Wees bly – 1 Petrus 1:3-9

Jaar van die Bybel 2020
Tema: Wees bly – 1 Petrus 1:3-9 – reeks oor die eerste brief van Petrus
NG Kerk Somerstrand 19 April 2020 09:00 op Youtube.

Inperking

Ek voel ‘n bietjie soos ‘n apostel êrens in die wye wêreld: weg van sy mense, met ‘n passie om hulle te sien, maar haas onmoontlik. Soos ‘n Paulus in die tronk. Of ‘n Petrus in Rome. Of ‘n Johannes op Patmos. Hierdie apostels het ‘n dringende behoefte gehad om met die gemeentes te oor die Here te gesels. Vandaar hul briewe; uiteindelik ‘n bundel briewe waaruit ons NT ontstaan het.

Nou ek is nie ‘n Paulus of ‘n Petrus of ‘n Johannes nie. Maar, ek het die roeping om die lidmate van Somerstrand te bedien met die evangelie.

En weens die inperking is die enigste manier om dit te doen. Met Pdf, Whatsapp, sosiale media, en Youtube. En so ‘n bietjie musiek.

Wie weet waarheen hierdie nuwe bedieningsmodel gaan lei …

Nuuskanale

Onthou om in te skryf vir ons nuuskanale. Dit is die enigste manier waarop ons kontak kan hou. Skakels is almal op www.ngkerksomerstrand.co.za:

  1. Skryf in vir NG Kerk Somerstrand se Mailchimp nuusbrief
  2. Skryf in vir NG Kerk Somerstrand webtuiste nuusbrief
  3. Sluit aan by NG Kerk Somerstrand se Facebook blad
  4. Kyk ons eredienste op NG Kerk Somerstrand se Youtube kanaal

Like sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Temas

Ek het die Here se aangesig gesoek oor temas vir die volgende tyd waarin ons ingeperk is weens die Covid-19 virus. Die eerste brief van Petrus het telkens my aandag gevang. So ook die sewe briewe van Johannes in Openbaring. Trouens, die hele boodskap van Openbaring vang my oog. En ek kry baie vrae daaroor.

My voorneme is om die volgende vyf Sondae op Petrus se eerste brief te fokus. Vir Pinkster sal ek dan moontlik op Openbaring fokus as die Here dié gedagte vasmaak in my. Bid saam met my daaroor en deel met my wat julle hoor.

Ek gee ook aaneenlopend hiermee ‘n boek uit vir Bybelstudie oor 1 Petrus sowel as later oor Openbaring sodat jy dieper kan delf in die boodskap hiervan.

Die motivering is aan die een kant die praktiese aard van Petrus se brief – dit gaan oor vreugde en hoop midde-in uitdagings. Inperking is ‘n groot uitdaging; dalk die grootste van ons lewe. Aan die ander kant is daar ook talle vrae wat mense vra oor die eindtyd en hoe ons daaroor moet dink. Dit is belangrik dat ons aan die hand van Openbaring diep hieroor nadink sodat ons nie weggevoer word deur allerlei misleidings nie.

Julle sal ook agterkom dat ek doelbewus kies om met die Bybelteks te werk. Ek is oortuig dat die Woord van God die enigste werklike krag in ‘n krisis is. Dit is die bron wat die Heilige Gees gebruik om ons hoop en moed en vreugde te gee.

Ek gaan dus nie probeer slim wees nie. Ek gaan die Woord verkondig en die Woord sy werk laat doen soos die Here dit op my hart gelê het.

Verjaarsdae

Esther Oosthuizen en Christiaan Zietsman (geluk Willie ook met jou seun se verjaardag). Ek wys die res van die week se verjaarsdae op die skerm.

Siekes

Dit was ‘n stil week. Ek het kontak gehad met Annelise Viljoen en Philip Rautenbach. Dit gaan onder omstandighede goed met hulle. Ons dink aan julle. Vir Annelise vir die keuses wat binnekort uitgeoefen moet word. Vir Philip vir die pyn en ongemak. Mag die Here naby julle wees.

Hulpverlening

Theo Havemann is steeds besigmet sy kosvoorsiening in Barcelona, Helenvale, en Willowpark sowel as vir die bosslapers. Ook vir mense in ons gemeente. Julle kan steeds bydraes gee by Total in Admiraliteitsweg. Die behoeftelys is op die webtuiste.

Elsje Nelson en Cecile Lategan met die ACVV sowel as Jan-Hendrik Coetsee met die bosslapers is ook nog steeds besig. Die behoeftelys vir die ACVV is ook op die webtuiste en waar julle dit kan aflaai.

