Onverwagse opbrengste – Matt. 6:19-34

‘n Mens kan dié gedeelte uit die hoek van ‘n nuwe beleggingstrategie lees.  Jesus stel vir ons onverwagse opbrengste in die vooruitsig.  Aan die basis daarvan lê ‘n revolusionêre waardestelsel.  Vers 32-33 in die nuwe Afrikaanse vertaling wat dié week vrygestel word: “Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het; soek daarom bo alles na God se koninkryk en sy geregtigheid, en al die lewensmiddele sal vir julle bygevoeg word.”

Dít is waarooor dit gaan in hierdie gedeelte – beide in die wyse waarop ons ons besittings en welvaart gebruik aan die een kant, en die wyse waarop ons ons bekommernisse hanteer aan die ander kant.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Verwelkoming

Dit is tyd vir die Argus fietstoer dié naweek.  Sterkte vir ‘n hele paar van ons lidmate wat dié uitdaging aandurf in die Kaap.

Ons is die afgelope boekjaar geseën om ons begroting te kon maak.  Die Here seën ons met ‘n bogemiddelde inkomste per belydende lidmaat.  Ons sê daarom ook in die eerste plek vir Hom dankie en nooi u uit om op dieselfde wyse dié jaar voort te gaan om die visie van die gemeente te ondersteun: Geseën om te seën.  Ons sal binnekort die begroting vir die nuwe jaar bekendmaak.

Welkom ook aan besoekers. Geniet dit hier saam met ons.  Besoek ons lewendige Facebook blad (https://www.facebook.com/ngkerksomerstrand) asook ons webtuiste (https://www.ngkerksomerstrand.co.za) waar alle preke en kleingroepmateriaal en sommer nog baie ander hulpmiddels geplaas word.  Ons dagboek word ook gereeld opgedateer, so jy sal alle inligting daar kry.  Drink ook ‘n koppie koffie en tee saam met ons hierna.

As hier nuwe intrekkers is, kom sien my na die tyd, dat ons julle kan inskakel en laat tuiskom.

‘n Hele aantal mense het dié week ‘n draai in die hospitaal gemaak.  Sommige is al uit, en ander het nog uitdagings wat voorlê.  Ander het meer persoonlike trauma beleef, en ons wil julle almal net van ons voorbidding en meelewing verseker.

En as jy vandag hier sit met ‘n brandende behoefte – ek gaan wel preek daaroor en ek dink die Here gaan vir jou ‘n boodskap gee – maar dit is nie nodig om alleen te worstel met jou pyn en lyding nie.  Bel een van die leraars, kom sien ons, bel een van die ouderlinge, bid vir mekaar en dra so mekaar se laste.

Dit is Lydenstyd – en net soseer as wat ons nadink oor Jesus se lyding, fokus ons ook op dissipelskap, om die Here met alles wat in ons is, te dien.  Baie fokus in dié 40 dae tot Paasnaweek op een of ander manier van vas – dit is goed so, so lank as wat dit jou uitbring by groter toewyding aan die Here.  Laat ons mekaar daarin ondersteun.

RUS

Kom ons raak stil en gee geleentheid dat elkeen met geslote oë nadink oor die afgelope week.

 • Dink vir ‘n minuut terug na watter slegte dinge gebeur het.
 • Gee dit vir die Here.
 • Dink vir ‘n minuut terug na watter goeie dinge gebeur het.
 • Dank die Here daarvoor.
 • Die Here belowe in Ps. 37:5: “Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom;  Hy sal sorg.” Dink daaroor na en antwoord die Here in ‘n eenvoudige gebed.

Toetrede

Liedboek 241:1-3 (gemeente 1 en 3, koor 2) – Troue Here van my lewe – sit

Ons steek ‘n kers aan vir die eerste Sondag in Lydenstyd terwyl ons sing.

Votum en Seëngroet

Lofsang

Vonkk 45 – Dankie, Heer, dat U by my bly (koor vers 1, Gemeente Afr., Eng., Afr.) – sit

Psalm 33:1,2 – Sing juigend, sing ’n nuwe loflied – staan

HOOR

Skriflesing

‘n Mens kan dié gedeelte uit die hoek van ‘n nuwe beleggingstrategie lees.  Jesus stel vir ons onverwagse opbrengste in die vooruitsig.  Aan die basis daarvan lê ‘n revolusionêre waardestelsel.  Vers 32-33 in die nuwe Afrikaanse vertaling wat dié week vrygestel word: “Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het; soek daarom bo alles na God se koninkryk en sy geregtigheid, en al die lewensmiddele sal vir julle bygevoeg word.”

