Markus 16: 1-8 – Julle sal Hom sien – Paassondag

Verwelkoming

leë grafMartin Luther het geskryf, “Die redding en ewige lewe wat Jesus Christus deur sy kruisdood en sy opstanding uit die dood bewerkstellig het, hou nie net heling in vir individue nie – dit is ook die uiteindelike vernietiging van die doodsheid in die hart van die hele menslike geskiedenis. God het die belofte van die opstanding nie net in boeke laat skryf nie, maar ook in elke lenteblaartjie.”

(uit: Ian Nell (red), Seisoene van God se jaar. 2000. Wellington: Lux Verbi.)

Toetrede

Voorganger: Die Here het opgestaan!

Gemeente: Die Here het waarlik opgestaan!

Respons

Lied 409:1 Hoor jy die Paasfeesklokke? Hul lui van vroegdag af – staan (orrel)

Hoor jy die Paasfeesklokke?

Hul lui van vroegdag af;

hul jubel oor die wêreld:

Die Heer is uit die graf!

Hy, Christus, die oorwinnaar,

is uit die donker uit!

Die Heer, die sleuteldraer,

sal ook my graf ontsluit.

Votum

V: Die Here het opgestaan!

G: Die Here het waarlik opgestaan!

V: Dood, waar is jou angel?

G: Doderyk, waar is jou oorwinning?

V: Die dood is ingesluk.

G: Die oorwinning is behaal!

(uit: Wepener, Cas. 2011. Soos ’n blom na die son draai. Wellington, BybelMedia.)

Respons

Lied 409:2 Hoor jy die Paasfeesklokke? Die Heer het opgestaan! – staan (orrel)

Hoor jy die Paasfeesklokke?

Die Heer het opgestaan!

Hy het vir al ons sonde

Hom aan die kruis laat slaan.

In Hom is nuwe lewe,

sy graf is leeg en oop.

Hy gaan ons voor – verheerlik –

en ons kan op Hom hoop!

Seëngroet

V: Jesus leef! En ons met hom! Genade vir julle en vrede van God die Vader

G: Hy sorg vir ons!

V: en van die Seun

G: Hy het waarlik opgestaan!

V: en van die Heilige Gees.

G: Hy leef in ons!

(Uit: 2001. Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle. Wellington, Lux Verbi.BM.)

Respons

Lied 409:3 Hoor jy die Paasfeesklokke? Die Heer voer heerskappy – staan (orrel)

Hoor jy die Paasfeesklokke?

Die Heer voer heerskappy –

Hy heers oor alle dinge,

sy bloed het ons bevry.

Ons sal met Jesus opstaan,

die lewenskroon verkry.

Ons hoor die Paasfeesklokke

wat oor die wêreld lui.

Lofsang

Flam 17 (x2) Dit is die dag wat die Here gemaak het – staan (groep)

Dit is die dag wat die Here gemaak het.

Kom laat ons juig, laat ons bly wees daaroor.

Dit is die dag wat die Here gemaak het

kom laat ons juig, laat ons bly wees daaroor.

Refrein:

Dit is die dag, (die dag) wat die Here gemaak het,

kom laat ons juig, (ja juig) laat ons bly wees daaroor.

Dit is die dag, (die dag) wat die Here gemaak het.

Daarom sal ons juig en sing.

Flam 120:1-3 Hy is Heer! Hy is Heer! Hy’s oorwinnaar oor die dood en Hy is Heer! – staan (groep)

1. Hy is Heer!

Hy is Heer!

Hy’s oorwinnaar oor die dood en Hy is Heer!

Elke knie sal buig,

elke mens erken:

Hy, Jesus, is die Heer.

2. Hy regeer,

Hy regeer

van die regterhand van God

want Hy is Heer!

Elke knie sal buig

elke mens erken:

Hy, Jesus, Hy regeer!

3. Hy kom weer,

Hy kom weer,

op die wolke – om te oordeel –

Hy is Heer!

Elke knie sal buig,

elke mens erken:

Hy, Jesus, Hy kom weer!

