Author Archive

Wat doen jy as jy magteloos is? – Klaagliedere 05

Klaagliedere van Jeremia
Tema: Wat doen jy as jy magteloos is? – Klaagliedere 5

Verwelkoming

Welkom van waar in die wêreld jy ook al af inskakel.

Psalm 4

Die mense wat die Eenjaar Bybelleesprogram van die begin van die jaar af volg, het hierdie week weer met die Psalms van vooraf begin. Vanoggend het ons Psalm 4 gelees. Dit is ‘n Psalm om die konflikte in jou lewe voor die Here te bring en vir sy “glimlag” te vra, soos ’n mens vers 6 kan verklaar:

“verhef oor ons die lig van u aangesig, o Here!”

Mag God se “glimlag” oor jou lewe skyn!

Verjaarsdae

Luzaan Potgieter verjaar vandag. Baie geluk. Baie geluk ook aan Amke Robinson (2).

Kategese

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van ds Thania Boha van PE Hoogland. Sy noem dit die Geloofsalfabet en deel dit met graagte met ons. Dit is ‘n weeklikse 10 minute aanbieding waarby al ons kinders baat kan vind. Ouers kan dit saam met hulle kinders kyk vir gesprek en aktiwiteite daarna. Dit begin met A vir aanbidding. Geniet!

Kyk dit hier.

Behoeftes

Al die klere wat ons versamel het, is uitgesorteer en uitgedeel. Hier is ‘n video van ons lidmate hard aan die werk om dit uit te sorteer. Onthou die swart sakke wat ons in Lydenstyd met klere volgemaak het, kan steeds hierdie week afgelewer word by Jaco en Annemarie by Bognorstraat 6 enige tyd deur die dag. Klere is ‘n groot behoefte en ons probeer steeds daarin voorsien.

Kos natuurlik steeds ook. Julle kan steeds bydrae vir Theo se lysie en Elsje se ACVV lysie.

Bydraes vir die Noodfonds is ook steeds welkom. Merk dit net “Noodfonds” as jy EFT. Ons het verskeie mense al gehelp. Dit is ‘n riem onder die hart dat lidmate sulke vrygewige harte het.

Jy is welkom om, as jy weet van nood waartoe ons kan bydra, vir my te kontak. Ons sal dit diskreet hanteer.

Pulse

Ons informele erediens vanaand, Pulse, gaan oor die tema van Seks: Wat sê die Bybel? Net vir bo-13’s. Ouers kan met die lied ná die kindertyd hulle kinders onder-13 net verskoon. Ds Pieter Nel van Hoogland gaan die volgende twee Sondae met ons oor die tema praat. Vanaand uit 1 Korintiërs 6:12-20. 18:00 op dieselfde kanaal. Dit is ook in ‘n aparte playlist gesit om makliker daarby uit te kom. Skakels op die web, Whatsapp en Mailchimp.

Klaagliedere

Ons lees hierdie week hoofstuk vyf van die Klaagliedere van Jeremia. Jy kan steeds my boek vir stiltetyd en kleingroepe op die webtuiste aflaai.

Youtube

Teken sommer nou in op die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie. Jy kan notifications ook aansit sodat jy kennis kan kry van elke volgende video.

Onthou die kleiner formaat video. Jy kan die skakel via Whatsapp weekliks ontvang. Stuur net jou nommer na Liésl (ngksomer@global.co.za) dan sal ons telkens die skakel stuur. Dit sal ook altyd in die nuusbrief, op die web en op Facebook beskikbaar wees.

Dieselfde geld die klankbaan wat nog kleiner is. Dit sal ook weekliks per Whatsapp beskikbaar gestel word. Dui net vir Liésl aan of jy die kleiner video of net die klankbaan wil ontvang. Ek sal dit ook in die nuusbrief, web en Facebook beskikbaar stel.

Votum en Seëngroet

“Dít roep ek in herinnering, daarom het ek hoop: Die troue liefde van die HERE vergaan nie, want sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut – groot is u getrouheid.” (Klg 3:21-23)

Daarom groet ek jou in die Naam die Drie-Enige God, Vader, Seun en Heilige Gees.

Kindertyd

Aanbidding

Lied 8 – O Here God, U naam is groot almagtig

Gebed

Skriflesing en prediking

Riviere, stroomversnellings en watervalle

Dit is fassinerend om ‘n groot waterval dop te hou. Tonne water wat elke sekonde oor die wal stroom.

Ek weet nie of jy al met ‘n trekkerband in ‘n rivier afgedryf het en deur ‘n stroomversnelling meegesleur is nie? Dit is heerlik en opwindend. Ek onthou hoe lekker dit was een keer op die Groot Visrivier daar naby Spreeukloof by Cookhouse. Saam met Hannes en Christa Marais en al ons kinders.

Maar hoe groter die rivier, en hoe groter die versnelling, hoe moeiliker raak dit om jou spoed en veral jou rigting te beheer. En in ‘n groot rivier soos die Niagra op die grens tussen New York en Kanada, as jy by die Niagra Valle kom, sal jy geen kans hê om te keer dat die onvermydelike gebeur nie. Dit is 51 meter hoog en daar stroom 2,4 kubieke ton water per sekonde na benede.

