Stiltetyd Vierde Kwartaal 2016 volgens RCL

leef-voorblad-kleinIn die vierde kwartaal 2016 fokus die gemeente van Somerstrand op LEEF.  Ons gaan weer soos in die verlede die ekumeniese RCL (Revised Common Lectionary) leesrooster volg.  Dit gee vir elke week vier teksgedeeltes: twee uit die OT en die Psalms, en twee uit die evangelies en die res van die NT.  Ander gemeentes is welkom om dié materiaal vir hulle eie gebruik aan te wend.

STILTETYD

Lidmate word uitgenooi om die vier tekste vir die week in hulle stiltetyd te gebruik aan die hand van hierdie hulpmiddel.  Jy kan hierdie materiaal ook as ‘n gedrukte kopie by die kerkkantoor kry vir R30 as jy dit verkies.

KLEINGROEPE

Kleingroepe word uitgenooi om die fokusteks te gebruik wat ook vir die volgende erediens gebruik sal word.  ‘n Kleingroephulpmiddel sal die vorige Sondag op die aankondigings verskyn in ‘n luisterblad wat die RUS, HOOR, LEEF luistersiklus sal gebruik.

BYBELSKOOL

Lidmate word ook uitgenooi om die  Bybelskool oor Genesis by te woon.  Ons gaan dit hoofstuk vir hoofstuk deurlees.  Die eerste bydraes verskyn vanaf 5 Oktober.  Skryf in by bybelskool.com om die daaglikse bydraes per e-pos te ontvang.  Ons vergader ook Woensdagaande 18:00-19:00 in die konsistorie vanaf 12 Oktober vir ‘n bespreking van die voorafgaande bydraes.

FOKUSTEKSTE

Die voorgestelde preektekste tot en met Kersfees kom uit Jeremia, Joël, Habakuk, Haggai, Lukas, Matteus en Johannes.  Die res van die begeleidende tekste kom uit 2 Timoteus, 2 Tessalonisense, Efesiërs, Jesaja, Kolossense, Romeine, Jakobus en Titus.  Daar is soos altyd 10 Psalms, een vir elke week, en in een geval ‘n ekstra deel uit die OT, Jeremia 23, vir een week.

 • 16 Oktober Jeremia 31:27-34; Psalm 119:97-104; 2 Timoteus 3:14 – 4:5; Lukas 18:1-8
 • 23 Oktober Joël 2:23-32; Psalm 65; 2 Timoteus 4:6-8, 16-18; Lukas 18:9-14                   
 • 30 Oktober Habakuk 1:1-4, 2:1-4; Psalm 119:137-144; 2 Tessalonisense 1:1-4, 11-12; Lukas 19:1-10
 • 06 November Haggai 1:15b – 2:9; Psalm 145:1-5, 17-21; 2 Tessalonisense 2:1-5, 13-17; Lukas 20:27-38
 • 13 November Lukas 21:5-19; Jesaja 65:17-25; Psalm 12; 2 Tessalonisense 3:6-13
 • 20 November Lukas 23:33-43; Jeremia 23:1-6; Lukas 1:68-80; Kolossense 1:11-20           
 • 27 November Matteus 24:36-44; Jesaja 2:1-15; Psalm 122; Romeine 13:11-14
 • 04 Desember Matteus 3:1-12; Jesaja 11:1-10; Psalm 72:1-7, 18-19; Romeine 15:4-13
 • 11 Desember Matteus 11:2-11; Jesaja 35:1-10; Psalm 146:5-10; Jakobus 5:7-10
 • 18 Desember Matteus 1:18-25; Jesaja 7:10-16; Psalm 80:1-7, 17-19; Romeine 1:1-7
 • 25 Desember Johannes 1:1-14; Jesaja 62:6-12; Psalm 97; Titus 3:4-7; Lukas 2:(1-7), 8-20

Laai die stiltetyd boek vir die vierde kwartaal 2016 hier af (2.5 MB)

Continue Reading

Stiltetyd derde kwartaal 2016 volgens RCL

LuisterBuitebladIn die derde kwartaal 2016 fokus die gemeente van Somerstrand op LUISTER.  Ons gaan weer soos in die verlede die ekumeniese RCL (Revised Common Lectionary) leesrooster volg.  Dit gee vir elke week vier teksgedeeltes: twee uit die OT en die Psalms, en twee uit die evangelies en die res van die NT. Ander gemeentes is welkom om dié materiaal vir hulle eie gebruik aan te wend.