Maskers

Martie en Jan-Hendrik het maskers gemaak vir die bosslapers wat ons ook nog steeds bedien. Hier is ‘n foto.

Noodfonds – NG KERK SOMERSTRAND

Dit begin duidelik word dat sommige gesinne finansieel sukkel om te oorleef. Ons praat van fisiese basiese benodighede soos kos en toilet benodighede.

Daarom het die Dagbestuur van NG Kerk Somerstrand dit goed gedink om ‘n noodfonds op die been te bring. Die fondse sal aangewend word om nood in ons eie gemeente te verlig.

Die bankbesonderhede is die normale:

Naam: NG Kerk Somerstrand
Bank: Absa
Tipe Rek: Tjek
Rekening nr: 01008731388
Takkode: 632005

Verwysing: Noodfonds NG Somerstrand

Epos asseblief die bewys van betaling aan PW Moolman, epos adres pw@pwmfb.co.za.

Die gebruik van die fondse sal gereeld met die Gemeente kommunikeer word.

Votum en Seëngroet

In die woorde van Petrus aangepas vir Somerstrand:

“Aan die vreemdelinge van die Diaspora in Somerstrand, hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God die Vader om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word: Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word! (1 Pet 1:1-2)

Lofsang

Lied 284:1-3 Laat Heer u vrede deur my vloei – koor

Kindertyd

Gebed

Vir vandag vrede en volharding, en bowenal vreugde. Ons is geskape om U te verheerlik, en vir altyd te geniet, sê die geloofsbelydenis (Westminster Kortbegrip vraag 1).

Simon Petrus

Dit is maklik om met Simon Petrus te identifiseer. Hy was ‘n oop en eerlike mens, selfs effens driftig. Hy het alles wat hy gedoen het met passie aangepak. Selfs soms ‘n bietjie oorboord gegaan in sy ywer. Twee keer heel letterlik van die skuit in die see (Matt 14; Joh 21)!

In die proses het hy soms foute gemaak. ‘n Oor afgekap. Jesus moes Malgus se oor genees toe Petrus op ‘n ander manier oorboord gegaan het in die tuin van Getsemane (Joh 18:10).

Soms het Petrus egter bitterlik gehuil oor sy beperkinge. In die tuin toe hy die Here Jesus drie keer verloën het (Joh 18:15-18, 25-27). Die Here Jesus het hom egter telkens weer op sy voete geplaas en op ‘n wonderlike manier gebruik as herderleier in die ontwikkeling van die vroeë kerk (Joh 21:15-19).

Petrus se leierskap en geloofsmoed was uitsonderlike gawes aan die kerk van sy tyd. Hy het op onverskrokke wyse die uitdagings van die groeiende vervolging deur die godsdienstige en politieke instansies die hoof gebied, beide persoonlik in die tronk as publiek namens die kerk voor die Joodse Raad.

Die eerste brief van Petrus

Petrus skryf hierdie eerste brief van hom in die vroeë sestigerjare van die eerste eeu nC uit Rome (aangedui as Babilon in die brief – 1 Pet 5:13 – soos dit ook in Openbaring gedoen word – Openb 14:8; 17:5).

Petrus rig sy brief aan die vreemdelinge van die Diaspora (1 Pet 1:1), die term wat normaalweg gebruik is om Jode buite Palestina aan te dui en wat nou op Christene van toepassing gemaak word. Hulle is vreemdelinge binne die politieke bedeling van die streke waar hulle woon, maar hulle is ook deel van die een volk van God wat verspreid is oor die aarde.

Amper soos ons ook nou verspreid is in ons eie huise in die inperking.

Hy skryf aan die gemeentes van Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië (1 Pet 1:1). Dit is provinsies in die noorde en weste van wat ons vandag ken as Turkye.

Die boodskap van 1 Petrus

Wat is die eerste ding waaroor Petrus skryf vir die mense wat verspreid bly en vreemdelinge is in die wêreld? Vir mense wat swaarkry. Wat dinge beleef wat nie lekker is nie? Wat dreig om moed te verloor?

Hy skryf oor blydskap. Oor die dinge waarop jy moet fokus sodat daar ‘n blydskap in jou kan losbars. Twee keer sê Petrus: “Dit moet jou bly maak.” Trouens, die tweede keer sê hy: “Dit maak ons baie bly.”

