Matteus 4:1-11 – Ons leef van elke woord wat uit die mond van God kom

Jesus het so pas die wonderlike ervaring gehad dat Hy gedoop is in die Jordaan.  Die Heilige Gees het op Hom neergedaal en God het uit die hemel gesê dat Jesus sy geliefde Seun is.

Maar, Jesus kry amper geen tyd om die ervaring te geniet nie.  Hy word onmiddellik deur dieselfde Gees in die woestyn ingelei om daar deur die duiwel as die versoeker, ook genoem die Satan, sy teenstander, versoek te word.

Hoekom?  Want die Gees se eerste doelwit met Jesus ná Hy op Hom neergedaal het, is om Jesus sterk te maak vir die uitdagings wat in sy bediening op Hom gaan wag.

Jesus must face these temptations now, and win at least an initial victory over them. If he doesn’t, they will meet him suddenly, in the middle of his work, and they may overwhelm him.” (NT Wright – Matthew for Everyone).

Matteus vertel dié verhaal van Jesus se versoeking dus as ʼn belangrike inleiding tot die begin van Jesus se bediening.  Net ná die verhaal begin Jesus met sy verkondiging (4:12-17), Hy roep sy eerste dissipels (4:18-22) en Hy onderrig en genees baie mense, soos Matteus dit sê, van elke siekte en kwaal (4:23-25).  Die hele aanvang van Jesus se bediening hang dus af van wat in die woestyn gebeur.  Wat hier gebeur, sal uiteindelik bepaal wat later kán gebeur.

Download the English translation: 

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

GOD NOOI ONS IN ONS KOM TOT RUS

Refleksie met orrel en koor:

Vonkk 198  Kom ons buig voor die Here                                                                                                                       Lied 384  Jesus, o dink aan my

Daar staan geskrywe: ’n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom.” (Matt. 4:4).

Votum en Seëngroet

Verwelkoming

Lofsang

Lied 393:1,4 Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed – staan

Lied 396 Aanskou die Heiland, sien die kruis – die Hemelvors, verag, verguis – staan

Dankoffers

Vonkk 194:1,2,5 – Koor  Was jy daar toe die Heer gekruisig is?

GOD PRAAT MET ONS EN ONS LUISTER

Nagmaalsformulier

Gesprek en nadenke oor die betekenis van die nagmaal:

  • Waaraan laat die nagmaal jou dink?
  • Wat belowe die nagmaal vir jou?
  • Watter hoop gee die nagmaal vir jou?

Voorbereiding vir die tafel

Lied 387:1,4 koor vers 2 O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout haat en hoon – sit

Nagmaalsviering

Kinders na toepassing en kategese

Gebed

Skriflesing

Ek wil vandag met julle praat oor versoekings.

Maar, ek wil nie soseer praat oor gewone versoekings nie.  En jy kan nou maar aan enige ding dink wat jy op ‘n daaglikse basis mee worstel.  Wat jy kyk, wat jy doen, wat jy dink, saam met wie jy dit doen, en waar jy dit doen.  En dit sal baie keer met die drie kern versoekings van die Christelike lewe te make hê: morele goed, gierigheid en mag.  En ek sou baie daaroor kon sê, maar ek gaan juis nie.

Ek sal ook kon praat oor die versoeking wat vandag in ‘n post-waarheid samelewing bestaan om doelbewus met halwe waarhede te werk, nie met blatante leuens nie maar met gedeelde waarhede en leuens.  Jy kan maklik wegkom as jy uitgevang word, want jy kan net sê jy is verkeerd aangehaal.  Soos Oscar Wilde op ‘n keer gesê het, dit is die verbeeldingrykes onder ons wat ver kom, maar as jy nie goed kan lieg nie, praat dan maar die waarheid.  Ons sien hoe dit in die media en in die politiek uitspeel.  Jy kan amper niks meer glo as jy dit nie self navors en probeer om die kloutjie by die oor te kry nie.

