Stry teen wellus – 1 Tessalonisense 4:1-7

Die studente het gevra oor “lust” – wellus. In die konteks van ons gesprek oor verhoudings en die liefde. Nie net “hoe ver, is te ver” nie, maar wat maak ‘n mens met “lust”, met jou slegte begeertes.

My aanpak in hierdie kort reeks was om eers te gesels oor die ware artikel, die liefde tussen man en vrou, die wyse waarop seksualiteit in die huwelik tot sy reg kom. Daarom het ons na Genesis gekyk met die tema van “helftes en helpers”. Ons het twee keer gekyk na Hooglied en afgesluit met ‘n perspektief op die wonder van “wedersydse interafhanklikheid”.

Dit is hoe God wil hê dat ons in die huwelik mekaar moet liefhê. ‘n Mens moet immers eers weet wat God wil, wat goeie begeertes is, voor jy kan kom by wat God afkeur, en waarvoor ‘n mens dan versigtig moet wees.

Maar, nou kom ons by julle vraag oor wellus. Ek gaan dit aanpak uit die hoek van die woorde wat die NT gebruik vir wellus. Die woord epithumia wat oor die begeertes gaan, en die woord porneia wat oor die dade gaan.

Continue Reading

Neem dit en deel dit onder julle – Lukas 22:7-23

Wat is jou ervaring van testamente?

Ek onthou met my pa se dood watter probleem sy testament vir ons as familie was. My ma sou alles erf. Dit het ons geweet. Sy was die enigste begunstigde. Maar, weens probleme met die testament het die reëlings rondom die intestate erfreg ingetree. Ons as kinders moes ons reg om te erf volgens daardie testament afteken. Anders sou my ma nie alles kon erf nie.

My broer was baie betrokke om die boedel afgehandel te kry. Dit het dae en dae geneem. Gelukkig het hy op ‘n punt die “ek weet niks nie” houding ingeneem. Nie in die tou gaan staan nie, rondgedwaal, totdat iemand gevra het of hy nie kan help nie.

Daarna het dinge vinniger gegaan.

Watter stories sal jy kan vertel?

Ons het dit relatief maklik gehad. Baie mense het baie erger probleme. Veral rondom die bepalings van wie erf wat. Wie is begunstigdes en wie nie. Ek het een episode gekyk van die Netwerk 24 aanbieding Die Testament. Dit het my nie aangestaan nie, maar ek het genoeg gesien om te kon agterkom dat daar probleme was met wie kry wat. Met die begunstigdes.

Ai mense, en daardie aantekeninge agter op skilderye wat eers oopgemaak word ná die dood. Dit doen meer kwaad as goed. Moenie uit die graf probeer beheer uitoefen nie.

Nou, soos ek verlede week oor Opbrengs op Beleggings gepraat, en julle miskien gewonder het, waarheen is ek op pad. Dieselfde geld vandag se inleiding oor Testamente. Ek kies doelbewus hierdie inleiding, want dit het ‘n direkte verband met die onderwerp vir vandag, die Nagmaal.

Download the English translation: This is my body which is given for you

Continue Reading

Belê in God se koninkryk – Filippense 4:10-20

In die finansiële wêreld word daar baie gemaak van die term: “return on investment” – ROI. Opbrengs op belegging – OOB. Dit meet die effektiwiteit van ‘n belegging. Dit is ‘n eenvoudige formule om te gebruik. Jy verdeel die opbrengs van die belegging met die koste daarvan. Die resultaat word uitgedruk deur ‘n persentasie of ‘n ratio. As jy ‘n R1 000 belê in aandele en jy verkoop dit teen R1 200 ‘n jaar later, dan “maak” jy R200. Jy verdeel daardie opbrengs – R200 – met die belegging – R1 000 – en dit beteken jy het 20% opbrengs gelewer.

‘n Opbrengs van 20% is natuurlik wonderlik in vandag se ekonomiese klimaat. Dit is selde dat jy meer kry as ‘n 5 of 6 %. En talle kere is jou opbrengs eintlik ‘n minus syfer…

Maar, dit is ‘n konsep wat nie net sin maak in die finansiële wêreld nie. Dit maak ook baie sin in die gewone lewe. Die tyd en energie wat jy byvoorbeeld belê in jou kinders lewer uiteindelik ‘n opbrengs in terme van hulle gereedheid vir die volwasse lewe.

Dit is ook nie anders in die koninkryk van God nie. Beleggings maak saak. Met dié verskil. Dit gaan in die koninkryk van God oor ‘n opbrengs vir die ewige lewe. Nie maar net vir hierdie lewe nie. Dit gaan oor die opbrengs wat aan die ander kant van die dood steeds ‘n waarde sal hê.

Dit is oor hierdie opbrengs wat ek vanoggend wil praat.

