Wees eensgesind – 1 Petrus 3:8-12


Jaar van die Bybel 2020
Tema: Wees eensgesind – 1 Petrus 3:8-12
Somerstrand 09:00 Youtube 3 Mei 2020

Kyk die video hier

Verwelkoming

Welkom, van naby en van ver, of jy alleen kyk of saam met jou mense. Ons is familie in Christus.

Ons het verlede week oor die Woord gesels. Dat ons daarna moet smag soos pasgebore babas na suiwer melk. In my leeswerk hierdie week is ek verder deur die boodskap geroer.

Soos Psalm 19 sê die hele skepping vertel al die eer van God. Die een dag stort vir die ander dag ‘n boodskap uit. Maar die Woord van God is volmaak. Dit maak ons harte bly. Dit gee vir ons wysheid.

Psalm 105 wat ons drie dae lank hierdie week in die Eenjaar Bybelleesprogram gaan lees, sê selfs dat die plae in Egipte “woorde” van God was. Woorde om Egipte te oortuig om die Here te gehoorsaam (Ps 105:27-28). Maar hulle het nie op sy “woorde” ag geslaan nie.

Daar is niks wat met jou gebeur waarin die Here nie is nie. Daar is niks wat met jou gebeur wat die Here nie gebruik om sy wil en wens aan jou bekend te maak nie. Die geheim is om op daardie “woorde” van God te reageer, nie op die gebeure self nie. Om te bid en te vra, wat wil U vir my sê. Hoe wil U hê dat ek moet reageer.

Dit maak ons tyd saam as gemeente so opwindend, want Petrus gaan vir ons vandag verder inlei in wat belangrik is in ‘n tyd soos hierdie. Ons het nou al oor blydskap gepraat en oor die Woord. Vandag gaan ons gesels oor eensgesindheid.

En Hy gaan ons help om die Here se wil te onderskei, sodat ons wat op die oomblik gebeur ook as “woorde” van God kan hanteer.

Verjaarsdae

Daar is net een persoon wat vandag verjaar, Jacoba Bubb, maar die lysie verskyn van dié wat die week verjaar. Baie geluk!

Siekes

Annelise Viljoen het ‘n operasie Donderdag gehad. Dit gaan onder omstandighede goed.

Gerda van der Westhuizen gaan vir operasie Donderdag volgende week. Sterkte vir jou.

Noodfonds

Julle kan steeds bydra daartoe. Gewone rekening. “Noodfonds” as verwysing. Die bediening deur Theo en die bydraes vir die ACVV is ‘n deurlopende projek. Inligting is op ons webtuiste. Hier is ‘n paar foto’s van hoeveel kos Theo ontvang het.

As daar nood is, bel my. Ek sal dit diskreet en anoniem hanteer.

Digitale hulp

Ons wil meer lidmate betrek by die Youtube erediens. Enigiemand wat met videos, musiek, grafika, bydraes, ensovoorts kan help. Ook vir Facebook, webtuiste, Instagram. Kontak vir my asb.

Nuuskanale

Onthou om in te skryf vir ons nuuskanale. Dit is die enigste manier waarop ons kontak kan hou. Skakels is almal op www.ngkerksomerstrand.co.za:

 1. Skryf in vir NG Kerk Somerstrand se Mailchimp nuusbrief
 2. Skryf in vir NG Kerk Somerstrand webtuiste nuusbrief
 3. Sluit aan by NG Kerk Somerstrand se Facebook blad
 4. Kyk ons eredienste op NG Kerk Somerstrand se Youtube kanaal

Like sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Votum en Seëngroet

In die woorde van Petrus aangepas vir Somerstrand:

“Aan die vreemdelinge van die Diaspora in Somerstrand, hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God die Vader om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word: Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word! (1 Pet 1:1-2)

Lofsang

Lied 154:1-3 en 220:1-3 – Kom nou tesaam, laat ons vergader en Met ons harte sing ons, Here – gemeente en koor

Kinderkerk

Gebed

Skriflesing en prediking

Wat is eensgesindheid?