1 Petrus 1:3-9

Kom ons luister na hoofstuk 1:3-9. Bernard Mansfeld gaan dit vir ons lees Die Nuwe Testament vir kinders in ’n taal wat hulle verstaan. Julle is welkom om die res van die hoofstuk te lees in die Bybelstudieboek:

God Doen wat Hy Beloof

3–5 God is Jesus Christus se Vader. Hy is darem wonderlik. Hy is so goed vir ons. Hy het ons sy kinders gemaak en God het beloof dat Hy vir ons alles gaan gee wat Hy het. God hou al die geskenke veilig by Hom. Niks kan daarmee verkeerd gaan nie.

God hou sy woord. Hy het dit bewys toe Hy Jesus uit die dood opgewek het. God beskerm jou ook nou. Hy keer dat iets gebeur wat jou geestelik kan seermaak. Vertrou op Hom. Hy red jou en Hy is sterk genoeg om dit te kan doen. As Jesus weer kom, sal God wonderlike geskenke vir jou kom gee. Dit moet jou bly maak.

Dinge wat nie Lekker is nie?

6–8 Partykeer gebeur daar dinge wat nie vir jou lekker is nie. Dit is dan soos ’n toets wat jy vir Jesus skryf. Jesus wil sien of jy vir Hom lief gaan bly. Moenie moed verloor nie. Kyk na goud. Mense doen baie moeite om goud mooi te kry. Hulle sit dit in ’n warm vuur om al die vuilgoed weg te brand. Dan is die goud mooi suiwer. Met geloof is dit ook so. Swaarkry is soos vuur wat jou geloof mooi skoon brand. As dit dus sleg met jou gaan, moet jy nie wegdraai van die Here af nie. As Jesus weer kom, sal almal sien hoe lief jy vir die Here was.

Jy het wel nie vir Jesus gesien toe Hy op aarde was nie. Dit maak nie saak nie. Julle het Hom lief en vertrou Hom. Hy het ons mos vriende met God gemaak. Dit maak ons baie bly.

Petrus praat van ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap.

Waaroor? Drie redes

1. Wees bly oor die ewige erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word

Hy weet die opstanding van Jesus Christus uit die dood het dié erfenis vir ons verwerf. En hy is buite homself van vreugde. Wees bly, want jou toekoms is verseker.

Die vreugde oor die ewigheid is die basis van ons hoop – ’n lewende hoop – dat ons dié erfenis aan die einde van alles in besit sal neem. Dit is nie ‘n “pie in the sky when you die” nie. Dit is die dryfkrag agter ons volharding in hierdie lewe. Want ons weet die einde is goed.

Soos Stephen Covey altyd gesê het, “begin with the end in mind.” Wel, dit is ons einde. Dit is die einddoel van ons lewe. Die dood het nie die laaste sê oor ons nie. Dit ewige lewe het.

As jy swaarkry en sukkel – met siekte of net met afsondering – dink ‘n slag oor die ewigheid en laat dit jou hart vrolik maak.

Ons gaan regtig vir ewig in die vreugde van die Here lewe. “We will be ably to enjoy God forever.” Dit is waarvoor ons gemaak is. Dit is waarmee ons ons hart bly kan maak. Dit is waarmee ons mekaar kan bly maak.

Niks kan tussen ons en ons eindbestemming kom nie. Dit is afgehandel. Die kontrak is geteken. Dit is joune. Dit kan nooit van jou af weggeneem word nie.

2. Wees bly, want ons word deur geloof en die krag van God bewaar vir die verlossing

Laat hierdie gedagte jou blydskap verdiep. Ons gryp vas aan God, omdat Hy ons gegryp het. Die krag van God – wat Hy in die skepping geïllustreer het, en in die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood – dié krag is in jou aan die werk. En dit sal jou bewaar vir die verlossing.

Daar kan niks met jou gebeur wat hierdie doel van God met jou kan dwarsboom nie. Nie siekte of swaarkry of die dood nie. Nie afsondering of gebrek of verlies nie. Niks nie.

Dit is met hierdie twee bronne van vreugde wat ons die swaarkry moet hanteer. Die blydskap oor die ewigheid. En die blydskap oor God se krag.

3. Wees bly, want swaarkry is vir ‘n kort tydjie

Ons moet ons verbly hierin: “al moes ons nou eers vir ’n kort tydjie deur allerhande swaarkry bedroef word.

Daar is immers ’n doel met swaarkry. Dit wys die egtheid van ons geloof, iets wat baie kosbaar is. Dit wys dat ons geloof eg is, dat dit die moeite werd is.

Kyk na goud. Mense doen baie moeite om goud mooi te kry. Hulle sit dit in ’n warm vuur om al die vuilgoed weg te brand. Dan is die goud mooi suiwer.