As jy daar in stroom beland, sal jy eenvoudig meedoënloos meegesleur word.

Ek onthou ‘n keer toe ons met die kettingleer op is na Mont-Aux-Sources in die Drakensberge. En na die Tugela waterval gestap het. Dit is klein stroompies water wat van bo uit die berg afloop, en dan al hoe groter word tot dit oor die rand van die Amfiteater val, amper ‘n 1 000 meter ver in vyf verskillende watervalle.

Ek onthou hoe ek daar op die rand van die afgrond hierna gekyk het, en hoe onveilig ‘n mens voel. Een verkeerde voetstap en jy val daar af. Om nie te praat van wat met jou sou gebeur as jy in die stroom aan die bokant sou beland en met die waterval sou afval nie.

Wat my getref het van die Tugela is hoe onskuldig en klein die rivier daarbo in die berg gelyk het, en hoe groot dit mettertyd geword het soos dit oor die waterval stort, en later met ander sytakke wat bykom ‘n groot rivier word, en in vloed ‘n groot gevaar vir diere en mense word.

Dit is hoe sonde werk

Ek wil hierdie beeld van ‘n rivier wat as ‘n klein stroompie begin as ‘n metafoor gebruik om die ballingskap van Israel te verduidelik.

Met die aanvanklike Intog in die land het die Here hulle verstom met die val van Jerigo. Hulle het die mure laat val sonder om eintlik ‘n vinger te verroer. Hulle het net om die stad gestap en die Here het die mure laat omval toe hulle op die sjofars geblaas het.

Maar, net daarna het Israel hulle rieme styf geloop teen die stad Ai. Hoekom? Want Akan het van die buit in Jerigo vir homself gehou, teen die bevel van die Here in. En die Here het hulle nie in die oorlog gehelp nie, en hulle het ‘n liederlike nederlaag gely.

Een klein oortreding, van een man, in een gesin, in een stam van Israel. En die Here moes hulle ‘n les leer. Die hele volk het gely onder die sonde van een man. Hulle almal is meegesleur in die nederlaag, sonder dat hulle dit kon keer.

En so het dit telkens gegaan. Die volk gehoorsaam die Here, en dit gaan goed met hulle. En dan begin hulle laks raak in hulle toewyding en hulle oortredings neem toe. En voor jy jou oë uitvee, is die volk só afvallig dat die Here iets moet doen om hulle tot hulle sinne te ruk. En hulle word meegesleur in nederlae en verdrukking.

Dit is hoe die sonde werk. Dit begin altyd klein. ‘n Oorsig. ‘n Leuen. ‘n Verkeerde keuse. ‘n Doelbewuste sonde. En soos met ‘n rivier kom al die verskillende stroompies by mekaar en raak hulle saam  ‘n groter stroom en later ‘n magtige rivier van water wat jou onkeerbaar meesleur. En as daar ‘n stroomversnelling kom, of ‘n waterval, word jy as’t ware magteloos meegesleur.

Dit is hoekom die ballingskap nodig was

Dit is dan ook die diepste rede waarom die ballingskap nodig was. Die Here moes die stroom van afgodsdiens en onsedelikheid tot stilstand bring.

 • God moes ‘n einde maak aan die ongehoorsaamheid van die konings. Want hulle het die volk in ooreenkomste ingedwing wat soms nog politiese of ekonomiese sin gemaak het, maar die volk geestelik afvallig van die Here gemaak het. In plaas van op die Here te vertrou, het die konings die volk geleer om op hulle eie politiese en ekonomiese mag te vertrou.
 • God moes ‘n einde maak aan die afgodery van die profete en die onsedelikheid van die priesters, want hulle het die volk verlei om te leef asof God nie bestaan nie, en asof sy wet nie meer hulle maatstaf vir leer en lewe was nie.

Daar was wel goeie konings in Juda – soos koning Hiskia en koning Josia in die sewende eeu vC – maar die oorwig van slegte konings – wat begin het by koning Manasse, die seun van Hiskia in die sewende eeu, en voortgesit is deur Joahas, Jojakim, Jojagin en uiteindelik Sedekia in die vroeg sesde eeu – het die stroom van oortredings net te groot gemaak.

Daar was goeie profete soos Jesaja en Jeremia, maar ook goddeloses soos Gananja (Jer 28) en Agab (Jer 29 – die profeet, nie die koning nie), en die konings en die volk het eerder na die vals profete geluister as na dié wat die Here se woord vir hulle in sy volheid gebring het.

Oor die priesters praat ons nie eers nie, want daar was bitter min van hulle wat vir die Here en gehoorsaamheid aan Hom opgestaan het. Hulle het eenvoudig die leiding van die konings nagevolg.

Die gevolg was dat die volk magteloos meegesleur is oor die afgrond, soos oor die Niagra of Tugela watervalle.

Magteloosheid in jou lewe

Ek weet nie wat jou magteloos maak nie.

