Johannes 13:1-17 – Laat Jesus deur jou voete was

Alles is makliker as jy ‘n model of ‘n voorbeeld het

voete3Het jy al ‘n modelvliegtuigie gebou? Of ‘n modelmotortjie of modeltreintjie? As kind het ons dit verskeie kere gedoen. Dit was heerlik om die pakkie oop te maak, al die deeltjies uit te haal, die instruksies te begin lees, en dan met die bouwerk te begin. Wat veral baie gehelp het, was die tekeninge wat presies vir jou gewys het waar jy wat moet indruk of vasplak. Elke keer as ‘n mens vasgedraai het, kon jy na die diagrammatiese tekening kyk en dit navolg. Dán die toets om te kyk of alles reg aan mekaar gesit is … en die vreugde was groot as die vliegtuigie vlieg soos hy bedoel is om te vlieg.

Dit is ook hoe ons legkaarte gebou het. Maar sonder die prentjie op die doos, het ‘n mens maar gesukkel om die legkaart klaar te maak. Nog later sou dié vaardigheid my help om allerhande ander dinge aan mekaar te sit, stoele, tente (moet sê ek is minder suksesvol daarmee, want my diagramme raak te maklik weg!), tafels, boekrakke. Alles is makliker as jy ‘n model het, ‘n voorbeeld wat jy kan navolg.

Selfs Masterchef werk met dié idee in sommige van hulle kompetisies. Jy kry ‘n voorbeeld van ‘n uiters ingewikkelde gereg, en dan moet jy dit navolg. Ons het nou onlangs gekyk na ‘n uitklop sessie waarin die deelnemers ‘n visgereg van forrel, kabeljou en paling moes maak. Dit was uiters tegnies en ontsettend moeilik. Hulle het ook net 2 uur gekry om dit klaar te maak.

Maar wat gehelp het, was die voorbeeld wat die meesterkok van die gereg saam gebring het. Hulle kon dit sien, hulle kon daaraan proe, en hulle het ‘n gedetaileerde resep gehad wat hulle kon volg. Al drie deelnemer in die uitklop rondte het besonder goed gedoen, hoewel een, ou Nick, s’n ‘n klein bietjie swakker as die ander twee s’n was. Was jammer om hom te sien vaarwel sê.

Alles is makliker as jy ‘n model het, ‘n voorbeeld.

Dit is waar in kinders grootmaak – om te sien hoe iemand ‘n wind uitvryf, maak dit makliker om dit self met jou baba te doen. Dit is waar in die werk – om te sien hoe iemand ‘n aircon insit, help jou geweldig baie om dit self te doen, selfs al het jy al die regte kennis om mee te begin. Dit is waar in sport – ek dink ons gaan baie hoër tellings in krieket begin sien, want mense soos AB de Villiers en Chris Gayle is besig om die Neo’s van die krieketwêreld te word, a la Matrix. Hulle wys wat gedoen kan word, en verseker sal al hoe meer talentvolle krieketspelers hulle begin navolg.

Hier volg die hele erediens

GOD VERSAMEL ONS VOOR HOM

Verwelkoming

Toetrede

Lied 222 (x3) – Loof die Here God en prys sy heil’ge Naam (orrel)

Votum en Seëngroet

Lofsang en aanbidding

Flam 17 – Dit is die dag – staan (groep)

Flam 67 – Nader as my siel – staan (groep)

Lied 550 (x2) – Twee ogies om Gods werk te sien – staan (groep)

DIENS VAN DIE WOORD

Doop

Lied 543:1 – Here Jesus, ek is klein – sit (orrel)

Inleiding (kindertyd)

Lied 332:1-4 – God se liefde, so oneindig, sien die nood van sondaars raak – sit (orrel)

JOHANNES 13:1-17– Laat Jesus deur jou voete was

Die Wêreldbiddag vir vroue het ook dié teks dié jaar hanteer. Die Seisoen van Menswaardigheid het dit ook gekies as die oorhoofste metafoor vir hulle prosesse.

Jesus was die voete van sy dissipels

13 Voor die viering van die paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir Hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.

