Die spieël en die sluier – 2 Korintiërs 3:18

NGK Somerstrand | 27 Februarie 2022 09:00 | Kerk en Youtube

Musiek vooraf

Verwelkoming

Aankondigings

Toetrede

Flam 112b:1-2 – Ek roem u Naam, ek wil graag sing. (sit)

Votum en seëngroet

Lofsang

Vonkk 040 (Afr, Eng, Afr) – Kom en vul ons met vrede (staan)

Psalm 104:1,15,17 – Ek wil die Here loof en prys. Beklee met luisterryke prag (staan)

Kindermoment

Kyk jy soms in die spieël? Wat sien jy alles raak? Hoe lyk jy vir jouself?

Ek het hier ‘n app (Funny Face) wat ‘n mens se gesig verander. Soos in ‘n spieël wat jou vetter of maerder laat lyk. Kyk bietjie hoe lyk jy!

Paulus sê die Bybel is soos ‘n spieël. ‘n Baie besondere spieël. As jy daarin kyk dan sien jy hoe jy lyk. Maar, nog beter, hoe God lyk.

18En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” (1933/53-vertaling)

Jy sien wie God is. Jy sien wie jy is.

En hoe langer jy kyk na die Bybel, hoe meer word jy verander om soos God te wees.

Kom ek probeer dit op nog ‘n ander manier verduidelik. Kry vir jou een van hierdie prentjies.

Kyk stip (20 sekondes lank) na die vier kolletjies binnekant.

Maak nou jou oë toe. Wat sien jy?

Net so, as jy lank kyk na die Bybel, dan laat die Bybel jou God se gesig sien.  En dan weet jy hoe Hy wil hê jy moet lewe.

Verootmoediging

Ons sien bv in die Bybel dat die Here twee belangrike goed van ons vra. Om God lief te hê en ons naaste soos onsself. Dit is wat ons raaksien in die Bybel. Dit is wat Jesus vir ons geleer het

37Hy het gesê: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ 38Dit is die belangrikste en die eerste gebod. 39En die tweede wat hieraan gelyk staan, is, ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40Op hierdie twee gebooie berus die hele Wet en die Profete.” (Matt 22:37-40 – 2020-vertaling)

Kom ons besluit vandag om elke dag ons Bybel te lees. Met ‘n lied wat julle goed ken.

Lees jou Bybel bid elke dag, want dit gee jou krag (sit)

Lees jou Bybel

bid elke dag (x3).

Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag.

Want dit gee jou krag (x2).

Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag.

Kinders na die kategese en toepassing

Gebed

Skriflesing en prediking

Die Bybel is soos ‘n spieël

Paulus sê in 2 Korintiërs 3:18 dat die Bybel soos ‘n spieël is. ‘n Baie besondere spieël. As jy daarin kyk, sien jy ook jouself. Maar, sonder enige bedekking. Soos jy werklik is. In al jou sonde en verlorenheid. Want in die Bybel sien jy jouself deur die oë van God.

Maar, jy sien ook iets anders raak in die Bybel. Jy sien die heerlikheid van God raak. Hy is heilig, en heel. Sonder sonde.

Dit is egter ‘n heerlikheid wat nie afstoot nie. Dit is ‘n heerlikheid wat aantrek, want Hy kan jou sonde vergewe. Hy kan jou genees. Hy kan jou heelmaak. Hy kan jou na sy beeld verander. Soos Paulus sê:

“En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” (2 Korintiërs 3:18 – 1933/53-vertaling)

Sommige sit ‘n sluier op

Maar, vir sommige is die spieël van die Woord net te erg om met onbedekte gesig te gebruik. Want die gaping tussen wie jy is en wie God is, is net te groot. En dan sit ons ‘n sluier op. ‘n Bedekking wat die skerp kante van die Woord kan sagter maak. Jouself ‘n bietjie beter kan laat lyk.