 • Miskien is jy in ‘n situasie waar jy uitgebuit word, waar iemand jou sleg behandel en jy net voel daar is nie uitkoms nie. Dit is nie soseer jou sonde wat jou seermaak nie. Jy ly onder ander wat jou in hulle mag het. En jy weet ook nie hoe jy daarvan kan ontsnap nie.
 • Miskien is daar sonde in jou lewe wat jou jy herhaaldelik by vashaak. Wat jou meesleur. Iets wat jou só in sy mag het dat dit soos ‘n stroom jou eenvoudig meesleur. En jy weet nie meer wat jy kan doen om daarvan te ontsnap nie.

Wel, jy is nie uniek nie. Mense in Jeremia se tyd het dieselfde ervarings van magteloosheid gehad het. In Klaagliedere 5 fokus Jeremia op die algehele magteloosheid van die volk. In die eerste 18 verse lees ons:

 • Hulle het hulle huise en besighede verloor – vreemdelinge besit dit nou. Miskien kan jy daarmee identifiseer.
 • Hulle families is gebroke. Baie is weeskinders, sonder pa of ma. Maar, sommige se pa’s is só teen die grond dat hulle vrouens eintlik soos weduwees is. Miskien kan jy daarmee identifiseer.
 • Alles is duur – selfs die water en hout wat hulle voorheen self kon gaan skep en versamel, is nou in die hande van vreemdes wat dit aan hulle verkoop. Miskien roer dit iets by jou.
 • Hulle word gedwing om met hulle vyande te onderhandel, en word uitgebuit. Hoe verskriklik moet dit nie wees as dit jou ervaring is nie.
 • Die gemeenskapslewe is vernietig – gewelddadige verkragting is aan die orde van die dag. Soos ons oral in ons land sien waar geweld oorheers. Ons praat vanaand in Pulse spesifiek oor “gender-based violence” en wat ons daaraan kan doen.

Wees eerlik oor jou situasie

Maar, dit is ook presies waar die herstel begin, deur eenvoudig die dinge te begin lys wat jou ontstel. In die doodgewone erkenning van wat aangaan. Om nie jou magteloosheid weg te steek nie. Om dit te erken.

Dit sluit in om eerlik te wees oor die redes vir jou sonde of jou situasie. Of dit nou uit jou eie sondigheid kom. Of dit aan jou gedoen word.

Ek het in die vorige bydraes oor Klaagliedere meer gefokus op dinge wat aan jou gedoen word. Ek wil vandag meer fokus op die effek wat sonde in ‘n mens se lewe het.

Jeremia is eerlik in sy klaaglied oor die rede vir die verlies. Die ballingskap is weens die volk se eeuelange afvalligheid van die Here, “die sondes van die vaders.”

Maar, nie net dit nie. Die ballingskap is ook weens die geslag van hulle tyd se sonde. Trouens, hulle eie sonde. Dit is nie net weens Manasse se gruweldade van die vorige eeu wat die ballingskap aangebreek het nie. Dit is ook weens Sedekia die laaste en mees lafhartige koning van Juda se sonde. Die ballingskap is ook weens elke lid van die volk wat stilgebly of saam gesondig het met die konings, priesters en profete.

Jy moet dus op ‘n punt kom waar jy erken dat jy op ‘n plek is waaruit jy jouself nie kan red nie. Dat die stroom jou beet het en dat jy met jou eie kragte nie daaruit kan kom nie.

Dit is in wese wat Jeremia hier doen, om te erken dat die volk vir jare lank hulle oë toegemaak het vir die sondes van die leiers – die konings, priesters en profete – en hulle sondes as ‘n verskoning gebruik het om self niks te doen aan hulle eie sondes nie en eenvoudig saam met almal aan die sondes deel te neem.

1. Moet niks wegsteek nie

Sien, elke sonde en oortreding is verkeerd en bring verwydering tussen jou en God. Maar hoe meer sondes en oortredings daar is, in jou eie lewe, en uiteindelik in ‘n samelewing, hoe moeiliker word dit om die gaping tussen ons en God toe te maak. Hoe moeiliker raak dit om die gety te stop, om die stroom te beheer, totdat jy uiteindelik magteloos meegesleur word, selfs al probeer jy iets aan die saak doen.

En die gemors is, selfs die gehoorsames word uiteindelik meegesleur. Kinders wat nie deelgeneem het aan die afgodsdiens en immoraliteit van hulle ouers nie, word self oor die afgrond van die ballingskap getrek.

Sien, ten diepste is die ballingskap ’n geestelike realiteit. Die tragiese feit dat die volk oorheers word, dat hulle magteloos voel, is weens hulle sonde.

So, moet niks wegsteek nie. Hoe dieper jy kan oopmaak, hoe dieper kan jy skoonmaak.

Hoe gaan dinge verander?

Hoe gaan dinge verander?

Deur te sê: Ja, Here, U was reg. U is reg. U is ook regverdig. Ons het U nie gedien soos ons moet nie. Daarom sit ons nou in hierdie ellende. Daarom is ons in ballingskap.

Maar, dit is net die begin. Want skuldbelydenis moet oorgaan in ‘n geloofsbelydenis.

2. Gryp in geloof vas aan God as Koning

Let op hoe Jeremia dit doen in vers 19:

19 U, HERE, U heers vir ewig. U troon is van geslag  tot geslag.

Jeremia bely dat God die enigste God is. Dat sy troon van geslag tot geslag bestaan. Dat Hy vir ewig heers. Dat daar niemand anders is as Hy nie. Dat sy heerskappy nooit sal ophou nie.

