Luisterblad – 13 tot 19 Augustus 2018

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God:

Vertel van ’n keer wat jy besondere gasvryheid beleef het.

Ingaan in God se tyd:

Laat elkeen ’n lys maak van mense wat jou al by hulle kring ingesluit het, maar wat nie in jou sosiale kring is nie.  Dink oor hoe dit jou laat voel het.  Dink ook oor hoekom hierdie mense dit gedoen het.  Watter impak het dit op jou lewe gehad?

Continue Reading

Luisterblad Rut 3 – 29 Julie tot 4 Aug

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God:

Het jy al ooit iemand in jou lewe gehad wat dit hul besigheid gemaak het om na jou welstand om te sien, al was dit nie hul verantwoordelikheid nie?  Of dalk het iemand beter na jou gekyk as wat van hulle verwag is?  Vertel vir mekaar daarvan.

Ingaan in God se tyd:

Bid saam en vra die Here om met julle te praat.

Luister na God se Woord: 

Lees Rut 3.

Continue Reading

Paasfees Stiltetyd en Huisgodsdiens

Paasfees Stiltetyd en Huisgodsdiens:

Gebaseer op die Stasies van die Kruis wat ons gemeente vanjaar saam inkleur, neem hierdie gids jou deur al die Stasies van die Kruis, met inkleurprente, vrae en refleksies vir alle ouderdomme.  Ideaal vir stiltetyd of vir families tydens die Paas-vakansie.  Beskikbaar teen R20 by die kerkkantoor.

Continue Reading

Leefblad 30 Oktober tot 5 November 2016

leef-voorblad-kleinPERSOONLIKE LEEFBLAD

RUS

Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

Dit is duidelik in die boek van die profeet Haggai dat die volk dit swaar gehad het ná hulle uit ballingskap teruggekom het.  Alles moes weer heropgebou word.  Die Here verstaan egter presies hoe hulle voel.  Hy hak in hfst. 1:6 aan by hulle gevoel dat hulle: “soos ‘n dagloner is wat sy loon in ‘n stukkende beursie steek.”  Maar, sê die Here, dit is eintlik omdat julle prioriteite nie reg is nie.  Julle stel julle eie belange bó Myne.  Moenie begin met julle eie huise nie.  Bou eers My huis.  Dan sal Ek julle seën.

Lees nou Haggai 1:15b-2:9 en fokus op wat jou tref.

 • Let op na die beloftes wat die Here hier gee. Watter daarvan tref jou persoonlik?
 • Hoe kan jy die Here se belange eerste stel in jou lewe? Watter dinge is daar waaraan jy kan begin bou dat God se teenwoordigheid in jou eie lewe en jou geloofsgemeenskap bevorder kan word?

LEEF

Antwoord die Here in gebed.  Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.  Onthou dat dit Sondag ons jaarlikse Tiendemaand Dankofferfees is.  Oorweeg biddend watter verantwoordelikheid die Here hierin van jou vra.

SAAMLEEF

Ingenooi deur God

Deel met mekaar hoe julle die afgelope week die Here se teenwoordigheid in julle lewe ervaar het.  Watter dinge lê Hy op die oomblik op julle hart?  Open met gebed.

Ingaan in God se tyd

Psalm 145 – die Psalm vir die week – loof God vir sy betroubaarheid deur die eeue.  Hy het van altyd af goeie bedoelings vir sy mense, trouens vir alle mense: “Die Here is goed vir almal.” (vers 9).  Daarom, sê Dawid: “My mond sal die lof van die Here verkondig; alle mense moet sy heilige Naam prys vir altyd en ewig.” (vers 21).

Lees die Psalm en laat die groep die Here in kort gebede loof: 1) vir God se groot goedheid wat lofwaardig is vir ewig – vers 1-9 – en 2) dat God se besondere beloftes die lewe verryk vir ewig – vers 10-21.

Luister na God se Woord

Dit is duidelik in die boek van die profeet Haggai dat die volk dit swaar gehad het ná hulle uit ballingskap teruggekom het.  Alles moes weer heropgebou word.  Die Here verstaan egter presies hoe hulle voel.  Hy hak in hfst. 1:6 aan by hulle gevoel dat hulle: “soos ‘n dagloner is wat sy loon in ‘n stukkende beursie steek.”  Maar, sê die Here, dit is eintlik omdat julle prioriteite nie reg is nie.  Julle stel julle eie belange bó Myne.  Moenie begin met julle eie huise nie.  Bou eers My huis.  Dan sal Ek julle seën.