Geloofsbelydenis

V: Saam met dié wat getuies was van die gebeure van die eerste Goeie Vrydag bely ons in die geloof

V: Saam met Simon van Sirene …

G: dat wanneer jy Jesus volg, sy kruis ook jou kruis word.

V: Saam met Maria …

G: dat ons mekaar nodig het om Jesus enduit te volg.

V: Saam met die sterwende misdadiger …

G: dat ’n regverdige Man gesterf het.

V: Saam met die Romeinse offisier …

G: dat hierdie Man werklik die Seun van God is.

V: En nou bely ons ook saam met die wolk van geloofsgetuies deur die eeue heen …

G: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees, en ’n ewige lewe. Amen.

(uit: Wepener, Cas. 2011. Soos ’n blom na die son draai. Wellington, BybelMedia.)

Respons

Lied 414:1-2 Juig verlostes, juig en sing – sit (orrel)

1. Juig, verlostes, juig en sing.

Halleluja! Halleluja!

Jesus het die dood oorwin.

Halleluja! Halleluja!

Hy het uit die graf gegaan.

Halleluja! Halleluja!

Loof ons Koning, prys sy Naam.

Halleluja! Halleluja!

1. Christ the Lord is risen today!

Alleluia!

All creation, join to say:

Alleluia!

Raise your joys and triumphs high:

Alleluia!

Sing, o heavens, and earth, reply:

Alleluia!

2. Hy het klaar die stryd gestry.

Halleluja! Halleluja!

Lewe is vir ons verkry.

Halleluja! Halleluja!

Roem die Vors wat leef en heers.

Halleluja! Halleluja!

God se volk vier ewig fees.

Halleluja! Halleluja!

2. Love’s redeeming work is done,

Alleluia!

Fought the fight, the battle won;

Alleluia!

Death in vain forbids him rise;

Alleluia!

Christ has opened paradise.

Alleluia!

Genadeverkondiging

V: Die Here bring vanoggend vir ons almal die goeie boodskap dat ons gered is.

G: Jesus is die Here en God het Hom uit die dood opgewek.

V: Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; met die mond bely ons, en ons word gered.

G: Jesus is die Here en God het Hom uit die dood opgewek.

V: Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie.

G: Jesus is die Here en God het Hom uit die dood opgewek.

V: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

G: Jesus is die Here en God het Hom uit die dood opgewek.

(uit: Wepener, Cas. 2011. Soos ’n blom na die son draai. Wellington, BybelMedia.)

Doop

Die vroeë kerk het op Paassondag nuwe gelowiges gedoop. Op Paassondag onthou ons dat ons gedoop is. Die doop bevestig dat God ons deel gemaak het van Jesus se sterwe – en dat ons daarom deel het aan Jesus se lewe.

  • Lily Barlow – Johan en Hanneke Barlow
  • Luka Gouws – Danie Gouws en Jeanne Scheffer
  • Karla Bruwer – Altus en Lindie Bruwer

Lied 293:1 Jesus neem ons kleine kinders met ‘n hart vol liefde aan­ – sit

Jesus neem ons kleine kinders,

met ’n hart vol liefde aan;

niemand mag dit ooit verhinder

dat ons vry na Hom toe gaan.

Loof die Here, loof Hom almal!

Halleluja! Amen!

Seënbede

Solis Elsje Nelson – (Annelie van Rooyen se teks)

Die Here is VOOR jou

Sy lig op jou pad

Hy néém jou na waters van rus

Die Here is LANGS jou

Jou vesting en rots

Hý laat jou staan op die hoogte

Die Here is OM jou

Die duister word lig

Hý laat jou lig helder skyn

Die Here is BO jou

Van Hom kom jou hulp

Jou siel sal Hy ewig bewaar.

Hy is BY jou Sy Seun gee Hy uit

En Hy leer jou Sy waarheid

Hy stuur Sy engele na jou

So seën die Drie-enige God jou

Van nou af tot in ewigheid.

Gebed

Skriflesing

Markus 16:1-8

16 Toe die sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus, en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem.

2Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. 3Hulle vra toe vir mekaar: “Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol?”

4Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. 5Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle ‘n jongman aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik.

6“Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het. 7Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.”

8Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang.

16 When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus’ body. 2 Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb 3 and they asked each other, “Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?”