Die enigste weg uit ons magteloosheid – uit ons gevoel dat ons meegesleur word deur magte en kragte wat ons oor is – is om dit te erken, en dan aan die ewige krag van God vas te gryp:

20 Waarom vergeet U ons vir altyd, waarom verlaat U ons vir goed?

21 Bring ons terug na U toe, HERE, sodat ons kan terugkeer;  maak ons dae nuut soos voorheen,

22 Tensy U ons heeltemal verwerp het, tensy u woede teen ons uitermate groot is.

Dit is die enigste vaste punt vir die volk sowel as hulle enigste hoop. In hulle magteloosheid sluit dié enkele geloofsbelydenis hulle toekoms oop. En raak hulle geloofsbelydenis ook die eerste stap van hulle gehoorsaamheid.

3. Laat God jou verander

Want, vir Juda sal dit nie genoeg wees as hulle fisiese omstandighede verander nie. Dit sal nie genoeg wees as hulle familielewe herstel is nie. As hulle weer vryheid van hulle vyande ervaar nie.

Nee, hulle sal net uit hulle magteloosheid verlos word as hulle verhouding met die Here herstel word. Vandaar die sug:

Bring ons terug na U toe, HERE, sodat ons kan terugkeer.

‘n Mens kan ook vertaal:

“Bekeer ons na U toe, Here, sodat ons tot bekering kan kom.”

Dit is net God wat jou kan verander. Jou kan gee wat jy graag wil hê.

En dit is daardie krag waarvan ek jou vandag wil vertel. Die krag van God wat in ons aan die werk is en wat ons uit ons bangwees, uit ons moedeloosheid, uit ons hartseer, uit ons uitlewering, uit ons magteloosheid wil ruk na ‘n ervaring van sy teenwoordigheid wat soos ‘n opstanding uit die dood uit sal voel.

Oor hierdie krag van God bars Paulus in die NT in ‘n lofprysing uit en sê:

“Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, … julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet … hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. (Ef 1:16b-23).

Ons vier vandag Sondag, die opstandingsdag van die Here Jesus Christus. Hy is nie net uit die dood uit opgewek nie. Hy sit ook aan die regterhand van God in die hemel. Hy is bó elke mag en gesag. Hy is bó elke krag en heerskappy. Hy is bó elke mag in hierdie bedeling en die bedeling wat kom.

En daardie Jesus, die Een aan wie God alles onderwerp het, die Een wat God bo alles verhef het, Hy is die hoof van die kerk. Ons is sy liggaam. En met die volheid van God wat in Hom woon, is Hy besig om alles in almal in die kerk te vervul.

Sela.

Gebed

Toekoms

Ek gaan die volgende twee weke fokus op twee temas wat my na aan die hart lê, in opvolg van hierdie reeks oor Klaagliedere:

 • Ek sal julle rus geeMatteus 11:25-30
 • God laat alles ten goede meewerkRomeine 8:26-30

Daarna dink ek om op die lewe van Paulus te fokus tot en met Advent. Uit die boek Handelinge en gefokus op sy dertien briewe. Die storie van die kerkperspektiewe uit die briewe van Paulus.

Weer met ‘n Bybelstudieboek vir stiltetyd en kleingroepe. Bid dat die Here my sal lei en in staat sal stel om dit te kan uitvoer!

Dankoffer

Jy kan jou bydrae gee met Snapscan. Ek sal dit aan die einde weer wys.

Die Bankbesonderhede verskyn ook vir mense wat EFT wil doen.

NGK Somerstrand

Absa Tjekrekening 01008731388

Takkode 632005

Ons wil jou aanmoedig om bv ‘n maandelikse EFT of Snapscan te maak wat jy kan merk “kollekte”. Of natuurlik jou dankoffer te verhoog met daardie bedrag. Uit die staat vir Mei lyk dit asof mense dit reeds begin doen het. Ons het vir die eerste keer hierdie inperking begroting gemaak vir die maand. Dankie!

Ons luister nou na ‘n bydrae van Evelyn Lotz en dan sing ons daarna daardie pragtige lied: Ons vind ons krag in die Here (Vonkk 58).

Evelyn Lotz

Slotlied

Vonkk 58 – Ons vind ons krag in die Here

Seën

Goed is die HERE vir hulle wat op Hom wag, vir die mens wat na Hom soek.

Goed is dit om stil te hoop op die verlossing van die HERE. (Klg 3:25-26)

En die gemeente sê: “Amen!”

Continue Reading

Youtube erediens 5 Julie 09:00 – Wat doen jy as jy magteloos is?

Ek onthou ‘n keer toe ons met die kettingleer op is na Mont-Aux-Sources in die Drakensberge. En na die Tugela waterval gestap het. Die rivier begin as klein stroompies water wat van bo uit die berg afloop, en dan al hoe groter word tot dit oor die rand van die Amfiteater val, amper ‘n 1 000 meter ver in vyf verskillende watervalle.

