Jesus word gedoop – Matteus 3:13-17

Johannes die Doper begin sy bediening met ‘n eenvoudige maar duidelike boodskap van bekering. ‘n Wegdraai van ‘n sondige leefwyse na volle gehoorsaamheid aan die Here.

Hoekom? Want, bekering maak gelowiges gereed vir die ontvangs van die koninkryk van die hemele. Bekering maak dit moontlik dat jy die gawe van die Gees kan ontvang. Dat jy die vrug van die Gees kan dra. Dat jy in die teenwoordigheid van die Here kan lewe.

Sonder bekering is dit onmoontlik om deel te word van die koninkryk van die hemele. So verkondig Jesus dit regdeur sy bediening.

Jesus sê Hy het gekom om sondaars tot bekering te roep (Matt 4:17; 9:13; Mark 2:17; Luk 3:8). Jesus sê dit is nie dié wat lippediens doen en Jesus Here noem wat in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Nee, net dié wat die wil van sy Vader doen (Matt 7:21; vgl die talle gelykenisse oor die koninkryk in Matt 13).

Die Skrif is dus duidelik daaroor dat daar geen verandering in ‘n mens se lewe kan plaasvind, sonder bekering nie. Die boodskap van die koninkryk van die hemele kan net deur ‘n voorbereide hart, ‘n bekeerde hart, ontvang word.

Dit is waarom die bediening van Johannes die Doper om bekering gedraai het. Dit is waarom die bediening van die kerk steeds om bekering draai. Want dit is wat steeds nodig is in die lewe van elke gelowige. Soos Paulus daaroor skrywe in sy brief aan Titus:

“Want die genade van God wat redding bring aan alle mense het verskyn, en dit leer ons om nee te sê vir die goddeloosheid en wêreldse begeertes en om verstandig, reg en toegewyd in die huidige wêreld te leef,” (Tit 2:11-12 – ASV).

Maar, nie almal het dié woord van bekering aanvaar nie. Want bekering vra opoffering, prysgawe, ‘n neerlê van jou eie wil en jou eie begeertes.

Download English translation: Jesus is baptized – Matthew 3_13-17

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Jaar van die Bybel 2020

Tema: Jesus word gedoop – Matteus 3:13-17

Somerstrand 09:00 2 Februarie 2020

Verwelkoming en aankondigings

PRIORITEITE VIR DIE GEMEENTE

Ons wil aangeleenthede identifiseer waaraan die Gemeente voorkeuraandag moet gee.  Vul dit in op die vorm wat ons uitgedeel het. Penne in die banke.

 1. UITDAGINGS (binne en buite) WAT DIE GEMEENTE IN DIE GESIG STAAR
 2. GELEENTHEDE (binne en buite) WAT DIE GEMEENTE KAN BENUT
 3. ENIGIETS ANDERS WAT U WIL OPPER

KATEGESE

Ouers: gebruik die Odos-toep!

Onthou die nuusbrief!

OUERS VAN GRAAD 1-2
Die kinders doen Sondag Les 2: Eva uit Odos 1. Hier is hoe julle as ouers kan saamwerk (inligting by Odos-toep).
Adam en Eva het probeer om hulle sonde weg te steek deur weg te kruip.
1. Vra as ouer vir jou kind hoe hulle voel as hulle stout was.
a. Hoe kan ons dit regstel as ons verkeerd was – anders as wat Adam en Eva gedoen het?
2. Vertel jou kind hoe jy voel as hy/sy ongehoorsaam is.
a. Beteken dit dat jy nie meer lief is vir jou kind nie?
Werk saam met Riëtte van Zyl wat hulle die jaar vir kategese neem!

OUERS VAN GRAAD 3-4
Die kinders doen Sondag Les 2: Die eerste Christelike Gemeente uit Odos 4. Hier is hoe julle as ouers kan saamwerk (inligting by Odos-toep).
Lees vandag se storie saam met jou kind uit sy Odosboek.
1. Gesels ‘n bietjie oor julle gemeente.
Vertel vir mekaar watter verskil die gemeente in julle lewe gemaak het.
a. Wat is vir julle lekker van die byeenkomste van die gemeente?
2. Lees Handelinge 2:44 – 45.
Gesels ‘n bietjie as gesin oor hoekom die Here julle juis in hierdie gemeente geplaas het.
a. Watter verskil kan julle maak in julle gemeente?
b. Bid saam vir julle predikant
Werk saam met Elga Heydenreich wat hulle die jaar vir kategese neem!

