Julle is getuies van hierdie dinge – Lukas 24:33-48

Julle is getuies van hierdie dinge – Lukas 24:33-48
Youtube Somerstrand Familiediens 09:00 18 April 2021

Verwelkoming

Dit is Paastyd, die tyd wat ons fokus op die opstanding van die Here Jesus Christus. Ons lees saam uit Lukas 24 met die tema: “Julle is getuies van hierdie dinge.”

Pulse

Jy kan die Pulse diens volg van 06:00 vanoggend af. Dit fokus meer op tieners en hulle ouers se behoefte. Ons beplan om die 30ste Mei net ná Pinkster weer in die kerk te begin met Pulse. Hier is ‘n lusmaker.

Pinkster

Pinkster gaan hierdie jaar ‘n bietjie anders wees weens Covid-19. Ek beplan om ‘n baie praktiese reeks oor gebed te hou. Die drie dienste in daardie tyd – Hemelvaart, sewende Sondag in Pase en Pinkstersondag sal soos normaal voortgaan. Ook twee Pulse dienste die twee Sondae.

Maar, die Pinksterreeks gaan dan in waarskynlik 12 kort episodes gepubliseer word – video’s, klankbane, en skriftelik. Indien moontlik gaan ek dit vooraf klaarmaak, sodat jy dit as ‘n reeks op jou eie tyd elke oggend of soos dit jou pas deur die dag kan kyk en die Here toelaat om jou te leer bid.

Verjaarsdae

Mariette Wilken verjaar vandag. Baie geluk. Bel mekaar in die week en wens mekaar geluk. Die name is op die skerm.

Voorbidding

Danie Theron van Great Bandle

Voorbiddingsversoeke vir siekte: Kontak vir Liésl Knipe by 073 4713 647 indien jy hospitaal toe gaan of weet van iemand wat ernstig siek is.

Simpatie

Ons innige meegevoel aan Asta Louw, haar seuns, Charles, Danie en Etienne, asook familie met die heengaan van Charles Louw. Ons innige simpatie ook aan Chantell, Jacques en Sieg Taljaard asook familie met die heengaan van Christien Schreiber. Ons bid vir julle.

Toetrede

Lied 278 – Hoor ons bid o Heer

Votum en seëngroet

Lof

Lied 154 en 220 – Kom nou tesaam | Met ons harte sing ons, Here

Gebed

Skriflesing en prediking

Die boek van die Skepping

Ek het onlangs die boek van Stephen Meyer gelees. Return of the God Hypothesis. Stephen is van die Center for Science and Culture by die Discovery Institute in Seattle, Amerika.

Die subtitel is Three scientific discoveries that reveal the mind behind the universe. Hy fokus in die boek op drie uiters belangrike wetenskaplike ontdekkings wat die geloof in God ondersteun. Wat hy “die terugkeer van die God-hipotese” noem.

Dit is die volgende drie dinge:

  1. Die bewyse uit die kosmologie wat daarop dui dat die materiële heelal ‘n begin gehad het. Die getuienis daarvoor is baie oortuigend. Die feit dat die heelal al hoe groter raak, wys dat dit van een punt af ontstaan het, soos Edwin Hubble dit met sy teorie van die “big bang” bewys het. Hy het bewys dat galaksies se spoed vermeerder hoe verder hulle van ons af is. Daarby is daar regdeur die heelal ‘n elektromagnetiese uitstraling wat net verklaar kan word as die laaste gloed van die hitte van die “big bang.” En die beste verduideliking vir hoe iets uit niks kon ontstaan het, is dat daar Iemand buite die heelal is wat dit geskep het. Iemand wat ons uit die Bybel ken as God.
  2. Die bewyse uit die fisika wat toon dat die heelal van die begin af “fyn ingestel” is om lewe moontlik te maak. Sonder die fyn instelling van swaartekrag sou die heelal óf nooit sterre en planete kon vorm nie – dit sou eenvoudig uit mekaar gespat het – óf weer inmekaar geplof het tot een digte massa sodat lewe nooit moontlik sou kon wees nie. Daar is meer as 200 sulke “fyn instellings” wat op ‘n hand dui wat aan die roer van sake van die begin af was. Ons weet dat dit die hand van God was. ‘n Mens staan eenvoudig verwonderd as jy dieper ingaan op die fyn instelling en wisselwerking van die vier basiese natuurkragte wat sorg dat alles nie uit mekaar spat nie. Swaartekrag en elektromagnetiese kragte werk op ‘n langer afstand, en die sterk en swak kragte binne atome werk op ‘n korter afstand.
  3. Die bewyse uit die biologie wat wys dat elke sel van elke lewende wese ‘n enorme hoeveelheid funksionele genetiese inligting nodig het om te kan bestaan. Sonder al daardie inligting kan ‘n sel nie begin nie. Die DNA in elke lewende sel is van die beste sagteware programme wat ooit geskep is. ‘n Alfabet van vier letters – A, C, G, en T – wat die nukleotides beskryf wat jou hele menswees bepaal. ‘n Sagteware program in elke lewende sel in jou liggaam wat drie miljard van hierdie letters bevat. En so is dit vir alle lewende wesens.

