Krag en vrede – Psalm 29

Tema: Krag en vrede – Psalm 29
10 Januarie 2021 Somerstrand Youtube 09:00

Verwelkoming

Mini-reeks oor die Psalms

Ek begin vandag met ‘n mini-reeks oor die Psalms.

  • ‘n Psalm wat God se mag in die natuur besing vir vandag – Psalm 29.
  • ‘n Psalm oor die wonder van menswees vir volgende week – Psalm 139.
  • ‘n Psalm oor die rus wat God gee vir die week daarop – Psalm 62.

Ek wil jou uitnooi om nie net hierdie drie Psalms te bestudeer nie, maar veral die Psalms te begin bid en miskien selfs te sing. Dit sal jou help om dieper met God om te gaan. Met die woorde wat Hyself vir ons gegee het om te gebruik.

Al die Psalms help ons om van ‘n oor-God gesprek na ‘n met-God gesprek te beweeg. Dit is sy gawe aan jou vir hierdie jaar. Hierdie Psalms sal keer dat jy in ’n oppervlakkige en vervelige manier van bid verval. Dit sal jou gemeenskap met God verdiep om nie net jou eie emosies en gedagtes nie, maar ook die ervarings van jou lewe in te sluit in jou gesprek met God.

Ek het ook ‘n playlist geskep vir musiek wat jy kan gebruik. Daar is so 45 van ons Liedboek en Vonkk liedere beskikbaar soos uitgevoer deur ons koor en gemeente. Jy is welkom om dit in jou stiltetyd te gebruik.

Verjaarsdae

Alisa Louw, Mark Ngalimani – hy word vier jaar oud vandag – en Cara Olivier verjaar vandag. Baie geluk.

Youtube

As jy hou van ons eredienste op Youtube is jy welkom om in te teken met die rooi subscribe knoppie.

Toetrede

Vonkk 053 – Skuil by die Vader

Votum en seëngroet

Loflied

Lied 8 – O Here God, U naam is groot almagtig

Gebed

Skriflesing en prediking

Die God van die natuur

Psalm 29 is een van die Psalms wat God se teenwoordigheid in die natuur verheerlik – soos dit ook die geval is met Psalm 8 en 19. Charles Spurgeon het gesê dat ’n mens moeite moet doen om hierdie Psalm in ’n donderstorm te lees, omdat jy dan dieper sal verstaan wat die Psalm probeer sê.

Daarom gaan ek die pragtige video van ‘n weerligstorm wys terwyl ons die Psalm lees. En op die agtergrond sal jy miskien ‘n greep uit Tchaikovsky se The Storm herken.

Die Here is God van die natuur

Ons God is die God van die natuur. Kom ons luister na hoe Dawid God beskryf:

29:1 ‘n Psalm. Van Dawid.

Gee eer aan die Here, godeseuns! Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag! 2 Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy Naam! Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. 3 Die stem van die Here is oor die waters, die God van heerlikheid laat dit dreun, die Here is bo die magtige waters, 4 die stem van die Here is kragtig, die stem van die Here is glansryk. 5 Die stem van die Here breek seders, die Here versplinter die seders van die Libanon. 6 Hy laat hulle bokspring soos ‘n kalf, Libanon en Sirjon soos jong buffels. 7 Die stem van die Here splyt rotse met vlamme. 8 Die stem van die Here laat die woestyn bewe, die Here laat die woestyn by Kades bewe. 9 Die stem van die Here laat wildsbokke lam, dit stroop bosse kaal. Sy hele paleis sê: “Heerlikheid!” 10 Die Here troon oor die vloed, ja, die Here troon as koning vir ewig. 11 Die Here gee krag aan sy volk, die Here seën sy volk met vrede.

Die Here is God van die natuur

God se stem word hier met ’n aantal natuurverskynsels in donderstorms vergelyk om daarmee die inherente en allesveranderende krag van God oor te dra. Dié uitsprake is gemik teen die Baälgodsdiens in Kanaän, want Baäl was bekend as die reëngod en is dikwels uitgebeeld met ’n weerligstraal in sy hand as wapen.

