Johannes 1:1-14 – Die genade en waarheid van Jesus sluit die lewe oop

In die begin was die Woord

Johannes begin sy evangelie nie by Jesus se geboorte nie. Hy begin nie met ’n geslagsregister wat Jesus binne die geskiedenis van die mensdom en die Jode sou plaas nie – anders as Matteus.  Hy begin nie met die verhaal van Johannes die Doper wat in vervulling van die profesieë van Jesaja die wegbereider vir Jesus was nie – anders as Markus. Hy begin nie met ‘n sorgvuldige geskiedenis van die eerste eeu sodat ‘n mens Jesus binne sy eie tyd kan verstaan nie – anders as Lukas.

Nee, Johannes begin by God se tyd, die ewigheid.  Hy begin vóór die geskiedenis.  Vóórdat daar enigiets was.  Vóórdat daar selfs iets was soos tyd.  “In die begin was die Woord … en die Woord was by God … en die Woord was God …  Hy was in die begin by God.” (Joh. 1:1-2).

Vóórdat daar tyd en ruimte en materie was, was die Woord.  En die Woord was by God.  En die Woord was God.

Dink ‘n bietjie hieroor na.  Jesus is nie maar net die Kind in die krip nie.  Hy is nie ook maar net die Koning aan die kruis nie.  Hy is die Woord van God.  Hy was van die begin af by God. Hy is God.  Hy bestaan van altyd af.  Hy is vóór alles.  Hy sal tot in alle ewigheid God wees.

Ongeskape.  Onvergelyklik.  Onteenseglik. God.

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Download the English translation: John 1

Verwelkoming

Dis Kersoggend.  Ons kinders is opgewonde oor die geskenke wat hulle gekry het.  Ons kan saam met hulle bly wees en opgewonde.  Hoekom?  Want die geskenke herinner ons daaraan dat die groot geskenk wat ons kry, Jesus is.  God het in Jesus mens geword, soos ons in die prediking ook gaan hoor, sodat ons God deur Jesus kan ken en dien.  Daarom gee ons onsself vir God.

Ons was bevoorreg om Langpiet de Villiers op die konsertina vandag te hoor voor die diens, en sal nog later vir Elsje Nelson met ‘n solo, Maria se Wiegelied, en Chandré Brewis wat ons met haar fluitspel gaan bedien, hoor saam met Albert Troskie op die orrel.

GOD NOOI ONS UIT EN ONS KOM TOT RUS

Ek het die week weer gelees oor die Anglikaanse Advent tradisie in ‘n brief van Hugo Wolmarans, een van ons sendelinge.  Anders as wat ons in die gemeente doen deur die Adventskerse met abstrakte temas soos hoop, liefde, blydskap, en vrede, te verbind, word dit deur hulle met konkrete historiese figure verbind:

 1. Patriarge – verwagting van die vervulling van beloftes
 2. Profete – verwagting van die koms van die Messias
 3. Johannes die Doper – wegbereider vir die Messias
 4. Maria – die moeder van Jesus, die Seun van God

Die wit kers het natuurlik dieselfde betekenis, dit word met die Here Jesus Christus self, die Woord van God wat die lig vir die wêreld geword het, verbind.

Toetrede

Kom ons bring aan dié God ons eer.

 • VONKK 68 Ere aan God, bring Hom die eer! (Joy to the world) – sit

Votum en Seëngroet

In die begin was die Woord,  en die Woord was by God,  en die Woord was God.  Hy was in die begin by God.  Alles het deur Hom ontstaan,  en sonder Hom het selfs nie een ding  wat bestaan, ontstaan nie.  In Hom was lewe,  en dié lewe was die lig vir die mense.  En die lig skyn in die duisternis,  en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. (Joh. 1:1-5).

Genade vir julle, en vrede, van God ons Vader, die Here Jesus Christus, en versterk deur die Heilige Gees.

Lofsang

Kom ons loof die Woord van God, Jesus, wat ons lewens met die lig van sy teenwoordigheid kom verlig het.

