Skip to main content

1 Johannes 3 – Die Gees begelei ons om reg te doen en lief te hê

Twee gebeure in die nuus staan vir my uit dié week.

Die een is die regering se flagrante ignorering van die hofbevel wat hulle opdrag gee om president Omar al-Bashir van Soedan in hegtenis te neem.  Daarmee het die regering sy eie aanvaarde wetgewing oortree, sowel as die grondwet en die internasionale verbintenisse wat die regering tevore aangegaan het.

Die ander is die tragiese moord van nege swart Christene deur die 21-jarige Dylann Roof in Charleston, South Carolina.  Volgens die polisie was Dylann se motivering om ‘n rasse-oorlog te ontketen.  Daarmee het hy die mees fundamentele beginsel van die liefde, spesifiek die gebod tot naasteliefde oortree.

Nou, ek weet, dinge is op politieke vlak nie so eenvoudig nie, en daar is ‘n konflik van belange tussen diplomatieke immuniteit vir staatshoofde en die handhawing van die reg, maar die feit bly dat die grondwet oortree is.  Die uitsprake van ‘n hof is doelbewus geïgnoreer.  En die impak daarvan kan ‘n groot invloed uitoefen op die pad wat met ‘n hele paar ander sake in ons land gevolg sal word.

Daar is alreeds groot moeilikheid met ons kragvoorsiening, met die verskaffing van basiese dienste, met onderwys, met grondsake.  Lees maar net RW Johnson se How long wil South Africa survive? The looming crisis, om te weet hoe beroerd sake werklik is.  Hy skryf oor die rasgebaseerde nuwe klassifikasie van mense wat juis die nie-rassigheid van die nuwe Suid-Afrika bedreig.  Hy skryf oor die effek van regstellende aksie wat ‘n oorlog van kulture op alle terreine van die samelewing veroorsaak en ons terugdwing in die loopgrawe van ons eie kulture.  Hy skryf oor die groeiende ekonomiese ongelykheid wat eintlik net ‘n klein elite groepie bevoordeel en nie die onregte van die verlede regstel nie.

Waar die reg nie meer gehandhaaf word nie, is ons uitgelewer aan die grypsug en selfsug van dié wat die mag in die hand het.  En dit kan die dood in die pot wees vir harmonie in ons land.

Hier volg die hele erediens:

GOD NOOI ONS IN EN ONS KOM TOT RUS

Verwelkoming

Welkom aan almal wat die voorreg het om ‘n pa te wees.  Welkom ook aan almal wat ‘n pa het of gehad het.  Dit sluit dus ons almal in!  Ons vier vandag Vadersdag in erkenning en herinnering aan die impak en invloed van pa’s reg deur ons gemeenskap en die wêreld.  Ons bid ook saam dat pa’s reg oor die wêreld begeesterd sal word om hulleself met oorgawe aan hulle mense te gee in liefde en omgee.

Toetrede

Kom ons raak stil voor die Here, sodat ons Hom kan aanbid:

  • Raak eers stil en dink terug aan die dinge waaroor jy dankbaar is, die “heilige momente” in jou lewe waarin jy God se seënende hand in jou lewe kon raaksien. Sê vir Hom dankie daarvoor.
  • Dink ook terug aan dié dinge wat jou ontstel het, wat jou binneste op hol jaag. Vra die Here om genesing en herstel. Gee dit vir Hom.

Kom ons gee onsself aan die Here en aanbid Hom:

Lied 170 (x3) – Heilig, heilig, heilig – my hart, o Heer, aanbid U (orrel) – sit

Votum en seëngroet

Lofsang

Flam 17 – Dit is die dag wat die Here gemaak het (groep) – staan

Flam 107 – Dit borrel in my, want ek is so bly: Jesus het my lief! (groep) – staan

Lied 439 – O Heil’ge Gees, o God in ons, ons wil u krag besing (orrel) – staan

Gebed

GOD PRAAT EN ONS LUISTER

Skriflesing

1 Johannes 2:28-3:24

Ons sluit dié week ons reeks oor die Heilige Gees af met ‘n laaste perspektief uit een van die briewe van Johannes aan sy gemeente in Efese.  Dit was waarskynlik eerder ‘n preek as ‘n brief.

