God het sy Woord in jou hart geplant – Jakobus 1:19-27

Tema: God het sy Woord in jou hart geplant – Jakobus 1:19-27
Reeks: Hiervan kan jy seker wees
NGK Somerstrand Youtube en kerk 09:00 5 September 2021

Musiek vooraf

 1. Lied 184 Lofsing die Here
 2. Lied 532 Laat, Heer, u Gees ons lei dat ons u Woord gehoorsaam.

Verwelkoming

Aankondiging

Thania beroep as Jeugleraar

Die kerkraad het Thania Botha beroep hierdie week as Jeugleraar in ‘n deeltydse pos. Ons is baie bly dat ons haar op ‘n meer permanente basis in die gemeente gaan hê. Diensaanvaarding sal 1 Oktober wees. Ons besluit nog oor die verwelkoming, maar dit is voorlopig op die 26ste September.

Inry fliekaand by NGK Somerstrand

Cool runnings – R40 pp – springmielies ingesluit.

Vul asb ‘n vorm in vir elke voertuig. (Daar is slegs plek beskikbaar vir 50 voertuie.)

 • Bring u eie piekniekmandjie vir geniet in die voertuig of bestel vooraf ‘n heerlike hamburger (bestellings moet geplaas word voor Woensdag, 8 September). Onthou eie drinkgoed.
 • Volg asb die instruksies van die professionele parkeerbeamptes tov waar u u voertuig mag parkeer, sodat almal die skerm kan sien. Neem kennis dat die fliek se klankbaan deur u voertuig se radio uitgesaai word.
 • Neem asb kennis dat u en gesin ten alle tye BINNE u voertuig moet bly ter wille van Covid-protokol, behalwe vir kleedkamerbesoeke en om u hamburgers voor ie fliek af te haal in die Ark.
 • Betaal asb die totale bedrag per EFT voor die funksie. Bankdetails: NGK Somerstrand, Absa Tjekrekening 01008731388, Takkode 632005, Verwysing: Fliek “Naam en Van”. WhatsApp POP na Juliette 0832313246.

Toetrede

Lied 177 Jesus, groot bo almal 2x (sit)

Votum en seëngroet

Lofsang

Lied 255:1-3 Woord van God  (staan)

Kindertyd

God se wil = dit wat God vir ons lewens wil hê, omdat Hy ons liefhet en sodat ons vir Hom en ander kan wys dat ons hulle liefhet / sodat ons in die regte verhouding met Hom en ander mense kan lewe.

Daar is baie dinge wat God ons in die Bybel leer ons MOET/MAG en MOET NIE/MAG NIE doen nie. Kan julle dalk ‘n paar noem?

Hoekom doen Hy dit? Omdat Hy sommer die lewe vir ons moeilik wil maak en ons pret bederf?

Nee! Omdat Hy net die beste vir ons wil hê. Waarom sê mamma en pappa vir jou dat jy nie jou hand op ‘n warm stoofplaat moet sit, met vuurhoutjies moet speel of jou eie hare moet probeer knip met jou skoolskêrtjie nie? Want hulle wil nie hê jy moet jou hand brand en seer kry nie, hulle wil nie hê jy moet die huis aan die brand steek nie, maar ‘n lekker huis hê om in te bly en hulle wil nie hê dat ander maatjies jou moet spot oor hoe jou hare lyk nie, maar dat ander mense kan sien jy kyk mooi na jouself.

Wanneer ons bid: Laat U WIL geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde, dan vra ons dat God ons sal help om gehoorsaam te wees aan Hom, soos die engele in die hemel aan Hom gehoorsaam is – hulle luister ALTYD vir Hom en doen presies wat Hy vir hulle sê. Ons leer vandag meer oor hoe ons kan weet wat God ons leer is reg en verkeerd en hoe ons gehoorsaam kan wees daaraan.

