Vreugde vir Volgelinge – Matteus 2:1-12

Tema: Vreugde vir Volgelinge – Matteus 2:1-12
Epifaniefees 3 Januarie 2021 Somerstrand Youtube 09:00

Verwelkoming

Verjaarsdae

Sewe lidmate verjaar vandag! ‘n Rekord getal! Baie geluk Alexa Barnard, Ruan Botha, Imke Bruwer – sy is 3 jaar oud vandag – Marlene Cilliers, Magriet Honiball, Nina le Roux – sy word 10 jaar oud vandag – en Reinecke Parsons.  Hierdie week verjaar Stephanie Deyzel ook. Sy word 13 jaar oud.

Youtube

As jy hou van ons eredienste op Youtube is jy welkom om in te teken met die rooi subscribe knoppie.

Toetrede

Lied 284 – Laat Heer u vrede deur my vloei

Votum en seëngroet

Loflied

Lied 505 – Jesus, U gaan voor

Gebed

Skriflesing en prediking

Matteus 2:1-12

Sterrekenners uit die Ooste

Die verhaal van die wyse manne, die sterrekenners, is baie bekend. Kom ons lees dit weer met begeleidende prente van freebibleimages.org:

2:1 Jesus is in Betlehem, Judea, gebore, in die dae van koning Herodes, en kyk, daar het sterrekenners uit die Ooste
in Jerusalem aangekom.
2 Hulle het gevra: “Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien, en ons het gekom om eer aan Hom te bewys.”
3 Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom.
4 En nadat hy al die leierpriesters en skrifkenners uit die volk bymekaargeroep het, het hy by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word.
5 Hulle het vir hom gesê: “In Betlehem, Judea, want so staan daar deur die profeet geskryf, 6 “ ‘En jy, Betlehem, in die grondgebied van Juda, jy is glad nie die geringste onder die regeerders van Juda nie; want uit jou sal daar ‘n leier kom wat my volk Israel as herder sal lei. ’ ”  (Miga 5:1; 2 Sam 5:2)”
7 Daarop het Herodes die sterrekenners in die geheim ontbied, noukeurig by hulle navraag gedoen oor wanneer die ster verskyn het, 8 en hulle toe na Betlehem gestuur met die opdrag: “Gaan vind noukeurig alles oor die Kindjie uit; en wanneer julle Hom gekry het, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en aan Hom eer bewys.”
9 Nadat hulle gehoor het wat die koning sê, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien het, het voor hulle uit beweeg totdat dit tot stilstand gekom het reg bo die plek waar die Kindjie was. 10 Toe hulle die ster sien, het hulle ‘n onbeskryflike groot vreugde ervaar.
11 Nadat hulle die huis binnegegaan het, het hulle die Kindjie by Maria, sy moeder, gesien en neergekniel en aan Hom eer bewys.
Toe het hulle hulle skatte oopgemaak en vir Hom geskenke aangebied:
goud,

 

wierook
en mirre.
12 En omdat hulle in ‘n droom ‘n waarskuwing van God ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met ‘n ander pad langs na hulle land teruggegaan. (2020-vertaling)

Vervulling van Jesaja 60

Die eerste ding wat my tref in hierdie verhaal is die vervulling in Matteus 2 van die profesie in Jesaja 60. Die profeet het eenmaal aangekondig dat die Lig van God sal kom, dat die heerlikheid van die Here sal skyn oor Jerusalem. Ons lees in Jesaja 60 vers 3 en vers 6:

3 Nasies sal na jou lig trek, en konings na die helder lig van jou sonsopkoms … 6 ‘n Magdom kamele sal jou oordek, jong kamele uit Midian en Efa. Almal uit Skeba sal kom. Goud en wierook sal hulle dra; die goeie nuus van die Here se lofwaardige dade sal hulle verkondig. (Jes 60:3,6 – 2020-vertaling)

Dit is wat nou hier met die geboorte van Jesus gebeur. Ons lees in Matteus van dieselfde lig waarvan Jesaja praat. ‘n Lig wat die nasies uit die ooste na Jerusalem toe trek. Hulle ry op kamele soos Jesaja voorspel het, en bring goud en wierook as geskenke. En hulle sal hierna – soos Jesaja dit voorspel het – die goeie nuus, die evangelie, van die Here se lofwaardige dade verkondig.

Presies wat ons in die verhaal van Matteus lees. Die sterrekenners kom agter die lig – die ster – aan na Jerusalem. Hulle ry op kamele en bring goud en wierook, geskenke vir ‘n koning.

Daar is geen ander geloof in die wêreld wat aanspraak kan maak op beloftes wat eeue gelede gemaak is, en dan in vervulling gaan presies soos dit voorspel is nie. Geen ander godsdiens nie.

Dit vervul ‘n mens met ontsag en dankbaarheid. Dit gee ‘n mens moed dat as ons die ander beloftes wat God vir ons gee in die Skrif gaan vasgryp, Hy op dieselfde wyse as hier met die sterrekenners die beloftes in vervulling sal laat gaan.