STILTETYD
Lidmate word uitgenooi om die vier tekste vir die week in hulle stiltetyd te gebruik.  Ons gee vir elke teks die skakel na die ooreenstemmende bydrae op Bybelskool.com.   Dit is vir jou gerief in dié boekie opgeneem vir dié wat ’n gedrukte kopie of elektroniese wewergawe verkies.

Laai dit hier af: Stiltetyd derde kwartaal 2016

FOKUSTEKSTE
Die voorgestelde preektekste kom uit Kolossense, Jesaja, Jeremia, Lukas en 1 Timoteus. Die res van die begeleidende tekste kom uit Hosea, Hebreërs, Filemon, en Lukas.  Daar is soos altyd 10 Psalms vir dieselfde tyd.

 • 24 Julie 2016 Kolossense 2:6-15, (16-19); Hosea 1:2-10; Psalm 85; Lukas 11:1-13
 • 31 Julie 2016 (Sendingweek) Kolossense 3:1-11; Hosea 11:1-11; Psalm 107:1-9, 43; Lukas 12:13-21
 • 07 Augustus 2016 Jesaja 1:1, 10-20; Psalm 50:1-8, 22-23; Hebreërs 11:1-3, 8-16; Lukas 12: 32-40
 • 14 Augustus 2016 Jesaja 5:1-7; Psalm 80:1-2, 8-19; Hebreërs 11:29-12:2; Lukas 12:49-56
 • 21 Augustus 2016 Jeremia 1:4-10; Psalm 71:1-6; Hebreërs 12:18-29; Lukas 13: 10-17
 • 28 Augustus 2016 (Barmhartigheidsondag) Lukas 14:1, 7-14; Jeremia 2:4-13; Psalm 81:1, 10-16; Hebreërs 13: 1-8, 15-16
 • 04 September 2016 Lukas 14:25-33; Jeremia 18:1-11; Psalm 139:1-6, 13-18; Filemon 1-21
 • 11 September 2016 1 Timoteus 1:12-17; Jeremia 4:11-12, 22-28; Psalm 14; Lukas 15:1-10
 • 18 September 2016 1 Timoteus 2:1-7; Jeremia 8:18 – 9:1; Psalm 79:1-9; Lukas 16:1-13
 • 25 September 2016 1 Timoteus 6:6-19; Jeremia 32:1-3a, 6-15; Psalm 91:1-6, 14-16; Luk 16:19-31

Die bydraes wat hier geplaas word, gee jou ‘n bietjie meer inligting oor die konteks waarin elke teks voorkom. Jy hoef egter net die tekste te lees wat in die opskrifte aangegee word.

Continue Reading

Aanbid saam – 12-16 Oktober

Dag 36

Lees Levitikus 23:3

Die lewe het ’n ritme.

In God se top-tien riglyne, die Tien Gebooie, verskyn hierdie opdrag om een dag ’n week te vier deur te rus van jou normale fokus op werk.  Die Bybel noem dit ’n Sabbat, ’n dag van rus en viering.  Dit is ’n ritme wat vir jou gemaak is, om jou te dien, om jou te help.

Só ’n rusdag is noodsaaklik om ’n gesonde ritme in die lewe te handhaaf, ’n dag waar jy nie onvoltooide werk afhandel nie, maar tyd neem om God te dien en die lewe te geniet.  Dit is uiteraard nie ’n wet nie, maar ’n ruimte wat jy skep om mens te wees.  Beplan dit nou en geniet dit!

