Hou sinvolle Bybelstudie saam met jou huisgesin

Ek het ‘n navraag gekry oor hoe om sinvolle Bybelstudie saam met jou huisgesin te hou. Hier is die metodiek wat ek voorstel, en ‘n paar opsies vir Bybelboeke om deur te werk aan die hand van my bydraes. Dit is alles gratis.

METODIEK

STILTETYD

Ek gebruik die volgende basiese metodiek as ek die Bybel lees. Lees, luister, leef

 1. LEES – Raak stil voor die Here. Lees die gedeelte deeglik deur. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Soek vir een of meer sleutelgedagtes wat jou besonderlik tref. Skryf dit in jou joernaal neer. Lees dan wat ek geskryf het oor die hoofstuk in die Bybel en dink na oor wat jou daarin tref.
 2. LUISTER – Dink na oor wat God vir jou deur die sleutelgedagte(s) wil sê. Waar raak hierdie gedagtes jou lewe in die praktyk? Wat moet jy dink of doen daarmee (insigte)? Wat belowe dit vir jou (beloftes)? Wat vra dit van jou (opdagte)? Wat is die kern van die boodskap daarvan vir jou dag en lewe?
 3. LEEF – Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit in jou joernaal. Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag. Leef dit uit in sy teenwoordigheid.

HUISGODSDIENS OF KLEINGROEPE

As ‘n mens dan saam kom vir huisgodsdiens of in ‘n kleingroep (na elkeen stiltetyd gehou het), kan ‘n mens met mekaar deel wat jou bybly – insigte, beloftes, opdragte – en dan ‘n tyd van gebed gee waar julle die Here aanbid, voorbidding doen, en Hom loof vir gebedsverhoring.

BYBELBOEKE

1. Prontuit die Waarheid – die vier evangelies

Werk die vier evangelies saam deur.

2. Die verhaal van die kerk – Paulus versit berge

Volg die verhaal van Paulus in Handelinge en sy dertien briewe, want dit is die verhaal van die kerk. Só sal dié verhaal ook jou verhaal word.

3. Ek kom gou – Die boek Openbaring

Werk Openbaring deur.

4. Klaagliedere van Jeremia

Jeremia help ons om sin te maak van die Covid-19 tyd.

5. Werk die Bybel deur

Gebruik die Bybelskool materiaal om enige boek in die Bybel deur te werk. Daar is inligting oor elke hoofstuk in die Bybel. Lees dit kronologies deur, of soos die Here jou lei.

Chris van Wyk

Continue Reading

Prontuit die Waarheid – Week 48

In hierdie sessie gee ek die storielyn van Jesus tot dusver weer in ‘n kort 16 punt oorsig. Sy geboorteverhale tot by sy doop en versoeking. Sy aanvanklike bediening in Galilea tot by ekskursies na Tirus en Sidon, Dekapolis, Sesarea-Filippi terug tot in Kapernaum. Ek het twee vrae gekry wat ek beantwoord: • Hoekom was die dissipels bang om Jesus uit te vra oor sy dood? • Hoe ontvang jy iemand in Jesus se Naam? Ek bespreek Jesus se tweede aankondiging van sy dood en opstanding en sy lering dat grootheid in diens opgesluit lê.

Onthou die materiaal kan hier afgelaai word.

Jy kan steeds hier inskryf.

Continue Reading

Prontuit die Waarheid – Week 46

Ons fokus steeds op die Lydende Messias en die Lydende dissipels, soos Markus 8:34-9:1 en Matteus 16:24-28 dit vir ons vertel. Ons het verlede week na Lukas 9:23-27 se weergawe gekyk.

Ons staan ook stil by die berg van verheerliking – die berg Hermon in Sesarea-Filippi, ‘n streek wat met demoniese aktiwiteite geassosieer is, die noordelike rand van Basan, die “poorte van die doderyk – soos al drie sinoptiese evangelies daaroor skryf: Lukas 9:28-36; Markus 9:2-8 en Matteus 17:1-8.

Twee dinge staan vir my uit van hierdie wonderlike ervaring.

1. Die een is die plek waar die verheerliking gebeur. Die “poorte van die doderyk”. Dit wys onteenseglik dat die lig in die duisternis skyn en dat die duisternis die lig nie kan oorweldig nie.

