Johannes 7:37-39 – die Gees bring lewe vir ander

flyerAs iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!” Dit is eintlik só uiters eenvoudig, maar ook só uiters belangrik. Jou eie ervaring van die Heilige Gees begin by die Here Jesus self.

John Taylor noem die Heilige Gees, die “Go-between-God” in sy boek met dieselfde naam. Die Heilige Gees is die een wat tussen ons en Jesus staan, die een wat in ons bly sodat ons aan Jesus verbind kan bly. John noem die Gees die koppelteken in die U-ek verhouding, die een wat sy hand op God lê en op my en ons aan mekaar verbind.

Maar, omdat Hy tussen ons staan en sy doel eintlik is om ons by Jesus en by God uit te bring, is Hy natuurlik ook die onsigbare God, die deus absconditus, die verborge God. Lossky, ‘n ander teoloog, sê: “The Holy Spirit, as Person, remains unmanifested, hidden, concealing Himself in His very appearing.” (aangehaal in Michael Welker se The Work of the Spirit). Daarom is God se Gees die Een wat anoniem is: “working anonymously and on the inside; the beyond in the midst.”

‘n Mens raak dus van die Gees bewus wanneer jy stil word en aan die verborge dinge dink, dinge waarvoor jy waardering het (troos), of dinge wat jou ontstel (ruk).

‘n Mens kan terugdink aan die dinge waaroor jy dankbaar is – dít is “heilige momente” in jou lewe waarin jy God se seënende hand in jou lewe kan raaksien. Soos ek in die begin gesê het: “Being grateful is a way of listening, a way of noticing God in the story of your life. And that gratitude will lead us to joy.” (Kerry Kent – Listen: finding God in the story of your life).

Of jy kan terugdink oor dié dinge wat jou ontstel het, wat jou binneste op hol jaag. Só raak ‘n mens bewus van jou behoefte aan God … en van hoe Hy daardie behoefte kan bevredig.

En in dié terugdink – begin die Gees met jou praat! Les Jesus jou dors. “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Verwelkoming

‘n Goeie lied is soos skoene wat lekker pas. ‘n Lied is nie net woorde wat rym en ‘n wysie het nie. Dit moet voel of daar iets gebeur as jy daarna luister. Só sê Elvis Blue dié week met die bekendstelling van sy toer om sy nuwe CD bekend te stel.

Dit geld natuurlik nie net as mens luister na liedere nie. Dit geld ook wanneer ons sing. Want wat Elvis sê, is ook waar van ons kerkliedere.

Natuurlik moet ‘n mens soms nuwe skoene aanpas, en ‘n rukkie met hulle stap, anders sal jy nooit weet of dié lied een van jou lekker skoene sal word nie. Maar dit moet uiteindelik vir jou soos skoene word wat lekker pas.

Ek wil daarom dankie sê vir Albert en die koor wat soveel moeite doen om ons te begelei. Daar is ‘n kas van skoene wat vir ons lekker pas. En ek wil dankie sê vir Etienne en sy span lidmate wat vir ons nuwe skoene gee om uit te probeer. Vir elkeen van dié liedere skryf Etienne musiek sodat die viool en die fluit nie maar net die wysie saam met hom speel nie, maar hulle eie deel. Daarom ontwikkel dit stadig. Sommige van die skoene begin al lekker pas. Ander moet ons nog inloop.

Ek wil jou uitnooi vanoggend om die liedere wat ons gaan sing – almal baie bekend – vir jou aan te trek soos skoene wat lekker pas. Ons gaan die borrelliedjie sing, en ‘n bekende Psalm, nie net omdat dit met die Bybelteks en die Woordverkondiging verband hou nie, maar ook omdat dit vertroude woorde en bekende melodieë is.

Want, ons wil vanoggend die Here aanbid. Die liedere is verskillend, in styl en teologie, maar dit is soos skoene wat goed pas. Alles en almal wat asem het, kan vanoggend die Here prys.