Ek onthou hoe ek daar op die rand van die afgrond hierna gekyk het, en hoe onveilig ‘n mens voel. Een verkeerde voetstap en jy val daar af. Om nie te praat van wat met jou sou gebeur as jy in die stroom aan die bokant sou beland en met die waterval sou afval nie.

Wat my getref het van die Tugela is hoe onskuldig en klein die rivier daarbo in die berg gelyk het, en hoe groot dit mettertyd geword het soos dit oor die waterval stort, en later met ander sytakke wat bykom ‘n groot rivier word, en in vloed ‘n groot gevaar vir diere en mense word.

Dit is hoe die sonde werk. Dit begin altyd klein. ‘n Oorsig. ‘n Leuen. ‘n Verkeerde keuse. ‘n Doelbewuste sonde. En soos met ‘n rivier kom al die verskillende stroompies by mekaar en raak hulle saam ‘n groter stroom en later ‘n magtige rivier van water wat jou onkeerbaar meesleur. En as daar ‘n stroomversnelling kom, of ‘n waterval, word jy as’t ware magteloos meegesleur.

Dit is dan ook die diepste rede waarom die ballingskap in die 6de eeu vC nodig was. Die Here moes die stroom van afgodsdiens en onsedelikheid tot stilstand bring. Die gevolg was dat die volk magteloos meegesleur is oor die afgrond, soos oor die afgrond van die Tugela waterval.

Ek weet nie wat jou magteloos maak nie. Miskien is jy in ‘n situasie waar jy uitgebuit word. Miskien is daar sonde in jou lewe waarby jy herhaaldelik vashaak. Wat jou magteloos laat voel.

Wel, jy is nie uniek nie. Mense in Jeremia se tyd het dieselfde ervarings van magteloosheid gehad het. In Klaagliedere 5 fokus Jeremia op die algehele magteloosheid van die volk en leer hulle om van ‘n skuldbelydenis te vorder na ‘n geloofsbelydenis om uiteindelik aan die Here se krag vas te gryp, want dit is net Hy wat alles kan verander.

Kom luister Sondag om 09:00 op Youtube na Jeremia se raad vir jou gevoel van magteloosheid.

Continue Reading

Pulse – Seks: Wat sê die Bybel? – Youtube Sondag 18:00

“Hoekom praat ons by die kerk oor seks?”, vra iemand in ons anonieme vraelys.

Seks kom van die Here af en ons kan almal baat daarby om te leer of herinner te word wat God met hierdie daad bedoel het en waar dit inpas in Sy skepping. Dit gaan beslis NIE ‘n preek wees oor wat mens mag en NIE mag doen voor of tydens die huwelik nie. So, alhoewel die gedagte aan ‘n gesprek oor hierdie onderwerp saam met jou ouers òf kinders (bo dertien) dalk ietwat ongemaklik gaan wees, is daar geen beter plek om hieroor te praat en kommunikasiekanale oop te maak as by die kerk nie. So, as dit sal help…..kyk dit dan elkeen op jou eie device, in jou eie hoekie van die huis, maar moet dit nie misloop nie.

Youtube

Continue Reading

Kategese vir voorskoolse – en laerskoolkinders

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van ds Thania Boha van PE Hoogland. Sy noem dit die Geloofsalfabet en deel dit met graagte met ons. Dit is ‘n weeklikse 10 minute aanbieding waarby al ons kinders baat kan vind.

Ouers kan dit saam met hulle kinders kyk vir gesprek en aktiwiteite daarna. Dit begin met A vir aanbidding. Geniet!

Continue Reading

Wat doen jy as jy uitgelewer is? – Klaagliedere 04

Klaagliedere van Jeremia
Tema: Wat doen jy as jy uitgelewer is? – Klaagliedere 4
Youtube 09:00 28 Junie 2020  Somerstrand Familiediens

Verwelkoming

Welkom van waar in die wêreld jy ook al af inskakel.

Psalm 148

Die mense wat die Eenjaar Bybelleesprogram van die begin van die jaar af volg, het vanoggend Psalm 148 gelees. ‘n Wonderlike lofpsalm.

Wat my tref in die Psalm is dat die Psalmis die Here loof vir die orde wat Hy in die skepping en die geskiedenis neergelê het. Trouens, hierdie orde in die heelal word sy wet genoem:

6 En Hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig; Hy het ’n wet gegee wat geeneen oortree nie.”

Dieselfde geld die natuur – die aarde, die plante, die diere – en die mensdom in sy geskiedenis – oud en jonk, konings en regters. Alles en almal word in die Psalm opgeroep om Hom te loof en te prys.

Lament

Uit die res van die Bybel weet ons dat oral waar God se wet oortree word, word hierdie orde omvergewerp. Neem wanorde en chaos toe. En dit is uit hierdie belewenis van wanorde wat die klaagpsalms gebore is. Soos ons ook nou in die Klaagliedere van Jeremia hoor vanweë die ballingskap.

Soos Mark Vroegop sê:

Lament stands in the gap between pain and promise.” (Dark Clouds, Deep Mercy: Discovering the Grace of Lament deur Crossway – Learning to Lament).