2. Die ander is die heerlikheid wat Jesus en sy twee gespreksgenote – Moses en Elia – gedeel het. Dit is ook die heerlikheid wat ons beskore is, omdat ons in Jesus glo. Soos Paulus sê: “Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.” (vgl Rom 8:18-39).

Onthou jy kan steeds inskakel en alle vorige gedeeltes by die argief bereik.

Continue Reading

Prontuit die Waarheid – Week 44

Ons gesels oor die “leer van die Fariseërs en die Sadduseërs” wat soos suurdeeg alles beïnvloed. Die dissipels moet op hulle hoede en in hulle pasoppens wees daarvoor. Die Fariseërs en Sadduseërs was meesters daarin om klein onbenullighede te neem en daaroor lang en ingewikkelde debatte te voer wat jou egter nêrens bring nie.

Ons gesels oor Markus se verhaal van Jesus wat ‘n blinde genees in Betsaida. Jesus tree hier op soos ‘n dokter wat ‘n dubbele terapeutiese ingrype maak. Eers spoeg en hande oplê. Toe weer hande op die oë en die man kon daarna sy oë met die nodig onderskeiding gebruik. Sommige geleerdes dink dat die twee stadia van die genesing eintlik ‘n “acted parable” is. Dat Jesus hiermee eintlik vooruit wys na die verskillende stadiums waardeur sy dissipels sal moet gaan om regtig geestelik te kan sien. Soos Guelich sê: “They are in need of a ’second touch’ which ultimately comes after Easter”.

Ons gesels oor Jesus wat al hoe meer sy volle aandag aan sy dissipels gee, ten spyte van hulle hardheid van hart en onbegrip. Hy neem hulle na Sesarea-Filippi (die Golan hoogtes) waar Petrus se beroemde belydenis gee: U is “die Christus van God.”

Continue Reading

Prontuit die Waarheid – Week 43

Ek het ‘n video gemaak vir week 43 van die Bybelskool wat ek in Somerstrand sou aanbied vanaand. Enigiemand kan dit egter nou hier kyk. Dit is 18 minute lank.

Ek het ook die teks van die Skrifgedeeltes ingesit. Jy sou die video kon stop op die relevante plek om dit eers te lees, en daarna aangaan om die video te kyk. Jy is ook welkom om vrae te vra.

Geniet!

 

Continue Reading

Bybelskool oor die boek Job 13 Januarie

Job-Desespere--Job-in-Despair---from-Drawings-for-the-Bible-published-by-Verve-by-Marc-ChagallEk het so pas my voorbereiding vir die boek Job klaargemaak. Ek plaas die inleiding DV 12 Januarie 2016 vir ons eerste byeenkoms 13 Januarie in die konsistorie. Daarna lees ons ‘n hoofstuk uit die boek elke weeksdag tot 16 Maart.
 • Ek is getref deur Job se deurbreking van ‘n eenvoudige oorsaak-en-gevolg teologie. God se wêreld is meer kompleks as dit.
 • Ek is getref deur die antwoord op die vraag na regverdigheid – kan ‘n mens staatmaak daarop dat dinge reg uitwerk? In ‘n ontmoeting met God lê insig en lotsverandering opgesluit.
 • Ek is getref deur die vraag na vroomheid – sal ‘n mens lojaal bly aan God al gebeur wat ook al met jou? Ek is geïnspireer deur Job se voorbeeld van volharding in alles, en sy gebed wat God se toekoms vir ander oopsluit.
Dit is die laaste boek in die reis wat hierdie gemeente met die Bybel in 2008 saam met my begin het. Kom voltooi die reis saam met my. Bydraes sal beskikbaar wees by Bybelskool.com/job van die 12de af. Enigiemand is welkom om die bydraes ook in hulle Inbox te ontvang. Registreer by Bybelskool.com/subscribe. Dit is gratis.
Chris van Wyk
Continue Reading

Psalm 118 was die stimulus dat jy vandag die Bybel in Afrikaans kan lees!

John-WycliffeDat jy vandag die Bybel in jou eie taal kan lees, begin by Psalm 118 en die impak wat dit eeue later op die Engelse filosoof, teoloog, vertaler, prediker en Hervormer, John Wycliffe (1329-1384), gehad het.

