Die duisternis kon die lig nie uitdoof nie – Johannes 1:1-14

Kersfees
Tema: Die duisternis kon die lig nie uitdoof nie – Johannes 1:1-14
25 Desember 2020 Somerstrand Youtube 09:00

Verwelkoming

Geseënde Kersfees!

Ons steek vandag die Christuskers aan.

Verjaarsdae

Baie geluk aan Robert Lloyd en Ansie van Niekerk wat vandag verjaar!

Youtube

Onthou, as jy hou van ons eredienste op Youtube is jy welkom om in te teken met die rooi subscribe knoppie.

Kinders

Ons kinders is welkom om die hele diens by te woon. Ek gaan nie ‘n aparte kindertyd hou nie, maar die Skrifgedeelte met prente illustreer, met kort verduidelikings en ‘n kort boodskap aan die einde daarvan.

Toetrede

Vonkk 097 – Christus lank verwag

Votum en seëngroet

Ons begin in die Naam van God, ons Vader, Jesus, ons Here, en die Heilige Gees, ons Trooster. Ons bely vanoggend van Jesus, die Woord van God, soos Johannes 1 dit verklaar:

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. (Joh 1:1 – 2020- vertaling)

Lofsang

Lied 355-367 – Al was ek nie daar nie | Ere aan God

Gebed

Skriflesing en prediking

God is aan die werk in die geskiedenis

Ons het die afgelope tyd die geboorte en kinderverhale van Jesus gelees. Ons het gelees van die engele wat aan mense verskyn het met die blye boodskap van die geboortes van Johannes die Doper en Jesus die Messias. Die verhale van Sagaria en Elisabet, Maria en Josef, Johannes en Jesus, Simeon en Anna, en die herders en sterrekenners, die wyse manne.

Dit is mooi verhale nè? Dit is kragtige verhale. Verhale waarvan ons nooit moeg sal word nie.

Want, dit is verhale wat vir ons intrek in God se werk. Dit vertel vir ons hoe Hy die geskiedenis beheer.

  • As Hy wil hê dat Johannes die Doper gebore moet word as Jesus se Voorloper, dan gee Hy vir Sagaria en Elisabet ‘n kind, al is hulle baie oud.
  • As Hy wil hê dat Jesus in Betlehem gebore moet word, dan reël Hy ‘n sensus dat dit kan gebeur.
  • As Hy wil hê dat die wêreld kennis neem van die geboorte van sy Seun, dan reël Hy dat die sterrekenners van die ooste af trek na Jerusalem, en dat die ongelowige skrifkenners van Jerusalem in die profeet Miga vir hulle die antwoord gee waar Jesus gebore sal word.

Dit is hoe God Homself in mense se lewens laat geld. Hoe Hy die geskiedenis beheer. Hoe Hy hoop, vrede, vreugde en liefde wakker maak by ons.

God is aan die werk in die heelal

Maar, dit is nie al nie. God is aan die werk in die heelal! Ons sluit dus nou op Kersdag af met Johannes 1 se verduideliking van die betekenis van hierdie geboorte en kinderverhale vir die hemel en die aarde. Jesus is nie net die “Seun van die mens” nie. Hy is die “Seun van God.”

En ek lees die eerste veertien verse met begeleidende prente ter wille van die kinders (met dank aan Paula Nash Giltner van www.theglobalgospel.org in samewerking met www.freebibleimages.org).

Johannes leer ons vier dinge van Jesus in die eerste vyf verse.

Die Woord was God

Eerste prent.

1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2 Hy was in die begin by God.

Johannes begin by God se tyd. Die ewigheid. Hy begin vóór die geskiedenis. Vóórdat daar enigiets was. Vóórdat daar selfs iets was soos tyd. Vóórdat daar tyd en ruimte en materie was, was die Woord. En die Woord was by God. En die Woord was God.

Dink ‘n bietjie hieroor na.  Jesus is nie maar net die Kind in die krip nie.  Hy is nie ook maar net die Koning aan die kruis nie.  Hy is die Woord van God.  Hy was van die begin af by God. Hy is God.  Hy bestaan van altyd af.  Hy is vóór alles.  Hy sal tot in alle ewigheid God wees.

Dit is die eerste ding wat Johannes ons van Jesus vertel. Hy is God. Hy is anders as ons. Hy is van die begin af daar.

Alles het deur Hom ontstaan

Tweede prent.

