Week 5: 22-28 Mei 2011 – Johannes 20:1-31

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Ons is in die Paastyd.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se opstanding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed.

HOOR

Lees Johannes 20:1-31 en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.

 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar wat dit vir jou dat Jesus opgestaan het en as Here by ons teenwoordig is:

Johannes vertel ons in hoofstuk 20-21 van vier verskynings van Jesus na die opstanding.  Let op dat Johannes niks vertel van die opstandingsgebeure self nie, net van die leë graf en van Jesus se verskynings daarna aan hulle.  Die opstanding is ’n daad van God wat altyd ook ‘n misterie sal wees.

Uit Johannes se beskrywing van die opgestane Jesus kan ’n mens wel agterkom dat Jesus herkenbaar is, steeds kommunikeer soos ons dit doen, en ’n fisiese/werklike liggaam het, want  ’n mens kan aan hom vat, en hy gee vir hulle kos om te eet.  Maar hy is ook anders, omdat hy kan verskyn en verdwyn soos Hy wil.  Hy is dus nie aan ruimte gebonde soos die dissipels nie. En telkens verander Hy die lewe van dié aan wie Hy verskyn het.

Daarmee lewer Johannes getuienis af van die werklikheid van Jesus se opstanding uit die dode en van die wyse waarop Jesus se opstanding alles verander.  Hy troos bv. vir Maria Magdalena en verseker haar dat God daar is vir haar.  Haar eerste gedagte toe sy die leë graf sien, was dat iemand Jesus se liggaam weggevat het.  Dit is egter eers wanneer Jesus aan Maria verskyn in die tuin en met haar praat en sy die werklikheid van sy teenwoordigheid ervaar, dat sy  Hom kan herken en as Here kan vereer.

En dit is dieselfde vir die dissipels.  Dit is eers wanneer Hy self aan hulle verskyn, dat die dissipels rus en vrede ervaar, en hulle vrees in blydskap kan verander.  Netso Tomas.  Jesus openbaar Homself aan Tomas sodat sy twyfel in geloof kan verander en Hy met oortuiging deel kan wees van die groeiende getuienis van sy opstanding. En let op dat Jesus nie net vir hulle troos en versterk in hulle geloof nie.  Nee, Hy stuur hulle ook, waarmee Hy hulle roeping bevestig om die wêreld met die boodskap van vergifnis in te gaan.  En later doen Hy dieselfde met Petrus en gee Hom ’n soortgelyke opdrag as wat Jesus self gehad het, om vir die skape weiding te gee. (Joh 10).

Daarmee bereik Johannes se evangelie dan ook sy hoogtepunt, want Hy skryf juis hierdie klompie verhale van Jesus se wondertekens, sy gesprekke, en sy verskynings om ons te oortuig dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat ons deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê (Joh 20:31).  Jesus staan op om as die teenwoordige Here ons lewens betekenis te gee.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Die res van die kwartaal gebruik ons die leesrooster tekste (in die gemeente Somerstrand – hier is die skakel daarheen):
  • 29 Mei tot 4 Junie – 1 Petrus 4:12-14; 5:6-11
  • 5 tot 11 Junie – Numeri 11:24-30
  • 12 tot 18 Junie – 2 Korintiërs 13:5-14
  • 19 tot 25 Junie – Matteus 10:40-42

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 5: 22-28 Mei 2011 – Johannes 20:1-31

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Ons is in die Paastyd.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se opstanding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed.

HOOR

Lees Johannes 20:1-31 en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.

 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar wat dit vir jou dat Jesus opgestaan het en as Here by ons teenwoordig is:

Johannes vertel ons in hoofstuk 20-21 van vier verskynings van Jesus na die opstanding.  Let op dat Johannes niks vertel van die opstandingsgebeure self nie, net van die leë graf en van Jesus se verskynings daarna aan hulle.  Die opstanding is ’n daad van God wat altyd ook ‘n misterie sal wees.

