Vra sonder ophou – Lukas 18:1-8

Ons almal ken die grappie van die man wat ‘n grassnyer nodig gehad het. Maar, terwyl hy loop om sy buurman se grassnyer te gaan leen, werk hy hom so op daaroor dat die buurman moontlik gaan nee sê, dat toe die deur oopgaan, hy sommer sê: “Man, hou jou grassnyer!”

‘n Mens kan jou só opwerk oor ‘n moontlike nee-antwoord dat jy nooit eers by vra uitkom nie. Jy besluit sommer self wat die antwoord gaan wees, en kom nie eers sover om te vra nie.

Die gevaar is natuurlik dat só ‘n ervaring ons sommer negatief kan maak in ander situasies. Later skop jy die hond, by wyse van spreke, omdat jy moedeloos is dat jy nie jou sin in die werk of in jou huwelik gaan kry nie.

Jesus het geweet dat ons die werklikheid só kan ervaar, en dat veral die negatiewe ervarings van die lewe ons negatief kan maak oor God, en dat ons kan dink dat Hy soos jou buurman is wat jy dink nie sy grassnyer vir jou sal leen nie.

Die gevaar is dat sulke ervarings ons Godsbeeld kan affekteer. Dat ons later kan dink, maar God is soos ons buurman. En dan óf moedeloos raak om te bid, óf nog erger, ophou om te bid.

Daarom vertel Hy vir ons ‘n gelykenis om ons te bemoedig. En Hy gebruik ‘n voorbeeld uit die regstelsel, ‘n regter wat goddeloos en liefdeloos was, wat nie volgens God se wette optree nie, en ook nie volgens die samelewing se wette nie. ‘n Korrupte vent.

En Jesus kontrasteer God met hierdie korrupte regter om ons iets belangriks van God te leer – Lukas 18:1-8.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS: Ask without ceasing – Luke 18

Verwelkoming

Aankondigings

Gebedsgroep

Ons soek vrywilligers om ‘n kwartier voor die erediens in die Gebedskamer saam te kom bid. Gee jou naam vir Liesl, selfs as jy stil wil saambid, mans en vroue, enige ouderdom. Ook Bybelstudiegroepleiers word gevra om die name van hulle vrywillige gebedsgenote vir Liesl te stuur. Dit sal ons in staat stel om gebedsbehoeftes aan almal te kan epos.

So word jy dan deel van God se Gebedslinie rondom ons gemeente, sodat ons gehoorsaam saam met Hom ons pad kan stap, tot Sy eer en verheerliking.  Tilla Olivier neem verantwoordelikheid.

Toetrede

Flam 112b:1-2 Ek roem u Naam – sit

Votum en Seëngroet

Lofsang

Vonkk 296 (koor) Klap jul hande

Liedboek 199:1-3 Loof die Here uit die hemel – staan

Toewyding

Vonkk 104:1,2 (Engels), 3 Wat ‘n vriend het ons in Jesus – sit

Voorbidding

Dankoffer

Kindertyd

Waarvoor bid jy?

Het jy al opgehou bid, omdat jy moedeloos geraak het?

Het jy al aangehou bid en toe antwoord God die gebed?

Weet julle wat is ‘n regter?

Weet julle wat is ‘n weduwee?

Vertel die gelykenis aan die hand van die skyfies:

 1. Jesus het ‘n gelykenis vir sy dissipels vertel.
 2. Daar was ‘n regter wat vir die mense moes help om die regte dinge te doen. Hy het egter nie van God of mense gehou nie. Hy was ‘n baie slegte mens wat nie ander gehelp het nie.
 3. Eendag kom daar ‘n weduwee na hom toe. Iemand het haar sleg behandel en sy wou hê hy moet haar help.
 4. Maar die regter wou nie. Hy het vir haar gesê dat sy maar moet gaan, want hy wil nie vir haar help nie.
 5. Maar die weduwee het nie stilgebly nie. Sy het aanhou vra. Soms het sy deur die venster met hom gepraat.
 6. Soms het sy by die skoorsteen afgeskree.
 7. Soms het sy in ‘n boom geklim as hy verbykom en gesê, jy moet my help.
 8. Soms het sy in die nag vir hom wakker geskree. Help my!
 9. Toe het sy sommer by sy venster gaan sit sodat hy kan weet, sy gaan hom nie los nie.
 10. Elke keer as hy by die venster kom loer, het sy weer vir hom gesê, help my!
 11. Sy het selfs na die winkel toe gegaan en daar vir hom gewag. Help my!
 12. Eenkeer het sy selfs gehang van die dak af en vir hom geskree, help my!
 13. Elke dag as hy oor sy skouer loer, was sy net daar.
 14. Tot hy net nie meer kon uithou nie. OK! Ek sal help.
 15. En sy het baie bly huis toe gegaan.
 16. Só sê Jesus moet ons ook wees. Ons moet nooit ophou om God te vra nie.