4 But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. 5 As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed.

6 “Don’t be alarmed,” he said. “You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen! He is not here. See the place where they laid him. 7 But go, tell his disciples and Peter, ‘He is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you.’ ”

8 Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone, because they were afraid.

Woordverkondiging

Die eenvoudige boodskap van die opstanding

Ek wil begin met die eenvoudige boodskap van hierdie gedeelte, soos Carolyn Brown dit vir ons in haar boodskappe vir kinders opsom.

  1. Die Here bewys in die eerste plek met dié opstanding dat Hy die sterkste persoon in die heelal is. Op Goeie Vrydag het die slegte ouens gedink dat hulle gewen het. Die Joodse Raad het gedink hulle het sy stem stil gemaak. Jesus het immers aan die kruis gesterf. Sy liggaam is weggebêre in ‘n graf wat deur ‘n klomp soldate opgepas is. Hulle het gedink dit was die laaste sien van Jesus.

Op Paassondag het die Here Jesus hulle egter totaal verras. Hy het die dood oorwin. Hy het uit die graf opgestaan. Die goeie ouens, Jesus en sy dissipels, het gewen. Jesus het uit die dood opgestaan. God het sy mag oor die dood gewys. Niemand is soos Hy nie. Niemand kan doen wat Hy kan doen nie. Ons kan ons met Hom identifiseer. Ons God is ‘n magtige en ontsagwekkende God.

  1. Dit beteken in die tweede plek dat Jesus lewe. Hy het opgestaan om vir altyd by ons te wees. Om die waarheid te sê, Hy sal by ons wees, selfs al gaan ons dood. Jesus wys vir ons dat ons die dood nie hoef te vrees nie. Ons sal lewe al het ons ook gesterwe. Hy verseker ons dat ons nie bang hoef te wees vir die dood nie. Alles het immers verander met sy opstanding.
  2. Dit beteken in die derde plek dat ons sondes vergewe is. Dit is die groot boodskap van die opstanding. Jesus het ons vergewe. Hy het die las van die sonde van ons skouers kom afhaal. Trouens, Jesus het selfs die mense vergewe wat Hom aan die kruis vasgespyker het. Een van die sondaars wat langs Hom gehang het, is aan die kruis vergewe. Hoeveel te meer sal Hy nie al ons sondes vergewe, ons wat in Hom glo en wat Hom dien nie.

Die hartklop van ons geloof

Dit is die hartklop van ons geloof. Die leë graf, soos Markus daaroor skrywe in hoofstuk 16, getuig van Christus se opstanding. Dit is die sentrum van die Christelike geloof, ons geloof:

  • God is die sterkste.
  • Jesus lewe.
  • Jesus vergewe.

Ons kan dit glo.

Dit voel egter soms so onwerklik

Tog is dit soms of dit vir ons ongelooflik is, ver verwyderd, bonatuurlik. Ons sukkel om dit oor te vertel nie, om dit te verkondig. Ons is bang andere gaan vir ons lag, skaam om in vandag se rasionele en moderne tyd dit te vertel; daaroor te praat. Ek kyk dié week na ‘n onderhoud met Bono waarin hy sy geloof in die opstanding bely teenoor ‘n joernalis wat moeite het om sy ongeloof te bedwing. Dit is asof die joernalis amper nie met die onderhoud wil aangaan nie, só stuit dit hom teen die bors dat Bono só spontaan en oortuigend oor die Here Jesus praat.

Ons Westerse denkwyse maak dit vir ons moeilik om die opstanding werklik te glo, wat nog te sê om dit oor te vertel te midde van teorieë oor relatiwiteit en die kleinste kwantumdeeltjies van molekules, oor die wetenskap van die ontstaan en bestaan van die heelal, oor die kompleksiteit van die menslike brein en ons bewussyn.

Dit is egter natuurlik niks nuut om so te voel nie. Eeue terug, reeds in die tweede eeu n.C., het Celsus ‘n Griekse filosoof met die kerkvader Origenes gespot oor die “geskinder van die vroue by die leë graf”. En ja, selfs die vroue lees ons, die eerste getuies by die leë graf, het verskrik gevlug en eers vir niemand iets daarvan gesê nie.

