Kerssangdiens 2013 – NGK Somerstrand

Hierdie Kerssangdiens in die NGK Somerstrand het gefokus op Advent, die begin van die Christelike kerkjaar. Ons het mekaar daaraan herinner dat mense eeue lank uitgesien het na die Messias se koms. Ons het onthou dat Christus in die volheid van die tyd gebore is. Ons het onsself daaraan herinner dat dit ‘n tyd is waar ons oefen om Christus se verrassende koms elke dag in ons lewens te verwag. Om ons daarmee te help, gebruik ons oor die volgende vier weke ‘n adventskrans.  Gedurende die diens het ons die kerse van hierdie krans aangesteek om ons te herinner aan die hemelse gawes wat Christus vir ons en ons wêreld gebring het.

Dankie aan almal wat deelgeneem het om dit ‘n fees te maak.  Dankie ook aan ds Barnard Steyn van Joubertina wat sy teks van 2004 aan ons geleen het, om as basis hiervoor te gebruik.

PowerPoint van dié Kerssangdiens

Hier volg nou die teks van die Kerssangdiens, met aan die einde daarvan die Liturgie, Liedere, en Benodighede.  Enigiemand is welkom om dit te gebruik en aan te pas, met erkenning aan ds Barnard Steyn en ons gemeente.

Verwelkoming

Maria en Josef sit reeds by die kriptoneel voor in die kerk

Liturg

Verwelkoming

Votum

Liturg

Ware grootheid kom na die wêreld sag soos ‘n duif. Miskien, as ons baie mooi luister, sal ons tussen die mag van koninkryke en die gewoel van die nasies deur die sagte gefladder van die duif se vlerke hoor. Die roeringe van lewe, liefde en hoop. (Albert Camus)

Seëngroet

Liturg

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Jesus Christus, die seun van God, is daardie nag in Betlehem gebore. Die Woord van God het vlees geword en onder ons kom woon. Die volk wat in donkerte geleef het, het ‘n groot lig gesien, oor die wat in die donker land was, het ‘n lig geskyn. Amen.

Gemeentesang

In die stad van koning Dawid – Lied 350:1,2,3

1. In die stad van koning Dawid ,

in die nederige stal ,

in ‘n krip lê daar ‘n Kindjie ,

Koning van die groot heelal .

Jesus Christus, God en Heer ,

aan U, Koningskind, ons eer .

2. Hy kom woon hier onder mense ;

Hy kom red hul van die dood .

Hul wat in Hom glo , Hom aanneem ,

dié verlos Hy uit hul nood .

Jesus Christus , God en Heer ,

aan U , Koningskind , ons eer .

3. Eenmaal sal Hy as die Regter

in sy koningsmajesteit

weer verskyn vanuit die hemel –

in volmaakte heerlikheid .

Jesus Christus , God en Heer ,

aan U , Koningskind , ons eer .

Adventskrans

Voorleser 1

Advent is die begin van die Christelike kerkjaar. Dit is die naam van die seisoen in die kerk se jaar waar ons onthou hoe mense uitgesien het na die Messias se koms. Ons onthou dat Christus gebore is. Dit is ‘n tyd waar ons oefen om Christus se verrassende koms elke dag in ons lewens te verwag. Een van die maniere om ons voor te berei op die herdenking van sy geboorte op Kersdag, is deur ‘n adventskrans.

Voorleser 2

Ons steek die kerse van hierdie krans aan om ons te herinner aan die hemelse gawes wat Christus vir ons en ons wêreld gebring het. Die adventskrans bevat ‘n paar simbole om ons te help dink oor Christus en sy geskenke. Die krans self is in die vorm van ‘n sirkel. ‘n Sirkel het geen begin of einde nie. Dit herinner ons daaraan dat daar geen begin en geen einde is aan God en aan sy liefde vir ons nie. Die lig van die kerse, wat algaande sterker word namate volgende kerse aangesteek word, herinner ons dat Jesus die lig vir die wêreld is.

Adventskers 1

Geskenk – Hoop

Voorleser 1

Ons gaan nou die kers van hoop aansteek en ‘n ster (as teken van hoop) aan die kersboom hang.  Maria se verbystering dat sy gekies is om die Verlosser in die wêreld te bring gaan oor in haar onvoorwaardelike aanvaarding daarvan en steek in ons die hoop en verwagting aan dat Hy ook ons Verlosser is.

