Skip to main content

Sagaria 4 – Nie deur mag of deur krag nie, maar deur my Gees

BegeesterdDaar is baie op die spel in die stad Jerusalem. Die profeet Haggai het ‘n nuwe motivering gebring om die tempel te herbou met sy vier profesieë ‘n skrale ses maande tevore in 520 v.C. Net die fondamente van die tempel is egter nou al gelê. Die werk was nog baie en die pad na die einde nog lank en swaar.

Daarom gee die Here vir die profeet Sagaria agt visioene Donderdagnag die 15de Februarie 519 v.C. Hierdie vyfde visioen se boodskap is bedoel vir die politieke leier, goewerneur Serubbabel, en die volk.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

GOD NOOI ONS IN EN ONS KOM TOT RUS

Verwelkoming

Geseënde dag vir al ons moeders! Rethie het Amy Young se idees vir Moedersdag aangepas en ek gebruik dit graag vandag:

Aan almal…

 • Aan almal wat geboorte geskenk het aan hul eerste kind – ons vier saam met jou
 • Aan almal wat ’n kind verloor het – ons treur saam met jou
 • Aan almal wat elke dag met kleintjies in loopgrawe is en die kenteken van kos vlekke dra –  ons waardeer jou
 • Aan almal wat verlies beleef het deur miskrame, mislukte aannemings of kinders wat weggeloop het – ons treur saam met jou
 • Aan almal wat die moeilike pad van onvrugbaarheid geloop het – ons loop saam met jou.  Vergewe ons wanneer ons onsensitiewe goed sê
 • Aan alle pleegma’s, mentor ma’s en geestelike ma’s – ons het jou nodig
 • Aan almal wat nou, warm verhoudings met hul kinders het – ons vier dit saam met jou
 • Aan almal wat teleurstelling, hartseer en afstand met hul kinders beleef – ons sit by jou
 • Aan almal wat vanjaar hul ma’s verloor het – ons treur saam met jou
 • Aan almal wat deur hul eie ma’s mishandel is – ons gee erkenning aan jou belewenis
 • Aan almal wat bestuurslisensie toetse, mediese toetse en die algemene toetse van moederskap beleef het – ons is beter omdat jy by ons is
 • Aan almal wat vanjaar leër neste het of gaan het – ons treur en vier saam met jou
 • Aan almal wat swanger is, beide verwag of verras – ons sien saam met jou uit
 • Hierdie Moedersdag stap ons saam met jou.  Moederskap is nie vir die swakkes nie en ons het helde in ons midde.  Ons onthou julle. (Amy Young http://messymiddle.com)

Toetrede

Lied 454:1-3: Vader, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U – koor v. 1, gemeente v. 2-3 – sit (orrel)

Votum en Seëngroet

Lofsang

Lied 431: O Gees van Vader en van Seun, ons voorspraak, leidsman, krag en steun – staan (orrel)

Lied 450: Vader, Seun, Heil’ge Gees, hoe sal ons u heerlikheid, kan verwoord, u lof besing met ‘n aardse stem – staan (orrel)

GOD PRAAT MET ONS EN ONS LUISTER

Daar is baie op die spel in die stad Jerusalem. Die profeet Haggai het ‘n nuwe motivering gebring om die tempel te herbou met sy vier profesieë ‘n skrale ses maande tevore in 520 v.C. Net die fondamente van die tempel is egter nou al gelê. Die werk was nog baie en die pad na die einde nog lank en swaar.

Daarom gee die Here vir die profeet Sagaria agt visioene Donderdagnag die 15de Februarie 519 v.C. Hierdie vyfde visioen se boodskap is bedoel vir die politieke leier, goewerneur Serubbabel, en die volk.

Skriflesing

Sagaria 4

4 Die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, het teruggekom en my wakker gemaak, net soos ’n mens uit sy slaap wakker gemaak word. (Dit lyk asof Sagaria aan die slaap geraak het dié nag en toe weer wakker gemaak is.)

2Hy het vir my gevra: “Wat sien jy?” maar hy het self voortgegaan: “Ek het gesien daar is ’n kandelaar, heeltemal van goud; bo-op is ’n oliebak met sewe tuite en sewe lamppitte in elkeen(die kandelaar of menora met sy sewe arms is die klassieke prentjie van die geloofsgemeenskap soos ons in Openbaring 1-3 lees).