OUERS VAN GRAAD 5 EN GRAAD 6-7
Die kinders doen Sondag Les 1 oor die Pentateug uit Odos 6. Hier is hoe julle as ouers kan saamwerk (inligting by Odos-toep).
Kyk saam met jou kind na die Bybelboekrak voor in sy Odosboek. 
Ontdek saam die vyf boeke van die Pentateug. Vat ‘n Bybel en speel sommer ‘n lekker speletjie. Noem een van die vyf boeke van die Pentateug en kyk wie dit eerste kan vind in die Bybel.
Praat saam: 
• Die hele Ou Testament wys na God se verhouding met die mens.
• Die Pentateug is die begin van:
* die wêreld om ons.
* die menslike ras en hulle ongehoorsaamheid.
* God se plan om ons te red.
* die Hebreërs en die volk Israel.
* God se reëls, sy wette en riglyne vir ons lewens.
Doen saam:
• Joodse seuns moes voor die ouderdom van 13 die eerste 5 boeke van die Bybel uit hulle kop ken.
Probeer die eerste 5 versies van Genesis uit julle kop leer.
Werk saam met Linus en Andra Serfontein wat die graad 5’s, en Juliette le Roux en Natalie Mansfeld wat die graad 6-7’s, die jaar vir kategese neem!

OUERS VAN GRAAD 8-9
Die tieners doen Sondag Les 2 oor Spreuke – Een woord sê dit alles!  – uit Odos 8. Hier is hoe julle as ouers kan saamwerk.
Iets vir gesprek met julle tieners:

 1. Wat is julle gunsteling fliek of TV-reeks. Hoekom?
 2. Wat is julle gunsteling boek in die Bybel. Hoekom?
 3. Wat is ware geluk?
 4. Wat is die doel van die lewe?
 5. Wat is God se plan met my lewe?
 6. Hoe help die Bybel jou om dié vrae te antwoord?

Werk saam met Annemarie Barnard en Deon Rousseau wat hulle die jaar vir kategese neem!

Toetrede

Lied 170 2x Heilig, heilig, heilig (sit)

Votum en Seëngroet

Lofprysing

Psalm 33:1,7 Sing juigend (staan)

Lied 292:1-2 My enigste troos (staan)

Doop

Lied 293:1 Jesus neem ons kleine kinders (sit)

Lied 293:3 Jesus gee aan ons sy seën (sit)

Gerrit en Sonja het hulle eerste doopdiens vandag om 15:30. Die eerste persoon wat die afgelope jaar tot geloof gekom het, word gedoop. Na meer as 10 jaar se werk in Den Haag. Dit is ook hulle eerste volledige Turkse diens in Den Haag.

Kindertyd

Watter vreemde kos het julle al geëet? Hoe het dit gesmaak? Hoekom het julle dit geëet? Ons lees dat Johannes die Doper in die woestyn geleef het. Wat dink julle het hy geëet? Die Bybel sê sprinkane en heuning!

Ek het hier vir julle piesangstukkies wat in heuning gedoop is. Verbeel julle dit is sprinkane wat in heuning gedoop is!

Kom ons lees Matteus 3:1-6

3:1–3 In daardie tyd het Johannes die Doper, ’n baie belangrike boodskapper van God, met die mense oor die Here begin praat. Hy het in die woestyn van Judea gepreek. Johannes het vir die mense gesê: “Hou dadelik op om lelike dinge te doen, want God se nuwe wêreld is hier. Nou moet julle net doen wat God sê.”

Om na God se nuwe wêreld te gaan, beteken nie dat ons regtig na ’n ander plek moet gaan nie. Dit beteken dat God alleen die Koning is. As ek vir Jesus lief is, dan kan ek deel word van hierdie nuwe wêreld van God.