Koor

Christus, lank reeds verwag – (Vonkk 97 – Diese heilige Nacht)

1. Christus, lank reeds verwag, is gebore die nag.

Daarom sing engele bly. Duisternis is nou verby.

2. Herders hou daar die nag oor hul skape die wag.

Hoor daar die engele sing, wat goeie nuus aan hul bring.

3. Wyse manne van ver volg die Betlehemster;

bring aan die Kindjie hul eer, kniel in verwondering neer.

4. Jesus, ons bring U eer, ons Verlosser en Heer.

Saam met die engelekoor wil ons ’n loflied laat hoor.

Adventkrans:    Hoop-kers word aangesteek

Kersboom: Ster (simbool van hoop) word gehang

Gebed

Liturg

Dankie Here vir die hoop wat u ons gee. Ons vra U om altyd by ons te bly, terwyl ons wag dat al u beloftes in vervulling sal gaan en dat Christus weer sal kom. Help ons om draers van hoop te wees in ‘n wêreld wat alle hoop op redding laat vaar het. Laat u Koninkryk kom.

Adventskers 2

Geskenk– Vrede

Voorleser 2

Die tweede kers in die adventskrans is die kers van vrede. Christus het vir ons vrede gebring toe hy gekom het. Hierdie vrede sal vir altyd heers en volkome wees as Hy weer kom. Die profeet Jesaja het Christus genoem “die Vredevors”. Jesus het ons ook geleer om vredemakers te wees. Hy het die vredemakers “geseënde kinders van God” genoem. Ons steek die kers van vrede aan en hang ‘n duif aan die kersboom om ons te herinner dat Hy alleen die Vredevors is en dat ware vrede slegs in Hom gevind sal word. Hierdie vrede is soos ‘n lig wat skyn in ‘n donker plek.

Koor

Kniel voor ons Koning (teks Ernst Kotze)

1.  Kniel voor ons Koning, laat ons voor Hom buig.

Bring aan Hom die ere, laat ons harte juig!

In ons donker harte, stuur Hy weer sy lig

Hy kom na die aarde om ons op te rig!

2.  Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer.

Wonderbare Raadsman, U is ewig Heer!

Ons buig in aanbidding, neer tot in die stof.

O, ontvang ons loflied, aan U al die lof!

Adventkrans:    Vrede-kers word aangesteek

Kersboom: Duif (simbool van vrede) word gehang

Skriflesing

Drie wyse manne begin agter in die kerk en beweeg na vore met geskenke wat by die krip neergesit word voor Josef en Maria.

Voorleser 1

Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: “Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.

Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word, Hulle het hom geantwoord: “In Betlehem in Judea, want so is dit deur ‘n profeet geskrywe:

En jy, Betlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal ‘n leier voortkom wat vir my volk Israel n herder sal wees.”

Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Betlehem toe gestuur met die woorde: “Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan Hom hulde kan gaan bewys.”

Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre.

(Matteus 2: 1 -11)

Gemeentesang

Eng’le uit die hoogste hemel– Lied 370:1,2,3

1.  Eng’le uit die hoogste hemel

sing ter ere van ‘n Kind ,

van ‘n nuwe tyd wat aanbreek

waarin almal vrede vind .

Refrein:

Sing hosanna ! Sing hosanna !

Prys Hom , Jesus , Seun van God !

2.  Waar die wagters waak oor skape

hoor hul engele wat sing .

Oor die velde klink die lofsang

aan ‘n Kind wat vrede bring .

Sing hosanna ! Sing hosanna !

Prys Hom , Jesus , Seun van God !

3.  Sterrekykers uit die ooste

bring geskenke tot sy eer .

Hy’s die nuutgebore Koning –

hierdie Kindjie is die Heer .

Sing hosanna ! Sing hosanna !

Prys Hom , Jesus , Seun van God !

Adventskers 3

Geskenk – Vreugde

Voorleser 1

Die derde kers in die Adventskrans is die kers van vreugde. Ons steek dit aan en hang ‘n engel as die boodskapper van vreugde aan die kersboom. Soos sy geboorte vreugde vir Josef en Maria gebring het, so bring sy geboorte vreugde vir die skaapwagters as simbool daarvan dat sy teenwoordigheid in ons wêreld vreugde bring. As Hy in ons lewens is, is die vreugde altyd dieper as die trane.