John het ‘n droom gehad om alle mense die Bybel in hulle eie taal te laat lees. Sy vyande in die kerk het egter niks daarvan gehou nie, en wou hê dat net die geleerdes die Bybel in Latyn en die oorspronklike tale lees. Hulle het hom selfs verbied om te preek. Op 52 jarige ouderdom het hy as ‘n baie siek man afgetree.

Toe sy vyande selfs op sy siekbed hom geteister het met die idee dat hy sy “sonde moet bely” om die Bybel vir alle mense toeganklik te maak – kan jy dít glo! – het vers 17 van Psalm 118 hom te binne geskiet, en het hy dit vir hulle aangehaal: “Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig.”

Net daar en dan het John besluit om die hele Bybel in Engels te vertaal. Dit het hom drie jaar geneem en hy het dit voltooi net voor hy op 55 jarige ouderdom oorlede is. Sy passie vir die Woord het ander geïnspireer om dieselfde te doen. Die Tsjeg Johannes Hus (1369-1415) het ‘n proses begin om die hele Bybel in Boheems te vertaal en Maarten Luther (1483-1546) het daarop voortgebou en self die hele Bybel in Duits vertaal. En só het al die vertalings van die Bybel begin, in 2014 is alreeds die hele Bybel in 531 tale, en gedeeltelik in 2,883 tale, vertaal – uiteraard ook in Afrikaans.

Dat jy dus die Bybel in jou eie taal in jou hand kan hou, is te danke aan die visie en passie van hierdie Hervormers. En Psalm 118:17 was die inspirasie wat die Here in die lewe van John Wycliffe gebruik het om sy lewenswerk te voltooi.

Luister hier na die majestueuse melodie van Psalm 118, geskryf in 1545 deur Guillaume Franc in Straatsburg ‘n jaar voor Luther se dood (gespeel deur Dick Sanderman): http://www.psalmboek.nl/zingen.php?psID=118&psvID=1&s=rit6

Continue Reading

BYBELSKOOL OOR PSALM 107-150

Psalm107Die Psalms bly steeds die mees praktiese boek in die Bybel.  Dit leer ons hoe om na God te luister en insig te kry in sy wil vir ons lewe.  Dit leer ons hoe om te bid, beide wanneer dit sleg gaan en wanneer dit goed gaan.  Daarom is daar klaagpsalms sowel as lofpsalms.  Die wye verskeidenheid van Psalms leer ons dus hoe om God te loof en te aanbid in alle omstandighede.  En dit leer ons hoe om saam met ander vir Hom te leef.  Die Psalms spreek daarom ons hele menswees aan.

Die Psalms help ons om nie net “oor” God te praat nie, maar “met” Hom.  Dit is dan ook die fokus van die volgende Bybelskool oor die laaste en vyfde Psalmboek – Psalm 107-150.  Ek wil jou help om aan die hand van dié Psalms met God besig te raak.

Ons gaan die 43 Psalms van die vyfde Psalmboek elke weeksdag lees, behalwe Psalm 119 wat weens die lengte daarvan in 22 dele gelees gaan word.  Dit gee 64 “Psalms” wat in die derde en vierde kwartaal gelees gaan word.  Die bydraes begin 31 Augustus en eindig 7 Desember.  As jy dit nog nie gedoen het nie, skryf in by Bybelskool om dié bydraes elke weeksdag te ontvang.

EERSTE BYEENKOMS: 2 SEPTEMBER 18:00-19:00 IN DIE KONSISTORIE

Chris van Wyk

Continue Reading

Bybelskool oor die Twaalf Kleiner Profete

prayer-shawlDie tyd kom nader vir die Bybelskool oor die Twaalf Kleiner Profete. Skryf in by www.bybelskool.com om die bydraes vanaf die 28ste Januarie te ontvang. Ek begin dan met ‘n inleiding op hierdie profete.

Kyk aan die regterkant op die webtuiste vir die widget waar jy jou e-pos invul om te registreer. Dit is gratis.  Almal is welkom!

Ons begin dieselfde aand, 28 Januarie, in die konsistorie by Somerstrand Gemeente om 18:00-19:00 met ‘n bespreking van my inleiding. Daarna ontvang jy elke weeksdag ‘n bydrae wat jou help om die onderskeie profete hoofstuk vir hoofstuk deur te lees.

Vir die volgende 9 Woensdae kom ons elke week vir ‘n uur bymekaar om ons leeswerk te bespreek, vrae te vra, insigte te deel.