 • Vonkk 39 Lank, lank terug in Betlehem – die Messias soos verwag – het gekom op Kersfeesdag – staan
 • Lied 344 O die goeie tyding, o die blye tyding – helder klink dit met Kersfeestyd – staan

Geloofsbelydenis

Kom ons bely dat Hy vir ons vreugde en redding gebring het.  Hy het mens vir ons geword.

 • Vonkk 124 Jesus bring vreugde, redding en vreugde – Hy het mens vir ons geword – sit

GOD PRAAT EN ONS LUISTER

Gebed

Skriflesing en prediking

 • Johannes 1:1-14

1 In die begin was die Woord,  en die Woord was by God,  en die Woord was God.  2 Hy was in die begin by God.  3 Alles het deur Hom ontstaan,  en sonder Hom het selfs nie een ding  wat bestaan, ontstaan nie.  4 In Hom was lewe,  en dié lewe was die lig vir die mense.  5 En die lig skyn in die duisternis,  en die duisternis kon dit nie uitdoof nie.  6 Daar was ‘n man, gestuur deur God, wie se naam Johannes was. 7 Hy het tot ‘n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. 8 Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.  9 Die ware lig wat elke mens verlig,  was aan die kom na die wêreld.  10 Hy was in die wêreld,  en die wêreld het deur Hom ontstaan,  en tog het die wêreld Hom nie erken nie.  11 Hy het gekom na wat syne was,  en tog het sy eie mense Hom nie aanvaar nie.  12 Maar aan almal wat Hom aanvaar het, hulle wat in sy Naam glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word, 13 dié wat nie uit bloed, of liggaamlike drang, of volgens die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is.  14 En die Woord het mens geword  en onder ons kom woon,  en ons het sy heerlikheid aanskou,  ‘n heerlikheid soos dié van die enigste Seun van die Vader,  vol genade en waarheid. (Bybel Direkte Vertaling)

In die begin was die Woord

Johannes begin sy evangelie nie by Jesus se geboorte nie. Hy begin nie met ’n geslagsregister wat Jesus binne die geskiedenis van die mensdom en die Jode sou plaas nie – anders as Matteus.  Hy begin nie met die verhaal van Johannes die Doper wat in vervulling van die profesieë van Jesaja die wegbereider vir Jesus was nie – anders as Markus. Hy begin nie met ‘n sorgvuldige geskiedenis van die eerste eeu sodat ‘n mens Jesus binne sy eie tyd kan verstaan nie – anders as Lukas.

Nee, Johannes begin by God se tyd, die ewigheid.  Hy begin vóór die geskiedenis.  Vóórdat daar enigiets was.  Vóórdat daar selfs iets was soos tyd.  “In die begin was die Woord … en die Woord was by God … en die Woord was God …  Hy was in die begin by God.” (Joh. 1:1-2).

Vóórdat daar tyd en ruimte en materie was, was die Woord.  En die Woord was by God.  En die Woord was God.

Dink ‘n bietjie hieroor na.  Jesus is nie maar net die Kind in die krip nie.  Hy is nie ook maar net die Koning aan die kruis nie.  Hy is die Woord van God.  Hy was van die begin af by God. Hy is God.  Hy bestaan van altyd af.  Hy is vóór alles.  Hy sal tot in alle ewigheid God wees.

Ongeskape.  Onvergelyklik.  Onteenseglik. God.

Alles het deur Hom ontstaan

Dit sien ons, sê Johannes, uit die feit dat: “Alles het deur Hom ontstaan,  en sonder Hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie.”  (Joh. 1:3).  Alles wat jy kan sien, is deur Jesus, die Woord van God, gemaak.  Daar is niks wat bestaan wat nie sy of haar of hulle ontstaan in Jesus, die Woord van God, gehad het nie.  Alles.  Jy kan die aarde deurkruis, maar jy sal nêrens iets kry wat bestaan wat nie terug herlei kan word na Jesus toe nie.  Jy kan die heelal deurkruis, maar jy sal nêrens iets kry wat bestaan wat nie terug herlei kan word na Jesus, as die Woord van God, toe nie.

