Resilience – Veerkragtige geloof – 2 Timoteus 1:6-14

Julle het gevra dat ek oor resilience praat, veerkragtigheid. Hoe om uit te hou en aan te hou sonder om in te gee of te breek.

Dit is waarom ek vir julle ‘n rekkie uitgedeel. Ek gaan dit as ‘n metafoor gebruik in die erediens om resilience te illustreer.

Kyk eers na jou rekkie. Watter kleur dit is. Hoe lank dit is. Hoe goed dit kan rek. Rek dit en laat dit los, sodat jy die veerkragtigheid daarvan kan toets.

Dink nou aan jou eie ervarings van resilience of veerkragtigheid. Ek is seker baie van julle het al ervarings gehad dat jy soos ‘n rekkie gestrek is tot by breekpunt en geval het byvoorbeeld vir versoeking. Dit is mos hoe dit voel as jy in versoeking kom. Jy hou uit tot dit voel, nou kan ek nie meer nie. En dan val jy vir die versoeking.

Wat gee ‘n mens resilience in geloof?

Wat gee ‘n mens resilience in geloof? Wat help jou te volhard in die geloof al gebeur wat ook al met jou? Hoe kan jy die versoekings wat jou kant toe kom, weerstaan? Hoe kan jy getrou bly aan die Here al gaan jy deur beproewinge? Hoe kan jy gehoorsaam bly aan die Woord van die Here al kos dit jou alles wat jy het?

Dié versoekings kan seksueel van aard wees. Dit kan die versoeking wees om te skinder, of kwaad te praat van iemand. Om jou beter voor te doen as wat jy is. Om iemand te manipuleer sodat jy voordeel daaruit kan trek.

En ons rek tot by breekpunt. En dan gee jou rekkie skiet, by wyse van spreke. Dit gebeur! Met almal van ons. Al is dit op verskillende wyses.

Hoe kan ‘n mens meer weerbaar raak? Hoe kan jy sterker word in die geloof, tough, sonder om in te gee of te breek? Hoe kan jy resilient raak in die geloof, veerkragtig, met ‘n groot uithouvermoë?

Die geheim vir ‘n rekkie is vulkanisering

Ek wil begin om dit te verduidelik met die metafoor van ‘n rubberband of ‘n rubber rekkie.

Rekkies, soos mense, kom in verskillende groottes en word onderwerp aan verskillende uitdagings. Hulle het ook verskillende diktes en vermoëns om korter of langer te strek.

Wat is die geheim van ‘n goeie rekkie? ‘n Rekkie wat kan rek en weer terugspring na sy oorspronklike vorm? ‘n Rekkie wat resilient is, veerkragtig?

Die geheim is die proses van vulkanisering. Dit is ‘n chemiese proses wat die rubber met swael kruis terwyl dit verhit word. Dan kry die rekkie crosslinks in sy rubber weens die swael. Dit veroorsaak dat die rubber sterker word. Die rubber kan verder rek sonder om te breek. Dit kan ook makliker terugspring na die oorspronklike vorm en sy funksie selfs onder groot druk behou.

Kortom, swael en hitte maak ‘n rekkie resilient of veerkragtig.

Wat is die geheim van ‘n geloof wat veerkragtig is, resilient?

So wat is die geheim van ‘n geloof wat net só werk? Soos ‘n rekkie.  Wat kan rek en rek en rek. Wat altyd weer terugspring in sy oorspronklike vorm. Trouens wat net altyd sy funksie kan verrig. ‘n Geloof wat resilient of veerkragtig is?

Die geheim van ‘n veerkragtige gelowige lê in die werk van die Heilige Gees, só sê Paulus in sy tweede brief aan die jong leraar in Efese, Timoteus. Dit is die Gees wat die crosslinks verskaf en wat jou geloof veerkragtig maak, wat jou in versoeking en beproewing staande kan laat bly. Trouens, wat juis in die hitte van die stryd jou brei om sterker anderkant uit te kom.

