365 beloftes

Ek nooi jou uit om die volgende jaar te fokus op God se beloftes in die Bybel. Ek het 365 beloftes gekies vir elke dag van die week. Dit sluit aan by die kerkjaar (RCL) sowel as by ‘n wye reeks behoeftes, algemeen en persoonlik. Ek stuur elke dag vanaf 22 November 2021 die teks van die belofte met ‘n kort oordenking en ‘n skakel na verdere leeswerk via bybelskool.com sowel as Whatsapp. Jy kan vir een of beide inteken.

Laat Jesaja jou motiveer om die Here elke dag te herinner aan sy beloftes: “Gun julleself geen rus nie! Gun Hom ook geen rus nie!” Totdat Hy antwoord en sy beloftes in jou en ander se lewens vervul (Jes 62:6-7).

Gebruik hierdie skakel om deel van die WhatsApp groep te word.

Daarmee gee jy my verlof om boodskappe aan jou per WhatsApp te stuur. Dit sal net ek wees wat op hierdie groep bydraes lewer. Jy kan egter direk boodskappe aan my stuur met opmerkings of vrae. Ek sal ook direk reageer na jou toe.

Vorige boodskappe kan hier gelees word.

Stiltetyd Vierde Kwartaal 2016 volgens RCL

leef-voorblad-kleinIn die vierde kwartaal 2016 fokus die gemeente van Somerstrand op LEEF.  Ons gaan weer soos in die verlede die ekumeniese RCL (Revised Common Lectionary) leesrooster volg.  Dit gee vir elke week vier teksgedeeltes: twee uit die OT en die Psalms, en twee uit die evangelies en die res van die NT.  Ander gemeentes is welkom om dié materiaal vir hulle eie gebruik aan te wend.

STILTETYD

Lidmate word uitgenooi om die vier tekste vir die week in hulle stiltetyd te gebruik aan die hand van hierdie hulpmiddel.  Jy kan hierdie materiaal ook as ‘n gedrukte kopie by die kerkkantoor kry vir R30 as jy dit verkies.

KLEINGROEPE

Kleingroepe word uitgenooi om die fokusteks te gebruik wat ook vir die volgende erediens gebruik sal word.  ‘n Kleingroephulpmiddel sal die vorige Sondag op die aankondigings verskyn in ‘n luisterblad wat die RUS, HOOR, LEEF luistersiklus sal gebruik.

BYBELSKOOL

Lidmate word ook uitgenooi om die  Bybelskool oor Genesis by te woon.  Ons gaan dit hoofstuk vir hoofstuk deurlees.  Die eerste bydraes verskyn vanaf 5 Oktober.  Skryf in by bybelskool.com om die daaglikse bydraes per e-pos te ontvang.  Ons vergader ook Woensdagaande 18:00-19:00 in die konsistorie vanaf 12 Oktober vir ‘n bespreking van die voorafgaande bydraes.

FOKUSTEKSTE

Die voorgestelde preektekste tot en met Kersfees kom uit Jeremia, Joël, Habakuk, Haggai, Lukas, Matteus en Johannes.  Die res van die begeleidende tekste kom uit 2 Timoteus, 2 Tessalonisense, Efesiërs, Jesaja, Kolossense, Romeine, Jakobus en Titus.  Daar is soos altyd 10 Psalms, een vir elke week, en in een geval ‘n ekstra deel uit die OT, Jeremia 23, vir een week.

 • 16 Oktober Jeremia 31:27-34; Psalm 119:97-104; 2 Timoteus 3:14 – 4:5; Lukas 18:1-8
 • 23 Oktober Joël 2:23-32; Psalm 65; 2 Timoteus 4:6-8, 16-18; Lukas 18:9-14                   
 • 30 Oktober Habakuk 1:1-4, 2:1-4; Psalm 119:137-144; 2 Tessalonisense 1:1-4, 11-12; Lukas 19:1-10
 • 06 November Haggai 1:15b – 2:9; Psalm 145:1-5, 17-21; 2 Tessalonisense 2:1-5, 13-17; Lukas 20:27-38
 • 13 November Lukas 21:5-19; Jesaja 65:17-25; Psalm 12; 2 Tessalonisense 3:6-13
 • 20 November Lukas 23:33-43; Jeremia 23:1-6; Lukas 1:68-80; Kolossense 1:11-20           
 • 27 November Matteus 24:36-44; Jesaja 2:1-15; Psalm 122; Romeine 13:11-14
 • 04 Desember Matteus 3:1-12; Jesaja 11:1-10; Psalm 72:1-7, 18-19; Romeine 15:4-13
 • 11 Desember Matteus 11:2-11; Jesaja 35:1-10; Psalm 146:5-10; Jakobus 5:7-10
 • 18 Desember Matteus 1:18-25; Jesaja 7:10-16; Psalm 80:1-7, 17-19; Romeine 1:1-7
 • 25 Desember Johannes 1:1-14; Jesaja 62:6-12; Psalm 97; Titus 3:4-7; Lukas 2:(1-7), 8-20

