Week 10: 20–26 Maart 2011 – Jesaja 61:1-11

Jesaja 61:1-11 – God maak ons ’n blye boodskap

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is Lydenstyd.
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 61:1-11.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Soos die onderwerp van lig in Jesaja 60 ‘n skakel na die belofte van ‘n Seun in Jesaja 9 gegee het, so gee die boodskap van “die Gees van die Here my God” in Jesaja 61, wat oor die dienaar van die Here kom, ‘n skakel na die belofte in Jesaja 11 van die takkie uit die stomp van Isai waarop die Gees van wysheid en insig sal rus.  Wat daar belowe is, word hier nou as die werklikheid beskryf.

Let op dat die dienaar van die Here se bediening beskryf word as ‘n blye boodskap aan mense in nood. Dit sal tot gevolg hê dat die volk ‘n tyd van transformasie sal beleef. Dit sluit hulle leefwêreld sowel as hulle geestelike belewenis in.

Let ook op dat die Here die verandering begrond in sy getrouheid aan sy belofte aan die volk, en in die wyse waarop Hy onder die nasies bekend wil staan.  Iets om in gedagte te hou in ons gebede.  Ons kan God herinner aan sy beloftes.  En ons kan God herinner aan die impak van gebedsverhoring op die nasies.

Jesus het waarskynlik dié hoofstuk as sy roepingsteks geneem, soos ‘n mens uit Lukas 4 aflei.  Na die versoeking in die woestyn kom Jesus in Nasaret, lees hierdie gedeelte uit die boek Jesaja vir die gemeente en verklaar: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul” (Luk 4:21).  Hoewel Jesaja nie dié vervulling kon voorsien het nie, is dit duidelik dat hierdie Jesaja teks vir ons ‘n kernagtige sleutel gee om Jesus se bediening te verstaan.

En ons kan die manier waarop Jesus oor sy bediening gedink het, gerus ter harte vir ons eie bediening neem, want dit is uiteindelik waartoe ons ook geroep word – na mense wat nood ervaar en treur oor hulle lot in die lewe.  Niks anders is regtig hiermee te vergelyk nie.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
Dit is die laaste week van ons leeswerk uit Jesaja.  Volgende kwartaal gaan ons in die Bybelskool die evangelie van Johannes in 5 weke deurlees.  Ons begin 20 April.  Die eerste Bybelstudie materiaal sal beskikbaar wees vir die week van 24-30 April, die laaste vir die week van 22-28 Mei. Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  Chris van Wyk – acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.
Continue Reading

Week 10: 20–26 Maart 2011 – Jesaja 61:1-11

Jesaja 61:1-11 – God maak ons ’n blye boodskap

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is Lydenstyd.
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 61:1-11.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Soos die onderwerp van lig in Jesaja 60 ‘n skakel na die belofte van ‘n Seun in Jesaja 9 gegee het, so gee die boodskap van “die Gees van die Here my God” in Jesaja 61, wat oor die dienaar van die Here kom, ‘n skakel na die belofte in Jesaja 11 van die takkie uit die stomp van Isai waarop die Gees van wysheid en insig sal rus.  Wat daar belowe is, word hier nou as die werklikheid beskryf.

Let op dat die dienaar van die Here se bediening beskryf word as ‘n blye boodskap aan mense in nood. Dit sal tot gevolg hê dat die volk ‘n tyd van transformasie sal beleef. Dit sluit hulle leefwêreld sowel as hulle geestelike belewenis in.

Let ook op dat die Here die verandering begrond in sy getrouheid aan sy belofte aan die volk, en in die wyse waarop Hy onder die nasies bekend wil staan.  Iets om in gedagte te hou in ons gebede.  Ons kan God herinner aan sy beloftes.  En ons kan God herinner aan die impak van gebedsverhoring op die nasies.

Jesus het waarskynlik dié hoofstuk as sy roepingsteks geneem, soos ‘n mens uit Lukas 4 aflei.  Na die versoeking in die woestyn kom Jesus in Nasaret, lees hierdie gedeelte uit die boek Jesaja vir die gemeente en verklaar: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul” (Luk 4:21).  Hoewel Jesaja nie dié vervulling kon voorsien het nie, is dit duidelik dat hierdie Jesaja teks vir ons ‘n kernagtige sleutel gee om Jesus se bediening te verstaan.