Die oomblik as jy egter ‘n sluier opsit, as jy jou gesig bedek, sê Paulus, kan die spieël nie meer sy werk doen nie. Selfs al is dit net ‘n stukkie gaas soos met ‘n bruid se sluier. Want ‘n sluier verander – hoe subtiel ook al – die prentjie van jouself. Dit maak jou mooier as wat jy is. Jy sien nie meer al jou sondes raak nie. En dan dink jy dat jy “ok” is. Dat jy niks nodig het nie. Dat jou sonde deel van jou identiteit is. Dat jy niks hoef te verander nie.

Jy sal die sluiers moet afhaal as jy verander wil word

Terselfdertyd laat ‘n sluier jou egter ook minder van God raaksien. En hoe digter die sluier, hoe minder sien jy van God raak in die Woord. Sit jy uiteindelik net met ‘n mooi gemaakte beeld van jouself. En ‘n halwe prentjie van God. Sien jy bv net sy liefde raak, en nie sy heiligheid nie. En kan God jou nie heilig maak soos wat Hyself heilig is nie. Kan Hy nie jou sonde vergewe nie. Want, ‘n sluier laat jou dink dat jy geen sonde het nie.

Jy sal die sluiers moet afhaal. Al is dit hoe pynlik. Al gaan jy jou eie sonde dan al hoe beter kan raaksien. Hoekom? Want, jy sal God se heerlikheid net raaksien as jy met onbedekte gesig in die spieël van die Woord kyk. Jy sal net verander as jy toelaat dat Hy jou deur die Gees verander.

Watter sluiers is daar?

Vir die Jode was daar veral onkunde, skynheiligheid en ongeloof. Die probleem van die Fariseërs en die Sadduseërs.

Die sluier van onkunde

Ons weet in die eerste plek van die Fariseërs dat hulle hulle eie tradisies hoër as die Woord geag het. Soos Jesus telkens in sy gesprekke met hulle uitgewys het. Hy het telkens vir hulle uitgewys hoe onkundig hulle was oor wat die Bybel rêrig gesê het. Die Fariseërs het hulle eie wette gemaak, en so die wet van God geïgnoreer. Hulle het baie geweet van hulle eie wette. Maar, hulle eie wette en tradisies het sluiers geword wat gekeer het dat hulle die boodskap van die Bybel raaksien. Daarom was hulle werklike kennis van die Bybel gebrekkig. Vir al hulle geleerdheid was hulle eintlik baie onkundig van wat die Bybel regtig gesê het.

Die sluier van skynheiligheid

Daarby was hulle in die tweede plek nog skynheilig ook wat hulleself beter voorgedoen het as wat hulle in der waarheid was. Soos die Fariseër wat gebid het en gespog het met hoeveel beter hy was as die tollenaar. En nie sy hart raakgesien het nie, vol van hoogmoed en skynheiligheid.

Skynheiligheid is ook ‘n sluier. Daarom het Jesus die Fariseërs telkens aangevat oor hulle skynheiligheid en oor hulle onkunde oor wat die Bybel nou eintlik gesê het. Hulle het nie die Bybel self uitgelê nie, maar hulle eie wette. En voorgegee dat dit die waarheid is. Maar, telkens kon Jesus hulle troef deur eenvoudig die Bybel reg aan te haal. Om te wys wat regtig daar staan.

Die sluier van ongeloof

Maar onkunde en skynheiligheid was nie hulle enigste probleem nie. In die derde plek het baie van die Jode doodgewoon die Bybel nie geglo nie. Die Sadduseërs het bv die opstanding uit die dood ontken, en die bestaan van hemelse wesens. Al is die Bybel heel duidelik daaroor. Die Bybel is helder oor die opstanding uit die dood. Ook in die OT. Dink maar net aan die verhale van Elia en Elisa wat gebid het vir kinders wat uit die dood uit opgestaan het. En die dele in Job en die Psalms sowel as die profeet Daniël wat oor die opstanding uit die dood aan die einde van die tyd handel. Net so duidelik is die Bybel oor die bestaan van hemelse wesens, te veel plekke om op te noem.

Dit was die probleem van die Jode. Hulle sluiers was onkunde, skynheiligheid en ongeloof.