Jesus is egter nie self reduseerbaar tot een of ander eienskap van Hom of ‘n funksie wat Hy verrig nie.  Jy kan Hom nie vasvang in tyd, ruimte of materie nie.  Hy is altyd méér as ‘n Kind in die krip.  Hy is altyd méér as ‘n Koning aan die kruis. Dat Hy kies om ‘n Kind in die krip te wees, is genade.  Dat Hy kies om ‘n Koning aan die kruis te wees, om ons sonde te vergewe sodat ons heilig en onberispelik voor Hom kan lewe, is genade.  Dat Hy kies om ons eendag weer te kom haal na die nuwe hemel en aarde wat Hy skep, is genade.

Maar, Hy is altyd ook weer meer as wat ons kan sien.  Hy is die Koning van die kosmos, die Eerste, die Laaste, die Alfa en die Omega!

Jesus is die Woord van God

Wat Johannes met hierdie inleiding doen, is om jou verbeelding aan te gryp.  Johannes wil jou gedagtes gaande maak oor dié Jesus. Hy wil jou opgewonde maak om in aanbidding voor dié God neer te buig en Hom toe te laat om jou hele lewe te bepaal.

Hy gebruik taal wat ons in die eerste boek van die Bybel, in Genesis, hoor: “In die begin het God die hemel en aarde geskep.”  (Gen. 1:1).  Want Johannes wil ons in verwondering laat neerbuig voor Jesus wat nie net mens geword het in die eerste eeu nie.  Nee, Johannes wil ons opgewonde maak dat hierdie Jesus reg aan die begin by die skepping van hemel en aarde betrokke was. Dat Jesus as die Woord van God by die begin van die skep van ruimte, tyd en materie betrokke was.

Dit is hierdie Jesus, die Koning van die kosmos, die Woord van God, wat Johannes se evangelie is, sy goeie nuus.  Hierdie Jesus wat in dié evangelie aan die woord gaan kom, Hy is die goeie nuus, van altyd af.  Hy is nie maar net ‘n wonderwerker of ‘n groot spreker wat deur alle mense en alle kulture deur die eeue vereer is nie, soos Johannes wel gaan aantoon in die verhale van sy evangelie. Nee, Hy is God. Van die begin af.  Van altyd af.

Wanneer Jesus praat, het jy dus met die God self te make.  Jesus is die Woord van God. Elke ding wat Hy sê, dra gesag.  En ook nie enige gesag nie.  Die gesag van God self.

Die Bybel is die Woord van God

Die skakel van Jesus as die Woord van God met die eerste boek in die Bybel, met Genesis, is daarom ‘n fundamentele uitspraak oor watter gesag die Bybel in ons lewe dra.  Soos Jesus die Woord van God genoem word, so word die Bybel ook die Woord van God genoem.  Wat ons dus in die Bybel hoor – in elke boek, in elke hoofstuk, in elke vers, in elke woord daarvan – is die woorde van Jesus, van God self, aan ons.

Dink hieroor ook ‘n bietjie na.  Jesus se woorde is nie maar net beperk tot die rooiletter Bybels waarin Jesus se woorde tydens sy aardse bestaan in rooi beklemtoon word nie.  Elke woord wat in die Bybel na ons toe kom, is woorde wat van Jesus af, as die Woord van God, na ons toe kom.  Want, Hy is God en mens, beperk op ‘n manier tot sy menslike gestalte, asook heeltemal onbeperk in terme van sy goddelike gestalte.

Jesus sê daarom op ‘n plek dat die dinge wat in: die wet van Moses en in die profete en psalms” oor Hom geskrywe is, in sy bediening vervul moes word (Luk. 24:44).  En dit is alreeds ‘n ongelooflike belangrike ding om van Jesus agter te kom.  Groot dele van die OT is alreeds gemik op en vervul in Jesus se aardse bediening.  Die OT help ons dus om Jesus beter te verstaan.