Die tweede ding wat ons van Jesus moet weet, is dat Jesus saam met God hierdie wêreld gemaak het. Vader, Seun en Gees was saam by die skepping van die heelal betrokke.

3 Alles het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie.

Alles wat jy kan sien, is deur Jesus gemaak. Alles. Jy kan na elke plek toe gaan op die aarde.  Jy kan met ‘n ruimtetuig in die hemel inskiet. Maar, jy sal nêrens iets kry wat Hy nie gemaak het nie. Tyd, ruimte en materie. Alles kom van God af.

Jesus is dus méér as die Kind in die krip. Hy is méér as die Koning aan die kruis. Hy is saam met die Vader en die Gees die Skepper van die hemel en die aarde.

Die lewe is die lig vir die mense

Derde prent.

Die derde ding wat ons van Jesus moet weet, is:

4 In Hom was lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.

Dit is wat ons mense maak. Ons het ‘n lewe in ons wat onvernietigbaar is. Trouens, ‘n mens kan die vers vertaal dat lewe in Jesus ontstaan het. Dat daar lewe is op aarde, kom van Jesus af. Hy het ons gemaak dat ons kan lewe. Dit sluit ons liggaam in. Dat ons kan asemhaal. Dat ons kan loop. Dat ons kan werk. En dit sluit ons siel en gees in. Dat ons kan dink. Dat ons kan glo. Dat ons kan bid.

Jesus se lewe, sê Johannes, is die lig vir die mense. In Jesus kan ons onderskei tussen lig en duisternis. Weet ons wat is reg en wat is verkeerd. Dit kom van Jesus af.

Wat ons vandag op Kersfees vier is dat Jesus die Lig van hierdie wêreld is. Hy maak ons oë oop dat ons kan sien wat is reg en verkeerd.

Die duisternis kon die lig nie uitdoof nie

Die vierde ding van Jesus is dat:

5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

Daarom het Jesus blindes genees op aarde. Mense wat fisies blind is. Sy lig het die duisternis van blindheid genees.

Maar, nog belangriker. Hy het ons geestelike blindheid kom genees. Hy het vir ons van God se wil vir die lewe kom vertel. Sodat ons oë kan oopgaan. Sodat die lig die duisternis in ons harte kan wegneem. Hy het ons kom leer om nie langer vir die duisternis lief te wees nie.

En die wonderlike boodskap van die lig wat Jesus bring, is dat die duisternis nie sy lig kan uitdoof nie. Die duisternis kan hoe groot wees – in jou, in ander, in die wêreld – maar dit kan nooit die lig uitdoof nie. Ons weet mos, die lig van ‘n enkele kers is genoeg om die duisternis te verlig.

God het Johannes gestuur

Vierde prent.

Maar nou, mense is só lief vir die duisternis dat hulle nie maklik hulle oë oopmaak om die lig raak te sien nie. Daarom het God ‘n plan gemaak om by mense uit te kom.

6 Daar was ‘n man, gestuur deur God, wie se naam Johannes was.

Julle onthou die verhaal van Sagaria en Elisabet. Hoe die engel vir hulle ‘n kind belowe het. En watter vreugde Johannes vir hulle gebring het.

Maar, nog belangriker was wat God met Johannes in die wêreld wou doen. Hy het Johannes gestuur om vir die hele wêreld te vertel van Jesus. Om die mense gereed te maak om in Jesus te glo.

Johannes het van die lig getuig

Vyfde prent.

Daarom lees ons:

7 Hy het tot ‘n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. 8 Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

Johannes het die mense by die Jordaan gedoop. Maar, die doop van Johannes was net ‘n begin. Die mense moes nie in hom glo nie. Hulle moes in Jesus glo.

Dit is waar ook van ons eie lewe. Dit is uiteindelik ons roeping. Om vir ander van die lig in Jesus te vertel. Soos Johannes dit gedoen het.

Die ware lig verlig elke mens

Sesde prent.

So, Johannes het gepreek en vir almal gesê:

9 Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld.

Daarmee het Johannesy na Jesus verwys. Jesus het vir Johannes by die Jordaan besoek en daar is Jesus gedoop en met die Gees vervul.

Johannes se boodskap was dat Hy ons kom skoonmaak het van al die duisternis wat daar nog in ons was. Sodat ons nie langer sonde sou doen nie. Sodat ons sal doen wat reg is vir God.

Dit is wat Jesus in hierdie hele wêreld deur al sy volgelinge verkondig. Elke mens moet hierdie lig sien. Elke mens moet met die lewe wat daar in Jesus is, kennis maak.