Wat is die les wat jy leer? Jy moet vra sonder ophou.

Dit is ook my boodskap vir die erediens. Vra sonder ophou.

Skriflesing en prediking

Vra sonder ophou – Lukas 18:1-8

Ons almal ken die grappie van die man wat ‘n grassnyer nodig gehad het. Maar, terwyl hy loop om sy buurman se grassnyer te gaan leen, werk hy hom so op daaroor dat die buurman moontlik gaan nee sê, dat toe die deur oopgaan, hy sommer sê: “Man, hou jou grassnyer!”

‘n Mens kan jou só opwerk oor ‘n moontlike nee-antwoord dat jy nooit eers by vra uitkom nie. Jy besluit sommer self wat die antwoord gaan wees, en kom nie eers sover om te vra nie.

Die gevaar is natuurlik dat só ‘n ervaring ons sommer negatief kan maak in ander situasies. Later skop jy die hond, by wyse van spreke, omdat jy moedeloos is dat jy nie jou sin in die werk of in jou huwelik gaan kry nie.

Jesus het geweet dat ons die werklikheid só kan ervaar, en dat veral die negatiewe ervarings van die lewe ons negatief kan maak oor God, en dat ons kan dink dat Hy soos jou buurman is wat jy dink nie sy grassnyer vir jou sal leen nie.

Die gevaar is dat sulke ervarings ons Godsbeeld kan affekteer. Dat ons later kan dink, maar God is soos ons buurman. En dan óf moedeloos raak om te bid, óf nog erger, ophou om te bid.

Daarom vertel Hy vir ons ‘n gelykenis om ons te bemoedig. En Hy gebruik ‘n voorbeeld uit die regstelsel, ‘n regter wat goddeloos en liefdeloos was, wat nie volgens God se wette optree nie, en ook nie volgens die samelewing se wette nie. ‘n Korrupte vent.

En Jesus kontrasteer God met hierdie korrupte regter om ons iets belangriks van God te leer – Lukas 18:1-8:

1 Hy het vir hulle ‘n gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. 2 Hy het gesê: “Daar was ‘n sekere regter in ‘n bepaalde stad wat nie ontsag vir God gehad het nie en hom aan geen mens gesteur het nie. 3 Daar was ook ‘n weduwee in daardie stad, wat hom bly opsoek het met die versoek, ‘Laat reg aan my geskied in my saak teen my opponent.’ 4 ‘n Tyd lank wou hy nie, maar naderhand het hy by homself gedink, ‘Al het ek geen ontsag vir God en steur ek my aan geen mens nie, 5 sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, tog maar reg aan haar laat geskied; anders gaan sy my nog gedaan maak.’ ” 6 Toe sê die Here: “Luister na wat die onregverdige regter sê. 7 Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat dag en nag na Hom roep nie? Sal Hy hulle lank laat wag? 8 Ek sê vir julle, Hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net: Sal die Seun van die Mens, wanneer Hy kom, geloof op aarde vind?”

Dink aan die vrou van Lot!

Jesus is besig om met sy dissipels te gesels oor die koninkryk van God. Veral oor die feit dat daar dae gaan kom wat hulle verlang daarna dat die koninkryk sal aanbreek. Wat hulle die nuwe hemel en aarde sal wil beleef.

 • Dit sal dae wees waarin hulle baie valse berigte oor Hom sal hoor. Dat mense ‘n valse idee van die Here Jesus sal skep en ander só sal leer. En hulle sal verlang daarna dat die waarheid sal seëvier.
 • Dit sal dae wees waarin hulle sal dit sal beleef dat baie mense die Here sal verwerp soos in die dae van Noag en die dae van Lot. Dat mense die rug sal keer op God en sy gebod, en sal leef soos hulle wil. En hulle sal verlang daarna dat die afvalligheid tot ‘n einde sal kom.

Jesus stel hulle gerus met twee voorbeelde uit die verlede. Hulle kan moed skep uit die tyd van Noag en die tyd van Lot.

 • Die afvalligheid in die tyd van Noag is kort geknip deur die sondvloed waar die bekende wêreld deur water vernietig is. God het die reg gehandhaaf.
 • Die afvalligheid in die tyd van Sodom en Gomorra is kort geknip deur die vuur en swael wat van die hemel neergereën het en die vier stede daar by die Dooie See vernietig het. God het ook daar die reg gehandhaaf.

Nie dat dit maklik sal wees nie, want die einde sal kom met toestande wat sal herinner aan die tyd van Noag en die tyd van Lot.

Jesus moedig hulle egter aan om te volhard in geloof, want: “Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou.” En Jesus herinner hulle aan Lot se vrou wat in ‘n soutpilaar verander het toe sy teruggedraai het na dít wat sy reeds agter gelaat het.