En ons kan die manier waarop Jesus oor sy bediening gedink het, gerus ter harte vir ons eie bediening neem, want dit is uiteindelik waartoe ons ook geroep word – na mense wat nood ervaar en treur oor hulle lot in die lewe.  Niks anders is regtig hiermee te vergelyk nie.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
Dit is die laaste week van ons leeswerk uit Jesaja.  Volgende kwartaal gaan ons in die Bybelskool die evangelie van Johannes in 5 weke deurlees.  Ons begin 20 April.  Die eerste Bybelstudie materiaal sal beskikbaar wees vir die week van 24-30 April, die laaste vir die week van 22-28 Mei. Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  Chris van Wyk – acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.
Continue Reading

Week 9: 13–19 Maart 2011 – Jesaja 56:1-8

Jesaja 56:1-8 – God trek ander mense by ons in

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is Lydenstyd.
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 56:1-8.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Dit is darem ongelooflik dat die Here soveel moeite moet doen om mense te oortuig om die regte ding te doen!  ‘n Mens sou dink dat dit ‘n natuurlike keuse moes wees!  Maar, helaas, dit is nie so nie, wat aandui dat daar so iets soos die sondeval moes wees wat dié geneigdheid van mense kan verklaar. Let op dat regdoen hier nie ‘n verdienstelike karakter aanneem nie, maar ‘n voorbereidende karakter.  Omdat God se verlossing aan die kom is, roep die profeet die volk op om reg te laat geskied in die gemeenskap en self reg te doen.

Let ook op die verstommende hoopvolle belofte wat oor die nie-Israeliete sowel as die ontmandes uitgespreek word.  Nie-Israeliete is baie keer uitgesluit  van die volk en die tempelgemeenskap weens die gevaar van afgodsdiens (Esra 9:1; Neh 9:2), hoewel mense soos Rut en Ragab wel weens hulle verbintenis aan God toegelaat is in die volk.  Nou word hulle volledig toegelaat. Ontmandes is egter altyd uitgesluit (Deut 23:1; Lev 21:20).  Teenoor die voorskrifte van die wet word hulle dus nou ingesluit in die verbond. In taal wat herinner aan wat Johannes veel later in Openbaring sou skryf (bv. 2:17; 3:5, 12; 20:15; 22:4) word hulle nou deel van die volk van God.  In die Nuwe Testament word die Etiopiese finansiële amptenaar dus sonder enige probleem ingesluit in die gemeenskap van die gelowiges (Hand 8).

Dit tref my hoe die tempel – met al die nie-Israeliete en al die ontmandes daar – tot ‘n huis van gebed vir al die volke uitgeroep word, wat vreugde aan hulle sal verskaf (56:7 – vgl Salomo wat alreeds hieroor gepraat het in sy gebed by die inwyding van die tempel en eintlik gebed as die primêre funksie van die tempel uitgespel het).  En ek kan nie anders as om te dink aan Jesus se woede met die tempelreiniging waar  hy die handelaars verkwalik het dat hulle dié droom van God in gevaar gestel het (Matt 21:13; Mark 11:17; Luk 19:46).

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.

Volgende week lees ons die laaste gedeelte uit Jesaja: Jesaja 61:1-11.  Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk

Continue Reading

Week 9: 13–19 Maart 2011 – Jesaja 56:1-8

Jesaja 56:1-8 – God trek ander mense by ons in

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is Lydenstyd.
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 56:1-8.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Dit is darem ongelooflik dat die Here soveel moeite moet doen om mense te oortuig om die regte ding te doen!  ‘n Mens sou dink dat dit ‘n natuurlike keuse moes wees!  Maar, helaas, dit is nie so nie, wat aandui dat daar so iets soos die sondeval moes wees wat dié geneigdheid van mense kan verklaar. Let op dat regdoen hier nie ‘n verdienstelike karakter aanneem nie, maar ‘n voorbereidende karakter.  Omdat God se verlossing aan die kom is, roep die profeet die volk op om reg te laat geskied in die gemeenskap en self reg te doen.