Johannes gaan in hoofstuk 3 verder met sy verduideliking van wat die Christelike lewe behels as dit in God Drie-enig begrond is.  Kinders van God wat hulle deur die Gees laat begelei:

  • Doen wat reg is – 2:28-3:10.
  • Het mekaar lief en lê hulle lewens vir mekaar af – 3:11-24.

Kinders van God

28En nou, liewe kinders, julle moet in Hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer Hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaamd voor Hom sal staan nie. 29Aangesien julle weet dat Hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, ’n kind van God is.

3 Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie.

2Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is. 3Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is.

4Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. 5Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in Hom nie. 6Iemand wat in Hom bly, hou nie aan met sondig nie; iemand wat aanhou sondig, het Hom nie gesien nie en ken Hom nie.

7Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie: wie regverdig lewe, is regverdig soos Hy regverdig is; 8wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak.

9Iemand wat ’n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. 10Hiéraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is: iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie.

Soos Peterson dit vertaal – ek het dit op die aankondigings aangebring:

Here’s how you tell the difference between God’s children and the Devil’s children: The one who won’t practice righteous ways isn’t from God, nor is the one who won’t love brother or sister. A simple test.” (The Message)

Liefde vir mekaar

11Dít is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het: Ons moet mekaar liefhê. 12Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die Bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer s’n reg.

13Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. 14Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie liefhet nie, bly in die dood. 15Elkeen wat sy broer haat, is ’n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. 16Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. 17Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie—hoe kan die liefde van God in hom wees?

’n Goeie gewete voor God

18Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. 19Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons ons gewete voor Hom tot rus bring. 20As ons gewete ons veroordeel—God is groter as ons gewete, en Hy weet alles.

21Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan; 22en wat ons vra, kry ons van Hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy goedvind. 23En dít is sy gebod: Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het. 24Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hiéraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons sy Gees gegee.

Woordverkondiging

Inleiding

Alle kinders kom vorentoe – Annelet gaan julle verwelkom

Aanbidding

Vonkk 53 – Skuil by die Vader, Hy is genadig (orrel) – sit

Integrasie

Twee onrusbarende gebeure in die nuus

Twee gebeure in die nuus staan vir my uit dié week.

Die een is die regering se flagrante ignorering van die hofbevel wat hulle opdrag gee om president Omar al-Bashir van Soedan in hegtenis te neem.  Daarmee het die regering sy eie aanvaarde wetgewing oortree, sowel as die grondwet en die internasionale verbintenisse wat die regering tevore aangegaan het.

Die ander is die tragiese moord van nege swart Christene deur die 21-jarige Dylann Roof in Charleston, South Carolina.  Volgens die polisie was Dylann se motivering om ‘n rasse-oorlog te ontketen.  Daarmee het hy die mees fundamentele beginsel van die liefde, spesifiek die gebod tot naasteliefde oortree.

Nou, ek weet, dinge is op politieke vlak nie so eenvoudig nie, en daar is ‘n konflik van belange tussen diplomatieke immuniteit vir staatshoofde en die handhawing van die reg, maar die feit bly dat die grondwet oortree is.  Die uitsprake van ‘n hof is doelbewus geïgnoreer.  En die impak daarvan kan ‘n groot invloed uitoefen op die pad wat met ‘n hele paar ander sake in ons land gevolg sal word.

Daar is alreeds groot moeilikheid met ons kragvoorsiening, met die verskaffing van basiese dienste, met onderwys, met grondsake.  Lees maar net RW Johnson se How long wil South Africa survive? The looming crisis, om te weet hoe beroerd sake werklik is.  Hy skryf oor die rasgebaseerde nuwe klassifikasie van mense wat juis die nie-rassigheid van die nuwe Suid-Afrika bedreig.  Hy skryf oor die effek van regstellende aksie wat ‘n oorlog van kulture op alle terreine van die samelewing veroorsaak en ons terugdwing in die loopgrawe van ons eie kulture.  Hy skryf oor die groeiende ekonomiese ongelykheid wat eintlik net ‘n klein elite groepie bevoordeel en nie die onregte van die verlede regstel nie.