GOD NOOI ONS UIT EN ONS KOM TOT RUS

Raak nou eers stil.

‘n Mens raak van die Gees bewus wanneer jy stil word en aan die verborge dinge in jou lewe dink, dinge waarvoor jy waardering het (troos), of dinge wat jou ontstel (ruk).

Dink dus terug aan die dinge waaroor jy dankbaar is, die “heilige momente” in jou lewe waarin jy God se seënende hand in jou lewe kan raaksien. “Being grateful is a way of listening, a way of noticing God in the story of your life. And that gratitude will lead us to joy.” (Kerry Kent – Listen: finding God in the story of your life).

Tyd van stilte.

Dink ook terug aan dié dinge wat jou ontstel het, wat jou binneste op hol jaag. Daar is baie dinge wat ons aandag gevra het dié week. Ons moes die skandalige verdoeseling van wat verkeerd gegaan het by Nkandla verteer. Die SA Raad van Kerke het ‘n verklaring uitgereik wat jy gerus kan lees. Dit is aan die einde van my preek op die webtuiste. Die effektebeurs het gedaal. Die petrolprys gaan op. Daar was darem minder beurtkrag, maar dit hang steeds soos ‘n donkerte oor ons kop. En ons moes afskeid neem van lidmate by begrafnisse.

Tyd van stilte.

Onthou dat ‘n mens só bewus raak van jou behoefte aan God, en van ons gemeenskap se behoefte aan God … en van hoe Hy daardie behoefte kan bevredig. In dié terugdink – begin die Gees met jou praat!

God is hier. Hom gaan ons nou aanbid. En hou jou ore op. God praat met ons.

Toetrede

 • Psalm 23:1 (Lina Spies) – Die Here is my herder en bewaarder (orrel) – sit

Die Here is my herder en bewaarder:

Ek kom niks kort nie; daar is niks wat my ontbreek.

In groene weiveld en by stille water

laat Hy my uitrus in ’n bar en dorre streek.

Die steiltes ken Hy en die skerpste draaie:

Hy rig my altyd op die regte paaie.

Votum en Seëngroet

Lofliedere

 • Liedboek 212:1-3 Loof die Heer, Hy is goed, loof sy heilige Naam (orrel) – staan

Loof die Heer, Hy is goed,

loof sy heilige Naam;

laat alles in die groot heelal

die Here loof.

Ek wil die Here loof

(ek wil die Here loof),

loof met my hele hart

(loof met my hele hart)

Hy gee hul wat roep,

weer nuwe krag.

Hy’t my sonde vergeef

en Hy maak my sy kind –

laat alles in die groot heelal

die Here loof.

Ek wil die Here loof

(ek wil die Here loof),

loof met my hele hart

(loof met my hele hart)

Hy gee hul wat roep,

weer nuwe krag

Loof, o hemel, die Heer,

al die engele saam –

laat alles in die groot heelal

die Here loof.

Ek wil die Here loof

(ek wil die Here loof),

loof met my hele hart

(loof met my hele hart)

Hy gee hul wat roep,

weer nuwe krag.

 • FLAM 107 Dit borrel in my, want ek is so bly (groep) – staan
 1. Dit borrel in my, want ek is so bly:

Jesus het my lief!

Vir my’t Hy gesterf en gered van verderf;

ja, Jesus het my lief!

Refrein:

Dit borrel in my, want ek is so bly:

Jesus maak my lewe vry!

Hy neem weg my sondeskuld.

Dit borrel, dit borrel, dit borrel in my.

Dit borrel, dit borrel in my.

 1. Sy liefde so groot, red my van die dood.

Jesus het my lief!

Dit borrel alweer, ek kan dit nie keer:

ja, Jesus het my lief!

Refrein:

Dit borrel in my, want ek is so bly:

Jesus maak my lewe vry!

Hy neem weg my sondeskuld.

Dit borrel, dit borrel, dit borrel in my.

Dit borrel, dit borrel in my.

