• Home
 • Preke
 • Chris van Wyk
 • Johannes 6:22-35 – “Ek is die Brood wat lewe gee” – Jesus vernuwe, verhelder, verenig ons met Hom (Klema)

Johannes 6:22-35 – “Ek is die Brood wat lewe gee” – Jesus vernuwe, verhelder, verenig ons met Hom (Klema)

Inleiding

Ons lewe mos in ’n wêreld wat behep is met kos.  Twee van die beste verkopers in enige boekwinkel, is kookboeke én dieet boeke!  Kookboeke vertel hoe om kos te maak en dieet boeke hoe om dit nie te eet nie!

Daar is ’n Joodse stukkie humor oor ’n ou man wat elke dag by ’n restaurant die sop van die dag bestel het.  Op ’n dag vra die bestuurder hom of hy dit geniet het.  Die ou man antwoord: “Ja, dit was goed, maar twee snytjies brood is nie genoeg nie.” Die volgende dag gee die kelnerin vir hom vier snye brood.  “Hoe was jou maaltyd?” vra die bestuurder.  “Dit was goed, maar jy kon meer brood gegee het,” antwoord die ou man.  Die volgende dag gee die kelnerin hom toe agt snye brood.  “Hoe was jou maaltyd, meneer?” vra die bestuurder.  “Dit was goed, maar jy kan meer brood gee,” kom die antwoord.  Die volgende dag sny die bestuurder ’n hele brood op in sestien snye en gee dit saam met die sop vir die ou man.  “Hoe was jou maaltyd, meneer?” vra die bestuurder.  “Dit was goed, maar jy kan meer brood gee,” kom die antwoord van die ou man.  Die bestuurder is nou gedetermineerd om dié kliënt van hom tevrede te stel en laat bak ’n 2 meter lange brood, sny dit in twee dele, botter dit en bedien dit aan die ou man saam met sy bakkie sop.  Die ou man is ook nie links nie en eet die twee helftes van dié twee meter lange brood smaaklik op.  “Hoe was jou maaltyd vandag, meneer?” vra die bestuurder met verwagting.  “Dit was goed, soos gewoonlik, maar ek sien julle is terug by net twee snytjies brood.”

Sekere mense kan jy nooit tevrede stel nie.

Maar die ontevredenheid gaan dieper as kos.  The Rolling Stones het jare gelede ’n liedjie gesing wat die probleem opgesom het met die woorde: “I Can’t Get No Satisfaction.” (wat dan eindeloos in die liedjie herhaal word om dié punt te onderstreep).

Inderdaad.  Maak nie saak wat jy eet of drink of doen nie.  Tevredenheid ontwyk ons.  Dit bly ’n droom.  Behalwe as jy Jesus ernstig neem wat sê: “Ek is die Brood van die Lewe”.

Ek het vanoggend die verhaal van die vermeerdering van die brood gelees.  Ek wil vanaand oor die betekenis hiervan nadink deur Jesus se gesprek ná die vermeerdering van die brood te lees en daarop uit te brei.

Johannes 6:22-35

22Die mense wat oorkant die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is en geweet dat Jesus nie saam met sy dissipels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag 23kom daar toe ander skuitjies van Tiberias af aan naby die plek waar die mense die brood geëet het nadat die Here daarvoor gedank het. 24Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie en sy dissipels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. 25En toe hulle Hom oorkant die see kry, vra hulle vir Hom: “Rabbi, wanneer het u hierheen gekom?”

26Jesus antwoord hulle: “Dít verseker Ek julle: Julle soek My, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. 27Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen.”

28Hulle vra Hom toe: “Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?”

29En Jesus antwoord hulle: “Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het.”

30Hulle sê toe vir Hom: “Watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? 31Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan: Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet.” (Vgl. Ps. 78:24; 105:40)

32Jesus het hulle geantwoord: “Dit verseker Ek julle: Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. 33Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee.”

34Hulle sê toe vir Hom: “Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood.”

35Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.

