03 Bely

 

 

Al die video’s in die reeks is op hierdie Playlist by Youtube.

As ons regtig tot stilstand gekom het in ons aanbidding en wag op die Here, is dit vanselfsprekend dat ons bewus kan raak van ons eie sonde. Dit is die derde element van ons gebed.

Die Bybel praat op baie plekke daaroor dat ons sonde ‘n hindernis is om God se teenwoordigheid te ervaar.

1 Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te verlos nie, sy oor is nie hardhorend, sodat Hy nie kan hoor nie. 2 Maar julle sondeskuld, dit het skeiding gebring tussen julle en julle God. Julle sondes het Hom sy gesig vir julle laat verberg, sodat Hy nie luister nie. (Jes 59:1-2)

Daarom moet ons die sondes voor die Here bely sodat ons met vrymoedigheid die ander dinge in ons gebed voor Hom kan bring.

Die psalmis bely in Psalm 66 dat as hy sonder berou oor sy sonde na God toe gekom het – soos die 1933/53-vertaling dit vertaal: “as hy ongeregtigheid bedoel het in sy hart” – dan sou God nie na hom geluister het nie:

18 As ek my sonde weggesteek het, dan sou die Here nie gedoen het wat ek gevra het nie.” (Ps 66:18 – ABA)

En in die tweede bundel van spreuke van Salomo – Spreuke 25-29 – wat deur koning Hiskia se amptenare versamel is in die 8ste eeu vC, waarsku Salomo ons in hoofstuk 28:9:

9 Wie sy oor wegdraai, sodat hy nie na die wet hoef te luister nie – selfs sy gebed is afstootlik. (Spr 28:9)

Sonder respek vir die wet van die Here is ‘n mens se gebed tevergeefs, sê Salomo. God luister nie na mense wat doelbewus sondig nie. ‘n Mens kan immers nie tegelykertyd die Here en sy wil ignoreer, en steeds Hom vir leiding, beskerming of sorg vra nie. Dit pas net nie.

Jakobus waarsku daarom in die NT gelowiges dat hulle reg moet bid, dws vanuit die regte verhouding met God, moet bid (vgl Jak 4:1-10). Ons begeertes voer oorlog in ons binnekant. En dit keer dat God vir ons die dinge gee wat ons van Hom vra. Vers 3:

3 Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in julle wellus kan deurbring.

Ons moet besef dat só ‘n manier van bid, verraai dat ons vriendskap met die wêreld soek, eerder as vriendskap met God. En vriendskap met die wêreld is, in God se oë, vyandskap met Hom. Vers 5:

5 of dink julle dat die Skrif verniet sê dat God hunker met besitlikheid na die gees wat Hy in ons laat woon het?

Vriendskap met die wêreld, ‘n fokus op eie begeertes, is afgodery, ‘n verheerliking van die self. En daarmee ‘n oortreding van die tweede gebod, die verbod op afgodery, wat steeds geldig bly in die lewe van NT gelowiges (Eks 20:5).

Jakobus se raad is eenvoudig. Vers 8:

8 Nader tot God, dan sal Hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte, dubbelhartiges! … 10 Verneder julle voor die Here, dan sal Hy julle verhoog.

Dit is waarom Jesus ons in die Ons Vader hierdie belangrike gebed geleer het:

12 En vergeef ons ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. (Matt 6:12)

Want, die belofte is dat God dié gebed hoor en dat Hy presies gee wat ons vra, vergifnis.

9 As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, en daarom sal Hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. (1 Joh 1:9)

Die woord wat Johannes hier gebruik vir belydenis is homologeō. Dit beteken om met God saam te stem, om sy oordeel oor iets wat verkeerds is, te aanvaar. Om te buig voor sy gesag, en nie jou eie opinie te vorm oor wat reg en wat verkeerd is nie.

Skuldbelydenis is om jou skuld in belydenis teenoor Hom te erken, soos jy God se heiligheid in aanbidding erken het. Trouens, skuldbelydenis sluit in dat jy van God vra om selfs dinge aan die lig te bring wat jy nie voorheen as sonde raak gesien het nie.

Dawid stel dit só in Psalm 139:

23 Ondersoek my, o God, en ken my hart; toets my, en ken my ontstellende gedagtes. 24 Kyk of ek nie op ‘n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. (Ps 139:23-24)

Die wonder van skuldbelydenis is dat dit jou gewete skoonmaak en jou vrymoedigheid gee om te vorder in jou gebed.

Dick Eastman sê van sondebelydenis:

“It clears the conscience of faith-killing guilt and opens the heart to truly believe God will hear our petitions.”

Die belofte van God is dat Hy ons vergewe. Die bloed van Jesus Christus reinig ons. Met die gevolg dat God glad nie meer aan ons sondes en ons wettelose dade dink nie, soos Hebreërs 10 dit vir ons verklaar (Hebr 10:17).

Dit is dan wat ons vrymoedigheid het om in te gaan in die heiligdom langs die nuwe en lewende weg wat Christus vir ons geopen het deur sy kruisdood om met God gemeenskap te hou.

22 Laat ons daarom ingaan met ‘n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van ‘n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water.

Prakties

Jy kan doodgewoon die Here vra om jou sondes aan jou te openbaar sodat jy daarvoor om vergifnis kan vra. Dit is waarom die Heilige Gees aan jou gegee is, om jou van sonde te oortuig (Miga 3:8; Joh 16:8-11).

Dink na oor die afgelope dag of langer en bely voor die Here waar jy gesondig het in gedagtes, woorde of dade. Onthou ook die sondes van versuim (Deut 23:21; Hebr 10:25).

Jy kan ook by die groot gebede om vergifnis van die groot gebedshelde in die OT aansluit. Die skuldbelydenis van Esra 9 oor die immoraliteit van die volk. Die skuldbelydenis van die Leviete dat die volk die wet nie meer hou nie in Nehemia 9. En die skuldbelydenis van Daniël 9 van die sonde van die volk in voorbereiding vir sy gebed dat God se belofte van ‘n terugkeer sal waar maak, ‘n teks waarby ons later in ‘n bietjie meer detail sal stilstaan..

Ek gaan vandag die bekende Psalm 51 van Dawid gebruik om jou in sondebelydenis te begelei. Ek gee in die geskrewe teks op die webtuiste ‘n paar ander opsies om in die toekoms te gebruik.

Ek gaan telkens ‘n paar verse uit die Psalm lees en dan stilte gee met musiek op die agtergrond (Poignant Underscore) dat jy die woorde kan gebruik om jouself voor die Here te ondersoek en jou sonde teenoor Hom te bely. Aan die einde sluit ek af met die laaste deel van die Ons Vader.

Gebed

Ons begin met ‘n vers wat jy kan gebruik om jou skuld te bely.

3 Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde; wis my oortredings uit volgens u groot ontferming.

Stilte

Nou volg twee verse om vergifnis en herstel uit dieselfde Psalm:

12 Skep ‘n rein hart vir my, o God, vernuwe ‘n bestendige gees in my binneste. 13 Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie; en moet u Heilige Gees nie van my wegneem nie. (Ps 51:12-13)

Stilte

13 Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. (Matt 6:13)

Opsies vir die toekoms

Jy kan ook die volgende Psalms gebruik vir skuldvergiffenis, die sogenaamde sewe boete Psalms: Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143.

Die vierde gebed is Bid die Woord.

Al die video’s in die reeks is op hierdie Playlist by Youtube.

View all posts in this series

Comments (2)

  • Môre-môre!

    Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

    Seën daarop toegebid
    Mariette

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.