Ons lees daarvan in Paulus se tweede brief aan Timoteus. Paulus wil hê dat Timoteus se geloof resilient sal wees, tough, weerbaar, soos ‘n rubber rekkie wat altyd weer terugspring na sy oorspronklike vorm.

Want, daar is uitdagings in die gemeente, veral van mense wat juis die teenoorgestelde gedoen het. Ons lees byvoorbeeld van Figelus en Hermongenes, wat ontrou aan die evangelie geword het. Ons weet nie presies wat hulle gedoen het nie, maar hulle het op een of ander manier die geloof versaak, en meegegee onder die druk om in die geloof te volhard. Hulle het Timoteus en die gemeente se teenstanders geword.

Paulus wil Timoteus help om die geheim van ‘n veerkragtige geloof te ontdek. Daarom skryf hy in die brief dat Timoteus die geheim van die Heilige Gees se werk in hom moet herontdek. Kom ons lees hoe Paulus dit uitspel in vers 6-14. Ek gaan dit uitlê soos ons vorder:

2 Timoteus 1:6-14:

6Om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God wat in jou is deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vuur. 7God het ons immers nie ‘n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

Paulus verwys hier na iets wat hy al vroeër aan die gemeente in Rome geskryf het, toe hy liries geraak het oor die werk van die Gees in ons. Hy skryf in Romeine 8:15-16:

15Julle het immers nie ‘n gees van verslawing ontvang sodat julle weer bang hoef te wees nie; nee, julle het die Gees van kindskap ontvang deur wie ons roep “Abba, Vader!” 16Die Gees self bekragtig aan ons gees dat ons kinders van God is.”

Dit is die wonder van die krag van die Gees wat ook in Timoteus werksaam is. Die Gees maak hom nie lafhartigheid nie, maar vul hom met krag en liefde en selfbeheersing. Daarom, sê Paulus, moet hy dit aanblaas soos jy ‘n vuur se kole aanblaas sodat die vlamme van krag en liefde en selfbeheersing in ons lewens die oorhand kan kry.

Dit is veral belangrik, omdat daar lyding op die pad van die evangelie is. Jy kan nie die stryd om die suiwerheid van die evangelie vermy nie. Jy kan nie die uitdagings van die evangelie vermy nie. Jy moet jou staal teen die versoeking om jou te skaam vir die evangelie, omdat dit altyd téén die kultuur van die dag ingaan.

Hoe raak jy dus veerkragtig, resilient?

Jy moet aan die een kant – sê vers 7 – bewus raak van die Gees wat in jou woon, die Gees wat jou krag gee, en liefde, en selfbeheersing. Dit is sy werk in jou. Dit is wat Hy wil doen met jou. Hy is soos die swael wat met jou rubber wil saamwerk, wat jou wil aktiveer.

Jy moet die ander kant – sê vers 6 – die genadegawe van God wat in jou is aanvuur, soos jy ‘n vuurtjie aan die gang kry, sodat die hitte die krag, liefde en selfbeheersing wat die Gees gee, geaktiveer kan word.

Nou hoe vuur jy die genadegawe van die Gees in jou aan?

Daar is vier dinge wat jy kan doen, sê Paulus. Ek gaan egter net op die eerste klem lê. Julle kan gerus die res van sy raad aan Timoteus in die res van die brief lees.

Moet jou nie skaam vir die evangelie nie

Die eerste ding wat jy moet doen, sê Paulus, is:

8Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my, sy gevangene, nie. Maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie deur middel van die krag van God,

Jy moet jou verbintenis aan die boodskap van die evangelie vas maak. Jy moet jou daarvoor nie skaam nie. Dit is jou keuse.

Jy moet jou dus nie skaam vir die evangelie nie, nie vir ‘n enkele deel daarvan nie, selfs al bring dit jou in botsing met die kulturele en samelewingswaardes van die gemeenskap.