Sewe tekens

In die Boek van Tekens (Johannes 1-12), is daar telkens gesprekke van Jesus wat die sewe tekens wat Hy doen teologies verduidelik.  In dié gedeelte praat Jesus oor die betekenis van die voedings wonder.  Dit is die middelste van die sewe tekens:

 • 2:1–11 – Jesus verander wyn in water
 • 4:43–54 – Jesus genees die amptenaar se seun
 • 5:2–9 – Jesus genees die verlamde man by die bad van Batesda
 • 6:1–14 – Jesus vermeerder die brood
 • 6:16–21 – Jesus loop op die water
 • 9:1–7 – Jesus genees die blinde man
 • 11:1–44 – Jesus wek Lasarus op uit die dood

Jesus se gesprek met die skare

Die tweegesprek tussen Jesus en die skare is by tye moeilik om te volg.  Daar is verskeie misverstande deur die skare.

Die gedeelte begin met Jesus wat aanvanklik soek is (vers 24).  Na ’n tyd spoor die skare egter vir Jesus op aan die ander kant van die meer.  Jesus is in Kapernaum se sinagoge soos ons aflei uit Joh. 6:59.

Jesus antwoord die skare nie op hulle vraag wanneer Hy daar gekom het nie.  Let wel hulle vra nie hoe Hy daar gekom het nie, hulle wil weet wanneer.  Dat Hy op die water daarheen geloop het, is iets wat hulle gemis het.  Net Sy dissipels het dit aanskou.  Maar Jesus antwoord hulle nie oor die tyds aspek nie, want Hy weet waarom hulle daar is.  Hulle soek Hom oor die brood wat Hy verskaf het (vers 26) en nie oor die verskeie tekens wat Hy verrig het nie.  Hulle soek brood.  Hy wil hulle egter help om hulle eintlike behoefte aan die Brood van die lewe, die ewige lewe wat daar in Hom is, te bevredig.

Jesus antwoord dus nie die vraag wat hulle gevra het nie.  Hy wil hulle dieet verander.  Hoe?  Deur hulle fokus te verskuif van gewone, verganklike brood, wat slegs tydelik hul liggaamlike honger kan stil (dis immers maar ’n dag nadat  hulle van die wonder brood  geëet het), na die brood wat aan hulle die ewige lewe kan gee (vers 27).  Jesus sê daarom vir hulle dat Hy die seun van die Mens is (n.a.v. Dan. 7:13) wat deur God aangestel is om die ewige lewe te gee aan alle mense (vers 27).  Dit is wat Hy kom doen het – om die Brood van die lewe te gee.

Die skare se reaksie wys dat hulle iets verstaan van die geestelike aard van Jesus se antwoord, en dat Hy nie na gewone brood verwys nie.  Hulle verstaan egter nie dat Jésus die brood is nie, en dat hulle deur Hom gevoed sou word as hulle in Hom glo nie.  Die skare vra daarom wat moet hulle doen om die werke, wat God verlang, te verrig (vers 28).  Anders gestel: wat moet hulle doen om die ewige lewe te kry?

Jesus antwoord hulle dat hulle niks moet doen nie – hulle moet eerder glo in die Een wat God gestuur het om die werke te verrig (vers 29).

Die skare is egter nog nie oortuig nie en vra om ’n teken van Jesus wat sou bewys dat Hy werklik die Een is (die Messias) wat deur God gestuur is.  Waarom moet hulle met ander woorde in Hom glo?  Ondanks die voedings wonder, soek hulle dus nóg ‘n teken van Jesus (vers 30).  Hulle suggereer dan ook ’n teken wat hulle sou oortuig – brood uit die hemel soos wat Moses aan die volk gegee het

Die skare is dus terug by hulle aanvanklike versoek om konkrete brood!  Hulle suggestie aan Jesus was dat Hy, soos Moses, elke dag aan hulle brood moes gee.  En nie net vir ‘n enkele skare mense nie, maar soos Moses aan die hele volk.  Ook nie garsbrood nie (armes se kos), maar hemelbrood (manna).  In ’n streek vol verarmde Jode, was dié versoek om daaglikse versorging verstaanbaar.