Epiklese

Lied 257:1-2 O Heer, maak oop my hart se poort (sit)

Skriflesing en prediking

Vinnig en stadig

David Nystrom[1] sê daar is vier tipe dissipels. En ek wil hê dat jy oorweeg watter tipe jou die beste sal beskryf. David gebruik ‘n woordspeling op vinnig en stadig. Sommige mense luister na die Woord en is:

 1. Vinnig om te hoor en vinnig om te vergeet – hulle hoor wat God sê, maar vergeet dit net so vinnig weer. Hulle leef oppervlakkig. Onbesorg. Sonder om moeite te maak met die Woord. Die Woord kry nie kans om eers grond te vat in hulle lewens nie. Is dit miskien jy?
 2. Stadig om te hoor en stadig om te vergeet – hulle hoor moeilik wat God sê, dit sukkel maar, hulle moet telkens weer herinner word, maar as hulle eers gehoor het, dan is hulle stadig om te vergeet. Hulle hou vas aan wat hulle gehoor het. Is dit miskien jy?
 3. Vinnig om te hoor en stadig om te vergeet – dit is ‘n gelukkige lot. Dit is die geheim van ‘n vrugbare lewe. Dit is die ideaal. Ek hoop dit is miskien jy?
 4. Stadig om te hoor en vinnig om te vergeet – dit is ‘n bose lot. Hulle ore is bottoe, en as iets tog deurdring, dan sorg hulle dat hulle dit gou vergeet sodat dit nie hulle lewens deur mekaar krap nie. Eintlik wonder ‘n mens uiteindelik of hulle waarlik dissipels is. Ek hoop nie dit is jy nie?

Ek wonder waar jy jouself sou plaas? Miskien is jy ‘n 2 – jy vat lank om te hoor, maar dan steek dit vas. Dan hou jy daarby – ek wonder of ek self nie baie daarvan in my het nie.

Miskien is jy ‘n 3 – ‘n gelukkige mens wat flink is om te luister, en stadig om te vergeet. Dit is die ideaal vir almal van ons.

Maar, selfs as jy ‘n 1 of helaas ‘n 4 is, die teks wat ons gaan lees, is vir ons almal. Die 1’s en die 4’s, die 2’s en die 3’s.

Jakobus 1:19-27

Ons lees die laaste deel van Jakobus. Hy is soos die Salomo van die OT. Sy brief kan vergelyk word met die boek Spreuke in die OT. Soos Spreuke het Jakobus korter en langer wyshede wat hy kwyt raak. Hy wil ons help met die praktyk van die geestelike lewe. ‘n Ekspert maak in die lewe.

Jakobus skryf en let veral op vers 21:

OM TE HOOR EN TE DOEN

19Let op, my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. 20Want die woede van ‘n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. 21Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedy, en ontvang die woord wat in julle geplant is, en daartoe in staat is om julle siele te verlos. 22Wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders wat julleself mislei nie. 23Want wie ‘n hoorder van die woord is en nie ‘n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in ‘n spieël sien. 24Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. 25Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder is nie, maar ‘n doener. 26As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself; so ‘n mens se godsdiens is vergeefs. 27Dít is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader: om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende, en jouself onbesmet van die wêreld te hou. (2020-vertaling)

Daar is talle wyshede wat Jakobus ons hier leer. Ek noem net vyf.

 1. Hy praat oor ons ore – vinnig om te luister (vers 19-20).
 2. Hy praat oor ons hart – om God se Woord in ons hart te bêre (vers 21).
 3. Hy praat oor ons hand – om te doen wat ons hoor (vers 22).
 4. Hy praat oor ons tong – om stadig te wees om te praat, en ons tong te beheer (vers 19, 26).
 5. Hy praat oor ons – om weeskinders en weduwees raak te sien (vers 27).

Dit is hoe prakties die Christelike lewe is. Dit is hoe maklik jy die wyshede daarvan kan onthou.

 • Jy dink aan jou ore. Jy sorg dat hulle oop is.
 • Jy dink aan jou hande. Jy sorg dat hulle doen wat God van jou vra.
 • Jy dink aan jou tong. Jy sit ‘n wag voor jou mond as jy in konfliksituasies kom.
 • Jy dink aan jou . Jy kyk nie verkeerde goed nie. Jy sien die mense raak wat nood het, en doen iets om hulle nood te verlig.

Ek wil egter fokus op die hart, want dit is die evangelie in hierdie gedeelte. Die ding waarop jy kan staatmaak. Soos ons reeks oor Jakobus sê: “Hiervan kan jy seker wees.” Dis die belofte wat al die opdragte in hierdie gedeelte dra en moontlik maak. Die indikatief waarop al die imperatiewe gebou is.

God het sy Woord in jou hart geplant

Die evangelie van vers 21 is die volgende: God het sy Woord in jou hart geplant.

Van die begin af was dit God se doel met sy Woord. Ook in die OT.

