Die “dwaasheid” van God – 1 Korintiërs 1:17-25

Die “dwaasheid” van God – 1 Korintiërs 1:17-25

7 Maart 2021 Youtube 09:00 NGK Somerstrand

Verwelkoming

Ons preekteks kom uit 1 Korintiërs 1. ‘n Mens moet dit eintlik in konteks lees, want hoofstuk 1-4 vorm ‘n eenheid. Die eerste vier hoofstukke gaan oor die wyse waarop God se wysheid grond vat in die gemeente. En hoe dit vergelyk met die wysheid van die wêreld.

As ‘n mens die boodskap oor die wysheid van God reg verstaan, kan jy die praktiese sake wat Paulus in die gemeente aanspreek, beter verstaan.

 • Seksualiteit en die huwelik in hoofstuk 5-7.
 • Afgode en offers in hoofstuk 8.
 • Vroue in hoofstuk 11.
 • Gawes in hoofstuk 12.
 • Die liefde in hoofstuk 13.
 • Die orde in die erediens in hoofstuk 14.
 • Die opstanding in hoofstuk 15.

Paulus weet dat die Korintiërs baie beïndruk is met die wysheid van die wêreld. En dat hulle bv in die huwelik wil optree soos die mense rondom hulle dit doen. Maar, hy weet ook, God se “dwaasheid” is wyser as die beste wysheid in die wêreld. Dat om jou begeertes te kruisig – wat dwaas klink vir die wêreld – dat dit die wysheid van God is.

Ek gaan dus oor die kruisevangelie in hoofstuk 1 preek, maar lees gerus Paulus se hele argument in hoofstuk 1-4. Dit is nie eenvoudige stof nie, maar dit is noodsaaklik dat ‘n mens die “dwaasheid” van God, die boodskap van die kruis, verstaan. Anders sal jy nie sy boodskap oor die huwelik en oor al die ander sake wat hy aanraak na behore kan verstaan nie.

Verjaarsdae

Jaco Barnard, Johan Barnard, Val Robberts en Jean Vermaak verjaar vandag. Die res van die name is op die web. Bel mekaar en wens mekaar geluk.

Toetrede

Vonkk 127 – By God is ek tevrede

Lofsang

Vonkk 85 – Here, ons Here (Ps 8)

Gebed

Skriflesing en prediking

Wie weet hoe dit gaan uitdraai?

Julle ken die Chinese storie van die boer wie se perd verdwyn. Die dorpie kom simpatiseer met hom. Die boer sê: “Wie weet hoe dit gaan uitdraai?” Die volgende môre kom die perd terug met ‘n maat. Die dorpie kom wens die boer geluk. Die boer sê: “Wie weet hoe dit gaan uitdraai?” Die volgende môre probeer die boer se seun die nuwe perd inbreek. Die perd is steeks en gooi die seun dat hy sy been breek. Die dorpie kom simpatiseer met die boer. Die boer sê: “Wie weet hoe dit gaan uitdraai?” Die volgende môre kom die weermag daar aan en wil nuwe rekrute werf. Die seun se been is gebreek so hulle los hom. Die dorpie kom en wens die boer geluk. Die boer sê: “Wie weet hoe dit gaan uitdraai?”

Jy het waarskynlik jou eie weergawe hiervan gehoor. En die storie hou nie daar op nie. Maar wat al die weergawes van die storie in gemeen het, is die punt dat jou ‘n storie nooit klaar is tot dit klaar is nie. Dat jy alle kante in ag moet neem. Dat wat op die oog af lyk na ‘n nederlaag ironies genoeg uiteindelik kan blyk ‘n oorwinning te wees.

Die “dwaasheid” van God

Die Bybel noem dié tipe denke die “dwaasheid” van God. Wat egter slimmer is as die wysheid van die wêreld.

Dit is ‘n tipe denke wat ons alreeds in die Ou Testament raaksien.

