Staan sterk in die geloof – 1 Petrus 5:5-11

Jaar van die Bybel 2020
Tema: Staan sterk in die geloof – 1 Petrus 5:5-11
Somerstrand 19 Mei 2020

Verwelkoming

Daar is min dinge wat ‘n geloofsgemeenskap só in harmonie kan laat funksioneer as die fokus aan die een kant op onderlinge versorging en aan die ander kant op standvastig saamstaan in die geloof.

In dié mate wat ons vir mekaar voorbeelde van standvastigheid in die geloof verskaf, in dié mate versterk ons die band wat ons aan mekaar bind.

Dit is iets wat van leiers gevra word. Dit is iets wat net soseer van volgelinge gevra word.

Dit is die boodskap wat Petrus vir ons in hoofstuk 5 van sy eerste hoofstuk gaan gee. Staan sterk in die geloof sodat ons kan Volhard vol van Vreugde, die tema van ons reeks.

Dit is so heerlik om die onderlinge hulpbetoon waar te neem. Mense wat ons noodfonds ondersteun. Mense wat help met hulpverlening. Uitsortering van klere. Kos. Bel.

Hou so aan!

Pinkster 2020 – “Ek kom gou!”

“Ek kom gou!” Dit is die boodskap van Jesus met Pinkster 2020. Dit is die hart van sy Openbaring aan die kerk van die eeue. “Ek kom gou!”

Die seëls is gebreek. Die trompette blaas. Die bakke van God se verlossende oordeel word uitgegiet. Die bruilofsfees van die Lam en sy bruid is op hande. Die nuwe hemel en aarde is amper voltooi.

Bid saam met die Gees en die kerk van die eeue: “Amen! Kom, Here Jesus!”

Ons begin op Hemelvaart 21 Mei 18:30. Ons het die eerste Sondag twee dienste. Die oggend 09:00 en die aand 18:30. Ek behandel daardie dag die sewe briewe. Dan van Maandag- tot Vrydagaand 18:30. Ons sluit af met Pinksterfees die volgende Sondag 09:00. Ons hou dan ook nagmaal.

Jy kan vandag die boek oor Openbaring aflaai. Jy kan dit in jou stiltetyd gebruik gedurende Pinkster. Jy kan só die hele Openbaring deurwerk. Dit is ‘n lywige werk, maar bedoel om deeglik te kyk na die teks self, sodat jy antwoorde kan gee vir mense wat allerhande aansprake maak oor die eindtye wat nie deeglik in die Skrif geanker is nie.

Ek gee die temas op die webtuiste.

 1. Jesus kom weer – Hemelvaart 21 Mei 18:30 – Openbaring 1
 2. Bly getrou – 24 Mei 09:00 – Openbaring 2
 3. Bekeer julle – 24 Mei 18:30 – Openbaring 3
 4. God se agenda vir die heelal en die sewe seëls – 25 Mei 18:30 – Openbaring 4-7
 5. God se agenda vir die kerk en die sewe trompette – 26 Mei 18:30 – Openbaring 8-11
 6. God beskerm sy kerk – 27 Mei 18:30 – Openbaring 12-15
 7. God bevry sy kerk met die sewe bakke – 28 Mei 18:30 – Openbaring 16-18
 8. Die bruilof van die Lam breek aan – 29 Mei 18:30 – Openbaring 19-20
 9. God skep hemel op aarde vir sy volk – Pinksterdag 31 Mei 18:30 – Openbaring 21-22

Skakel in by NG Kerk Somerstrand se Youtube kanaal.

Doen daagliks Bybelstudie uit Chris se boek: “Ek kom gou!”

Verjaarsdae

Jaco Lategan verjaar vandag. Baie geluk.

Noodfonds en behoeftes

Mense dra nog steeds by vir ons noodfonds. Onthou ook Theo se lysie en die ACVV. Enige hulp word waardeer.

Youtube

Like sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Votum en Seëngroet

In die woorde van Petrus aangepas vir Somerstrand:

“Aan die vreemdelinge van die Diaspora in Somerstrand, hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God die Vader om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word: Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word! (1 Pet 1:1-2)

Lofsang

Vonkk 53 – Skuil by die Vader – koor

Kinderkerk

Gebed

Skriflesing en prediking

Muskiete en malaria

Onthou jy die gedig: Muskietejag? Van A D Keet.