Jesus voldoen egter nie aan hulle versoek om konkrete brood as ’n bewys van Sy identiteit nie.  Hy korrigeer eerder hulle teologie: dit was nie Moses wat die brood in die woestyn gegee het nie, maar God.  En dit is dan ook God wat nou aan hulle in Jesus die ware brood van die lewe gee (vers 32).  Jesus is immers die brood wat lewe aan die wêreld gee (vers 33).

Uiteindelik begin die skare verstaan dat Jesus regtig van geestelike brood praat – met ander woorde iets wat God gee wat hulle van binne af kan verander.  Daarom vra hulle Jesus om hierdie brood, waarop Jesus antwoord dat dit Hy is.  Jesus is die brood van die lewe (vers 35).  Om die waarheid te sê, die grondteks stel dit nog sterker.  Dit sê eintlik dat Jesus die brood is wat lewe gee en wat lewe onderhou.  Hy gee die ewige lewe.  Elkeen wat in Jesus glo (d.w.s. van Hom “eet”) sal nooit weer honger of dors wees nie.  Hy sal die brood hê wat lewe gee.

Soos Jesus “die lig van die wêreld” is (8:12), soos Hy “die deur” is na God (10:7, 9), soos Hy “die goeie herder” is wat ons begelei (10:11, 14), soos Hy “die opstanding en die lewe” is waarop ons kan staatmaak (11:25), soos Hy die “weg, die waarheid en die lewe” is (14:6) en “die ware wingerdstok” (15:1,5 – ware Klema), so is Hy “die brood van die lewe” (6:34, 41, 48, 51), die Een wat lewe gee.

“Ek is die brood wat lewe gee”

Ons moet dit goed verstaan.  Die Brood van die lewe is ’n verhouding met Jesus!  Dit is die beginsel waarop ons ons hele lewe moet bou.

Die Brood van die Lewe vervul ons behoefte aan God deurdat ons in ’n verhouding met Hom lewe.  En só ’n verhouding is intens prakties.  Hoe werk dit?

Ek wil dit illustreer met drie geloofspraktyke – vernuwing, verheldering, vereniging:

1.  Om die Brood van die Lewe te kan eet, moet jy jou dieet verander.

Jy moet vernuwe word.  Die ou dinge moet afgelê word en die nuwe mens van Christus moet aangetrek word.

Jy kan nie meer kos eet wat nie versadig nie of dinge eet wat jou die smaak vir die brood van die lewe laat verloor nie.  Dit is dinge soos selfsug, hoogmoed, wellus, gierigheid.

Nou, interessant, die geheim is nie om soseer te probeer om nie selfsugtig op te tree, of nie hoogmoedig te wees nie, of nie jou wellus te bevredig nie, of nie net meer en meer te versamel nie.

Die geheim is om die teendeel van dié dinge te begin doen.

 1. So in plaas van selfsugtig op te tree, doen iets wat niemand verwag nie.  Begin diensbaar word.  Maak julle kombuis skoon sonder dat jy gevra word.  Was die stort uit ná jy daar was.  Dra die skottelgoed van die tafel af.  Maak vuur as julle gaan braai.  Stap na iemand wat alleen is by ’n partytjie en knoop ’n geselsie aan.  Miskien ontmoet jy nog iemand spesiaals ook op dié manier.
 2. Beoefen nederigheid, nie deur minder van jouself te dink nie, maar net minder van jouself te praat.  Vra uit oor ander en stel belang.  Gee eer aan ander wanneer dit hulle toekom.  As jy iets leliks sê van iemand, dink aan nege goeie dinge van die persoon en sê dit vir hom – as jy kan, waar ander dit kan hoor.  Dit deurbreek hoogmoedige gedrag.
 3. Gaan gym toe eerder as om onheilige dinge te doen – dit leer jou selfbeheersing.  Aan die een kant moet jy leer om jou liggaam, jou persoonlikheid en jou menswees as ’n gawe uit die  hand van God te erken en Hom te eer daarvoor.  Aan die ander kant moet jy ook op geen manier betrokke raak by enige aktiwiteit wat enigiemand skaam, skuldig of vol stres maak nie.  Fokus op waarderende gedagtes, soos Paulus ons in Fil. 4:9 leer: “alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is—watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees—daarop moet julle julle gedagtes rig.” Dit sluit slegte en onheilige gedagtes en ’n obsessie oor jou eie begeertes uit.  Of as jy regtig sukkel, sluit aan by ’n groep wat jou verantwoordbaar kan hou (’n accountability group) wat wedersyds ondersteunend kan optree.

