Skip to main content

Die gelykenis van die ware vriend – Lukas 11:5-13

Daar is ‘n kameraadskap wat kom in ware vriendskap, veral wanneer ‘n mens ‘n paar sakke sout saam opgeëet het, wat die toets van die tyd dubbel en dwars kan deurstaan.

Jy sal self ‘n paar sulke vriendskappe in jou lewe gehad het. Op skool. In die weermag. Op universiteit. By die werk. Met jou kinders se maats wie se ouers ook vir jou diep vriende geword het.

As julle mekaar ‘n lang tyd nie gesien het nie, dan is dit asof die jare net wegval, en jy die drade net weer optel asof julle mekaar gister gesien het.

Dit is daarom geen wonder dat die Bybel by die idee van vriendskap aansluit om vir ons iets wesentlik van God te vertel nie.

Jesus vertel die gelykenis van die ware vriend om vir ons die waarheid oor God te onderstreep. Dat God ‘n Vriend duisend is:

Download English translation: The Parable of the True Friend – Luke 11_5-13

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS:

Jaar van die Bybel 2020
Tema: Die gelykenis van die ware vriend – Lukas 11:5-13
Somerstrand Familiediens 09:00 15 Maart 2020

Verwelkoming en afkondigings

Toetrede

Vonkk 104 Wat ’n vriend het ons in Jesus (sit)

Votum en Seëngroet

Lofsang

Lied 200 U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie (staan)

Lied 525 v1 en 3 Here, hoe blymoedig (staan)

Kindertyd

Dankoffers

Orrel: Vonkk 123 Wees stil en weet

Voorbidding    

Skriflesing en prediking

Die Gelykenis van die Ware Vriend – Lukas 11:5-13

“Op ’n vriend se liefde kan jy altyd reken; jou broer is daar met die oog op jou nood.” (Spr 17:17)

Waar woorde uit die mond van Spreuke.

Daar is ‘n kameraadskap wat kom in ware vriendskap, veral wanneer ‘n mens ‘n paar sakke sout saam opgeëet het, wat die toets van die tyd dubbel en dwars kan deurstaan.

Jy sal self ‘n paar sulke vriendskappe in jou lewe gehad het. Op skool. In die weermag. Op universiteit. By die werk. Met jou kinders se maats wie se ouers ook vir jou diep vriende geword het.

As julle mekaar ‘n lang tyd nie gesien het nie, dan is dit asof die jare net wegval, en jy die drade net weer optel asof julle mekaar gister gesien het.

Dit is daarom geen wonder dat die Bybel by die idee van vriendskap aansluit om vir ons iets wesentlik van God te vertel nie.

Jesus vertel die gelykenis van die ware vriend om vir ons die waarheid oor God te onderstreep. Dat God ‘n Vriend duisend is:

5En Hy het vir hulle gesê: “Wie van julle sal ’n vriend hê en na hom toe gaan in die middel van die nag en vir hom sê: ‘Vriend, leen vir my drie brode,

6want ’n vriend van my het van ’n reis by my aangekom, en ek het nie iets wat ek vir hom kan voorsit nie;’

7en hy van binne antwoord en sê: ‘Moenie my pla nie; die deur is reeds gesluit en my kinders is saam met my in die bed; ek kan nie opstaan en dit vir jou gee nie.’

8Ek sê vir julle: Selfs as hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy, omdat hy hom so skaamteloos lastig val, opstaan en vir hom alles gee wat hy nodig het.

9En Ek sê vir julle: Vra en dit sal vir julle gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word;

10want elkeen wat vra, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.

11En vir watter vader onder julle sal sy seun ’n vis vra, en in die plek van ’n vis sal hy vir hom ’n slang gee?

12Of ook as hy ’n eier vra, sal hy vir hom ’n skerpioen gee?

13As julle dan wat sleg is, weet om goeie geskenke vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader uit die hemel die Heilige Gees gee vir dié wat Hom vra.” (ASV)

Die gelykenis is eenvoudig.

‘n Man het onverwags ‘n vriend as gas gekry en het nie iets gehad om vir hom voor te sit nie. Dit was ‘n groot verleentheid in die gasvryheidskultuur van daardie tyd. Daarom vra hy van ‘n ander vriend van hom om hom drie brode te leen, al was dit al in die middel van die nag.

Die man het geweet dat só ‘n versoek nie geweier sal kan word nie. Die vriend van hom sal nie sy gerief as verskoning kan gebruik om die versoek te weier nie. Hy sal nie kan sê, ek my gesin is al aan die slaap. Ek wil hulle nie wakker maak nie. Kom weer môre nie.

Nee, dit sou ‘n groter skande wees as die skande van die skaamtelose versoek in die middel van die nag. Daarom sal die vriend doen wat die man vra, selfs al is dit nie ter wille van die vriendskap nie, maar net weens die skaamteloosheid van die versoek.

Die gelykenis is eenvoudig, maar die betekenis is diepsinnig.

1. Jesus wil vir sy dissipels leer dat God die Vriend is in die verhaal.

Hoekom? Sodat hulle nie sal bid met die idee dat God onwillig is om te antwoord nie. Dat hulle sal rekening hou daarmee dat God vrygewig is.

  • Dat as jy vra vir ‘n vis, dat God nie vir jou ‘n slang sal gee nie.
  • Dat as jy vra vir ‘n eier, dat God nie vir jou ‘n skerpioen sal gee nie.