Uit Johannes se beskrywing van die opgestane Jesus kan ’n mens wel agterkom dat Jesus herkenbaar is, steeds kommunikeer soos ons dit doen, en ’n fisiese/werklike liggaam het, want  ’n mens kan aan hom vat, en hy gee vir hulle kos om te eet.  Maar hy is ook anders, omdat hy kan verskyn en verdwyn soos Hy wil.  Hy is dus nie aan ruimte gebonde soos die dissipels nie. En telkens verander Hy die lewe van dié aan wie Hy verskyn het.

Daarmee lewer Johannes getuienis af van die werklikheid van Jesus se opstanding uit die dode en van die wyse waarop Jesus se opstanding alles verander.  Hy troos bv. vir Maria Magdalena en verseker haar dat God daar is vir haar.  Haar eerste gedagte toe sy die leë graf sien, was dat iemand Jesus se liggaam weggevat het.  Dit is egter eers wanneer Jesus aan Maria verskyn in die tuin en met haar praat en sy die werklikheid van sy teenwoordigheid ervaar, dat sy  Hom kan herken en as Here kan vereer.

En dit is dieselfde vir die dissipels.  Dit is eers wanneer Hy self aan hulle verskyn, dat die dissipels rus en vrede ervaar, en hulle vrees in blydskap kan verander.  Netso Tomas.  Jesus openbaar Homself aan Tomas sodat sy twyfel in geloof kan verander en Hy met oortuiging deel kan wees van die groeiende getuienis van sy opstanding. En let op dat Jesus nie net vir hulle troos en versterk in hulle geloof nie.  Nee, Hy stuur hulle ook, waarmee Hy hulle roeping bevestig om die wêreld met die boodskap van vergifnis in te gaan.  En later doen Hy dieselfde met Petrus en gee Hom ’n soortgelyke opdrag as wat Jesus self gehad het, om vir die skape weiding te gee. (Joh 10).

Daarmee bereik Johannes se evangelie dan ook sy hoogtepunt, want Hy skryf juis hierdie klompie verhale van Jesus se wondertekens, sy gesprekke, en sy verskynings om ons te oortuig dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat ons deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê (Joh 20:31).  Jesus staan op om as die teenwoordige Here ons lewens betekenis te gee.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Die res van die kwartaal gebruik ons die leesrooster tekste (in die gemeente Somerstrand – hier is die skakel daarheen):
  • 29 Mei tot 4 Junie – 1 Petrus 4:12-14; 5:6-11
  • 5 tot 11 Junie – Numeri 11:24-30
  • 12 tot 18 Junie – 2 Korintiërs 13:5-14
  • 19 tot 25 Junie – Matteus 10:40-42

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 4: 15-21 Mei 2011 – Johannes 13:31-14:14

Johannes 13:31-14:14

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Ons is in die Paastyd.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se opstanding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed.

HOOR

 • Lees Johannes 13:31-14:14 en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar wat dit vir jou inhou om ander lief te hê, nie net soos jy jouself lief het nie, maar soos Jesus liefgehad het:

Die punt van hierdie hele gesprek van Jesus is dat liefde bo-oor alles geskryf moet staan.  Dit moet die uitstaande kenmerk van ’n dissipel van Jesus wees.  Dit moet alles deursuur wat ons doen en sê.  Daar moet niks in die pad staan van ’n lewe in liefde nie.  En dit beteken, in die konteks van Jesus se naderende dood, dat ’n mens selfs bereid moet wees om jou lewe vir ander af te lê.  Dit is ook die punt wat later in hoofstuk 17 oor eenheid gemaak sal word – niks mag in die pad van die eenheid staan nie.  Netso mag niks in die pad van liefde staan nie.

Let ook op dat die nuwe gebod wat Jesus vir hulle gee – dat hulle mekaar so lief moet hê soos wat Hy hulle het – in die konteks van beide die verraad van Judas en die verloëning van Petrus gedoen word.  Die nuutheid van dié liefde is dat die liefde vir mekaar moet wees soos Jesus dit gedemonstreer het.  Die liefde vir die naaste is immers van die begin af deel van die gelowige reaksie op God se werk (Lev 19:18; Matt 22:34-40).