Koor – gemeente refrein

Gaan met die Blye Boodskap (Vonkk 209 – Go tell it on the mountain)

       Refrein:  Gaan met die blye boodskap oral die wêreld oor.

                      Gaan met die blye boodskap: Ons Christus het gekom!                 

    1.  Een donker winternanag het herders wag gehou

en skielik in die hemel ’n helder lig aanskou.

2.  Die herders het gebewe, want uit die donker nag

klink duisend engelstemme vol helder lig en krag.

3. ’n Nederige dorpie, ’n doodgewone stal;

daar lê die Hemelkoning wat heers oor die heelal.

Adventkrans:    Vreugde-kers word aangesteek

Kersboom: Engel (boodskapper van vreugde) word gehang

Gebed

Liturg

Dankie Here vir die vreugde wat u ons gee. Ons vra U om altyd by ons te bly, terwyl ons wag dat al u beloftes in vervulling sal gaan en dat Christus weer sal kom. Help ons om draers van vreugde te wees in ‘n wêreld wat alle hoop op vreugde laat vaar het.

Skriflesing

Herders beweeg van agter na voor en bly by die kriptoneel

Voorleser 2

Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!  En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê.”

Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:

Eer aan God in die hoogste hemel,

en vrede op aarde vir die mense in wie Hy `n welbehae het (Lukas 2:8-14)

Koor

Kom, almal, besing met ‘n vrolike stem – (Noorweegse Kerslied – Lied 349)

1.      Kom, almal, besing met ’n vrolike stem die wonder van God,

Vors van vrede!   Kom, alle getroues, kom lofsing die Heer,

wees vrolik, besing onse Koning!

Besing met ’n blye stem, die wonder van God in die stad

Betlehem, want daar is die Heiland gebore. Jesuskind, lank verwag.

2.            ’n Kind is gebore, Hy kom ons verlos: die God van liefde en vrede.

Verlos van die sonde, besing ons tesaam,

die roem en die eer van ons      Koning!

Besing met ’n blye stem, die wonder van God in die stad

Betlehem, want daar is die Heiland gebore. Jesuskind, lank verwag.

3.            In need’rige krip is sy bedjie berei: die God van liefde en vrede.

Laat ons die gebod van die liefde onthou,

die roem en die eer van ons Koning!

Besing met ’n blye stem, die wonder van God in die stad

Betlehem, want daar is die Heiland gebore.  Jesuskind, lank verwag.

Adventskers 4

Geskenk – Liefde

Voorleser 1

Die vierde kers in die adventskrans is die kers van liefde. God se liefde is volmaakte liefde, dit offer alles en hou niks terug nie. Hy hou nooit op om ons lief te hê nie. Ons steek die kers van liefde aan en hang ‘n hartjie aan die kersboom om ons te herinner dat Jesus vir ons kom wys het hoe lief God ons het en hoe ons mekaar moet liefhê.

Gemeentesang

Kom ons loof die Jesuskind – Lied 340

1. Kom ons loof die Jesuskind , Hy is waarlik Koning .

Ons Verlosser het gekom , maak by ons sy woning .

Vir ons sondes kom Hy sterf ; só word ons

vergewe .

Nou kan ons Hom loof en prys – Heer so hoog

verhewe .

2. Tussen doeke lê die Kind , in ‘n krip so need’rig .

Laat ons al die lof en dank bring aan Hom vir ewig .

Dit is sy geboortedag , daarom sing ons : Ere !

Ons sal Hom nou dank en prys – Heer so hoog

verhewe !

3.  Wyse manne kom van vér ; buig voor Hom die

Koning .

Herders bring Hom al die eer ; prys Hom in

aanbidding .

Eng’le in die sterrenag jubel bly in kore .

Laat ons saam ‘n loflied sing : Jesus is gebore .

Adventkrans:    Liefde-kers word aangesteek

Kersboom: Hart (simbool van liefde) word gehang

Skriflesing

Voorleser 2

God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.

(1 Johannes 4:8c- 10)

Christuskers

Geskenk – Christus

Voorleser 1

Christus gee hierdie geskenke sodat ons kan lewe. Bo alles gee hy Homself Hy is die goeie herder wat sy lewe vir sy skape gee en aflê. Ons steek nou die middelste Christuskers aan om ons aan die grootste geskenk van almal te herinner.