Dit kan jou probleem ook wees

Dit kan jou probleem ook wees. Dat jy doodgewoon nie lees nie. Dat jy nie weet wat die Bybel sê nie. Soos iemand een keer gesê het, ek wil nie lees nie, want ek wil nie anders dink nie. Kan jy nou meer! Of ‘n ander wat gesê het. As iemand wat ek ken anders wil doen as wat die Bybel voorskryf, kan ek dit nie oor my hart kry om die persoon te vermaan of tereg te wys nie. Die mens wat voor my staan, is belangriker as die Bybel wat op die lessenaar lê. Sy of haar gevoelens is belangriker as wat die Bybel sê.

Dit is ‘n sluier. Van onkunde.

Of dit kan wees dat jy jouself as beter voordoen as wat jy regtig is. Dat jy wegsteek wat regtig in jou lewe aangaan. En dat jy dit regkry om die mense naaste aan jou te kul. Maar, dan sal jy ook agterkom dat jy nie lief is vir die Bybel nie. Want, net nou lees jy ‘n versie raak wat jou op jou sonde wys. En dan val die muur wat jy om jou sonde bou, om, en jy sorg dat jy net hoor wat jou bevestig in jou skynheiligheid.

Dit is ‘n sluier. Van skynheiligheid.

Of dit kan wees dat jy net eenvoudig nie glo nie. Want, as jy glo, moet jy natuurlik die Woord gehoorsaam. Jy gebruik miskien die wetenskap of ‘n ideologie om argumente te kry teen die Bybel, want jy glo eenvoudig nie meer die dinge wat daarin geskryf staan nie.

So, ‘n sluier kan jou beter laat voel oor jouself. Jy kan selfs voel dat jy regtig die waarheid beet het. Dat jy verlig is. Maar, dit is ‘n sluier. Dit verberg die heerlikheid van die Here vir jou. En dit beteken dat jy nooit verander sal word na die beeld van God nie.

Dit is ‘n sluier. Van ongeloof.

Want, dit is net dié met onbedekte gesig – sonder die sluiers van onkunde en ongeloof, en sonder die sluiers van wetenskap en ideologie, sonder die sluiers van skynheiligheid – wat die heerlikheid van God kan raaksien in die Skrif en daardeur verander kan word.

Hoe moet ons dus na die Woord luister?

1. Ons aanskou die heerlikheid van die Here in die Woord

Ons lees die Bybel om te sien wie God is. Heerlik, heilig, en heel, sonder sonde. En natuurlik wys dit dan vir ons wie ons is. Onheilig, stukkend, vol sonde. Maar dit is nie al nie. As ons bly kyk, as ons aanhou om na die boodskap van die Bybel te luister, is dit die begin van ‘n wonderlike genesing. Want, hoe langer en hoe dieper ons kyk, hoe meer word ons verander om soos God te wees. Word ons heilig. Word ons heel. Word ons heerlik. Want, die Gees gebruik die Woord om ons soos Christus te laat wees.

2. Soos in ‘n spieël met onbedekte gesig

Maar, onthou, ons kyk na God soos in ‘n spieël. Indirek. Daarom moet ons stip kyk. Met aandag. Elke dag. Met ‘n onbedekte gesig. Daar moet geen hindernis wees tussen ons en die spieël nie. Sodat ons niks mis van wat God ons in die Bybel wil wys nie. Anders kan Hy ons nie verander om soos Hy te wees nie.

En jy moet ontslae raak van die sluiers in jou lewe. Dinge wat jou gesig bedek. Wat keer dat jy sien wat God vir jou in die spieël van die Woord wil wys.

Watter sluiers het jy? Is dit taal? Is dit kultuur? Is dit ideologie? Is dit wetenskap? Is dit politiek? Is dit geld? Is dit filosofie? Is dit gewoontes? Is dit sondes?

Jy sal die sluiers moet afhaal. Al is dit hoe pynlik. Want, jy sal God se heerlikheid net raaksien as jy met onbedekte gesig in die spieël van die Woord kyk.

