Author Archive

Leesrooster 2021 – stiltetyd en kleingroepe

Ek volg vanjaar die Leesrooster (Revised Common Lectionary 2021) by die NGK Somerstrand. Ons lees Maandae ‘n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae ‘n gedeelte uit die OT, Woensdae ‘n gedeelte uit die Psalms en Donderdae ‘n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste.

Jy kan Sondae by die weeklikse erediens om 09:00 inskakel by hierdie YouTube kanaal of by Somerstrand se Facebook. Indien jy net na die preke wil luister, kan jy dit Sondae vanaf 09:00 by hierdie YouTube kanaal doen.

Vir stiltetyd en kleingroepe stuur ek elke dag, Maandag tot Donderdag, die Bybelgedeelte vir die dag saam met ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis vir ons. Die eerste bydrae word 25 Januarie 2021 gestuur.

Om bogenoemde bydraes per e-pos te ontvang, kan jy inskryf by https://bybelskool.com/subscribe/. Almal wat reeds ingeskryf is by Bybelskool sal die bydraes soos in die verlede via e-pos ontvang.

Vorige bydraes kan jy hier bereik.

HIER IS DIE LEESROOSTER TEKSTE VIR DIE JAAR VANAF 25 JANUARIE 2021

Continue Reading

Youtube erediens 24 Januarie 09:00 – Net by God vind ek rus

Psalm 62 raak ‘n sentrale tema van die menslike lewe aan. Geborgenheid in God midde in ‘n wêreld vol geweld, onreg en rusteloosheid. Net by God vind ek rus, sê Dawid. Dit is nie ‘n soort rus ten spyte van die ervarings van die lewe nie. Dis ‘n rus in God ten spyte van die gebrokenheid van die lewe. Ons voel ook soms soos ‘n muur wat wil omval, ‘n klipmuur wat omgestoot word. Net nog ‘n klein stampie, en dit is verby. Ons vind egter rus by God. Ons kan ons hart voor Hom uitstort en rus vind in die vertroue dat Hy vir ons ‘n skuilplek is. Dat Hy regverdig en billik sal handel met ons.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 24 Januarie

Continue Reading

Youtube erediens 17 Januarie 09:00 – God hou ons vas

God ken ons van vóór geboorte af. Ons is ingeskryf in sy boek. God weet van ons. God is met ons. Ook in die tyd van die koronavirus. God sal ons hierdie jaar vashou en deur elke krisis dra. Ons kan ons vertroue in Hom stel en die toekoms met rus, kalmte en vrede in ons gemoed tegemoet gaan. Dit is waarom ons God se eer ten alle koste wil beskerm. En absoluut getrou en lojaal aan God wil leef deur Hom toe te laat om ons op die beproefde pad te lei, die pad wat nou alreeds sin maak en tot in ewigheid sal hou.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 17 Januarie

Continue Reading

Youtube erediens 10 Januarie 09:00 – Krag en Vrede

Psalm 29 is een van die Psalms wat God se teenwoordigheid in die natuur verheerlik. Sy stem is soos die weerlig en die donderslae. God is egter ook daarbo verhewe. Sy stem word in sy hemelse woning gehoor waar almal sy heerlikheid loof. Dawid herinner ons daarmee dat God nie net in beheer is van die natuurkragte nie, nie net bókant al die storms in die hemel teenwoordig is nie, maar dat hierdie ontsagwekkende God sorg vir gelowiges. God gee krag aan sy volk. God seën hulle met vrede.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 10 Januarie

Continue Reading

Youtube erediens 3 Januarie 09:00 – Vreugde vir Volgelinge

Die verhaal van die sterrekenners motiveer ons om in 2021 met meer aandag te luister na wat die Here vir ons sê en tree vir tree, volgens die lig wat ons het, te stap op die pad wat die Here aandui. God wil jou intrek in die werklikheid van ‘n lewe saam met Jesus, om Hom bó alles en met jou hele lewe, te dien. Dit is waarin die vreugde lê hierdie jaar. Om die Here te volg. Om tree vir tree saam met Hom hierdie jaar binne te stap.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 3 Januarie.

Continue Reading

Youtube erediens 27 Desember 09:00 – Klere maak die man

Daar is ‘n spreekwoord wat sê: “Klere maak die man.” Dit bedoel: jou klere wys wie jy is. Dit dui bv jou status aan, of jou beroep, of jou stand. Die spreekwoord druk die waarheid uit dat ‘n mens baie keer na die uiterlike beoordeel word. Dit is in ‘n geestelike sin ook waar. Die klere maak die man. Die klere maak die vrou. Die klere maak die mens. Dit is wat Jesaja vir ons leer.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 27 Desember

Continue Reading

Youtube Kersdiens 25 Desember 09:00 – Die duisternis kon die lig nie uitdoof nie

As ‘n mens kyk na die duisternis om ons kan ‘n mens baie moedeloos raak. Dink maar net aan die konflikte in talle politieke sisteme. Die vervolging rondom vryheid van spraak. Die ernstige verdrukking rondom vryheid van geloof. Baie gelowiges ly op talle plekke in die wêreld. Op talle maniere gee die virus ons ook die idee dat die duisternis oorneem. Daar is soveel disinformasie. Soveel onsekerheid. Miskien is dit egter ‘n bedekte seën dat ons soveel inperking belewe. Want, dit wys vir ons hoe onnatuurlik dit is vir ligte om nie te skyn waar dit donker is nie. Ons het miskien te gewoond geraak om ons lig te laat skyn waar al die ander ligte in die kerk brand. So, Johannes 1 is daarom ‘n wekroep. Jesus is die Lig vir hierdie wêreld. Hy het eenmaal deur die getuienis van Johannes sy mense bereik. Sommige het Hom verwerp. Ander het geglo. Jesus soek egter nog steeds mense om van Hom te getuig. Ook op hierdie Kersdag. Al wat jy moet doen, is om ja te sê, sodat Hy jou kan stuur.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Kersdag 25 Desember

Continue Reading

Youtube erediens 20 Desember 09:00 – God se liefde maak saak

Dit is so twintig jaar vandat Dawid koning geword het. Hy het van ‘n skaapwagter gevorder tot koning. Van ‘n herder van skape na ‘n herder van mense. Hy het begin dink wat nog? Wat kan ek nog doen? Toe skiet die gedagte hom te binne. Hy sal ‘n tempel vir die Here bou. Uit liefde vir God. Maar, die Here het ander planne gehad. Langtermyn planne. Ewige planne. Dawid se goedbedoelde planne was ‘n hindernis vir God se planne. Dawid moes leer dat God die aktiewe Een is. Dat dit sy liefde is wat saak maak. Dit leer ons dat ons nie vir God ‘n helpende hand hoef te gee nie. En dat ons God moet raadpleeg in alles.

Kom aanbid saam met ons die Here op Youtube 09:00 Sondag 20 Desember.

 

Continue Reading