Bid dat ons getrou sal bly – Matteus 6:11-13

Wat bid ons met die sesde bede van die Ons Vader?

In die uitleg van die Heidelbergse Kategismus 127 erken ons daarmee:

 • Ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie (Joh 15:5; Ps 103:14).
 • Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel (1 Pet 5:8; Ef 6:12), die wêreld (Joh 15:19) en ons eie sondige natuur (Rom 7:23; Gal 5:17), nie op om ons aan te val nie.

Ons vra daarmee:

 • Wil U ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk,
 • sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en
 • in hierdie geestelik stryd nie beswyk (Matt 26:41; Mark 13:33) nie,
 • totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal (1 Tess 3:13; 5:23).”

Download the English translation: Pray that we remain faithful

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Wie is God?

Tema: Bid dat ons getrou sal bly – Matteus 6:11-13 (1 Korintiërs 10:13)

Somerstrand 09:00 15 September 2019

Verwelkoming

Aankondigings

Toetrede

Vonkk 72:1-3 Wees stil, want die Heilige is hier(sit)

Votum en Seëngroet

Lofsang

Ps 146:1,6 Prys die Here  (staan)

Lied 192:1-3 Grote God  (staan)

Voorbidding

Dankoffers

Kindertyd

 1. Jesus was ‘n mens net soos ons. Hy kon kies om te doen wat goed en reg was, of wat verkeerd was. Jesus het altyd gekies om te doen wat reg was.
 2. Nadat Hy gedoop is in die Jordaan rivier deur Johannes die Doper, het Jesus na die woestyn vir veertig dae en veertig nagte. Dit was ‘n tyd van vas en bid. Dit was ook ‘n tyd waarin God Jesus wou toets. Hy wou weet of Jesus altyd sal doen wat God vra.
 3. Na veertig dae sonder enigiets om te eet, het Jesus honger gevoel. Die duiwel het voorgestel dat Jesus God se krag gebruik om die klippe in die woestyn in brood te verander.
 4. Maar Jesus het geweier en gesê: “Daar is geskrywe in die Bybel dat ‘n mens se lewe nie net brood nodig het om van te lewe nie. ‘n Mens kry ware krag deur God se Woord te gehoorsaam.
 5. Die duiwel het weer probeer om Jesus te versoek. “Gooi jouself van ‘n hoë plek af. God het gesê dat die engele jou sal vang.” Weereens het Jesus nie gedoen wat die duiwel vir Hom voorgestel het nie.
 6. Jesus het gesê: “Daar is geskrywe: moenie die Here jou God toets nie.” Die duiwel het geweet dat dit is wat God in sy Woord gesê het. Jesus het gekies om te doen wat reg was. As jy God vertrou, hoef jy Hom nie te toets nie.
 7. Toe wys die duiwel vir Jesus die krag en rykdom van al die koninkryke in die wêreld. “Hierdie koninkryke is almal myne. Ek sal dit vir jou gee as jy buig en my aanbid,” het hy gesê.
 8. “Gaan weg van my af, Satan,” het Jesus hom beveel. “God is al Een wat jy mag aanbid.” Jesus het weerstand gebied teen die versoeking. Hy het die regte keuses gemaak. Toe het Hy die mense begin leer en genees.

Een van die dinge wat Hy die mense geleer het, was die Ons Vader gebed.

Ons Vader wat in die hemele is,

laat u Naam geheilig word.

Laat u koninkryk kom.

Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde.

Gee ons vandag ons daaglikse brood.

En vergeef ons ons skulde  omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan.

En bring ons nie in versoeking nie, maar red ons van die Bose.

Verootmoediging en Epiklese

Lied 276:1-2 Leer ons om in eie oë(sit)

Skriflesing en prediking

Bid dat ons getrou sal bly– Matt 6:11-13 (1 Korintiërs 10:13)

Walter Mischel het in die sewentiger jare ‘n eksperiment met vierjariges gedoen. Hy het ‘n vierjarige alleen in ‘n vertrek gelaat met ‘n malvalekker (“marshmellow”) en ‘n klokkie. Indien die kleinding die klokkie lui, kom Walter dadelik terug, en die kind eet die malvalekker. Indien die kleinding kon wag dat Walter uit eie keuse terugkom, kry hy of sy ‘n ekstra lekker.