Dawid sê dus met die Psalm, nee, dit is nie Baäl wat reën gee nie. Dit is die Here ons God. Wanneer jy die weerligte sien slaan en die donderweer hoor dreun, is dit nie bloot dié van ’n groot natuurkrag of die stem van Baäl nie, maar die stem van die Here. Hy het dit alles gemaak. Jy hoor sy krag en mag in die wyse waarop die natuur sy krag ten toon stel.

Die Psalm sê dus dat die Here nie net die God van die geskiedenis is nie, soos die historiese Bybelboeke (Samuel, Konings) dit uitspel nie. Die Here is ook die God van die natuur.

Die stem van die Here is oral

Dawid loof daarom God vir Sy magtige allesveranderende stem soos ‘n mens dit in die natuur kan waarneem: in die geluid van onweer (die “stem oor die waters” – vers 3), in die lig van weerligstrale (“die stem van die Here breek seders”; “splyt rotse met vlamme” – vers 5-8) en in die dreunings van  aardbewings (“laat die woestyn bewe” – vers 6, 8).

‘n Mens kan hierdie “stem” van God waarneem op sewe plekke: op die “waters” – waarskynlik die riviere (vers 3), op die “magtige waters” – waarskynlik die see of oseaan (vers 3), op die berg van Libanon (vers 5-6), op die berg Sirjon – beter bekend vir ons as Hermon (vers 6 – vgl Deut 3:8-9), op die woestyn (vers 8), die bosse van die aarde (vers 9), selfs in God se hemelse paleis, want “sy hele paleis sê: Heerlikheid!” (vers 9).

Die Here is bó die natuur verhewe

Die Psalm bely daarom ook tereg dat hierdie Here meer is as die natuur (anders as in die Baälgodsdiens).  Die Here is die Een wat in die natuur en die natuurkragte teenwoordig is. Maar, ook daarbo verhewe is. Sy stem word ook in sy hemelse woning gehoor waar almal sy heerlikheid loof.

Dit is waarom die “seuns van God” – die “godeseuns” – in die eerste verse opgeroep is om die Here te loof. Want almal moet die Here loof, ook sy “hemelse familie” of “Goddelike raad”. Hulle moet saam met die geloofsgemeenskap op aarde die Here te loof. Hulle moet soos almal in die skepping voor Hom buig en hulle stem laat hoor om die Here te loof.

Dit is hierdie God wat vir ons sorg

En dit is die punt van hierdie Psalm. Dit wil vir ons help om God as die God van die natuur te herken. Ook as die God van die hemel, en van die “godeseuns”.

Want dit is dié God wat twee dinge vir sy volk doen. Dawid herinner ons daaraan dat God nie net in beheer is van die natuurkragte nie, nie net bókant al die storms in die hemel teenwoordig is nie, maar dat hierdie ontsagwekkende God sorg vir gelowiges. God gee krag aan sy volk. God seën hulle met vrede (vers 11).

Die krag van die Here is nie net ’n wapen wat vernietig of verstom nie. Soos ‘n mens in die natuur kan waarneem nie. Nee, dit versterk sy volk om in Hom hulle krag te soek en in Hom hulle oorwinning te verwag. En, hierdie kragtige God seën en versorg sy volk met vrede. Met die ervaring van heelheid wat in sy teenwoordigheid hulle deel is.

Dit is met hierdie beskrywing van God wat jy hierdie jaar moet ingaan. Dat hierdie Skeppergod ook jou God is. Dat hierdie Skeppergod sy stem ook in jou lewe sal laat hoor. Dat sy krag en sy vrede jou deel is vir hierdie jaar. Dat jy kan verwag dat Hy nie stil sal wees in jou lewe nie, maar van Hom sal laat hoor. Dat Hy vir jou sal sorg.

Dawid herinner ons daaraan dat die stem van die Here nie maar net ’n opname uit die verre verlede is nie, maar ’n lewendige uitsending, wat hier en nou effektief is. Soos die weerlig en die donderweer.