Maar, nog breër as dit is die woorde in die hele Bybel woorde wat van die Woord van God, van Jesus as die Woord van God, na ons toe kom.  Die OT is ook die woorde van Jesus, as die Woord van God, aan ons.

 • Die OT is woorde oor Jesus – as God-mens, as die Messias, as die Verlosser, as die Here.
 • Maar die OT is ook woorde van Jesus – as Woord van God, as God self – aan ons.

Dit is waarom die OT steeds die Woord van God aan ons is, selfs al het die NT die OT aangevul en uitgebrei.  Daar is immers geweldige kontinuïteit in die boodskap, hoewel daar ook diskontinuïteit is, veral in terme van die seremoniële dele van die OT.

Kyk, die wonder van die skepping, waarvoor Jesus verantwoordelik is as die Woord van God, is alreeds ontsagwekkend.  Ons sien die onsigbare dinge van God, sy ewige krag en goddelikheid, in die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit is, soos die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) dit sê: “voor ons oë soos ‘n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God duidelik laat sien, soos die apostel Paulus sê (Rom. 1:20).”  (artikel 2.1).

Maar dit is nie vergelykbaar met die ontsag wat die Bybel self as die Woord van God by ons wakker maak nie.  Want, sê die NGB, “Hy maak Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend, en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort.” (artikel 2.2).

Jesus is die Lig vir die mense

Daarom sê Johannes die volgende uiters belangrike ding van Jesus: “In Hom was lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.  En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie.”  (Joh. 1:4-5).

Hierdie Woord van God – Jesus self, sowel as hoe Hy Homself in die skepping en die Bybel aan ons openbaar – is God se diepste kommunikasie aan ons.  In Hom is lewe, sê Johannes, en dié lewe is die lig vir die mense.  Dit skyn in die duisternis van ons sonde en vyandskap teen God en kan nooit uitgedoof word nie.

Ons is getuies van die Lig

En dit is van dié lig waarvan ons getuies geraak het, soos Johannes die Doper dit eerste gedoen het.  “Daar was ‘n man, gestuur deur God, wie se naam Johannes was. Hy het tot ‘n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo.”  (Joh. 1:6-7).  Soos hy, raak ons self woorde van God, in die kleine, soos ons van Sy Woord getuig en betroubare vertolkers word van die boodskap van God.

Die lig waarvan ons getuig, is Jesus, die mensgeworde Woord van God, die Een wat die ewige lewe bring vir elkeen wat in Hom glo, die Een wat aan die wêreld bekendgestel is, nie net in sy geboorte nie – dit waaraan Kersfees ons herinner – maar in die hele boodskap van die Bybel, die Woord van God.

Getuiewees is nie vanselfsprekend nie

Maar, getuiewees is nie vanselfsprekend nie.  Dit hang af van jou reaksie op die boodskap van Jesus.  Die realiteit is dat die Jode in die breë dié boodskap van Jesus as die Woord van God, as die lig wat skyn in die duisternis van die sonde, verwerp het.  Sy eie mense, die Jode, het Hom nie aangeneem nie (Joh. 1:9-11).

Die konflik tussen dié wat God se Woord ontvang en dié wat dit nie ontvang nie, is steeds die ongemaklike waarheid van die begin af.  Dié wat Jesus nie aangeneem het nie, is in stryd met dié wat Hom aangeneem het, selfs soms in die kerk.  En die stryd in die kerk sentreer soos dit maar altyd was en is, om die Woord van God, beide die mensgeworde Woord van God – Jesus (Joh. 1:14) – en die geskrewe Woord van God.