Dít is waarooor dit gaan in hierdie gedeelte – beide in die wyse waarop ons ons besittings en welvaart gebruik aan die een kant, en die wyse waarop ons ons bekommernisse hanteer aan die ander kant.

Matteus 6:19-34

(nuwe kerkbybel vertaling)

19 Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. 20 Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. 21 Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

22 Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. 23 Maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie!

24 Niemand kan twee base dien nie. Want hy sal óf die een haat en die ander een liefhê, óf hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God én Mammon (die Griekse transliterasie van die Aramese Mamona; dit dui op geld, besittings, dit waarop jy jou vertroue plaas) dien nie.

25 Daarom sê Ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? 26 Kyk na die voëls in die lug: Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? 27 Wie van julle kan deur hom te bekommer, een el by sy lewe voeg? 28 En waarom is julle oor klere bekommerd? Let goed op hoe die veldblomme groei. Hulle swoeg nie en hulle spin nie. 29 Maar Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy prag was nie soos een van hulle geklee nie. 30 As God die gras van die veld, wat vandag daar staan en môre in ‘n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle, kleingelowiges?

31 Moet julle daarom nie bekommer en vra, Wat sal ons eet? of Wat sal ons drink? of Wat sal ons aantrek? nie. 32 Dit is immers alles dinge waarna die heidene soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. 33 Maar soek bo alles na God se koninkryk en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 34 Moet julle dus nie bekommer oor môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad.

Kindertyd

Waaroor bekommer julle julle?

Julle het ander bekommernisse as die grootmense, nie waar nie?  Grootmense bekommer hulle oor die geld vir kos en klere, maar julle is bekommerd of die kos lekker sal wees.  Hou julle hiervan?  Foto’s van pampoen, broccoli, lewer.  En julle wonder of julle klere mooi gaan wees, en of jou maats sal hou van jou klere.  Nie waar nie?!

Grootmense is mos ook al oud, nê!  Hulle wonder oor hoe lank hulle sal leef en of hulle gaan siek word of nie.  Maar julle is meer bekommerd oor hoe lank jy eendag sal wees of hoe groot jy sal wees (foto van lank en kort man), of hoe vinnig of hoe slim (foto van twee hardlopers), en almal van ons wil aantreklik wees as ons groot is,  nie waar nie?

Wat moet ons dan doen as ons oor dié dinge bekommerd is?

Jesus sê: ons moet die Here vertrou.  Ons moet Hom liefhê, vir Hom leef, en dan sal Hy vir ons alles gee wat ons regtig nodig het.

Jesus vertel vir ons hier in die Bybel hoe Hy sorg vir die voëls in die lug (foto van voël by sade), en die veldblomme (foto van veldblomme) en gras in die veld (foto van gras).  God se plan vir die voëls en die veldblomme en die gras in die veld, is dat hulle nét reg sal grootword, dat Hy vir hulle gee presies net wat hulle nodig het … en Hy wil dieselfde vir ons doen.  Of ons nou lank of kort gaan wees, of ons nou normaal gaan wees of baie aantreklik, dit is deel van God se goeie plan.

Die geheim is om tevrede te wees met hoe God jou gemaak het, en om jou hart uit te speel en leer en leef.

En ons kan altyd bid.  Paulus sê: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”

 • Waarvoor kan ons alles bid?
 • Wat beteken dit om te smeek?
 • Wat beteken dit om dankie te sê?

Kom ons bid vir julle behoeftes!

Liedboek 543:1 – Here Jesus, ek is klein – sit

Woordverkondiging

Jesus praat oor besittings en bekommernisse

Jesus moedig ons vandag aan om twee goed te doen:

 • Om nie te geheg te raak aan besittings nie.
 • Om ons nie oor die lewe te bekommer nie.

En om ons daarmee te help, gee hy vir ons ‘n beleggingstrategie wat ons daarmee sal help:  belê in die koninkryk van God en in sy geregtigheid, en jy sal dividende ontvang, ongekende en onverwagse opbrengste.

Jesus gee drie voorbeelde van God se sorg

Om ons aan te moedig en ons te oortuig om dit te doen, verwys Hy na drie voorbeelde in die natuur.