 • Wie sou kon dink dat ‘n man wat ‘n boot in gehoorsaamheid op droë grond bou die enigste sou wees wat gered word van ‘n wêreldwye vloed. Noag en sy ark.
 • Wie sou kon dink dat ‘n man wat sy seun op die berg Moria in gehoorsaamheid gaan offer hom as’t ware uit die dood uit sou terugontvang deurdat God ‘n plaasvervanger ram voorsien. Abraham en Isak. En so kan ‘n mens aangaan.
 • ‘n Josef wat verkoop is en in die tronk beland in Egipte. Om uiteindelik tweede in bevel van Egipte te wees en die hele wêreld van hongersnood te red.
 • ‘n Moses wat moes vlug vir sy lewe uit Egipte om uiteindelik die hele volk van God te help om uit Egipte te ontsnap.

En dan die voorbeeld der voorbeelde in die Nuwe Testament.

 • Wie sou nou kon dink dat ‘n Man wat sonder kind of kraai aan ‘n kruis sterf die Koning van die wêreld sou wees? Jesus van Nasaret.
 • Wie sou nou kon dink dat ‘n Man wat sterf met net ‘n handjievol mense wat tot die einde by Hom bly, vandag 2,5 biljoen volgelinge regoor die wêreld sou hê. Jesus, die Seun van die Mens.
 • Wie sou nou kon dink dat ‘n Man wat sonder ‘n sent op sy naam in ‘n ander man se graf begrawe moet word, ons jaartal sou bepaal. Jesus, die Seun van God.

Die wysheid van hierdie wêreld

God dink nie veel van die wysheid van hierdie wêreld nie.

Hoekom?

Want, die wysheid van hierdie wêreld kry dit nie reg om God raak te sien nie.

Dink maar net aan die wetenskaplike wat agterkom dat as jy ‘n stukkie van die Covid-19 virus vir iemand inspuit dat jou liggaam teenliggaampies daarteen kan skep. Wonderlik nè?

Maar, bring dit mense by God uit? Nee. God is nie eers in die prentjie nie.

Dink aan die sielkundige wat ‘n robuuste persoonlikheidsteorie uitwerk – sê maar die Big Five (ekstroversie, inskiklikheid, openheid, pligsgetrouheid, en neurotisme) – wat vir mans en vroue werk, en oor kultuurgrense.

Bring dit mense by God uit? Nee. God is nie eers in die prentjie nie.

So kan jy aangaan met die kennis van die beste historici, die beste ingenieurs, die beste dokters, die beste finansiële kundiges. Dit bring nie vir mense by God uit nie.

Nie dat daar enigiets fout is met enige van hierdie dissiplines nie. Maar dit is nie genoeg nie.

Wat is wysheid?

Wat is wysheid?

Wysheid is om God raak te sien en sy woorde te aanvaar vir jou lewe.

Om regtig na Hom te luister en te doen wat Hy sê. Want, Hy is die enigste wat ware wysheid kan gee.

Wysheid het met God se woorde te make. Woorde wat Hy vir ons gee. Woorde van lewe. Woorde van wysheid. En ons het ‘n hele biblioteek van 66 boeke waarin sy woorde vir ons opgeteken is. Wat vir ons wysheid gee.

Daarom begin Paulus sy eerste brief aan die Korintiërs met dié boodskap:

4 Ek dank my God deurentyd oor julle, en vir die genade van God wat aan julle gegee is in Christus Jesus. 5 Want deur Hom is julle in alle opsigte verryk in elke woord en in alle kennis. (1 Korintiërs 1:4-5 – 2020-vertaling)

Dit is wysheid. Om God se woorde te ontvang en te gehoorsaam. Maak nie saak wat die wêreld sê nie.

Want, onthou, hulle het in ‘n omgewing geleef en gewerk waar die mense nie in Jesus geglo het nie. Wat gespot het met die kruisdood van Jesus. Wat gedink het die kruis is ‘n teken van swakheid. ‘n Teken van dwaasheid.

Die kruisdood van Jesus

Ironies genoeg was die kruisdood van Jesus Christus alles behalwe swak. Die kruis was ‘n stuk Goddelike ironie waarin God juis sy krag geïllustreer het.