Let ook op die verstommende hoopvolle belofte wat oor die nie-Israeliete sowel as die ontmandes uitgespreek word.  Nie-Israeliete is baie keer uitgesluit  van die volk en die tempelgemeenskap weens die gevaar van afgodsdiens (Esra 9:1; Neh 9:2), hoewel mense soos Rut en Ragab wel weens hulle verbintenis aan God toegelaat is in die volk.  Nou word hulle volledig toegelaat. Ontmandes is egter altyd uitgesluit (Deut 23:1; Lev 21:20).  Teenoor die voorskrifte van die wet word hulle dus nou ingesluit in die verbond. In taal wat herinner aan wat Johannes veel later in Openbaring sou skryf (bv. 2:17; 3:5, 12; 20:15; 22:4) word hulle nou deel van die volk van God.  In die Nuwe Testament word die Etiopiese finansiële amptenaar dus sonder enige probleem ingesluit in die gemeenskap van die gelowiges (Hand 8).

Dit tref my hoe die tempel – met al die nie-Israeliete en al die ontmandes daar – tot ‘n huis van gebed vir al die volke uitgeroep word, wat vreugde aan hulle sal verskaf (56:7 – vgl Salomo wat alreeds hieroor gepraat het in sy gebed by die inwyding van die tempel en eintlik gebed as die primêre funksie van die tempel uitgespel het).  En ek kan nie anders as om te dink aan Jesus se woede met die tempelreiniging waar  hy die handelaars verkwalik het dat hulle dié droom van God in gevaar gestel het (Matt 21:13; Mark 11:17; Luk 19:46).

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.

Volgende week lees ons die laaste gedeelte uit Jesaja: Jesaja 61:1-11.  Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk

Continue Reading

Week 8: 6–12 Maart 2011 – Jesaja 49:1-7

Jesaja 49:1-7 – God maak jou ’n lig vir die nasies

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is Lydenstyd.
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 49:1-7.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Elkeen wat die Here regtig wil dien, sal pyn ervaar in die uitvoer van sy of haar roeping, onder andere  weens die teenstand wat getrouheid aan die Here by die wêreld ontlok … en soms ook by jou eie mense (vers 7).  Dit is egter nie al nie.  Daar is ook die pyn wat van binne kom; die vrees dat die opofferings wat gemaak word, verniet en tevergeefs sal wees (vers 4).  Dit is waar van ons roeping in die publieke – en beroepswêreld, sowel as van ons roeping binne die privaatheid van ons familie- en vriendekringe.

Jesaja het goeie nuus vir elkeen van ons wat daarmee worstel.  God belowe dat Hy die krag aan ons sal gee om staande te kan bly (vers 5).  Hy belowe dat Hy aan ons reg sál laat geskied.  Hy belowe dat Hy ons sál beloon.  En sy krag is só groot en deurslaggewend, dat dit baie keer beteken dat Hy die opdrag uitbrei, wyer en groter maak, soos Hy hier die dienaar van die Here se opdrag uitgebrei het – om ook ’n lig vir die nasies te wees (vers 6).

Dit is waarom kleingroepe of geestelike vriendskappe van soveel waarde vir ons kan wees, waar in die gemeenskap van ’n paar vriende wat vertrou kan word, op reis gegaan word met jou roeping.   Dit is baie keer die basis vanwaar die nasies inderdaad bereik kan word.

Deel met mekaar wat jou groep vir jou al beteken het en droom saam oor waarnatoe die Here julle volgende wil lei.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.

Volgende week lees ons Jesaja 56:1-8.  Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 8: 6–12 Maart 2011 – Jesaja 49:1-7

Jesaja 49:1-7 – God maak jou ’n lig vir die nasies

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is Lydenstyd.
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 49:1-7.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Elkeen wat die Here regtig wil dien, sal pyn ervaar in die uitvoer van sy of haar roeping, onder andere  weens die teenstand wat getrouheid aan die Here by die wêreld ontlok … en soms ook by jou eie mense (vers 7).  Dit is egter nie al nie.  Daar is ook die pyn wat van binne kom; die vrees dat die opofferings wat gemaak word, verniet en tevergeefs sal wees (vers 4).  Dit is waar van ons roeping in die publieke – en beroepswêreld, sowel as van ons roeping binne die privaatheid van ons familie- en vriendekringe.