Maar ek wil nie oor gewone versoekings praat nie.  Ek wil ook nie oor die media en die politiek praat nie.  Ek wil oor jou lewe met God praat.  Ek wil praat oor die feit dat jou grootste uitdaging is om die Here te volg in alles wat jy doen en dink .. of juis nie.  Ek wil praat oor die versoeking van ongeloof en ongehoorsaamheid in plaas van vertroue en volharding op die pad wat die Here vir jou wys.

Ek wil praat oor die uitdagings waarvoor dié pad met God jou plaas.  Dit sluit baie keer alleenheid in die woestyn in waar jy moet besluit of jy die pad met die Here gaan loop, al is daar geen ondersteuning nie, net jy en jou geloof in die Here.

Ek wil vir jou vaste kos gee vir die lewe wat jy met God moet loop, sodat dit nie later blyk dat jy vasgeval en in ongeloof en ongehoorsaamheid agter gelaat is nie.  Dat jy dit wat vir jou die kosbaarste is, jou geloof in God, versaak en die pad byster  geraak het nie.

Afvalligheid is ‘n groot gevaar as ‘n mens jou nie doelbewus oefen in geloof en gehoorsaamheid nie.

En ek wil die beste voorbeeld gebruik as motivering, die voorbeeld van die Here Jesus self, toe die Gees Hom die woestyn in gelei het om versoek te word.

Matteus 4:1-11

4 Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om deur die duiwel versoek te word. 2Veertig dae en veertig nagte het Hy niks geëet nie en naderhand het Hy honger geword.

3Die versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: “As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word.”

4Maar Hy antwoord: “Daar staan geskrywe:

’n Mens leef nie net van brood nie

maar van elke woord

wat uit die mond van God kom.”

5Daarna neem die duiwel Hom na die heilige stad toe en laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan 6en sê vir Hom: “As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe:

Hy sal sy engele oor jou opdrag gee

en:

Op hulle hande sal hulle jou dra,

sodat jy nie jou voet teen ’n klip

sal stamp nie.”

7Jesus sê vir hom: “Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie.”

8Toe neem die duiwel Hom na ’n baie hoë berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag 9en sê vir Hom: “Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid.”

10Maar Jesus sê vir hom: “Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe:

Die Here jou God moet jy aanbid en

Hom alleen dien.”

11Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en Hom versorg.

Jesus word sterk gemaak deur versoekings

Jesus het so pas die wonderlike ervaring gehad dat Hy gedoop is in die Jordaan.  Die Heilige Gees het op Hom neergedaal en God het uit die hemel gesê dat Jesus sy geliefde Seun is.

Maar, Jesus kry amper geen tyd om die ervaring te geniet nie.  Hy word onmiddellik deur dieselfde Gees in die woestyn ingelei om daar deur die duiwel as die versoeker, ook genoem die Satan, sy teenstander, versoek te word.

Hoekom?  Want die Gees se eerste doelwit met Jesus ná Hy op Hom neergedaal het, is om Jesus sterk te maak vir die uitdagings wat in sy bediening op Hom gaan wag.  “Jesus must face these temptations now, and win at least an initial victory over them. If he doesn’t, they will meet him suddenly, in the middle of his work, and they may overwhelm him.” (NT Wright – Matthew for Everyone).

Matteus vertel dié verhaal van Jesus se versoeking dus as ʼn belangrike inleiding tot die begin van Jesus se bediening.  Net ná die verhaal begin Jesus met sy verkondiging (4:12-17), Hy roep sy eerste dissipels (4:18-22) en Hy onderrig en genees baie mense, soos Matteus dit sê, van elke siekte en kwaal (4:23-25).  Die hele aanvang van Jesus se bediening hang dus af van wat in die woestyn gebeur.  Wat hier gebeur, sal uiteindelik bepaal wat later kán gebeur.

Jesus aanvaar die uitdaging sonder skroom

Hierdie tyd van versoekings in die woestyn waaraan Jesus onderwerp is, is daarom nie slegte nuus vir ons nie.  Dit is goeie nuus vir ons, dit is die evangelie.  Hoekom?  Want Jesus aanvaar die uitdaging sonder skroom, sonder klag, sonder om terug te deins.