Koor

Vreugde in die wêreld – (Vonkk 250 – Gaudium mundo)

Gaudium mundo, Christus natus est. Vreugde in die wêreld,

Christus is gebore. Hy is God met ons. Hy het mens geword.

Kers: Christuskers word aangesteek

Gemeentesang

Kom, alle getroues – Lied 345:1,2

1. Kom , alle getroues , vrolik en vol vreugde ,

o kom in die gees nou na Betlehem !

Loof daardie Kindjie tot ons heil gebore –

kom buig daar in aanbidding ,

kom buig daar in aanbidding ,

kom buig daar in aanbidding ,

voor Jesus , die Heer .

2. ‘n Kind is gebore ; loof die God van liefde !

Hy kom ons verlos , Hy is Wonderbaar ,

Raadsman en Sterke , God en Vors van vrede !

Ons buig in blye aanbidding ,

ons buig in blye aanbidding ,

ons buig in blye aanbidding ,

Verlosser en Heer !

Kersboom

Voorleser 2

Die Kersboom as simbool vir Kersfees is baie bekend en dit het ‘n sterker godsdienstige betekenis as wat die meeste mense vermoed. In Duitsland was die kersboom van vroeg af ‘n simbool van die boom van die lewe in die paradys.

Voorleser 1

Dit het hulle op Oukers-aand daaraan herinner dat Christus die lig vir die wêreld is. So het ‘n boom met liggies, wat sê Christus het vir ons die Boom van die Lewe geword, ontstaan. Vandag herinner die boom ons ook daaraan dat Christus gekom het nie net om sy mense nie, maar Sy hele skepping en natuur te verlos.

Liturg

Die graad 6-é  kry nou die geleentheid om ‘n kers by die Christuskers aan te steek en by die Kersboom te plant as simbool van jou lewe in Christus.

Gemeentesang

O die goeie tyding, o die blye tyding – Lied 344

1. O die goeie tyding ,

o die blye tyding –

helder klink dit met Kersfeestyd :

Diep was ons verlore ,

Christus is gebore .

Juig dan , almal , jubel oor die saligheid !

2. O die goeie tyding ,

o die blye tyding

kom met krag in die Kersfeestyd :

Hy , die Hemelkoning ,

maak by mense woning –

Hy , gebore in die volheid van die tyd !

3. O die goeie tyding ,

o die blye tyding –

oral hoor ons : Dis Kersfeestyd .

Blye jubelkore

loof die Kind , gebore .

Juig nou mensdom , prys Hom tot in ewigheid !

Liturg

Kyk ‘n oomblik om jou rond. Sien die lig wat skyn in die duisternis. Dink aan die wonder daarvan – dat uit een vlam, die Christuskers van die adventskrans, baie aangesteek word. Dink aan die hoop, vrede, vreugde en liefde in jou eie lewe en skep moed. Dink daaraan dat dit deur jou is wat lig voortgedra word na jou kinders, kleinkinders en almal wat daagliks oor jou pad kom.

Slotgebed

Liturg

Here Jesus, word vandag in ons gebore.

Soos Maria en Josef op U vertrou het, wy ons nou onsself aan U toe.

Heilig elke gedagte, woord en daad wat uit my kom.

Laat Christus deur my skyn in die donker wêreld. Amen.

Slotsang

Gemeentesang

Stille nag, heilige nag! – Lied 348:1,2,3 (met klokke)

1. Stille nag , heilige nag !

Jesuskind , lank verwag ,

Lig uit Lig , uit die Vader se ryk ,

word uit liefde aan mense gelyk .

Loof die hemelse Kind !

Loof die hemelse Kind !

2. Stille nag , heilige nag !

Hemelvors , ons gee ag

op die lied van die engelekoor .

Herders het dit die eerste gehoor :

Juig , die Redder is daar !

Juig , die Redder is daar !

3. Stille nag , heilige nag !

Jesus , Heer , voor u mag ,

voor u ryk moet die duisternis swig ;

tot in ewigheid bly U die lig –

Heer , gebore vir ons !

Heer , gebore vir ons !

Seën

Liturg

Mag jy hierdie Kersfees ervaar hoe lief die Vader jou het.

