Geroep om te stry vir die oorgelewerde geloof

Somerstrand 7 April 2019 18:30 (Preek in Engels gelewer –

Download English here: Jude

 

Die Geloofsbelydenis van Nicea

Kyk goed na hierdie prentjie. Dit is die oudste weergawe wat ons het van die Geloofsbelydenis van Nicea.

Wat is die Geloofsbelydenis van Nicea?

Dit is ‘n belydenis oor God as Vader, Seun en Gees. Dit bely ons geloof oor Jesus as God en mens, oor sy maagdelike geboorte, oor sy kruisdood en opstanding, oor die vergifnis van sonde, en sy belofte van die ewige lewe.

Hoe voel julle oor sulke ou dokumente?

Miskien voel julle daaroor soos musiek. Verlede jaar se musiek is “ancient”!

Die ding is net, as jy altyd in die oomblik lewe, dan hou niks natuurlik langer as ‘n jaar nie. Daar is nie diepte nie. Dit vervaag soos die mis voor die son.

En as iets vir jou regtig in jou binneste roer, dan kan jy nie daarvan vergeet nie.

‘n Mens moet natuurlik daarby onthou dat die Bybel nóg ouer is!

 • Hier is die oudste fragment wat ons van die NT het – Papirus 52, Johannes 18:31-33.37-38 uit 125 nC.

 

 

 

 

 

 • Hier is een van die oudste fragmente wat ons van die OT – deel van die Dooie See rolle, Levitikus.

 

 

 

 

 

 • Hier is ‘n weergawe van die Tien Gebooie, ook uit die Dooie See rolle – B-314643 uit die eerste eeu vC.

 

 

 

 

 

Die punt is, dat die boodskap van die Bybel het die toets van die tyd deurstaan. Dit is nie maar ‘n dokument wat hierdie jaar gelees word, en volgende jaar vergeet word nie. Dit het trouens in belangrikheid toegeneem.

Hoekom is Geloofsbelydenisse belangrik?

Om dieselfde rede as wat die Bybel vir ons belangrik is:

 • Dit bring eenheid vir die geloofsgemeenskap. Eenheid bestaan in die waarheid, nie in die diversiteit van verskillende waarhede nie. Jy word versterk in jou gemeenskap met ander gelowiges.
 • Dit bring vastigheid vir jou eie geloofsbelydenis. Jy word versterk in jou vertroue. Jy kan jou eie geloof meet aan die konsensus van die eeue.
 • Dit bring oortuiging vir die geloofstryd. Jy word versterk in jou volharding. Jy het vaste grond onder jou voete vir jou geloof.

Geloof is kosbaar

Daar is min dinge wat belangriker is as jou geloof.

Wat is ‘n ware geloof?

Die beste verduideliking kom uit die Heidelbergse Kategismus wat gebaseer is op talle OT en NT tekste, 32 altesaam, in vraag en antwoord 21:

‘n Ware geloof is nie alleen ‘n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het (a) vir waar aanvaar nie, maar ook ‘n vaste vertroue (b) wat die Heilige Gees (c) deur die evangelie in my hart werk (d), naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus (e), vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid (f) geskenk het.

(a) Jak 2:19. (b) Heb 11:1, 7; Rom 4:18-21; 10:10; Ef 3:12; Heb 4:16; Jak 1:6. (c) Gal 5:22; Matt 16:17; 2 Kor 4:13; Joh 6:29; Ef 2:8; Fil 1:19; Hand 16:14. (d) Rom 1:16; 10:17; 1 Kor 1:21; Hand 10:44; 16:14. (e) Ef 2:8; Rom 3:24; 5:19; Luk 1:77, 78. (f) Rom 1:17; Gal 3:11; Heb 10:10, 38; Gal 2:16.

Met die hart en die mond

Is dit iets waaroor jy kan stilbly?

Paulus sê, nee. Geloof is ‘n saak van die hart, en dit is ‘n saak van die mond:

“As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons verlos.” (Rom 10:9-10 – NLV)

Dit is waarom ons geloofsbelydenisse het. Dit vat die belangrikste dele van ons geloof saam, sodat ons dit nie net met ons hart kan glo nie, maar ook met ons mond kan bely.

Deur die eeue het Christene hulle geloof in kort bondige geloofsbelydenisse opgesom om die ware geloof te bely teenoor valse leringe. Die geloofsbelydenis van Nicea is een van die bekendstes, saam met die Apostoliese Geloofsbelydenis (12 artikels) en die Geloofsbelydenis van Athanasius. In die Gereformeerde tradisie is daar ook belydenisskrifte geskryf. Ons gemeente aanvaar hierdie drie saam met die NG Kerk: Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Die Heidelbergse Kategismus, en die Dordtse Leerreëls.

In die event is daar ‘n skakel waar al hierdie dokumente in Afrikaans kan aflaai: https://bybelskool.com/belydenisskrifte/ – English versions on the same page.

