God hou ons vas – Psalm 139

Tema: God hou ons vas – Psalm 139
17 Januarie 2021 Somerstrand Youtube 09:00

Verwelkoming

Psalms

Ek is besig met ‘n mini-reeks oor die Psalms. Vandag kom Psalm 139 aan die beurt. Met Dawid wat hom verwonder aan God se alomteenwoordigheid EN aan die wonder van sy eie bestaan. Elke dag daarvan is vooraf in God se boek opgeteken.

Ek wil jou uitnooi om hierdie week te vertoef by hierdie Psalm. En toe te laat dat die verwondering oor God se grootheid in jou groei. Maar, terselfdertyd dat die verwondering oor jou eie menswees sal groei. En dat jy al hoe meer tyd in aanbidding voor God sal deurbring hierdie jaar.

Ek het ‘n playlist geskep vir musiek wat jy kan gebruik. So 45 van ons Liedboek en Vonkk liedere soos uitgevoer deur ons koor en gemeente. Jy is welkom om dit in jou stiltetyd te gebruik.

Verjaarsdae

Pieter Cilliers en John-James Jacobs verjaar vandag. Baie geluk. Schalk van der Merwe word hierdie week 8 jaar oud. Baie seën vir jou.

Youtube

As jy hou van ons eredienste op Youtube is jy welkom om in te teken met die rooi subscribe knoppie.

Toetrede

Lied 117 – Loof die Heer!

Votum en seëngroet

Loflied

Lied 442 – Gees van God wat in my woon

Gebed

Skriflesing en prediking

Psalm 139 is vir my heilige grond.

Die wonder van God

Aan die een kant besing dit die wonder van God se intieme betrokkenheid by ons maak nie saak waar ons ons bevind nie.  God is alomteenwoordig by ons en vir ons.  Vers 1-12:

139:1 Vir die musiekleier . Van Dawid. ‘n Psalm.

Here, U ondersoek my en U ken my. 2 U is die een wat my sit en opstaan ken; U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. 3 My omswerwinge en waar ek rus – U het dit afgemeet; al my paaie is aan U bekend. 4 Ja, daar is nog nie ‘n woord op my tong nie, kyk, dan ken U, Here, dit volledig! 5 Van agter en van voor omsluit U my; U plaas u handpalms op my. 6 Om dit te verstaan, is ‘n te groot wonder vir my; dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie. 7 Waarheen kan ek gaan, weg van u Gees; waarheen kan ek vlug, weg van u teenwoordigheid? 8 Klim ek op na die hemel – U is daar; gaan lê ek in die doderyk – ook daar is U! 9 Neem ek die vlerke van die daeraad, gaan woon ek by die einde van die see; 10 ook daar sal u hand my lei, u regterhand my vashou. 11 En al sê ek, “As duisternis my maar net wil verberg en die lig om my nag word”, 12 is selfs duisternis nie vir U donker nie, maar skyn nag so lig soos die dag, is die duisternis soos die lig.

Niks is vir God verborge nie.  Die Here sien dwarsdeur ‘n mens: “U ondersoek my en U ken my”.  Dit is waar van alle aksies (sit en opstaan), gedagtes (”van ver af verstaan U wat ek in gedagte het”), reise (“U het dit afgemeet”), en woorde (“U ken dit volledig”).

Die Here omsluit ons van alle kante en sy hand is te alle tyd op ons soos ‘n pa wat sy handpalms op sy peuter hou om hom reg op te hou en te ondersteun.

Al die werkwoorde in die eerste ses verse is in die teenwoordige tyd.  Die Psalmis is nie net as’t ware uit vorige ervaring bewus van God se intieme kennis van en betrokkenheid by hom nie.  Dit is iets wat van oomblik tot oomblik in sy lewe gebeur.  God is nader aan ons as wat ons bewussyn kan inneem: “Om dit te verstaan, is ‘n te groot wonder vir my; dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie.”

God is nie net so naby aan ons dat ons nie van Hom af kan wegkom nie.  Hy is oral waar ons sou wou wegvlug van Hom af, in die hemel, in die doderyk, aan die einde van die see, in die dag en in die nag, selfs in die duisternis wat as die plek gereken is waar God nie aanwesig sou wees nie. God is alomteenwoordig deur sy Gees.

Die besef is natuurlik tegelykertyd ‘n verskrikking en ‘n vertroosting.

  • Vir die goddelose is dit ‘n onrusbarende werklikheid.
  • Vir die gelowige is dit ‘n gerusstellende werklikheid. Want God is alomteenwoordig by ons en vir ons waar ons ook al mag gaan.

Die wonder van menswees

Aan die ander kant besing Dawid die wonder van menswees: “omdat ek ‘n ontsagwekkende wonderwerk is.” Vers 13-18:

13 Dit is immers U wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. 14 Ek prys U omdat ek op ‘n ontsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is u werke en ek besef dit maar te goed. 15 My skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. 16 U oë het my vormloosheid gesien. En in u boekrol is hulle almal opgeteken – dae wat beplan is, toe nie een daar was nie. 17 En vir my, hoe kosbaar is u gedagtes, o God – hoe oorweldigend is die volle getal daarvan! 18 As ek dit tel, is dit meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek steeds by U.