Die boek het my geweldig geïnspireer. ‘n Mens kan God se werk oral sien in die wêreld rondom ons. Jy kan God se werk sien in hoe alles op ‘n fyn beplande wyse in mekaar en by mekaar pas. In die heelal. In die fisika. In die biologie.

En dit het my laat besef dat ons ‘n boodskap het. Almal van ons wat God raaksien in die heelal. Almal van ons wat in ons beoefening van die wetenskap net agterkom dat die bewyse vir God se hand in die skepping in die groter patrone van die heelal sigbaar is. En in die kleinste wêreld van die sel en uiteindelik die wêreld van die atoom en selfs kleiner.

Ons is getuies van die Skeppergod.

Die boek van die Bybel

Maar, daar is meer. Want, die boek van die skepping kan nog nie vir ‘n mens by ‘n verhouding met hierdie God uitbring nie. Die feit dat alles so fyn ingestel is, soos die binnewerk van ‘n akkurate horlosie, dat die natuurwette so fyn beplan is en altyd en oral geld, kan ‘n mens nog nie by ‘n verhouding met God uitbring nie.

Daarvoor het ‘n mens die openbaring van God nodig. Dit was ons in die Bybel kry. Waar ons van God se liefde in konkrete verhale lees. Verhale wat jou wys hoe God is, en wat jou uitnooi om Hom te vertrou om op dieselfde wyse sy liefde aan jou te openbaar. Om só met Hom in verhouding te kan tree.

Ek wil een van die verhale lees waar God in Jesus vir die dissipels gewys het dat Hy vir hulle lief is. Sodat jy dit net weer kan omarm in jou getuienis aan hierdie wêreld.

Julle onthou nog die verhaal van die Emmausgangers, Kleopas en sy metgesel, waarskynlik Maria, sy vrou (Joh 19:25 waar hy Klopas genoem word). Jesus het aan hulle verskyn, maar toe weer verdwyn.

Ons lees in Lukas:

LUKAS 24:33-48

33 Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die elf, en die ander saam met hulle, bymekaar gevind het. 34 En hulle (die dissipels) het gesê: “Die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn!” 35 Hulle (die Emmausgangers) verduidelik toe wat op die pad gebeur het, en hoe Hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het.

Jesus se verskyning aan die dissipels 

36 En terwyl hulle hierdie dinge meedeel, het Hy tussen hulle gestaan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle.” 37 En hulle was verskrik en vreesbevange, en het gedink dat hulle ’n gees sien. 38 En Hy het vir hulle gesê: “Hoekom is julle verskrik en hoekom kom daar twyfel op in julle hart? 39 Kyk na my hande en my voete, dat dit Ek self is; raak aan My en kyk, want ’n gees het nie vleis en bene soos julle sien Ek het nie.” 40 En nadat Hy dit gesê het, het Hy vir hulle sy hande en voete gewys. 41 Maar aangesien hulle van vreugde steeds nie kon glo nie en verwonderd was, het Hy vir hulle gesê: “Het julle iets hier om te eet?” 42 En hulle het vir Hom ’n stuk gebraaide vis gegee; 43 en Hy het dit gevat en voor hulle geëet.

44 En Hy het vir hulle gesê: “Hierdie is my woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog saam met julle was, dat alles vervul moet word wat oor My geskryf staan in die wet van Moses en in die profete en psalms.” 45 Toe het Hy hulle verstand geopen om die Skrifte te verstaan; 46 en Hy het vir hulle gesê: “So staan dit geskrywe dat die Christus moet ly en op die derde dag opstaan uit die dood, 47 en dat in sy Naam bekering tot vergifnis van sondes verkondig moet word aan al die nasies. Deur te begin vanaf Jerusalem48 is julle getuies van hierdie dinge. 49 En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader oor julle. Maar julle moet in die stad bly totdat julle beklee is met krag uit die hoogte.”

1. Jesus verskyn aan sy dissipels na sy opstanding uit die dood

Jesus het nou al aan ‘n hele paar mense verskyn. Hy het verskyn aan Maria Magdalena, aan Maria, sy ma, aan Salome, Maria se suster, Jesus se tannie, aan Petrus, en aan Kleopas en sy vrou Maria verskyn, moontlik ook aan Johannes. Almal van hulle was ooggetuies van Jesus se kruising, dood en begrafnis, sowel as van sy verskyning uit die dood. En dit is maar op die eerste dag, die Sondag!

