Verbly julle altyd in die Here – Filippense 4

Praise and Worship
Tema: Verbly julle altyd in die Here – Filippense 4
Somerstrand 18:30 9 Februarie 2020

Ons gaan vanaand die Here loof en prys met sang en fokus op Filippense 4 met die tema “Verbly julle altyd in die Here!”

Lofprysing en aanbidding

 • Look to the Son
 • Our God
 • Indescribable – God is amazing

God is onbeskryflik groots

Ons het die Here nou geloof en aanbid vir sy onbeskryflike grootsheid. Ek wil ‘n gedeelte in die Bybel lees wat hierby aansluit, ‘n oproep van Paulus dat ons bly moet wees in die Here.

Filippense 4:4-9

4 Verbly julle altyd in die Here! Ek sê weer: Verbly julle! 5 Laat julle welwillendheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. 6 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle versoeke aan God bekend deur te bid, te smeek en Hom te dank. 7 En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak.  8 Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat lof verdien, ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees — daarop moet julle julle gedagtes rig. 9 Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het — doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. (Fil 4:4-9)

Verbly julle altyd in die Here

Ek het ‘n eenvoudige boodskap uit hierdie gedeelte. Paulus wat sê: “Verbly julle in die Here.”

Jy sien, jy kan fokus op die dinge wat jou swaarmoedig maak in die lewe. Óf jy kan fokus op die dinge wat jou bemoedig. En dit sal jou vreugde bepaal óf jou gebrek daaraan.

Een van die groot dinge wat ons gemoed lig, is om jou vreugde te vind in die Here en in sy teenwoordigheid.

 • “The joy of the Lord is your strength,” sê Nehemia 8:11.
 • “Daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut,” sê Klaagliedere 3:22-23.
 • “Verbly julle altyd in die Here! Ek sê weer: Verbly julle!” sê Filippense 4:4

Dit neem net ‘n paar minute om in die oggend te fokus op dít wat jou bly maak, dít waaroor jy dankbaar is, dít wat jy van God ontvang het.  En jou dan te verbly in die vreugde wat die Here gee.

Dit is wat ons ook moet doen as ons by medegelowiges kuier. Om ons saam in die Here te verbly.  Paulus gebruik hier die woord chairete (blydskap/vreugde) waarmee hy nie net die innerlike blydskap beskryf wat ons in God se teenwoordigheid kan hê nie, maar ook ons gesamentlike blydskap in die gemeenskap van gelowiges.

Paulus moedig ons aan om mekaar se lewens te verryk deur te vertel van dié dinge wat julle bly maak en loof die Here saam.

Die wonderlike boodskap is: “die Here is naby,” sê Paulus.  Die primêre rede waarom ons vreugde kan hê, is dat die Here naby is – beide in terme van die wederkoms, die manier waarop ons dit teks normaalweg interpreteer, maar ook in terme van Sy teenwoordigheid in die hede.

Ons kan dit dus waag om met vreugde te lewe, en inskiklik te wees teenoor alle mense, want die Here is nie ver van ons af nie.  Dit beteken onder andere dat Hy die vermoë het om in te tree en op te tree in alle situasies waarin ons is.

Ons kan ook bly wees, want daar is niks waaroor ons hoef bekommerd te wees nie. Trouens, Paulus sê in vers 6: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle versoeke aan God bekend deur te bid, te smeek en Hom te dank.”

Daaraan is ‘n belofte gekoppel in vers 7: “die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak.” Dit is Hy wat ons harte en gedagtes sal beskerm.

Wat ‘n mens natuurlik baie help hiermee is as jy doen wat Paulus in vers 8 sê: “alles wat waar is, alles wat eerbaar is, wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat lof verdien, ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.”

Paulus roep ons dus op tot ’n waarderende positiewe lewe. Hy moedig ons aan om te kies waarop ons ons gedagtes rig.

En waar ons kies om oor die waarheid na te dink – oor dit wat eerbaar is, om ons te verbly oor alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien – dan vul dit ons met ‘n groot vreugde, skep ons moed, raak ons binnekant sterk, sodat ons die dinge wat verkeerd is, kan hanteer.

Kom ons gaan voort om die Here te loof en prys: 

 • Spirit of the living God
 • No longer slaves
 • Oceans

Verbly ander se harte met jou vrygewigheid

Die wonder van God is dat Hy daar is vir ons. Dat Hy ons opsoek en met ons ‘n pad stap. Dit was ook die geval met hierdie gemeente in Filippi. Paulus kon hulle oproep om bly te wees in die Here, want hulle het God se besondere sorg van die begin af beleef.

Maar, wat dan gebeur, is dat ons kan uitreik en in ander mense belê, om hulle die ervaring te gee dat God ook vir hulle daar is. As ons regtig ervaar dat God daar is vir ons, kan ons begin om ander se harte te verbly met ons vrygewigheid.

Dit is die tweede deel van my boodskap.

Nou skryf Paulus verder In hoofstuk 4 van sy brief aan hulle:

10 Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik van nuuts af aan my gedink het. Eintlik hét julle aan my gedink, maar julle het net nie die geleentheid gehad om aan my aandag te gee nie.

Dit is nou so net kort van tien jaar wat hulle al by hom betrokke is. Paulus het hulle nog twee keer besoek op sy derde sendingreis (Hand 20:1 en 6). Hulle het regtig ‘n besondere noue verbintenis aan mekaar gehad.

En nou na ‘n tyd van stilte het hulle weer vir hom ondersteuning gestuur. En hy weet dat dit nie is dat hulle hom enigsins vergeet het nie. Dit is net dat hulle nie ‘n geleentheid gehad het om vir iets te stuur nie. Hy was immers op reis, en dit het dit moeilik gemaak om goed by hom te kry.