2Jesus en sy dissipels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. 3Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God gekom het en na God teruggaan. 4Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ’n handdoek gevat en om Hom vasgemaak. 5Daarna het Hy water in ’n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.

6Toe Hy by Simon Petrus kom, vra dié vir Hom: “Here, gaan Ú mý voete was?”

7En Jesus antwoord hom: “Wat Ek doen, begryp jy nie noú nie, maar later sal jy dit verstaan.”

8Maar Petrus sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!”

Daarop sê Jesus vir hom: “As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.”

9Simon Petrus sê toe vir Hom: “Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig.”

10En Jesus sê vir hom: “Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon; hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie.”

11Jesus het geweet wie Hom sou verraai; daarom het Hy gesê: “Julle is nie almal skoon nie.”

12Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? 13Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. 14As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. 15Ek het vir julle ’n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. 16Dít verseker Ek julle: ’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en ’n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. 17Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.”

Alles is makliker as jy ‘n model of ‘n voorbeeld het

Het jy al ‘n modelvliegtuigie gebou? Of ‘n modelmotortjie of modeltreintjie? As kind het ons dit verskeie kere gedoen. Dit was heerlik om die pakkie oop te maak, al die deeltjies uit te haal, die instruksies te begin lees, en dan met die bouwerk te begin. Wat veral baie gehelp het, was die tekeninge wat presies vir jou gewys het waar jy wat moet indruk of vasplak. Elke keer as ‘n mens vasgedraai het, kon jy na die diagrammatiese tekening kyk en dit navolg. Dán die toets om te kyk of alles reg aan mekaar gesit is … en die vreugde was groot as die vliegtuigie vlieg soos hy bedoel is om te vlieg.

Dit is ook hoe ons legkaarte gebou het. Maar sonder die prentjie op die doos, het ‘n mens maar gesukkel om die legkaart klaar te maak. Nog later sou dié vaardigheid my help om allerhande ander dinge aan mekaar te sit, stoele, tente (moet sê ek is minder suksesvol daarmee, want my diagramme raak te maklik weg!), tafels, boekrakke. Alles is makliker as jy ‘n model het, ‘n voorbeeld wat jy kan navolg.

Selfs Masterchef werk met dié idee in sommige van hulle kompetisies. Jy kry ‘n voorbeeld van ‘n uiters ingewikkelde gereg, en dan moet jy dit navolg. Ons het nou onlangs gekyk na ‘n uitklop sessie waarin die deelnemers ‘n visgereg van forrel, kabeljou en paling moes maak. Dit was uiters tegnies en ontsettend moeilik. Hulle het ook net 2 uur gekry om dit klaar te maak.

Maar wat gehelp het, was die voorbeeld wat die meesterkok van die gereg saam gebring het. Hulle kon dit sien, hulle kon daaraan proe, en hulle het ‘n gedetaileerde resep gehad wat hulle kon volg. Al drie deelnemer in die uitklop rondte het besonder goed gedoen, hoewel een, ou Nick, s’n ‘n klein bietjie swakker as die ander twee s’n was. Was jammer om hom te sien vaarwel sê.

Alles is makliker as jy ‘n model het, ‘n voorbeeld.

Dit is waar in kinders grootmaak – om te sien hoe iemand ‘n wind uitvryf, maak dit makliker om dit self met jou baba te doen. Dit is waar in die werk – om te sien hoe iemand ‘n aircon insit, help jou geweldig baie om dit self te doen, selfs al het jy al die regte kennis om mee te begin. Dit is waar in sport – ek dink ons gaan baie hoër tellings in krieket begin sien, want mense soos AB de Villiers en Chris Gayle is besig om die Neo’s van die krieketwêreld te word, a la Matrix. Hulle wys wat gedoen kan word, en verseker sal al hoe meer talentvolle krieketspelers hulle begin navolg.

Jesus gee vir ons praktiese voorbeelde wat ons kan navolg

En dit is verseker ook waar in die geestelike lewe.