3. Hoe lees jy die Bybel?

Eers ‘n afwysing van ‘n verkeerde lees van die Bybel.

Jy lees die Bybel nie soos binnekort by ‘n konferensie by die Kweekskool in Stellenbosch gaan gebeur nie. Die titel van die konferensie wys jou presies watter sluier hulle opsit om die Bybelse spieël te verander. Die titel is Queering the Prophet. Hulle bedoeling is om die Bybel te lees deur die bril van ‘n queer ideologie om so die tradisionele prentjie wat die Bybel van die profete gee, te dekonstrueer. Veral vir Jona. Hy raak ‘n queer profeet.

Dit is dus nie meer die Jona van die Bybel nie, maar die Jona van hulle ervaring. Die bril het belangriker geword as die spieël. In Paulus se woorde, hulle kyk na die Bybel deur ‘n sluier. Hulle ignoreer die Bybelse prentjie van Jona. Dekonstrueer dit doelbewus. Lees hulle eie voorveronderstellings in die teks in. En maak asof dit eintlik is wat die Bybel nog altyd gesê het.

‘n Mens wil dit eintlik net afmaak as blinde dwaasheid. Totdat jy besef dat ons studente daaraan blootgestel gaan word.

Die regte manier om na die Bybel te kyk, is om met onbedekte gesig, sonder ‘n sluier, sonder die bril van jou besondere ideologie, die Bybel te lees en die Bybel toe te laat om jou aan te spreek.

Paulus praat daaroor in dieselfde perikoop dat ons nie die Woord op só ‘n manier moet vervals nie.

2Ons het egter afstand gedoen van geheime skandelike dinge, en tree nie slinks op, of verdraai die Woord van God nie; maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons onsself voor God aan by die gewete van elke mens.” (2 Korintiërs 4:2)

Ons verander dus nie aan die Bybelse boodskap nie. Ons tree nie slinks op nie. Ons verdraai nie die Woord van God nie, sodat Jona ‘n verhaal van ‘n queer persoon raak en sy boek ‘n “coming-out” model raak nie.

Daar is selfs ‘n voordrag by die konferensie wat uit ‘n Hindoe hoek kyk na die profeet Jona en sy verhaal herinterpreteer. ‘n Mens eis wat volgende gaan kom. Is ons op ‘n punt om na die Bybel vanuit die teologie van nog ander godsdienste te kyk en die Bybel dan te dekonstrueer sodat dit inpas by ander godsdienste se siening van God en die mens?

Dit is doodgewoon ‘n onaanvaarbare hantering van die Bybel. Gaan lees maar oor queering. Gebruik sommer Google se verklarende Oxford woordeboek. Die twee hoof betekenisse is “to spoil or to ruin.”

Maar, genoeg. Ek wil die minimum daaroor sê, want dit is presies NIE hoe ‘n mens die Bybel lees NIE. Jy kan meer leer in hierdie video oor hoe om oor die konferensie te dink. En hier is ‘n skakel na die konferensie se voordragte sodat jy jouself kan vergewis van wat die organiseerders beoog.

So, hoe lees ons die Bybel? Soos die Hervormers.

Grammaties-histories

Jy lees die Bybel in die beste vertaling wat jy het, in die oorspronklike as jy kan. Jy lees dit soos dit histories verstaan is. Jy vra wat dit beteken het in die tyd waaruit dit kom. Sodat jy goed kan begryp wat dit beteken het.

En dan pas jy dit toe op jou eie situasie. Jy vra vir jouself af watter insigte gee dit vir jou van God en menswees. Jy vra watter beloftes van God daar is wat jy kan aangryp. Jy vra watter opdragte daar van God is wat jy kan uitvoer.

In die proses laat jy die heerlikheid van die Here self wat die boek, die Bybel, veroorsaak het – deur die Heilige Gees het die manne van God die Woord neergeskryf – oor jou skyn. Die Bybel is soos ‘n spieël waarin jy God raaksien, ook wie jy is, en wat God vir jou wil doen, trouens, vir elke mens op hierdie aarde wil doen.