Die realiteit is verder dat die Weste na die Verligting van die 17de en 18de eeu in die breë dié boodskap van Jesus as die Woord van God verwerp.  Dit sien jy in die media en in die ekonomiese en politieke realiteite van ons dag.  En dan praat ons nie eers van die konflikte in die Midde-Ooste en verder ooswaarts waarin groot godsdienste die boodskap van Jesus teenstaan en verwerp nie, met wonderlike uitsonderings.  Ons het die tragedies van Mosoel en Aleppo, om maar net twee plekke te noem, sowel as die triomf van Moslems wat tot bekering kom en die Chinese ondergrondse kerk wat van krag tot krag gaan.

Soos Hugo Wolmarans eergister laat weet van ‘n Moslem man wat twee weke terug selfmoord oorweeg het en in sy nood God vyf uur gegee het om Homself aan hom te openbaar.  As hy nie van God binne vyf uur sou hoor nie, sou hy homself om die lewe bring.  In sy soektog op die Internet kom hy op Hugo-hulle se webtuiste af en skryf aan hulle vir hulp.

Een van Hugo-hulle se mense was besig om te slaap en het gedroom van ‘n man wat homself om die lewe gaan bring.  Toe sy wakker word, het sy dadelik op hulle sisteem gekyk wat aangaan en op die Moslem man se boodskap afgekom.  Sy het dadelik kontak gemaak en deur haar gesprek het die man met die werklikheid van God in aanraking gekom en sy lewe aan die Here Jesus Christus gegee.

En ek het gister die berig gesien van ‘n geboortetoneel wat in die bouval van die Saint Elias Katedraal in Aleppo geskep is – ek het ongelukkig nie ‘n foto daarvan nie – deur van die Christene wat oorgebly het na die vernietiging van Aleppo.  “We’re using whatever debris we can find to symbolise the triumph of life over death,” sê die 53 jarige Nehme Badawi, terwyl hy en sy broer Bashir gebreekte boomtakke bymekaar maak om die toneel te versier.

Terloops, ek sien baie uit na ons eie kunstenaar Rina Badenhorst-deWet wat besig is om voor te berei vir ‘n uitstalling oor Sirië in Mei-maand wat oor die viering van lewe in die puin van vernietiging sal gaan.

Die vraag is waar jy self staan vandag.  Wat is jou reaksie op die Jesus van Kersfees? Is Hy vir jou ‘n werklikheid?  Het jy Hom al aangeneem as jou persoonlike Verlosser, Messias, Here?  Leef jy in ‘n persoonlike verhouding met Hom waarin elke woord van die Bybel ‘n manier word waarop Hy met jou praat en Hy jou begelei?  Is die Woord van God ook die lig in jou lewe?

Die genade en waarheid van Jesus sluit die lewe oop

Die wonder van Kersfees is dat jy vandag opnuut of vir die eerste keer die keuse kan maak om Jesus as jou persoonlike Verlosser, Messias, Here aan te neem.  Hy kom in sy genade na jou toe en stel jou bloot aan die waarheid oor Hom.  Hy is vóór alles.  Hy het alles gemaak.  As jy Hom in jou lewe innooi, sal sy genade en sy waarheid vir jou die lewe oopsluit.

In Jesus is daar lig en lewe.  In Jesus is daar ’n verhouding met God te vinde.  Nêrens anders nie.  Wanneer ons vandag, op Kersdag, voor die Kindjie in die krip buig, buig ons voor die hoë God wat onder ons kom woon het, die Koning van die kosmos. Ons buig voor die lewegewende Woord waardeur alles geskep is, steeds onderhou word, en eenmaal voltooi sal word.

Dan sal jy ook saam met my op die eerste vraag van die jong middel-twintigjarige skrywers Ursinus (28) en Olivianus (26) in die Heidelbergse Kategismus kan bely: “Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort.

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Gebed

Dankoffer

 • Maria se Wiegelied – Elsje Nelson solis

Slotsang

 • Lied 348 Stille Nag, Heilige Nag! Jesuskind, lank verwag – staan

Seën

Respons

 • Lied 348 se refrein: Loof die hemelse Kind! – staan
View all posts in this series

Kersfees

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.