Jesaja, ’n ander boodskapper van die Here, het lank terug al oor Johannes geskryf. Hy het gesê: “In die woestyn is daar ’n man wat hard met die mense praat. Hy sê: ‘Die Here is op pad na ons toe. Julle moet na Hom luister!’”

4 Johannes het nie gewone klere gedra nie. Sy klere was van vel gemaak. En hy het ’n dik leergordel om sy lyf gehad. Sy kos was baie anders as gewone mense s’n. Hy het sprinkane geëet, en heuning wat hy in die veld gekry het.

Hoe smaak sprinkane? Hoe smaak heuning?

5–6 Die mense het graag na Johannes se preke gaan luister. Van oral af het hulle gekom om te hoor wat hy sê. Baie mense wat lelike dinge gedoen het, het daar voor almal vir die Here kom sê dat hulle jammer is. Johannes het dié mense daar in die Jordaanrivier met water gedoop.

Soos wat mens met water was, so wys die doop dat ons skoongewas is van ons sonde. Julle kan dit glo! Jesus het ook julle sonde afgewas. Julle is skoon daarvan.

Kom ons sê vir Hom dankie.

Elkeen wat in Jesus glo, is ‘n kind van God.

Dankoffers

Toewyding

Vonkk 210:1-2 Heer, U het die eerste woord gesê (sit)

Ons sing dit sonder refrein; voorsangers sing eers vers 1, dan gemeente albei verse.

Voorbidding

Skriflesing en Preek

Geen verandering sonder bekering

Johannes die Doper begin sy bediening met ‘n eenvoudige maar duidelike boodskap van bekering. ‘n Wegdraai van ‘n sondige leefwyse na volle gehoorsaamheid aan die Here.

Hoekom? Want, bekering maak gelowiges gereed vir die ontvangs van die koninkryk van die hemele. Bekering maak dit moontlik dat jy die gawe van die Gees kan ontvang. Dat jy die vrug van die Gees kan dra. Dat jy in die teenwoordigheid van die Here kan lewe.

Sonder bekering is dit onmoontlik om deel te word van die koninkryk van die hemele. So verkondig Jesus dit regdeur sy bediening.

Jesus sê Hy het gekom om sondaars tot bekering te roep (Matt 4:17; 9:13; Mark 2:17; Luk 3:8). Jesus sê dit is nie dié wat lippediens doen en Jesus Here noem wat in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Nee, net dié wat die wil van sy Vader doen (Matt 7:21; vgl die talle gelykenisse oor die koninkryk in Matt 13).

Die Skrif is dus duidelik daaroor dat daar geen verandering in ‘n mens se lewe kan plaasvind, sonder bekering nie. Die boodskap van die koninkryk van die hemele kan net deur ‘n voorbereide hart, ‘n bekeerde hart, ontvang word.

Dit is waarom die bediening van Johannes die Doper om bekering gedraai het. Dit is waarom die bediening van die kerk steeds om bekering draai. Want dit is wat steeds nodig is in die lewe van elke gelowige. Soos Paulus daaroor skrywe in sy brief aan Titus:

“Want die genade van God wat redding bring aan alle mense het verskyn, en dit leer ons om nee te sê vir die goddeloosheid en wêreldse begeertes en om verstandig, reg en toegewyd in die huidige wêreld te leef,” (Tit 2:11-12 – ASV).

Maar, nie almal het dié woord van bekering aanvaar nie. Want bekering vra opoffering, prysgawe, ‘n neerlê van jou eie wil en jou eie begeertes.

Die Fariseërs het probeer om hulle eie sonde weg te steek. Om na hulle liefdadigheid te wys om hulle skynheiligheid weg te steek. Hulle het lig geloop vir die uitwys van sonde in ander se lewens, soos met Herodes in sy sonde met Herodias. Hulle wou hom nie teregwys nie, en het hom nie tot bekering geroep nie.

Daarom wys Johannes die Doper hulle skerp tereg. Hy verwys na hulle as ‘n “gebroedsel van slange”. Hulle moet vir geen oomblik dink dat hulle op ‘n oppervlakkige manier ‘n bietjie doopwater kan ontvang, en dan aangaan met hulle sondige lewens nie.