Dag 37

Lees 2 Kronieke 12:14

Dit is só nodig dat ons ons daarop toelê om die Here en sy wil vir die lewe te soek.

Dit is in die eerste plek ’n individuele verantwoordelikheid, iets waaraan jy persoonlik jouself toewy.  Maar, dit is ook iets wat ’n geloofsgemeenskap saamdoen.  Ons is immers Beter Saam!

Daarom skryf een van die leiers van die gemeente in Rome aan die geloofsgemeenskap: “Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is; laat ons eerder mekaar aanmoedig.” (Hebr. 10:24-25).  Beplan jou inskakeling by jou geloofsgemeenskap en hou jou daarby.

Dag 38

Lees Handelinge 1:14

“Hulle het almal eensgesind in gebed volhard.” Inderdaad.  Gebed is nie ’n bysaak nie.  Dit is ’n prioriteit vir die geloofsgemeenskap.

Gebed is om met God se teenwoordigheid en krag in ons lewe en omstandighede rekening te hou.  Ons weet dit immers baie goed. Ons sukkel net soms om gebed regtig deel van die praktyk van ons lewe te maak.

Daarom: 1) Maak gebed ’n prioriteit in julle kleingroep.  2) Nooi almal in die groep uit om deel te neem, sonder om enige dwang uit te oefen.  Onthou, gebede kan ook neergeskryf of uit ’n Psalm gelees word.  3) Bid oor konkrete behoeftes, hetsy wat julle in die groep ervaar of wat die Christelike gemeenskap in die wêreld ervaar, of iets wat met die koms van God se koninkryk te make het. 4) Bid ook wanneer julle iets deel met mekaar, as deel van die bespreking daarvan.

Dag 39

Lees 1 Korintiërs 16:2

Om terug te gee aan God, is deel van ons aanbidding.

Die Bybel is vol van God se vrygewigheid aan ons.  Hy verwag dieselfde gesindheid by ons.  Alles wat ons het en is, kom immers van Hom.  Daarom gee ons vrywillig en vrygewig ons dankoffers as ’n gawe aan God.

Jou gawe aan God druk jou dankbaarheid vir wat God in die verlede vir jou gedoen het uit.  Jou gawe aan God druk ook jou prioriteite vir wat God tans besig is om rondom jou te doen uit.  Jou gawe aan God druk ook jou vertroue in God vir die toekoms uit.  Ons kan mildelik gee, omdat God belowe dat Hy vir ons sal sorg.  Gee jou dankoffer dus weekliks/maandeliks, bepland, ná vermoë.

Dag 40

Lees Efesiërs 5:19

Aanbidding is ‘n fees nie ’n begrafnis nie.

Die Here verbly Hom oor sy mense, en geniet dit wanneer ons in Hom feesvier.  Soos met Dawid verkneukel God Hom wanneer ons opgewonde raak oor Hom en saam Hom loof en prys.  Trouens, Hy is op ’n besonder manier as Here teenwoordig: “waar die lofliedere van Israel opklink.” (Ps. 22:4).

Daarom is die Bybel vol van gereelde feesvieringe, weekliks, maandeliks, jaarliks. Dit het te make met geestelike gebeure, oesfeeste, en vieringe in die gemeenskap soos verlowings, huwelike, geboortes en ander mylpale.  Doen moeite om allerhande mylpale in jou lewe te vier saam met dié wat belangrik is in jou lewe.

Continue Reading

Dien saam – 5-11 Oktober

Diensaam-250Dag 29

Lees Galasiërs 5:13

Ons word geroep om mekaar te dien.

Sommige dink dit is net die verantwoordelikheid van voltydse leraars of sendelinge.  Die Bybel is egter duidelik daaroor dat ons almal die roeping het om God en mekaar te dien.  Ons word nie gered deur ons diens nie, maar vir diens.