Mag jy ervaar dat die Kind van Betlehem jou red.

Mag jy ervaar hoe die Gees jou verlig.

Mag jy die moed kry om sy lig te dra uit hierdie kerk die wêreld in.

Want die duisternis kon die lig nie oorweldig nie. Amen.

Gemeentesang

Somerkersfees – Lied 355

Refrein :

Kersfees kom , Kersfees kom –

gee aan God die eer .

Skenk ons ‘n helder Somerkersfees

in hierdie land , o Heer .

Dankbetuigings – Albert Troskie, Janneke Jacobs, Shené Roux, Minette Nel, Brenda van Rooyen, Ursula Kilian, Louise Bam, Biffy Joubert, Jan Coetzer, Piet de Villiers, en al die kinders en ouers wat dié Kerssangdiens ’n gemeentefees gemaak het.  Gebaseer op ’n Kerssangdiens van Barnard Steyn uit 2004.

Benodigdhede

 • Liturg
 • Voorleser 1
 • Voorleser 2
 • 4 ouers om by die verskillende tonele toesig te hou
 • Graad 10’s deel programme uit en neem kollekte op
 • Adventskrans
 • 5 Kerse – hoop, vrede, vreugde, liefde, Christuskers
 • Kersboom
 • Ster om aan kersboom te hang
 • Duif om aan kersboom te hang
 • Engel om aan kersboom te hang
 • Hart om aan kersboom te hang
 • Doos met sand vir kerse
 • Baie kerse
 • Maria en Josef by die krip voor in die kerk
 • Drie wyse manne
 • Engele uit die kinders
 • Herders uit die kinders

Liedere

Gemeentesang

In die stad van koning Dawid – Lied 350:1,2,3

Koor

Christus, lank reeds verwag – (Vonkk 97 – Diese heilige Nacht)

Koor

Kniel voor ons Koning (teks Ernst Kotze)

Gemeentesang

Eng’le uit die hoogste hemel– Lied 370:1,2,3

Koor

Gaan met die Blye Boodskap (Vonkk 209 – Go tell it on the mountain)

Koor

Kom, almal, besing met ‘n vrolike stem – (Noorweegse Kerslied – Lied 349)

Gemeentesang

Kom ons loof die Jesuskind – Lied 340

Koor

Vreugde in die wêreld – (Vonkk 250 – Gaudium mundo)

Gemeentesang

Kom, alle getroues – Lied 345:1,2

Gemeentesang

O die goeie tyding, o die blye tyding – Lied 344

Gemeentesang

Stille nag, heilige nag! – Lied 348:1,2,3 (met klokke)

Gemeentesang

Somerkersfees refrein as slotrespons  – Lied 358

Liturgie

Verwelkoming

Votum en Seëngroet

Gemeentesang – In die stad van koning Dawid – Lied 350:1,2,3

Adventskrans

Adventskers 1 – Geskenk – Hoop

Koor – Christus, lank reeds verwag – (Vonkk 97 – Diese heilige Nacht)

Gebed

Adventskers 2 – Geskenk – Vrede

Koor – Kniel voor ons Koning (teks Ernst Kotze)

SkriflesingMatteus 2: 1 -11

Gemeentesang  – Eng’le uit die hoogste hemel – Lied 370:1,2,3

Adventskers 3 – Geskenk – Vreugde

Koor – gemeente refreinGaan met die Blye Boodskap (Vonkk 209 – Go tell it on the mountain)

Gebed

Skriflesing – Lukas 2:8-14

KoorKom, almal, besing met ‘n vrolike stem – (Noorweegse Kerslied – Lied 349)

Adventskers 4 – Geskenk – Liefde

Gemeentesang – Kom ons loof die Jesuskind – Lied 340

Skriflesing – 1 Johannes 4:8- 10

Christuskers – Geskenk – Christus

Koor – Vreugde in die wêreld – (Vonkk 250 – Gaudium mundo)

GemeentesangKom, alle getroues – Lied 345:1,2

Kersboom

GemeentesangO die goeie tyding, o die blye tyding – Lied 344

Slotgebed

GemeentesangStille nag, heilige nag! – Lied 348:1,2,3 (met klokke)

Seën

GemeentesangSomerkersfees – Lied 355 – Refrein

     

View all posts in this series

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.