Jou vabond, wag, ek sal jou kry,

Van jou sal net ʼn bloedkol bly

Hier op my kamermure.

Deur jou vervloekte gonsery,

Deur jou gebyt en plaery

Kon ek nie slaap vir ure.

Mag ek my voorstel, eer ons skei,

Eer jy die doodslag van my kry –

My naam is Van der Merwe.

Muskiet, wees maar nie treurig nie,

Wees ook nie kieskeurig nie,

Jy moet tog ééndag sterwe.

Verwekker van malaria

Sing maar jou laaste aria –

Nog een minuut vir grasie.

Al soebat jy nou nóg so lang,

Al sê jy ook: ek is nie bang,

Nooit sien jy weer jou nasie…

Hoe sedig sit hy, o, die kring!

Sy kinders kan maar kranse bring,

Nóú gaan die vabond sterwe…

Pardoef! Dis mis! Daar gaan hy weer!

Maar dóód sal hy, sowaar ek sweer –

My naam is Van der Merwe!

Knoffel

Ek onthou ‘n leierskapsuitdaging op die Bergrivier. Ons moes met vlotte van Bergrivierpompstasie tot by Vredenburg roei. So 30 km. Deurnag. Ons is vooraf gewaarsku oor muskiete. Een van ons spanmaats het daarom twee weke voor die tyd knoffel begin eet. Ons kon dit nie naby hom uithou nie, so het hy gestink. Maar, die muskiete het hom ook nie gepla nie.

Dit is blykbaar ‘n ou raad! Die Griekse geskiedskrywer Herodotos skryf oor die knoffel wat die bouers van die piramides gebruik het teen muskiete in die tyd wat die Israeliete in Egipte was. Ons lees ook dat die farao’s muskietnette gebruik het.

Maar, niemand het ooit muskiete aan malaria verbind nie, hoewel die siekte van vroeg af bekend is.

Malaria

Aanvanklik het die Grieke gedink dat malaria veroorsaak is deur miasma – gevaarlike dampe wat uit die grond gekom het, en deur die wind versprei is. Dit het hulle gedink is wat die mense so siek gemaak het.

Hippokrates, die vader van medisyne, het dit weer aan die klimaat en weertoestande toegeskryf. Trouens, die moderne naam malaria kom van die Latyn mal – slegte – aria – lug: dws “slegte lug.”

En laat ons nie vergeet nie, malaria was en is ‘n verskriklike siekte. Sommige historici verbind die val van die Romeinse ryk in die 5de eeu nC aan ‘n “Romeinse koors” epidemie wat met malaria verbind word. Daar was selfs begrafnisrituele in daardie tyd wat bedoel was om te keer dat mense uit die dood opstaan ná hulle aan malaria gesterf het. Só bang was mense vir malaria.

Mense het algaande darem raad gekry vir die behandeling van malaria. Dit was Spaanse sendelinge wat in die 17de eeu in Peru die plaaslike behandeling van malaria ontdek en wêreldkundig gemaak het. Die bas van die “koorsboom”, deel van die genus Cinchona, het verligting vir die koors gebring. Hierdie behandeling het bekend geword as die “Jesuïete bas.” Dit sou egter nog 2 eeue neem voor die aktiewe bestanddeel daarin ontdek sou word, kinien.

Maar, die oorsaak van die probleem van malaria is eers in die 19de eeu oor ‘n tydperk van 50 jaar se navorsing ontdek.

Ronald Ross

In 1848 het Johann Heinrich Meckel die malaria parasiet die eerste keer waargeneem, hoewel hy nie regtig geweet het wat dit was nie. Verskeie navorsers het hierna hulle navorsing hierop toegespits totdat Alphonse Laveran in 1880 ‘n deurbraak gemaak het en die parasiet geïsoleer het, en selfs agter gekom het dat kinien die parasiet uit die bloed verwyder.

Maar, waar het malaria vandaan gekom? Dit was steeds ‘n raaisel.

Toe op 20 Augustus 1897 het Ronald Ross bewys dat die malaria parasiet deur die Anapholes muskiet oorgedra word. Hy het die maaginhoud van ‘n Anapholes muskiet wat op ‘n persoon met malaria gevang is, gedissekteer en die malaria parasiet geïsoleer. Sy verdere navorsing het bewys dat dit die oorsaak is van malaria. Dit was toe al die tyd hierdie muskiet wat malaria oordra aan mense.