Die sterrekenners het gekom om Hom eer te bewys

Dit tweede ding wat my tref is die verskil in die reaksie van die mense wat hierdie gebeure beleef het. Aan die een kant kom die sterrekenners om die koning van die Jode eer te bewys:

2 “Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien, en ons het gekom om eer aan Hom te bewys.”

Ons weet min van sterrekykers af. In die oorlewering van die geskiedenis het hulle name gekry, Caspar, Melchior en Balthasar. Maar wat ons weet, is genoeg. Hulle het net een doel voor oë gehad. Hulle wou hierdie koning opspoor, die koning van die Jode wat in Israel gebore is. En hulle wou Hom eer bewys. Hulle het sy ster gesien, hulle het berekeninge gemaak, en besef by dié koning moet hulle uitkom.

Herodes wil ook gaan en Hom eer bewys

Aan die ander kant is daar Herodes en die mense van Jerusalem. Wanneer Herodes hoor dat die Skrif aandui dat hierdie koning in Betlehem gebore sal word, roep hy die sterrekenners in die geheim en beveel hulle:

8 “Gaan vind noukeurig alles oor die Kindjie uit; en wanneer julle Hom gekry het, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en aan Hom eer bewys.”

En op die oog af klink dit reg. Herodes stry nie met die sterrekenners of die baba ‘n koning is of nie. Hy wys hulle nie daarop dat hy self ‘n koning is nie, en dat dié nuus nie eintlik welkom is in sy koninkryk nie. Herodes klink dus heeltemal beskaafd en betrokke. Dit is waarom die sterrekenners aanvanklik nie onraad vermoed nie.

Maar, sy geweld is onder die oppervlak. Sy motiewe is geheim. Sy voornemens is weggesteek vir die publiek. Sy planne is weggesteek vir die wyse manne.

Dit kom eers ‘n tyd hierna na die oppervlak. Toe alle kinders onder twee jaar dit nie lank hierna nie moes ontgeld. Herodes se antipatie, sy afkeer, sy weersin in hierdie Christus dryf hom tot die uiterste vorm van teenstand. ‘n Kindermoord.

Die leierpriesters en skrifkenners reageer nie

Die mees ontstellende in die gedeelte is die reaksie van die leierpriesters en skrifkenners. Hulle is tevrede om Herodes te help om die Bybel te lees, om die regte antwoord daarin te vind, en dan terug te sit en niks te doen daaraan nie.

Hulle lê die profesie in Miga 5 uit dat die Christus in Betlehem gebore sal word. Maar, verstommend, die priesterhoofde en skrifkenners gaan kyk nie eers of daar iemand in Betlehem is nie. Net 8 km suid van Jerusalem. ‘n Paar uur se reis. Hulle mis die kairos, die beslissende moment van die wêreldgeskiedenis, heeltemal.

Herodes reageer darem nog, al is dit brutaal en vyandig. Die priesterhoofde en skrifkenners reageer egter glad nie. Geen antipatie nie. Net apatie. Onverskillig. Lusteloos. Belangeloos.

Soos Johannes later sou skryf aan die gemeente van Laodisea:

15 Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! 16Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.”

Watter tragedie. Watter ramp.

Die sterrekenners ontmoet die Koning in die krip

Dit is daarom só ‘n troos om te lees dat die sterrekenners uiteindelik by die huis in Betlehem die Here Jesus self ontmoet.

Vreugde vir Volgelinge

Matteus sê:

10 Toe hulle die ster sien, het hulle ‘n onbeskryflike groot vreugde ervaar. 11 Nadat hulle die huis binnegegaan het, het hulle die Kindjie by Maria, sy moeder, gesien en neergekniel en aan Hom eer bewys.

Die sterrekundiges ervaar ‘n onbeskryflike groot vreugde. Die teks sê: “hulle was bly met ‘n baie groot blydskap”. Hulle het voor Jesus neer gekniel, aan Hom eer bewys, Hom eer bewys.

En meer nog:

Toe het hulle hulle skatte oopgemaak en vir Hom geskenke aangebied: goud, wierook en mirre.

Hulle word daarmee getuies van die wonder van Betlehem, van die Verlosser van die wêreld, die Een wat sy koninkryk kom vestig, en die poorte van die hel sal dit nie kan uitwis nie.

Hoe het die sterrekenners dit reggekry? Hoekom kon hulle slaag waar Herodes, die leierpriesters en skrifkenners so liederlik gefaal het?

God het hulle begelei

Dit gebeur duidelik aan die een kant, as ‘n mens die teks goed lees, omdat God self hulle begelei het daarheen:

  • God is betrokke in die bekendstelling van die geboorte van die Koning deur die ster – in die natuur. Hulle sou nooit van die Kind geweet het as dit nie vir die ster was nie.
  • God is betrokke by die profesie 8 eeue terug – in die Skrif. Jesaja 60 en Miga 5. Hulle sou nooit die kloutjie by die oor kon kry as hulle nie die Skrif gelees het nie.
  • God is betrokke deur drome – in die lewe. Hulle sou nooit die fyner nuanses van hulle besluite kon maak as hulle nie deur God self gelei is nie.