Ek wil dit sterk stel. God is baie meer gereed om te help as ‘n vriend wat al gaan slaap het en bang is sy kinders word wakker as hy moet opstaan om vir jou drie brode te gee. Baie meer gereed. Ons God sluimer of slaap nie. Hy dut nie êrens vir ‘n middagslapie of slaap só diep dat Hy nie nog om middernag jou stem kan hoor nie (Ps 121:4).

God gee ook nie met ‘n toe hand nie. Hy is vrygewig. Hy gee wat jy vra. Hy gee meer as wat jy vra. Hy is soos die beste vriend wat in jou lewe ooit jy kan hê. Soos Spreuke sê:

“Die seën van Jahwe, dit maak ryk, en Hy vermeerder nie swaarkry daarmee saam nie.” (Spr 10:22).

Ons kan hierdie prentjie van God ter harte neem. God is meer vrygewig as wat ons ooit kan dink. Hy is meer gereed om aan ons te gee wat ons vra, soek of voor klop. Baie meer as wat ons dit van aardse pa’s kan verwag.

Trouens, God sal nog meer doen as om goeie geskenke vir sy kinders te gee. Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat Hom vra.

God gee die gawe van die Heilige Gees – Homself – as bewys daarvan dat Hy niks terughou van wat goed is vir ons nie. Daarop kan ons vertrou. Dit is uiteraard ook ons diepste behoefte, want God is genoeg.

Soos die liedjie gaan: “Vader, U is genoeg vir my.” En jy kan byvoeg:

Vader, ek kom tot rus by U

Vader, U kan voorsien vir my

Vader, ek kom niks kort by U

Vader, U is genoeg vir my.

2. Ons verwagting in ons gebede moet deur God se vrygewigheid bepaal word.

Die bedoeling van hierdie gelykenis is om ons te motiveer om te bid. Om ons verwagting in ons gebede deur God se vrygewigheid te laat bepaal.

God is by ons soos Hy by Moses was. Hy praat direk met ons soos met ‘n vriend (Eks 33:11). En soos Moses vir God kon vra oor elke volgende stap in die roeping wat God vir hom gehad het, só kan ons dit ook van God vra.

God praat meesal met ons deur sy Woord en sy Gees, maar ook in gebed of soms in die stilte van ons hart.

Ons het hierdie week by sel gepraat net oor die ervarings wat ons hierdie week gehad het. En in drie gevalle het die Here deur indrukke met ons gepraat. In een geval selfs met ‘n waarskuwing wat ‘n ongeluk voorkom het.

God is by ons soos Hy by Abraham was. Hy het Abraham regdeur sy lewe begelei. Soms in gebed. Soms met verskynings. Soms met ‘n stem. Soms deur sy voorsiening.

Hoekom?  Want, Abraham word God se vriend genoem!  (2 Kron 20:7; Jak 2:23). En God is ‘n Vriend duisend, Een wat graag die behoeftes van sy kinders wil bevredig.

Soos Jesus ook sê:

“Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.” (Joh 15:14)

Die liedjie is waar – Wat ‘n Vriend het ons in Jesus – en waar ons in gehoorsaamheid aan Hom lewe, doen wat Hy vra, leef soos Hy dit wil hê, daar is ons sy vriende, hanteer Hy ons as sy vriende.

Laat dit insink. Jesus beskou jou as sy vriend.

3. Ons vrygewigheid teenoor mekaar moet deur God se vrygewigheid bepaal word.

Die bedoeling van die gelykenis is ook om aangesteek te word om soos God self vrygewig te raak. En die wonder is, nie net met ons eie vermoëns nie, maar met dit wat God wil gee in antwoord op ons gebede.

Jesus se vriendskap met ons sluit in dat Hy ons gebede verhoor:

“Ek het julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.” (Joh 15:16)

Dit is die resultaat van God se seën in ons lewe. God seën ons om tot ‘n seën te wees. Hy gee vir ons wat ons vra sodat ons dit kan gebruik om Hom en ander daarmee te kan dien.

Dit is waarvoor Jesus ons aangestel het. Om vrug te dra, sodat wat ons vir Hom vra in die loop van ons lewe hier op aarde, Hy daarin kan voorsien. Sodat God se Naam geheilig kan word. Sodat God se koninkryk kan kom. Sodat God se wil kan geskied. Sodat Hy vir ons ons daaglikse brood kan gee. Sodat Hy ons kan vergewe en bewaar van die Bose.

Ons kan dus vrygewig en barmhartig wees, omdat God só teenoor ons is. En waar ons eers begin om te gee uit die oorvloed wat God vir ons gee, daar word dit net meer en meer. En verryk dit al hoe meer mense.

Die emmer-projek in die gemeente was alreeds tot ‘n groot seën vir baie mense. Ook vir ons wat daaraan deelgeneem het.

Die swart sak-projek is alreeds vir myself tot ‘n groot seën om net plek te maak in my eie lewe sodat ek net ligter kan lewe, en ander mense daarmee kan seën.

En ek is seker dat die Here die ruimte wat ek maak weer gaan vul met nog dinge waarmee ek ander kan seën.

Maar, daar is nog meer. Die twee projekte is nog maar die begin van wat God deur ons wil doen. Bring dus al hoe meer behoeftes voor die Here, soos Hy dit op jou hart lê, en verwag dat God in oorvloed sal gee.

Gebed

Slotlied

Vonkk 277  U is die Lig wat deur die donker skyn

Seën

Respons

Lied 312 Amen

 

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.