Johannes 18:1-11 – Laat Jesus deur jou praat

Kleingroepmateriaal:  Laat Jesus deur jou praat

Week van 9-15 Maart

RUS

 • Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
 • Is jy geneig om altyd te sê wat jy dink, of om eerder ’n wit leuen te vertel om mense se gevoelens te spaar?

HOOR

Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.

Lees Johannes 18:1-11

 1. Gesels oor wat julle in dié gedeelte tref.
 2. Jan Johnson bespreek hierdie teksgedeelte onder die opskrif “Truth Drenched in Love” en praat oor die manier waarop Jesus in hierdie verhaal telkens die waarheid praat. Matteus vertel dat Jesus vir Judas “vriend” noem (lees Jesus se reaksie in Matteus 26:50). In Johannes sien ons die aanvallers se verbysterde reaksie op die manier waarop Jesus die waarheid praat. Wat val julle op omtrent Jesus se optrede in dié verhaal?
 3. Om in liefde die waarheid te praat, is van die moeilikste dinge om te doen. Dalk kan julle voorbeelde deel van kere wat jy geworstel het met óf en hóé jy met iemand oor ’n saak moet praat.
 4. Hoe weet ’n mens wanneer jy moet praat – en wanneer jy eerder moet stilbly? Is dit aanvaarbaar om soms eerder nié die waarheid te praat nie en eerder mense se gevoelens te spaar? Wanneer? En wanneer nie?
 5. Dit is een ding om die waarheid te praat. Dit is iets heeltemal anders om die waarheid op só ’n manier te praat dat mense liefde eerder as oordeel hoor. Wat is die verskil? Hoe sal laasgenoemde lyk? Dink aan dinge soos motiewe, tydsberekening, ens.

LEEF

 • Waartoe roep die Here jou nou? Is daar ’n spesifieke saak waaroor jy by God moet hoor óf jy daaroor moet praat en hoe jy daaroor moet praat? Bid vir mekaar vir wysheid.
 • Oefen vir die volgende drie dae om stil te bly. Eerder as om te kla of te kritiseer, dink na oor wat onderliggend is aan jou behoefte om te kla of kritiseer. Gebruik die drie dae daarna om liefdevolle waarheid te praat, om opbouende gesprekke te voer.
Continue Reading

Johannes 13:1-17 – Laat Jesus deur jou voete was

Kleingroepmateriaal 1-7 Maart 2015 in voorbereiding vir die erediens 8 Maart

RUS

 1. Verlede week het ons gesels oor Jesus wat ook verontwaardig oor onreg kan raak. Ons het gesels oor hoe ons Jesus se deernis en liefde kan bewys, selfs waar ons skerp teëstand ervaar, en selfs waar ons vir ons geloof kan sterf, soos die 21 Egiptiese Christen martelare in Libië, wat deur IS tereggestel is, op die Koptiese Christene gehad het. Hulle het binne 48 uur traktaatjies gedruk en in Libië laat versprei wat die boodskap van Christus aan die radikale ekstremiste versprei.
 2. Raak stil en laat iemand die volgende teks deurlees: “Toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree.” (Openb. 20:4).

Oordink die betekenis daarvan vir ons en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

LUISTER

 1. Lees Johannes 13:1-17
 2. Wat tref julle in die verhaal? Gee elkeen geleentheid om te deel wat hulle hoor in die teks. Luister na mekaar sonder om te beoordeel of te interpreteer. Julle kan dit eggo en waarderend daarop reageer.

LEEF

 1. Die belangrikste punt van die verhaal is in vers 12-16 wat só afgesluit word: “Gelukkig is julle as julle dit ook doen.” Hoe kan ons dit prakties uitleef in die gemeente en gemeenskap?
 2. Dink verder na oor die verhaal van Judas. Jesus was ook sy voete, maar net hierna sal Hy Jesus verraai. Wat leer ons hieruit van Jesus se hantering van verraaiers? Wat sê dit vir ons houding teenoor verraaiers?
 3. Dink verder na oor die verhaal van Petrus. Jesus was ook sy voete, maar net hierna sal Hy Jesus verloën. Wat leer ons hieruit van Jesus se hantering van verloënaars? Wat sê dit vir ons houding teenoor verloënaars?
 4. Julle ken die uiteinde van Judas – hy volhard in sy verraad en gaan verlore. Julle ken ook die uiteinde van Petrus – hy kom tot inkeer en Jesus herstel hom as dissipel en leier. Wat leer dit jou van jou eie geestelike lewe?
 5. Gebruik die gebedsriglyne op die aankondigings vir jou voorbidding dié week.
Continue Reading

Markus 3:1-6 Verontwaardig

Laat Jesus deur jou verontwaardig wees

Week van 23-28 Februarie

RUS

 • Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
 • Wat maak jou kwaad? Hoe reageer jy gewoonlik wanneer jy kwaad raak?