God se betrokkenheid kom eintlik van voor ons geboorte af en strek tot aan die einde van ons lewe, “nou en vir ewig”.  God se beplanning van ons ontstaan en ontwikkeling is dus omvattend, en uit die NT weet ons nog helderder dat dit selfs ná die dood voortgaan in die ewige lewe.

God het ons gevorm in die moederskoot – daarvoor loof die Psalmis Hom: “omdat ek ‘n ontsagwekkende wonderwerk is.”  Dit sluit sy binnekant of gewete in – die betekenis wat aan die niere gekoppel is (vers 13) – interessant genoeg iets wat dus gereken word as geskep selfs voorgeboortelik, en iets wat God gee, nie net iets wat deur die samelewing gevorm is nie.

Dit sluit sy skelet in, die deel van sy liggaam wat struktuur aan die tapisserie van menswees gee.  Dit sluit uiteindelik ook al sy lewensdae in wat in God se boek opgeskryf is – “dae wat beplan is, toe nie een daar was nie”!

‘n Mens kan hier iets raaksien van die feit dat elkeen van ons ons oorsprong in God se gedagtes het.  God het ‘n prentjie van ons gehad, vóór ons nog daar was, en ons toe geskep daarvolgens.  Dit is waarom die Psalmis sê, dat hy wonderlik is, soos God hom gemaak het, en dat God se gedagtes vir hom wonderlik is.  Dit is eintlik net ‘n ontsagwekkende oorweldigende bewussyn.  Of hy slaap en of hy wakker is, hy is altyd in God se gedagtes – en God is altyd in sy gedagtes.

Dawid bid vir God se eer

Dié twee waarhede ontlok twee gebede by die Psalmis.  Hy wil in die eerste plek God se eer ten alle koste beskerm en verklaar dat God se vyande ook sy vyande sal wees.

19 As U, o God, goddeloses maar wou ombring! Manne wat bloed vergiet, gaan weg van my af! 20 Dit is hulle wat valshede oor U verkondig, u vyande wat die stem tevergeefs verhef. 21 Sou ek u haters nie haat nie, Here, in hulle wat teen U opstaan, nie ‘n weersin hê nie? 22 Ek haat hulle met ‘n intense haat; vyande het hulle vir my geword.

Hy wil God se eer ten alle koste beskerm en verklaar dat God se vyande ook sy vyande sal wees.  Hy wil met goddelose mense niks te doene hê nie.  Hulle is immers bloeddorstig en bedrieglik, mense wat teen God opstaan en sy vyande is.  Die Psalmis identifiseer dus volledig met God self en wil dus niks te doene het met enigiemand wat hom van dié lojaliteit kan wegskeur nie.

Lei my op die ewige pad

Hy wil in die tweede plek absoluut getrou en lojaal aan God leef en vra dat God se ondersoekende teenwoordigheid hom op die beproefde pad sal lei.

23 Ondersoek my, o God, en ken my hart; toets my, en ken my ontstellende gedagtes. 24 Kyk of ek nie op ‘n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad.

Die “pad van verdriet” kan ook vertaal word as die “pad van afgodery”.  As ‘n mens dit vertaal met: “pad van verdriet” dan dui dit op dinge wat pyn kan veroorsaak. En hy bid dat die Here hom wysheid sal gee om dit te vermy. As ‘n mens dit vertaal met: “pad van afgodery” dan fokus Dawid die aandag op dinge wat afvalligheid kan bring. En vra hy dat die Here hom sal beskerm om op enige manier van God afvallig te word.

Daarteenoor vra Dawid dat God hom op die “ewige pad” sal begelei.  Vorige vertalings het gepraat van die “beproefde pad” (“ancient way”), maar die woord ‘ôlâm word hier in sy basiese betekenis gebruik van “ewig” of “altyd”. Dws die pad wat vir altyd sal hou. Die pad wat die toets van die tyd sal deurstaan. Die pad wat van altyd af die regte een was, en wat vir altyd sal hou.  Dit is dié pad waarop die Psalmis begelei wil word.

God sal ons vashou

Die boodskap van Psalm 139 is dat God ons ken. Ons is ingeskryf in sy boek. God weet van ons. God is met ons.

Ook in die tyd van die koronavirus. God kan ons van voor ons geboorte af. Ons is nie slawe van vrees of onsekerheid nie. God sal ons hierdie jaar vashou en ons deur elke krisis dra. Ons kan ons vertroue in Hom stel en die toekoms met rus, kalmte en vrede in ons gemoed tegemoet gaan.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is weer oop op Dinsdae en Donderdae 09:00-12:00.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Slotlied

Vonkk 85 – Here, ons Here (Ps 8)

Seën

En die gemeente sê:

Lied 314

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.