Paulus roep ons in Gal. 5:13 op om die vryheid van Christus se verlossing te geniet, nie vas te val in die sonde van selfsug nie, en mekaar in liefde te dien.  Dit is die enigste manier waarop ons regtig ’n geloofsgemeenskap kan bou.  Soos hy in 1 Kor. 13:3 sê: “Al deel ek al wat ek het aan ander uit … maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks.”  Besluit om lief te hê, sonder om enigsins terug te hou.

Continue Reading

Groei saam – 28 Sept. – 4 Okt.

Groeisaam-250Dag 22

Lees Filippense 3:17

Ons het almal modelle nodig om ons tot geestelike volwassenheid aan te moedig.  Sommige van ons dink dat ons genoegsaam kan groei as ons net die Woord lees en bid.  Ons het egter ander mense nodig om regtig geestelik te groei. Ons groei juis saam.

’n Christelike karakter word juis gebou in verhoudings.  Paulus moedig die Filippense aan: “Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het – doen dit.  En die God van vrede sal met julle wees.” (Fil. 4:9).

Wie is jou modelle om Christus te volg?  Wie hou jy dop en van wie leer jy?  Nog moeiliker: is jy ’n voorbeeld vir ander?  Wie hou jou dop en wie leer van jou?  Skryf jou antwoorde neer, bid daaroor en voer dit uit.

Continue Reading

Behoort saam – dagstukkies

Dag 15

Lees Romeine 12:5

Mense het mekaar nodig. Ons is geskape om interafhanklik te wees en nie net onafhanklik nie, ten spyte van die era en samelewing waarin ons leef wat onafhanklikheid eer terwyl daar neergekyk word op diegene wat hulp nodig het. Tog is ons ontwerp om in gemeenskap met mekaar te verkeer en deur verhoudinge met ander aan ʼn groter gemeenskap of groep te behoort. Ons sien onsself immers as die Liggaam van Christus. Ware krag en moed word gevind in die omgee, deel en doen, saam met ander. Ons moet aktief bewus wees van die feit dat ons saam behoort en mekaar nodig het.

Continue Reading

Reik saam uit – dagstukkies

Dag 8

                                             Lees Kolossense 4:5-6

In Jesus sien ons liefde wat uitreik na almal in nood.  As sy volgelinge kan ons nie anders as om dieselfde te doen nie.  Wat sal dit beteken om “met wysheid op te tree teenoor die mense wat nog buite die gemeente is”? Dit veronderstel sekerlik dat ons nou saam met God leef, afhanklik van die leiding van die Gees.  Wat van: “Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig”?  Ons kan sekerlik nie prekerig en opdringerig wees nie? Om te weet hoe om elkeen te antwoord, vra voorbereiding.  Dit beteken ons moet intensioneel uitreik na ander.

Continue Reading

Al wat van belang is – dagstukkies

Dag 1

Lees 1 Johannes 4:11

Ons is deur liefde geskape vir liefde.  Die lewe gaan dus nie oor besittings, posisie, invloed of selfs geluk nie.  Om God lief te hê en ander lief te hê, om liefde te gee en te ontvang – dis eintlik waaroor die lewe gaan.  Geen wonder nie dat Jesus sê:  ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’  (Matt. 27:37-39)

Ongelukkig kom dit nie natuurlik vir ons nie – selfsug heers dikwels in ons harte.  Maar deur God se genade kan ons leer om te dien en ander lief te hê.  In die kerk, deur ons saam-leef met ander gelowiges, gee God se Gees vir ons ’n skool waar ons leer om lief te hê.  Erediensbywoning, kleingroepe, stiltetyd – hierdie is van die maniere wat ons groei in ware liefde.  Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.  God, wat liefde is, maak dit in ons en deur ons moontlik om ander lief te hê.

Continue Reading

Dag 27: Gebedsfokus op herlewing: Jesus se trane

Sondag 9 Mei 2010

Hebreërs 5:7-8 Gedurende sy aardse lewe het Hy aan God, wat Hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Alhoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is.

