of by die kerkkantoor.

Die teksvers vir al ses geleenthede is Johannes 3:16: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”  En dit is oop vrae, wat gesprek gaan aanmoedig.

Besluit vandag met wie jy graag oor geloof wil gesels.  Dit kan met jou ouers/kinders wees by huisgodsdiens óf in ‘n een-tot-een gesprek met iemand.  Dit kan by julle kleingroepbyeenkoms wees of in ‘n een-tot-een gesprek met iemand wat jy vertrou.  En gebruik die hulpmiddel.  Dit is eenvoudig.  Dit is fundamenteel.  Dit sal julle lewe verander.

En daar is natuurlik ook die huisgodsdiens en kleingroepmateriaal waar julle verder kan werk met die stamboom en met die vier familievernuwing sleutels.

Besluit vandag!

Amen.

Gebed

Dankoffers

Koor: Siyahamba “We are marching in the Light of God”

Slotlied

Lied 266 “Ons Vader wat woon in die hemel” (staan)

Seën

Respons

Lied 266 laaste reël “Vir ewig en ewig, amen”

Huisgodsdiens

RUS EN ONTVANG

 • Laat iemand bid en vir die Here vra om met julle te praat.

HOOR EN ONTGIN

Lees 2 Tim 1:1-7

 • Wat tref jou in die gedeelte? Deel dit met mekaar.
 • Let op hoe Paulus van sy eie voorouers se godsdiens praat, en van Timoteus se ma en ouma se geloof wat ook in hom is. Watter rol het jou eie ouers en grootouers in jou geloof gespeel? Gebruik die uitgedeelde stamboom om dit grafies voor te stel en dan daaroor te gesels. Dit is ook by ngkerksomerstrand.co.za beskikbaar.
 • Let ook op hoe Paulus van Timoteus as sy geliefde kind praat, en met hoeveel passie hy praat oor sy gebed vir hom, en hoe hy hom aanmoedig om die Here toe te laat om sy hele lewe vol van Sy krag, liefde en selfbeheersing te maak. Is daar iemand in wie se lewe jy só ’n rol speel? Gebruik die stamboom om dit voor te stel en daaroor te gesels.
 • Kyk na die Familievernuwing sleutels. Wat tref jou daarvan? Hoe kan jy dit gebruik en inspan in jou lewe?
 • Wat vra God nou van julle? Hoe gaan julle daarop reageer? Dink spesifiek aan familielede of ander geloofsgenote wat ’n invloed op jou geloofslewe gehad het. Sê vir die Here (en vir hulle) dankie. Besluit hoe jy hulle meer in jou lewe kan betrek.
 • Dink ook aan mense wat die Here op jou hart lê om by betrokke te raak. Jy kan die boekie met Ses Geloofsgesprekke by die kerkkantoor of op die web kry en met ’n groep of ’n individu deurwerk. Die eerste gesprek is op die agterkant van die stamboom gedruk. Só volg jy Paulus se voorbeeld om die geloof na ’n “Timoteus” deur te gee!
 • Gaan deur jul gebedslys. Is van jul gebede beantwoord? Sê dankie! Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondigings.

LEEF EN ONTPLOOI

Familievernuwing sleutels

 1. God het met ‘n rede uitgebreide families multi-generasioneel gemaak. Alle families het die wysheid en raad van godvresende ouer mense nodig.
 2. Families moet oop wees vir die raad van godvresende ouer mense. Soek en ontwikkel verhoudings met ouer familielede. Moenie bang wees om hul wysheid en raad te vra nie, veral as dit by moeilike situasies kom wat jy moet hanteer.
 3. Gee godvresende ouer mense toestemming om in te meng in die lewe van jou familie.
 4. Godvresende ouer mense kan familielede wees, of kennisse wat jou uitgebreide familie vorm. As jy nie ‘n familielid het wat hierdie rol kan vervul nie, nooi iemand om ‘n oudste, raadgewer en vriend van julle gesin te wees.

Ses Geloofsgesprekke

Daar is ‘n direkte verband tussen die geloofsvolwassenheid van kinders en tieners  en hulle geleenthede om oor geloof met hulle ouers en ander volwassenes te gesels (Search Institute navorsing).  Hoe meer jongmense oor geloof met volwassenes gesels, hoe hoër is hulle geloofsvolwassenheid.  Hier is die eerste gespreksraamwerk wat jy kan benut om ‘n geleentheid te skep vir sulke geloofsgesprekke.