Hulle almal getuig dus dat die graf leeg was. Want, die lewende opgestane Here Jesus het aan hulle verskyn.

Hier verskyn Jesus nog ‘n keer aan die elf dissipels waar hulle saam met die Emmausgangers vergader en alreeds die verhale oor Jesus se opstanding en verskyning met mekaar deel.

Dit is immers die primêre manier waarop ‘n mens kan aflei dat iemand vir jou lief is, is as Hy by jou besoek aflê, as Hy wys dat Hy in jou belangstel, as Hy jou wil insluit in die grootste gebeure wat nog ooit op aarde gebeur het, dat Iemand die dood oorwin het, en vir ewig lewe.

Jesus sal benewens die groep van elf dissipels, Thomas ingesluit, hierna nog aan sy skeptiese broer Jakobus en uiteindelik ook aan ‘n groep van 500 gelowiges verskyn. En na sy hemelvaart sal Hy nog talle kere verskyn, onder andere aan sy vyand Paulus.

Veral die feit dat Jesus aan ‘n skeptikus verskyn, sowel as aan een van sy grootste vyande, is tekens vir ons, bewyse, dat Jesus regtig opgestaan het, en dat sy liefde groter is as wat ons ooit sou kon dink.

Die een broer van Jesus, Jakobus, was baie skepties oor Jesus. Hy het Hom uitgedaag om sy wonderwerke te gebruik om almal te oortuig dat Hy die Messias is (Joh 7), maar het self glad nie in Hom geglo nie. Tot Jesus uit die dood aan Jakobus verskyn het. Dit het Jakobus totaal verander. Hy raak ‘n groot leiers in die kerk (Hand. 15). Ditto Jesus se ander broer, Judas, wat ook ’n brief in die NT geskryf het.

Paulus se latere getuienis is van groot belang omdat sy verandering van vyand in vriend nie op ’n ander manier verklaar kan word as dat die opgewekte Jesus aan hom verskyn het nie.  Hy praat onomwonde van die liggaamlike opstanding van Jesus, want dit is hierdie Jesus wat aan hom verskyn het (Hand. 13:34-37; 1 Kor. 15; Fil. 3:21).

Dit is wat die historiese bronne vir ons sê. Jesus het regtig opgestaan. Die vier Evangelies sê dit: Markus, Matteus, Lukas en Johannes. Die Handelinge van die apostels sê dit. Die briewe van Paulus sê dit. Trouens al die boeke van die NT sê dit. Jesus het werklik opgestaan. En Jesus se liefde sluit selfs die skeptici en sy vyande in.

Trouens, Jesus se kruisdood en opstanding is ook bekend uit ander historiese bronne. Die Joodse geskiedskrywer Josephus. Die Romeinse geskiedskrywer en senator Tacitus. Die Griekse satirikus Lucian van Samosata. Die Stoïsynse filosoof Mara Bar-Serapion. Die Joodse Talmoed. (vgl Gary Habermas en Michael Licona Habermas. 2004. The Case for the Resurrection of Jesus. Kregel: Grand Rapids)

En die bonus is dat die verskillende verhale en selfs die onderlinge verskille tussen die verhale bewys die egtheid van die verhale. Die feit dat daar verskille in die verhale van die onderskeie getuies is, is juis ’n getuienis daarvan dat die getuies nie saamgesweer het om ’n spesifieke weergawe te vertel nie en bewys hulle eerlikheid.  Uiteraard moet die getuienis wel in die hoofsake ooreenkom en dít is wel die geval.  Nie een van die getuies sê dat Jesus NIE opgestaan het nie (vgl Keith Matthee, 2010 The Resurrection – a lawyer’s view. Laai The Resurrection – a Lawyer’s view hier af (pdf – 500 KB)

2. Jesus spandeer tyd met die dissipels

Maar dit is nie al nie. Die tweede keer wat Jesus aan hulle verskyn, doen Hy moeite om hulle te oortuig dat Hy nie ‘n gees is nie. Hy sê vir hulle:

“Kyk na my hande en my voete.” Dit is tog Ekself. “Raak aan My en kyk, want ’n gees het nie vleis en bene soos julle sien Ek het nie.”

En met dit wys Jesus vir hulle sy hande en sy voete, dieselfde hande en voete waardeur die spykers aan die kruis gekap is, en waarin hulle nog die merke kon sien. Die bewys dat Hy regtig vir hulle lief gehad het. Dat Hy bereid was om te sterf vir hulle sondes.