OORDENKING: Wat Jesus vir ons wou doen, moes hy eers vir Homself doen. Om te kwalifiseer vir die werk om ons te heilig, moes Hyself eers geheilig word. Hy moes leer om as ‘n menslike wese in ‘n verhouding met God te staan. Die feit dat Hy met ‘n luide stem en trane gebid het, dui op Sy geweldige worsteling met die swakhede van mense. Hy het Sy eie wil tersyde gestel en die angs vir die dood deurgemaak omdat Hy die beloftes van God verstaan en gehoorsaam aan God se wil was.

PERSOONLIK: Die toets vir Jesus was gehoorsaamheid. Wat Hy gedoen het, wil Hy ons ook leer doen. Hy weet wat dit kos om jou eie wil prys te gee. Hy ken ook die krag wat vrygestel word as ‘n persoon dit kan doen. Sy dood en opstanding stel ons in staat om Sy voorbeeld te volg omdat Sy hemelse krag tot ons beskikking is. Vertrou jy Christus genoeg om bereid te wees om Hom die hele pad te volg? Kom dan na Hom toe en praat met Hom oor jou gehoorsaamheid.

GEMEENTE: Bid dat die Kerk die waarheid sal hoor oor die groot werk wat Jesus gedoen het en dat die waarheid die Kerk in staat sal stel om volkome gehoorsaam te wees aan die wil van God. Bid dat God se wil uitgevoer sal word in die lewe van elke lidmaat van jou gemeente.

Continue Reading

Dag 26: Gebedsfokus op herlewing: Christus as Hoëpriester

Saterdag 8 Mei 2010

Hebreërs 5:4-5 Niemand eien hom die eer as hoëpriester toe nie, hy word deur God daartoe geroep, net soos Aäron. So het Christus Hom ook nie die waardigheid as hoëpriester toegeëien nie, God het dit vir Hom gegee, toe Hy gesê het: “Jy is my Seun, van vandag af is Ek jou Vader. En op ‘n ander plek sê Hy: “Jy is ‘n priester vir ewig volgens die priesterorde van Melgisedek.”

OORDENKING: God het Jesus gekies as die mensdom se verteenwoordiger by Hom. Hy wou geen ander persoon of wese hê om die werk te doen nie, behalwe Sy seun. Dit was slegs Sy Seun wat God se hart vir mense verstaan het. Omdat Hy van God gekom het en na God teruggekeer het, kan Hy ons ook daarheen neem. Omdat Hy een is met God, kan Hy ons ook een maak met God. God het hierdie heerlike taak aan Hom toevertrou: die versoening tussen God en die mens.

PERSOONLIK:  Jesus ontvang groot eer wanneer Hy vir sondaars intree. Dit is waarom Hy gekom het en waarom Hy die heerlikheid wat Hy saam met die Vader gehad het, prysgegee het. Elke keer as ons tot Jesus pleit vir genade, ontvang Hy eer. Elke keer as ons ‘n belofte van God glo en vir Jesus vra om dit te vervul, word Hy in die Vader se teenwoordigheid verheerlik. Wil jy Hom ook eer?

GEMEENTE: Bid dat die Kerk die waarheid van God se Woord en Sy beloftes sal begryp en sal begin om Jesus daarvoor te eer deur tot Hom te bid en om vir Hom te vra om daardie beloftes te vervul. Geloof is presies dit – om te glo dat God se beloftes die waarheid is en dat dit vervul sal word as gevolg van Jesus.

Continue Reading

Dag 25: Gebedsfokus op herlewing: Ons Vertroue

Vrydag 7 Mei 2010

Hebreërs 5:1-2 Elke hoëpriester is ‘n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree deur gawes en offers vir die sonde te bring. Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en dwalendes omdat hyself aan swakheid onderhewig is.

