Psalm 37 – ‘n Lied om tot rus te kom – 27 Nov 2011

Hier volg die hele Erediens

 

Verwelkoming

GOD NOOI ONS UIT EN ONS KOM TOT RUS

Toetrede

  • Koor: “By God is ek tevrede, by Hom is daar rus” (VONKK 127)

Votum en Seëngroet

Lof

  • Ps 37  (Mel. Ps 134)   v1, 2, 3 en 13 – (vers 2) Doen dit wat goed is soos dit hoort, en woon en werk net rustig voort (staan)
  • Lied 334 – “God is liefde!” juig ons harte      (sit)
  • Lied 329 – Want so lief het God die wêreld gehad s(sit)

Kindertyd

Aansteek van eerste Adventskers

Verduidelik aan kinders: Advent is die tyd in die jaar waarin ons ons gereed maak om weer te dink aan Jesus wat aarde toe gekom het. Hy is ons Koning en het beloof hy gaan eendag weer kom. Vandag is die eerste Sondag van Advent en ons dink daaraan dat God elke Sondag sy beloftes vervul wanneer ons in die erediens is. Jesus is deur die Gees hier teenwoordig en beloof God sal weer in heerlikheid te kom.

Daarom het ons hierdie vier weke ʼn krans in die kerk.

Daar is vier kerse op die krans wat vir ons sê dat Jesus die lig vir die wêreld is en dat ons gereed moet wees vir sy koms – hoop, vrede, vreugde en liefde. Vandag steek ons die eerste kers aan om die koms van God se lig, Jesus Christus, na die wêreld te verkondig.  Met sy koms bring Hy vir ons hoop.  Ons weet dat die lig wat Jesus bring alle donker en slegte dinge sal oorwin.

’n Kind steek die eerste kers in die krans aan.

Moedig gesinne aan om hulle eie Adventskrans by die huis te maak.

Gebed

GOD PRAAT MET ONS EN ONS LUISTER

Skriflesing

Hierdie Psalm is ’n akrostiese Psalm.  Dit beteken dat elke opeenvolgende vers met ’n opeenvolgende letter van die Hebreeuse alfabet begin.

Twee maniere van leef word in hierdie wysheidsPsalm met mekaar gekontrasteer, dié van die goddelose wat hom of haar nie aan God steur nie en dié van die gelowige wat dit wel doen – soos ons reeds in Psalm 1 gesien het.  Wysheid lê in ’n God-gesentreerde lewe.  Dwaasheid is om Hom te probeer vermy en ignoreer, en God-loos te probeer lewe.

  • Lees Psalm 37

Woordverkondiging

Die bedreiging van die goddelose

Dit bly ironies dat baie mense vandag nie meer glo nie, maar tog nie geloof en gelowiges kan uitlos nie.  Baie moeite word gedoen om geloof aan te vat – die geloof wat sulke mense sê hulle nie het nie – en as oudmodies, onwetenskaplik, gevaarlik en uitgedien uit te wys.

Dit is die bedreiging van die goddelose.  Nie net dat hulle vir hulle self ’n wet raak, waarin eie belang sonder gewete nagestreef word nie, maar dat hulle God-loos probeer lewe …  En wil hê dat almal so sal leef, sonder God.

Soos in die tyd van Dawid, so is dit ook vandag.  “Die goddelose soek die ondergang van die regverdige en bedreig sy lewe.” (vers 12)  En ons moet nie die vers net verstaan as ’n fisiese bedreiging nie – Dawid skryf natuurlik veral daaroor – maar ook insien dat dit ’n bedreiging vir die gelowige se lewe saam met God is, ’n bedreiging vir die volharding in die geloof in God.

God-loses se doel is die uitwissing van geloof, in die lewe van gelowiges, op watter manier dit ook al kan gebeur.

En die ironie is groot – in hulle poging  om van God en geloof ontslae te raak, is hulle altyd maar weer besig daarmee, in opstand teen iets wat hulle sê dat hulle nie in glo nie.

Maar, die feit dat ek dit as ironies uitwys, voorkom nie dat ons geloof regtig bedreig word daardeur nie.  Dit is een van die groot versoekings vir gelowiges – veral wanneer ’n mens onder druk verkeer, en ons bv agterkom dat dit lyk asof dit goed gaan met hierdie goddeloses – om self God-loos te begin lewe, nie soseer te verval in allerlei goddelose bose dinge nie, maar om net nie meer rekening te hou met God en die lewe in geloof saam met die geloofsgemeenskap nie.

Dit is in dié situasie – die geweldige uitdaging waarvoor die goddeloses gelowiges stel –  wat die Psalm die wyse weg aandui.