Ek wil jou terugneem na die Rugby Wêreldbeker verlede jaar. Die Springbokke wat net een doel voor oë gehad het, om die eindstryd te wen. Wat sou eensgesindheid vir hulle behels het?[1]

 • Wel, hulle moes ooreenkom wie gaan speel. Dit was Rassie Erasmus se werk. Hy het die span gekies. En hy was baie vernuftig daarmee. Ses voorspelers op die bank. ‘n Identiteit vir die reserwes as die “bomb squad.”
 • Hulle moes ooreenkom op ‘n strategie. Gebaseer op hulle sterk punte. Verdedig asof jou lewe daarvan afhang. Elkeen in sy kanaal. Daar vir mekaar. Hangskop en aanval. Aanval in die middelveld sodat die verdediging ingetrek word. Hou by die patroon totdat daar gate gekom het aan die kante.
 • Die Springbokke het twee jaar aan die strategie ingeoefen. Tot almal geweet het wat hulle rol is.
 • En die kaptein het hierin ‘n belangrike rol gespeel, Siya Kolise. Trouens, hulle het ‘n leierspan gehad, sodat hy selfs vervang kon word soos die spel vorder.
 • Maar, dit sou alles verniet wees, as hulle nie die reëls geken het nie. Alles moes binne die reëls gewees het. Jy mag nie ‘n ou sonder die bal duik nie. Jy mag nie die bal op die grond speel nie. Jy mag nie die bal vorentoe aangee nie.
 • Hoekom, want die skeidsregter is koning op die veld. Jy stry nie met hom nie. Jy gehoorsaam sy fluitjie. Daar is so ‘n ding soos ‘n geelkaart en ‘n rooikaart. En as jy nie volgens die reëls speel nie, benadeel jy nie net jouself nie. Jy benadeel jou span.

Dit is hoe eensgesindheid in sport werk. Dit is hoe dit gewerk het vir die Springbokke. Jy hou by die reëls. Jy hou by die strategie. Jy vervul jou rol. Jy luister na die afrigter. Jy luister na die kaptein. Jy luister na die skeidsregter.

En hulle het die trofee aan die einde van die toernooi gewen.

Dit is vreemd dat mense dink dat eensgesindheid anders werk in die kerk.

1. Jy kry mense wat vryheid beklemtoon.

Dit is mense wat sê, die reëls van die spel werk vir jou, maar nie vir my nie. Of, jy moenie die reëls so letterlik interpreteer nie. Hulle sal vra, in terme van die rugby metafoor, wat is nou eintlik ‘n vorentoe aangee? Wat vir jou lyk na vorentoe, is eintlik ‘n “flat pass”.

Die probleem met hierdie manier van werk is natuurlik dat daar in enige rugbywedstryd ‘n skeidsregter is. Hy moet besluit. Hy moet kies wat is reg en wat is verkeerd. En dan is jou vryheid ook nie meer iets werd nie. Jou mening tel nie meer nie. Jy moet aanvaar wat die skeidsregter sê.

Dit is hoe die Bybel vir ons werk. Dit is die norm wat in alle gevalle die deurslag gee. Dit is soos die reëlboek wat die skeidsregter gebruik om te beoordeel wat reg is en wat verkeerd in die geestelike lewe.

“Daar staan geskrywe …” soos Jesus vir ons geleer het. Dis die Boek wat die reëls vasmaak, wat sê, maar daardie aangee was vorentoe. Of daardie aangee was aanvaarbaar.

En as elkeen van ons nie die Bybel as norm aanvaar nie, sal ons nooit by eensgesindheid uitkom nie. Almal kan nie besluit wat reg is en wat verkeerd nie. Eensgesindheid werk net as almal op dieselfde bladsy is en met dieselfde Boek werk.

2. Jy kry ander mense wat hulle eie reëls maak.

Sommige teoloë slaan ‘n ander weg in. Hulle maak hulle eie reëls. Hulle besluit hoe dinge in die geestelike lewe werk en probeer almal dwing om te dink soos hulle dink. Soos een dominee vir my op ‘n keer gesê het, ons skryf vandag die Bybel.