Ronald Ross was ‘n formidabele mens. Hy was die wenner van die 1902 Nobel prys vir medisyne. Hy het nie net ‘n uitgebreide versameling wetenskaplike navorsing nagelaat het nie, maar ook ‘n aantal novelles geskryf het. Hy was onder andere ‘n digter.

Hier is ‘n aanhaling uit ‘n gedig wat hy geskryf het net na die ontdekking van die malaria parasiet:

“…With tears and toiling breath,

I find thy cunning seeds,

O million-murdering Death.”

Die bron van kwaad

Daar is iemand in hierdie wêreld wat op ‘n soortgelyke wyse die bron van alle kwaad is. Wie se saad ook verantwoordelik is vir miljoene se dood. Wat alles deursuur met die parasiet van sonde, om in God se wêreld te leef asof Hy nie bestaan nie, en sy wet te oortree.

Hierdie wêreld was perfek geskep. Soos God gesê het, dit was baie goed. Maar, die slang in die tuin van Eden, die teëstander van God, die duiwel, het twyfel gesaai in die hart van die eerste mense, en hulle verlei om teen God in opstand te kom.

Elke stukkie kwaad, elke stukkie sonde, elke stukkie lyding kom van daardie punt af. Natuurlik dra elke mens aan sy eie skuld. Maar, die punt waar dit begin het, die punt waar God die skepping aan die verganklikheid oorgegee het, daardie punt lê in die onverklaarbare bose opstand van die draak, soos Openbaring die Satan beskryf.

En ons moet waak daarteen om allerlei ander oorsake vir die lyding in die wêreld te soek. Ons weet wat die probleem is.

Kom ons lees wat Petrus daaroor skryf.

1 Petrus 5:5-11

Vermaning om nederig en waaksaam te wees

5Net so moet julle, jongeres, die gesag van die oueres erken. En, klee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want God “opponeer arrogante mense, maar aan nederiges gee Hy genade”.

6Word dan nederig onder die kragtige hand van God sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd, 7en werp elke bekommernis van julle op Hom, want Hy sorg vir julle.

8Wees helder van denke en waaksaam. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu en soek iemand om te verslind.

9Staan hom teen, sterk in die geloof, omdat julle weet dat julle medegelowiges in die wêreld dieselfde soort lyding ondergaan.

10En nadat julle vir ’n kort tyd gely het, sal die God van alle genade wat julle geroep het vir sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, julle self herstel, stewig maak, versterk en ’n vaste fondament gee.

11Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. (ASV)

Waar kom lyding vandaan?

Onthou die verhaal wat ek van malaria vertel het. Malaria was deur die eeue ‘n gevreesde siekte en ‘n bedreiging vir miljoene mense. Tot die navorsers in die 19de eeu bevind het die siekte word versprei deur muskiete. Onmiddellik, toe hulle besef wie die ware vyand is, kon hulle die nuwe stappe doen en die groot bedreiging kon in ‘n groot mate beperk en op plekke selfs oorwin word.

Dieselfde geld van wat Petrus skryf oor die vervolging en lyding in sy tyd.

 • Dit was die gevolg van ander mense rondom hulle se toedoen. Soms was dit amptelik van owerheidskant Die Romeine, die Grieke, soms selfs die Jode.
 • Ander kere was die vervolging en lyding baie persoonlik. Hulle is gespot. Hulle is verkleineer. Hulle is geminag.

Hoe maklik sou dit nie wees om die mense rondom hulle as die probleem te sien nie!

Nou wys Petrus hulle daarop dat dit nie die geval is nie. Daar is ‘n groter vyand, meer werklik as die mense. Soos die skynbaar skadelose muskiet wat dodelike parasiete dra, is hierdie vyand lewensgevaarlik en skrikwekkend!

Die Satan, die diabolos (duiwel), loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind (vers 8).

Ons moet rekening hou met die duiwel

In ons samelewing word die duiwel dikwels voorgestel as ‘n verspotte mannetjie met horings en hoewe en ‘n styfpassende rooi pakkie aan. Ander gelowiges sien weer die duiwel agter elke bos, saak, fout, siekte of probleem. Alles is net van “die duiwel”. Nog ander mense weet weer nie wat om met die duiwel in hulle lewensbeskouing te maak nie. En skryf hom sommer uit die Bybel en ons eie storie uit.