PROFETE AS KANALE VAN GOD SE KOMMUNIKASIE

Die profete was in die Ou Testament by uitstek kanale van God se kommunikasie met mense. Hulle was “hoorders” van God se boodskap, “sieners” van wat God beplan, “woordvoerders” van God wat sy wil aan die volk oorgedra het en “voorbidders” vir die mense wat by God vir hulle ingetree het.

Die Twaalf Kleiner Profete help ons om God in sy volhardende liefde (Hosea) en omvattende en universele ontferming (Jona) raak te sien. Deur hulle oë kry ons dit reg om God se boodskap van oordeel oor verwaandheid, geestelike afsydigheid en minagting van God te begryp (Obadja, Nahum, Sefanja, Maleagi). Hy soek immers geregtigheid in alle sfere van die lewe (Amos) en ‘n dankbare erkenning van sy heerskappy in en oor alles (Miga).

Tegelykertyd leer ons by hulle hoe ‘n mens ten spyte van teenspoed steeds kan jubel in God (Habakuk), en jou kan verheug in die teenwoordigheid van die Here (Miga, Haggai) terwyl daar op die koms van die Messias en sy heerskappy gewag word (Joël, Sagaria, Maleagi).

Die boeke – met my voorlopige opsomming van hulle boodskappe en die orde waarin ek hulle gaan hanteer – is as volg:

 1. Hosea – God volhard altyd in sy liefde
 2. Joël – God se dag bring verwoesting en voorspoed
 3. Amos – Die Here brul uit Sion vir geregtigheid
 4. Obadja – God straf verwaandheid en afsydigheid
 5. Jona – God ontferm Hom oor Nineve
 6. Miga – God heers nou en vir altyd
 7. Nahum – God voltrek sy oordeel oor Nineve
 8. Habakuk – Nogtans sal ek in die Here jubel
 9. Sefanja – Ruk julle reg voor die toorn van die Here julle tref
 10. Haggai – Herstel die tempel, want Ek is by julle
 11. Sagaria – Berei julle voor vir die koms van die Messias
 12. Maleagi – Bekeer julle van geestelike minagting
Continue Reading

Bybelskool Jeremia en Klaagliedere

Jeremiah lamenting - Rembrand van RijnOns lees die boeke van die profeet Jeremia en sy Klaagliedere in die derde kwartaal 2014.  Die inleiding op die boek Jeremia word op 23 Julie geplaas en daarna lees ons 6 hoofstukke ’n week, Klaagliedere ingesluit, tot en met die 1ste Oktober.  Ek plaas DV elke weeksdag ’n bydrae.

In die gemeente Somerstrand het ons agt uur-byeenkomste op Woensdae: 30 Julie 19:15; 6 Augustus 19:15; 13 Augustus 18:00; 20 Augustus 18:00; 27 Augustus 18:00; 3 September 18:00; 10 September 18:00; 1 Oktober 18:00.  Let op die verskillende begin-tye asook op die feit dat daar nie byeenkomste 17 en 24 September is nie.

Registreer by die webtuiste www.bybelskool.com om dié bydraes per e-pos te ontvang. Dit is gratis.

Continue Reading

Bybelskool: 1 en 2 Kronieke

1 en 2 Kronieke BybelskoolDie Bybelskool oor Kronieke skop dié week af. Ons lees 1 en 2 Kronieke saam met die ooreenstemmende gedeeltes in Samuel en Konings waarvan ons ‘n gedeelte in Die Storie gaan lees. Laai die Word dokument by bybelskool.com af, waar dié Skrifgedeeltes langs mekaar geplaas is vir jou leesgerief. Druk dit dan vir jou uit om Kronieke saam met die dele wat dit uit Samuell en Konings aanhaal, te lees. Daar is ook kaarte wat jy kan gebruik. Onthou die Bybelskool is dié kwartaal weer gesinkroniseer met die kleingroepmateriaal en die eredienste se fokustekste uit Samuel-Konings. Registreer by bybelskool.com om die bydraes op weeksdae te ontvang. Almal is welkom by ons eerste byeenkoms Woensdag 17 April om 18:30 in die konsistorie by Somerstrand kerkgebou.
Continue Reading

Bybelskool oor Spreuke

Slagspreuke vir die lewe

spreuke-logoDie boek Spreuke is saamgestel uit hoofsaaklik kort stellings of spreuke. Hierdie spreuke vang lewenswaarhede of –wyshede vas sodat jy daaruit die beginsels van die lewe kan leer ken, met groter onderskeiding jou eie en ander se gedrag kan beoordeel en met meer oorleg kan leef (1:2). Hierdie versameling God-gegewe oortuigings, oor die breë spektrum van die lewe, is daarom ‘n goudmyn van slagspreuke vir die lewe: “the scrapbook of common grace” (Martin).