Hulle het nougeset gehoorsaam

Maar, dit is ook duidelik aan die ander kant dat sonder die sterrekenners se besluit om nougeset gehoorsaam te wees na wat hulle in die natuur, in die Skrif en in die lewe waargeneem het, niks daarvan sou gekom het nie. Die sterrekenners kom tot hierdie ontmoeting omdat hulle sonder huiwering besluit om op te tree volgens die lig wat hulle het. Hulle sien die ster, hulle oorweeg die betekenis, hulle bereken hulle optrede, en hulle voer hulle planne nougeset uit. Jesus word vir hulle ‘n werklikheid deur te luister en te gehoorsaam.

Apatie lei tot antipatie

Anders as die skrifkenners en ander ingeligtes in Jerusalem. Die leierpriesters en skrifkenners mis die betekenis van die gebeure, al het hulle min of meer dieselfde inligting as die sterrekundiges gehad. 8 km skei hulle van lewensverandering. Twee uur se stap. 12 minute se ry met ‘n motor.

Hoe is dit moontlik dat die ingeligtes nie tot aanbidding kom nie? Hoekom het hulle – deel van die binnekring – gefaal waar vreemdelinge – buitestaanders – geslaag het?

Want die leierpriesters en skrifkenners hoor sonder om iets daaraan te doen. Trouens, Herodes besluit om Jesus dood te maak, omdat hy in die jong kind ‘n bedreiging vir sy koningskap sien.

Apatie – die onverskilligheid en lusteloosheid van die kenners – en antipatie – Herodes se afkeer en weersin in die Kind – kos jou die belewenis van God se werklikheid.

Trouens, apatie lei uiteindelik ook tot antipatie, want toe die volwasse Jesus se bediening die priesterhoofde en skrifkenners bedreig, het hulle Hom aan ‘n kruis laat vasspyker. Onverskilligheid lei tot afkeer en weersin en teenstand. Wanneer jy niks doen nie, kan jy later niks anders doen as teenstaan nie.

Dit is nie anders vandag nie.

Jy kan deel wees van die binnekring en nooit tot insig kom nie, weens jou onverskilligheid en lusteloosheid. Apatie is ‘n siekte van ons tyd. Geen openlike weerstand nie, maar ook geen aktiewe dissipelskap nie.

Jy kan deel van die binnekring wees, maar eintlik daarop uit wees om die boodskap van Jesus te verander of te verwerp, sodat jy dit nie hoef te gehoorsaam nie. En die Skrif waarsku jou met hierdie verhaal, as jy nie volhard in jou toewyding nie, sal jy uiteindelik die boodskap van die evangelie weerstaan.

Maar, ek is van beter oortuig van julle, soos die skrywer van die Hebreërbrief op ‘n punt skryf aan sy gemeente, as hy hulle waarsku om nie afvallig te raak nie (Hebr 6:9).

Vreugde vir Volgelinge

Ek nooi jou uit om aan die begin van hierdie jaar na te dink oor hoe God jou al begelei het in die verlede om sy werklikheid te beleef. Deur die natuur. Deur alledaagse gebeure. Deur die Skrif. Deur ander se invloed.

Dit is hoe God nog altyd met sy mense gewerk het. Hy werk deur die natuur, maar dit is altyd onvolledig. Hy werk deur die Skrif. Dit laat alles sin maak. Dit is die helderste Woord van God. Maar, Hy werk ook deur gebed en insigte en ingewings, deur die vrede in die hart (Kol 3:15), soos Hy deur die Heilige Gees ons begelei.

Dink na oor jou eie ervarings van God en hoe Hy jou tot hier gelei het. Dink ook na oor die rol wat jou gehoorsaamheid al dan nie daarin gespeel het. Ek dink jy sal saamstem dat dit was wanneer jy gekies het om te reageer, besluit het om God se leiding ter harte te neem, inderdaad daarvolgens opgetree het, dat Hy ‘n al hoe groter werklikheid geword het. In alles wat met jou gebeur.

Laat die verhaal van die sterrekenners jou dan motiveer om met meer aandag te luister na wat die Here tans vir jou sê en begin tree vir tree, volgens die lig wat jy het, stap op die pad wat die Here aandui. Hy wil jou intrek in die werklikheid van ‘n lewe saam met Jesus, om Hom bó alles en met jou hele lewe, te dien.

Dit is waarin die vreugde lê hierdie jaar. Om die Here te volg. Om tree vir tree saam met Hom hierdie jaar binne te stap.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is gesluit tot in Januarie.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Slotlied

Vonkk 159 – Heer, ons dink aan Afrika

Seën

En die gemeente sê:

Lied 314

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.