Petrus sê egter hier vir elke ware gelowige dat ons deeglik met die duiwel moet rekening hou. Ons moet agter lyding, beproewing en vervolging die hand van die Bose raaksien. Dit is asof Petrus die gelowiges se aandag daarop wil vestig dat die mense rondom hulle nie in die eerste plek die vyand is nie, maar dat daar ‘n groter vyand agter hulle is wat die toutjies trek.

Die duiwel is ‘n brullende leeu

Leeus is ‘n uiters gepaste metafoor om die Satan se manier te beskryf. Leeus se gebrul is al erg, maar die eintlike probleem met leeus is dat hulle meedoënloos soek na prooi om te vang en op te vreet. En dit hou nooit op nie. Hulle raak telkens weer honger. En dan begin die proses van voor af. Soek hulle ‘n nuwe prooi en slaan weer toe. En weer. En weer.

Op dieselfde manier beproef die duiwel ons meedoënloos. Hy weet presies waardeur elkeen van ons die maklikste versoek kan word. Al wat nodig is, is om ons net ‘n sentimeter in die verkeerde rigting te laat gaan, want dan weet hy dit raak baie gou ‘n meter, dan ‘n kilometer, en dan ‘n heeltemal ander pad.

Ons is egter nie weerloos nie.

Petrus gee vir ons vier perspektiewe om in ons stryd teen die duiwel in te span.

Let op waar Petrus begin:

1. Wees nederig teenoor mekaar – vers 5

Ons moet begin deur nie self soos leeus teenoor mekaar op te tree nie. Die jonger mense moet die ouer mense se gesag erken. Dit begin in die ouerhuis. Dit sluit die geloofsgemeenskap in.

Hoekom? Want God opponeer arrogante mense! Dit is aan nederiges wat Hy genade gee.

2. Wees nederig teenoor God – vers 6

Dit beteken doodgewoon dat jy nie in jou eie krag probeer om die duiwel teë te staan nie. Dat jy in gebed jou lewe aan God toevertrou. Dat jy op ‘n baie praktiese wyse elke bekommernis wat jy het vir die Here in gebed gee, sodat die Satan dit nie kan gebruik om jou negatief te maak nie.

Sal dit werk? Natuurlik! Hoekom? Want God sorg vir jou! Hy het ‘n kragtige hand. Hy sal jou oprig. Hy sal jou laat oorwin.

Petrus gebruik hier die woordjie: “omgee” (melei – “care”). ‘n Mens kan vers 6 ook vertaal met:

“Plaas al jou sorge op Hom, omdat Hy vir jou omgee.”

Jy kan dit só verstaan: “Ons kan ons omgee vir God gee, want God gee om vir ons omgee.”

3. Wees helder van denke en waaksaam

8Wees helder van denke en waaksaam. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu en soek iemand om te verslind.

Die prentjie wat jy in jou kop moet hê, is hoe jy in die midde-stad te voet sou stap. Jy sal tog nie in ‘n donker systraatjie afstap nie. Jy sal nie nader stap as iemand dreigend van vooraf na jou toe aangestap kom nie. Jy sal sorg dat jy in ‘n groep is. Dat daar baie lig is. Dat jy nie laat in die aand of vroeg in die oggend verras kan word as daar minder mense is nie. En as jy weet daar is spesifieke dele in die midde-stad wat gevaarlik is, sal jy nie daarheen gaan nie.

Dit is nie anders in die geestelike lewe nie. Jy kan jou kop gebruik en versoekings vermy. Jy kan die Bybel lees sodat jy al hoe beter kan agterkom wat vir God goed is en wat vir Hom sleg is. En jou lewe inrig sodat jy nie in versoeking val nie. Daarin kan ‘n “accountability partner” ‘n groot rol speel.

En as dit wel gebeur dat jy versoek word? As jy aan lyding blootgestel word?

4. Staan hom teen, sterk in die geloof

9Staan hom teen, sterk in die geloof, omdat julle weet dat julle medegelowiges in die wêreld dieselfde soort lyding ondergaan.