Aanbidding

 • FLAM 67 Nader as my siel (groep) – sit

In die skadu van die Allerhoogste

Sal ek steeds my skuiling vind

U is naby my, ek kom naby U

Soos ‘n boom digby ‘n waterstroom

Vind ek my lewe net by U

U is naby my, ek kom naby U

Nader, steeds nader

Ek smag na U, soveel meer van U

Nader, veel nader

Groei ek aan U

U is nader as my siel

In die koue van die winternag

Voel ek U liefde soos ‘n vuur

U is naby my ek kom naby U

In my rou as twyfel om my vou

Weet ek U los my nooit alleen

U is naby my ek kom naby U

GOD PRAAT EN ONS LUISTER

Conrad en Kim Hurter bring hulle dogtertjie Ilke ten doop.

Doop

 • Liedboek 294:1,3 Jesus roep die kindertjies (orrel) – sit
 1. Jesus roep die kindertjies;

moet hul nie verhinder nie.

Hy wil hul omhels en seën

en sy liefde hul verleen.

 1. Dankie vir genade, Heer,

dankie dat ek van U leer;

dankie dat u Woord en Gees

my ook laat gehoorsaam wees.

Gebed

Skriflesing

Ons is besig met die reeks: Begeesterd

Ons het nou al perspektiewe gehoor uit vier van die Twaalf Kleiner Profete – Miga, Joël, Haggai en Sagaria.

Ons het in Pinkster gehoor hoe die Gees ons inspireer deur Christus, hoe Hy ons laat groei, watter rol die Bybel speel, hoe Hy genees en bevry, hoe Hy ons oor grense neem deur verskillende kontekste wat op ons impakteer, en hoe Hy ons met krag inspireer om te dien.

Ons gaan in die res van die kwartaal fokus op perspektiewe uit Johannes, beide sy evangelie as sy briewe.

Vandag fokus ons op die Gees wat lewe bring in Johannes 7.

Johannes 7:37-39 – Die Gees bring lewe

37Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! 38Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.” (Vgl. Jes. 58:11).

39Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.

Woordverkondiging

Inleiding

Alle kinders kom vorentoe.

Interpretasie

“As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!”

As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!” Dit is eintlik só uiters eenvoudig, maar ook só uiters belangrik. Jou eie ervaring van die Heilige Gees begin by die Here Jesus self.

John Taylor noem die Heilige Gees, die “Go-between-God” in sy boek met dieselfde naam. Die Heilige Gees is die een wat tussen ons en Jesus staan, die een wat in ons bly sodat ons aan Jesus verbind kan bly. John noem die Gees die koppelteken in die U-ek verhouding, die een wat sy hand op God lê en op my en ons aan mekaar verbind.

Maar, omdat Hy tussen ons staan en sy doel eintlik is om ons by Jesus en by God uit te bring, is Hy natuurlik ook die onsigbare God, die deus absconditus, die verborge God. Lossky, ‘n ander teoloog, sê: “The Holy Spirit, as Person, remains unmanifested, hidden, concealing Himself in His very appearing.” (aangehaal in Michael Welker se The Work of the Spirit). Daarom is God se Gees die Een wat anoniem is: “working anonymously and on the inside; the beyond in the midst.”

‘n Mens raak dus van die Gees bewus wanneer jy stil word en aan die verborge dinge dink, dinge waarvoor jy waardering het (troos), of dinge wat jou ontstel (ruk).

‘n Mens kan terugdink aan die dinge waaroor jy dankbaar is – dít is “heilige momente” in jou lewe waarin jy God se seënende hand in jou lewe kan raaksien. Soos ek in die begin gesê het: “Being grateful is a way of listening, a way of noticing God in the story of your life. And that gratitude will lead us to joy.” (Kerry Kent – Listen: finding God in the story of your life).

Of jy kan terugdink oor dié dinge wat jou ontstel het, wat jou binneste op hol jaag. Só raak ‘n mens bewus van jou behoefte aan God … en van hoe Hy daardie behoefte kan bevredig.

En in dié terugdink – begin die Gees met jou praat! Les Jesus jou dors. “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!