Jesaja het goeie nuus vir elkeen van ons wat daarmee worstel.  God belowe dat Hy die krag aan ons sal gee om staande te kan bly (vers 5).  Hy belowe dat Hy aan ons reg sál laat geskied.  Hy belowe dat Hy ons sál beloon.  En sy krag is só groot en deurslaggewend, dat dit baie keer beteken dat Hy die opdrag uitbrei, wyer en groter maak, soos Hy hier die dienaar van die Here se opdrag uitgebrei het – om ook ’n lig vir die nasies te wees (vers 6).

Dit is waarom kleingroepe of geestelike vriendskappe van soveel waarde vir ons kan wees, waar in die gemeenskap van ’n paar vriende wat vertrou kan word, op reis gegaan word met jou roeping.   Dit is baie keer die basis vanwaar die nasies inderdaad bereik kan word.

Deel met mekaar wat jou groep vir jou al beteken het en droom saam oor waarnatoe die Here julle volgende wil lei.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.

Volgende week lees ons Jesaja 56:1-8.  Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 7: 27 Februarie – 5 Maart 2011 – Jesaja 40:1-11

Jesaja 40:1-11 – God versorg sy volk soos ’n herder

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 40:1-11.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Hoofstuk 40:1-11 begin en eindig met die boodskap dat dit God se inisiatief is wat die uitkoms bring vir die volk.  Hy is die Herder wat sy lammers bymekaar maak en vir die lammerooie sorg.  Dit is die goeie tyding wat Jerusalem moet omarm en waarvan hulle getuies moet wees.

Let egter op hoe ’n belangrike rol voorbereiding in hierdie uitkoms speel.  Jesaja roep die volk op om gereed te maak om God se uitkoms te kan ontvang.  Dit laat ’n mens onwillekeurig dink aan die bediening van Johannes die Doper wat aan dié verse gekoppel word (Joh 1:23; Luk 3:2-7 vv).  Hy was die een wat mense voorberei het vir die uitkoms wat Jesus gebring het vir die volk, en natuurlik vir almal wat in Hom glo.

Dit het beteken dat die volk hulle afgode moes versaak, omdat God onvergelyklik groot is – Hy val nie so maklik om soos die afgode nie! (Jes 40:12-26) – en op God moes vertrou in die uitdagings van elke dag  – dié wat op die Here vertrou kry nuwe krag! (Jes 40:27-31).

Een van die geestelike gewoontes wat ’n mens daarmee help, is wat deur die eeue as Practicing the Presence bekend geraak het.  Dit is om ’n voortdurende openheid en bewussyn van Christus se teenwoordigheid in my lewe te ontwikkel.  Dit is om elke oomblik van my lewe as ’n geskenk van God te beleef.  Dit is om doelbewus ’n lewenstyl te kies: “that brings God to mind throughout the day” (Calhoun).  Dit is om jou telkens te herinner dat wat jy doen of dink in die teenwoordigheid van God gebeur.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 49:1-7. 
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang. 
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor. 
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 7: 27 Februarie – 5 Maart 2011 – Jesaja 40:1-11

Jesaja 40:1-11 – God versorg sy volk soos ’n herder

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 40:1-11.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Hoofstuk 40:1-11 begin en eindig met die boodskap dat dit God se inisiatief is wat die uitkoms bring vir die volk.  Hy is die Herder wat sy lammers bymekaar maak en vir die lammerooie sorg.  Dit is die goeie tyding wat Jerusalem moet omarm en waarvan hulle getuies moet wees.

Let egter op hoe ’n belangrike rol voorbereiding in hierdie uitkoms speel.  Jesaja roep die volk op om gereed te maak om God se uitkoms te kan ontvang.  Dit laat ’n mens onwillekeurig dink aan die bediening van Johannes die Doper wat aan dié verse gekoppel word (Joh 1:23; Luk 3:2-7 vv).  Hy was die een wat mense voorberei het vir die uitkoms wat Jesus gebring het vir die volk, en natuurlik vir almal wat in Hom glo.