HOOR

Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.

Lees Markus 3:1-6

1. Gesels oor wat julle in dié gedeelte tref.

2. Hierdie is die enigste plek in die Bybel waar ons lees dat Jesus kwaad was. Baie mense neem aan dat Jesus kwaad was met die reiniging van die tempel, maar die Bybel sê nie dat hy kwaad was nie (en sou Jesus regtig sy woede uitdruk deur mense en diere te slaan, of was dit net om hulle aan te jaag?). Kyk weer na vers 5. Jesus se woede word gekombineer met droefheid “oor hul verhardheid”. Hy is kwaad juis omdat hy omgee! Hoe dink julle het Jesus se woede gelyk?

3. Jesus se woede is:

 • gefokus: Jesus wil graag die beste hê vir dié vir wie hy kwaad is
 • rein: hy word nie bitter nie, neem dinge nie persoonlik op nie
 • deernisvol: hy gee om en het deernis vir diegene vir wie hy kwaad is.

Hoe sal dieselfde gesindheid prakties lyk as Jesus deur ons leef?

4. Dink na oor die goed wat jou kwaad maak. Woede is dikwels die produk van vrees. Wat sit regtig agter jou woede? Vrees? Trots? Selfsug? Help mekaar dink aan produktiewe, liefdevolle maniere om woede te hanteer.

LEEF

 • Waaroor dink jy sou Jesus vandag verontwaardig raak? Hoe kan julle sy liefde en deernis in daardie situasies bring?
 • Waartoe roep die Here jou nou?
 • Die situasie in die Midde-Ooste is sekerlik een van die goed waaroor ons verontwaardig moet wees! Bid vir die Christene in die Midde-Ooste, die mense wat hulle vervolg én die mense wat ons ondersteun wat in die veldwerk.
Continue Reading

Lukas 10:1-12 – Laat Jesus deur jou VREEMDELINGE ontmoet

pp1Kleingroepmateriaal

16-22 Februarie 2015 in voorbereiding vir die erediens 22 Februarie

RUS
 1. Vertel mekaar ‘n kort verhaal van wat ‘n vreemdeling al vir jou beteken het.
 2. Raak stil en laat iemand die volgende teks deurlees: “18God laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere. 19Jy moet ook die vreemdelinge liefhê.” (Deut. 10).

Oordink die betekenis daarvan vir jou en laat iemand na twee minute ‘n kort gebed doen.

LUISTER
 1. Lees Lukas 10:1-12
 2. Wat tref jou van Jesus se opdrag in vers 1?
 3. Vertel vir mekaar wat julle raaksien in elkeen van die opdragte wat die Here Jesus hier gee: Bid (vers 2); Gaan nou! (vers 3); Maar onthou (vers 3); Die “moenies” (vers 4,7); Die eerste woorde: Vrede (vers 5); Eet wat hulle voorsit (vers 8); Maak siekes gesond (vers 9); Verkondig die nabyheid van die koninkryk (vers 9); Gaan uit! (vers 10-11). Is daar ander aspekte wat julle tref?
 4. Ken jy mense wat só teenoor vreemdelinge optree? Wat staan vir jou uit van hulle uitreik na vreemdelinge?
LEEF
 1. Watter vreemdelinge kom oor jou pad wat Jesus deur jou wil ontmoet?
 2. Hoe kan jy uitreik na hierdie vreemdelinge? Dink aan die opdragte van die Here in vraag 5 om jou verbeelding te stimuleer. Is daar ander moontlikhede vir uitreik na vreemdelinge wat die Here op jou hart lê?
 3. Oorweeg om volgende Sondag vóór die erediens én by die teedrink ná die erediens vir 3 minute nét mense te groet wat jy nie ken nie, d.w.s. wat vreemdelinge vir jou is.
 4. Gebruik die gebedsriglyne op die aankondigings vir jou voorbidding dié week.
Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Almira, groei kom deur ‘n verhouding met die Here Jesus. Gesels met ‘n geestelike leier daaroor. Skakel in by ‘n Bybelleesprogram. Daar is ‘n paar opsies by bybelskool.com. Of begin sommer net om ‘n Psalm ‘n dag te lees vir beloftes en opdragte. Deur die Here te vra om die beloftes vir jou waar te maak, en die opdragte uit te voer, sal jou nader bring aan die Here. ‘n Kleingroep en Erediensbywoning kan ook baie help, soos ook dienslewering en getuienis.

 • Avatar

  Almira

  |

  Ek wil graag groei in my christelike lewe

 • Avatar

  Mariette

  |

  Geseënd. Baie dankie.

  Warm groete uit London

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Wonderlik, Hannes!

 • Avatar

  hannes du toit

  |

  Ek ervaar vrede,vreugde en gemoedsrus omdat ek weereens bevstiging gekry het dat ek deel is van God se plan van die ewige lewe.