Die feite

Tóg, tóg was daar ‘n leë graf en was die opstanding waar en werklik. “Hy is nie hier nie”, sê die jongman by die graf. Nie onwerklik en verwyderd nie. Dirkie Smit skryf dat as daar geen opstanding was nie, dan was daar ook geen dissipels nie, geen Nuwe Testament nie, geen kerk nie, geen prediking nie. Óns sou nie hier gewees het vanoggend nie. As Jesus nie opgestaan het nie, het alles saam met Hom in die graf in duie gestort.

Die vroue wat die eerste Sondagmôre na die kruisiging by die graf aankom, word eerste met hierdie feitelike werklikheid begroet. Hulle wonder nog wie die klip voor die graf gaan wegrol sodat hulle Jesus se liggaam kan versorg, toe loop hulle hul in ‘n leë, oop graf vas.

Die jongman met die lang wit klere wat daar sit, spreek ‘n belydenis uit oor Jesus van Nasaret, wat gekruisig is, wat neergelê is in die graf, wat uit die dood opgewek is:

“Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.”

Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het. Inderdaad!

Jesus lewe

Die jongman se woorde is ‘n aanmoediging vir die vroue en die dissipels. Die vroue fokus aanvanklik op Jesus se dood, maar word bemoedig deur die mededeling dat Jesus lewe. Hulle moenie vrees nie. Hulle moet nou fokus op sy lewe.

En ons weet dat die dissipels almal voor Jesus se kruisiging van Hom weggevlug het, soos die Markusevangelie ons vertel. Petrus het Jesus verraai. Maar nou is alles anders. Die blye nuus is dat Jesus húlle nie verraai en húlle nie verlaat nie. Jesus bly steeds die pad met hulle loop. Daarom sê die jongman die vroue moet: “in besonder vir Petrus,” gaan sê Jesus wil hulle weer sien! Jesus wil hom herstel in sy vertroue in God en sy status as leier binne die dissipelgemeenskap.

Terug na waar alles begin het

Die opdrag is spesifiek om Jesus weer in Galilea te gaan ontmoet. Dit is die noordelike provinsie, waar Jesus sy eerste dissipels geroep het, en waar Hy die skares geleer, wonderwerke verrig en sy dissipels onderrig het.

Nou moet hulle teruggaan soontoe. Hulle moet weer onthou alles wat Jesus vir hulle gesê het: “Gaan terug daar waar Hy julle vir die eerste keer bymekaar geroep het. Stap weer die pad met Hom. Onthou sy dade, sy woorde, sy beloftes.”

Die uitnodiging is ook vir Petrus. In die besonder vir Petrus, die leierdissipel wat Christus verloën, verlaat, weggevlug het sodat ‘n moedige raadslid, Josef van Arimatea, sy Here van die kruis moes afhaal, dra en in die graf moes neerlê. Op grond van Jesus se nuwe lewe, en Jesus se trou, is daar herstel vir die dissipels en nuwe lewe vir hulle moontlik.

Julle sal Jesus sien

Nog meer: “Julle sal Hom sien.”

Dit is die hart van die saak. Want, hulle hét Hom gesien. Nie net die dissipels nie, ook die wyer kring van volgelinge van Jesus. Op ‘n keer was daar self ‘n groep van 500 mense bymekaar aan wie Jesus verskyn het (1 Kor. 15:6). Trouens, Paulus nooi die gelowiges in Korinte uit om met dié mense kontak te maak en hulleself te vergewis van die feite. Dit is nou as hulle hom wat Paulus is nie sou wou glo nie, want hy het immers self ook die Here Jesus gesien ná die kruisdood. Paulus is ook een van die ooggetuies van die opstanding van Jesus.

Die opstanding van Jesus berus dus op ooggetuie verslae van ‘n beduidende klomp mense direk ná die kruisgebeure aan die begin van ons jaartelling. Soos William Craig sê:

“Any adequate historical hypothesis about the resurrection must explain four established facts: Jesus’ burial, the discovery of his empty tomb, his postmortem appearances and the origin of the disciples’ belief in his resurrection. The best explanation of these facts is that God raised Jesus from the dead.”