Dit sê vir ’n mens dat liefde ’n keuse is wat jy maak, al stel ander jou teleur (Judas) of al stel jy ander teleur (Petrus).  Judas kom nie tot inkeer ná sy verraad nie, hy kies teen die liefde, selfs teen die genade, en word verwerp.  Petrus aanvaar egter die hand van genade wat na hom uitgesteek word na sy verloëning (Joh 21:15-21 – en let op dat Jesus Petrus spesifiek uitvra oor sy liefde vir hom!), en word herstel in geloof en selfs die leiersposisie wat hy beklee het.  Op die koop toe vervul hy uiteindelik die belofte wat hy hier maak, dat hy sy lewe sal aflê vir Jesus, wanneer hy ook aan ’n kruis sterwe aan die einde van sy lewe.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Johannes 20: Die leë graf.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 4: 15-21 Mei 2011 – Johannes 13:31-14:14

Johannes 13:31-14:14

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Ons is in die Paastyd.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se opstanding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed.

HOOR

 • Lees Johannes 13:31-14:14 en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar wat dit vir jou inhou om ander lief te hê, nie net soos jy jouself lief het nie, maar soos Jesus liefgehad het:

Die punt van hierdie hele gesprek van Jesus is dat liefde bo-oor alles geskryf moet staan.  Dit moet die uitstaande kenmerk van ’n dissipel van Jesus wees.  Dit moet alles deursuur wat ons doen en sê.  Daar moet niks in die pad staan van ’n lewe in liefde nie.  En dit beteken, in die konteks van Jesus se naderende dood, dat ’n mens selfs bereid moet wees om jou lewe vir ander af te lê.  Dit is ook die punt wat later in hoofstuk 17 oor eenheid gemaak sal word – niks mag in die pad van die eenheid staan nie.  Netso mag niks in die pad van liefde staan nie.

Let ook op dat die nuwe gebod wat Jesus vir hulle gee – dat hulle mekaar so lief moet hê soos wat Hy hulle het – in die konteks van beide die verraad van Judas en die verloëning van Petrus gedoen word.  Die nuutheid van dié liefde is dat die liefde vir mekaar moet wees soos Jesus dit gedemonstreer het.  Die liefde vir die naaste is immers van die begin af deel van die gelowige reaksie op God se werk (Lev 19:18; Matt 22:34-40).

Dit sê vir ’n mens dat liefde ’n keuse is wat jy maak, al stel ander jou teleur (Judas) of al stel jy ander teleur (Petrus).  Judas kom nie tot inkeer ná sy verraad nie, hy kies teen die liefde, selfs teen die genade, en word verwerp.  Petrus aanvaar egter die hand van genade wat na hom uitgesteek word na sy verloëning (Joh 21:15-21 – en let op dat Jesus Petrus spesifiek uitvra oor sy liefde vir hom!), en word herstel in geloof en selfs die leiersposisie wat hy beklee het.  Op die koop toe vervul hy uiteindelik die belofte wat hy hier maak, dat hy sy lewe sal aflê vir Jesus, wanneer hy ook aan ’n kruis sterwe aan die einde van sy lewe.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Johannes 20: Die leë graf.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 3: 8-14 Mei 2011 – Johannes 10:1-21

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Ons is in die Paastyd.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se opstanding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed.

HOOR

 • Lees Johannes 10:1-21 en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar hoe jy God se stem hoor, en wat dit vir jou beteken:

Jesus gebruik in vers 1-6 die beeld van die herder om sy eienaarskap, versorging en begeleiding van sy mense te beklemtoon.  In vers 7-18 spel Jesus dit nog dieper uit, deurdat Hy ook die ingang vir die skape is (op soortgelyke wyse is Hy ook die leer na die hemel – Joh 1:51; en die weg na God – Joh 14:6), sowel as die Goeie Herder.