Kortom, jy moet nie terugdeins vir die lyding wat saam gaan met gehoorsaamheid nie. Dan sal jy die krag van die evangelie in jou ervaar, sal jy die krag en die liefde en die selfbeheersing kry wat die Gees in jou sal aktiveer om aan hom getrou en gehoorsaam te lewe.

En wat is dié evangelie?

Paulus haal waarskynlik ‘n gedeelte aan uit ‘n lied wat gelowiges gesing het in daardie tyd om dit te verduidelik, vers 9-10:

9wat ons verlos en geroep het

met ‘n heilige roeping

—  nie op grond van ons dade nie, 

maar op grond van sy eie besluit en genade (Ef 2:8-9; Tit 3:5), 

wat reeds van ewigheid af

in Christus Jesus aan ons geskenk 

10en nou geopenbaar is 

deur die verskyning van ons Verlosser, Christus Jesus, 

wat die dood vernietig het (1 Kor 15:55,57; Hebr 2:14), 

maar wat ook deur die evangelie 

die lewe en die onverganklikheid 

aan die lig gebring het.

‘n Mens kan lank stilstaan by die betekenis van hierdie paar verse, maar let op in vers 9:

Die evangelie is ‘n “heilige roeping”

Dws ‘n roeping om heilig voor die Here te lewe. Ons leef in ‘n tyd waar die morele eise van die evangelie geïgnoreer word. Waar die samelewing se waardes ons heiligheid bepaal, nie meer God en sy Woord nie. En ‘n mens kan baie maklik val vir die versoeking om die evangelie se eise tot heiligheid te verminder. Maar dan sal jy die “heilige roeping” van God mis.

Die roeping is op grond van “sy eie besluit”

Maar let ook op aan die einde van vers 9 dat hierdie roeping nie op grond van ons dade is nie, maar op grond van “sy eie besluit” wat reeds van vóór die skepping af aan ons geskenk is. Dit is nie jou heiligheid wat God se keuse beïnvloed nie. God se heilige roeping kom na jou toe uit genade uit, nie omdat jy dit verdien nie. Daarom is dit ook Hy wat vir jou die heiligheid gee wat nodig is.

God gee sy heiligheid deur sy Woord en deur die werk van die Gees. Die Woord gee vir jou die prentjies van heiligheid wat jy moet navolg, in die OT en die NT. Die Gees gee jou die krag, die liefde, die selfbeheersing om heilig te lewe.

Maar, belangrik, die krag kom net tot sy volle werking as jy jou nie skaam vir die eise van die evangelie nie, soos die Woord dit vir ons onder leiding van die Gees helder maak. Jou vrymoedigheid om die Woord te leef, aktiveer die werk van die Gees in jou. Dit maak die rekkie van jou geloof sterk, laat dit uithou, maak jou resilient, veerkragtig. Soos ‘n rekkie.

Die roeping is tot “die lewe en die onverganklikheid”

Maar, dit is nie al nie. Vers 10 sê, Hy het deur die evangelie die toekoms vir ons oopgesluit: “die lewe en die onverganklikheid”. Dit is waarvoor ons leef. Die ewige lewe by God en die onverganklikheid wat Hy vir ons gaan gee. Dit is waarom ons toelaat dat die Gees ons begelei met krag, en liefde en selfbeheersing om heilige lewens te leef, want dit is immers hoe ons uiteindelik by God gaan leef.

Dit is die goeie nuus van die evangelie. Dat God uit genade vir ons gekies het. Van ewigheid af. Dat Hy vir ons onverganklikheid skenk. Dat Hy vir ons ‘n heilige roeping gegee het om aan gehoorsaam te leef. Dit is die dinge waarvoor ons ons nie moet skaam nie. Dit is wat ons geloof resilient maak.