Johannes laat hulle egter onder geen illusies nie. Die doop help niks as jy nie tot bekering kom nie. En Sondebelydenis help ook niks as dit nie tot ’n nuwe lewenswyse lei nie. Jy bly steeds onder die oordeel van God.

En laat ons vir geen oomblik dink dat dit maar net Johannes is wat só dink nie. Hy praat baie spesifiek oor Jesus as die Een wat die verlossende oordeel van God sal voltrek. Met hierdie ongelooflike onderskeid:

 • God sal die Heilige Gees vir die gelowiges/gehoorsames (koring) gee.
 • God sal die oordeel deur die doop met vuur vir die ongelowiges/ongehoorsames (kaf) op die dorsvloer van die wêreld gee.

Dit is die agtergrond vir die doop van Jesus wat ‘n mens in gedagte moet hou. Bekering maak saak. Bekering is noodsaaklik.

Hoekom? Omdat dit die hemele open vir God se werk deur sy Heilige Gees.

Kom ons lees dit in Matteus 3:13-17:

13Toe kom Jesus van Galilea af na Johannes by die Jordaan om deur hom gedoop te word.

14Maar Johannes het Hom probeer keer en gesê: “Ek het nodig om deur U gedoop te word, en U kom na my toe?”

15Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: “Laat dit nou toe, want so is dit paslik vir ons om alles te doen wat God vereis.” Toe laat hy Hom toe.

16Nadat Hy gedoop is, het Jesus dadelik opgekom uit die water; en kyk, die hemele is vir Hom geopen en Hy het die Gees van God sien neerdaal soos ’n duif en op Hom kom.

17En kyk, daar was ’n stem uit die hemel wat sê: “Hý is my geliefde Seun in wie Ek ’n welbehae het.”

Ons moet alles doen wat God vereis

Jesus dring aan daarop om deur Johannes gedoop te word, omdat sy doop in die eerste plek in God se plan inpas. Hoe mooi sê Jesus dit nie: “want, so is dit paslik vir ons om alles te doen wat God vereis.” In die Grieks staan daar, direk vertaal: “want, só is dit gepas vir ons om alle geregtigheid te vervul.”

Die frase “alle geregtigheid” dui op die voorskrifte wat God voorskryf, wat mense in die regte verhouding met Hom bring, en die doop van bekering van Johannes was een daarvan. Dit is trouens hoe die vervulling van die Gees tot sy reg sal kom. Met bekering stuur God sy Gees in ons om ons te begelei in ‘n heilige lewe (Hand 2:38-39).

Wat meer is, vanuit ‘n bedieningsoogpunt, is dit in die tweede plek net deur Jesus se persoonlike kontak met die bediening van sy voorloper, Johannes die Doper, dat Jesus se bediening ‘n uitvloeisel van Johannes s’n sou kon word. Só word God se wil, sy geregtigheid, vervul, van voorloper na Verlosser.

Dit is ook nie al nie, want daar is ook ‘n derde rede vir die doop van Jesus. Deurdat Jesus die doop van Johannes ondergaan, bevestig dit daarby Jesus se mensheid. En soos alle mense van sy tyd móés ook Hy gedoop word.

Nadat Jesus gedoop is, daal die Gees van God dan soos ’n duif op Hom neer en ’n stem uit die hemele bevestig Jesus se Seunskap: “Hý is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.” Jesus is dus nie net ‘n mens nie, maar ook God, die Seun van God.

Ons word “heiliges”

Dit laat ons ook verstaan hoekom die doop van bekering só belangrik was. Ook vir Jesus. Want met die keuse om aan God, en aan Hom alleen, gehoorsaam te wees, om alles te doen wat God vereis, het dit gelowiges se lewe onderskei van dié van die wêreld. Het hulle “heiliges” geword vir God. Die sonde het plek gemaak vir die wil van God.