Lees nou Haggai 1:15b-2:9 en fokus op wat jou tref.  Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer.  Wat staan vir jou uit, wat tref jou?  Let veral op na die beloftes wat die Here hier gee.

Luister na mekaar

Deel met mekaar wat julle tref.  Deel ook met mekaar watter beloftes in die gedeelte julle persoonlik tref.

Luister na ander en die tye 

Op watter manier spreek dié gedeelte ons as geloofsgemeenskap, as kerk, en as land aan?  Watter beloftes kan ons hieruit as bemoediging vir onsself toeëien?

Luister weer na God se Woord

Hoe het jou luister na mekaar jou verstaan van die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

Hoe kan ons die Here se belange eerste stel in ons lewe?  Watter dinge is daar waaraan jy persoonlik kan begin bou dat God se teenwoordigheid in jou eie lewe en jou geloofsgemeenskap bevorder kan word?

Antwoord met ons lewe

Ons is reisgenote wat telkens mekaar bemoedig op ons geestelike reis.  Deel met mekaar wat die Here nou van jou persoonlik vra, of vir jou saamgee as belofte of aanmoediging.  Bid saam.

Herinner mekaar daaraan dat dit Sondag ons jaarlikse Tiendemaand Dankofferfees is.  Laat elkeen in die week biddend oorweeg watter verantwoordelikheid die Here hierin van elkeen vra.

FAMILIE-LEEF

RUS

Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Bid dan saam.  Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

Dit is duidelik in die boek van die profeet Haggai dat die volk dit swaar gehad het ná hulle uit ballingskap teruggekom het.  Alles moes weer heropgebou word.  Die Here verstaan egter presies hoe hulle voel.  Hy hak in hfst. 1:6 aan by hulle gevoel dat hulle: “soos ‘n dagloner is wat sy loon in ‘n stukkende beursie steek.”  Maar, sê die Here, dit is eintlik omdat julle prioriteite nie reg is nie.  Julle stel julle eie belange bó Myne.  Moenie begin met julle eie huise nie.  Bou eers My huis.  Dan sal Ek julle seën.

Lees nou Haggai 1:15b-2:9 en fokus op wat julle tref.

 • Let op na die beloftes wat die Here hier gee. Watter daarvan tref julle persoonlik?
 • Hoe kan julle die Here se belange eerste stel in julle lewe? Watter dinge is daar waaraan julle persoonlik kan begin bou dat God se teenwoordigheid in julle eie lewe en ons geloofsgemeenskap bevorder kan word?

LEEF

Gesels oor hoe hierdie beloftes julle dié week kan bemoedig. Bid dan vir mekaar.

Onthou dat dit Sondag ons jaarlikse Tiendemaand Dankofferfees is.  Oorweeg biddend watter verantwoordelikheid die Here hierin van julle as familie vra.

Continue Reading

Luisterblad 24 tot 30 Oktober 2016

PERSOONLIKE LEWE

Fokus jou gedagtes op God en vra dat die Gees in jou sal werk.

Dink aan ’n spesifieke slegte situasie in jou lewe of in die wêreld. Beskryf die situasie vir God. Deel ook jou gevoelens en gedagtes oor die situasie en betrokke mense met die Here.

Luister na die fluistering van die Gees. Kan jy bv. moontlike goeie werk sien wat God deur die situasie bring, ten spyte van die sleg? Is dit moontlik dat God die situasie kan verander van dood na lewe? Waar is God in hierdie situasie?

Deel jou hoop en vrees met God.

Continue Reading

Leefblad 17 tot 23 Oktober 2016

leef-voorblad-kleinPERSOONLIKE LEEFTYD

RUS

Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

Lees Joël 2:(1-14)15-32. Fokus op wat jou tref.  Lees dan my bydrae hieronder – daar is meer in die stiltetyd boek by ngkerksomerstrand.co.za en oorweeg die boodskap daarvan vir jou lewe:

Die profeet Joël maak dit duidelik dat God nie tevrede is met ongehoorsaamheid en afvalligheid nie.  Sy oordeel daaroor sluit verlies en vernietiging in, soos die sprinkaanplae van hoofstuk een verkondig.  Joël help ons in hoofstuk twee egter ook verstaan dat God se bedoeling met verwoesting en oordeel altyd op inkeer en omkeer gemik is.  Hy wil herstel bring, omvattend en vir almal.  God red egter nie sondermeer nie.  Daarom dat die profeet hulle so innig smeek om tot inkeer te kom, want: “Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie?” Dieper nog, Joël weet uit die verlede: “Hy is bereid om straf te herroep!” Maar dan moet hulle van binne-af tot inkeer kom: “Skeur julle harte, nie julle klere nie.”  God belowe medelye en voorspoed vir diegene wat na Hom terugkeer met hulle hele hart.  Dié belofte sluit ‘n oordeel oor hulle vyande en ‘n herstel van hulle omstandighede in.  Die toppunt van die belofte is egter geestelik: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense …”  Die Here herstel hulle geestelike gemeenskap met Hom. Die Gees word op jonk en oud, mans en vroue, alle sosiale klasse van die samelewing – “selfs op dié wat nie in aansien is nie”– trouens op alle mense – “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep” – uitgestort.