Dit beklemtoon dat dit slegs in ’n verhouding met Hom moontlik is om deel van sy kudde te wees – Sy skape ken Sy stem.  Vir dié gelowiges wat in Hom glo en Hom begin gehoorsaam, gee Hy lewe in oorvloed.  Die ander skape waarvan hier gepraat word, dui op die heidene wat nog in Hom sou glo.

Om dit nog beter te verstaan: ’n skaapkraal het in daardie tyd baie keer verskillende kuddes geakkommodeer, veral wanneer dit nie aan ’n huis vas gebou was nie.  ‘n Herder het dus baie tyd met sy skape deurgebring, sodat hulle sy stem kon leer ken.  Dit het beteken dat hy hulle dus kon beheer met sy stem – net sy skape het agter hom uit geloop as hy hulle geroep het om uit die kraal te gaan vir weiding.

Dít is die tipe intieme prentjie wat vir ons Jesus se verhouding met ons teken – Hy wil hê elke gelowige moet Sy stem só goed leer ken (Sy Woord), dat Hy letterlik voor kan loop en ons begelei na die lewe en oorvloed wat Hy wil gee.  En onthou, dit is met dié stem dat Jesus vir Lasarus (Joh 11) uit die graf uit roep en opwek … dit is hoe kragtig Sy stem is!

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Johannes 14: “Ek is die weg, die waarheid en die lewe”.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 3: 8-14 Mei 2011 – Johannes 10:1-21

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Ons is in die Paastyd.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se opstanding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed.

HOOR

 • Lees Johannes 10:1-21 en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar hoe jy God se stem hoor, en wat dit vir jou beteken:

Jesus gebruik in vers 1-6 die beeld van die herder om sy eienaarskap, versorging en begeleiding van sy mense te beklemtoon.  In vers 7-18 spel Jesus dit nog dieper uit, deurdat Hy ook die ingang vir die skape is (op soortgelyke wyse is Hy ook die leer na die hemel – Joh 1:51; en die weg na God – Joh 14:6), sowel as die Goeie Herder.

Dit beklemtoon dat dit slegs in ’n verhouding met Hom moontlik is om deel van sy kudde te wees – Sy skape ken Sy stem.  Vir dié gelowiges wat in Hom glo en Hom begin gehoorsaam, gee Hy lewe in oorvloed.  Die ander skape waarvan hier gepraat word, dui op die heidene wat nog in Hom sou glo.

Om dit nog beter te verstaan: ’n skaapkraal het in daardie tyd baie keer verskillende kuddes geakkommodeer, veral wanneer dit nie aan ’n huis vas gebou was nie.  ‘n Herder het dus baie tyd met sy skape deurgebring, sodat hulle sy stem kon leer ken.  Dit het beteken dat hy hulle dus kon beheer met sy stem – net sy skape het agter hom uit geloop as hy hulle geroep het om uit die kraal te gaan vir weiding.

Dít is die tipe intieme prentjie wat vir ons Jesus se verhouding met ons teken – Hy wil hê elke gelowige moet Sy stem só goed leer ken (Sy Woord), dat Hy letterlik voor kan loop en ons begelei na die lewe en oorvloed wat Hy wil gee.  En onthou, dit is met dié stem dat Jesus vir Lasarus (Joh 11) uit die graf uit roep en opwek … dit is hoe kragtig Sy stem is!

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Johannes 14: “Ek is die weg, die waarheid en die lewe”.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 2: 1-7 Mei 2011 – Johannes 6:1-71

Johannes 6:(1-)60-71

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Ons is in die Paastyd.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se opstanding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed.
 • Ons fokus in die volgende paar weke tot en met Pinkster op die evangelie van Johannes.  Bybelstudiegroepe werk ‘n week vooruit met die fokusteks vir die Sondag se prediking.  Die Bybelskool werk die hele evangelie Johannes deur.  In die res van die kwartaal werk ons met die Leesrooster se tekste.