Die wêreld het Hom nie erken nie

Sewende prent.

Maar, dit is op hierdie punt wat ons ook moet kennis neem van die weerstand in baie mense se lewe. Johannes sê:

10 Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en tog het die wêreld Hom nie erken nie.

So hartseer. Die mense het die duisternis van hulle sonde liewer gehad as die lig. Hulle het op allerhande maniere probeer keer dat Jesus hulle sonde van hulle af sal verwyder.

Dit was waar in Jesus se tyd. Dit is waar in ons eie tyd.

Sy eie mense het Hom nie aanvaar nie

Agste prent.

Die ergste was:

11 Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense Hom nie aanvaar nie.

Die Jode was sy volk. Hy is uit die nageslag van Dawid gebore. Hy was die Messias.

Maar, sy eie mense het Hom nie aanvaar nie. Die Fariseërs en die Skrifgeleerdes het hulle eie tradisies liewer gehad as die Bybel. Hulle wou nie by Jesus hoor wat God wil hê nie.

Almal wat Hom aanvaar

Negende prent.

Maar, dit was darem nie al nie. Kersfees het mos darem ook goeie nuus!

12 Maar aan almal wat Hom aanvaar het,

Dws, almal wat begin doen wat Jesus vra:

Gee Hy die reg om kinders van God te word

Tiende prent.

het Hy die reg gegee om kinders van God te word – hulle wat in sy Naam glo. 13 Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore.

Dit is die groot boodskap van Kersfees. Elkeen wat in Jesus glo, elkeen wat doen wat Jesus vra, het die reg om ‘n kind van God te word. Hulle is dus nuwe mense. God se lig in Jesus maak hulle nuwe mense.

Jesus het mens geword

Elfde prent.

Want:

14 En die Woord het vlees geword en onder ons kom woon,

Dit is wat die geboorte van Jesus alles vir ons beteken. Hy het tent kom opslaan onder ons (‘n verwysing na die tabernakel). Hy het soos ons geword. ‘n Mens net soos ons.

Natuurlik was Hy nog steeds God. Dws ook anders as ons. Maar, Hy was nou ook mens. Sodat Hy regtig kan weet hoe om ons te help om as God se kinders te lewe.

Jesus is die Seun van die Vader

Twaalfde prent.

Daarom kan Johannes sê:

en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos dié van die unieke (enig in sy soort) Seun van die Vader – vol genade en waarheid. (2020-vertaling)

Hy is mens – die “Seun van die mens” – en Hy is God – die “Seun van die Vader”, die “Seun van God”.

Soos Eugene Peterson vers 14 vertaal:

The Word became flesh and blood,and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one-of-a-kind glory, like Father, like Son, Generous inside and out, true from start to finish. (The Message)

Boodskap

As ‘n mens kyk na die wêreld en die duisternis raaksien, kan ‘n mens baie moedeloos raak. Dink maar net aan die konflikte wat daar op die oomblik in talle politieke sisteme in die wêreld is. Dink maar net aan die vervolging wat daar op die oomblik is rondom vryheid van spraak. Dink maar net aan die ernstige verdrukking wat daar rondom vryheid van geloof is. Baie gelowiges ly op talle plekke in die wêreld.

Op talle maniere kan die virus ons ook die idee gee dat die duisternis oorneem. Daar is soveel disinformasie. Soveel onsekerheid. En selfs met dié dinge wat ons kan agterkom dat dit werk – soos die sosiale afstand bv – help ons om nie siek te raak nie, maar dit verhinder ons om ons lig te laat skyn waar dit donker is in hierdie wêreld.

Miskien is dit ‘n bedekte seën dat ons soveel inperking belewe. Want, dit wys vir ons hoe onnatuurlik dit is vir ligte om nie te skyn waar dit donker is nie. Ons het miskien te gewoond geraak om ons lig te laat skyn waar al die ander ligte in die kerk brand.

So, Johannes 1 is daarom ‘n wekroep. Jesus is die Lig vir hierdie wêreld. Hy het eenmaal deur die getuienis van Johannes sy mense bereik. Sommige het Hom verwerp. Ander het geglo.

Jesus soek nog steeds mense om van Hom te getuig. Ook op hierdie Kersdag. Al wat jy moet doen, is om ja te sê, sodat Hy jou kan stuur.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is gesluit tot in Januarie.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Slotlied

Gesang 96 – Stille nag

Seën

En die gemeente sê:

Lied 189

Halleluja

View all posts in this series

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.