LEEF

Antwoord die Here in gebed.  Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

SAAMLEEF

Ingenooi deur God

Vertel vir mekaar hoe die huidige onrus in ons land rondom die leierskap sowel as op ons kampusse julle raak.  Wat wil die Here daarmee vir ons sê?  Open met gebed.

Ingaan in God se tyd

Psalm 65 – die Psalm vir die week – vertel vir ons dat waar God besig raak, is daar oorvloed. Dit sluit sy gebedsverhoring en vryspraak van skuld vir alle mense in (vers 2-3), ook die oorvloed van die goeie dinge wat Hy gee vir die geloofsgemeenskap, dié wat Hy uitkies om nader te kom om sy teenwoordigheid by die tempel te geniet (vers 5-6a) asook die kragtige dade wat Hy regoor die wêreld vir almal (vers 6b-9) en alles doen ( vers 10-14).  Hy is nie net God ons Verlosser nie (vers 6a), maar die God van alle mense selfs in afgeleë lande (vers 6b), trouens die God van die hele bewerkte en onbewerkte aarde.  Laat iemand die Psalm voorlees en bedink ‘n paar minute die boodskap daarvan juis in die lig van die onrus wat ons beleef.

Luister na God se Woord

Lees Joël 2:(1-14)15-32. Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer.  Wat staan vir jou uit, wat tref jou?

Luister na mekaar

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.  Wat ruk jou?  Wat troos jou?  Luister na mekaar sonder om daarop kommentaar te lewer.

Luister na ander en die tye 

Die profeet Joël maak dit duidelik dat God nie tevrede is met ongehoorsaamheid en afvalligheid nie.  Sy oordeel daaroor sluit verlies en vernietiging in, soos die sprinkaanplae van hoofstuk een verkondig.  Joël help ons in hoofstuk twee egter ook verstaan dat God se bedoeling met verwoesting en oordeel altyd op inkeer en omkeer gemik is.  Hy wil herstel bring, omvattend en vir almal.  God red egter nie sondermeer nie.  Daarom dat die profeet hulle so innig smeek om tot inkeer te kom, want: “Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie?” Dieper nog, Joël weet uit die verlede: “Hy is bereid om straf te herroep!” Maar dan moet hulle van binne-af tot inkeer kom: “Skeur julle harte, nie julle klere nie.”  God belowe medelye en voorspoed vir diegene wat na Hom terugkeer met hulle hele hart.  Dié belofte sluit ‘n oordeel oor hulle vyande en ‘n herstel van hulle omstandighede in.  Die toppunt van die belofte is egter geestelik: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense …”  Die Here herstel hulle geestelike gemeenskap met Hom. Die Gees word op jonk en oud, mans en vroue, alle sosiale klasse van die samelewing – “selfs op dié wat nie in aansien is nie”– trouens op alle mense – “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep” – uitgestort. Bespreek.

Luister weer na God se Woord

Hoe het jou luister na mekaar en na die inset hierbo jou verstaan van die teks verander of bevestig?  Wat maak die Heilige Gees nou vir jou duidelik?

Fokus op wat God nou doen

Joël se boodskap raak ons lewe omvattend.  Dit het ‘n persoonlike sowel as ‘n publieke impak.  Deel met mekaar wat julle dink God nou doen waarby ons as ‘n gemeente en kerk moet aansluit.

Antwoord met ons lewe

Ons is reisgenote wat telkens mekaar bemoedig op ons geestelike reis.  Deel met mekaar wat die Here nou van jou persoonlik vra, of vir jou saamgee as belofte of aanmoediging.  Bid dan vir mekaar.

FAMILIE-LEEF

RUS

Vertel mekaar wat die afgelope 24 uur in julle familie gebeur het. Bid dan saam.  Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte en bid vir verandering.