Dit is juis omdat ons glo wat Psalm 148 sê, dat daar orde is, dat God ‘n wet gegee het, dat ons kan bid dat Hy die orde sal herstel, dat Hy die gaping tussen pyn en belofte sal uitwis.

Dit is waarom die Klaagliedere in die Bybel so belangrik is. Dit gee vir ons woorde vir wat ons beleef ook nou waar ons almal in die greep van hierdie Covid-19 pandemie is.

Klaagliedere

Ons lees hierdie week hoofstuk vier van die Klaagliedere van Jeremia waarin ons fokus op ons gevoel van uitlewering aan kragte buite ons beheer.

En waarin ons gaan hoor dat die doel agter hierdie ervarings is dat ons ons afgode van voorspoed en sukses vaarwel sal roep, en ons toevlug sal neem tot die enigste God wat ons kan help. Jy kan steeds my boek vir stiltetyd en kleingroepe op die webtuiste aflaai.

Continue Reading

Covid-19 Bedryfsplan

Ons het ons eerste kerkraadsvergadering per zoom gehad verlede Maandagaand. Ons het die Covid-19 bedryfsplan goedgekeur. Ek is as Covid-19 amptenaar aangewys. Die bedryfsplan is op die webtuiste aangebring en sal aangevul word soos die regulasies van tyd tot tyd verander.

Ek wys net op die oorhoofse vertrekpunt en ons besluit oor eredienste in die kerk.

“Ons moet nie net die regulasies nakom nie, maar ook uitdrukking gee aan die bedoeling van die regulasies, naamlik om die verspreiding van die koronavirus te beperk terwyl ons ‘n reeks bedrywighede weer mag hervat. Die verskillende uitgawes van die staatskoerant met regulasies is ‘n noodsaaklike bron. Ons moet die hele tyd evalueer hoe die uitvoering van ons besluite verloop. Ons vra gereeld wat ons daaruit geleer het en hoe ons dit beter kan doen.”

Ons het daarom besluit om nie eredienste in die kerk te hervat in die volgende maand tot middel Julie nie. Die kerkraad sal dan weer bymekaar kom en die besluit in heroorweging neem.

Continue Reading

Youtube erediens 29 Junie 09:00 – Wat doen jy as jy uitgelewer is?

Daar is ‘n orde in die heelal wat God in die skepping en die geskiedenis neergelê het. Trouens, hierdie orde word sy wet genoem. Dit geld die natuur – die aarde, die plante, die diere – en die mensdom in sy geskiedenis – oud en jonk, konings en regters. Dit is waarvan die lofpsalms oorloop en waarvan ons met vreugde sing (vgl Ps 148).

Ons weet egter ook dat God se wet op soveel plekke oortree word. Dat mense in sy wêreld leef asof Hy nie bestaan nie. Dat sy orde omver gewerp word. Dat wanorde en chaos toeneem.

Dit is uit hierdie belewenis van wanorde wat die klaagpsalms gebore is. Soos ons ook in die Klaagliedere van Jeremia hoor waar die volk treur vanweë die pyn van die ballingskap.

“Lament stands in the gap between pain and promise.” (Mark Vroegop).

Dit is waarom die Klaagliedere in die Bybel so belangrik is. Dit gee vir ons woorde vir wat ons beleef ook nou waar ons almal in die greep van die pandemie is.

Ons lees hierdie week hoofstuk vier van die Klaagliedere van Jeremia waarin ons fokus op ons gevoel van uitlewering aan kragte buite ons beheer. Ook aan ons leiers wat op soveel maniere kleitrap.

Ons gaan hoor dat die doel agter hierdie ervarings is dat ons ons eie afgode van voorspoed en sukses vaarwel sal roep, en ons toevlug sal neem tot die enigste God wat ons kan help.

Youtube Sondag 28 Junie 09:00 Youtube

Kyk die kleiner formaat video hier (240 MB)

Luister net die klankbaan hier

Continue Reading

Klankbaan van ons Familiediens

Ek maak die klankbaan van die erediens hierdie Sondag (Klaagliedere 3 – Wat doen jy as jy hartseer is?) beskikbaar op ons webtuiste. Dit is tien keer kleiner as die video en sal miskien vir mense wat min data het beter werk. Dit is 80 MB groot (die video is 800 MB groot). Die voordeel is dat dit alles bevat, ook die musiek.

Hier is die skakel

Jy kan hierdie klankbaan self gebruik in die toekoms of versprei na goeddunke. Ek sal dit saam met die skakel na die video elke naweek hier op die webtuiste in ons nuusflitse beskikbaar stel.

Indien jy belangstel om op ‘n Whatsapp groep vir hierdie diens te kom, stuur net ‘n e-pos met jou naam en selnommer na Liésl Knipe.

Groete!

Continue Reading

Wat doen jy as jy hartseer is? – Klaagliedere 03

Klaagliedere van Jeremia
Tema: Wat doen jy as jy hartseer is? – Klaagliedere 3
Youtube 09:00 21 Junie 2020  Somerstrand Familiediens

Verwelkoming

Welkom van waar jy ook al inskakel in die wêreld. Die Youtube dienste is gewild. Ons het gemiddeld 341 kyke van ons Familiedienste om 09:00 tot dusver. Met ons aanddiens is dit gesamentlik 571 kyke ‘n Sondag. Dankie vir almal wat hieraan meewerk. Dit help ons nie net om hierdie tyd van inperking te oorbrug nie, maar skep waarskynlik ‘n nuwe manier van gemeentewees.