Dit is waarom Paulus vervolg in hoofstuk 1 en sê:

17 Christus het my immers … gestuur … om die evangelie te verkondig – nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. (1 Korintiërs 1:17 – 202-vertaling)

Die evangelie is nie ‘n wysheid van woorde nie. Dit is ‘n wysheid van die kruis, die kruis van die Here Jesus Christus. Van die koringkorrel wat moet sterf sodat dit baie vrug kan dra (Joh 12).

God se wysheid is opgesluit in die boodskap van die kruis. In die boodskap van Jesus wat Homself aan die kruis laat spyker het ter wille van ons sonde.

Die krag van God

18 Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. 1 Korintiërs 1:18 – 2020-vertaling)

God se werk word sigbaar in die aanvaarding of verwerping van die boodskap van die kruis.

Dié wat die kruisdood van Jesus omhels, word gered vir die hemel. Hulle ervaar die krag van God in hulle lewens. Hulle kry dit reg om self hulle eie begeertes te kruisig sodat hulle die lewe van God in hulle menswees kan ervaar. Dws in die huwelik, in die gemeente, in die wêreld.

Dié wat die kruisdood van Jesus verwerp, bly verdoem tot die hel. Is uitgelewer aan hulle eie begeertes. Kry dit nie reg om op te offer en God se wil te gehoorsaam nie. En die einde van dié pad is die dood, die ewige dood.

Want, jy kan nie God tevrede stel met jou eie wysheid nie. Jy kan nie God tevrede stel met jou eie stel reëls nie. Jy kan nie God tevrede stel met jou idee van hoe die lewe werk nie.

God maak die wysheid van die wyses tot niet

19 Want daar staan geskryf:

“Ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak

en die insig van die verstandiges verwerp.” (1 Korintiërs 1:19 – 2020-vertaling; vgl Jes 29:14)

Paulus haal hier ‘n vers uit Jesaja 29 aan waar Jesaja die volk verkwalik het dat hulle gedink het dat hulle kan klaarkom sonder God. Dat hulle nie met Hom hoef rekening te hou nie.

‘n Bietjie agtergrond.

Koning Sanherib van die Assiriërs het Jerusalem beleër in die agste eeu. Dit was in die tyd van koning Hiskia van Juda. Hy het die Here gedien en die Here het met ‘n wonderwerk van die Assiriërs ontslae geraak. Sonder dat die volk ‘n vinger hoef te verroer. Gaan lees die wonderlike geskiedenis in Jesaja 37-38 (vgl 2 Kon 18-19; 2 Kron 32). Die engel van die Here het die Assiriërs verslaan.

Die Here het gedink, nou sal die volk my dien. Nou sal hulle die pad met My loop. Maar, tevergeefs. Ná Hiskia se dood het sy seun Manasse die Here verlaat. Alliansies met Egipte gesluit. Gedink hulle kan op hulle eie wysheid staatmaak. Gedink hulle kan hulle eie potjie krap in die politieke en ekonomiese wêreld van hulle tyd. Hulle eie reëls maak.

Hulle het die Woord van God toegemaak. Dit nie meer gelees nie. Trouens, die Bybel het weggeraak in die tempel, tot Josia dit ‘n eeu later weer ontdek het (2 Kon 22-23).

Dit is van hierdie wyses waarvan die Here in die tyd van Manasse gesê het:

“Ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp.” (Jes 29:14)

Die “dwaasheid” van God

En niks het intussen verander nie. Selfs nadat die Korintiërs die Here Jesus leer ken het, die wysheid van God, was daar nog steeds die versoeking om te luister na die groot manne, die welsprekendes, die ouens met die goeie argumente, al kom dit nie uit die Bybel nie.

Dit laat Paulus opmerk:

20 Waar is die wyse man, waar die skrifkenner, waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? 21 Trouens, deur die wysheid van God het die wêreld Hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo, te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging.