Hoe gereeld ervaar jy dit?

Maar as ek nou vir jou sou vra, hoe gereeld het jy hierdie week die Heilige Gees ervaar, sal jy miskien rondskuif en ander pad kyk. En as jy so bietjie begin dink aan jou kontak met Christene uit ‘n meer charismatiese agtergrond, kan jy begin dink daar is iets fout met jou. Hulle ervarings van die Heilige Gees is soms so uitbundig, sigbaar: praat en sing in tale, lag en val in vervoering.

Ons is baie keer verleë!

Nou waarom sou dit wees?

Jy sou kon antwoord – Gereformeerdes is sober mense, soms selfs stug. En NG lidmate nog meer so. Dit is ons afkoms, ons tradisie.

En dele daarvan kan waar wees.

Maar – die Gereformeerde tradisie is die een tradisie in die Hervorming wat ‘n teoloog het wat die teoloog van die Heilige Gees genoem word, Calvyn. Hy het meer as enige ander Hervormer, die wederdopers ingesluit, oor die Heilige Gees geskryf, wat uit ‘n sekere hoek gesien die “vaders” van die charismatiese beweging is. Trouens, Calvyn se hele teologie kan as ‘n Heilige Gees teologie beskryf word.

En – die unieke Pinksterbidure, wat baie spesifiek die 10 dae van die Hemelvaart tot by die Pinksterdag uitstorting van die Heilige Gees herdenk, is onomwonde ‘n NG tradisie wat uit die 1860’s stam. Dit is ons unieke bydrae tot die Christendom, let wel, die hele Christendom, die afgelope 150 jaar al.

Afrikaanse NG Calviniste is dus Heilige Gees mense!

Ons hoef dus nie verleë te wees nie.

Ons kan ons verheug in die Heilige Gees en sy werk in ons lewe! Hy is die kontakpunt met God, die Een in ons, die kontakpunt ook met die wêreld.

Kom ons kyk ‘n bietjie dieper na dié teks in Johannes

Kom ons kyk egter ‘n bietjie dieper na die teks in Johannes. Dis die laaste dag van die (Loof)Huttefees – een van die belangrikste herfsfeeste van die Jode, gehou vanaf die 15de tot die 22ste dag van die maand Tisjri, êrens tussen einde September en einde Oktober afhangende van die stand van die maan (vgl Eksodus 23:16; 34:22; Levitikus 23:34-43; Deuteronomium 16:13-15; 2 Kronieke 8:13; Esra 3:4; Nehemia 8:15-19.).

Sewe dae lank het hulle gewoon in hutte (In Hebreeus soekot, daarom ook die Soekot-fees genoem) gebou van palmtakke, om die omswerwinge in die woestyn te herdenk.

Elke dag – vir sewe dae lank – is daar ook water uit die Siloam-poel geskep en oor die altaar gegooi. Met hierdie simboliek het die Jode teruggedink aan die gawe van water in die woestyn, ‘n paar keer spesifiek uit ‘n rots. Hulle het ook vir God dankie gesê vir die reën wat Hy vir hulle gee en die bede uitgespreek dat Hy sal aanhou om hulle so te seën. Jesaja 12:3 is in die oggend-liturgie gebruik: “Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding.”

Dan op die laaste dag, die groot dag van die huttefees gaan Jesus nou in die tempel staan en roep Hy met ‘n harde stem dit uit (vers 37):

“As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!”

Die impak hiervan kan ‘n mens dadelik voel. Hier is hulle by die fees, waar water ‘n belangrike herinneringsrol speel. En nou dat die simboliek sterk in hulle fokus is, fokus Jesus hulle aandag op iets heelwat dieper. Hy kom sê: dis wonderlik dat God water vir mens en dier en oes voorsien, maar Ek het ‘n ander water, wat nie net julle fisiese dors sal les nie, maar julle geestelike dors – die dors na die teenwoordigheid en krag van God self. En as iemand hierdie geestelike dors het, kom en drink by My!