Waar die reg nie meer gehandhaaf word nie, is ons uitgelewer aan die grypsug en selfsug van dié wat die mag in die hand het.  En dit kan die dood in die pot wees vir harmonie in ons land.

Ons sukkel om reg te doen en lief te hê

Ons sukkel darem in hierdie land om reg te doen, om liefde te betrag en bedagsaam voor die Here te lewe, soos Miga al eeue terug die regte pad uitgespel het (Miga 6:8).  Die afgelope paar eeue al!

En dit lyk of dit waar is van die res van die wêreld ook.  Dylann Roof se tragiese gebrek aan liefde en medemenslikheid is waarskynlik nie maar net die daad van ‘n versteurde jongman nie.  Dit word deur baie beskou as ‘n simptoom van ‘n samelewing waarin naasteliefde en regdoen sukkel om regtig gestalte te kry.  Selfs waar die raamwerk daarvoor in terme van wetgewing geskep is.

En laat ons ook eerlik wees. Dit is maklik om die regering te kritiseer – en daar is heelwat stof in die media hieroor! – en dit is maklik om jou van Dylann se haat vir swart mense te distansieer – en dit is ook reg so – maar sukkel ons nie ook maar in ons eie kring om regtig te doen wat die Here van ons vra nie?  Kan ons eerlik sê, ons hele lewe is gemik op regdoen?  Kan ons met ‘n rein gewete sê, ons hele lewe word gewy aan liefde vir ons naaste?  Sukkel ons as Christene nie maar ook met dieselfde tipe dinge nie?

God se standaard is regdoen en liefhê

Want, dít is die standaard.  Só spel Johannes dit vir sy gemeente uit in die preek wat hy lank terug gelewer het in die gemeente van Efese.  Soos Peterson dit vertolk, vers 10:

“Here’s how you tell the difference between God’s children and the Devil’s children: The one who won’t practice righteous ways isn’t from God, nor is the one who won’t love brother or sister. A simple test.” (The Message)

Dit kan darem amper nie eenvoudiger en duideliker gestel word nie.

Die onderskeid tussen dié wat van God is en dié wat van die duiwel is, word in ons lewe van regdoen en liefde sigbaar. Dit is wat die Gees in ons lewens wil bewerkstellig.

Soos Miga sê: “Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.” (Miga 6:8).

Dit is hoekom die Here Jesus aarde toe gekom het, sê Johannes.  Om die werke van die duiwel te vernietig.  Want die duiwel is die een wat onreg en liefdeloosheid aanblaas en aanwakker en aanprys.  Dit is hy wat die haat in mense se lewens warm hou, wat ons verlei om onsself bó ander te stel, en ons selfsugtige behoeftes te bevredig, maak nie saak hoe nie.

En elke keer as ons toegee aan daardie gedagtes, daardie gevoelens van haat en verontregting en selfsug en ons onsself die reg toeëien om te doen net wat ons wil, dan oorwin die duiwel in ons lewe; dan getuig ons lewe van die werke van die duiwel, en nie van die afbreek daarvan deur die Heilige Gees nie.

Wie dus in die Here Jesus glo en deur die Heilige Gees begelei word, dié sal saamwerk daarmee dat die werke van die duiwel vernietig word.  Soos Paulus in Romeine skryf: “12Daarom dan, geliefdes, staan ons onder ’n verpligting … as julle deur die Gees ’n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. 14Almal wat hulle (só) deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.” (Rom. 8:12-14).

