Bid sonder ophou – 1 Tessalonisense 5:16-18

Jaar van die Bybel 2020
Tema: Bid sonder ophou – 1 Tessalonisense 5:16-18
NGK Somerstrand Aanddiens 18:30 23 Januarie 2020

Video van Aartsbiskop Nicholas Duncan-Williams van Ghana

Ek het die week die video van Aartsbiskop Nicholas Duncan-Williams van Ghana in die hande gekry. Dit kom uit ‘n preek van hom – dit is sy stem wat jy sal hoor – en die video gebruik sy woorde met agtergrond insetsels. Jy kan die res van die preek hier luister: https://bit.ly/2qS0xLx

Kom ons luister daarna: Video

Hoe lyk jou gebedslewe?

Hoeveel keer bid jy per dag? Wel, as jy een of twee keer bid, is dit al wonderlik, maar jou gebede moet eintlik in mekaar begin vloei dat dit ‘n lewenstyl word, dat jy niks doen sonder dat jy nie bid nie. Selfs wanneer jy nie daarna voel nie!

Daarom het Jesus so baie keer op die berg in stilte gaan bid en met sy Vader gepraat. Dit is waarom Hy moeite gedoen het om sy dissipels te leer om te bid met die Ons Vader – 3 gebede oor God se Naam, koninkryk en wil; 3 gebede oor ons behoeftes, vergifnis en versoekings.

Kom ons lees wat Paulus in sy eerste brief aan die Tessalonisense skryf:

16 Wees altyd bly; 17 bid sonder ophou; 18 wees in alle omstandighede dankbaar; want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus.” (1 Tess 5:16-18 – 2020-vertaling)

Bid is ‘n lewenstyl in die Bybel

Gebed is ‘n lewenstyl. Dit is so natuurlik soos asemhaal. Jy kan bid vir enigiets op enige plek saam met enige kind van die Here.

Daarom is daar 150 Psalms in die Bybel wat vir jou taal gee waarmee jy met die Here kan praat.

Daar is Psalms vir wanneer jy depressief voel (Ps 6 – “ek is heeltemal vreesbevange … Ek is moeg van my gesug … My oë is dik geswel van verdriet”; vgl ook Ps 27; 40; 43; 46). Daar is Psalms vir wanneer jy dink dit is klaarpraat met jou (Ps 56 – “Hou tog my trane in u sak”). Aar is Psalms vir wanneer jy heeltemal desperaat is (Ps 61 – ek roep na U: “wanneer my moed my begewe”).

Maar, daar is ook die Psalms wat uitbundig en jubelend is (Ps 16 – “U is my Heer; buiten U is daar vir my niks goeds nie.” vgl ook Ps 23; 37; 91; en veral Ps 103 – “Bless the Lord, O my soul”). Daar is Psalms vir nadenke (Ps 1; 2). Daar is Psalms oor wysheid (Ps 34-37). Daar is Psalms vir op reis gaan met God (Ps 121-134).

Die Jode het elke aand hulle gebed afgesluit met Psalm 121 net voor hulle aan die slaap raak:

7 Die HERE sal jou beskerm teen elke onheil;  Hy sal jou lewe beskerm.  8 Die HERE sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm  van nou af en vir altyd.”

Prakties

Maar, gebed is ten diepste gesprek met God. Die Psalms is wonderlik, maar gebed is ‘n baie spontane ding. Dit is iets wat jy kan aanleer en al hoe meer regdeur jou dag doen.

Heel prakties:

  • As iets goeds gebeur, sê in jou gedagtes: “Dankie, Here.” Dankie-sê gebede is die mees algemene gebed wat daar is. Jy hoef nie jou oë toe te maak nie. Jy hoef nie eers woorde te gebruik nie. Jy kan selfs net jou hand omhoog hou: “Dankie, Here.”
  • As iets slegs gebeur, sê in jou gedagtes: “Wat nou, Here?” En kry ‘n tyd om stil te word dat die Here ‘n oortuiging in jou wakker maak van wat jou nou te doen staan.
  • As iets baie slegs gebeur, maak ‘n langer tyd om daaroor te bid. Miskien jou gevoelens neer te skryf en met die Here deur te gesels. Miskien met jou ma of pa of ‘n vriend of vriendin of met ‘n onderwyser of dosent of ‘n predikant te gaan gesels sodat julle saam kan bid daarvoor.
  • As jy oor iets moet besluit, bid vir wysheid. Daar is die wonderlike belofte in Jakobus 1:5 in The Message: “If you don’t know what you’re doing, pray to the Father. He loves to help. You’ll get his help, and won’t be condescended to when you ask for it. Ask boldly, believingly, without a second thought.”
  • As jy iets slegs gedoen het: “Vergewe my, Here.” Daar is die wonderlike belofte in 1 Johannes 1:9: “As ons iets doen waarvan God nie hou nie, moet ons met God daaroor praat. Ons moet bid. Ons moet vir Hom sê ons is jammer oor wat ons gedoen het. Ons moet ook sê dat ons nooit weer daardie lelike ding wil doen en sy hart so seermaak nie … en dit regtig bedoel.”
  • As jy sien iemand anders doen iets slegs: “sê nou ek het ’n vriend wat ook ’n kind van die Here is. Skielik begin hy baie lelike dinge doen waarvan God niks hou nie. Dan moet ons vir ons Vader, God, bid om daardie persoon te help om die lelike dinge te los.” (1 Joh 5:16)
  • As jy sien iemand kry swaar of is siek, bid vir hulle. Nog beter, gaan bid saam met hulle. “14As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here. 15En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. (Jak 5:14-15)

Kies een van hierdie spontane maniere van gebed en fokus daarop hierdie week. Bv om dankie te sê. Of om die Psalms te lees. Julle kan inskakel by ons Bybelleesprogram.

Ons lees en bid ‘n Psalm ‘n dag. Dit begin môre. Stuur jou naam en van saam met jou selnommer na my toe en sit my nommer ook op jou sel: Chris van Wyk (082 vyf sewe vier 9191). En begin môre saam met ons lees en bid. Ek stuur vir jou elke dag ‘n Whatsapp wat jou sal help om die Psalm te verstaan en as gebed te gebruik.

Daar is ook ander opsies vir Bybel lees in die Event.

Lofprysing

Seën

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.