Paulus wys dan na homself as ‘n voorbeeld van iemand wat hom nie skaam vir die evangelie nie. Vers 11-12:

11Hiervoor is ek as prediker, apostel en leraar aangestel (vgl 1 Tim 2:7). 12Daarom ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek nog altyd my vertroue stel en ek is oortuig dat Hy magtig is om die kleinood wat aan my toevertrou is, tot op daardie dag te bewaar.

En dan gaan hy verder om die implikasies hiervan vir Timoteus uit te spel. Wat jou geloof resilient sal maak, Timoteus, is:

13Hou as voorbeeld van die suiwer leer (letterlik gesonde woorde) vas aan dit wat jy van my gehoor het; doen dit in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. 14Bewaar die kosbare kleinood wat aan jou toevertrou is deur die Heilige Gees wat in ons woon.

Ek gaan nie vanaand hierop uitbrei nie, behalwe om net ‘n enkele implikasie van elk te noem:

 • Hou aan die suiwer leer vas, soos jy dit van my gehoor het. Die enigste leer wat ons mag aanvaar as die leer wat die Gees in ons lewe gebruik, is dít wat in die Bybel vir ons gegee is. Paulus het regdeur elke ding wat hy geskryf het, geskryf wat die Here aan Hom uit die Skrifte en uit die werk van Jesus bekend gemaak het. Dít is die suiwer leer. Dit is waaraan vasgehou moet word.
 • En jy hou vas aan die suiwer leer, sê Paulus, deur dit te doen in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Soos Jesus vir ons wys hoe om vas te hou aan die suiwer leer, dws sy interpretasie daarvan soos ons in die vier evangelies het, dít is hoe ons in geloof en liefde aan die suiwer leer moet vashou.
 • En die geheim hiervan lê in die krag van die Heilige Gees wat hierdie leer van die evangelie soos ‘n kosbare kleinood aan ons toevertrou het. Ons bewussyn van Hom moet groei sodat ons ons nie skaam vir die evangelie nie, maar voluit daarvoor leef.

Dan sal ons geloof resilientwees. In terme van die metafoor van die rekkie. Dit is hoe jou rekkie sterk raak, en veerkragtig, sodat jy kan rek en rek en nie breek nie, en altyd weer gereed sal wees vir die uitdagings van die evangelie, maak nie saak wat dit van jou vra nie.

Jy skaam jou nie vir die evangelie nie. En jy hou vas aan die suiwer leer van die Skrif. En jy maak staat op die krag van die Heilige Gees wat vir jou die krag en liefde en selfbeheersing gee wat jy nodig het.

     

View all posts in this series

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Radie Rademeyer

  |

  Goeie dag
  Ek is n 79 jare oue mans persoon gesond sterk en baie gesond Ek sal baie graag by iemand wil bly wat hulp nodig het met vervoer om takies te verrig te help waar ek kan inslaap
  My naam is Radie Rademeyer kontak nommer 0732641032 verwysings beskikbaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die probleem is dat eiename gewoonlik nie “die” vooraan het nie. Miskien moet mens dit as ‘n titel beem, want dsn maak die “die” sin. “Die Christus.” “Die Duiwel.”

 • Avatar

  mariette

  |

  ‘n Goeie môre vanuit en van die Baai se tipiese dae….
  Ernst sê:
  “Die gebruik van die hoofletter het met “sterstatus” eintlik bloedweinig te doen – wel met die spelreël in die AWS wat bepaal dat eiename so geskryf word. Vgl ook “die Bose” in Mat 13:19.”
  Persoonlik glo ek dat die betrokke vertalings ook maar saamhang met die ‘geloofsoortuiging’ van die betrokke partye, soos gees of met die hoofletter by Gees – soos dit in Johannes 3,en veral by 4:23-24, vertaal word.

  ‘n Baie geseënde dag toegewens, met ‘n hand-aan-hand se stap saam met Jesus in jou gees.

