God se liefde maak saak – 2 Samuel 7

Advent
Tema: God se liefde maak saak – 2 Samuel 7
Vierde Sondag van Advent 20 Desember 2020 Youtube 09:00

Verwelkoming

Op die vierde Sondag in Advent steek ons die kers van liefde aan.

Verjaarsdae

Robert Lloyd verjaar vandag. Baie geluk. Hierdie week verjaar die volgende kinders: 22 Desember: Arjan Ungerer 10 jaar; 25 Desember: Doné Kritzinger 5 jaar; 26 Desember: Ludgen Le Roux 13 jaar; 26 Desember: Ian Molema 1 jaar.

Siekes

Ons bly vir die siekes onder ons intree. Ons bid vir julle. Ook in die breër gemeenskap is daar mense wat verliese ervaar het. Ons dink ook aan hulle. Ons medelye met Mattie Wilken wat haar man Hennie die week aan kanker afgestaan het. Ons bid vir jou en die familie.

Youtube

As jy hou van ons eredienste op Youtube is jy welkom om in te teken met die rooi subscribe knoppie.

Toetrede

Lied 340 – Kom ons loof die Jesuskind

Votum en seëngroet

Die engel van die Here het aan Josef verskyn om hom te oortuig om Maria as sy vrou te neem. Hy het uit Jesaja 7 aangehaal om Josef te oortuig:

23 “Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem” – wat, as dit vertaal word, beteken ‘God is met ons.’

Daarom is ons begin in die Naam van hierdie God: Vader, Seun, en Heilige Gees.

Dit is tyd vir kindertyd.

Kindertyd

Ek wil by die kinders hoor. Waar woon God? Ek wonder soms of julle dink Hy woon in die kerk (foto)? Want, dit is mos waar ons kerk hou. In die tyd voor die virus het ons kerk toe gegaan. Ons het daar Bybel gelees. Gebid. Babatjies gedoop. Nagmaal gebruik. Kategese gehou.

Maar, julle weet mos dat God nie in die kerk bly nie. Nè? Hy is mos daar by julle ook!

In die tyd van koning Dawid was hulle kerk nog ‘n tent. Ons noem dit ‘n tabernakel (tekening). Dit is waar hulle offers gebring het. Waar hulle saam gesing het. Waar hulle na die Bybel geluister het.

Maar, Dawid het begin bekommerd raak. Hy het vir homself ‘n groot paleis met baie kamers gebou. Hy het besluit hy wil vir die Here ook ‘n beter plek bou. Want, hy was baie lief vir die Here.

Dawid wou egter iets meer doen. Hy wou vir God ‘n tempel bou (tekening). ‘n Groot gebou van stene. Die tent, die tabernakel, was vir hom nie genoeg nie.

Wat dink julle het God daarvan gedink?

God het vir Dawid gesê dat hy eintlik glad nie ‘n gebou nodig het nie. Die tent was genoeg.

Hy wou vir Dawid twee dinge leer.

1. Die eerste is dat Hy alomteenwoordig is. ‘n Groot woord, nè? Dit beteken maar net dat God oral is. Hy is by ons. Hy woon in ons harte. Maar, Hy is ook in die hemel. Hy is doodgewoon oral.

Hoekom is dit belangrik? Want, dit beteken ons kan veilig voel. God is oral. Hy is in die donker daar by jou in jou kamer. Hy is by jou as jy buite gaan speel. Hy is by jou wanneer jy ongelukkig is. Hy is by jou wanneer jy siek is. Hy is alomteenwoordig.

God sorg oral vir alles wat Hy gemaak. Die mense, die diere, alles wat bestaan. God is alomteenwoordig.

2. Die tweede is dat Hy vir Dawid lief is. Dawid wou vir God ‘n huis bou. God sê, nee, Ek gaan vir jou ‘n huis bou. Wat dink julle beteken dit?

Wel, dink aan julle huisgesin. Al die mense in julle huisgesin. Dit is mos ook ‘n huis. ‘n HUIS-gesin. Dít is wat God vir Dawid sê. Ek gaan vir jou ‘n HUIS-gesin bou. Jy gaan kinders hê. Seuns en dogters. En kleinseuns en kleindogters. ‘n Nageslag. Totdat … wat dink julle, totdat wat? Of moet ek liewer sê Wie?

Ja, totdat daar ‘n baie belangrike Seun gebore is. Wie dink julle was dit? Ja, dit was Jesus.

Want, Jesus was ‘n Seun van Dawid. Hy was deel van die huis van Dawid. Van Dawid se nageslag. Die seun van Dawid, die seun van Salomo … en uiteindelik die seun van Josef, sy aanneempa.

Hoekom is dít so belangrik? Want, hierdie Jesus maak ons almal deel van die huis van Dawid. Dit is maar net ‘n ander manier om te sê, ons is nou ook deel van God se familie. Elkeen wat in Jesus glo, is mos ‘n kind van God.

En dit alles was opgesluit in daardie belofte van God aan Dawid.

So, daar is niks fout om ‘n kerkgebou te bou nie. Maar, die belangrike is dat God vir ons deel van sy kerk maak. Sy kinders.

Ek het al vir julle die teks gelees uit Johannes 1:12. Dit is ‘n teks wat julle uit julle kop moet leer:

12 Maar aan almal wat Hom aanvaar het, het Hy die reg gegee om kinders van God te word – hulle wat in sy Naam glo. (Joh 1:12 – 2020-vertaling)

Gebed

Loflied

Ons sing van God se liefde

Vonkk 126 – Hoër as die hemel

Skriflesing en prediking

Inleiding

Onthou jy nog die fliek “Crocodile Dundee”? In een van die tonele stap Paul Hogan in New York saam met sy meisie. Skielik spring daar uit die skaduwees ‘n bende boewe voor hulle in. Een van hulle maak sy flick knife oop en beveel hulle om alles wat hulle het te oorhandig. Dan haal Dundee ‘n mes agter sy rug uit. ‘n Grote. En sê met sy Australiese aksent: “That’s not a knife … this is a knife!” Die bende het net een kyk na die mes gegee en weggehardloop.

‘n Mens het half dié ervaring as jy na die verhaal van Dawid luister. Dawid wil vir God ‘n huis bou, maar dan is dit asof God, met respek gesê, vir Dawid sê: “Jy dink jou planne om vir My ‘n huis te bou is groot en indrukwekkend, wag tot jy my planne vir jou huis hoor.”

Dit is so twintig jaar vandat Dawid koning geword het. Hy het van ‘n skaapwagter gevorder tot koning. Van ‘n herder van skape na ‘n herder van mense. Hy het ongelooflik baie vermag. Hy het Goliat verslaan. Hy het die verraderlike Saul uitoorlê.  Hy het die twee dele van Israel verenig. Die noorde en die suide. Hy het die meeste vyande van Israel verslaan. Sy eie paleis was klaar gebou. Hy het die ark gaan haal by die Filistyne en in sy nuwe hoofstad Jerusalem die ereplek in die tabernakel gegee.

Hy het begin dink wat nog. Wat kan ek nog doen? Dan lees ons in 2 Samuel 7 (2020-vertaling):

Verbond met Dawid

7:1 Toe die koning gevestig was in sy paleis, en die Here hom rus gegee het van al sy vyande rondom hom, 2 het die koning vir Natan, die profeet, gesê: “Begryp tog, ek woon in ‘n huis van sederhout, terwyl die ark van God in ‘n tent gehuisves word.” 3 Natan antwoord toe die koning: “Gaan doen alles wat u in gedagte het, want die Here is met u.”

Vir Dawid was die situasie net nie reg nie. Hoe kon hy in ‘n pragtige huis bly, terwyl God se ark in ‘n tent moes wees? Dit is mos nie reg nie. En hy het nou die tyd om iets daaraan te doen.

Dawid deel sy plan met Natan om vir God ‘n meer permanente huis te bou. Natan reageer positief. Dit is reg koning. Ons almal kan mos sien, koning. Die Here is met jou, koning.

Natan is dus baie bewus van Dawid se status as koning. Maar, let op, Natan het nie die Here geraadpleeg nie. Ons lees daarom verder:

4 Maar in daardie nag het dit gebeur – die woord van die Here het tot Natan gekom: 5 “Gaan sê vir my dienskneg, vir Dawid, ‘So sê die Here: “Gaan jý vir My ‘n huis bou om in te woon? 6 Ek het mos nie in ‘n huis gewoon vanaf die dag dat Ek die Israeliete laat optrek het uit Egipte tot vandag toe nie. Ek het altyd rondgetrek in ‘n tent en ‘n tabernakel . 7 Het Ek ooit, oral waar Ek rondgetrek het onder al die Israeliete, met een van die stamme van Israel, wat Ek aangestel het om my volk Israel op te pas, die saak aangeroer en gesê, ‘Waarom het julle nie vir My ‘n huis van sederhout gebou nie?’ ”

Heel subtiel sien ons in hierdie verse dat nou nie meer na Dawid as koning verwys word nie, Nee, God praat van Dawid as dienskneg.

Natan besef dus dié nag dat God se planne van Dawid se planne verskil. Dat God ‘n baie beter plan gehad het met Dawid as wat Dawid in gedagte gehad het. Dat hy wat Natan is te vinnig gepraat het. Te bewus was van Dawid se koninklike status. Net maar aanvaar het dat Dawid se gedagtes reg was. Want, die Here was mos by hom.

Die Here het egter ‘n heeltemal ander gedagte gehad. Met sy dienskneg. En Natan moes buig voor die Here se wil, en vir Dawid gaan inlig dat Dawid se planne nie gaan werk nie.

God is alomteenwoordig

1. Dit is waarom dit die eerste ding is wat die Here in sy boodskap aan Dawid vra. Sê my, Dawid, wanneer het Ek dié saak met die volk Israel aangeroer? In al die tyd van die Uittog uit Egipte af tot met die Intog in die land Kanaän het Ek nooit enige opdrag gegee dat Ek ‘n permanente plek wou hê nie.

Trouens, histories weet ons, dit sou dwaas wees, gegewe die aard van Israel se bestaan. Hulle het rondgetrek. Hulle het oorlog gevoer. Hulle het hulle grondgebied uitgebrei. ‘n Heiligdom op een plek sou hulle verhinder het om hulle roeping te vervul.

God alomteenwoordig. Hy is nie net die God van die woestyn nie. Hy is ook nie net die God van die land nie. Hy is die God van die heelal. Hy is oral teenwoordig. Hy woon nie in ‘n plek nie. Mense kry ‘n woonplek by Hom.

Daar is immers nie ‘n gebou wat God kan huisves nie. Maak nie saak of dit klein of groot is nie. Maak nie saak of dit van tent of stene is nie. Soos Jesaja sê:

66:1 So sê die Here: “Die hemel is my troon, en die aarde die voetbank van my voete. Waar is die huis wat julle vir My sou bou, en waar is my rusplek? (2020-vertaling – vgl Stefanus in sy toespraak in Handelinge 7:44-50)

God wil dus vir Dawid herinner aan wie God werklik is. Al lyk die tent vir Dawid minderwaardig, is God groter as geboue. Hy wil vir Dawid ook herinner aan wie Dawid is. Al is Dawid die koning, is hy in vergelyking met God, net ‘n dienskneg.

God is lief vir Dawid

2. Maar, die Here is nie kwaad vir Dawid nie. Hy het net ‘n ander plan met hom. Die tweede ding wat God vir Dawid sê het daarom te make met God se liefde. Sy liefde vir Dawid. Ons lees:

8 Daarom, so moet jy sê vir my dienskneg, vir Dawid, ‘So sê die Here, Heerser oor alle magte: “Ek is die Een wat jou uit die weiveld agter die kleinvee weggeneem het om ‘n leier te wees oor my volk Israel. 9 Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en Ek het al jou vyande voor jou uitgeroei. Ek sal vir jou ‘n groot naam maak soos die naam van die grotes wat op aarde is. 10 Ek sal vir my volk, vir Israel, ‘n plek aanwys; Ek sal hom plant, en hy sal op sy plek woon en nie weer beef van angs nie. Skurke sal hom nie meer verdruk soos vroeër nie, 11 soos van die dag af dat Ek rigters oor my volk Israel aangestel het. En Ek sal jou rus gee van al jou vyande. ‘ “Die Here maak aan jou bekend dat Hy, die Here, ‘n huis vir jou sal oprig. 12 Wanneer jou tyd aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, sal Ek jou nakomeling ná jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree, en Ek sal sy koningskap vestig. 13 Hy is die een wat vir my Naam ‘n huis sal bou, en Ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vasstaan. 14 Ek sal vir hom ‘n vader wees, en hy sal vir My ‘n seun wees. Daarom, wanneer hy afdwaal, sal Ek hom straf met ‘n stok wat manne gebruik en met houe wat mense toedien. 15 Maar my troue liefde sal nie van hom wyk nie, soos wat Ek dit aan Saul onttrek het wat Ek voor jou verwyder het. 16 Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees voor My, jou troon sal vir altyd in stand bly.” ’ ” 17 Ooreenkomstig al hierdie woorde en hierdie hele onthulling, presies so het Natan die boodskap aan Dawid oorgedra.

Wat ons goed moet hoor hier, is dat Dawid vir die Here ‘n huis wou bou. Maar, dat dit sou inmeng met wat God besig was om vir Dawid te doen.

Die Here was besig met ‘n langtermyn plan, trouens, ‘n ewige plan. En Dawid se goedbedoelde planne was ‘n hindernis vir God se planne.

Dit is wat Natan daardie nag besef het. God het vir Natan gewys dat Dawid se bouplanne vir God sal inmeng met God se bouplanne vir Dawid. (vgl veral die uitstekende bydraes van Eugene Peterson oor Dawid: Leap over a wall: earthy spirituality for everyday Christians – 1997 – dit verskyn volgende jaar op Kindle).

God praat dus met Dawid oor wat Hy gedoen het, steeds doen, en in die toekoms gaan doen. God is die aktiewe een.

En selfs met die idee van Dawid rondom die tempel sal God die aktiewe een bly. Dit is net, Dawid gaan dit nie doen nie. Dit is God se plan vir Salomo. Hy sal die tempel bou.

Maar, hierdie belofte rondom Salomo is net die begin. Want, die eintlike plan van God is ‘n ewige koninkryk. ‘n Koninkryk wat met die Seun van God moontlik sal word, die Een wat in die volheid van die tyd gebore sal word.

Wat sê dit vir ons?

1. In die eerste plek, ons hoef nie vir God ‘n helpende hand te gee nie. Hy is God en niks of niemand kan Hom in ‘n gebou vasvang, of in ‘n gedagte nie. Hy is groter as wat ons ooit kan dink of droom. Hy is die Een wat ons help. Hy is die Een wat ons huis bou. Hy is die Een wat vir ons sorg.

2. In die tweede plek lê hierin tog ook ‘n waarskuwing. Ons moet God raadpleeg oor alles. Ons kan so maklik besluit om dinge te doen omdat dit vir ons lofwaardig en selfs God vererend lyk en klink, sonder om God te raadpleeg. Natan keur Dawid se planne goed sonder om God te raadpleeg. Gebed bly die voorloper van elke plan wat die mens (en veral die kerk) bedink.

Dawid se gebed

Dit is daarom so wonderlik om in die res van die hoofstuk vir Dawid te hoor bid. Waarin hy as dienskneg bid, nie as koning nie. Waarin hy dankie sê. Waarin hy bid dat wat God sê waar sal word. Waarin hy bid dat God sy woord gestand sal hou. Waarin hy bid dat God se Naam vir ewig groot sal wees.

18 Koning Dawid het toe ingegaan en voor die Here gaan sit. Hy het gesê: “Wie is ek, Here, my Heer; en wie is my huis dat U my tot hier gebring het? 19 En asof dit nie genoeg is in u oë nie, Here, my Heer, het U ook oor die huis van u dienskneg gepraat, tot in die verre toekoms, en dit as voorskrif vir mense, Here, my Heer. 20 Maar wat kan Dawid verder vir U sê? U ken self u dienskneg, Here, my Heer. 21 Ter wille van u belofte en volgens u wil het U hierdie hele groot saak so bewerk dat dit aan u dienskneg bekend kon word. 22 Daarom, U is groot, Here, my Heer; ja, daar is niemand soos U nie. Daar is geen God behalwe U nie, volgens alles wat ons met ons eie ore gehoor het. 23 En wie is soos u volk, soos Israel, die enigste nasie op aarde van wie dit geld dat God gegaan het om hulle vir Homself vry te koop as ‘n volk, en om vir Homself naam te maak deur aan hulle grootse en wonderlike dade te doen, en aan u land, ter wille van u volk wat U vir U vrygekoop het van Egipte, van die nasies en die gode van Egipte? 24 U het u volk Israel vir U as volk gevestig vir altyd. U, Here, U het hulle God geword. 25 Here, God, doen dan nou die woord gestand wat U gespreek het oor u dienskneg en sy huis, vir altyd; doen wat U gesê het, 26 sodat u Naam vir ewig groot sal wees, en daar gesê sal word, ‘Die Here, Heerser oor alle magte, is God oor Israel.’ En wat die huis van u dienskneg Dawid betref, mag dit voor U in stand bly, 27 want U, Here, Heerser oor alle magte, God van Israel, het aan u dienskneg dit geopenbaar, en gesê, ‘’n Huis sal Ek vir jou bou.’ Daarom het u dienskneg die moed om hierdie gebed tot U te bid. 28 En nou, Here, my Heer, U is God, en u woorde is betroubaar. U het hierdie goeie woord oor u dienaar uitgespreek. 29 Wees dan nou bereid om die huis van u dienskneg te seën, sodat dit vir altyd voor U sal wees. U, Here, my Heer, het dit immers self gesê, en deur u seën sal die huis van u dienskneg altyd geseënd wees.”

God se liefde maak saak

Wat saak maak in ons lewe is die liefde van God, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy vir ons het.

Dit is waaraan hierdie vierde Sondag in Advent, die Sondag van Liefde, ons herinner. Want, hierdie liefde en beloftes is nie net vir Dawid bedoel nie, maar ook vir sy nageslag. Dit dra ‘n boodskap vir ons almal in Adventstyd.

God se liefde vir Dawid sê vir ons dat God omgee vir almal.

  • Soos God vir Dawid van skaapwagter tot koning laat vorder het, só sal Hy ook vir ons sorg in elke faset van ons lewe.
  • Soos God vir Dawid oorwinnings oor sy vyande bewerk het, só sal Hy dit ook vir ons doen in ons eie konflikte en stryd.
  • Soos God vir Dawid ‘n huis gebou het wat vir ewig voortduur, só sal Hy ons ook daarin insluit en in die werklikheid daarvan laat deel.

Dit is wat die vervulling van hierdie belofte in die geboorte van Jesus Christus, die Seun van God, vir ons gegee het. Dit is wat ons in Advent vier. Dit is hierdie goeie nuus wat ons die moed gee om aan God te bly vashou midde in die slegte nuus van hierdie krisisjaar. Soos God sy beloftes vir Dawid waargemaak het, sal Hy dit ook in Jesus vir ons waar maak. Want al die beloftes in die Skrif is in Christus ook op ons van toepassing (2 Kor 1:19-20).

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Boek

Onthou die boek wat ons gebruik: Jesus se geboorte en kinderverhale – volgens die vier Evangelies. Dit help jou om die storielyn van Jesus saam met jou kinders onder die knie te kry.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is gesluit tot in Januarie.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Slotlied

By God is ek tevrede, stil soos ‘n kind.

Vonkk 127 – By God is ek tevrede

Seën

En die gemeente sê:

Lied 189

Halleluja

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.