Jesus waarsku die dissipels. Moenie met verlange terugdraai na die genot van die wêreld nie, want dan sal julle die koninkryk mis. Wanneer die Seun van die mens kom, sal Hy die skape van die bokke skei, selfs al slaap hulle saam op een bed of werk hulle skouer aan skouer by die meul. Die een sal saamgeneem word en die ander een agtergelaat word.

Jesus maak dit duidelik dat ewige lewe afhanklik daarvan is of ons gereed sal wees by sy koms.

“Dink aan die vrou van Lot!”

Die onregverdige regter

Maar, waarmee Jesus hulle veral wil bemoedig, is om aan te hou bid, nie maar net vir hulleself nie, maar vir die koms van die koninkryk.

Dit is waarom Hy die gelykenis van die onregverdige regter vertel.

Die regter was adikia – onregverdig. Hy het hom nie gesteur aan wat reg is voor God nie – soos in die dae van Noag. Hy het hom ook nie gesteur aan wat reg is voor mense nie – soos in die dae van Lot.

Die weduwee was iemand wat ‘n probleem gehad het met ‘n opponent. Iemand wat haar teëgestaan het. Wat haar regte benadeel het.

Die regter wou haar egter nie help nie, selfs al was die reg oënskynlik aan haar kant. Maar, die weduwee het aangehou en hom “bly opsoek met die versoek”.  Sy het haar saak aanmekaar voor hom gaan bepleit. Sy het hom geen rus gegee nie.

Dit het ‘n tyd lank só aangehou. Tot die regter onverwags besluit het, die vrou gee hom darem net te veel moeite. Hy raak net nie van haar en haar saak ontslae nie. So, al het hy vir God geen ontsag nie, en steur hy hom nie aan mense nie, hy gaan haar gee wat sy vra. Voordat sy hom nog gedaan maak!

God sal reg laat geskied

Dan lê Jesus die gelykenis vir sy dissipels uit. Hy moedig hulle aan om te luister na wat die onregverdige regter sê, want dit sal hulle bemoedig in hulle gebed vir die koninkryk.

1. Die eerste punt wat Jesus uit die gelykenis maak, is dat God nie so die onregverdige regter is van wie ‘n mens op ‘n soortgelyke wyse moet verwag dat hy onverwags tot sy sinne sal kom en help omdat hy gedaan is nie.

Nee, God is nie net baie meer gereed om te help as die onregverdige regter nie. Nee, God sal sy uitverkorenes nie lank laat wag nie. Hy sal “baie gou aan hulle reg laat geskied”.

“Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat dag en nag na Hom roep nie?” Hy is immers die Een wat in die wet van Moses alreeds gesê het dat Hy persoonlik vir die reg van weduwees sal opkom (Deut 27:19). Hoeveel te meer nie in die saak van sy uitverkorenes wat dag en nag na Hom roep nie.

2. Die tweede punt wat Jesus uit die gelykenis maak, is dat die probleem nie by God lê nie, maar by die mense. Nie by die regter nie, maar by die weduwee.

Die vraag is net, sê Jesus: “Sal die Seun van die Mens, wanneer Hy kom, geloof op aarde vind.” Sal sy dissipels Hom genoeg vertrou om te wag vir sy wederkoms, wanneer Hy alles sal kom regstel?

God slaap nie – sal ons wakker bly?

Die Godsbeeld wat Jesus hier teken is van ‘n God wat nie slaap nie, en sy uitverkorenes se gebede om verlossing hoor en inderdaad verhoor. Hy sal reg laat geskied – die Griekse frase beteken letterlik: Hy sal regstel (of wraak neem, of herstel bring – in Engels revenge, retribution).

Die vraag is dus nie of God sal optree nie – Hy sal.

Die vraag is of die dissipels (en ons) met hierdie tipe geloof sal lewe en sal volhard.

 • God het opgetree in die tyd van Noag toe die mense net aangehou het met hulle sondige lewe. Hulle het in die sondvloed omgekom.
 • God het opgetree in die tyd van Lot sodat selfs sy vrou wat teruggedraai het na die wêreld in ‘n soutpilaar verander het.
 • God is daarby heeltemal anders as die korrupte onregverdige regter. Indien dié regter van besluit kan verander, selfs al wil hy nie eintlik help nie, hoeveel te meer nie die Here, die Een wat ingestel is daarop om reg te laat geskied?

Die punt is – nie of God wakker is nie, maar of ons wakker is, of ons dag en nag volhard in gebed tot God?

Sal jy?

Hoe kan ons tot die einde volhard?

’n Logiese vraag wat ons dus moet vra, is, hoe kan ons tot die einde volhard? Hoe bly ons gereed vir Jesus se koms?