 • Die voëls werk nie vir hulle kos nie, en tog sorg God vir hulle.  Hulle het nie plase waar hulle hard werk om die koring te saai en te oes en in silos op te gaar nie.  Nee, God sorg vir hulle.  Hulle pik die saad op net waar dit vir hulle gestrooi is op die aarde.
 • Net so ook die veldblomme en die gras.  Hulle sorg nie vir klere nie, en tog maak God hulle mooi.  Hulle het nie klere nodig nie.  Selfs Salomo in al sy heerlikheid, sê Jesus, was nie so mooi soos een enkele veldblom in God se tuin nie.

Hierdie voorbeelde uit die natuur kan ‘n duisendvoudig aangevul word.

Een ding wat my op die oomblik verstom, is die sinergie in die groter prosesse op aarde, wat op God se sorg op ‘n makro-vlak dui.  Hier is net een só ‘n verhaal, maar daar is letterlik duisende sulke voorbeelde.

Die Bodélé Depressie (eerste foto) in die suide van die groot Sahara woestyn is aan die grens van Chad in Noord-Sentraal-Afrika (tweede foto van Chad in Afrika).  Dit is ’n baie droë sandgebied met ’n reeks droë mere omring met hoë berge.  Wanneer dit wel reën in die Sahara vul die nie-standhoudende mere met alge wat uiteindelik weer uitdroog in die son en ’n mineraalryke neerslag op die sand agterlaat.

Die vorm van die laagliggende dele omring met die hoë berge veroorsaak dat die winde wat daar waai ’n kragtige lugstroom veroorsaak wat miljoene ton mineraalryk stof – van die residu van die alge – die lug inblaas (derde foto).  Navorsers noem dit die Bodélé Low Level Jet.  Dit word deur ’n gaping tussen die Tibesti en Ennedi berge reg oor die Atlantiese Oseaan geblaas tot in Suid-Amerika se Amasone oerwoud, meer as 8 000 km vêr (drie foto’s van die stof wat beweeg oor die oseaan).  Daar reën die stof neer weens die tropiese toestande en bemes letterlik die hele Amasone gebied met minerale (foto van reën in Amasone).

Sonder hierdie noodsaaklike mineraalryk stof sal die Amasone nooit so vrugbaar kan wees en soveel plantegroei kan onderhou en op die koop toe massiewe hoeveelhede suurstof in die atmosfeer kan inpomp nie (laaste foto van Amasone).  Die natuurlike grond in Suid-Amerika is doodgewoon te arm aan minerale om dit vanself te doen.

En dit is nie een of twee keer per jaar wat dit gebeur nie.  Meer as 100 windstorms ’n jaar woed in die Bodélé Depressie in die Sahara wat ’n konstante stroom minerale voorsien vir die Amasone.  Só sorg God dat die natuur vir ons ‘n ekologiese volhoubare atmosfeer en omgewing kan voorsien.

God sorg vir die natuur … só hoeveel te meer nie ook vir ons nie!

Dít is waarom Jesus sê dat ons ons nie hoef te bekommer oor die lewe nie, oor wat ons moet eet of wat ons moet aantrek nie, want God se sorg is alreeds sigbaar in die natuur.  Trouens, sê Jesus, wie van julle kan in elk geval regtig iets besonders reg kry deur julle te bekommer!  Dit is ‘n vrugtelose oefening.

Miskien sal Craig Venter op ‘n goed gefundeerde wetenskaplike wyse in sy nuwe genoom projek kan uitvind hoe om mense ‘n bietjie langer te laat leef, maar dan is sy mikpunt ook maar net om mense ‘n 100 jaar oud te laat word deur ’n paar belangrike siektes uit te skakel.  Die punt volgens Jesus is egter, ‘n langer lewe sal verseker nie gebeur deurdat jy jou op jou eentjie staan en jou bekommer nie!

Hoekom is dit so belangrik om dit van God te glo – dat Hy sorg?

1.  Om God te kan raaksien en vir Hom te lewe

As jy nie glo dat God sorg nie, sal jy nie anders kan as om te fokus op jou eie besittings, en kos en klere nie.

 • Dié noodsaaklike lewensmiddele het die manier om – as jy daarop fokus –jou hele menswees só vol te maak, dat jy later nie meer vir God kán raaksien nie.
 • Dieselfde geld bekommernisse.  Jy kan jou só bekommer oor dié of dáárdie ding wat moontlik kan gebeur, dat jy in elk geval jou lewensvreugde verloor, al gebeur dié of dáárdie ding nooit met jou nie.

Dit is dus belangrik om te glo dat God sorg, sodat jy Hom kan raaksien en vir Hom kan lewe.  Dit is net ons geloofsoë wat God se voorsienings kan raaksien vir wat dit is.