Dit is immers al die eerste oorwinning; om nie in te gee voor die behoefte om dinge makliker in die lewe te hê  nie.  En Hy slaag die toets uiteindelik met vlieënde vaandels as ewige getuienis dat ons in Hom die oorwinning oor die duiwel, die versoeker en aanklaer, het.  Hy volhard regdeur ander kant uit.  Dit is die kragtige getuienis waarmee Hy ons kan bemoedig.

Wat ons dus moet raaksien, is dat dié versoeking nie maar net ʼn lastige deel van Jesus se pad was, iets wat Hy moes deurgaan en so vinnig as moontlik agter die rug moes kry nie.  Nee, dit was ʼn sleutel aspek van sy bediening, van sy voorbereiding vir wat Hy uiteindelik moes doen.

Dit is die gedagte waarmee jy ook jouself moet staal vir die pad wat jy moet loop.  Versoekings is nie net sleg nie.  Dit is nie net bedoel om jou seer te maak nie.  Dit is bedoel om jou die moed te gee om die pad met die Here enduit te loop.  Dit is bedoel om jou murg in jou pype te gee, om jou sterk te maak vir die lewe met God.

Dit is ook die doel van versoekings in jou lewe

Dit is ook die doel van versoekings in jou lewe.  Jy kan dalk dink God is ongenadig om jou bloot te stel aan versoekings, wat dit ook al vir jou mag wees. Maar, al is dit sleg en swaar, die doel daarmee is om jou sterk te maak van binne, sodat jy nie in jou geloof wankel en in gehoorsaamheid struikel nie.

Jakobus, broer van die Here Jesus, sê veel later oor versoekings: “Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet.” (Jak. 1:12).

Daar is ‘n ongelooflike seën opgesluit in standvastigheid in versoeking.  As jy die toets deurstaan, sal jy die oorwinningsprys ontvang, die lewe wat uit jou binneste sal vloei en opspring tot die ewige lewe.

So. Versoekings het altyd ‘n doel.  Dit is bedoel om jou sterk te maak in geloof.  Dit is bedoel om jou te laat volhard in jou gehoorsaamheid.  Dit is nie bedoel om jou te laat struikel nie. Dit is nie bedoel om die lewe vir jou moeilik te maak nie.  Dit is bedoel om jou oorwinning te gee, sodat die lewe in jou kan sterk word en vir ander lewe kan gee.

Die versoeking van krag

En ‘n mens kan kwalik aan drie versoekings dink wat beter aan God se doel met dié woestyn tydperk in Jesus se lewe beantwoord.

Die versoeking van die duiwel is in die eerste plek dat Jesus iets wonderbaarliks sal doen om sy honger te stil – dat Hy van klippe brode moet maak.  Die doel van die duiwel is daarmee dat Jesus sal val vir die versoeking om sy krag ter wille van Homself te gebruik.  Die doel van die Gees is daarenteen dat Jesus vir dié versoeking sal néé sê, sodat Hy later wonders kan doen sonder om daarmee die aandag op Homself te fokus.

Jesus staan die duiwel teë met die woord uit Deut. 8:3 dat die fokus op God se woorde belangriker is as die fokus op wonderbrood: “’n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom.

Daarmee verwerf Hy die vrymoedigheid om tog later vir God vir wonders te vra, waar dit in God se bedoeling inpas en nie om Homself gaan nie.  En later in die evangelie vermeerder Hy brood by twee geleenthede (hfste. 14 en 15) benewens nog ‘n klomp ander wonderdade.

Sommige van ons se krag lê in ons kennis.  Ander se krag lê in hulle emosionele intelligensie. Ander se krag lê in hulle besittings.  Die versoeking waarvoor ons moet leer om nee te sê, is om ons kennis te gebruik om ons sin te kry in die lewe.  Of ons emosionele intelligensie.  Of ons besittings.

Jesus wys ons hoe om alles wat ons het in te span om God se wil te laat gebeur, soos Hy dit inderdaad later doen deur brood te gee vir hongeriges, genesing vir mense wat siek is.  Wat jy het, is in elk geval net geleen.  Wat jy is, is net genade.  En God wil sy koninkryk laat kom in dié wêreld. Maar jy sal nie ‘n medewerker kan word as jy nie nee sê vir die versoeking om jou vermoëns net vir jouself en die klein kringetjie rondom jou in te span nie.