Praktiese benadering tot die lewe

Spreuke leer jou die geheim ken van die lewe coram Deo (voor God), sodat jy met wysheid en oorleg kan leef (1:3) en die dwaasheid kan vermy (1:7).

Spreuke wil jou inspireer om die wysheid na te jaag, nie net in terme van wat in die boek self opgeteken is nie, maar ook om ons eie oortuigings in ons lewe saam met God en mekaar te vind en formuleer. Die boek werk nie soseer met groot of abstrakte teorieë of selfs godsdiens-kategese as sodanig nie, maar met ‘n doodgewone common sense praktiese benadering tot die lewe voor God en die wêreld, geïllustreer met vele stories, beelde, onthoubare slagspreuke en gesegdes. Maclaren beskryf die boek daarom as “portable medicine for the fevers of youth” en voeg by dat dié medisyne werk of jy die dokter ken of nie (Zondervan Bible Commentary, 654)!

Bou jou kapasiteit vir wysheid

Met die waarhede en wyshede van die boek Spreuke as gids kan ook jy ‘n ekspert in die lewe word! In die proses bou Spreuke jou kapasiteit vir wysheid, en vir wyse gedrag, sodat jy:

 • kan weet wanneer iemand verstandig praat (1:2) – bv “’n Oorwoë mening is diep waters, ‘n verstandige mens skep daaruit” – 20:5 (18:4) – verstandigheid het met diepte te make;
 • ‘n sin vir regverdigheid kan ontwikkel (1:3) – bv “’n troon word deur regverdigheid bestendig” – 16:12 – Spreuke was die King III Corporate Governance uitgawe van sy tyd!;
 • met oorleg kan optree (1:4) – bv “My seun, behou die takt en oorleg, moet dit nie uit die oog verloor nie” – 3:21;
 • tot dieper insig kan kom (1:5-6) – bv “Iemand wat goeie insig het, geniet goedgesindheid” – 13:15;
 • nie sal toegee as daar verleiding of dwaasheid oor jou pad kom nie (1:7, 10) – bv “Moenie agter die goddeloses aanloop nie, vermy die pad van slegte mense” – 4:14.

Kom leer by die wyses uit die verlede sodat jy nie net self wys kan leef nie, maar ook ‘n wyse kan word.

 • Registreer by bybelskool.com om die dagstukkies elke weeksdag te ontvang.  Eerste dagstukkie 25 Julie.
 • Skryf in by die kerkkantoor (0415835115) om die byeenkomste Woensdagaande te kan bywoon (tot 12 Sept).  Eerste byeenkoms Woensdag 25 Julie 18:30
Continue Reading

Bybelskool oor Prediker en Hooglied

Prediker

 • Inleiding – 11 April
 • 1:1-11 – 12 April
 • 1:12-2:26 – 13 April
 • 3:1-15 – 16 April
 • 3:16-22 – 17 April
 • 4:1-16 – 18 April
 • 4:17-5:16 – 19 April
 • 5:17-6:9 – 20 April
 • 6:10-7:29 – 23 April
 • 8:1-17 – 24 April
 • 9:1-12 – 25 April
 • 9:13-10:15 – 26 April
 • 10:16-11:6 – 27 April
 • 11:7-12:8 – 30 April
 • 12:9-14 – 1 Mei

Hooglied

 • Inleiding – 2 Mei
 • 1:1-11 – 3 Mei
 • 1:12-2:7 – 4 Mei
 • 2:8-17 – 7 Mei
 • 3:1-5 – 8 Mei
 • 3:6-11 – 9 Mei
 • 4:1-5:1 – 10 Mei
 • 5:2-8 – 11 Mei
 • 5:9-6:3 – 14 Mei
 • 6:4-8:4 – 15 Mei
 • 8:5-14 – 16 Mei
Continue Reading