2.  Om vir God se geregtigheid oral te lewe

Daar is egter ‘n nog dieper rede.  Ons is nie op aarde om dowe neute nie.  Ons is nie hier selfs in die eerste plek vir onsself nie.  Ons is hier omdat God deur ons Homself wil verheerlik.  En Hy wil sy koninkryk en sy geregtigheid oral vestig.  Dit is waarom Jesus aarde toe gekom het.  Dit is waarvoor Hy geleef, gesterf en opgestaan het.  Dit is waaroor die Bergrede gaan.  Dit is waarvoor ons moet lewe – vir God en sy geregtigheid – oral waar ons kom.

Jesus weet, ons is van nature te beperk om op twee goed gelyk te fokus.  Dit is óf God se koninkryk en sy geregtigheid, óf dit is jou eie welvaart, Mammon, en hoeveel jy daarvan in terme van besittings en goedere kan bymekaar maak.  Jou lewe kan net om een van die twee draai: om God óf om Mammon; om God se wil vir die lewe óf om jou eie wil wat jou welvaart probeer verseker.

Een van die groot redes waarom gierigheid in terme van korrupsie byvoorbeeld so toeneem in die wêreld – en ek het ‘n artikel onlangs daaroor op ons Facebook blad gelaai, en ja kan dit hier aflaai: Korrupsie in die Suid-Afrikaanse samelewing – is omdat kinders van die Here nie hulle stem laat hoor as daar onreg gepleeg word nie.  Gierigheid is die wortel van alle korrupsie, soos navorsing weereens uitwys, en sonder die kinders van die Here wat soos die sout van die aarde optree en bederfwerend soek vir geregtigheid op alle terreine van die lewe, sal dié lewe regtig uit mekaar val.

Dít is ons roeping.  Om saam met Jesus God se geregtigheid op aarde te vestig – vir kinders, vir vrouens, vir werkers, vir families, vir nasies, vir die aarde as sodanig.  Daar is geen groter visie as dit nie, en dit is dat God se geregtigheid oral gevestig sal wees – dat mense in vrede met mekaar en in vrede met hulleself en hulle omgewing kan leef.  En ons moet meewerk om dit moontlik te maak.

3.  Om God se sorg te ervaar

Maar, daar is ‘n nog dieper rede, en eintlik die diepste punt van dit alles, en dit is dat God in staat is om vir jou te sorg.  Om die waarheid te sê, jy kan in Sy pad kom met jou eie gehegtheid aan besittings en met jou bekommernis oor wat jy sal eet en wat jy sal aantrek, en so die gevaar loop om die voorsienings van die Here te mis!

“Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het,” sê Jesus.  Dit is die evangelie in die teks.  Hy wéét wat jy nodig het.  Ek herhaal: “Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het.” Dink ‘n bietjie daaroor na en maak dit jou eie.

As jy dít glo, as jy híérop vertrou, dan kan jy Jesus se opdrag in vers 33 aangryp en deel van jou lewe maak: “ 33 Soek bo alles na God se koninkryk en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”  Dan kan jy jou deel doen om geregtigheid te laat kom op die aarde.

Dít is die evangelie, die goeie nuus, die ding wat jou bekommernis laat verdwyn, wat jou besittings hulle regmatige plek in jou lewe laat inneem: “Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het.”  Dan kán jy ook doen wat Jesus vra: “34 Moet julle dus nie bekommer oor môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer.” Wyse woorde.

Hoe werk dit in die praktyk?

Ek dink ons moet mekaar weer opgewonde maak met die verhale van God se sorg en  voorsiening.  Ek en Lynette is baie geseënd met ons jare lange vriendin Celia wat saam met haar dogter Andrea hier by ons die naweek kuier.  Ek het soveel goeie stories van God se voorsiening in hulle lewe in Sedgefield al gehoor, ook dié naweek weer.

Die wondervoorsienings van God is soos die vingerafdrukke van God.  Dit is oral om ons te siene.  Soms kan ‘n mens dit nie eers presies verduidelik nie.  Dit lyk soos toeval: “extraordinary coincidences” soos David Pawson sê.  Maar, jy weet net dat God daardeur vrede en vreugde in jou lewe gebring het; dat Hy die hoop in jou lewe kom aansteek het.

Albert Einstein het oor God se “toevallige” voorsienings gesê: “Toeval is God se manier om anoniem te bly.”  Marriete Rossouw praat daarom van Godsvallighede.