Op dié manier kry jy ook nie eensgesindheid nie. En om ander dan boonop te dwing om te dink soos jy is doodgewoon skynheilig. Dit is hoe die Fariseërs in die Bybelse tyd gewerk het. Hulle het gesê, jy mag nie mense gesond maak op die sabbat nie. Dit is teen ons reëls. Al staan dit nie in die Bybel nie.

Maar, dit is nie lank nie of die Fariseërs het in opstand gekom teen dié Mens wat volgens die Bybel se reëls gespeel het, wat siekes op enige dag van die week genees, ook op die sabbat, … en hulle het Jesus gehang aan ‘n kruis.

Dieselfde gebeur vandag in die kerk waar teoloë hulle eie “Bybel” skrywe. Die effek op gelowiges wat hulle aan die Bybel wil hou, is drakonies.

Hoe is ‘n mens eensgesind?

Hoe is mens dus eensgesind in ‘n gemeente, in jou gesin, met ander gelowiges, in ‘n land? Beteken dit dat jy jou eie idees kan handhaaf – vrysinnig – of moet jy met die ander saamstem, al dink jy anders – voorskriftelik?

Hoe moet ons dink hieroor? Kom ons lees die brief van Petrus en hoor hoe hy ons tot eensgesindheid begelei.

1 Petrus 3:8-12:

8En ten slotte: wees almal eensgesind, simpatiek, lief vir medegelowiges, goedhartig en nederig.

9Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, of belediging met belediging nie, maar seën eerder omdat julle hiervoor geroep is sodat julle seën kan ontvang.

10Immers,

“dié een wat die lewe wil geniet

en goeie dae wil sien,

moet sy tong weghou van kwaad

en sy lippe van leuens vertel,

11en hy moet ophou met kwaad,

en die goeie doen,

hy moet vrede soek en dit najaag;

12want die Here sorg vir die regverdiges,

en sy ore is oop vir hulle gebede,

maar Hy rig Hom

teenoor dié wat slegte dinge doen.” (ASV)

Ek wil drie opmerking maak om jou te help om Petrus se boodskap oor eensgesindheid te verstaan.

1. Luister saam na die Skrif

Wat bedoel Petrus as hy oor eensgesindheid praat?

Hy gebruik die woord homophrones. Dit is ‘n woord wat beteken dat jy jou gedagtes saam met die res van die geloofsgemeenskap in dieselfde rigting laat vloei. In Engels: “To be like-minded (NIV). “To have unity of mind.” (ESV). “Be ye of one mind.” (KJV).

Hy verwys hier spesifiek na die boodskap van geestelike groei van hoofstuk 2 wat begin by die gesamentlike smagting na die suiwer melk van die waarheid, na dít wat God vir ons deur die geskrewe Woord gegee het, soos ons verlede week gehoor het (1 Pet 2:1-3).

Hy wil hê dat ons saam na die Skrif luister sodat ons gedagtes al hoor meer eensgesind kan word, dat ons al hoe meer in dieselfde rigting dink.

Dit is hoe Paulus ook die woord homophrones gebruik. Hy verbind eensgesindheid eksplisiet aan die Skrif, aan die geskrewe Woord van God:

4Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif (graphōn) ons gee, vol hoop kan wees. 5En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees soos Christus Jesus dit wil hê. 6Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus.” (Rom 15:4-6)

Eensgesindheid, soos Petrus en Paulus daaroor praat, is om die Skrif te gebruik om al hoe meer ons gedagtes in dieselfde rigting te laat vloei soos die Gees ons in die begrip en betekenis van die Skrif begelei.

Daarom kan die woord homophrones ook met harmonie vertaal word (NET). Jy kan die Bybel as die bladmusiek van die koninkryk beskou, die “score” van die Skrif. In ons uitvoering daarvan moet daar ‘n harmonie tot stand kom. Moet ons speel wat vir ons gegee word.