22 Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. 23 Ons egter, verkondig ‘n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit ‘n struikelblok en vir die nie-Jode ‘n dwaasheid. 24 Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. 25 Want die dwaasheid van God is wyser as dié van mense, en die swakheid van God is sterker as dié van mense. (1 Korintiërs 1:20-25 – 2020-vertaling)

Paulus is hier op sy heel skerpste. Hy argumenteer, met Jesaja 29 as basis, dat God nou deur die kruis bewerkstellig wat Hy nog altyd deur sy profete belowe het. God het ‘n einde gemaak aan menslike wysheid en vermoëns.

Die evangelie is nie ‘n nuwe wysheid nie. Dit is die “dwaasheid” van God. Maar sy “dwaasheid” is wyser as dié van mense. Sy swakheid is sterker as dié van mense.

En in dit alles staan die kruis van Jesus as die spilpunt. Tussen die dwase en die wyses. Tussen die gelowiges en die wyses. Tussen dié wat gered word en dié wat verlore gaan.

Die evangelie van die kruis

Dit is die evangelie. Die evangelie van die kruis. Elke kind van God weet dat die kruis die pad na die lewe is. Dat jy aan die voet van die kruis jou sonde en skuld kan aflaai. Dat jy skoongewas word deur die bloed van die Here Jesus Christus. Dat jy in ‘n nuwe lewe kan opstaan om onberispelik en heilig saam met God kan lewe.

Vir die wêreld lyk dit dwaas. Dit lyk na swakheid. Vir ons is dit die wysheid van God. Die krag van God.

En omdat die kruis die wysheid van God is, het dit ‘n effek op hoe ons na die wêreld kyk. Sowel as na onsself.

 1. Ons soek nie tekens van God se teenwoordigheid in wonderwerke soos die Jode nie. Ja, dit is wonderlik as God ons gebede beantwoord, en ons genadig is in siekte en nood. Maar, sy genade is genoeg as ons ook in ons lewe ‘n kruis moet dra.
 2. Ons soek nie tekens van God se teenwoordigheid in wysheid soos die Grieke nie. Ja, dit is wonderlik as ons woorde van kennis en wysheid en onderskeiding van die Here ontvang. Maar, sy genade is genoeg in die woorde wat ons reeds in die Bybel van Hom ontvang het.
 3. Ons soek ook nie tekens van God se teenwoordigheid in groepe soos die Korintiërs nie. Ja, dit was vir die Korintiërs wonderlik om na Paulus te kon luister wat beter as enigiemand anders die Woord geken het. Ja, dit was wonderlik om na Apollos te kon luister wat beter as enigiemand anders die Woord gepreek het.

Maar, God se voorsiening van hierdie uitnemende leiers, sê Paulus, mag nooit vir hulle in groepe om die leiers laat versamel nie.

Dit geld ook vir ons. Ons raak nie Paulus dissipels of Apollos dissipels of watter ander leier se dissipels nie. Ons bly verbind aan die Een wat aan die kruis vir sondes gesterf het. En dra ons eie kruis soos die Here dit van ons vra.

 1. Ons soek ook nie ander argumente oor die praktiese sake van die Christelike lewe nie. Wat God sê oor die huwelik is vir ons genoeg. Wat God sê oor vroue in die gemeente – wat kan bid en profeteer – is vir ons genoeg. Wat God sê oor gawes – dat elkeen van ons gawes van God ontvang het – is vir ons genoeg. Wat God sê oor die erediens – dat elkeen van ons op ‘n ordelike wyse ons bydraes moet lewer – is vir ons genoeg.

Ons weet hoe dit gaan uitdraai

Ek sluit met hierdie gedagte. Dit is duidelik in die verhaal van die Chinese boer dat die dorpie nie ‘n clue gehad het wat aangaan nie. Dit is net die boer wat geweet het: “all is not as it seems”.

Ons weet egter nog meer as die boer. Ons weet hoe die lewe gaan uitdraai. Ons weet daar is lewe na die dood. Ons weet dat die koringkorrel vrug dra as dit sterf. Dat as ons ons eie begeertes opoffer om God se wysheid te volg, dit vrug sal dra in ons lewe.