 • Avatar

  Mariette

  |

  Lekker as iemand so wakker loop, Alwyn.
  Ek het julle twee se opmerkings vir Ernst (Kotzé) aangestuur. Dan hoor ons bietjie wat hy sê.
  Seëngroete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ek weet nie regtig die rede nie. Die 2020-vertaling vertaal al tien voorkomste van Duiwel in die NT regdeur met ‘n hoofletter. Dit is nogal vreemd met die “die” vooraan.

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Askies 2020 vertaling Nie 2920 nie

 • Avatar

  Alwyn Du Plessis

  |

  Môre Chris .Help asseblief. Hoekom verkry die duiwel sterstatus in 2920 Bybelvertaling met ‘n hoofletter D Efesiers 4:27
  Groete

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons gaan voort met daardie diens. Marlein van Deemter hanteer dit.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Oor die “ware” vertaling. Elke vertaling het sy waarde. Die 1983-vertaling is in makliker Afrikaans, maar meer onakkuraat. Die 1953-vertaling is ouer Afrikaans, maar baie na aan die oorspronklike teks. Die 2020-vertaling is meer moderne Afrikaans, maar ‘n meer direkte vertaling van die oorspronklike teks. Ek gebruik self nou die 2020-vertaling, maar lees ook graag in die ESV en die NET Bible. Kyk op Youversion se Bybeltoepassing.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Francois, dit is die 2020-vertaling van Bybelgenootskap. Jy kan dit gratis lees by https://biblesa.co.za/ of op hulle toep.

 • Avatar

  Francois Smith

  |

  Geagte Dr Chris van Wyk : ek het na U video geluister “WAARHEID vs DWALLEER , en omdat ek self ook in ons Wonderlike Vader Almagtig se Woord leef, het ek na die video tot die slotsom gekom dat die leiers in die Algemene Sinode ons Wonderlike Vader Almagtig GLADNIE KEN NIE , want net onkundige nie-weergebore mense kan die besluite neem wat hulle neem, soos U ons dit onder die aandag gebring het. Dr Chris, ek wil net weet uit watter Afrikaanse Bybel Vertaling leef en werk U , want ek herken nie die Woord wat U op die video gegee het. Ek het by Kairos Netwerk aangesluit om deel te wees van die soeke om die NG Kerk te stig in die volmaakte waarheid van ons Wonderlike Vader Almagtig, en dit was dan ook op Kairos Netwerk se whatsapp-groep lommunikasie waar ek hierdie week U genoemde video gesien het. Daar is 5 Afrikaanse Bybels op die mark, en meer as 360 Engelse Bybels…….WAT is volgens U die WARE Afrikaanse en Engelse Vertaling van al hierdie Bybels? Elke mens het ‘n unieke vorm van SPRAAK(Joh 8:43,44), en dan ook nog meer ons Wonderlike Vader Almagtig, dan ontstaan die HOE kan ons Vader Almagtig MEER as EEN vorm van spraak he’, vanwee al die verskillende vertalings? WIE in die Leierskap van die Kerklike Denominasies, KEN NIE die WARE SPRAAK van ons Wonderlike Vader Almagtig ? Daarom my vraag aan U, want indien ons die Evangelie van ons Vader Almagtig verdraaid aan mense verkondig, SAL hulle BLOED op ons hoofde wees. Vrede en liefde in Christus Jesus het ek vir U en die mede Gelowiges. Amen.

 • Avatar

  brian strydom

  |

  sal plasing van studente verblyf advertensie voortgaan?
  die dame wat oorbodig verklaar is was onseker
  mooi loop. Brian

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie!

 • Avatar

  mariette

  |

  Môre-môre!

  Dankie Chris. Die reeks dra baie praktiese wenke oor en is verrykende luistergenot vir elkeen. Elke dag iets nuuts om na uit te sien!

  Seën daarop toegebid
  Mariette

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?