3By die kandelaar is twee olyfbome, een regs van die oliebak en een links.” (Soos ons later sal agterkom, is die twee olyfbome simbole van die hoëpriester Jesua en die goewerneur Serubbabel, die leiers van die geloofsgemeenskap.)

4Ek vra toe vir die engel wat vir my die gesigte moes uitlê: “Wat beteken dit, Meneer?”

5Hy het geantwoord: “Weet jy nie wat dit beteken nie?”

Ek het gesê: “Nee, Meneer.”

6Toe sê hy vir my: “Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.”

7Selfs die grootste berg sal voor Serubbabel ’n gelykte word. As Serubbabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep: “Mooi, mooi!” (of “Genade, genade!” – soos dit ook vertaal kan word.)

8Daarna kom die woord van die Here tot my: 9Serubbabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê, sý hande sal dit klaar bou.

Dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. 10Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Serubbabel gaan aan met die bouwerk.

Daardie sewe oë op die klip voor Jesua is die oë van die Here wat oor die hele wêreld kyk. (Die verklaring van die sewe oë is eintlik bedoel vir die vorige visioen. Dit dui op God se alomteenwoordigheid.)

11Toe vra ek vir die engel: “Wat beteken daardie twee olyfbome weerskante van die kandelaar?” 12En verder het ek ook vir hom gevra: “Wat beteken die twee bondels olyftakkies langs die twee goue pype waaruit die goudkleurige olie stroom?”

13Hy het vir my gesê: “Weet jy nie wat dit beteken nie?” en ek het gesê: “Nee, Meneer.”

14Toe sê hy: “Dit is die twee gesalfdes wat in diens staan van Hom aan wie die hele aarde behoort.” (Met hierdie verduideliking kom ons nou verseker agter dat die twee olyfbome weerskante van die kandelaar simbole is van die twee leiers, die hoëpriester Jesua en die goewerneur Serubbabel. Hulle is die twee gesalfdes van die Here, letterlik “seuns van olie”, wat gesalf is vir hulle werk, wat op politiese en godsdienstige vlak leiding moet neem.)

Aanbidding

Flam 58: Kom o Skepper Gees, Lewendmakend Gees – sit (groep)

Flam 4: O Heilige Gees, kom maak my nuut – sit (groep)

Inleiding

Kindertyd gefokus op Moedersdag

Integrasie

Nie deur mag of deur krag nie, maar deur my Gees

Die boodskap van die visioen – veral die kandelaar deel – word in die eerste rondte deur die engel as volg uitgespel:

Nie met mag en krag nie

Eerstens sal Serubbabel nie met mag en krag slaag nie, maar deur God se Gees (vers 6). Soos die olie in die bak die lamppitte voed om lig te gee, só doen die Gees dit in sy mense.

Dit is ‘n helder boodskap dat ‘n mens nie op jou eie krag of jou eie vermoëns moet staat maak nie, maar jou vertroue op die Here moet stel.

Hy sal die werk klaar maak

Tweedens verseker die Here vir Serubbabel dat hy die werk sal klaar maak. Die werk wat, metafories, soos ‘n berg voor hulle staan, sal “voor Serubbabel ‘n gelykte word”. Trouens: “As Serubbabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep: ‘Mooi, mooi!’” Of “Genade, genade!

Soos dit inderdaad vier jaar later gebeur het in 516 v.C.

Dit is nét so ‘n helder boodskap dat ‘n mens nie sal slaag sonder dat jy die werk begin en dit absoluut met alles in jou uitvoer nie. Terwyl jy vertrou op die Here, en bewustelik nie staatmaak op jou mag en jou krag nie, jou posisie en jou vermoëns nie, sit jy skouer aan die wiel en doen jy alles wat nodig is om die werk wat die Here jou gegee het, te voltooi.

Dit is hoe dit in die geestelike lewe werk. ‘n Mens sou kon sê, die Gees werk deur twee goed in jou lewe. Vertroue … en Verantwoordelikheid. Vertroue op sy teenwoordigheid, op sy krag, op sy insig, op sy seën … en ‘n vasberade fokus op wat jy kan doen, om verantwoordelikheid te neem, om te kyk waar jy kan help, hoe jy betrokke kan wees, en dit te doen.

Vertroue en Verantwoordelikheid. Twee woorde wat die werk van die Gees in jou lewe uitspel.

Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie

Derdens sal die herboude tempel ‘n teken wees dat God se woord deur Sagaria eg was. Die volk sal dan weet dat hulle die: “dag van klein dingetjies”, nie gering moet ag nie. Die blydskap sal toeneem soos die bouwerk vorder. Dat daar nou net fondamente lê, die “klein dingetjies”, moet hulle op geen manier ontmoedig nie.