HOOR

Lees Handelinge 2:14-21 in Die Nuwe Testament vir kinders in ‘n taal wat hulle verstaan wat Joël 2:28-32 aanhaal:

14–16 Terwyl al die mense daar in die kerk bymekaar was, het Petrus opgestaan. Hy het met die Jode oor die Heilige Gees gepraat en gesê: “Ek wil bietjie vir julle verduidelik wat hier gebeur het. Luister nou mooi na my. Hierdie mense in die kerk is almal Jesus se vriende. Hulle is nie dronk nie.

17–21 “God het al lankal terug vir ons in die Bybel vertel van dit wat vandag hier gebeur het. Hy het gesê dat Hy die Heilige Gees vir ons gaan stuur. Almal wat vir Jesus lief is, sal die Heilige Gees kry. Dit maak nie saak of hulle seuns of dogters is nie, en of hulle oud of jonk is nie. Hierdie mense sal dan almal vir die ander mense van Jesus gaan vertel. Jesus sal elke mens wat graag sy vriend wil wees, ook God se vriend maak.”

Vertel vir mekaar wat julle in die teks tref.  Jy kan ietsie meer sê oor die Heilige Gees: Die Heilige Gees is ook God, net soos Christus en die Vader. Sy werk is veral om ons te help om te leef soos wat God wil hê.

LEEF

Onthou julle as familie is ook geestelik op reis met mekaar.  Gesels oor hoe julle mekaar kan bemoedig.  Deel met mekaar wat die belofte van die Heilige Gees vir julle beteken en hoe julle meer bewus van Hom kan leef.  Bid dan vir mekaar.

Continue Reading

Luisterblad 19-25 September

PERSOONLIKE LUISTERTYD

STOP:

Lees Psalm 91:1-6 rustig deur.  Lees dit weer.  Laat v2 jou gebed wees.  Hoor dan vv3-6 as God se antwoord op jou gebed.

NEEM WAAR: 

Lees hierdie week 1 Timoteus 6:1-19, rustig deur.  Watter woord of frase staan vir jou uit?

LUISTER:

Watter woord of frase spreek die meeste tot jou?  Staan ’n rukkie daarby stil.  Hoekom raak dit jou? Wat sê God daardeur vir jou?

Watter woord of frase ontwrig jou, maak jou ongemaklik?  Staan ook daarby stil.  Hoekom maak dit jou ongemaklik?  Praat God ook deur die ongemak met jou?

Continue Reading

Luisterblad 11-17 September

PERSOONLIKE LUISTERTYD

RUS

Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

 • Lees 1 Timoteus 2:1-7. Fokus op wat jou tref.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral na oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

Paulus is baie ernstig daaroor dat dit God se wil is dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  Die gemeente is immers die draer van die waarheid (3:15).  Dit is na alles ook die hart van Paulus se roeping, om die boodskap van die waarheid aan alle nasies te bring.  Hiervoor moet ons as gemeente voortdurend en volhardend intree en werk.”  Maak dit jou gebed en getuienis vir hierdie week.  Dank die Here ook vir ons sendelinge wat juis hiermee besig is reg oor die wêreld.

Continue Reading

Luisterblad 15 tot 21 Augustus 2016

PERSOONLIKE LUISTERTYD

RUS

Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

 • Lees Jeremia 1:4-10. Fokus op wat jou tref.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

Oordink vandag die woorde aan Jeremia as woorde ook aan jou: “Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken.”  Let op dat God hom ken nog voor die Here hom skep … ‘n diepsinnige perspektief op die lewe!  God skep Jeremia volgens die prentjie wat Hy van hom het en voer dit deur met sy vorming in die moederskoot en daarbuite vir die roeping wat God vir hom het. Dieselfde God wat Jeremia geken, gevorm, geheilig en gekies het, het dit ook met jou gedoen vir die roeping wat Hy vir jou het.

Continue Reading

Wat van Mikal?

Mikal: Vir mense wat ’n kans wil hê (1 Samuel 18)

(Uit: Landman, Christina. Wat nou van Isebel? Verhale van vroue in die Bybel. 1996. Human en Rousseau, Kaapstad.)

Mikal is Dawid se eerste vrou. Hy is nou nog nie met Abigajil getroud nie en hy vlug nog nie vir koning Saul nie.

Mikal is die jongste dogter van koning Saul. Sy is verlief op die jonge Dawid vir wie Saul oor sy soldate aangestel het. Toe Saul hoor dat sy jongste dogter ’n ogie op Dawid het, is hy baie in sy skik daarmee. Hy dink daaraan om dit te gebruik om Dawid uit te skakel. Ons weet almal dat Saul Dawid nie kan verdra nie omdat Dawid gewilder as hy geword het.

Continue Reading