En ek wil aansluit by God se belegging in twee huishoudings in Filippi, die eerste huisgemeente in Europa. Die opbrengs op hierdie belegging van God is immers legendaries. Paulus sonder hulle van al die gemeentes uit as die gemeente wat die meeste bygedra het tot die volhoubaarheid van sy eie bediening in die wêreld.

In sy brief aan hulle uit huisarres in Rome verkondig hy hierdie ongelooflike waarheid aan hulle om hulle tot volhardende vrygewigheid aan te spoor:

“Dit is nie dat ek van julle ‘n bydrae verlang nie; ek verlang eerder dat die belegging wat julle maak, toenemend moet groei … dit is soos ‘n lieflike geur, ‘n aanneemlike offergawe wat God behaag. (Fil 4:17-18)

Soos God in hulle belê het, só het hulle in die koninkryk belê. En dit is hierdie belegging wat hulle in die koninkryk gemaak het wat Paulus wil hê dat dit sal groei.

Download English translation: Invest in Gods Kingdom – Philippians 4_10-20

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Continue Reading

Ondersoek die Bybel – Handelinge 17:10-15

Ons leef in ‘n tyd waar die sogenaamde lesers-perspektief deur baie as die voorkeur manier van lees aangehang word. Dit is ‘n lees wat nie aanvaar wat in die teks geskryf is nie. Wat daarop uit is om die teks aan te pas by hulle eie situasie. By hulle eie begeertes. By hulle eie wêreldbeeld.

Dit is ‘n manier van lees wat die teks bevraagteken. Wat die teks lees om daarmee te verskil. Om die agterlikheid of neteligheid van die teks uit te wys. En om iets anders in die plek daarvan te plaas.

Hulle lees daarom met ‘n skêr, soos Jacques Derrida dit gedoen het (gebaseer op die werk van die Joodse filosoof Emmanuel Levinas). Derrida het die teks wat aan ons oorhandig is, beskryf as ‘n geweefde lap, ‘n tapisserie, en die leesproses as ‘n kreatiewe proses wat die volgende twee handelinge behels.

In die eerste instansie impliseer só ‘n lees van die teks dat jy ‘n “sny” in die lap maak. Jy “knip” die teks soos met ‘n skêr. Jy “breek” dus die drade van die lap. Jy knip dit uitmekaar om die normale verstaan van die teks te dekonstrueer, dit tot niet te maak. Jy verwerp enigiets wat nie inpas by jou eie verstaan nie. Jy knip dit uit die teks soos met ‘n skêr.

Dit is egter nie al nie. Daarna begin jy die geweefde lap van die teks herstel. Met jou eie insigte. Met ander bronne tot jou beskikking. Derrida beskryf dit met die beeld van borduurwerk. Jy vleg ‘n nuwe lap met behulp van ander drade, ander insigte, ander idees, totdat dit ‘n heeltemal nuwe karakter aanneem.

Dit is heel anders as wat die karakters in die Bybel die teks gelees het. Gaan lees maar Esra en Nehemia ná die ballingskap as die OT kanon al byna afgehandel is, en hoe hulle die teks lees (Neh 8 bv).

Hulle lees nie met ‘n skêr nie. Hulle lees met ‘n vergrootglas, om so goed as moontlik te verstaan, sodat die Skrif hulle lewe kan bepaal.

Dieselfde geld die gemeentes waarvan ons lees in die NT.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Download the English: Examine the Bible – Acts 17

Continue Reading

What is the church?

What is the Church?

Acts 13: 42-52

Summerstrand 18:30 October 6, 2019

Scripture reading and preaching

Acts 13:42-52

My first memory of the church was in the manse of a minister. I was absent when the certificates were handed out for the first year of Sunday school at the church.  I don’t remember much of that. But my mother sent me to get my certificate from Rev Leuvenink in the manse in Vredendal. Alone. Only six years old. I remember the hesitation at the gate; the awe that I felt at his length as he opened the door; the hospitality of the soft drink he poured for me; the lasting impression as I walked back down the dusty street: this is what it must be like to be in God’s presence.

After that I would have many other experiences in the church, walking a path with wonderful ministers – like MC Steyn, Jaap Weideman, André Strydom – and wonderful teachers, and wonderful members. But, that first experience stays with me.

I wonder what your first church experience was like. How was it? What people played a role? How is it today? What does the church mean to you?

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Tilla

  |

  Sien so uit daarna!

 • Bybelskool » Ons het herlewing nodig

  |

  […] Vandaar het dit gesprei na Brittanje, Europa, Indonesië en uiteindelik na Suid-Afrika. Ons Pinksterbidure is die getuienis […]

 • Avatar

  Willem Wiid

  |

  Ek is opsoek na verlede Sondag (20/10/2019) se liturgie. Kry dit ongelukkig nie opgespoor nie. Kry ook nie die afkondigings nie

 • Avatar

  Riana Carstens

  |

  Dankie!!!!!! N insiggewende opbouende preek wat die “Goeie nuus” boodskàp ook bevat. Baie baie dankie.

  Riana