Hulle vrees verander wel in vreugde, maar dit was nog steeds net te veel vir hulle. Hulle was net te verstom oor wat hulle sien. Hulle kon net nie hulle koppe rondom hierdie opgestane Here kry nie.

Dan vra Jesus vir hulle:

“Het julle iets hier om te eet?”

En hulle het vir Hom ’n stuk gebraaide vis gegee. En toe Hy dit vat en voor hulle eet, toe weet hulle, dit is regtig Jesus. Die Een wat die wêreld so lief gehad het dat Hy bereid was om die hoogste prys vir hulle te betaal.

3. Jesus maak hulle verstand oop om die Skrifte te verstaan

Maar, Jesus weet dat Hy binnekort na die hemel toe moet vertrek. Daarom wys Hy nie net vir hulle die werklikheid van sy liggaamlike opstanding nie. Hy wys nie net vir hulle dat Hy werklik ‘n liggaam het nie. Hy wys nie net vir hulle dat Hy net soos hulle kan weglê aan ‘n stuk gebraaide vis nie.

Nee, Hy maak hulle verstand oop om die Skrifte te verstaan, om die konneksie te maak tussen wat in die OT staan en wat hulle in Hom ervaar. Want, van die wet van Moses regdeur tot die profete en die psalms, gaan dit in die OT oor Jesus.

En die oomblik as jy die konneksie maak, as jy raaksien hoe die OT vervul is in Jesus, dan weet jy dat hierdie Jesus regtig die beloofde Messias is. Dat sy opstanding werklik is. Dat Hy vir jou lief is, want, die Bybel het dit al lank terug, eeue terug, gesê.

In Psalm 22 praat Dawid bv van Jesus se kruisdood:

17 ‘n Bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurboor. 18 Ek kan al my bene tel. Hulle staar my aan met leedvermaak. 19 Hulle verdeel my klere onder mekaar, en hulle loot oor my boklere. (2020-vertaling).

In Psalm 16 praat Dawid van Jesus se opstanding:

9 Daarom is my hart bly en juig my binneste; ja, my liggaam bly veilig, 10 want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie.

Soos Petrus dit aanhaal in sy toespraak op Pinksterdag:

26 Daarom juig my hart en jubel my tong; ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef, 27 want U sal my siel nie aan Hades (die doderyk) oorlaat, en u Heilige nie ontbinding laat beleef nie. (2020-vertaling).

Dit is verstommend dat hierdie antieke tekste na tien eeue in Jesus se lewe vervul kan word.

Dit is waarom Jesus hulle verstand oopmaak dat hulle hierdie dinge kan raaksien en die verbande kan trek tussen hulle ervaring en God se openbaring in die Skrif. Want, dit is dan dat die vertroue in God ‘n vaste werklikheid raak in jou binnekant. Dat sy liefde vir jou ‘n werklikheid raak.

4. Jy is ook nou ‘n getuie van hierdie dinge

Dit bring die boodskap by ons uit. Die bewyse dat Jesus uit die dood opgewek is, is helder en duidelik. Die bewyse dat Hy sy dissipels lief gehad het en tyd met hulle spandeer het, is duidelik. Die bewyse dat alles wat met Jesus gebeur het ‘n vervulling was van wat God van lank tevore af al beplan het, is duidelik.

Ek het maar twee van die honderde voorspellings in die OT gelees wat in die NT in vervulling gegaan het. Dit is benewens die duisende verwysings na die OT in die NT (leer meer daaroor in G K Beale en D A Carson se monumentale werk Commentary of the New Testament use of the Old Testament).

Die bewyse vra nou van jou ‘n besluit. Om die boodskap van Jesus se opstanding uit die dode te aanvaar. Om die getuienis van die dissipels te aanvaar. Om die getuienis van die Bybel te aanvaar.

Maar, dieper nog, om jou rol as getuie te begin speel. Want, jy is nou ook ‘n getuie van hierdie dinge. Soos Jesus hier vir die dissipels dit gesê het, só sê Hy dit ook vir jou:

dat in sy Naam bekering tot vergifnis van sondes verkondig moet word aan al die nasies. Deur te begin vanaf Jerusalem48 is julle getuies van hierdie dinge.

God het jou lief. Hy het sy Seun vir jou laat sterwe. Meer nog, uit die dood uit laat opstaan. Sodat jy die gawe van die ewige lewe uit sy hand kan ontvang.

Maar, as jy daardie boodskap aanvaar, dan raak jy ook ‘n getuie daarvan. Wat vir ander van God se groot liefde vir hierdie wêreld moet vertel.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Youtube

Onthou om in te teken op ons kanaal met die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit om jou te herinner om Sondag in te skakel.

Slotsang

Lied 286 – Here God van liefde

Seën

Amen.

Dankoffer

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.