HOOR

 • Lees Johannes 6:60-71 (die hele hoofstuk as julle tyd het) en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar hoe dit gekom het dat jy glo, en wat jou laat bly glo:

Die verhaallyn van hoofstuk 6 is eenvoudig.  Jesus doen 2 wondertekens om sy goddelikheid te demonstreer.  Hy vermeerder brood en Hy loop op die water.  En Hy doen dit baie spesifiek om mense na Hom toe te trek, sodat hulle in Hom die Messias, die Gestuurde van God die Vader, sal herken en met Hom in ‘n verhouding sal lewe.

Maar die reaksies van die mense is meesal  negatief.  Sommige volg Hom ter wille van die wonders self.  As Jesus egter hulle wil nadertrek met sy woorde, stoot dit hulle af, veral omdat Hy van sy lyding praat.  Die Joodse leiers weier ook om in ‘n verhouding met Hom te begin lewe, omdat hulle nie sy aardse afkoms (ons ken mos sy ma en pa!) met sy hemelse afkoms kan verbind nie.  Selfs Jesus se broers glo nie in Hom nie (hfst 7).  Dit is net die 12 dissipels wat by Jesus bly … Hoekom?

Jesus verduidelik dit in vers 65 as volg: “niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie.” Om na Jesus toe te kom, is nie net die resultaat van jou eie keuse nie.  Dit is die getuienis van God se werk in jou lewe.  Dat jy glo, is die werk van God.

Geloof lê dus wel aan die een kant in die keuse wat ek vir Jesus maak … MAAR aan die ander kant getuig my keuse van die geloof wat God vir my gegee het.  Ek glo, omdat God geloof vir my gegee het.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Johannes 10: “Ek is die Goeie Herder”.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang. 
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor. 
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 2: 1-7 Mei 2011 – Johannes 6:1-71

Johannes 6:(1-)60-71

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Ons is in die Paastyd.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se opstanding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed.
 • Ons fokus in die volgende paar weke tot en met Pinkster op die evangelie van Johannes.  Bybelstudiegroepe werk ‘n week vooruit met die fokusteks vir die Sondag se prediking.  Die Bybelskool werk die hele evangelie Johannes deur.  In die res van die kwartaal werk ons met die Leesrooster se tekste.

HOOR

 • Lees Johannes 6:60-71 (die hele hoofstuk as julle tyd het) en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en vertel vir mekaar hoe dit gekom het dat jy glo, en wat jou laat bly glo:

Die verhaallyn van hoofstuk 6 is eenvoudig.  Jesus doen 2 wondertekens om sy goddelikheid te demonstreer.  Hy vermeerder brood en Hy loop op die water.  En Hy doen dit baie spesifiek om mense na Hom toe te trek, sodat hulle in Hom die Messias, die Gestuurde van God die Vader, sal herken en met Hom in ‘n verhouding sal lewe.

Maar die reaksies van die mense is meesal  negatief.  Sommige volg Hom ter wille van die wonders self.  As Jesus egter hulle wil nadertrek met sy woorde, stoot dit hulle af, veral omdat Hy van sy lyding praat.  Die Joodse leiers weier ook om in ‘n verhouding met Hom te begin lewe, omdat hulle nie sy aardse afkoms (ons ken mos sy ma en pa!) met sy hemelse afkoms kan verbind nie.  Selfs Jesus se broers glo nie in Hom nie (hfst 7).  Dit is net die 12 dissipels wat by Jesus bly … Hoekom?

Jesus verduidelik dit in vers 65 as volg: “niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie.” Om na Jesus toe te kom, is nie net die resultaat van jou eie keuse nie.  Dit is die getuienis van God se werk in jou lewe.  Dat jy glo, is die werk van God.

Geloof lê dus wel aan die een kant in die keuse wat ek vir Jesus maak … MAAR aan die ander kant getuig my keuse van die geloof wat God vir my gegee het.  Ek glo, omdat God geloof vir my gegee het.

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Johannes 10: “Ek is die Goeie Herder”.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang. 
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor. 
 • Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  

Chris van Wyk

Continue Reading

Week 1: 24-30 April 2011 – Johannes 1:1-18

Johannes 1:1-18

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die Heilige Week.  Ons herdenk die lyding van Jesus wat tot ons verlossing op Paassondag gelei het.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se lyding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed en dra julle kwartaal se byeenkomste aan die Here op.
 • Woon die kerk se uitbeelding van die stasies van Jesus se lyding, miskien as groep, by.