Jy kan doodgewoon nie jou eie kop volg nie. Jy kan nie jou eie idee handhaaf nie. Dit is nie moontlik om ‘n diversiteit van idees en standpunte te handhaaf nie as jy die Bybel lees nie. Dit sal altyd tot konflik lei. Dit sal altyd eensgesindheid benadeel.

Baie teoloë dink anders en wil ‘n diversiteit van standpunte in die kerk handhaaf. Hulle dink eensgesindheid beteken dat ons ooreenkom om te verskil. Dit wil sê, dat ons die Bybel op ‘n vrysinnige manier kan interpreteer. Elkeen op sy eie manier.

Dit sal egter nooit eensgesindheid bring nie. Daar kan nooit vrysinnigheid in ons hantering van die Skrif wees nie. Die Skrif is die bron waarop ons eensgesindheid gebaseer word. Dit is die bron waaruit ons eensgesindheid vloei.

Onthou die rugby metafoor. Jy hou by die reëls. Jy hou by die strategie. Jy vervul jou rol. Jy luister na die afrigter. Jy luister na die kaptein. Jy luister na die skeidsregter. Dit is hoe jy eensgesindheid verseker op ‘n rugbyveld.

Dit is nie anders in die kerk nie. Die Here het vir ons sy geskrewe Woord gegee. Dit is die enigste bron vir ons eensgesindheid.

2. Leef saam uit die Skrif

Maar, nou is dit ook belangrik om te besef, eensgesindheid staan nie alleen nie. Eensgesindheid is een van agt doelwitte van geestelike groei in hierdie gedeelte. Eensgesindheid pas in ‘n groter prentjie in.

Elkeen van hierdie agt doelwitte speel ‘n rol in die groei wat ons in ons geestelike lewe belewe.

Trouens, dit help ‘n mens se verstaan van eensgesindheid as jy agterkom dat elkeen van daardie ander sewe doelwitte jou ook help om eensgesindheid te beoefen. Jy kan elkeen van hierdie kenmerke in die lig van die ander uitlê:

 • Petrus sê, ons moet simpatiek wees – ‘n meegevoel en medelye hê vir medegelowiges – iets wat ons in hierdie tyd van COVID-19 só nodig het. Dit is só wonderlik om van talle maniere te hoor waarop julle uitreik na mense, of dit nou oproepe is of fisiese hulp. Ons wys daarmee ons eensgesindheid.
 • Ons moet lief wees vir medegelowiges (philadelphoi) – broers en susters as vriende beskou. Soos ons lief is vir hulle, groei ons ook in eensgesindheid. Ons is daar vir ons spanmaats.
 • Ons moet goedhartig en vol omgee wees – compassionate. ‘n Mens wil graag eensgesind wees met iemand wat vir jou goed is. Onthou hoe Lukhanyo Am die bal uitgegooi het vir Makazole Mapimpi. Goedhartig! Subliem!
 • Ons moet nederig wees, “humble” – iets wat Petrus weer in hoofstuk 5 sal beklemtoon, teenoor mekaar sowel as teenoor God (1 Pet 5:5-6). Nederigheid is om meer oor ander te dink en oor God se wil in hierdie wêreld as oor jouself (vgl Jesus in Matt 18:1-5). Dit sal ons vir seker help om met meer eensgesindheid op te tree. Soos Siya Kolisi. Geen hoogmoed nie. Aan die werk in hierdie tyd van die virus om mense op grondvlak te help.
 • Dit sal ook keer dat ons vals nuus oor mekaar versprei, of nog erger vals nuus oor wat in die wêreld aangaan. Natuurlik moet ons die waarheid soek, en dit sluit in dat verkeerde idees uitgedaag word, maar ons moenie agterdog saai nie. Dan raak ons self arrogant in ons oordeel wat nie inpas by die nederigheid waarvan Petrus hier praat nie.
 • Ons moenie kwaad met kwaad vergeld nie – vergelding is God se terrein. Daaroor kan ons saamstem.
 • Ons moet nie belediging met belediging vergeld nie – veroordeling is God se terrein. Daaroor kan ons eensgesind wees.
 • Ons moet eerder seën omdat ons hiervoor geroep is sodat ons seën kan ontvang. Onthou gerus daardie pragtige skildery van Alida Bothma in ons kerk wat hierdie gedagte visueel uitbeeld: Geseën om te seën.