Die geheim van Jesus se weerstand in versoeking lê dus in hierdie eerste antwoord aan die duiwel opgesluit: “’n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom.” Hy sou elke versoeking met die woord van God troef.  Dit is waarin jou krag tot volharding ook lê, in die vasgryp aan die woorde van God wat jou nie net roep nie, maar in staat stel om te volhard.

Die versoeking van beloftes

Die versoeking van die duiwel is in die tweede plek dat Jesus God se beloftes van beskerming in die Skrif – Ps. 91 – sal gebruik om vir Hom naam te maak deur van hoogste punt van die tempel af te spring.  Die doel van die duiwel is daarmee dat Hy God se beloftes ter wille van Homself sal misbruik, dat Hy dié woorde wat God gee waarop jy kan staatmaak, te misbruik ter wille van jouse;f.  Die doel van die Gees is daarenteen dat Jesus vir dié versoeking sal néé sê, sodat Hy voluit op God se beloftes ter wille van ander kan staatmaak, maar nie ter wille van Homself nie.

Jesus staan die duiwel teë met die woord uit Deut. 6:16 dat Hy God se naam hoog wil hou, deur Hom nie uit te tart of te versoek nie.  Daarmee verwerf Hy die vrymoedigheid om tog op God se beloftes aanspraak te maak in vele situasies in sy bediening, onder andere in die vele kere wat Hy gelowiges verseker van God se bereidheid om gebede te verhoor.

Hier het ons dus nie te make met wat ons het nie, maar met wat God het.  En om daardie beloftes op ‘n selfsugtige wyse op onsself van toepassing te maak en net vir onsself toe te eien. Here seën my.  Here laat hierdie projek van my slaag.  Here help my om die kontrak te kry eerder as iemand anders. In plaas daarvan om die Here te vertrou dat Hy die beste weet en die beste sal doen.

Weereens brei Jakobus hierop uit, soos hy dikwels doen met Jesus se woorde (Jak. 4).  Hy waarsku ons dat ons meer bewus moet begin word van die selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in ons woed.  Ons wil baie keer dinge van die Here af hê, maar is dan ontsteld as ons dit nie kry dit nie, maar ander wel.  Dit lei tot jaloesie, rusies en bakleiery.

Natuurlik mag ons ons behoefte vir God bekend maak.  Trouens, ons het baie keer nie, doodgewoon omdat ons nie bid nie, sê Jakobus.  Maar, ons bid so maklik verkeerd, omdat ons net ons selfsugtige begeertes wil bevredig.  Dan raak ons eintlik vriende met die wêreld wat ten alle koste behoeftes bevredig wil sien, maak nie saak wat God daaroor te sê het.  En dit is dan vyandskap teen God.

God wil ons volledig vir Homself hê.  Hy soek geen kompetisie nie.  Hy wil nie uitgetart word deur ons gebede waarin ons Hom aanspreek omdat Hy nie vir ons dinge gee net soos ons dit van Hom vra nie.  As ons regtig bereid is om Hom met ons hele lewe te vertrou, sal ons die vrymoedigheid hê om tot God te nader, en het ons sy belofte dat Hy tot ons sal nader.

Maar dan moet ons ons harte reinig van ons selfsugtige behoeftes sodat God ons kan inspan om in lyn met sy beloftes vir behoeftes in die koninkryk te bid en by Hom in te tree vir hierdie wêreld.

Die versoeking van die maklike uitweg

Die versoeking van die duiwel is in die derde plek dat Jesus sy koninkryk op aarde sal vestig, deur voor die duiwel neer te kniel en hom te aanbid.  Die duiwel se doel daarmee is om Jesus te oorreed om die maklike uitweg, die weg van die minste weerstand, die kortpad na roem en eer, te volg.  Die doel van die Gees is daarenteen dat Jesus vir dié versoeking sal néé sê, sodat Hy van die begin af die baie moeiliker pad van die lydenspad en die kruis sal volg, sodat Hy daardeur verlossing vir almal wat in Hom glo, kan verwerf.