Covid-19

Ons is saam bly met dié wat hierdie week ‘n bietjie verligting gekry het met die oopstel van die gasvryheid en skoonheidsbedryf. Dit wis nie noodwendig die verliese uit nie, maar maak die moedeloosheid minder.

Ons is ook bly oor die eerste werklike stukkie goeie nuus oor behandeling wat mense in suurstof nood gaan help. Die pille word onder andere hier in die Metropool vervaardig. So, ons stad lewer ook ‘n bydrae waarvoor ons dankbaar is.

Aanhef lê egter nog voor en bid vir elkeen wat sukkel met die inperking en die gevolge vir hulle persoonlike, sosiale en ekonomiese lewe.

Mense bel my steeds om te weet wanneer ons met eredienste in die kerk begin. Dit is egter nog te vroeg om daarmee te begin. Ons is besig met ‘n Covid-19 bedryfsplan vir voorlegging aan die kerkraad. Ons vergader môreaand 22 Junie om 17:00. Ons sal die gemeente ingelig hou oor hoe ons planne ontwikkel.

Verjaarsdae

Jenny Troskie, Rehet van der Walt, Gerda van der Westhuizen en Karien Venter verjaar vandag. Baie geluk. Hulle name en nommers verskyn op die web. Bel en sê geluk. Die res van die week se verjaarsdae is ook op die web.

Behoeftes

Onthou die swart sakke vir ons Lent projek met klere wat julle kan aflewer by Jaco en Annemarie by Bognorstraat 6 enige tyd deur die dag.

Julle kan steeds kos bydra vir Theo se lysie en Elsje se ACVV lysie.

Bydraes vir die Noodsfonds is ook steeds welkom. Merk dit net “Noodfonds” as jy EFT.

Jy is welkom om, as jy weet van nood waartoe ons kan bydra, vir my te kontak. Ons sal dit diskreet hanteer.

Pulse

Ons het ons tweede informele erediens gehad verlede week. Die eerste diens het al 253 kyke gehad en die tweede een 207 teen Vrydag hierdie week.

Vanaand gaan dit oor Ouer-Kind verhoudinge met ds Wouter Olivier van La Rochelle gemeente in Bellville. Tema: Om die kombuistafel. 18:00 op dieselfde kanaal. Dit is ook in ‘n aparte playlist gesit om makliker daarby uit te kom. Skakels op die web, Whatsapp en Mailchimp.

Klaagliedere

Ons lees hierdie week hoofstuk drie van die Klaagliedere van Jeremia. Jy kan steeds my boek vir stiltetyd en kleingroepe op die webtuiste aflaai.

Youtube

Like sommer nou die Youtube kanaal op jou skerm. Dit is die rooi subscribe knoppie.

Continue Reading

Youtube erediens 21 Junie 09:00 – Wat doen jy as jy hartseer is?

Kyk dit op Youtube

Daar is verskillende soorte hartseer. Sommige vorme van hartseer kan jy sien kom. Iemand vir wie jy lief is, is kritiek siek en gaan nie herstel nie. Jy kan jou voorberei daarop. Jy kan deur die verskillende fases van rou werk. Daar is ander vorme van hartseer wat jy nie sien kom nie. ‘n Ongeluk. ‘n Miskraam. ‘n Hartaanval. Dit is geneig om jou te verblind, jou asem weg te slaan. Jy is nie voorbereid daarop nie, en dit kan die mat heeltemal onder jou voete uitruk.

Maar, selfs al het jy nog nooit só iets ervaar nie, sal jy die gevoel herken in wat jy met die koronavirus inperking ervaar. Sedert ons in sosiale afsondering is, het almal van ons in mindere of meerdere mate ‘n hartseer oor dít wat ons verloor het. Daar is die vrees. Die angs. Die moedeloosheid. Maar, daar is ook die hartseer. Die gevoel van verlies.

Ons treur oor wat ons verloor het. Sommige steek dit goed weg deur hulle besig wees. Hulle fokus op die goeie dinge wat ook in hierdie tyd gebeur. Ons raak minder siek van ander siektes! Maar, niemand is onaangeraak nie. Daar is ‘n diep hartseer in ons oor die kontak wat ons verbeur. Die geleenthede waarop ons gehoop het wat soos mis voor die son verdwyn.

Wat doen jy as jy hartseer is?

Jeremia s6e vir ons in Klaagliedere 3 dat ons twee goed tegelykertyd moet doen. Ons moet ons trane vashou en die troue liefde van die Here. Dit is die boodskap van die nuwe lied wat Hy ons leer oor die troue liefde van die Here wat elke oggend nuut is.