Let op hoe belangrik hierdie oproep is: “Staan hom teen …” Dit is hy wat die probleem is agter alle sonde en verval. Jy ignoreer hom tot jou nadeel. Tot ons almal se nadeel.

En wapen jouself met die gedagte dat ons almal dieselfde tipe uitdagings het.

Dit is tog vreemd dat mense dink hulle is uniek in versoekings. Ja, daar is mense wat voor groter uitdagings gestel word as die res van ons. Maar, dit is die uitsonderings.

Daar is ‘n stuk bemoediging in die feit dat almal van ons wat die Here regtig wil dien, dieselfde soort lyding ondergaan.

En ons het die belofte van die Here dat Hy sal sorg dat ons dit maak in lyding

10En nadat julle vir ’n kort tyd gely het, sal die God van alle genade wat julle geroep het vir sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, julle self herstel, stewig maak, versterk en ’n vaste fondament gee.

Petrus gebruik hier vier woorde om Christus se werk in jou uit te druk.

 1. Jesus sal jou “herstel” (katartizō). Hy sal jou bekwaam maak, oprig, afrond, bemagtig om standvastig te wees in die geloof. Dit is ‘n woord wat vakmanne gebruik het. Dit beteken om ‘n breuk te herstel. In Markus 1:19 word die Griekse woord bv gebruik vir die “herstel” van visnette. Om jou “op te rig”, om jou “te herstel”, beteken dus, om te voorsien in dit wat jy kortkom, om heel te maak wat by jou gebreek is. Dit is hoe God jou sal oprig as jy jou verneder voor Hom.
 2. Jesus sal jou “stewig maak” (sterizo). Dit is om jou “so vas of solied soos graniet te maak.” Ons weet mos dat lyding twee dinge aan ‘n mens kan doen. Dit kan jou inmekaar laat stort. Óf dit kan versterk soos niks anders dit kan doen nie – soos staal wat deur vuur gelouter is. Laasgenoemde is wat die Here deur die lyding in jou sal regkry. Hy sal jou so sterk soos staal maak. So solied soos graniet.
 3. Jesus sal jou ook “versterk” (sthenoo). Dit beteken letterlik “om vol krag te maak”. Hier is die gedagte dat ‘n lewe sonder die Gees jou kragteloos sal maak. God werk van binne af om jou weerbaar en paraat te maak om met moed en durf op te tree in die stryd vir die geloof in hierdie wêreld.
 4. Jesus sal jou “’n vaste fondament gee” (themeliosei). Hy sal jou standvastig maak. Pyn en lyding kan ‘n mens stukkend slaan. Petrus belowe dat die Here Jesus sal sorg dat jy nie stukkend geslaan word nie, maar soos ‘n huis op die rots sal volhard.

Want, dit is die oorhoofse boodskap van Petrus, om te Volhard vol Vreugde, soos ons die reeks afgeskop het.

Jesus kan dit doen, want aan Hom behoort die krag tot in ewigheid.

Sê Petrus. Sê elke ware gelowige deur die eeue. Sê ons ook vir mekaar.

“Staan sterk in die geloof!”

Gebed

Dankoffer

Jy kan jou dankoffer nou gee met Snapscan. Baie gee ook deur EFT. Ons waardeer dit.

Slotlied

Vonkk 58 – Ons vind ons krag in die Here – koor

Seën

Petrus sluit sy brief af

Afsluitende groete

12Deur middel van Silvanus, wat ek as ’n getroue broer beskou, het ek kortliks aan julle geskryf, om julle aan te moedig en te getuig dat hierdie die ware genade van God is, waarin julle moet vasstaan.

13Die gemeente in Babilon wat ook uitgekies is en Markus, my seun, groet julle.

14Groet mekaar met ’n soen van liefde. Vrede vir julle almal wat in Christus is.

Ons kan dit nou nie doen nie – die “soen van liefde” – maar ons kan wel die seën van die Here vir mekaar aangee:

Ek sluit met die seën van die Here.

Die Here seën jou en beskerm jou.

Die Here se gesig skyn oor jou en Hy is jou genadig.

Die Here lig sy gesig op na jou en Hy gee aan jou vrede.” (Num 6:24-26)

Respons

En die gemeente sê: Amen!

View all posts in this series

1 Petrus

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.