In video’s van die eksperiment, kan jy die kinders sien wriemel, wikkel, bene swaai, hulle oë toedruk, en op hulle hande sit. Hulle is desperaat om selfbeheersing toe te pas.  Hulle wil meestal regtig wag om liewer twee lekkers te kry. Hulle optrede het sterk verskil. Sommige kon nie uithou nie, en het die klokkie binne ‘n minuut gedruk. Ander kon tot 15 minute uithou.

Die kinders se verdere ontwikkeling is deur die navorser opgevolg. Diegene wat langer kon wag, het hoër punte op skool behaal. Hulle het toelating tot beter opvoedkundige inrigtings verkry, en het meer as volwassenes bereik. Die kinders wat die klokkie die gouste gelui het, het ‘n hoër persentasie boelies opgelewer. Hulle is tien jaar later swakker deur ouers en onderwysers geëvalueer, en was teen ouderdom 32 meer geneig om dwelmverwante probleme te hê.

Walter Mischel se gevolgtrekking was dat kinders moet leer dit is beter om vir die toekoms te werk, voor te berei en op te offer, eerder as om vir onmiddellike bevrediging van behoeftes te lewe.

Die toekoms is belangriker as wat mens in die hitte van die oomblik mag besef.

Dit is ook waar van die geestelike lewe.

Kom ons luister na die tweede deel van die Ons Vader.

11Gee ons vandag ons daaglikse brood.  12En vergeef ons ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het  wat teenoor ons skuldig staan.  13En bring ons nie in versoeking nie,  maar red ons van die Bose.” (Matt 6:11-13)

Ek wil in kort oor die vierde en vyfde bede iets sê, en ‘n bietjie langer stilstaan by die sesde bede.

Wat is die vierde bede?

Gee ons vandag ons daaglikse brood.

Ons vra daarmee:

 • Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is (Ps 145:15; 104:27; Matt 6:26),
 • sodat ons daardeur erken dat U die enigste Bron is van alles wat goed is (Jak 1:17; Hand 14:17; 17:27),
 • en dat al ons sorge en arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie (1 Kor 15:58; Deut 8:3; Ps 37:16; 127:1, 2).
 • Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek, en op U alleen stel (Ps 55:23; 62:11; 146:3; Jer 17:5, 7). (HK 125)

Ons erken met hierdie gebed dat God die enigste Bron is van alles wat goed is, en dat al ons inspanning en werk nie kan slaag sonder God se gawes en seën nie. Ons stel daarom ons vertroue in Hom en sy voorsiening alleen en nie in enige menslike voorsiening nie.

Wat is die vyfde bede?

En vergeef ons ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan.

Ons vra daarmee:

 • Reken ons, arme sondaars, al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die bloed van Christus, nie toe nie (Ps 51:3; 143:2; 1 Joh 2:1; Rom 8:1).
 • Ons bid dit van U omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind: dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe (Matt 6:14). (HK 126)

Die vyfde bede se laaste deel is eintlik in die verlede tyd geskrywe. Ons bid dus dat God ons sal vergewe,soos ons ons skuldenaars vergewe “het”, dws reeds in die verlede vergewe het. Soos die HK sê, ons kom in onsself hierdie bewys van u genade agter, dat ons dit regkry om ander te vergewe!

Wat is die sesde bede?

En bring ons nie in versoeking nie, maar red ons van die Bose.

Wat is versoekings?

Calvyn help ons verstaan wat versoekings is:

“Versoekings is die slegte begeertes wat die duiwel binne ons aan die brand steek.” Calvyn gebruik ‘n baie gepaste metafoor. Hy sê: “die hart van die mens is soos ‘n oond. As ‘n mens kole in die oond sit en dan blaas, word ‘n vuur aangesteek.” (Deux Congrégations)

Hy onderskei tussen versoekings van buite en versoekings van binne.