Dit is net so ‘n helder boodskap dat ‘n mens nie moedeloos moet word as dit stadig gaan nie. En, jy moet bewustelik elke klein dingetjie wat gebeur as ‘n seëning van die Here aanvaar, as ‘n bewys dat sy belofte besig is om waar te word.

Ons moet oë ontwikkel om klein dingetjies van God se genade raak te sien, sodat ons die groot dinge van onreg en boosheid kan trotseer en nie moedeloos raak nie.

Dit is hoe die Gees in ons lewe werk

Dit is hoe die Gees in ons lewe werk. In vertroue en met veranwoordelikheid. Sagaria 4 gee ons met hierdie drie perspektiewe ‘n diep kykie in God se krag wat deur sy Gees in ons lewe aan die werk is.

 • Hy help ons nie net verstaan hoe die Gees in ons lewe teenwoordig is en werk nie.
 • Hy help ons om saam te werk met dít wat die Gees besig is om in ons lewe te doen.

Die werk van die Gees is aan die een kant gemik op groot dinge – die herbou van die tempel wat soos ‘n berg voor hulle gelê het. In ons dae sal ons dit met die koninkryk se koms verbind. Ons kan God daarvoor vertrou.

Maar die werk van die Gees word aan die ander kant bewerk deur die klein dingetjies wat elkeen van ons in gehoorsaamheid doen. Ons moet ons verantwoordelikheid nakom.

Sagaria leer ons dus dat deur vasberade te fokus op die stukkie vir stukkie vordering met die werk wat elke dag gedoen word, word alle berge uiteindelik gelyktes. In die lewe, in ons gemeente, in ons land, en verseker ook in jou lewe. Só kom die werk van die Gees in jou lewe tot volle openbaring, in vertroue en verantwoordelikheid.

Met dié raamwerk wil ek nou ‘n paar perspektiewe op die tafel sit. Ek wil gesels oor ons gemeente. Ek wil gesels oor ons kerk. Ek wil gesels oor ons land. En ek wil afsluit om te gesels oor jou lewe.

Ons gemeente

Ek wil jou ‘n slag weer direk fokus op die waardes van die gemeente. Dit is die toetsteen of ons besig is om met die Gees saam te werk, of ons op Hom vertrou, en of ons vasberade ons werk as gemeente doen. So staan dit op ons baniere hier voor:

 • Ons verwelkom almal (Insluitend)
 • Ons luister na God (Geloofsonderskeidend)
 • Ons is en maak dissipels (Bybelse geloofsvorming)
 • Ons gee om (Verhoudings)
 • Ons reik uit (Gestuur)
 • Ons waag in die geloof (Waagmoed)

Dié waardes is op twee maniere belangrik vir ons.

In die eerste plek help dit ons om alles wat ons doen, te beoordeel. Die eredienste, die musiek, die prediking, die kleingroepe, die bedieninge. Ons kan daarom die waardes in vraagvorm gebruik:

 • Is iets verwelkomend – sê maar die musiek, of die prediking of ons kleingroepe? Musiek moet bv. teologies korrek wees, dit moet stylvol wees, maar dit moet ook pastoraal wees – mense moet hulleself daarin kan vind, dit moet jou innooi en deel laat voel van die aanbidding in die kerk, dit moet verwelkom. Wat natuurlik ook beteken dat as ons almal wil verwelkom, ons mekaar in ag moet neem, vir mekaar ruimte moet gee, vreugde moet vind ook in dié musiek wat ander verwelkomend vind.
 • Is ons besig om na God te luister – sê maar in die dagbestuur, of in die personeel, of in die kerkraad?
 • Is ons besig om dissipels te maak, en is ons self dissipels?
 • Gee ons regtig om? Is wat ons voorstel by ‘n vergadering in terme van besluite regtig omgee, dien dit ons verhoudinge – sê maar besluite oor die personeel, of oor ‘n begroting of oor die mense wat rondom ons in die straat bly?
 • En is ‘n besluit wat ons neem ‘n getuienis daarvan dat ons uitreik, dat ons waag in geloof? Dit was só heerlik om van Hugo Wolmarans, ons sendeling wat in die Midde-Ooste en verder met media en opleiding besig is met ‘n uitreik na Moslems, te lees wat onlangs 20 kerkplanters opgelei het wat in dié tyd inbeweeg in Noord-Soedan, een van die gevaarlikste plekke om kerkplanting te doen. Hulle het ons gebede nodig, want hulle reik uit en hulle waag baie in geloof. En deur hulle te ondersteun, leef ons ons waarde uit.