Die volharding van die gelowige

En daar is vier hoofsake wat hy uitlig.

1.  Die eerste boodskap is: VOLHARD – Getrouheid kos altyd baie … maar goddeloosheid kos volgens die Psalm uiteindelik meer – “Hy sien hulle dag kom (vers 13)!  Volhard dus om die Here te dien en moenie van Sy pad afdwaal nie.

2.  Die tweede boodskap is: VERTROU – Die wyse weg is om jou werk rustig te doen – jou werk met integriteit te doen – en die Here te vertrou (vers 3-4) wat belowe dat Hy jou die begeertes van jou hart sal gee (vers 5).  Só ’n lewe sluit in om die kwaad te vermy (die weg van die goddeloses) en die goeie te doen (vers 27 en verder).

Eksterne faktore moet nie lei tot ’n versaking van die pad van die Here nie.  Eerder ’n meer nougesette fokus op die handhawing, nie net van die innerlike verbintenis aan die Here nie, maar ook van die lewenstyl wat Hy van ons vra.

Die Psalms spoor my dus aan om met integriteit en vertroue te leef – om nougeset te let op hoe ek met God in verhouding leef, en Hom te vertrou, veral waar ek swaarkry of moedeloos is.  Selfs wanneer daar twyfel is, en die donker dele van die lewe in die oë gestaar moet word, leer die Psalms my dat sin gevind word in die nabye teenwoordigheid van God.

3.  Die derde boodskap is: KOM TOT RUS – Bring jou hart tot rus voor die Here.  Die groot gevaar volgens die Psalm is die emosies wat in jou opgewek word as jy jou lewe vergelyk met dié van die goddeloses.  Daarom dat “in stilte” die Here vertrou moet word (vers7), nie kwaad en ontsteld geraak moet word nie (vers 7-8), omdat dit uiteindelik net ellende bring.

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus” (Fil 4:6-7).

4.  Die vierde boodskap is: GOD IS BESIG MET JOU – Die belydenis van die Psalmis is dat die Here die koers bepaal van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en dat Hy sulke mense ondersteun (vers 23).  Dit is die Psalmis, Dawid, se persoonlike ervaring en ook sy waarneming van die ervaring van ander gelowiges.

God is besig deur Sy Woord

’n Hoogtepunt vir my in die Psalm is een van die redes wat Dawid uitspel, waarom die Here dit kan regkry om die regverdiges se pad te bepaal.  En dit is dat die openbaring van sy God in sy hart is – dit is waarom sy koers nie onseker is nie (vers 31).  Die Hebreeus lui eintlik dat die “wet van sy God in sy hart is”, dws dat dit die geskrewe Woord van God is wat ’n woonplek in sy hart gekry het, sodat dit uiteindelik sy hele lewe bepaal.  Ons kan nie genoeg beklemtoon die sentrale rol wat die Woord speel in die geestelike weerbaarheid en koersvastheid van gelowiges nie.  Die rol van die Bybel kan nie oorskat word nie!

Dit is dwaas om sonder God te probeer lewe.  Soos Elwell dit stel, dit gaan goed met iemand wat “the corrosive influence of the cynical” vermy, “taking pleasure instead in every revelation of the mind and will of God, feeding his mental life on the divine Word”.

Daarom, sê Dawid, kan God vertrou word, selfs al is daar teëstand van die goddeloses (vers 34).  Hy gee eerbares – mense wat God vertrou en volhard daarin – ’n toekoms (vers 37).

Advent – die begin van die kerkjaar

Vandag is die eerste dag van die Christelike kerkjaar.  Dit is ’n gulde geleentheid om jou geloof in God weer te bevestig.

  • Om ’n adventskrans te maak wat jou elke dag kan herinner aan die wonder van wat met Kersfees herdenk gaan word.
  • En om elke keer dat jy ’n kers aansteek saam met jou mense te gesels oor die betekenis daarvan.
  • Om die Kersverhaal weer te lees en die betekenis daarvan saam te deurdink.
  • Om kersliedere te sing en daarmee geloof nie net te bevestig nie, maar ook saam met ander daarvan te getuig.
  • Om nie die vakansietyd net te gebruik om af te skakel van jou normale verpligtinge nie, of van jou normale patroon van kerkbywoning nie, maar jou juis te verdiep in die grondslae van jou geloof, en dit saam met ons almal te doen.

Gebed

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Dankoffers

Koor: “Ek gee aan julle ‘n nuwe gebod om soos Ek julle liefhet, mekaar lief te hê” (Johannes 13)

Slotlied

Lied  286 – Here, God  van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in u skadu by U staan (staan)

Seën

Amen

Liedboek 312

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.