Hoe bly ons volhard in die geloof? Hoe vermy ons die suigkrag van die dinge wat ons oë wegdraai van God se komende koninkryk?

Vier faktore wat ons oë kan wegtrek

Die weduwee verteenwoordig wat die houding van gelowiges in sulke tye moet wees: om te vra sonder ophou.

Daar is veral vier faktore wat ons oë kan wegtrek van God se koninkryk:

 • Die sleur van die daaglikse lewe: ons kan so vasgevang raak in die roetine en eise van elke dag dat ons net nie meer moeite doen om verder te dink as die uitdagings wat ons nou die hoof moet bied nie – soos in die tyd van Noag;
 • Die gemak van ons lewe: Soos Lot se vrou kan mens die teenswoordige wêreld so liefkry, so gemaklik wees in jou knusse bestaan, so tuis in jou groewe, dat jy nie meer die verlange na meer ervaar nie – soos in die tyd van Lot;
 • Die gevaar van afvalligheid: Mens kan afvallig raak van God en sy gebod, leef in sy wêreld asof Hy nie bestaan nie. Jy kan jou lewe volgens ‘n ander ritme as God s’n begin leef. Jy kan jou afsluit van die samelewing se nood, en doodgewoon ophou om iets daaraan te probeer doen. Jy kan God en jou naaste vir ander prioriteite inruil – soos die regter.
 • Die gevaar van moedeloosheid: Mens kan so afgesloof raak, so vasgeval in die krisisse van elke dag; jy kan so wegteer as gevolg van die onreg en lyding wat jy verduur, of rondom jou sien, dat jy hoop en geloof op God se toekoms verloor; jy kan so moedeloos raak dat jy selfs nie meer probeer nie, dat jy eintlik vir God sê, dis reg, ek sal maar self regkom … anders as die weduwee wat volhard het.

Vra sonder ophou!

Ons mag nie ophou glo in God en sy geregtigheid in tye wat die sleur van die lewe en die gemaksug van ons eie voorspoed ons geestelike lewe begin afstomp nie. Ons durf nie ophou om te glo in tye van afvalligheid nie.

Ons moedeloosheid in tye van onrus en onreg kan net getroef word deur voortdurende volhardende gebed om verandering. Ons moet leer om dag en nag te roep na God. Om wakker te wees, om ons slaap op te offer, en voor die troon van God te verskyn vir hierdie lewe.

 • Om soos Noag – die prediker van geregtigheid (2 Pet 2:5) – in te tree vir die goddeloosheid van sy tyd.
 • Om soos Abraham voor God in te tree vir die sedeloosheid van sy tyd. Miskien is daar vyftig Here? Miskien is daar vyf en veertig? Of dan Veertig? Dertig? U sal darem seker nie twintig regverdiges laat omkom saam met die onregverdiges nie? En as daar net tien regverdiges is (Gen 18:22-33)? Wat dan Here?
 • Om jou soos ‘n Lot op die Here te verlaat in jou gebed rondom die losbandige lewe van sy sedelose tydgenote (2 Pet 2:7). En deur Hom gered te word, al was dit dan ook sonder sy vrou.
 • Om soos hierdie weduwee net eenvoudig nie nee vir ‘n antwoord te aanvaar nie, en aan te hou en aan te hou en aan te hou, totdat daar ‘n finale antwoord kom.

Versugting na geregtigheid

Die vraag is dus hoe ernstig neem ons regtig die dinge wat rondom ons gebeur? Hoe ernstig dink ons oor sonde en onreg? Maak al die sonde en onreg ons bloot sinies met die gevoel niks kan in elk geval verander nie?

Daar is soveel afvalligheid en gebrokenheid in die wêreld. Soveel mense wat worstel met die ellende wat mens-wees meebring. Daar is ‘n diep behoefte na ‘n gemeenskap van mense wat saam sug na geregtigheid, na lewensruimte vir elkeen, na heiligheid, na genesing en herstel van die afvalligheid waarbinne ons leef.

Ons as die uitverkorenes van God, die liggaam van Christus, is daardie gemeenskap. ‘n Gemeenskap van mense wat nie ophou om te roep na God, om dag en nag te vra, Here bring genesing. Here, herstel u beeld in mense. Here, gee bekering sodat ons land en sy mense “vrede sal ervaar soos ’n rivier en geregtigheid soos die golwe van die see.” (Jes 48:18)

Ons kan die belofte van God vasgryp. Dit is Hy wat belowe dat Hy reg sal doen aan die mense wat dag en nag tot Hom roep om geregtigheid.

Sal Hy ons lank laat wag? Jesus sê vir ons: Nee, Hy sal baie gou aan ons reg laat geskied.

Gebed

Slotlied

Liedboek 601:1,4,5 Dié wat die Here wil dien – staan

Seën

Amen

Respons

Vonkk 266 (koor) Shalom, my vriend

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.