Jesus staan die duiwel daarom teë met die woord uit Deut. 6:13 dat ‘n mens net God alleen mag aanbid en dien.  Daarmee skaar Hy Hom volledig aan God se kant en verklaar Hy Homself bereid om God se pad met Hom te stap, al kos dit ook wat.

Wat natuurlik ten diepste hier op die spel is, is Jesus se Seunskap en of Hy God daarmee gaan dien of Homself.  Die duiwel wil twyfel daaroor by Jesus saai en Hom onafhanklik van God laat optree.  Jesus ís immers God!  Die Gees wil Jesus egter leer om die pad van lyding te omhels, sonder om sy Seunskap te ontken, maar sy status nie ter wille van Homself te misbruik nie, maar ter wille van God se bedoeling uit te leef, wat uiteindelik die swaarste ding van alles van Hom sou vra, die kruisdood.

Dit is ook die uitdaging vir ons.  Is ons bereid om die pad te volg wat die Here wys, al kos dit lyding, al vra dit van jou opofferings, al vra dit van jou ‘n alleenpad waarin baie jou nie net nie bystaan nie, maar soms aktief teenstaan?

Ek en Lynette het gister die fliek Hacksaw Ridge gekyk wat die verhaal vertel van Desmond Doss wat wou diens doen in die Tweede Wêreldoorlog as ‘n medic, maar nie ‘n geweer wou hanteer nie.  Sy uitdaging was net eenvoudig ongelooflik.  Nie net het sy eie manskappe hom aanvanklik verguis en sy bevelvoerders dit vir hom bykans onmoontlik gemaak om die opleiding baas te raak en te voltooi nie.

Nee, hy staan uiteindelik alleen in ‘n hofsaak wat teen hom gemaak word om hom oneervol te ontslaan uit die leër, waarin selfs die een naaste aan hom vir hom ‘n maklike uitweg wil gee – gee hulle hulle sin en kom net op die slagveld sodat jy kan doen wat jy as jou roeping beskou.

Die wroeging van die makliker uitweg.  Hy kies om getrou te bly aan sy oortuiging en die moeiliker weg te volg. En ek wil nie nou die fliek bederf vir dié wat dit nog wil gaan sien nie, maar die Here eer sy lojaliteit aan sy oortuigings en bring hom na Hacksaw Ridge om diens te lewer in die oorlog.

As hy uiteindelik as die held van Okinawa 75 van sy medesoldate van ‘n gewisse dood red – sonder ‘n geweer! – en telkens uitgeput en in doodsgevaar steeds manskap vir manskap na veiligheid begelei: “Just one more, Lord, just one more” – dan maak sy getuienis ‘n indruk nie net op sy eie manskappe en offisiere nie, maar op die hele Amerika. Desmond is daarom vereer met die Congressional Medal of Honor, die enigste gewetensbeswaarde ooit wat dié eerbewys ontvang het.

Dat Desmond uiteindelik sy lewe behou en ‘n lang lewe daarna kon leef tot in 2006 was ‘n gepaste beloning vir sy onverskrokke lojaliteit aan dit waarin hy geglo het.

Ons sien iets hiervan in die laaste sin van ons teks, waar ook Jesus beloon word deur die engele wat Hom kom versorg het ná die duiwel Hom met rus gelaat het.  God kom dus sy belofte in Ps. 91 na, sonder dat Jesus eers hoef te vra!

Al was dit natuurlik ook net die stilte voor die volgende storms wat Jesus in sy lewe en uiteindelik aan die kruis moes trotseer.  Hy sterf om nie net 75 mense te red van die dood nie, maar ‘n hele koninkryk van mense.

Mag hierdie voorbeeld van Jesus jou inspireer om getrou te wees tot die dood toe.

 

Gebed

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Slotsang

Lied 400 – Refrein en v3, 4 en 5 almal, koor v1 en 2 Juig, juig in Hom, ons Heiland aan die kruis, tot elke tong en taal Hom eer bewys – staan

Seën

Respons

Lied 400 se keervers: Juig, juig in Hom, ons Heiland aan die kruis, tot elke tong en taal Hom eer bewys  – staan

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.