Die Gees begelei ons om reg te doen en lief te hê

Ons laat die Gees toe om die sondige praktyke af te breek op twee maniere.  Ons laat die Gees toe om die werke van die duiwel te verbreek in ons lewe deur reg te doen.  Daarmee wys ons dan ook ondubbelsinnig dat ons kinders van God is.  En ons laat die Gees toe om die werke van die duiwel te verbreek deur lief te hê op ‘n praktiese wyse.  Daarmee wys ons eweneens dat ons kinders van God is, en nie kinders van die duiwel nie.

Elkeen wat immers voortgaan om sonde te doen, wat hom- of haarself nie rein hou soos Jesus nie, wat nie aanhou om reg te doen nie, sê Johannes, oortree God se wet.  Dit verraai dat jy die Here nie ken soos jy behoort nie: “Iemand wat in Hom bly, hou nie aan met sondig nie.” (3:6).

Ons moet onsself nie mislei nie, sê Johannes: “Iemand wat nie regverdig lewe nie … behoort nie aan God nie.” (3:10).

Dieselfde geld die liefde.  Johannes wy uit vanaf vers 11 oor die liefde vir mekaar wat prakties moet wees: “Wie aardse besittings het en sy broer of suster sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom of haar het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?” (3:17).

Trouens, sê Johannes, dit was eintlik van die begin af so.  Hy illustreer dit met die verhaal van Kain en Abel.  Kain het aan die Bose behoort en het sy broer vermoor.  En al beteken dit dat ons soos Abel aan die boosheid van ander uitgelewer sal wees, mag ons nie die Kain opsie volg om soos hy te haat en slegte dinge te doen nie.  Iemand wat immers soos Kain sy broer of suster haat, besit nie die ewige lewe as iets blywend nie.  En dit gaan nie hier net oor die fisiese doodmaak van ander nie.  As jy iemand net haat, is dit asof jy alreeds moord gepleeg het.  Om te haat, is net so sleg as ‘n moord.

Jesus is vir ons daarom die voorbeeld van naasteliefde wat ons by uitstek moet nastreef.  Hy het die teenoorgestelde gedoen.  Hy het sy lewe afgelê vir sy mense.  Soos Abel, in ‘n sekere sin.  Ons moet Jesus daarin navolg – die Abel opsie.

Die liefde kan dus nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met opregte dade gewys word.  Dit gee op die koop toe ongelooflike vryheid in ons gebedsverhouding met God (3:18-24).  Waar jou gewete jou immers nie pla nie, kan jy met groot vrymoedigheid vra dat God se wil sal geskied.

Ons word met dieselfde standaard geoordeel

Kom ek pas dit ‘n bietjie toe.  Oor die regering se optrede moet elkeen van julle sy eie mening vorm.  Wat duidelik is, is dat ons dit kan meet aan die standaard wat die Here gegee het.  Regdoen en liefde.  Dit is ook waarom die optrede van Dylann só absoluut verskriklik is.  Hy het die gasvryheid van gelowiges gruwelik misbruik.

Maar hoe ons ook al oor die nuusgebeure oordeel.  Uiteindelik word óns met dieselfde standaard gemeet.  Doen óns wat reg is?  Het óns prakties lief?

Aberra Wata

Danie Mouton skryf dié week oor die verhaal van Aberra Wata en ek wil sy lewe vir julle as ‘n voorbeeld voorhou wat ons kan nastreef. Die Here bewerk groot dinge waar ons bereid is om reg te doen en in liefde te bly optree.

Dit was so hittete of Aberra Wata is tereggestel. Hy was besig om jeugwerk in Suid-Etiopië te doen terwyl die kommuniste aan bewind was (1974-1991).  ‘n Verslag oor Aberra se jeugwerk het onder kommunistiese bevelhebbers se aandag gekom. Hulle het besluit Aberra is ‘n verraaier van die kommunistiese saak en moet tereggestel word.

Een van die kommandante het hom aangeraai om sy geloof in Jesus te verloën en só sy lewe te red. Aberra wou egter nie. “As ek tereggestel word, is ek onmiddellik by die Here,” het hy gesê.