Nou kon hulle egter vir hom iets stuur in Rome waar hy in huisarres was. En dit voel nou vir Paulus asof dit “van nuuts af” is. Sy gemoed het sommer gelig oor die voorsiening wat hulle gestuur het. Hulle het sy hart bly gemaak.

Hy is egter ook gou om te sê dat dit eintlik vir hom glad nie gaan oor sy eie omstandighede nie:

11 Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. 12 Ek weet wat dit is om gebrek te ly en ek weet wat dit is om oorvloed te hê; ek is in elke opsig ingewy in al hierdie dinge: om versadig te wees, sowel as om honger te ly; om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. 13 Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. 14 Nogtans was dit goed van julle om in my swaarkry te deel.

Hoe mooi is hierdie reaksie van Paulus nie. Hy weet wat oorvloed is. Hy weet wat gebrek is. Hy weet mos dat die Here vir hom in alles krag sal gee.

Nogtans was dit goed van hulle om nou in sy swaarkry te deel waar hy in huisarres is en afhanklik is van gawes van buite.

Ons belegging in die koninkryk maak God se hart bly

Maar dan kom hy by die eintlike punt wat hy wil maak, die derde deel van my boodskap:

15 Julle weet ook, Filippense, dat aan die begin van my evangelieverkondiging, toe ek van Masedonië vertrek het (dws van hulle stad Filippi af), geen gemeente bygedra het tot my rekening van inkomste en uitgawes nie, behalwe julle alleen. 16 Ook in Tessalonika het julle meer as een maal iets vir my behoeftes gestuur. (Fil 4:15-16)

Hy was maar ongeveer drie weke in Tessalonika met die stigting van die gemeente, maar selfs daar het hulle ‘n paar keer vir hom iets vir sy behoeftes gestuur.

Dan sê Paulus hierdie volgende belangrike ding vir hulle in sy brief:

17 Dit is nie dat ek van julle ‘n bydrae verlang nie; ek verlang eerder dat die belegging wat julle maak, toenemend moet groei. 18 Ek het alles ontvang en het dit ruim. Ek het meer as genoeg, noudat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het — dit is soos ‘n lieflike geur, ‘n aanneemlike offergawe wat God behaag. (Fil 4:17-18)

Soos God in hulle belê het, só het hulle in die koninkryk belê. En dit is hierdie belegging wat hulle in die koninkryk gemaak het wat Paulus wil hê dat dit sal groei, dat hulle geestelike krediet sal groei.

Ons moet dit goed hoor. Dit is nie dat Paulus soseer ‘n bydrae van hulle verlang nie, alhoewel hy natuurlik in die oorvloed daarvan deel. Dit is vir die waarde wat dit vir hulleself sal hê, dat hy opgewonde is oor hulle belegging in sy bediening.

Paulus verlang ook daarna dat die belegging wat hulle maak, toenemend moet groei, dat dit ‘n groot opbrengs sal lewer.

Sien, die punt is, elke gawe wat ons gee vir diens in die koninkryk van God is ‘n offer aan God self, iets waaroor God opgewonde is. Ons belegging in die koninkryk maak God se hart bly.

Hulle gawe was veral waardevol in die huisarres in Rome waar hy vir homself moes sorg. Hulle het ook vir Epafroditus gestuur om dit vir hom af te lewer en sommer daar te bly om hom verder te ondersteun. Dit was alreeds oorgenoeg, soveel só dat Paulus kan sê hy het oorvloed.

Maar, daar is baie meer opgesluit in hulle belegging. Soos Paulus sê:

19 En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. 20 Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe vir ewig en ewig. Amen (Fil 4:19-20)

Jou opbrengs in die koninkryk is nie net ‘n opbrengs wat op jou belegging daarin kom nie. Dit is nie asof die dankoffer wat jy gee, of die geloofsoffer vir een van ons sendelinge net sorg dat die evangelie aan hierdie wêreld verkondig word nie. Al is dit natuurlik wonderlik en tel dit as opbrengs op jou belegging.

Jou gawe aan God is egter ‘n belegging in ‘n fonds waartoe God self begin bydra. Hy gebruik wat ons tot sy beskikking stel en gee ons dan meer en meer sodat ons nie net ‘n 20% opbrengs lewer nie, maar 30%, 60%, en 100%, soos die gelykenis van die Saaier vir ons vertel.

Trouens, God reageer op ons belegging in die koninkryk van God deur boonop ruimskoots in al ons eie behoeftes te voorsien. En nie maar volgens ons eie maatstaf nie. Nee, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus.

Soos Paulus op ‘n keer aan die Korintiërs skrywe:

11 Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. (2 Kor 9:11)

Waar ons belê in die koninkryk van God, belê Hy ook in ons, plaas Hy sy rykdom in ons hande, sodat Hy ‘n opbrengs uit sy eie belegging uit die vrug van ons lewens kan kry.

Dit is wat Jesus in die Bergrede al vir ons geleer het:

Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. 33 Maar soek bo alles na God se koninkryk en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. (Matt 6:32-33)

Dink ‘n bietjie daaroor na. Wanneer jy belê in God, belê Hy in jou. Dit is die manier waarop die geestelike wet van “opbrengs op belegging” werk.

En laat jou gedagtes gaan oor waar jy hierdie jaar met nog meer ywer in die koninkryk van God betrokke kan raak. Sodat jy ‘n goeie opbrengs op belegging in die koninkryk kan hê.

Kom ons sing van ons belegging in die koninkryk van God.

 • More than conquerors
 • Burn like a star
 • Nothing is Impossible
View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.