OORDENKING: Die twee vereistes vir ‘n hoëpriester is dat hy deur God aangestel moet wees en ook moet kan simpatiseer met diegene wat hy voor God verteenwoordig. Jesus het aan beide hierdie vereistes voldoen. Jesus is deur God geroep om die mense voor Hom te verteenwoordig! Die werk van die Heilige Gees is om ons te oortuig van God se goeie bedoelings met ons en om ons te help om Jesus te vertrou deur ons die waarheid oor Hom te leer. Is jy oortuig dat God se bedoelings nét goed is?

PERSOONLIK: Jesus is ook swak gemaak sodat Hy ons volledig kon verteenwoordig. Hy het Sy triomf verdien omdat Hy bereid was om soos mense te ly. Lyding en swakheid was Sy kenmerke op aarde. Nou in die hemel wil Hy almal verteenwoordig wat swak is en swaarkry. Dit is Sy ewigheidswerk: om jou te verteenwoordig! Wil jy hierdie Jesus leer ken? Bid dat die Heilige Gees dit vir jou werklik sal maak en jou Sy verteenwoordiging sal laat ervaar.

GEMEENTE: Bid dat die Kerk tot die besef sal kom dat die Here vír hulle is en nie teen hulle is nie. Bid dat hierdie besef ‘n diepe nederigheid sal meebring, wat veroorsaak dat die Kerk nie trots en arrogant sal wees in hulle omgang met ongelowiges en sondaars nie. Bid dat die hart van Christus in die Kerk sigbaar sal wees..

Continue Reading

Dag 24: Gebedsfokus op herlewing: Genade en barmhartigheid

Donderdag 6 Mei 2010

Hebreërs 4:16: Kom ons gaan dan met vertroue na Sy genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word

OORDENKING: Ons vertroue is gegrond op dit wat ons oor God se karakter glo. Die Here se genade beteken dat wanneer ek na Hom toe kom met my skuld, sondigheid en onwaardigheid, ek daarvan verseker kan wees dat Hy my sonde sal vergewe en my sal aanvaar. Hy sal dit doen. God se genade beteken dat die innerlike hemelse werking van God se Gees binne-in my my volledig kan verander sodat ek ‘n weerspieëling van Christus Self kan word.

PERSOONLIK: Elke persoon moet vir hom-/haarself die genadige liefde van God toe-eien. Verstaan dat die ganse werk van Christus bedoel is om jou te laat kwalifiseer om met vertroue met God te kan verkeer. Wil jy Hom nie nou hiervoor dank nie? Sit ‘n rukkie stil en dink oor Hom en aanbid Hom.

GEMEENTE: Bid dat die Kerk hierdie genadige liefde van God sal ervaar, en om daarop te reageer met suiwer en nederige aanbidding. Bid dat die waarheid van God se liefde die Kerk in ‘n gemeenskap vol liefde, genade en guns sal transformeer.

Continue Reading

Dag 23: Gebedsfokus op herlewing: Vertroue om nader te gaan

Woensdag 5 Mei 2010

Hebreërs 4:16 Kom ons gaan dan met vertroue na Sy genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.

OORDENKING: Ons vertroue is gegrond op die medelye en krag van ons Hoëpriester. Het jy hierdie vertroue? Hoe word Sy medelye en krag in jou lewe vertoon?

PERSOONLIK Oefen hierdie vertroue: 1. Gaan na God as die Een wat op die troon sit. Hy is genadig. Hy wag om jou te ontvang. Hy het jou lief. Bestee tyd om jou hart aan Hom te gee om hierdie waarhede te aanvaar en joune te maak. Buig voor Hom. 2. Gaan met vertroue en geloof dat Hy jou ter wille van Jesus sal ontvang. Vertroue beteken ek aanvaar  ie offer van Jesus; ek eer die werk wat Hy doen; ek eer die Vader; ek gee erkenning aan die Hoëpriester en wil gemeenskap met Hom hê. Terwyl jy bid en nadat jy gebid het, wees stil en dink na oor wat tussen jou en Hom gebeur. 3. Hoe meer jou siel met Jesus as die Hoëpriester besig is, hoe groter sal jou vertroue word. Hy wil met groot teerheid een wees met jou. Hy verstaan, Hy voel wat jy voel, Hy stel Hom in jou plek. Vertoef in Sy teenwoordigheid.