Aberra vertel later hoe die Here hom liedere gegee het om in die tronk te sing. Hy en sy medegevangenes het vreugde daaruit geput om lofliedere tot Jesus te sing. Die wagte wou hulle met dreigemente stil maak. Dit het niks gehelp nie. Hoe maak jy mense bang wat weet hulle gaan in elk geval sterf?

Aberra vertel hoe ander gevangenes tot geloof in die Here gekom het deur hulle getuienis en sang.

Veral een van die wagte het genot geput uit die maak van dreigemente. Hy het koggelend smerige woorde in die lirieke gesit wat die gevangenes gesing het. Een aand het hy op sy rewolwer geklop en belowe: “More-oggend is julle nie langer in die land van die lewendes nie!”

Net na middernag het daar ‘n geweldige storm losgebreek. Groot haelstene het geval wat verskeie dakke verwoes het, ook die dak van die kamer waar die spottende wag geslaap het. Dié het totaal verskrik geraak, sy rewolwer uitgepluk en blindelingse skote in die donker afgevuur totdat al sy koeëls op was.

Die storm het ook die kommandant se huis se dak afgeruk, asook die kantore van die hoofmagistraat en ander staatsgeboue. Van die selle se dakke is ook beskadig, maar Aberra Wata se sel het niks oorgekom nie.

Teen 09:00 die volgende dag is die onbeskofte wag ook in die sel gegooi. Die kommandant het hom met sy leergordel geslaan. Op die agtergrond het mense geskreeu: “Ons het hom gesê om die gelowiges uit te los, maar hy wou nie. Nou het God hierdie verskriklike straf op die dorp en die tronk gestuur. Hierdie man verdien van sy eie medisyne.”

Nadat die wag uiteindelik weer vrygelaat is, het hy gesê: “Ek weet die Here was met julle. Ek het julle sleg behandel, vergewe my asseblief.” Aberra Wata sê hulle het hom vergewe, en nog heelwat mense het tot geloof in die Here gekom.

(Soos vertel aan John Cumbers, ‘n medesendeling van SIM)

God slaap nie!

Dit kan baie gevaarlik wees om die Here te dien – om reg te doen en lief te hê. Tog is God nie weg nie, en slaap God nie. Menige doodloopstraat op die pad van roepingsvervulling is al oopgebreek deur die nuwe moontlikhede wat God gee. Alles is moontlik. Daar is ‘n geskiedenis van wonderwerke wat sê genesing, redding, verlossing, herstel, tweede kanse en ‘n nuwe begin gebeur inderdaad.

En waar ‘n mens, natuurlik soos Jesus, die Abel opsie, die dood self moet smaak, weet ons uit die geskiedenis dat dit die potensiaal het om nuwe paaie vir die evangelie oop te breek.  Die bloed van die martelare is die saad vir die kerk (Tertulianus – “Hoe meer julle ons afmaai, hoe meer groei ons!” het hy ook gesê).

Al sou die gebeure in Charleston net vir ons wys hoe ons nie wil hê dat dinge moet wees nie, gee dit moontlik al genoeg betekenis daaraan.  Soos die burgemeester Joseph Riley gesê het: “And all he did was make us more united, and love each other even more.

Daarby is die vergewende reaksie van sommige van die Charleston gelowiges – wat steeds tot stilstand geruk is deur die dood van hulle geliefdes – vir ons almal ‘n voorbeeld.  Motiveer hulle ons om die pad van vergifnis en versoening te volg, selfs waar dit jou absoluut persoonlik raak, totdat God se koninkryk eendag volledig aanbreek en sulke dinge nie meer kán gebeur nie.

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Gebed

Dankoffer

Kommunikasie oor ons finansies

P-W Moolman

Uitsending

Lied 530 – Praat ek mense-, eng’le-tale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol simbole – klanke sonder melodie (orrel) –staan

Seën

Amen

Respons

Lied 314 – Amen (orrel) – staan

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.