Dit is ‘n ongelooflike belangrike ding wat ons moet verstaan van God. Dat Hy heilig is. Dat daar by Hom geen plek is vir sonde nie. Dat sonde ‘n afstand bring tussen ons en Hom. Dat sonde soos ‘n muur tussen ons staan en sy teenwoordigheid en werk in ons lewe belemmer. Dat sonde God se genade belemmer in ons lewe.

Dit is waarom daar lyste en lyste voorskrifte was in die OT oor heiligheid en reinheid sodat gelowiges in God se teenwoordigheid kon kom en Hom kon aanbid.

Dit is waarom “heiliges” (hagios) ‘n geliefde woord was vir Paulus om gelowiges te beskryf. Trouens hy gebruik die woord 35 keer (Johannes gebruik dit in Openbaring 13 keer).

Paulus skryf aan die “geroepe heiliges” in Rome om hulle te waarsku om nie in die sondes van hierdie wêreld vas te val nie, maar die verlossing in Christus aan te gryp en daarin te leef (Rom 1:7).

As Paulus oor die werk van die Heilige Gees in ons harte skryf, dan sê hy die Gees tree in vir die “heiliges” ooreenkomstig die wil van God (Rom 8:27). Dit is immers vir die “heiliges” wat alles ten goed meewerk soos hy in die volgende vers sê.

Wanneer die Here weer kom, sal Hy verheerlik word in sy “heiliges” en bewonder word in hulle geloof (2 Tes 1:10).

Dit is waarom Paulus so baie skryf oor die aflê van die sonde en die opneem van die kenmerke van die “heiliges”, dit is dinge soos die vrug van die Heilige Gees: nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid (Kol 3:12; Gal 5:22).

Ons word “heilige plekke”

Maar, daar is meer. As “heiliges” in wie God die Heilige Gees woon, word ons “sacred spaces”.  Dit is waaroor Paulus in 1 Korintiërs 3 en 6 skrywe. Dit gebeur gesamentlik (1 Kor 3) en ook individueel (1 Kor 6). Ons raak ‘n woonplek vir die Heilige Gees.

Dit is ‘n fundamentele uitspraak oor ‘n gemeente, dat ‘n gemeente ‘n “woonplek van God” is. Dit is natuurlik ook waarom ons moet toesien dat almal van ons die Here dien, en as iemand in sonde val, ons hulle in liefde moet reghelp. Want, ons sorg só dat die gemeente ‘n “heilige plek” bly.

Maar dit is ook waar van ons eie liggame, want as ons in Jesus Christus glo, raak ons ‘n “heilige plek”, ‘n “woonplek van God”. Dit is trouens waarom Paulus so baie oor seksuele verhoudings skryf, want as daar een manier is waarop ons hierdie “woonplek van God” kan ontheilig, is dit deur seksuele verhoudings wat Hy nie goedkeur nie. Gaan lees ‘n slag weer 1 Korintiërs 5-7 waarin Paulus alle verhoudings afwys wat nie aan God se standaard beantwoord nie.

Daar is egter nog meer. Omdat ons “heilige plekke” is, beteken dit ook dat elke plek waar ons kom heilig word. Want, waar ons beweeg, beweeg die Gees van God saam met ons. Dra ons God se teenwoordigheid in ander se lewens in.

En dit is waarom ons gedrag so belangrik is. Omdat dit ‘n impak het op die mense wat ons pad kruis. Dit bring hulle in kontak met die koninkryk van God, want die koninkryk van God is in ons.

Leef as ‘n “heilige”

Leef dan as ‘n “heilige” van God. Wanneer daar sonde in jou lewe kom, bely dit, en laat staan dit. Bekeer jou daarvan. Eien vir jou die vergifnis van die Here toe en onderwerp jou weer aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe.

Leef as ‘n “heilige plek”

Leef ook as ‘n “heilige plek” van God. Verwag dat jou lewe ‘n impak op ander gaan hê. Dat God jou wil gebruik om ‘n verskil te maak in ander se lewens. Laat die Gees deur die vrug van nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid mense se lewens positief impakteer.

Gebed

Slotlied

Lied 290:1,4 Dit is my troos dat ek gedoop is (staan)

Seën

Respons

Lied 294:3 Dankie vir genade, Heer (staan)

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.