GEMEENTE: Bid dat die Kerk hierdie wonderlike waarheid sal begryp: By die troon van die Here kan die hele mensdom steeds genade en barmhartigheid vind. Dit is nog nie die tyd van oordeel nie. Bid dat elke lidmaat van die Kerk dit sal verstaan en van die geleentheid gebruik sal maak om na die troon te gaan en genade en ontferming te vind in ‘n tyd van nood.

Continue Reading

Dag 22: Gebedsfokus op herlewing: ‘n Simpatieke Hoëpriester

Dinsdag 4 Mei 2010

Hebreërs 4:15 Die Hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.

OORDENKING: Jesus is bekend met al die kwessies waarvoor die mens te staan kom. Hy het dit immers self ondervind. Hy het Homself ontledig van Sy goddelike mag sodat Hy werklik mens kon word. Hy is geduldig met ons swakhede omdat Hy presies weet hoe ons voel. Sy fokus is nie in die eerste plek om te oordeel nie, maar om ons te help om ons swakhede te oorwin net soos Hy ook die sonde oorwin het. As jy jou daarop instel om hierdie waarheid te verstaan, sal jou hart vertroos word en sal jy hoop ontvang dat jy van enige vorm van sonde vrygemaak en verlos kan word.

PERSOONLIK: Jesus is ons vertroue waardig! Al wat nodig is, is dat ek myself onvoorwaardelik en volkome aan Hom oorgee. Ek moet nooit terneergedruk of teleurgesteld oor myself word omdat ek skynbaar nie ‘n sondelose lewe kan voer nie. Ek moet myself volkome aan Hom onderwerp en op geen manier Sy planne met my teenstaan nie. Wil jy jouself nie nou volkome aan Hom oorgee nie?

GEMEENTE: Bid dat die Kerk ‘n intense begeerte sal hê om ‘n liggaam te word wat geheel en al en volkome sonder sonde is. Bid dat die Kerk ook so barmhartig en simpatiek teenoor sondaars sal wees as wat Jesus was. Laat ons ons veroordelende houding bely en die Here Jesus vra om Sy hart vir ons te gee.

Continue Reading

Dag 21: Gebedsfokus op herlewing: Jesus in die hemel

Maandag 3 Mei 2010

Hebreërs 4:14 Terwyl ons nou ‘n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely.

OORDENKING:Die werk van Jesus ons Hoëpriester het ‘n tweeledige doel. Op die aarde het Hy Homself aan die kruis geoffer as die Lam van God. In die hemel sit Hy aan die regterhand van God en tree op as ons Hoëpriester en Voorspraak. Dit is nodig dat ons al twee ampte verstaan. Jesus verteenwoordig ons in die hemel, maar ons moet ook weet dat ons saam met Hom regeer vanuit die hemele (Ef.2:6).

PERSOONLIK: Bely jy gereeld dat Jesus jou Hoëpriester is? Deur dit te doen gee jy erkenning aan Hom en die werk wat Hy doen. Jou interaksie met Hom as die Hoëpriester beteken ook dat die krag van die hemelse lewe tot jou beskikking is. As jy aan hierdie belydenis vashou, sal die houvas van die sonde en van die duiwel op jou lewe verbreek word. Kyk na Jesus in die hemel. Plaas jou vertroue op Hom en laat jou hart by Hom bly. Sy vrede sal dan in jou hart inkom.

GEMEENTE: Bid dat die Kerk die openbaring van Jesus as Hoëpriester sal ontvang. Bid dat hierdie waarheid die houding van die kerk oor sonde en Satan sal transformeer van een van tou opgooi na een waarin alle hindernisse oorkom kan word in ooreenstemming met God se beloftes.

Continue Reading