Laai die stiltetyd boek vir die vierde kwartaal 2016 hier af (2.5 MB)

Stiltetyd derde kwartaal 2016 volgens RCL

LuisterBuitebladIn die derde kwartaal 2016 fokus die gemeente van Somerstrand op LUISTER.  Ons gaan weer soos in die verlede die ekumeniese RCL (Revised Common Lectionary) leesrooster volg.  Dit gee vir elke week vier teksgedeeltes: twee uit die OT en die Psalms, en twee uit die evangelies en die res van die NT. Ander gemeentes is welkom om dié materiaal vir hulle eie gebruik aan te wend.

STILTETYD
Lidmate word uitgenooi om die vier tekste vir die week in hulle stiltetyd te gebruik.  Ons gee vir elke teks die skakel na die ooreenstemmende bydrae op Bybelskool.com.   Dit is vir jou gerief in dié boekie opgeneem vir dié wat ’n gedrukte kopie of elektroniese wewergawe verkies.

Laai dit hier af: Stiltetyd derde kwartaal 2016

FOKUSTEKSTE
Die voorgestelde preektekste kom uit Kolossense, Jesaja, Jeremia, Lukas en 1 Timoteus. Die res van die begeleidende tekste kom uit Hosea, Hebreërs, Filemon, en Lukas.  Daar is soos altyd 10 Psalms vir dieselfde tyd.

 • 24 Julie 2016 Kolossense 2:6-15, (16-19); Hosea 1:2-10; Psalm 85; Lukas 11:1-13
 • 31 Julie 2016 (Sendingweek) Kolossense 3:1-11; Hosea 11:1-11; Psalm 107:1-9, 43; Lukas 12:13-21
 • 07 Augustus 2016 Jesaja 1:1, 10-20; Psalm 50:1-8, 22-23; Hebreërs 11:1-3, 8-16; Lukas 12: 32-40
 • 14 Augustus 2016 Jesaja 5:1-7; Psalm 80:1-2, 8-19; Hebreërs 11:29-12:2; Lukas 12:49-56
 • 21 Augustus 2016 Jeremia 1:4-10; Psalm 71:1-6; Hebreërs 12:18-29; Lukas 13: 10-17
 • 28 Augustus 2016 (Barmhartigheidsondag) Lukas 14:1, 7-14; Jeremia 2:4-13; Psalm 81:1, 10-16; Hebreërs 13: 1-8, 15-16
 • 04 September 2016 Lukas 14:25-33; Jeremia 18:1-11; Psalm 139:1-6, 13-18; Filemon 1-21
 • 11 September 2016 1 Timoteus 1:12-17; Jeremia 4:11-12, 22-28; Psalm 14; Lukas 15:1-10
 • 18 September 2016 1 Timoteus 2:1-7; Jeremia 8:18 – 9:1; Psalm 79:1-9; Lukas 16:1-13
 • 25 September 2016 1 Timoteus 6:6-19; Jeremia 32:1-3a, 6-15; Psalm 91:1-6, 14-16; Luk 16:19-31

Die bydraes wat hier geplaas word, gee jou ‘n bietjie meer inligting oor die konteks waarin elke teks voorkom. Jy hoef egter net die tekste te lees wat in die opskrifte aangegee word.

Aanbid saam – 12-16 Oktober

Dag 36

Lees Levitikus 23:3

Die lewe het ’n ritme.

In God se top-tien riglyne, die Tien Gebooie, verskyn hierdie opdrag om een dag ’n week te vier deur te rus van jou normale fokus op werk.  Die Bybel noem dit ’n Sabbat, ’n dag van rus en viering.  Dit is ’n ritme wat vir jou gemaak is, om jou te dien, om jou te help.

Só ’n rusdag is noodsaaklik om ’n gesonde ritme in die lewe te handhaaf, ’n dag waar jy nie onvoltooide werk afhandel nie, maar tyd neem om God te dien en die lewe te geniet.  Dit is uiteraard nie ’n wet nie, maar ’n ruimte wat jy skep om mens te wees.  Beplan dit nou en geniet dit!

Dag 37

Lees 2 Kronieke 12:14

Dit is só nodig dat ons ons daarop toelê om die Here en sy wil vir die lewe te soek.

Dit is in die eerste plek ’n individuele verantwoordelikheid, iets waaraan jy persoonlik jouself toewy.  Maar, dit is ook iets wat ’n geloofsgemeenskap saamdoen.  Ons is immers Beter Saam!