Dit het beteken dat die volk hulle afgode moes versaak, omdat God onvergelyklik groot is – Hy val nie so maklik om soos die afgode nie! (Jes 40:12-26) – en op God moes vertrou in die uitdagings van elke dag  – dié wat op die Here vertrou kry nuwe krag! (Jes 40:27-31).

Een van die geestelike gewoontes wat ’n mens daarmee help, is wat deur die eeue as Practicing the Presence bekend geraak het.  Dit is om ’n voortdurende openheid en bewussyn van Christus se teenwoordigheid in my lewe te ontwikkel.  Dit is om elke oomblik van my lewe as ’n geskenk van God te beleef.  Dit is om doelbewus ’n lewenstyl te kies: “that brings God to mind throughout the day” (Calhoun).  Dit is om jou telkens te herinner dat wat jy doen of dink in die teenwoordigheid van God gebeur.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 49:1-7. 
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang. 
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor. 
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 6: 20–26 Februarie 2011 – Jesaja 36-37

Jesaja 36-37 – God bevry sy volk deur gebed

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 36-37 (of net 37 as tyd beperk is).
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Let op dat Hiskia aanvanklik in 37:1-4 nog vir Jesaja vra om vir die agtergeblewenes te bid.  En die gebed van Jesaja het alreeds ‘n groot impak.  Maar dit is eers wanneer Hiskia persoonlik in die teenwoordigheid van die Here kom, en die briewe van die Assiriërs voor die Here oopsprei, dat sy hart regtig tot rus kan kom.

Sy gebed is vir ons ‘n leerskool.  Let op hoe hy die Here se Almag, Alleen-heerskappy en Skepper-status erken en vra dat Hy sal luister en sal oplet wat met hulle gebeur.  Hy erken wel die mag van Assirië, maar nie die mag van sy gode nie!  Die spits van sy gebed is die lastering wat Sanherib pleeg teenoor die Here, met die versoek dat die Here hulle sal red as ‘n teken aan alle nasies dat “net U, Here, God is”– 37:14-20.

Dit is ook interessant dat die Here nie direk vir Hiskia antwoord nie, maar deur die profeet.  Let ook op dat die redes vir dié optrede wat God beloof 1) ter wille van Homself en sy eer is (soos Hiskia aangevoer het), sowel as 2) ter wille van Sy verbintenis aan Dawid en dié se nageslag – 37:21-35.  God handhaaf sy eie eer, en eer sy verbintenis aan sy mense.

Die engel van die Here, wat eintlik maar net God self is, tree dan teen Sanherib op met ‘n groot slagting.  Sonder dat Hiskia en sy mense ‘n vinger verroer, word die Assiriese bedreiging die hoof gebied.  Sanherib is terug na sy hoofstad Nineve waar hy deur twee van sy seuns doodgemaak is (waarskynlik 20 jaar later in 681 v C soos Assiriese inskripsies te kenne gee), en deur ‘n derde seun opgevolg is – 37:36-38.

Op ‘n baie praktiese wyse word die boodskap van Jesaja 30 hier geïllustreer: in stille vertroue en gebed kom God in beweging en red Hy sy volk van bedreiging.  God bevry sy mense in antwoord op gebed.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 40:1-11. 
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang. 
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor. 
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191. 
Continue Reading

Week 6: 20–26 Februarie 2011 – Jesaja 36-37

Jesaja 36-37 – God bevry sy volk deur gebed

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 36-37 (of net 37 as tyd beperk is).
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Let op dat Hiskia aanvanklik in 37:1-4 nog vir Jesaja vra om vir die agtergeblewenes te bid.  En die gebed van Jesaja het alreeds ‘n groot impak.  Maar dit is eers wanneer Hiskia persoonlik in die teenwoordigheid van die Here kom, en die briewe van die Assiriërs voor die Here oopsprei, dat sy hart regtig tot rus kan kom.