Dawid roep ons ook op om met ontsag en eerbied vir die Here te lewe. Om in alles die Here te loof. Die Here is immers die Koning van die ganse heelal. Hy was Koning van die skepping af en sal dit vir altyd bly. As ons swak is, sal Hy krag gee; as ons gebrek lei, sal Hy ons seën met wat nodig is.

Die engele het hulle stem laat hoor by Jesus se geboorte

Interessant is dat ‘n mens ‘n vervulling van die Psalm sien wanneer die engel aan die herders verskyn met Jesus se geboorte. Lukas sê vir ons dat die engel die goeie boodskap vir hulle gebring het dat in die stad van Dawid die Verlosser gebore is. En dan gaan hy voort:

13 Skielik was daar saam met die engel ‘n hemelse menigte wat God loof: 14 “Eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie God ‘n welbehae het.” (Luk 2:13-14 – 2020-vertaling)

Jesus is die stem van God

Jesus is nou die stem van God, die Woord van God, die Een wat vir ons die krag van God en die vrede van God geword het.

Wanneer ons na Jesus kyk, kan ‘n mens dieselfde eienskappe wat Psalm 29 aan die Here toeken, sien in wat die Nuwe Testament ons van Jesus leer:

  • Jesus beheer die natuurmagte op die see (Luk 8:22-25).
  • Jesus beheer die duiwels (Luk 8:26-39).
  • Jesus beheer siektes – velsiektes (Luk 9:1-8), blindheid (Luk 18:35-43), doofheid (Mark 7:31-37), liggaamlike gestremdheid Luk 5:17-26), selfs die dood (Luk 8:40-56).

Ook die krag en die vrede wat God gee, word in die NT met Jesus geassosieer.

Met die vrou wat Hy van bloedvloeiing (menorie) genees het, praat Hyself van die krag wat uit Hom uitgegaan het (Luk 8:46). Hy belowe dat Hy vir ons die krag sal gee om deur die vervolginge en verdrukkinge van hierdie wêreld te kan volhard (Luk 21:36). Trouens, Hy gee vir ons die krag deur kragte deur ons met die Heilige Gees te vervul:

“Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.” (Hand 1:8).

Dieselfde met vrede.

“Vrede laat Ek julle na – my vrede gee Ek julle.” (Joh 14:27).

Elke keer wat Hy ná sy dood aan die dissipels verskyn het, het Hy gesê: “Vrede vir julle.” (Joh 20:19, 21, 26). En Paulus kan van Jesus skryf dat sy vrede die skeidsregter in ons harte is om te onderskei tussen dít wat van God is, en dit wat nie van God is nie:

“Laat die vrede van Christus in julle harte regeer.” (Kol 3:15).

Jesus is ons krag en vrede in 2021

Ons is nou in die kerkjaar in die periode van Epifanie, die Griekse woord vir “verskyning”- die verskyning van God se krag en vrede in Jesus Christus. In Christus kom die stem van God in Psalm 29 by ons aan.

Dit is ‘n lewendige uitsending, want Jesus praat elke dag deur sy Woord en sy Gees. Hy laat ook steeds van Hom hoor in die natuur en die wyse waarop Hy ons lewens beheer.

Ons word dus opgeroep om te luister, en Hom te loof in alles wat ons dink of doen.

Jesus is ons krag en vrede in 2021.

Bid daarom hierdie Psalm hierdie week elke dag en laat God daardeur vir jou krag en vrede gee.

Gebed

Dankoffers

Jy kan met Snapscan of EFT jou dankoffer inbetaal.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is gesluit tot middel Januarie.

Behoeftes

Onthou die kos en klere projekte wat ons deurlopend hardloop. Bydraes vir Jaco en Annemarie Barnard by Bognorstraat 6 en vir Theo by Total en Elsje by die spreekkamer of by Cecile by 3de Laan. Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom.

Slotlied

Vonkk 058 – Ons vind ons krag in die Here

Seën

En die gemeente sê:

Lied 314

 

View all posts in this series

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.