Vir Moses sê die Here:

“En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra.” (Deut 6:6)

Die Tien Gebooie moes nie net op die kliptafels gebly het nie. Elke Israeliet moes sorg dat hulle God se woorde op hulle hart dra. Dit oordink. Daaroor slaap. Daaroor praat. Dit doen.

Die Here het verder gegaan en vir Jeremia gesê dat Hy self sal sorg dat dit in sy kinders se harte ingeskryf word:

“Ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skryf.” (Jer 31:31).

En ons weet dat hierdie belofte in die NT deur Jesus Christus vervul is. Dit is Jesus wat daardie wet van God deur sy Gees op ons harte skryf. Trouens, die Hebreërskrywer praat van die meervoud “wette” ipv die enkelvoud “wet”.

10… Ek sal my wette in hulle verstand gee, en op hulle harte sal Ek dit neerskryf. Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. 11Niemand sal meer sy medeburger of sy broer onderrig en sê, ‘Ken die Here!’ nie, omdat hulle almal My sal ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle. 12Ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede, en aan hulle sondes sal Ek glad nie meer dink nie.” (Hebr 8:10-12)

Met “wette” bedoel Hebreërs die volle openbaring wat God in Jesus vir ons gegee het wat OT en NT insluit (Hebr 8:10; 10:16).

Daardie volle openbaring van God is in jou hart geplant.

Jakobus stel dit so:

21Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedy, en ontvang die woord wat in julle geplant is, en daartoe in staat is om julle siele te verlos.

Die gelykenis van die Saaier

Jakobus verwys hier waarskynlik na Jesus se gelykenis van die Saaier. Die woord van God is daar soos die saad wat in die vrugbare grond val. Die vrugbare grond is:

“daardie mense wat die woord met ‘n goeie en opregte hart aanhoor, daaraan vashou en met volharding vrug dra.” (Luk 8:15).

So, God doen die saaiwerk in jou lewe. Hy plant die Woord in jou lewe. Al wat jy moet doen, is om die Woord te ontvang.

Die woord wat in julle geplant is

Maar wat bedoel Jakobus met die frase:

“die woord wat in julle geplant is”?

Die Woord van God is immers reeds in elke Christen ingeplant. Dit is hoe ons tot geloof gekom het. Dit is wat gebeur elke keer as ons die Woord lees en daarna luister. Hoe is dit dan moontlik om ‘n woord wat reeds ingeplant is, te “ontvang”?

Johannes Calvyn dink dat Jakobus bedoel dat ons die Woord moet ontvang, sodat

“dit regtig ingeplant kan word”.

Soos ‘n saadjie wat ingedruk word in die grond van ons hart sodat dit kan wortel skiet.

Met ander woorde, ons moet die Woord van God so ontvang dat dit sterker en dieper in ons lewens geplant word as ooit tevore. Ons moet ons harte daarvoor oopmaak en dit verwelkom sodat die waarheid daarvan aangegee en in ons lewens ingeplant kan word.

Jakobus spoor daarom sy lesers aan om met sagmoedigheid die ingeplante woord te ontvang wat  hulle siele kan verlos.[2]

Wat beteken dit om die Woord van God te ontvang?

Kom ons dink verder oor wat dit beteken om God se Woord te ontvang. Jakobus gebruik die Griekse woord dechomai, wat beteken om te verwelkom, om te  ontvang, om te aanvaar. Dit is dieselfde woord wat Lukas gebruik het om die reaksie van die Bereane op God se Woord te beskryf:

“… Hulle het die boodskap baie geesdriftig ontvang en die Skrifte daagliks bestudeer om vas te stel of dit so is. “ (Hand 17:11).

Paulus gebruik ook dieselfde woord om die reaksie van die Tessalonisense te beskryf wat, toe hulle God se Woord gehoor het,

“dit nie as ‘n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die Woord van God.” (1 Tes 2:13). ).

So, wat beteken dit om die Woord van God te ontvang?

William Varner[3] stel na aanleiding van Jakobus se boodskap hier voor dat daar drie dinge is wat ons kan doen om beter na ‘n boodskap van God te luister, of dit nou in die kerk is na ‘n preek, of ‘n boek wat ons lees, of wanneer jy in jou stiltetyd die woord van God regtig wil hoor.

1. Vooraf — Berei voor! (Jak 1:21a)

“Lê af” – “lê alle morele besoedeling af en die kwaad wat gedy.”