Ons staan in ‘n lang ry van getuies deur die eeue wat ons aanmoedig om ook ons kruis op te neem en agter die Here aan te loop. Die oorwinning is verseker.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Joseph en Nolizwi Ntlatywa

Die Dias Evangelie Trust het laat weet dat hulle na ‘n baie geseënde bediening aftree. Ons wens hulle alle voorspoed toe vir die nuwe lewensfase wat hulle betree. Sy afskeid is 20 Maart. Daar is ‘n klomp mense van die gemeentes wat hulle ondersteun wat die geleentheid gaan bywoon. As jy wil saamgaan, laat weet vir Annemarie Barnard.

MTR Smit

MTR is in die nood met subsidies steeds uitstaande en kinders wat moet skooltoe. Daar is ‘n dringende behoefte aan voedsel (verkieslik nie bederfbare goed) en swart skoolskoene. Ook hardeband boeke – 92 ‘bladsye en “exam pads”.  Vir kleuters en grondslagfase kinders sal aktiwiteitsboeke bv “connect the dots” of “spot the difference” en enige taal of prentjiesomme boekies waardeer word. Bydraes kan by kerk of by Laetitia Greyling afgelaai word. Skakel 0822022345 vir meer inligting. Kontant bydraes  kan by kerk inbetaal word – verwysing MTR – of by Kinderoord MTR  Smit self: ABSA 1640157808 takkode 632005.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is oop twee dae ‘n week, Dinsdag en Donderdag 09:00-12:00. Onthou om in te skryf op ons Nuusbrief en op ons Webtuiste.

Eredienste

Die opsies vir ons eredienste brei uit.

 • Jy kan Sondae by die weeklikse erediens om 09:00 inskakel by hierdie YouTube playlist of by Somerstrand se Facebook.
 • Jy kan ook die erediens in die kerkgebou bywoon – maksimum 50. Bespreking dus belangrik. Skryf in by Liésl (info@somerstrandgemeente.co.za).
 • Die Kinderkerk Ligkids kan jy op hierdie playlist by Youtube Dit is al 06:00 beskikbaar. Stoor die skakels êrens sodat jy maklik daarby kan kom.
 • Pulse kom vandag 7 Maart by wat ook teen 06:00 al beskikbaar is. Jy kan dit by hierdie direkte skakel op Youtube bereik, of in die toekoms volgende aanbiedinge by hierdie Youtube playlist.

Leesrooster 2021

Ons volg hierdie jaar die Leesrooster (Revised Common Lectionary 2021). Jy is baie welkom om in te skakel daarby. Daar is ongeveer 1 600 mense ingeskryf by bybelskool.com. Die voordeel is dat jy doodgewoon in ‘n gegewe week kan inval om saam te lees.

Ons lees Maandae ‘n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae ‘n gedeelte uit die OT, Woensdae ‘n gedeelte uit die Psalms en Donderdae ‘n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste.

Stiltetyd en Kleingroepe

Vir stiltetyd en kleingroepe stuur ek elke dag, Maandag tot Donderdag, die Bybelgedeelte vir die dag saam met ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis hiervan vir ons. Die eerste bydrae is 25 Januarie 2021 gestuur.

Om bogenoemde bydraes per e-pos te ontvang, kan jy inskryf by Bybelskool.com.

Whatsapp

Ek het na talle navrae besluit om weer hierdie bydraes per Whatsapp ook te stuur. Daar het reeds 95 mense ingeskryf en ek weet van een wat dit dan weer vir 300 ander mense op sy lys stuur. Jy is welkom om ook in te skryf. Stuur jou naam, van en selnommer na nul-agt-twee-574 9191. Sorg dat my selnommer op jou telefoon is. Ek sal sorg dat jy die bydrae ontvang.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Youtube

Onthou om in te teken op ons kanaal met die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit om jou te herinner om Sondag in te skakel.

Slotsang

Vonkk 156 – As vreugde my deel is, of smart my verteer

Seën

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.