Sy gebed is vir ons ‘n leerskool.  Let op hoe hy die Here se Almag, Alleen-heerskappy en Skepper-status erken en vra dat Hy sal luister en sal oplet wat met hulle gebeur.  Hy erken wel die mag van Assirië, maar nie die mag van sy gode nie!  Die spits van sy gebed is die lastering wat Sanherib pleeg teenoor die Here, met die versoek dat die Here hulle sal red as ‘n teken aan alle nasies dat “net U, Here, God is”– 37:14-20.

Dit is ook interessant dat die Here nie direk vir Hiskia antwoord nie, maar deur die profeet.  Let ook op dat die redes vir dié optrede wat God beloof 1) ter wille van Homself en sy eer is (soos Hiskia aangevoer het), sowel as 2) ter wille van Sy verbintenis aan Dawid en dié se nageslag – 37:21-35.  God handhaaf sy eie eer, en eer sy verbintenis aan sy mense.

Die engel van die Here, wat eintlik maar net God self is, tree dan teen Sanherib op met ‘n groot slagting.  Sonder dat Hiskia en sy mense ‘n vinger verroer, word die Assiriese bedreiging die hoof gebied.  Sanherib is terug na sy hoofstad Nineve waar hy deur twee van sy seuns doodgemaak is (waarskynlik 20 jaar later in 681 v C soos Assiriese inskripsies te kenne gee), en deur ‘n derde seun opgevolg is – 37:36-38.

Op ‘n baie praktiese wyse word die boodskap van Jesaja 30 hier geïllustreer: in stille vertroue en gebed kom God in beweging en red Hy sy volk van bedreiging.  God bevry sy mense in antwoord op gebed.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 40:1-11. 
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang. 
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor. 
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191. 
Continue Reading

Week 5: 13–19 Februarie 2011 – Jesaja 30

Jesaja 30 – God gee krag deur stille vertroue en gebed

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 30:1-26(-33).
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

‘n Alliansie met wie ook al in die lewe, sonder om God te raadpleeg, is rebellie teen God se pad.  Dit is waarom Jesaja so skerp kritiek uitspreek teen die verdrae wat Juda met Egipte wil sluit, iets wat selfs Hiskia oorweeg het (Jes 36-37 vlg week).   En dit is net genade dat God uiteindelik sulke weerbarstigheid kan straf … terwyl Hy steeds ‘n genade-aanbod maak wat mense kan aanvaar as hulle tot inkeer sou kom: “Julle krag lê in stil wees en vertroue hê” (vers 15). “Dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou” (vers 18).

Dit is daarom net logies dat God se belofte van gebedsverhoring aan stilwees en vertroue gekoppel word. Dit is die enigste manier waarop ‘n stilwees modus vir my en ek vermoed ’n hele aantal ander mense kan werk!  God wil hê dat ons Hom vertrou … EN Hy gee vir ons ‘n manier waarop daardie vertroue vir ons kan werk: deur te bid en sy ingrype te verwag.  Dit is immers hoe die redding vir Hiskia gekom het – deur gebed (vgl Jes 37:14-20 met die antwoord van die Here in 37:21-35 waarna ons volgende week gaan kyk).

Vers 21 is ‘n ongelooflike belofte van praktiese leiding. Let op dat dit nie ‘n bloudruk is wat jy ontvang en dan nougeset volg nie.  Eerder ‘n dinamiese in-die-moment leiding, wat veral in werking kom as jy die pad verlaat wat God wil hê dat jy moet loop.  En dit lei tot omvattende voorspoed (vers 23-24) beskerming (vers 25) en geestelike genesing (vers 26), iets waaroor selfs die maan – by wyse van spreke! – so opgewonde sal wees dat dit die son sal naboots in helderheid.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 36-37.  Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 5: 13–19 Februarie 2011 – Jesaja 30

Jesaja 30 – God gee krag deur stille vertroue en gebed

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 30:1-26(-33).
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

‘n Alliansie met wie ook al in die lewe, sonder om God te raadpleeg, is rebellie teen God se pad.  Dit is waarom Jesaja so skerp kritiek uitspreek teen die verdrae wat Juda met Egipte wil sluit, iets wat selfs Hiskia oorweeg het (Jes 36-37 vlg week).   En dit is net genade dat God uiteindelik sulke weerbarstigheid kan straf … terwyl Hy steeds ‘n genade-aanbod maak wat mense kan aanvaar as hulle tot inkeer sou kom: “Julle krag lê in stil wees en vertroue hê” (vers 15). “Dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou” (vers 18).