“Versoekings van buite is huise en grond wat ons ten alle koste wil hê, of ‘n pragtige vrou of die son wat lig en warmte gee. Hierdie is goeie dinge en is geskenke van God wat slegs versoekings word weens ons gierigheid, ons onkuisheid en (met betrekking tot die son) ons heidense afgodediens.”(Deux Congrégations)

Hierdie eksterne versoekings kan ook nog in twee groepe onderskei word (Institusie III.20.46).

Daar is versoekings van regs. Dit is dinge soos: “rykdom, mag en eerbewyse”. Hierdie dinge verblind ons met hulle glans en die skyn van die goeie wat dit belowe. Dit verblind ons oë dat ons vergeet van God en sy wil vir die lewe.

Daar is ook versoekings van links. Dit is dinge soos: “armoede, beledigings, minagting, verdrukkings en dergelike dinge”. Hierdie dinge maak ons bitter en laat ons moed verloor sodat ons ons vertroue op God verloor en uiteindelik heeltemal van God vervreem word.

Die versoekings van binne is egter die ergste. Trouens, alles versoekings kom uit die hart. Maar die versoekings van binne is dinge soos daardie vernuftige idees wat vir ons maniere gee waarop ons die wet van God kan oortree. Die Fariseërs was meesters daarin om die wet van God kragteloos te maak deur die reëls wat hulle gemaak het. Daardeur kon hulle ‘n skyn van heiligheid voorhou, maar inderwaarheid het hulle God se wet omseil.

Soos Jesus sê: ”21Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, 22diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. 23Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.” (Mark 7:21-23)

Wat bid ons met hierdie sesde bede?

In die uitleg van die HK erken ons daarmee:

 • Ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie (Joh 15:5; Ps 103:14).
 • Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel (1 Pet 5:8; Ef 6:12), die wêreld (Joh 15:19) en ons eie sondige natuur (Rom 7:23; Gal 5:17), nie op om ons aan te val nie.

Ons vra daarmee:

 • Wil U ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk,
 • sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en
 • in hierdie geestelik stryd nie beswyk (Matt 26:41; Mark 13:33) nie,
 • totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal (1 Tess 3:13; 5:23).” (HK 127)

Bid dat ons getrou sal bly

In die uitleg van Calvyn bid ons dat God, ons Vader, ons nie voor hierdie versoekings sal laat swig nie. Die versoekings van regs. Die versoekings van links. Die versoekings van binne.

 1. Ons bid dat Hy ons met sy eie hand moet onderskraag en oprig sodat ons, versterk deur sy krag, teen al die aanslae van die vyand getrou sal bly. Dat ons vas kan bly staan, watter gedagtes die duiwel ook al in ons harte instuur, hoe hy ook al ons eie begeertes aanblaas en teen ons gebruik.
 2. Verder bid ons dat alles waaraan ons blootgestel word vir ons ten goede mag meewerk (Rom 8:28). Dat ons nie in voorspoed opgeblase sal word of in teenspoed neerslagtig sal wees nie.
 3. Ons doen dit terwyl ons weet dat God self hierin betrokke is. Maar op ‘n heel ander manier as die duiwel. God wil ons versterk en suiwer deur middel van versoekings. Die duiwel daarenteen wil ons omverwerp. God toets dus sy mense, maar tot hulle voordeel. Die duiwel tot hulle nadeel.

Dit is dan wat ons bid met hierdie sesde bede. Dat versoekings tot ons voordeel sal saamwerk. Ons vra van die Here dat Hy ons nie met versoekings neerwerp nie en sal toesien dat ons nie deur hulle oorweldig word. Ons vra dat God ons nie te erg op die proef sal stel nie, en dat hy nie sal toelaat dat óf ons eie begeertes óf die duiwel die oorhand sal kry nie.

Ek sluit met die belofte van Paulus, waaroor ek vanaand ‘n bietjie meer sal sê:

“God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur.” (1 Kor 10:13)

Gebed

Slotlied

Lied 219:1-3 Laat ons sing  (staan)

Seën

Respons

Lied 312 Amen

     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.