Dit is die punt van Jesus se gelykenisse. Hy wys vir ons hoe dinge werk, sodat ons dit kan navolg. Gelykenisse is praktiese voorbeelde wat ons kan navolg. Dit is nog meer so met dié praktiese voorbeelde wat Jesus vir ons gee, waarvan een van die belangrikste en mees betekenisvolle voorbeelde dié voetewas episode is.

Julle moet mekaar se voete was

Op ‘n eerste vlak is dié verhaal besonder helder en eintlik eenvoudig.

Jesus en sy dissipels was aan tafel. Hulle was besig om vir die Paasmaaltyd voor te berei, dié maaltyd waartydens Jesus die nagmaal sou instel.

Johannes sê vir ons, die duiwel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Daarmee weet ons daar kom meer, maar daaroor eers later.

Jesus het egter geweet wat die Vader se plan was en dat die Vader alles in sy hande gegee het – d.w.s. dat Hy in beheer was van dié situasie. Trouens, Hy het geweet dat Hy van God gekom het en dat Hy hierna na God toe sou teruggaan.

Oor sy identiteit was Hy dus nie onseker nie, en t.o.v. van sy toekoms het Hy geweet kon Hy God vertrou.

Toe, sê Johannes, in ag genome wie Hy is, en waarheen Hy op pad is, het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ’n handdoek gevat en om Hom vasgemaak. Hy het water in ’n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan ook af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.

Jesus, die een wat in beheer is, die een wat in hulle kring nommer een is, Hy gee Homself prys en neem die gestalte aan van ‘n dienskneg en was hulle voete. Kragtig!

Toe Hy egter by Simon Petrus kom, vra dié vir Hom: “Here, gaan Ú mý voete was?

Jesus se antwoord aan hom was dat al begryp hy nie noú nie, hy dit later sal verstaan.

Nie dat Petrus daarmee tevrede was nie. Dit het net nie vir hom reg gevoel dat Jesus hierdie ondankbare werk om voete te was, iets wat ‘n slaaf sou kon weier, dat Hy dié werkie sou doen nie. Hy was immers God se Seun. Dit het net nie gepas by Hom dat Hy hulle almal se dienskneg word nie.

Daarom sê Petrus vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!

Jesus oortuig egter vir hom dat dit enigste manier is waarop hy deel aan Jesus sou kry, as Jesus sy dienskneg sou word en sy voete was.

Getrou aan Petrus se aard wil hy sommer oorboord gaan en heeltemal gewas word, maar Jesus weier omdat die aanvaarding van die voetewas genoeg was. Ons weet weereens, hier kom nog meer, maar Johannes hou homself in om dié detail wat nog kom, te verklap.

Toe Jesus hulle voete klaar gewas het, het Hy sy aksie aan hulle verklaar. As Hy, wat hulle Here en Leermeester is, dan hulle voete gewas het, behoort hulle ook mekaar se voete te was. Jesus het nou vir hulle ’n voorbeeld gestel, en soos Hy vir hulle gedoen het, só moet hulle ook vir mekaar doen. “Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.

Dié wat eerste is, moet word soos dié wat laaste is. Dié wat die leiers is, dié moet word soos dié wat dien. Om die waarheid te sê, hiermee wys Jesus wat ware leierskap is, dit is wanneer iemand iemand anders se voete was, hulleself in diensbaarheid ontledig, die belange van die ander op die hart dra, en bereid is om die “punch” daarvoor te vat.

Maar dit is nie al nie.

Jesus was sy verraaier en sy verloënaar se voete

Op ‘n tweede vlak is dié verhaal egter ontstellend en ontblotend.

Soos ons gesien het, twee persone word uitgelig in die verhaal van Jesus wat die dissipels se voete was.  Judas en Petrus.  Jesus verwys self na die een wat onrein is, die een wat ons in die res van die verhaal sal agterkom Jesus sou verraai, Judas Iskariot.

En ons weet ook uit die verloop van die verhaal dat die ander een Jesus sou verloën, Petrus.  Drie maal sou Hy naby Jesus in die binnehof staan waar Jesus verhoor word dié nag, en sê, ek ken dié man nie. Ek ken dié man nie.