Besluit vandag met wie jy graag oor geloof wil gesels.  Dit kan met jou ouers/kinders wees by huisgodsdiens óf in ‘n een-tot-een gesprek.  Dit kan by julle kleingroepbyeenkoms wees of in ‘n een-tot-een gesprek met iemand wat jy vertrou.

Daar is ‘n reeks van ses gesprekke hiervoor.  Jy kan dit op ons webtuiste (ngkerksomerstrand.co.za) aflaai en uitdruk, of by die kerkkantoor vra dat ons dit vir jou fotostateer.   Daar is reeds ‘n paar eksemplare gedruk.

Die teksvers vir al ses geleenthede is Johannes 3:16: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Gesprek EEN – Om God te ken

Gebed – Here, ons wil graag met mekaar oor U gesels.  Ons vra dat U ons sal seën en die moed gee om openlik te gesels.  Ons wil eerlik wees met mekaar en leer by mekaar.  Dit vra ons in U naam, Here Jesus, Amen.

 1. Lees Johannes 3:16.
 2. Wat is die moeilikste ding wat jy al gedoen het of probeer doen het?
 3. As jy vir iemand moes vertel wie God is, sal dit vir jou moeilik of maklik wees?  Hoekom?
 4. Maak ‘n lysie van sewe dinge wat die volgende sin voltooi: “God is …”
 5. Voltooi hierdie sin: “Een van die redes hoekom ek weet God bestaan, is …”
 6. Hoe naby voel jy aan God in die loop van jou dag?
  1. “Ek voel naby aan God wanneer …”
  2. “Soms voel ek God is ver, wanneer …”
  3. As jy God een vraag kon vra, wat sou dit wees?

Deel julle hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.  Bid vir mekaar om mee af te sluit.

Gesprek TWEE – Om die wêreld te ken

Gebed – Here, ons dank U vir die wêreld waarin ons kan lewe.  Vergewe ons dat ons nie altyd goed kyk daarna nie.  Help ons om U koninkryk te soek in alles wat ons doen.  Dit vra ons in U naam, Here Jesus, Amen.

 1. Lees Johannes 3:16.
 2. As jy enige plek in die wêreld kan gaan, waarheen sal jy gaan?
 3. Wat sal jy ‘n alien antwoord as dié jou sou vra: “Wat is die grootste ding wat al in die wêreld gebeur het of tans gebeur?”
 4. Hoe is die wêreld anders vandag as 25 jaar gelede?  En 100 jaar gelede?  En 2000 jaar gelede, toe Jesus op aarde was?
 5. Watter veranderinge sedertdien is goed?  Watter veranderinge is sleg?
 6. Wat dink God van die wêreld vandag?  Waarvan sal Hy hou?  Waarvan sal Hy nie hou nie?
 7. Wat sal anders wees in ons wêreld oor 25 jaar?  En oor 100 jaar?  En 2000 jaar van nou af?
 8. Wat dink jy sal met die Christendom gebeur in die toekoms?  Wat is ons rol om die Christelike geloof te bewaar vir die toekoms?

Deel julle hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.  Bid vir mekaar om mee af te sluit.

Gesprek DRIE – Sy Enigste

Gebed – Here, ons dank U vir U Seun wat U vir ons gestuur het om vir ons sondes te sterf.  Help ons om nooit te vergeet wat U vir ons gedoen het nie.  Dit vra ons in U naam, Here Jesus, Amen.

 1. Lees Johannes 3:16.
 2. Hoeveel kinders is in julle familie?  Hoeveel is daar in jou ma en jou pa se families?
 3. As jy broers of susters het, hoe is jou verhouding met hulle?  As jy nie ‘n suster of broer het nie, hoe is jou verhouding met jou beste vriend of vriendin?
 4. Watter dinge is vir jou as kind goed in jou familie?  Watter dinge is moeilik?
 5. Watter dinge dink jy was vir Jesus goed as die Seun van God?  Wat was die dinge wat moontlik vir Hom moeilik sou wees?
 6. Hoe sal jy voel as iets tragies met jou of een van jou familielede gebeur?
 7. Hoe dink jy het God gevoel toe Hy sy Enigste Seun aan die kruis sien sterwe?  Hoekom het God dit laat gebeur?