Die woord ”(rhuparia) wat hier vertaal word met “morele besoedeling” of “vuiligheid” (OAV)  of “sedelike vuilheid” (NAV) is ook gebruik vir die was wat in jou oor opbou en dit moeilik maak om te hoor! Dit gaan oor alles wat jou gehoor belemmer. Dinge wat jy kyk. Dinge wat jy lees. Dinge waaroor jy dink.

Daarmee saam moet jy alle die “kwaad wat gedy” aflê. Dit (perisseian kakias) is ‘n interessante frase wat dui op die oorvloed van boosheid in die wêreld wat ‘n impak op jou gedrag kan hê. In Engels word dit vertaal met “rampant wickedness”(ESV) of “evil excess” (NET) of “cancerous evil” (Message). Jy moet jouself beskerm teen die effek wat hierdie bose wêreld op jou kan hê. Anders bou dit soos was op in jou geestelike ore, sodat jy later nie meer die woord van God kan hoor nie.

“Trek aan” – “wees vinnig om te hoor”

Dws, maak gereed, stel jouself in, bid vooraf, sorg dat daar nie afleidings is nie – soos die boodskapfunksie van jou selfoon. Sit gemaklik. Kom met ‘n verwagting. Luister aandagtig.

2. Tydens — Volhard! (Jak 1:21b)

Luister enduit! Met ‘n leerbare gees.

Ontvang die Woord – “ontvang met sagmoedigheid die Woord”

Die waarheid is: “die sonde hou jou weg van die Woord; die Woord hou jou weg van die sonde.” Daarop kan jy staatmaak. Daarvan kan jy seker wees.

Dus:

“ontvang die ingeplante woord met sagmoedigheid”.

Die woord “sagmoedigheid” sê vir ons dat ons met ‘n sagte, saggeaarde (gentle), leerbare gesindheid na die Woord moet kom, die gesag van God se Woord erken en ons daaraan onderwerp.

Soos David Nystrom gesê het:

 • Nie vinnig om te hoor en vinnig om te vergeet nie.
 • Nie stadig om te hoor en vinnig om te vergeet nie.
 • Dit is al beter as jy stadig is om te hoor, maar darem ook stadig om te vergeet.
 • Die ideaal is, vinnig om te hoor en stadig om te vergeet.
 1. Daarna — Oefen! (Jak 1:22–25)

Jakobus stel dit op twee maniere:

Negatief – “nie net hoorders nie.” Nie vinnig om te vergeet nie.

Positief – “wees doeners”. Gaan doen dit wat jy gehoor het.

In Jakobus 1:26–27 gee hy spesifieke voorbeelde van hoe ons die Woord moet “doen”.

 • Wees versigtig wat jy sê – beoefen selfbeheersing na binne. Jou tong.
 • Sorg vir weeskinders en weduwees – beoefen barmhartigheid na buite. Jou hande.
 • En hou jouself skoon van die besmetting van hierdie wêreld – leef rein na bo. Met God.

Jakobus is regtig ‘n NT weergawe van Spreuke.

En al hierdie dinge vloei voort uit ‘n fokus op die ingeplante woord. Op dit wat God in jou binneste, in jou hart, mee besig is. Jakobus herhaal die opdrag rondom die woord in vers 25 en stel dit so:

“Verdiep jou in die volmaakte wet (dit is wat die Woord van God in wese is, God se opdragte en beloftes) hou daarby sodat dit jou kan vrymaak.”

Hierop kan jy staatmaak. As jy fokus op die Woord van God, as jy sorg dat die ingeplante Woord grond vat en al hoe dieper ingeplant word, sal dit jou vrymaak van die sonde, sal dit jou in staat stel om die Here met oorgawe en vrug te dien.

Gebed

Dankoffer

Dankoffer is by die deure. Die Snapscan en EFT besonderhede volg ná die Amen aan die einde.

Slotlied

Vonkk 77:1-3 Bring my die ou-ou tyding van God se Woord vir my (staan)

Seën

Lied 178 Halleluja!

 

[1] Aangehaal deur Grant Osborne van Trinity Evangelical Divinity School, in Chicago in sy kommentaar: James. In P. W. Comfort, ed. Cornerstone Biblical Commentary: James, 1–2 Peter, Jude, Revelation. Cornerstone Biblical Commentary. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers. 2011

[2] Roger Ellsworth (Opening up James, Leominster: Day One Publications. 2009 – van Immanuel Baptist Church, Benton, Illinois)

[3] van The Masters University Santa Clarita, California – To Love God and to Love Others: A Devotional Commentary on James, Bellingham, WA: Lexham Press. 2012

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.