Tog deins Jesus nie terug daarvan om Homself te verneder en hulle voete te was nie, Judas s’n en ook Petrus s’n.  Jesus deins uiteindelik selfs nie terug van die kruisdood waaraan Judas aktief meewerk deur sy verraad en Petrus passief deur sy verloëning nie.

Jesus het sy eie mense tot die uiterste liefgehad

Ek sê dat dit ontstellend en ontblotend is, want ons kry dit miskien nog reg om diens te lewer vanuit ons vermoëns en ons gawes. Dit kan selfs vir ons op een of manier bevredigend wees,

Maar dit raak regtig moeilik as ons mense wat ons verraai, mense wat ons verloën, wat ontken dat hulle ons ken, as ons dié mense se voete moet was.

En tog, dít is wat Jesus van ons vra. Ons moet die pad stap met die Judasse en met die Petrusse. Ons moet voete was in die volle wete dat die resultaat moontlik nie sal wees soos ons graag wil hê dat dit moet wees nie.

Hoe sal ons dit regkry?

Wel, ons het net een antwoord, en dit is te vinde in die rede hoekom Jesus dit doen. Hoekom was Jesus Judas en Petrus se voete?

Want, sê Johannes, Jesus het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Die geheim lê in die liefde, die liefde wat geduldig is, en vriendelik. Die geheim lê in die liefde wat nie afgunstig is nie, nie grootpraterig nie, en nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit kan hom nooit verbly oor onreg nie, maar sal altyd hom verheug oor die waarheid. En soos Paulus in daardie ongelooflike diep hoofstuk oor die liefde in sy brief aan die Korintiërs sê: “Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

Die geheim lê in ‘n verhouding met Jesus

Die geheim lê dus in ‘n verhouding met Jesus, want dié liefde is ‘n gawe wat Hy gee. Laat ons nie vergeet nie, vir Petrus bring die voetewas die begin van die verandering, toe Hy Jesus toelaat om hom lief te hê. Want, die voetewas is uiteindelik ‘n simbool van die kruis, die finale en deurslaggewende liefdesdaad van Jesus. Die liefde van die kruis bring daarom uiteindelik vir Petrus die lewe, toe hy Jesus toelaat om daar by die See van Galilea hom lief te hê en te herstel as leier van die dissipelkring.  Drie maal vra Hy vir Petrus, het jy my lief? En drie maal antwoord Petrus, u weet dat ek u liefhet.

Vir Judas bring die liefde van die voetewas en die kruis egter die dood, toe hy wegvlug van Jesus en weier om tot inkeer te kom.  Jesus se liefde word in Judas se geval verwerp en die boek oor Judas word uiteindelik toe gemaak.

Laat Jesus deur jou ander se voetewas

Ons kan Jesus dus net navolg in sy voorbeeld as ons toelaat dat Hy ons liefhet, as ons Hom toelaat om ons lief te hê. Daarin lê die krag wat ons soos Hy sal maak.

Dan kan ons die voorbeeld van Jesus volg, om mense te wen, die Judasse en die Petrusse, deur selfprysgawe en deernisvolle diens. Dan kan ons waag met mense. Dit is die mense wat aan ons bekend is as verraaiers en verloënaars.  “Gelukkig is julle as julle dit ook doen.”  Nie dat ons altyd vooraf weet wie uiteindelik die Judasse gaan wees nie, wat ons diens gaan verwerp, óf wie die Petrusse gaan wees, wat ons diens gaan aanvaar nie.

Die punt is, dat ons Jesus moet toelaat om deur ons ander se voete op dieselfde wyse te was, dat sy liefde na ander sal vloei deur ons.

Gelukkig is julle as julle dit ook doen.

Gebed

UITSENDING

Dankoffers

Aankondigings

  • Kerkbode artikels bemark

Lied 530:1-3 – Praat ek mense-, eng’le tale, maar dis nie uit liefde nie – staan (orrel)

Seën

Lied 314 – Amen (orrel)

View all posts in this series

Comments (2)

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.