Daarom skryf een van die leiers van die gemeente in Rome aan die geloofsgemeenskap: “Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is; laat ons eerder mekaar aanmoedig.” (Hebr. 10:24-25).  Beplan jou inskakeling by jou geloofsgemeenskap en hou jou daarby.

Dag 38

Lees Handelinge 1:14

“Hulle het almal eensgesind in gebed volhard.” Inderdaad.  Gebed is nie ’n bysaak nie.  Dit is ’n prioriteit vir die geloofsgemeenskap.

Gebed is om met God se teenwoordigheid en krag in ons lewe en omstandighede rekening te hou.  Ons weet dit immers baie goed. Ons sukkel net soms om gebed regtig deel van die praktyk van ons lewe te maak.

Daarom: 1) Maak gebed ’n prioriteit in julle kleingroep.  2) Nooi almal in die groep uit om deel te neem, sonder om enige dwang uit te oefen.  Onthou, gebede kan ook neergeskryf of uit ’n Psalm gelees word.  3) Bid oor konkrete behoeftes, hetsy wat julle in die groep ervaar of wat die Christelike gemeenskap in die wêreld ervaar, of iets wat met die koms van God se koninkryk te make het. 4) Bid ook wanneer julle iets deel met mekaar, as deel van die bespreking daarvan.

Dag 39

Lees 1 Korintiërs 16:2

Om terug te gee aan God, is deel van ons aanbidding.

Die Bybel is vol van God se vrygewigheid aan ons.  Hy verwag dieselfde gesindheid by ons.  Alles wat ons het en is, kom immers van Hom.  Daarom gee ons vrywillig en vrygewig ons dankoffers as ’n gawe aan God.

Jou gawe aan God druk jou dankbaarheid vir wat God in die verlede vir jou gedoen het uit.  Jou gawe aan God druk ook jou prioriteite vir wat God tans besig is om rondom jou te doen uit.  Jou gawe aan God druk ook jou vertroue in God vir die toekoms uit.  Ons kan mildelik gee, omdat God belowe dat Hy vir ons sal sorg.  Gee jou dankoffer dus weekliks/maandeliks, bepland, ná vermoë.

Dag 40

Lees Efesiërs 5:19

Aanbidding is ‘n fees nie ’n begrafnis nie.

Die Here verbly Hom oor sy mense, en geniet dit wanneer ons in Hom feesvier.  Soos met Dawid verkneukel God Hom wanneer ons opgewonde raak oor Hom en saam Hom loof en prys.  Trouens, Hy is op ’n besonder manier as Here teenwoordig: “waar die lofliedere van Israel opklink.” (Ps. 22:4).

Daarom is die Bybel vol van gereelde feesvieringe, weekliks, maandeliks, jaarliks. Dit het te make met geestelike gebeure, oesfeeste, en vieringe in die gemeenskap soos verlowings, huwelike, geboortes en ander mylpale.  Doen moeite om allerhande mylpale in jou lewe te vier saam met dié wat belangrik is in jou lewe.

Dien saam – 5-11 Oktober

Diensaam-250Dag 29

Lees Galasiërs 5:13

Ons word geroep om mekaar te dien.

Sommige dink dit is net die verantwoordelikheid van voltydse leraars of sendelinge.  Die Bybel is egter duidelik daaroor dat ons almal die roeping het om God en mekaar te dien.  Ons word nie gered deur ons diens nie, maar vir diens.

Paulus roep ons in Gal. 5:13 op om die vryheid van Christus se verlossing te geniet, nie vas te val in die sonde van selfsug nie, en mekaar in liefde te dien.  Dit is die enigste manier waarop ons regtig ’n geloofsgemeenskap kan bou.  Soos hy in 1 Kor. 13:3 sê: “Al deel ek al wat ek het aan ander uit … maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks.”  Besluit om lief te hê, sonder om enigsins terug te hou.

Continue reading

Groei saam – 28 Sept. – 4 Okt.

Groeisaam-250Dag 22

Lees Filippense 3:17

Ons het almal modelle nodig om ons tot geestelike volwassenheid aan te moedig.  Sommige van ons dink dat ons genoegsaam kan groei as ons net die Woord lees en bid.  Ons het egter ander mense nodig om regtig geestelik te groei. Ons groei juis saam.

’n Christelike karakter word juis gebou in verhoudings.  Paulus moedig die Filippense aan: “Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het – doen dit.  En die God van vrede sal met julle wees.” (Fil. 4:9).

Wie is jou modelle om Christus te volg?  Wie hou jy dop en van wie leer jy?  Nog moeiliker: is jy ’n voorbeeld vir ander?  Wie hou jou dop en wie leer van jou?  Skryf jou antwoorde neer, bid daaroor en voer dit uit.

Continue reading