Maar in die tweede plek help die waardes ons om te beplan, om op ‘n spesifieke manier gemeente te wees – verwelkomend, dissipelmakend. Dit was nét so lekker dat Theo Haveman Vrydag by my aan was om te bid vir twee jongmanne wat hy van die straat af opgetel het en die lang pad van herstel van dwelmverslawing met hulle begin stap. Dit is ‘n voorreg om vir hulle te bid.   Ek kan nie doen wat Theo doen nie, maar ek kan bid. Hulle het ook ons almal se gebede nodig.

Die waardes van ons gemeente help jóú dus ook om te besluit hoe jy in die gemeente betrokke gaan wees – by verwelkoming, by dissipelmaking, by omgee, by uitreik, by waag in geloof – dit kan jy doen met gebede, met diens, en met jou geld. Ons is bv. agter op begroting en op die insameling van ons geloofsgelofteoffers – luister na wat die Here vir jou daaroor sê.

Ons kerk

Ek is baie bewus van die uitdaging wat ons kerk het om aan die een kant vrede te maak met die verlede en aan die ander kant vrede te maak met die hede, laat staan nog die toekoms van ons land.

En was vir ‘n tyd lank nou baie moedeloos met die groot aantal “nee”-stemme rondom die artikel 1 proses. Ons as gemeente en ring het baie positief op die voorgestelde artikel 1 gereageer – ons het gekies om ruimte te maak vir mense wat ander as ons wil bely (7 uit 9 het “ja” gestem met tweederdes, 1 het ‘n gewone meerderheid gehad, en 1 het “nee” gestem – ons lewe dus die waarde van verwelkoming uit! – maar die res van die kerk sukkel om dié pad te volg.

Dit lyk asof ons gemeentes in die Oos-Kaap die omgekeerde spieëlbeeld van die sinode se besluite verteenwoordig. So het ons dié week by die SK dagbestuur kennis geneem. Die sinode het 70% “ja” gestem vir artikel 1 en die gemeentes ongeveer 65% “nee” – dit sluit nou gemeentes in wat “ja” gestem het, maar nie tweederdes gekry het nie, en ook gemeentes waarvan die kerkrade duidelik gesê het, hulle stem nie saam met die gemeentes nie, hulle bly “ja” stem, al het die gemeente “nee” gesê. En dan praat ons nou nie eers oor die vyf sinodes wat ook al “nee” gestem het nie. Net drie het “ja” gesê en twee moet nog stem.

Ek het egter vrede gekry hieroor. Ek gaan nie die dag van klein dingetjies misken deur moedeloos te raak nie. Ten minste is daar ‘n groeiende aanvaarding van die hele konsep van die “aanvaarding van vreemdelinge”, ook dié wat anders as jy glo en bely in die kerk van Jesus Christus. Ons is vanjaar beter af as laasjaar. Ons is hierdie dekade beter af as die vorige een. Ons is hierdie eeu beter af as die vorige eeu. Die evangelie van insluiting IS besig om veld te wen. En dit sal uiteindelik seëvier.

Hoekom? Want God is die God van vreemdelinge. Hy is die God wat insluit. Hy is die God wat eenheid tussen verskillende mense gee, en werk om dit gestalte te gee. Ek kan Hom vertrou en vasberade werk daarvoor!

God maak van vreemdelinge vriende – kom luister vanaand hoe ek daaroor gesels met die inspirerende verhaal van Maximilian Kolbe – en dit koppel aan die belydenis oor Jesus Christus, die Een wat bereid was om te ly.

Ons land

Wat ek oor ons kerk gesê het, geld ook ons land. Die wiele van geregtigheid draai stadig, maar verseker. Ons hoop lê nie in die regering of in die regerende party nie. Dit lê selfs nie in die opposisie nie. Ons hoop lê in die doen van die regte dinge van grondvlak af deur gewone mense, deur gewone gelowiges.

Nie net RAKrandom acts of kindness – nie, maar RARrandom acts of righteuosness. ‘n Mens kan dit ROAR uitspreek, want ons het waaragtig nodig dat daar ‘n paar leeus brul vir geregtigheid, soos Amos dit van ouds van God gesê het.