Dit is daarom net logies dat God se belofte van gebedsverhoring aan stilwees en vertroue gekoppel word. Dit is die enigste manier waarop ‘n stilwees modus vir my en ek vermoed ’n hele aantal ander mense kan werk!  God wil hê dat ons Hom vertrou … EN Hy gee vir ons ‘n manier waarop daardie vertroue vir ons kan werk: deur te bid en sy ingrype te verwag.  Dit is immers hoe die redding vir Hiskia gekom het – deur gebed (vgl Jes 37:14-20 met die antwoord van die Here in 37:21-35 waarna ons volgende week gaan kyk).

Vers 21 is ‘n ongelooflike belofte van praktiese leiding. Let op dat dit nie ‘n bloudruk is wat jy ontvang en dan nougeset volg nie.  Eerder ‘n dinamiese in-die-moment leiding, wat veral in werking kom as jy die pad verlaat wat God wil hê dat jy moet loop.  En dit lei tot omvattende voorspoed (vers 23-24) beskerming (vers 25) en geestelike genesing (vers 26), iets waaroor selfs die maan – by wyse van spreke! – so opgewonde sal wees dat dit die son sal naboots in helderheid.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 36-37.  Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 4: 6–12 Februarie 2011 – Jesaja 25

Jesaja 25 – God bring vreugde deur oordeel

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 25.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Hoofstuk 25 fokus op twee gevolge van die verwoesting van hoofstuk 24.

25:1-5 OORLOG HOU OP: Let op dat dit in praise-and-worship taal geskryf is.  God se beplanning (Wonderbare Raadsman – 9:5) en beskerming (Ewige Vader – 9:5) word geloof wat tot die staking van oorlog lei.

25:6-12 GOD HOU ‘N FEESMAAL: Die lof gaan oor in ‘n feesmaal waarna alle volkere uitgenooi is, behalwe Moab.  Let op hoe die doek van onbegrip verwyder word.  Die meeste kommentare interpreteer dit eerder as ‘n doek van hartseer oor die wêreldwye oordeel, na aanleiding van Dawid wat sy kop met ‘n doek toegemaak het in sy smart – 2 Sam 15:30 – en wat nou weggeneem word en die konteks wat praat van trane wat verwyder word.

Daar is egter vir my baie raakpunte in hierdie doek met die sluier waarna Paulus verwys wat die Jode verhinder om die waarheid in die Skrifte raak te sien.  Dié sluier word verwyder, sê Paulus, wanneer die glans van Christus van sy mense af weerkaats word na die wêreld en hulle in ons lewenswandel Christus duidelik kan sien – 2 Kor 3 (jy kan meer daaroor lees in my bydrae bybelskool.com).  Daarom kies ek vir die interpretasie van doek van onbegrip, wat ook inpas met die versluierde boodskap wat Jesaja se roeping inhou – Jes 6.

Die dood word ook vernietig (vgl 1 Kor 15, Open 20-21 bv.) en God se volk in ere herstel wat tot ‘n erkenning van God se getrouheid sal dien. Die enigste wars noot is die oordeel oor Moab waarmee steeds volhard word.  Aan die een kant blyk dit dat die sonde van Num 22-24, waar Moab Israel se Intog in die Beloofde Land probeer stuit het, steeds teen hulle tel.  Aan die ander kant is hulle eintlik ‘n simbool van alle nasies wat hulle in hoogmoed teen God verset.  Hoogmoed bly die een ding waarmee God nooit vrede sal maak nie.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 30:1-18. 
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang. 
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk
Continue Reading

Week 4: 6–12 Februarie 2011 – Jesaja 25

Jesaja 25 – God bring vreugde deur oordeel

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.  Lees Jesaja 25.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Hoofstuk 25 fokus op twee gevolge van die verwoesting van hoofstuk 24.