Só vertel ene Sharon van New York – op die webtuiste Touched by the Hand of God – hoe sy by geleentheid hier by ons in Suid-Afrika gestrand was as gevolg van ‘n staking deur personeel van die lugdiens waarmee sy huis toe moes vlieg. Oor die weke wat die staking geduur het, het ‘n groot agterstand van passasiers opgebou. Toe die eerste vlugte hervat, gaan staan sy in die lang tou van wagtendes. Haar pa het ernstig oor die saak gebid. Uit die bloute kom haal ‘n lugdienspersoneellid haar uit die tou en laai haar op die volgende vlug. Sy vertel hoe dié wonderwerk haar geloof in God versterk het.

Laurie vertel op dié webblad hoe die dood van haar skoonsuster haar met rou en wroeging oorlaai het. Sy kon kwalik verder. Op ‘n dag staan sy in die ry en wag om ‘n bestelling vir ‘n wegneemete te plaas. Sy leun teen die muur, eintlik te uitgeput om verder te gaan. ‘n Wildvreemde tik haar op die skouer en sê God het haar opdrag gegee om vir Laurie te bid: “God weet hoe moeg jy is, en sal jou versterk met krag.” Dit het inderdaad na dié gebed gebeur. Die gebed van God se gestuurde het die verskil gemaak.

Pat Kiefert – die vader van die Gestuurde Beweging in Suid-Afrika waaraan ons ook deelneem – het een keer geweldig moedeloos in ‘n restaurant gesit, en amper nie kans gesien om met sy werk aan te gaan in sy gemeente nie.  ‘n Groot swart man het by hom kom sit, en met hom begin gesels.  Hy vra Pat toe uit oor sy visie vir die bediening en wat hy glo.  Pat het begin vertel van sy moedeloosheid, maar ook oor sy roeping en sy passie vir die evangelie.  Toe hy so ‘n ent gepraat het, het die man sy groot vinger so voor sy bors gedruk-druk, en gesê: “Do you believe that?” en opgestaan en geloop.  Pat was nooit weer dieselfde nie en die impak van sy bediening word wyd in dié wêreld gevoel.  Pat is oortuig dit was ‘n engel van die Here wat hom besoek en bemoedig het.

Waar jou hart en oog is, daar sal jou skat ook wees

Ek sluit af: die menslike natuur is só dat waar jou hart (vers 21) en jou oog (vers 22-23) is, daar sal jou skat ook wees.

 • As jy fokus op die koninkryk en sy geregtigheid en jou besittings gebruik dat die koninkryk kan kom, sal jou hart en jou oë ook daar wees.
 • As jy egter op die aarde en jou voortbestaan op aarde fokus, sal jou hart eerder hier wees, en is jy nie net uitgelewer aan die vernielsug van mot en roes, sowel as die gevaar van inbrekers en diewe nie, maar verduister jy eintlik jou eie lewe met jou gebrek aan geestelike insig, en mis jy boonop die sorg van jou hemelse Vader.

Jy kan nie twee base dien nie (vers 24).  Jy sal óf vir God leef en Hom dien en op Hom vertrou.  Óf jy sal vir jou eie welvaart leef – dit is wat Mammon beteken – en dít dien en daarop vertrou.

God weet wat jy nodig het, en sal vir jou voorsien.  Dat dít waar is, kan jy in die natuur sien: voëls, veldblomme, en gras.  God sal meer vir ons doen as vir die natuur.  Daarom kan ons soek na God se koninkryk en sy geregtigheid.  Hy sal vir ons al die lewensmiddele verskaf.

Maak in alles julle begeertes aan God bekend

Paulus het vir ons ook ‘n wonderlike gebed gegee wat op ‘n baie praktiese wyse vir ons raad gee wat ons dan met ons bekommernisse moet doen.  Hy sê in Filippense 4: “4Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! 5Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. 6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.” (Fil. 4:4-7).

Sela – Amen – Soli Deo Gloria.

LEEF

Gebed

Aankondigings

 • Heilige Week – 14-20 April – soek mense om saam te werk met die 12 stasies van die kruis
 • Nagmaal volgende week by Bloemendal
 • Vibrant Home se God’s Grand Gifts is die moeite werd om as ouers te ondersoek
 • Strategiese Beplanningskommissie

Dankoffers

Slotlied

Lied 471 – Soek allereers die koninkryk van God – staan

Seën

Respons

Lied 471 refrein – Halleluja – staan

 

     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.

 • Avatar

  Annelize

  |

  Helo ek trek end November PE toe v Grahamstad.
  Hoe werk kerkdienste by julle. Weens Covid. Is daar dienste of is Alles online.
  Baie dankie
  Annelize Brisley