Jesus is gekruisig. Dit is ‘n feit. Jesus is begrawe. Dit is ‘n feit. Jesus se graf was leeg. Dit is ‘n feit. Jesus het aan die gelowiges verskyn. Hulle het Hom gesien. Dit is ‘n feit. Die dissipels het van die begin af die opstanding van Jesus verkondig, reg oor die bekende wêreld. Dit is ‘n feit. Die beste verklaring hiervan is dus dat Jesus uit die dood opgestaan het.

En ons weet dat hierdie sien van die lewende Jesus die dissipels weer nuwe lewe en koers gegee het, soos die evangelie van Johannes vertel en Lukas verder in Handelinge vir ons neergepen het. Hier in Markus lees ons nog dat die vroue – na die ontmoeting met die jongman met die lang wit klere, die een wat daar sit in die leë graf – bewend van skrik weghardloop. Ons weet egter dat die ontmoeting met en sien van Jesus ook vir hulle verander het. Hulle het van beangste en bewende papbroeke verander in oortuigde gelowiges.

Dit is steeds so. Die sien van die opgestane Here, die ontmoeting met die lewende gekruisigde Christus, is wat ons lewe aan die een kant omvergooi en aan die ander kant verander. Dit het met die dissipels gebeur. Dit het met Petrus gebeur. Dit het met Paulus gebeur. Dit het met al die ander geloofshelde in die Nuwe Testament en oor die eeue heen gebeur. Om die opgestane Here te sien, gooi ons eenvoudig omver. Draai ons om. Gee ons nuwe fokus. Nuwe perspektiewe.

Ons sal Jesus sien

So word ons elke Sondag opnuut omgedraai. Sondag neem ons weer terug na die leë graf en die nuwe lewe wat daar begin het. Op Sondag word die leë graf oopgeskuif, sodat ons die nuwe lewe nuut kan sien.

Ons wat ook gedurende die week soms verskrik vlug van die Goddelike opstanding en amper vir niemand iets van die wonder daarvan vertel nie, word herinner om terug te gaan, weer te gaan lees en dan te gaan vertel: “Hy is nie hier nie”. “Hy gaan julle vooruit.”

Daarom oriënteer die opstanding ons. Elke Sondag. Die eerste dag van die week. Die opstanding herinner ons aan die regte perspektief, met watter bril ons na die wêreld kan en moet kyk. Ons kyk na die wêreld, ons verwarde en verskriklike wêreld, met die bril van die opstanding.

En ons weet Jesus gaan ons vooruit. Ons sal Hom in die week sien, soos Hy vir ons gesê het.

Gebed

Dankoffer

Slotsang

Vanaand gaan ek fokus op die verskynings van Jesus in ‘n gespreksdiens.

Lied 420:1-3 Daar klink ‘n lied, daar juig ‘n stem, dit klink oor heel Jerusalem – staan (orrel)

1. Daar klink ’n lied, daar juig ’n stem,

dit klink oor heel Jerusalem.

’n Helder nuwe dag breek aan –

die Seun van God het opgestaan.

2. Geen graf se donker kon Hom hou,

Hy is oorwinnaar oor ons rou,

want Hy staan op beklee met mag.

Hy het die dood oorwin met krag.

3. Die dood is dood, ons vrees nie meer,

ons lewe saam met Christus, Heer;

wie in geloof op Hom vertrou,

sal ook sy heerlikheid aanskou.

Seën

Ontvang die Heilige Gees en God se seën vir julle opdrag: “Ek gee vir julle die ewige lewe en julle sal nooit ooit verlore gaan nie. Niemand sal julle uit my hand ruk nie.”

(uit: Wepener, Cas. 2011. Soos ’n blom na die son draai. Wellington, BybelMedia.)

Respons

Lied 425:1 Kyk die Heer het opgestaan. Hallejula – staan (orrel)

Kyk die Heer het opgestaan. – Halleluja!

kyk die graf het oopgegaan. – Halleluja!

Christus het vir ons gesterf. – Halleluja!

lewe deur sy dood verwerf. – Halleluja!

View all posts in this series

Opstanding

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.