HOOR

 • Ons fokus in die volgende 6 weke tot en met Pinkster op die evangelie van Johannes.  Bybelstudiegroepe werk ‘n week vooruit met die fokusteks vir die Sondag se prediking.  Die Bybelskool werk die hele evangelie Johannes deur.  In die res van die kwartaal werk ons met die Leesrooster se tekste.
 • Lees Johannes 1:1-18 en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Johannes begin nie by Jesus se geboorte of  ’n geslagsregister ( Matteus) of die skepping (Lukas) nie.  Hy begin by God se tyd, die ewigheid, voordat alles gemaak is, voordat daar selfs iets soos ons tyd was.  Jesus is die Woord (logos) van God, nie net goddelik nie, maar Godself (1 Joh 1:1; Open 19:13)!  Uit Hom is alles gemaak, want Hy was die lewe van alles (Kol 1:16).  En dit skyn soos ’n lig in die duisternis wat ons lewens verlig (Joh 5:26; vgl ook Spr 6:23 – “die tôrâ is ’n lig”).  Let egter op hoe Johannes onmiddellik die realiteit skets van die reaksie van die duisternis op die lig.  Die vreugde van kindskap word getemper met die wete dat die duisternis die lig verwerp en wil uitdoof, al kry die duisternis dit nie reg nie.

Jesus se menswording word met twee woorde beskrywe: Hy het sarks (vlees) geword en eskênôsen (tent opgeslaan – die woord roep ook die tabernakel in die woestyn in herinnering) onder ons.  Dit beteken dat Hy volledig mens geword het, ons sondige vlees aangetrek het, en ’n menslike bestaan aanvaar het.  En let op dat dit iets is wat van hierdie punt af deel van Sy goddelike bestaan geword het.  Dit is nie iets wat Hy ooit weer gaan uittrek nie.  Hy IS nou ook mens.  Die wonder is dat ons nou die heerlikheid van God kan sien in ’n gewone mens.  En ons sien spesifiek sy genade en sy waarheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het.  Sy genade loop oor in die tekens van voorsiening (water in wyn, vermeerdering van brood) en verwondering (loop op water); genesing (siek seun, siek man, en blinde man) en oorwinning (opwekking uit die dood).  Dit nooi ons uit om Hom te vertrou vir ons lewe.  Sy waarheid word ervaar in ’n verhouding met God, iets wat die wet van Moses nooit volledig kon gee nie. Ons kan God in Jesus raaksien – iets wat Moses begeer het, maar nooit voluit kon beleef nie (vgl 1 Kor 3).

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Johannes 6: “Ek is die brood wat lewe gee”.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk
Continue Reading

Week 1: 24-30 April 2011 – Johannes 1:1-18

Johannes 1:1-18

 • Begin met die vraag: “Wat het met jou gebeur sedert ons laas bymekaar was ….”?
 • Laat elkeen sy storie vertel .  So bou ons aan ons vriendskap met mekaar.

RUS

 • God nooi ons uit om tot rus te kom voor Hom.  Dit is die Heilige Week.  Ons herdenk die lyding van Jesus wat tot ons verlossing op Paassondag gelei het.  Gee geleentheid vir elkeen om in stilte na te dink oor wat Jesus se lyding nou vir hom of haar beteken.  Open met gebed en dra julle kwartaal se byeenkomste aan die Here op.
 • Woon die kerk se uitbeelding van die stasies van Jesus se lyding, miskien as groep, by.