Dit is hierdie dinge waarin ons moet groei sodat ons al hoe meer in harmonie met mekaar kan leef. Dit is hoe ons groei in eensgesindheid.

3. Vertrou dat die Here vir regverdiges sorg

Wat ons by die derde opmerking bring. Die diepste motivering vir eensgesindheid lê in die boodskap wat Petrus vir ons hier in vers 12 gee. Hy sê, die Here sorg vir regverdiges:

12want die Here sorg vir die regverdiges, en sy ore is oop vir hulle gebede, maar Hy rig Hom teenoor dié wat slegte dinge doen.” (geel of rooi kaart!)

Watter merkwaardige belofte! Die Here sorg vir jou. Sy ore is oop vir jou gebede.

Terselfdertyd, Hy rig Homself teenoor dié wat slegte dinge doen. Daarop kan jy ook staatmaak.

Jy kan dus eensgesindheid beoefen, want God sorg vir jou.

 • Jy kan jou “tong weghou van kwaad” – want God sorg vir jou.
 • Jy kan jou “lippe van leuens vertel” weghou – want God se ore is oop vir jou gebede.
 • Jy kan “ophou met kwaad”, want God self staan teen dié wat slegte dinge doen.
 • Jy kan jou lewe wy aan “die goeie”, jy kan “vrede soek en dit najaag”, want God is daar vir jou.

Petrus skryf letterlik: “Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke.” Inderdaad!

Gaan lees gerus Psalm 34 waarop Petrus hierdie boodskap baseer (vgl my bydrae: Psalm 34 – Dankbaarheid lei tot wysheid).

Dit is immers die voorbeeld van die Here Jesus Christus. Hy het ons geleer om te sê: “Daar staan geskrywe …” En Hy wil hê dat ons dit al hoe meer saam sal doen.

Soos Jesus in sy Hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 bid: “Heilige Vader…

 • Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid …
 • sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.” (Joh 17:17-21)

Dink net watter impak dit sal hê op mense rondom ons as ons hierdie roeping eensgesind kan uitleef. Geheilig in die waarheid, waar ons al hoe meer eensgesind word in die waarheid, sodat hierdie wêreld kan glo.

Die wêreld word nie deur ‘n diversiteit van standpunte oortuig nie. Hulle word deur eensgesindheid in die waarheid oortuig.

Dit is waartoe Jesus ons in sy gebed oproep. Dit is waartoe Petrus ons in sy brief oproep.

So, wat gaan jy dié week doen om in eensgesindheid te groei met jou mense saam met jou?

Gebed

Dankoffer

EFT en Snapscan

Interessant, ons dankoffers vir April is dieselfde as verlede jaar April. Dankie! Dit is net die kollektes vir April wat drasties minder is, so 17% van verlede jaar April. Hou dit in gedagte vir Meimaand. Ek weet baie mense het hulle dankoffer in die verlede by die kollekte gegooi. Oorweeg nou EFT of Snapscan.

Bydraes

Slotlied

Vonkk 85 Here, ons Here, hoe groot is U – koor

Seën

Ek sluit met die seën van die Here.

Die Here seën jou en beskerm jou.

Die Here se gesig skyn oor jou en Hy is jou genadig.

Die Here lig sy gesig op na jou en Hy gee aan jou vrede.” (Num 6:24-26)

Respons

En die gemeente sê: Amen!

Snapscan

Dankiesê

[1] Agtergrond erkenninglisensie

     

View all posts in this series

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.

 • Avatar

  Annelize

  |

  Helo ek trek end November PE toe v Grahamstad.
  Hoe werk kerkdienste by julle. Weens Covid. Is daar dienste of is Alles online.
  Baie dankie
  Annelize Brisley