12 Loof

Ons kom by die laaste en twaalfde element van gebed: Loof (Youtube).

Bid en bely

Die Here Jesus het ons geleer in die Ons Vader om te bid dat sy Naam geheilig sal word, dat sy koninkryk sal kom, dat sy wil sal geskied. Ons sluit die Ons Vader af deur die bestaan van die koninkryk, die krag van God om dit voluit te laat aanbreek, en sy heerlikheid oor alles en vir altyd te bely.

13 Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. (Matt 6:13)

Dit is hoe die uur van gebed dan ook omraam word. Ons het begin met aanbidding. Ons sluit af met lofprysing.

 • Met aanbidding buig ons voor die Here uit respek en eerbied.
 • Met lofprysing staan ons op met opgehefde hande uit respek en eerbied vir God (Ps 134:2).

Sommige probeer aanbidding en lofprysing onderskei deur aanbidding met God se wese te verbind en lofprysing met God se werke. Maar, baie keer word God geprys vir sy wese, en baie keer word God aanbid vir sy werke.

Die verskil tussen aanbidding en lofprysing

Die verskil tussen aanbidding en lofprysing het baie meer met houding te make as met substansie.

Aanbidding is om op jou aangesig te val of te kniel voor God:

6 Laat ons in aanbidding buig en kniel, laat ons op ons knieë staan voor die Here, ons Maker (Ps 95:6)

So gebeur dit op aarde, so ook in die hemel:

9 En telkens wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan Hom wat op die troon sit, aan Hom wat vir ewig en ewig leef, 10 val die vier-en-twintig ouderlinge in aanbidding neer voor Hom wat op die troon sit. Hulle aanbid Hom wat vir ewig en ewig leef, en sit dan hulle krone voor die troon neer, terwyl hulle sê:  11 “U is waardig, ons Here en God,  om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang,  omdat U alle dinge geskep het;  deur u wil het alles ontstaan,  is dit geskep.” (Openb 4:9-11; vgl Ps 22:30; 1 Kor 14:25; Openb 4:10; 5:14; 7:11; 11:16; 19:4).

Lofprysing daarenteen is om op te staan, die dagbreek wakker te maak en vir almal te vertel wie God is en wat Hy doen:

8 My hart is standvastig, o God,  my hart is standvastig.  Ek wil sing, ek wil lofsing.  9 Word wakker, my gemoed!  Word wakker, harp en lier!  Ek wil die dagbreek wakker maak. (Ps 57:8-9)

Soos Dawid dit in ‘n ander Psalm sê:

12 My voet staan op gelyk grond;  in die byeenkomste  sal ek die Here prys. (Ps 26:12)

Om God te loof in gebed beteken om sy allesoortreffende waarde te erken. Dit is om God se krag en heerlikheid voor alle mense, voor die hele skepping, te erken. Waar jy in aanbidding hierdie dinge net vir die Here sê, juig jy in lofprysing dit uit dat almal dit kan hoor.

Soos Maria in die NT in haar lofsang gesê het:

46 “My siel loof die Here, 47 my gees jubel oor God my Verlosser, 48 want Hy het die nederigheid van sy diensmeisie raakgesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my gelukkig noem, 49 want die Magtige het groot dinge vir my gedoen – ja, heilig is sy Naam. (Luk 1:46-49)

Ek sal U vir altyd prys, omdat U opgetree het

Lofprysing is ook nie net vir dit wat in die verlede lê nie. Dit gaan ook oor dit wat in die toekoms gaan gebeur. Dit is om God te prys vir wat Hy nog gaan doen.

Dit leer Psalm 52 vir ons.

Dawid het die Psalm geskryf in ‘n tragiese en traumatiese tyd in sy lewe toe een van sy vyande, die Edomiet Doëg, ‘n familie van 85 priesters uitgewis het, omdat hulle vir Dawid gehelp het in sy vlug voor Saul uit (1 Sam 21-22).

In die Psalm bring Dawid die bose dade van Doëg voor die Here en bid dat die Here sal optree. Hy bid dat die Here Doëg vir goed sal afbreek, hom sal wegruk uit die land van die lewendes. Nie net as straf vir sy boosheid nie, maar ook sodat regverdiges sal moed skep dat God nie sonde ongestraf laat nie.

En dan sê Dawid:

10 Ek stel my vertroue in God se troue liefde, vir altyd en altyd. 11 Ek sal U vir altyd prys omdat U opgetree het. (Ps 52:10-11)

Let op die toekomstige verlede tyd: “omdat U opgetree het”!

Dit is iets wat Jesus ons ook geleer het. Waar ons seker is dat wat ons vra binne God se wil is, kan ons die gebed van geloof bid, en die Here loof dat Hy opgetree het:

24 Daarom sê Ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. (Mark 11:24)

Dit is ‘n gebed waaroor ‘n mens baie kan sê, en daar is uiteraard ‘n paar kwalifikasies. Een daarvan is in Johannes 15, vers 7-8:

7 As julle in My bly, en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. 8 Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my dissipels kan wees.” (Joh 15:7-8)

Jesus in ons en ons in Jesus. Dan raak sy wil ons wil. En God word verheerlik – sy Naam word groot gemaak – dat ons baie vrug dra as sy dissipels.

Prakties

Ons sluit ons gebed dus af met lofprysing waarin ons die Here loof vir wat Hy gedoen het, en vir wat Hy nog sal doen.

Maar, voor ek jou begelei in lofprysing met sagte musiek op die agtergrond (Awake and See), net ‘n paar praktiese opmerkings vir die toekoms:

 • Jy moet goed nadink oor jou dagprogram en die beste tyd vir jou persoonlike gebedstyd vind. Onthou om dit met jou Bybellees te kombineer.
 • Commit jouself elke dag daaraan – dit is ongelooflik belangrik. As ‘n uur te lank is – en vir die meeste sal ‘n uur ‘n “tall order” wees – kies ‘n tydsduur wat vir jou kan werk. En hou daarby.
 • Staan onderbrekings teë. Veral wanneer jou roetine onderbreek word met verlof of oor die naweek.
 • Wees prakties en ontwikkel ‘n plan wat vir jou werk.
 • Onthou dat jy die video wat al die elemente van hierdie twaalf elemente van gebed kan aflaai om in een sitting van ‘n uur te gebruik.

Ek sluit af. Jy is in die leerskool van Jesus. Dit is Hy wat vir jou intree (Hebr 7:25). Vertrou Hom om jou te leer hoe om te bid en daarin te volhard.

Om te waak en bid.

Gebed

Dink terug aan alles wat jy die afgelope tyd in gebed ervaar en geleer het. Loof die Here in jou eie woorde.

Stilte

Dink vooruit aan dinge wat jy vir die Here gevra het, en loof Hom dat Hy sal antwoord.

Stilte

13 Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. (Matt 6:13)

Hier is die skakel na die video wat al twaalf elemente verenig.

Al die video’s in die reeks is op hierdie Playlist by Youtube.

     

View all posts in this series

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?