 • Elke bosslaper wat gehelp word, verander dié land.
 • Elke kind wat kos en opvoeding kry, verander dié land.
 • Elke korrupte mens of besluit wat blootgestel word, verander dié land.
 • Elke gierige goddelose, waar hy of sy hulle ook mag bevind, op watter vlak van die samelewing hulle ook al mag wees, sal uiteindelik met God moet rekening hou. En ons kan daarmee help in ons eie doen van wat reg is.

God se koninkryk kom, en jy het net twee opsies: om in Jesus Christus te glo en op Hom jou lewe te bou, of vir ewig daarvan uitgesluit te word. Ons het nie ‘n nuwe tuisland nodig nie, ons het God se koninkryk op aarde nodig. En daarvoor moet ons bid en ons lewe gee.

Jou lewe

Ek sluit af. Dié boodskap van Vertroue en Verantwoordelikheid is nie iets wat jy soos water op ‘n eend se rug van jou kan laat afrol nie. Jy het ook net twee opsies: Of jy sê ja op dié boodskap en begin om jou deel te doen in die koninkryk van God, óf jy sê nee daarvoor en jy is uitgesluit van die koninkryk van God – al sit jy ook in die kerk vanoggend.

7Luister daarom na wat die Heilige Gees sê: ‘Vandag, as julle sy stem hoor, 8moet julle nie hardkoppig wees nie … ‘“ (Hebr. 3:7-8).

Amen.

Gebed

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Dankoffers

Vonkk 211: Heilige Gees, U, die Trooster – koor

Aankondigings

 • Nuwe lidmate word vriendelik uitgenooi na die Pinkster-ete.  Kaartjies kan hierdie week reeds gekoop word – en mense moet gou spring, want daar’s net plek vir 100 mense. Spyskaart: Hoofgereg = Spitgebraaide Lamsvleis; Groente rys; Knoffel aartappels; Mengelslaai; Potbrood; Nagereg = Kolwyntjie (cupcake) en koffie. Alles vir net R70! Kinders onder 10 R50. Bring eie drinkgoed.
 • Suzette Blignault het hierdie week ’n persoonlike uitnodiging na die Pinkster-ete afgelewer hierna sowel as na die SG101 – ‘n gesprek oor hoe jy deel van ons gemeente word. Dit is vir Pinkstersondag gehou vir elkeen wat sedert Augustus verlede jaar lidmaat van ons gemeente geword het. As jy dit nie gekry het, wil ons dit sommer nou vir jou gee … steek net die hande op.
 • Wimke oor Internasionale studente
 • Tieners oor Meimaand is Breimaand
 • Jong Volwasse byeenkoms vanaand 19:30 (direk na die aanddiens). Die aankondiging is ook gemik op die ouers wat jong volwasse kinders by die huis het, sodat hulle hulle soontoe kan stuur. Hulle hoef nie eens die erediens by te woon nie…hulle kan net kom na die ontmoeting.
 • Ons het ons eerste leierskap werkswinkel gehad vir studente en hoërskoolleerlinge. Angelique Diederics het die studente geleer van strategiese beplanning. Daar was reuse- belangstelling – ons moes mense wegwys!  Die studente is baie, baie gretig om leierskapsvaardighede te leer.  Hul kommentaar aan die einde kan vertaal word met “nog! nog!” Hulle sê vir die gemeente baie baie baie dankie vir die geleentheid. Hulle het nie genoeg woorde om hul dankbaarheid uit te druk nie.
 • Ons was veral verras met die bus vol hoërskoolleerders uit die swart townships wat opgedaag het – almal leiers in hul eie gemeenskappe. Daar is nog baie studente wat wil inskakel.  Ons grootste probleem, is ’n lokaal wat groot genoeg is!  Hierdie is ’n wonderlike geleentheid om ’n impak op ons gemeenskap en land te hê!  Mense met oordraagbare leierskapsvaardighede wat bereid is om so ’n werkswinkel te lei, kan gerus met Rethie gesels.  Dit sal natuurlik ook wonderlik wees as ons hulle gasvry en liefdevol kan verwelkom.  So, as daar mense is wat ’n keer (of wat) wil help met catering, sal dit ook wonderlik wees.

Kerkraadsvoorstelling

Annemarie Barnard vir Getuienisbediening as ouderling

Slotsang

Lied 439: O Heil’ge Gees, o God in ons, ons wil u krag besing – staan (orrel)

Seën

Respons

Lied 450: Refrein: Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer – staan (orrel)

Seënbede

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.