Deel julle hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.  Bid vir mekaar om mee af te sluit.

Gesprek VIER – Glo My!

Gebed – Here, U het my só baie redes gegee om in U te glo.  Help my glo en om U in alles te gehoorsaam.  Dit vra ons in U naam, Here Jesus, Amen.

 1. Lees Johannes 3:16.
 2. Hoe sal jy die woord “glo” verduidelik?
 3. Voltooi dié sin: “Van die dinge waarin ek glo, is …”
 4. Voltooi nou dié sin: “Van die dinge waarin ek nie glo nie, is …”
 5. Voltooi ook dié sin: “Van die dinge waarin ek geglo het, maar nie meer glo nie, is …”
 6. Watter soort mense glo jy as hulle jou iets vertel?  Hoekom glo jy hulle?
 7. As jy wil hê mense moet jou glo, wat sal jy doen?
 8. Wat sal jy antwoord as iemand jou vra, “Glo jy in God?”
 9. Wat het God gedoen om dit makliker te maak vir mense om in Hom te glo?
 10. Op watter maniere doen God dit vandag nog om mense te help om in Hom te glo?

Deel julle hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.  Bid vir mekaar om mee af te sluit.

Gesprek VYF – Die dood verander dinge

Gebed – Here, ons weet dat U sorg dat alle dinge ten goede meewerk.  Ons weet dat ons die ewige lewe het deur die opstanding van Jesus Christus, selfs wanneer ons doodgaan.  Help ons om mekaar te ondersteun wanneer ons en ons geliefdes deur die dood geraak word.  Dit vra ons in U naam, Here Jesus, Amen.

 1. Probeer Johannes 3:16 uit die kop aanhaal vir mekaar.
 2. Het jy (of iemand wat jy ken) al ‘n ervaring gehad waar jy gedink het jy gaan dood?
 3. Hoe het dié ervaring jou verander of geraak?
 4. As jy nog een week oor het om te lewe, wat sou jy doen?  Hoekom?
 5. Wat keer jou om dié dinge vandag te doen?
 6. Het jy al iemand naby aan jou verloor?  Hoe het dit jou laat voel?
 7. Johannes 3:16 sê: “Elkeen wat in Hom glo, sal nie verlore gaan nie.”  Wat beteken dit?  Hoe verander dit jou siening van dood en lewe?

Deel julle hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.  Bid vir mekaar om mee af te sluit.

Gesprek SES – Ewige lewe!

Gebed – Here, ons dank U vir die tyd waarin ons mekaar beter kon leer ken het.  Help ons om U ook al beter en beter te leer ken.  Dit vra ons in U naam, Here Jesus, Amen.

 1. Haal Johannes 3:16 uit die kop aan vir mekaar.
 2. Wat is die beste Kersfees – of verjaarsdag geskenk wat jy al gekry het?
 3. As jy vir een geskenk dié Kersfees kon vra, wat sal dit wees?
 4. Hoe dink jy is die hemel?  Hoe lyk dit?  Wie is daar?
 5. Dink jou vriende dat die hemel ‘n beter geskenk is as enigiets wat hulle hier op aarde kan kry?  Hoekom of hoekom nie?
 6. As jy nou die een geskenk kry wat jy graag wil hê, hoe sal dit jou laat voel?  As jy dié geskenk ook vir iemand anders kan gee, wie sal dit wees?
 7. Elkeen wat glo in Jesus Christus ontvang die gratis geskenk van die ewigeWat beteken dit?  Hoe reageer jy daarop?
 8. Dié geskenk is daar vir elkeen wat jyVir wie vertel jy daarvan?
 9. Watter van jou vriende of kennisse sou jy graag wou hê moet ‘n Christen word?
 10. Wat kan jy doen (of het jy al gedoen) om hom of haar te help om die liefde van Jesus Christus te leer ken?

Deel julle hoogtepunte en laagtepunte van die afgelope week.  Bid vir mekaar om mee af te sluit.

     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment