Skip to main content

Ons luister na God

Supernova_2005dh_and_Spiral_Galaxy_NGC_1559Ek lees graag.  Ek is mal oor boeke.  Ek is mal oor fiksie.  Ek is eintlik op die oomblik nog maller oor nie-fiksie.  En ek herlees baie keer boeke of dele van boeke sommer net vir die lekker.  Een van die boeke wat ek soms vat en weer dele daarvan herlees, is Bill Bryson se A Short History of Nearly Everything.  Hy skryf op só ’n toeganklike manier oor die wetenskap.  Hy brei uit oor die kosmos en die aarde en die atoomwêreld en dan nog die kleiner goed soos kwarke en dies meer.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS (Klik hier om die aanddiens weergawe te lees [Daniël bygewerk])

Verwelkoming

 • Video – Luister-Leef
 • Inskakeling vorms – 3 eredienste, 40 kleingroepe, 8 tribes (sirkels of grootgroepe): koffiekroeggie en koffiekroeg, lighthouse (tienerbediening), studente (studentebestuur is gekies, daar is soveel belangstelling, hulle moes ’n subkomitee aanwys!) om-en-om (werkende jongmense), Tiramisù, Klub 65 en die Huishulpe, 50+ bedieninge.
 • Uitnodiging na SG101 direk na diens, veral vir mense in bedieninge, maar enigiemand is welkom, sowel as vanaand voor kerk 17:30, Woensdag 18:00 vir PRST, en dan weer oor twee weke finaal die Sondag ná kerk en die aand voor kerk vir enigiemand wat nog nie een bygewoon het nie.

Votum en Seëngroet

Lofprysing

 • Liedboek 184:1,3,4 – “Lofsing die Here, die Ewige, sing tot sy ere!”
 • Liedboek 471 (x2) – “Soek allereers die koninkryk van God
 • Jeugsangbundel-1 No. 7 – “Loof Hom met die tromme, loof Hom met die harp

Kindertyd

Popcorn as metafoor vir luister – Annelet Slazus

Aanbidding

 • Liedboek 220: 1,3 – “Met ons harte sing ons Here, van u liefde meer en meer
 • Liedboek 524:3 – “Ek hoor U roep; ek ken u stem

Gebed

Skriflesing

 • Filippense 1:1-11

Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus.

Aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens.

2Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Danksegging en gebed vir die gemeente

3Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. 4In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, 5omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. 6Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

7Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. 8God is my getuie, Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart.

9Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 10sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, 11 en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.

Woordverkondiging

 • Ons luister na God (geloofsonderskeidend)

Ek lees graag.  Ek is mal oor boeke.  Ek is mal oor fiksie.  Ek is eintlik op die oomblik nog maller oor nie-fiksie.  En ek herlees baie keer boeke of dele van boeke sommer net vir die lekker.  Een van die boeke wat ek soms vat en weer dele daarvan herlees, is Bill Bryson se A Short History of Nearly Everything.  Hy skryf op só ’n toeganklike manier oor die wetenskap.  Hy brei uit oor die kosmos en die aarde en die atoomwêreld en dan nog die kleiner goed soos kwarke en dies meer.

Hy vertel ook die intriges agter al die ontdekkings.  Soos die groot klassieke wetenskaplike Isaac Newton uit die 17de eeu wat waarskynlik een van die briljantste mense is wat ooit gelewe het, maar ’n humorlose korrelkop was. Hy was ook blykbaar aandagafleibaar.  Een van die stories wat van hom vertel word, is dat hy smôrens sy voete van die bed sou afswaai en dan diep ingedagte raak oor iets wat hom te binne skiet en net daar bly sit.  Hy was ook doodgewoon eienaardig.  Hy het as student ’n nuwe wiskunde uitgedink, calculus (’n rekenmetode), maar vir niemand daarvan gesê nie vir 27 jaar lank! Dit word tot vandag toe gebruik!  En sy drie wette oor beweging is steeds een van die eerste dinge wat ’n mens leer in die natuurwetenskappe, waarskynlik sy grootste bydrae.

Ek lees baie keer ‘n bladsy of drie van Bill Bryson voor ek gaan slaap.  Maak sommer oop en blaai na iets wat my interesseer.  Dit is heerlik ontspannend.

Een van die stories – wat met ons onderwerp vandag verband hou – daarin fassineer my.  Dit is die verhaal van ’n predikant in Australië, Robert Evans.  Hy is mal oor die sterre, veral dooie sterre.  Hy neem sy teleskoop en kyk diep die verlede in.  En hy soek vir sterre wat sterf. Hoe weet hy wanneer hulle sterf?  Wel ’n ster wat sterf, ontplof en word ’n supernova, en dan verdwyn dit weer.  Binne ’n maand ná dit opgemerk is, verdwyn dit.  So, Robert kyk vir supernovas.

Hy is egter verstommend goed daarmee.  Daar is niemand in die wêreld wat beter as hy supernovas kan opspoor nie.  Om dit te verduidelik, gebruik Bill Bryson die volgende voorbeeld.  Verbeel jou jy neem ’n standaard eetkamertafel en jy gooi ’n swart tafeldoek daaroor.  Dan neem jy ’n handvol sout en versprei dit daaroor.  Die soutkorrels stel sterrestelsels voor.

Nou, verbeel jou jy het 1 500 sulke tafels, genoeg om 3 km ver langs mekaar te staan.  Af met die hele Admiralty laan van bo af regdeur die sirkel tot by die see.  Elkeen van die tafels het ’n handvol soutkorrels daaroor uitgesprei.  Vat dan EEN korrel sout en plaas dit op enigeen van die 1 500 tafels, sonder dat Robert weet waar dit is.  En laat hom by die lang ry tafels afstap om dié soutkorrel te soek.  En hy sal een kyk gee na die tafel waar jy die EEN soutkorrel neergesit het, en dit raaksien.

Daardie EEN soutkorrel is die SU               pernova.  Robert Evans sal dit raaksien.  Hoekom?  Want hy het sy oog geoefen om dit raak te sien.  Hy kyk daagliks na die sterrestelsels en het hulle só goed in sy geheue ingeprent, dat hy enige verskil onmiddellik raaksien.  Hy het natuurlik ook ’n verstommende geheue, maar daardie geheue kan net onthou wat dit gesien het.  Sy geoefende oog sien goed raak wat ek en jy nie sal kan raaksien nie.

Dit is dan ook die agtergrond vir die PowerPoint: supernova 2005df, Robert Evans se 40ste supernova ontdekking van 2005.  Hier is ’n foto van hom by die teleskoop wat hy gebruik.

Dit is waarom ek die Bybel lees.  Ek wil die Bybel só goed ken dat dit soos ’n huis raak waarin ek woon.  Elke boek in die Bybel raak vir my soos ’n kamer in die huis waarin ek woon.  Hoekom?  Want die Here praat deur Sy Woord.  Dit is ons belydenis.  Dit is ons belewenis.

 • Ja, God praat in die natuur en dit is wonderlik.  Dit bring rus.  Dit bring verwondering.  Dit gee jou soms ’n antwoord op iets waaroor jy worstel.
 • Ja, Hy praat deur gebeure in ons lewens. ’n Sameloop van omstandighede. Buitengewone goed wat met ons gebeur. Dit kan goeie goed wees.  Selfs slegte goed.  God is in alles betrokke. Ons kan daarop reken.
 • Ja, Hy praat deur ander mense.  Soms is dit kinders wat jou konfronteer met ’n diep waarheid.  Soms is dit ’n man op die straat.
 • Ja, Hy praat deur insigte wat kom wanneer ons bid.
 • Ja, Hy praat soms deur drome – as ek van leeus droom, weet ek ek moet afskaal.

En, ja, in elkeen van hierdie maniere is dit die Heilige Gees wat die groot vertaler is, wat ons help verstaan, wat ons oë oopmaak om te sien, wat ons ore wakker maak om te luister.

Maar die belangrikste manier waarop God praat, bly sy Woord.

Dit is ons tweede groot waarde in die gemeente: Ons luister na God. Ons fokus daarop om sy stem te hoor. Ons span ons in om sy stem te herken. Ons gee ons lewe om te doen wat Hy vir ons sê.  Ons luister na God.

Só, dit is waarom ek die Bybel lees.  Ek lees om die stem van God te kan herken.  Ek lees die NT om in die bekende omgewing van die evangelies die stem van Jesus te kan herken en

 • sy klem op geregtigheid in Matteus te hoor,
 • sy klem op dissipelskap in Markus beter te begryp,
 • sy klem op die betekenis van die evangelie vir die nasies in Lukas en Handelinge te hoor,
 • en sy klem op die diepte van ons geestelike verhouding met God in Johannes te begryp.

En dieselfde in die OT.

 • Ek lees om in die bekende omgewing van Genesis iets van God se betrokkenheid by die wêreld en families raak te sien.  Genesis is immers waar alles begin.
 • Ek lees Eksodus om die hoop op verlossing en die impak van bevryding te verstaan.
 • Ek lees Levitikus om beter ons onderlinge verhoudings te verstaan.
 • Ek lees Numeri om beter ons verskillende generasies te verstaan.
 • En ek lees Deuteronomium om beter die impak van oorsaak en gevolg op die lewe te verstaan, en baie spesifiek die impak wat die verlede en die toekoms op die hede het.

En so kan ek aangaan met die res van die 66 boeke wat daar in die Bybel is.  Elkeen kosbaar.  Elkeen belangrik.  Elkeen ’n plek waar ons God se stem herken en waar Hy met ons praat.

Dit is dus krities belangrik dat ons die Bybel sal lees sodat ons na God kan en sal luister.

En dit is waarom ons as gemeente so baie die Bybel lees.

 • Ons lees dit in die kategese.
 • Ons lees dit in die erediens.
 • Ons lees dit in ons stiltetyd.
 • Ons lees dit in ons kleingroepe.
 • Ons lees dit in die Bybelskool.
 • Ons lees dit in ons vergaderings.

Daar is eintlik amper nêrens waar ons nie op een of ander manier met die Bybel te make het en daarna luister om dit te leef nie. Ons is ’n gemeente van die Bybel.

Hoekom? 

1.  Wel, in die eerste plek om in ‘n verhouding met God te kan wees. Die Woord is God se stem aan ons, die Woord wat die kerk deur die eeue betuig het, dít is die Woord van God.  Hier hoor ons God soos op geen ander plek nie.  In die Woord hoor ons God se wil.  Hoor ons sy hart.  Kry ons die voorreg om in te skakel by wat Hy deur ons en saam met ons in hierdie wêreld wil doen.  En die doel van ons hele lewe, in die woorde van Paulus in Filippense een vers 11 is om “geheel en al in die regte verhouding met God” te wees.  Hy is ons lewe.  Hy moet ons gedrag en ons lewe bepaal.  Daarom lees ons die Woord.

2.  Maar, in die tweede plek lees ons die Bybel om vaardig te raak om sy stem te onderskei.  Want daar is ‘n Gees van waarheid en ‘n gees van dwaalleer, soos Johannes ons op ’n punt herinner (1 Joh. 4:6).  Daar is ook nie net die gevaar van ander stemme nie, maar ook om van ons eie stem. Ons eie behoeftes kan ons vermoë om te onderskei belemmer.

Ons moet leer om te onderskei, om die EEN soutkorrel raak te sien wat vir ons iets sê, wat vir ons God se stem word. En die Bybel help ons op ongelooflike seker manier om te kan onderskei.  Dit help ons die kaf van die koring skei, die sentrum van die periferie, die dinge waaroor ons mekaar moet vashou, en dié dinge waaroor ons maar mag verskil.  Bv. die Groot Gebod en die Groot Opdrag en die Groot Gebed is dinge wat ons saambind.  Wat ons eet of drink is van minder belang.

Hoe raak ons vaardig om na God se stem te luister, om te onderskei wat Hy sê?

1.  Wel, eerstens moet ’n mens sê, onderskeiding is ‘n gawe wat God gee (1 Kor. 12:10).  God gee onderskeiding.  Hy gee dit vir elke kind van God.  Dit is een van die groot voordele van die nuwe verbond, dat elkeen die Here kan hoor, nie net die priesters, profete, konings en wyses nie.

Ek is tans besig met die boek Jeremia.  En dit is dié boek in die Bybel wat vir ons die wisselwerking tussen God en ’n mens op die tafel sit.  Dit is asof ’n mens Jeremia se gebedsjoernaal lees, en agterkom hoe die gesprek tussen hom en die Here verloop.  ’n Mens leer soveel van hoe God met ons werk, hoe Hy ons inspan, wat Hy bereid is om te doen in antwoord op ons gebed.  Die ding van onderskeiding wat by Jeremia uitstaan, is wat die Here vir Hom sê oor die nuwe verbond, hoe dit met ons wat in daardie tyd lewe, sal wees:

Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here : Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die Here; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.” (Jer. 31:33-34).

Ons kan dus aanspraak maak op onderskeiding.  Ons kan onderskeiding van God verwag.  Ons kan dit van Hom vra.  Immers, “As een van julle wysheid kortkom, moet hy of sy dit van God bid, en Hy sal dit aan hulle gee, want God gee sonder voorbehoud en sonder om te verwyt,” so sê Jakobus 1:5.  Dit is die gebed wat God die maklikste verhoor.

En waar leer ons dit?  In die Bybel. Dit is die plek waar ons God die helderste hoor.  Dit is waar Hy vir ons die gawe van onderskeiding gee.

2.  In die tweede plek onderskei ons deur te lees, dit is half vanselfsprekend.

 • Ons leer deur die stories van die Bybel te ken en ons eie te maak.
 • Ons leer deur die Bybel saam met mekaar te lees. Ons het mekaar nodig om die volle betekenis van die Bybel te hoor.
 • Ons leer deur daaroor te reflekteer. Sonder nadenke kan die boodskap van die Bybel só maklik net vervliet, verdwyn, sy effek verloor.
 • Ons leer deur dit te gaan leef.  Sonder doen, help ons dink niks.

Ons is immers ’n gemeente wat Luister EN Leef.  Ons het al baie maniere van Bybellees behandel, maar die een wat die meeste ingeburger is by ons, is rus, hoor, leef, of afgekort na twee fases: luisterleef, ons roeping en ons visie.  Ons kleingroepmateriaal is so uitgewerk, en ons beveel dit oral aan.

3.  In die derde plek onderskei ons deur te groei in die liefde, en dit is nou wat Filippense op die tafel sit.  In vers 9 bid Paulus dat die gemeente sal groei in die liefde. Dit is dus liefde wat nie uit hulleself kom nie, maar aan hulle geskenk word as ‘n gawe van Christus, daarom gee Paulus nie aan die gemeente net die opdrag om hierin te groei nie, maar bid hy dat dit inderdaad met hulle sal gebeur, dat hulle vol van God se liefde sal word.

Kom ons luister net weer wat Paulus sê:

9Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 10sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, 11 en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.

Paulus bid dus dat die gelowiges se liefde só sal toeneem – en dan spesifiek in betekenisvolle kennis (dit is wat hy bedoel met begrip – dit is om insig en praktiese kennis op te doen) en diep onderskeiding (dit is wat hy bedoel met ’n fyn aanvoeling – dit is om ’n diep begrip geoefen deur ervaring met die kennis wat ons opdoen, te ontwikkel).  Dan, sê Paulus, sal hulle die dinge kan onderskei waarop dit regtig aankom – as hulle kennis groei en hulle deur ervaring diep kan onderskei waarop dit werklik aankom.

Gelowiges moet dus reflekteer oor wat hulle lees en hoor en ervaar sodat hulle betekenisvolle kennis kan opdoen, kennis wat hulle sal help om te leef.  En hulle moet oefen om ’n fyn aanvoeling te ontwikkel vir wat dit prakties beteken, hoe dit uitgevoer kan word.  En dit kan jy eintlik net doen deur wat jy gehoor het, te gaan doen.  Dit is immers hoe volwassene leer: doen, dink, doen dink.

Kortom, Paulus sê eintlik vir hulle dat hulle na God moet luister (kennis opdoen) en in liefde moet leef (met ’n fyn aanvoeling doen wat hulle gehoor het).

Deur te luister en te leef sal hulle visie soos ’n dataprojektor se lens verhelder en skerper gefokus word om regtig dié dinge te doen waarop dit werklik aankom. Dan sal hulle ingeligte en goeie keuses kan maak deur te onderskei wat God se wil is, gegrond op ʼn liefde wat groei deur kennis en onderskeiding.

Ek sluit af

Die doel van Bybellees, om na God te luister, is natuurlik in die eerste plek doodgewoon persoonlik.  Dit is om in jou menswees geheel en al in die regte verhouding met God te staan, in die woorde van een van die kommentare (Hawthorne) “the best people possible” te wees.  Niks vervang dit nie. Niks kom naby dit nie.  Deur die Woord en die Gees skakel ons in by God se pad vir ons in hierdie wêreld.

Die doel van Bybelllees, om na God te luister, is om in die tweede plek op ’n ander manier as gemeenskap van gelowiges, d.w.s. publiek, te leef.  Dit is om as gemeenskap van gelowiges só te leef en lief te hê dat dit tot eer en lof van God sal wees, om as gemeenskap van gelowiges in die woorde van Hawthorne “the best choices possible” te maak. En niks kom naby die rol wat die Bybel speel in ons luister na God nie, vir drie millennia al.  Dit het die toets van die tyd deurstaan.

Daniël

Ek wil vanaand uitbrei oor ’n baie spesifieke manier waarop ’n mens die Bybel kan gebruik om God se wil agter te kom en dít dan te bid.  Ons gaan leer by Daniël (Dan. 9) wat betrokke geraak het by ’n intense gebedsaksie op grond van die belofte van die einde van die ballingskap wat hy in  Jeremia gelees het en die wonder van gebedsverhoring beleef het.  Meer nog wat die wonder van die aankondiging van die Messias wat gaan kom, beleef het.

Gebed

Dankoffer

Uitsendingslied

 • Luisterlied – “Ek wil U hoor, ek wil in stilte by U rus

Seën

Amen

 • Luisterlied refrein – “God praat, God praat
View all posts in this series

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.