Die inhoud van ons geloof

Hier is die Geloofsbelydenis van Nicea vir julle oordenking dié week in die kleingroepe.

1) Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge.

2) En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore.

3) Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het.

4) Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword; Hy het mens geword; onder Pontius Pilatus is Hy gekruisig; Hy het gely en is begrawe.

 

5) Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan.

6) En Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader.

7) En Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.

8) Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek.

 

9) Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk.

10) Ons bely een doop tot vergifnis van sondes.

11) Ons verwag die opstanding van die dooies.

12) En die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.

Die brief van Judas

Dit is die waarheid waarop jy nie net jou lewe moet bou nie, maar waarvoor jy moet stry. En ek baseer dit op wat Judas, die broer van Jesus, skryf in sy brief:

“Geliefdes, ek was baie haastig om aan julle te skryf oor die verlossing wat ons met mekaar deel. Maar nou voel ek verplig om aan julle te skryf en julle aan te spoor om aan te hou stry vir die geloofsbelydenis wat eenmalig oorgelewer is aan God se mense. Want sekere mense het hulle in julle geledere ingewurm, goddelose mense wat reeds lank tevore vir die oordeel bestem was. Hulle verwring die genade van ons God tot roekeloosheid en misken ons enigste Eienaar en Here, Jesus Christus.” (Judas 3-4 – NLV)

Geroep om te stry vir die geloof

Judas sê dat ons nie net moet nadink oor die verlossing wat ons deel met mekaar nie. Ons kan nie net bly wees oor die vergifnis wat Jesus vir ons gee nie. Ons kan nie net uitsien na die ewige lewe wat Hy vir ons voorberei nie.

Nee, ons is tegelykertyd geroep om te stry vir die oorgelewerde geloof. Nie maar net vir ons eie geloof nie. Maar vir die oorgelewerde geloof, vir ons geloofsbelydenis, soos dit in die NLV vertaal is.

Die moment wat jy met jou hart glo en met jou mond bely, is jy midde in die stryd vir die geloof. Want dit is nie net die Satan en die wêreld wat dié geloof bedreig nie. Dit is ook mense wat tussen ons is wat nie meer in die waarheid wandel nie.

Ons kan hierdie stryd vir ons geloofsbelydenis nie ontwyk nie. Ons is saam met die kerk van alle eeue verantwoordelik om die belydenis van ons geloof te beskerm teen enige afwyking daarvan.

Watter afwykings?

Wel, dit is helder. Teen enige afwyking van die Bybel en ons belydenisskrifte.

Die Bybel het oor amper 1 500 jaar tot stand gekom. Die belydenisskrifte oor die volgende 1 500. Die inhoud is geweeg en geweeg en eers aanvaar as dit breë konsensus in die Christelike wêreld gehad het.

Dit is hoe jy afwykings raaksien, as iets nie ooreenstem met die oorgelewerde waarheid van die Bybel en die belydenisskrifte nie.

Soos iemand gesê het: “anyone who claims to have come up with a novel interpretation of a longstanding Christian doctrine is more likely to have stumbled across an old heresy.”

Paulus sê dáárom vir Timoteus, een van die leiers van die tweede generasie Christene:

“Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (2 Tim 3:14-17)

Hoekom is dit nodig?

Omdat ons geloof kosbaar is. Omdat ons geloof nooit gebaseer kan word op enigiets anders as wat God vir ons in die Woord gegee het nie. Die Heilige Gees gebruik die Woord om ons tot geloof te bring.

Dit is hoe dit werk. En enigiemand wat iets anders vir jou leer, is ‘n dwaalleraar. Verkondig ‘n dwaalleer.

Judas noem sulke dwaalleraars goddeloses – praktiese ateïste – mense wat sê hulle glo in God, maar leef asof Hy nie bestaan nie. Mense wat beweer dat hulle glo, maar leef in God se wêreld asof Hy en sy wil nie bestaan nie. Wat beweer hulle glo, maar die krag daarvan verloën.

Judas noem hulle ook losbandiges (vgl vers 5 vv). Want hulle is mense wat nie net God se genade verwring het tot hulle eie voordeel nie, maar die gesag van die Here Jesus Christus misken het. Hulle leer dat dit nie saak maak hoe jy lewe nie, solank jy net dit in liefde doen. Wat leer dat dit nie saak maak wat die Woord regtig sê oor seksuele goed nie, want ons weet vandag beter.

Wat is die oplossing?

Die oplossing vir hierdie uitdaging is dat elke gelowige twee goed sal doen:

 1. Jou lewe bou op die oorgelewerde geloof, ons geloofsbelydenis – waarvan die geloofsbelydenis van Nicea ‘n goeie voorbeeld is;
 2. Aanhou om te stry vir die geloofsbelydenis wat eenmalig oorgelewer is aan ons.

Dit is ons roeping. Dit is waaraan ons gehoorsaam bevind moet word.

     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?