Met geloof is dit ook so. Swaarkry is soos vuur wat jou geloof mooi skoon brand. As dit dus sleg met jou gaan, moet jy nie wegdraai van die Here af nie. As Jesus weer kom, sal almal sien hoe lief jy vir die Here was.

The Pilgrim’s Progress

Dit is wat die verhaal van Christian in The Pilgrim’s Progress ons andere andere leer. Dat die blydskap binne die beproewings vasgehou moet word. Dit is waarvoor dit bedoel is. Dit is waar ons grootste getuienis lê. (Jy kan dit nog gratis kyk tot einde April.)

Wanneer Christian en sy metgesel Faithful in die vierde stadium van hulle geestelike reis kom by die stad Vanity, word hulle gevang omdat hulle nie wil deelneem aan die sondige uitspattighede van Vanity Fair nie. Die klag is dat hulle NIKS sonde gedoen het nie. Hulle het dus alles omvergewerp. Hulle het nie geleef soos al die ander mense nie.

Dit is ongelooflik interessant dat hulle dan in hulle verdediging teen die mense van Vanity Fair uit die brief van Petrus aanhaal. Hulle verklaar dat hulle vreemdelinge en bywoners is op hierdie aarde. Dat hulle nie aan dinge kan deelneem wat hulle aan sonde sal blootstel nie.

Die mense van die stad Vanity het egter besluit om hulle te toets. Hulle is geslaan en met modder besmeer, en in ‘n hok gesit waar almal hulle kon bespot.

En hoe het hulle gereageer? Regdeur die uitdaging het hulle nie teruggeslaan nie. Hulle het nie terug beledig nie. Hulle het nie terug gespot nie. Hulle het doodgewoon die slae gevat wat uitgedeel is en met geduld en liefde gereageer. En steeds nie deelgeneem aan die sonde nie.

Uiteindelik word hulle deur die jurie skuldig bevind – wat sulke voorbeeldige mense soos Mr Blindman en Mr Cruelty bevat het – en die regter, Lord Hate-good, het hulle die doodsvonnis opgelê. Hoekom? Want hulle nie gereageer het soos almal in die stad verwag het nie. Hulle het NIKS gedoen toe daar teen hulle opgetree is nie!

Hulle sou vrygelaat kon word as hulle deelgeneem het aan die sondes van die stad, en opgetree het soos wat van die mense van daardie stad verwag is. Maar toe neem hulle nie wraak soos die stad se mense verwag het nie.

Dit lei tot Faithful se dood, hoewel Christian dit regkry om te ontsnap weens die barmhartigheid van Hopeful wat die reis verder saam met hom van die Stad van Verwoesting (City of Destruction) na die Stad van die hemel (Celestial city) onderneem.

Wat sê dit vir ons?

Die belangrikste ding wat ons moet doen, is om God te loof en prys met ons hele wese.

Vóór ons kla, vóór ons bely, vóór ons Hom aanbid, moet ons Hom loof.

Dit beteken dat ons die dinge wat die lewe oor ons pad bring in die oë moet kyk en nie net die beste daarvan maak nie, maar die beste van God verwag binne die situasie waarin ons ons bevind.

Daar is baie goeie video van Tim Keller waarin hy hieroor praat en uitwys hoe Psalm 91 deur baie mense in hierdie tyd aangegryp word (Trusting God in Difficult Times – Psalm 91 Meditation by Tim Keller). Hulle gebruik Psalm 91 as ‘n teks wat God se beskerming beloof, ongeag die omstandighede. God sal sorg dat jy nie jou voet aan ‘n klip stamp nie.

Maar, sê Tim Keller, jy moet dit saamlees met Romeine 8 wat sê alles werk mee ten goede. Dit wil sê, daar is ook swaar goed wat gebeur, en ons moet daarmee vrede maak, want God sal ons nie drop op pad na sy volmaakte toekoms vir ons nie.

Soos Josef in Genesis 50 gesê het: “Júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gebruik.” Josef moes nog steeds 13 jaar in die tronk deurbring.

Wat beteken, God hou ons veilig in en deur die swaarkry. Nie van die swaarkry nie.

Gebed

Nuus van gemeentelede

Nuus van Gerrit en Sonja Brink

Twee video’s – die een wat ek wys en dan ‘n langer een wat by die skakel bereikbaar is.

Slotlied

Lied 286 Here God van liefde – koor

Seën

Ek sluit met die seën van die Here.

Die Here seën jou en beskerm jou.

Die Here se gesig skyn oor jou en Hy is jou genadig.

Die Here lig sy gesig op na jou en Hy gee aan jou vrede.” (Num 6:24-26)

Respons

En die gemeente sê: Amen!

View all posts in this series

1 Petrus

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.