Kom luister verder Sondag 21 Junie 09:00 op Youtube

Continue Reading

Wat doen jy as jy moedeloos is? – Klaagliedere 2


Klaagliedere van Jeremia
Tema: Wat doen jy as jy moedeloos is? – Klaagliedere 2
Youtube 09:00 14 Junie 2020  Somerstrand Familiediens

Verwelkoming

Die lidmate wat die Eenjaar Bybelleesprogram volg van die begin van die jaar af, het vanoggend Psalm 133 gelees. Hierdie Psalm gebruik die ideaal van broers uit dieselfde uitgebreide familie wat eensgesind saamwoon op hulle gesamentlike erfporsie as metafoor vir almal in die kerk:

“Kyk hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon.”

Waar die pelgrims uit alle rigtings bymekaar gekom het in Jerusalem het hulle saam hierdie lied gesing. Want, hulle was een in die Here. Die feeste in Jerusalem was die gom wat hulle saamgebind het, sodat hulle daarna weer elkeen in sy eie rigting kon teruggaan na hulle eie stukkie van die grondgebied van Israel, maar steeds verbind bly aan mekaar as een geloofsgemeenskap.

Hierdie erediens is die viering van ‘n diep geestelike eenheid tussen ons. God se seën versprei hier op ‘n besondere manier na almal van ons. Dit is soos kosbare reukolie wat van die kop af in die baard van Aäron, die hoëpriester, tot op sy klere afloop. Tot by ons.

Hierdie seën het ook ‘n impak op ons gewone lewe. Soos Psalm 133 in die tweede metafoor in die Psalm sê, die eenheid wat ons hier ervaar, is soos oorvloedige dou wat versprei na ons alledaagse lewe. Die seën wat ons hier ervaar verander selfs die ekologie en die ekonomie, só sê Psalm 133.

Die punt is, waar ons die Here eensgesind dien, waar ons al hoe meer groei in ons gehoorsaamheid aan Hom, daar beleef ons ‘n ongelooflike seën, geestelik en gemeenskaplik.

Dit is my gebed vir hierdie erediens, my gebed vir jou.

Lament

Dit is waarom ons vandag ook ons gesamentlike angs en vrees voor die Here bring. Want, hierdie uitmergelende tyd van inperking bring ons by lament. Ons is bewus van die moedeloosheid en die verlies. Ons kies om te fokus op ons emosies en behoeftes en dit na die Here te bring. Dit is ‘n tyd om tot stilstand te kom, om te treur met die wat treur, om te ween met die wat ween.

Ons praat met die God wat hoor, die God wat sien, die God wat ons seer in sy eie liggaam ervaar het. En ons kan ons eie seer voor God uitstort sowel as die seer van ons eie tyd: om geregtigheid, om genade, om uitkoms.

Continue Reading

Familiediens Youtube 09:00 14 Junie – Wat doen jy as jy moedeloos is?

Youtube Sondag 14 Junie 09:00

Ons bring weer Sondag ons gesamentlike angs en vrees voor die Here. Hierdie uitmergelende tyd van inperking bring ons by lament. Ons is bewus van die moedeloosheid en die verlies wat dit veroorsaak. Vir so baie. Ons kies daarom om te fokus op ons emosies en behoeftes en dit na die Here te bring. Dit is steeds ‘n tyd om tot stilstand te kom, om te treur met die wat treur, om te ween met die wat ween.

Ons weet egter ons praat met die God wat hoor, die God wat sien, die God wat ons seer in sy eie liggaam ervaar het. En ons kan ons eie seer voor God uitstort sowel as die seer van ons eie tyd: om geregtigheid, om genade, om uitkoms.

Ons gaan by Jeremia leer:

1. Dat ons in ons gebede eerlik moet wees oor die donker wat ons beleef. Die wolke wat spreekwoordelik oor ons toesak. Dit is bykans altyd die gevolg van valse profete wat die volk gerus in hulle sondes maak, en dié waarheid moet ‘n mens eerlik in die oë staar.

2. Dat ons in ons gebede eerlik ons moedeloosheid en smart oor die toestand van die stad en sy mense moet uitstort. Ons harte wat breek, soos ‘n Jeremia van ouds. “Dit brand in my, my moed is gebreek.”

3. Dat ons doodgewoon nooit moet ophou bid om die lewe van ons kinders en kleinkinders en die mense van hierdie wêreld nie. Roep tot die Here. Laat jou trane in strome vloei, dag en nag. Moet jouself nie rus gun nie. As’t ware, moenie dat jou oë verligting kry nie. Staan dwarsdeur die nag op en roep. Stort voor die Here jou hart uit soos water. Strek jou hande uit. Bid om die lewe van jou kinders.

Net van God kom verandering. Net van God kan verandering gevra word.

Soos gewoonlik is daar Kindertyd deur oom Jaco Barnard en ‘n bydrae van een van ons sendelinge, Elspeth Liebenberg.

Continue Reading

Pulse Youtube 18:00 14 Junie – Verlies

Hierdie Sondagaand 14 Junie 2020 se Pulse erediens om 18:00 gaan oor Verlies. In hierdie week se insetsel gesels ons met matrieks wat teruggekeer het skool toe. Rethie van Niekerk hanteer die prediking uit die verhaal van Maria Magdalena in Johannes 20. Volgende week gesels ds Wouter Olivier van La Rochelle gemeente in die Kaap met ons oor die verhouding tussen ouers en kinders.

YOUTUBE

Continue Reading