25:1-5 OORLOG HOU OP: Let op dat dit in praise-and-worship taal geskryf is.  God se beplanning (Wonderbare Raadsman – 9:5) en beskerming (Ewige Vader – 9:5) word geloof wat tot die staking van oorlog lei.

25:6-12 GOD HOU ‘N FEESMAAL: Die lof gaan oor in ‘n feesmaal waarna alle volkere uitgenooi is, behalwe Moab.  Let op hoe die doek van onbegrip verwyder word.  Die meeste kommentare interpreteer dit eerder as ‘n doek van hartseer oor die wêreldwye oordeel, na aanleiding van Dawid wat sy kop met ‘n doek toegemaak het in sy smart – 2 Sam 15:30 – en wat nou weggeneem word en die konteks wat praat van trane wat verwyder word.

Daar is egter vir my baie raakpunte in hierdie doek met die sluier waarna Paulus verwys wat die Jode verhinder om die waarheid in die Skrifte raak te sien.  Dié sluier word verwyder, sê Paulus, wanneer die glans van Christus van sy mense af weerkaats word na die wêreld en hulle in ons lewenswandel Christus duidelik kan sien – 2 Kor 3 (jy kan meer daaroor lees in my bydrae bybelskool.com).  Daarom kies ek vir die interpretasie van doek van onbegrip, wat ook inpas met die versluierde boodskap wat Jesaja se roeping inhou – Jes 6.

Die dood word ook vernietig (vgl 1 Kor 15, Open 20-21 bv.) en God se volk in ere herstel wat tot ‘n erkenning van God se getrouheid sal dien. Die enigste wars noot is die oordeel oor Moab waarmee steeds volhard word.  Aan die een kant blyk dit dat die sonde van Num 22-24, waar Moab Israel se Intog in die Beloofde Land probeer stuit het, steeds teen hulle tel.  Aan die ander kant is hulle eintlik ‘n simbool van alle nasies wat hulle in hoogmoed teen God verset.  Hoogmoed bly die een ding waarmee God nooit vrede sal maak nie.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 30:1-18. 
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang. 
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk
Continue Reading

Week 3: 30 Jan tot 5 Febr 2011 – Jesaja 7:1-25

Jesaja 7:1-25 – God vra geloofsmoed in krisisse

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die tyd van Epifanie (Griekse woord vir verskyning).
 • Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat die Here die afgelope week vir hulle beteken het.  Open met gebed.

HOOR

 • Ons is besig met ‘n reeks oor Jesaja: Perspektiewe op die Lewende God.
 • Lees Jesaja 7:1-25.
 • Laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Ekstra inligting:

Die jong vrou wat swanger word, was waarskynlik iemand wat Agas geken het, wat hom in lewende lywe kon herinner dat die Here sy Woord sal waarmaak, dat Hy inderdaad Immanuel, God-met-ons is.

Die boodskap van ‘n jong vrou wat sal swanger word, is natuurlik ook deur die evangelieskrywers van toepassing gemaak op Maria met Jesus se geboorte, wat op ‘n besondere wyse hierdie woord vervul het, en vir alle gelowiges die heersende interpretasie geword het, die Immanuel, God-met-ons (Mat 1:23).

 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Die Here gee aan Agas die opsie van ‘n teken wat hy weier.  Sy vroom verweer – ek wil die Here nie tart nie (Deut 6:16) – is eintlik gemaskeerde ongeloof.  Hy vertrou die Here nie, eerder sy eie alliansie planne met Assirië (2 Kon 16:7).

Die boodskap in vers 9 tref diep: “Maar ook julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie.” Letterlik staan daar: Julle moenie vrees nie, net vertrou.” Dit bly ‘n uitnodiging ook aan ons, veral wanneer ons self bewe vir die uitdagings in ons lewe en gemeenskap.

En die Immanuel van Kersfees, Jesus, het natuurlik ook beloof dat Hy deur Sy Gees in ons sal woon, wat op ‘n ander manier God-met-ons geword het (Joh 14:16-17)!

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week lees ons Jesaja 25:1-12.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.

Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk

Continue Reading