2.  Om die Brood van die Lewe te kan eet, moet jy die Brood van die Lewe eet.

Jy moet vol word van wat God vir jou wil gee.  Jou lewe moet verhelder word met die insig en begeleiding wat God gee.  Jy moet in ’n groeiende verhouding met Hom lewe.

Dit klink só obvious.  Maar ons mis dit so maklik!  As jy ’n skrywer wil word, moet jy skryf.  As jy ’n onderwyser wil word, moet jy klas gee.  As jy met Jesus ’n verhouding wil hê, moet jy jou op ’n verhouding met Hom toelê.  En dit beteken doodgewoon dat jy die Woord moet lees, telkens met Hom oor die betekenis daarvan moet praat, dit ook saam met ander gelowiges moet doen en moet gaan leef wat jy lees.  Dít is hoe ’n mens die Brood van die Lewe eet.  Vir my help die geloofsgewoonte van die daily examen en lectio divina om die Brood van die Lewe te eet.  En ek sal dit sterk aanbeveel.  Dit is twee basiese dinge wat ’n mens moet bemeester, voor jy ander geloofsgewoontes inoefen.  En ’n joernaal is goud werd in dié proses.

3.  Die Brood van die Lewe is die Brood wat Lewe gee.

Jy moet deurskynend word sodat God deur jou skyn.  Jesus wil elke oomblik van elke dag deel van jou lewe wees.  Jy moet met Hom verenig begin lewe. 

Brother Lawrence – Nicholas Herman – wat in ‘n klooster in Parys as kok gewerk het ’n direkte benadering tot die geestelike lewe beoefen en hom dit ten doel gestel om alles wat hy doen en dink “in die Here” en “vir die Here” te doen en dink.  Hy was ’n analfabeet wie se verhaal deur Joseph de Beaufort opgeteken is in die baie bekende boekie The Practice of The Presence of God[1].  Maar sy manier van leef het seker dié bekendste manier geword om met Jesus in verhouding te lewe.  Dit is só eenvoudig en tegelykertyd só diep.  Alles wat jy doen, kry dan betekenis, omdat jy dit in verhouding met Jesus doen.

 • Wanneer iets slegs gebeur, bid jy en vra leiding.
 • Wanneer iets goeds gebeur, bid jy en sê dankie.
 • Wanneer jy oor iets worstel, bid jy saam met ander en vra dat die Here uitkoms sal bring.
 • Wanneer jy in die oggend begin werk, gee jy jouself daarvoor asof vir die Here.
 • Wanneer jy ry, bid jy vir die mense rondom jou.
 • Wanneer jy in die klas is, respekteer jy die dosent asof jy dit vir die Here doen.
 • Wanneer jy iemand help, doen jy dit asof vir die Here.
 • Wanneer jy gaan slaap, vertrou jy jouself aan die Here toe.
 • Wanneer jy wyn drink, klink jy ’n glasie op die nuwe wyn wat ons in die koninkryk van God saam met Jesus gaan drink.
 • Wanneer iemand vir jou om brood of water vra, dan gee jy dit asof vir die Here.

Alles “in die Here” en “vir die Here”.

Jesus het gesê: “Ek is die Brood wat lewe gee.”

Sy belofte is: “Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.”

Dit is waar.  Dit is lewensveranderend.  Dit is vir jou.  Dit is genoeg.  Dit sal jou tevrede stel.  Neem dit en eet.[1] Die boekie is gratis op verskeie plekke op die Internet beskikbaar.

     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.