HOOR

 • Ons fokus in die volgende 6 weke tot en met Pinkster op die evangelie van Johannes.  Bybelstudiegroepe werk ‘n week vooruit met die fokusteks vir die Sondag se prediking.  Die Bybelskool werk die hele evangelie Johannes deur.  In die res van die kwartaal werk ons met die Leesrooster se tekste.
 • Lees Johannes 1:1-18 en laat elkeen ‘n paar minute neem om na te dink oor wat hulle in die teks tref.
 • Deel met mekaar wat julle tref, sonder om mekaar te onderbreek of te korrigeer.
 • Lees die volgende inset en bespreek dit met mekaar:

Johannes begin nie by Jesus se geboorte of  ’n geslagsregister ( Matteus) of die skepping (Lukas) nie.  Hy begin by God se tyd, die ewigheid, voordat alles gemaak is, voordat daar selfs iets soos ons tyd was.  Jesus is die Woord (logos) van God, nie net goddelik nie, maar Godself (1 Joh 1:1; Open 19:13)!  Uit Hom is alles gemaak, want Hy was die lewe van alles (Kol 1:16).  En dit skyn soos ’n lig in die duisternis wat ons lewens verlig (Joh 5:26; vgl ook Spr 6:23 – “die tôrâ is ’n lig”).  Let egter op hoe Johannes onmiddellik die realiteit skets van die reaksie van die duisternis op die lig.  Die vreugde van kindskap word getemper met die wete dat die duisternis die lig verwerp en wil uitdoof, al kry die duisternis dit nie reg nie.

Jesus se menswording word met twee woorde beskrywe: Hy het sarks (vlees) geword en eskênôsen (tent opgeslaan – die woord roep ook die tabernakel in die woestyn in herinnering) onder ons.  Dit beteken dat Hy volledig mens geword het, ons sondige vlees aangetrek het, en ’n menslike bestaan aanvaar het.  En let op dat dit iets is wat van hierdie punt af deel van Sy goddelike bestaan geword het.  Dit is nie iets wat Hy ooit weer gaan uittrek nie.  Hy IS nou ook mens.  Die wonder is dat ons nou die heerlikheid van God kan sien in ’n gewone mens.  En ons sien spesifiek sy genade en sy waarheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het.  Sy genade loop oor in die tekens van voorsiening (water in wyn, vermeerdering van brood) en verwondering (loop op water); genesing (siek seun, siek man, en blinde man) en oorwinning (opwekking uit die dood).  Dit nooi ons uit om Hom te vertrou vir ons lewe.  Sy waarheid word ervaar in ’n verhouding met God, iets wat die wet van Moses nooit volledig kon gee nie. Ons kan God in Jesus raaksien – iets wat Moses begeer het, maar nooit voluit kon beleef nie (vgl 1 Kor 3).

LEEF

 • Wat beteken dié teks vir ons gemeente en ons gemeenskap vandag?
 • Wat vra dit van julle groep – en wat vra dit van jou persoonlik?
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Volgende week behandel ons Johannes 6: “Ek is die brood wat lewe gee”.
 • Registreer by www.bybelskool.com om die dagstukkies van die Bybelskool per e-pos te ontvang.  
 • Ek sal graag julle kommentaar en vrae by www.bybelskool.com wil hoor.  Of kontak my by acv.vanwyk@gmail.com of 0825749191.  Chris van Wyk
Continue Reading

Kleingroepe – 2de kwartaal 2011

Ons werk deur die evangelie van Johannes tot by Pinkster en daarna volg ons die leesrooster tekste.  Elke Sondag sal daar materiaal beskikbaar wees vir die volgende week.  Klik op die lysie van Bybelstudies in die middelste module bo-aan die webtuiste net onder die hoofspyskaart om dit af te laai.  Dit is ook in gedrukte vorm by die kerkkantoor beskikbaar:
Continue Reading

Kleingroepe – 2de kwartaal 2011

Ons werk deur die evangelie van Johannes tot by Pinkster en daarna volg ons die leesrooster tekste.  Elke Sondag sal daar materiaal beskikbaar wees vir die volgende week.  Klik op die lysie van Bybelstudies in die middelste module bo-aan die webtuiste net onder die hoofspyskaart om dit af te laai.  Dit is ook in gedrukte vorm by die kerkkantoor beskikbaar:
Continue Reading