En jy laat toe dat God jou lewe verander, sodat die prentjie wat God het van die mens wat Hy van jou wil maak – en dit is om Christus volle gestalte in jou te laat kry – kan vorm aanneem en jy al hoe meer kan verander om soos Christus te lyk.

Dit is waarom Paulus vir Moses in 2 Korintiërs 3 as voorbeeld vir ons gebruik.

Moses is vir ons ‘n voorbeeld

Elke keer as Moses na God toe gegaan het, het hy met onbedekte gesig na die Here geluister. Die Here het sy wette met Moses gedeel. In detail. Hoe hy moet leef. Hoe die Israeliete moet leef. Hoe hulle huwelike moet lyk. Hoe hulle in die gemeenskap moet optree. Begrond in die twee tafels van die wet.

Die eerste tafel van die wet het met sy vier gebooie gewys:

  1. dat God bo alles gedien moet word,
  2. dat geen afgode langs Hom aanbid mag word nie,
  3. dat sy Naam nie ydellik gebruik moet word nie, en
  4. dat die Sabbat geheilig moet word. Laasgenoemde beteken vandag vir ons dat ons elke dag vir die Here moet leef en dat ons nie die byeenkomste van die gemeente – soos dié vandag op die Opstandingsdag – moet ignoreer nie. Want dít is hoe die liefde vir God lyk, soos Jesus dit later opgesom het.

En soos Moses dié wette van die Here ontvang het, het sy gesig begin blink. Hy het die heerlikheid van die Here gesien in elke detail van die instruksies wat God gegee het. En hy het begin straal van die heerlikheid van die Here.

Die tweede tafel van die wet met sy ses gebooie het gewys dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself:

  1. Ons ouers moet gehoorsaam.
  2. Mekaar nie moet vermoor nie. Dit sluit karakter moord in.
  3. Nie by enigiemand anders mag slaap buite ons huwelik nie.
  4. Nie moet steel nie.
  5. Nie valse getuienis moet gee nie.
  6. En niks moet begeer van ons naaste nie.

En soos Moses na hierdie wette geluister het, het sy gesig verder geblink.

Dit is wat ‘n mens gebeur as jy begin luister na wat God in sy Woord vir jou sê. Jou gesig begin blink. En let op dat dit die wet van God is wat Moses se gesig laat blink het! Jesus se opsomming van die wet het nie die wet tot niet gemaak nie! Hoe anders weet ons wat is die sonde?!

Die Gees van die Here laat ons heerlikheid toeneem

Ons lees egter dat Moses sy gesig toegemaak het as hy weer terug na die volk toe gegaan het. Hoekom? Omdat hy geweet het dat as hy nie by die Here is nie, dan verdof die lig. Dan verloor hy die helderheid van God se teenwoordigheid. En hy wou nie hê die mense moet dit sien nie.

Paulus het egter vir ons goeie nuus. Dit hoef nie só te wees vir ons nie. Want, die Gees van die Here het sy intrek in ons geneem. En die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Hy het die wet van God op ons harte geskryf. En soos ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van God in die spieël van die Woord aanskou, só word ons verander.

Hoe kan ons dan ons laat lei deur mense wat die proses omdraai?! Wat dele uit die Bybel verander of verwerp. Want, die oomblik as jy dit doen, het jy nie meer met God se heerlikheid te make nie. Dan het jy net met jou eie voorveronderstellings te make. Met die dekonstruksie en kritiek van ‘n eiegemaakte godsdiens. Wat ‘n skyn van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën.

Daarom, die eenvoudige uitdaging, soos ek met die kinders gedeel het:

Lees jou Bybel, bid elke dag – want dit gee jou krag.

Gebed

Slotlied

Vonkk 126:1-2 – Hoër as die hemel… is die liefde van die Heer! (staan)

Seën

Respons

Vonkk 126 Refrein – Hy is Koning, grote Koning, God van mag en krag, God van woord en daad. Prys die Koning, grote Koning, God van son en reën, God van sorg en seën. Hy regeer! (staan)

Dankoffers

View all posts in this series

Comments (2)

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.