Jesus nooi dus die Jode uit – om hulle geestelike dors te kom les by die een wat die water het wat werklik lewe kan gee, soos Hy inderdaad dit reeds by die put met die Samaritaanse vrou (Joh. 4) ook gedoen het, en soos Jesaja 55:1 reeds lank tevore belowe het: “Kom, almal wat dors het, kom na die water toe …”.

En hierdie aanbod geld vir die dorstiges – vir mense wat ‘n gemis in hulle lewens ervaar, ‘n gemis aan lewe en oorvloed, aan betekenis en integriteit.

Hierdie is só ‘n belangrike boodskap, dat dit geen wonder is dat Johannes op Patmos sy Openbaring afsluit met dieselfde boodskap. Open 22:17 sê: “Die Gees en die bruid sê: ‘Kom!’ En elkeen wat dit hoor, moet sê: ‘Kom!’ En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!”

“Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.”

Maar dan gaan Jesus verder, en voeg by, vers 38:

“Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.” Letterlik: Uit sy binneste (maag/binnekant – figuurlik gebruik: binneste) sal lewende (vars, verkwikkend) water vloei.

Dit is eintlik ongelooflik wat hier gesê word. Waar Jesus begin het met die Jode se eie dors wat Hy vir hulle kan les – soos Hy immers ‘n paar dae te vore ook vir die Samaritaanse vrou gesê het, sy moet by Hom die lewende water kom drink, dws die water wat die ewige lewe gee – vervolg Jesus met die radikale gedagte, dat dié wat in Hom glo, wat die ewige lewe hét, kanale van lewende water sal wees wat ‘n impak in die wêreld sal maak!

Ons drink nie net in geloof van die lewende water wat Jesus gee nie. Ons eie dors word nie net geles nie. Ons word self kanale van lewende water vir ‘n dors wêreld! Uit ons binneste raak die Heilige Gees mense aan met die lewende water van God.

Dit bevestig Johannes met sy opmerking in vers 39:

“Hiermee het Jesus na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang.”

Elke mens wat in Jesus glo, toe en nou, ontvang die Heilige Gees, en word ‘n kanaal van lewende water vir ‘n dors wêreld!

Hoe eien ek dit vir myself toe?

So, hoe eien ek dit vir myself toe? Onthou wat ek aan die begin gesê het:

 • God is verborge – Hy is die “Go-between God”, die koppelteken tussen God en ons.       Hy verberg Hom in sy verskyning.       Hy is die “beyond in the midst”, die een van buite wat binne is.
 • Ons raak dus van Hom bewus as ons van die verborge dinge in ons lewe, bewus raak: dié dinge wat ons ruk, en dié dinge wat ons troos.

Dit is hoe ons die Gees se werking herken, in die roering in ons hart, wat aan die een kant geruk kan word, en aan die ander kant getroos kan word.

 • Dit is wanneer ons deeglik terugkyk na dié dinge waaroor ons dankbaar is, die dinge wat ons troos, wat ons die werking van die Gees herken, en God se stem herken.
 • Dit is die stem van liefde
 • Dit is die stem van oorvloed
 • Dit is die stem van lig
 • Dit is die stem van verwondering
  • Dit is die stem van aanbidding.
 • Maar dit is net so waar, dat as ons deeglik terugkyk na die dié dinge waaroor ons hartseer is, die dinge wat ons ruk, dat ons die werking van die Gees daarin herken, dat ons God se stem herken.
 • Dit is die stem wat ons wil beweeg van selfgerigtheid na liefde
 • Dit is die stem wat ons wil beweeg van swakheid na krag en oorvloed
 • Dit is die stem wat ons wil beweeg van ingewikkeldheid na eenvoud en lig
 • Dit is die stem wat ons wil beweeg van vrees na vertroue en verwondering
  • Dit is die stem wat ons wil beweeg van isolasie of vyandskap na gemeenskap en aanbidding

Dit is dus hoe eenvoudig dit is. Maar, dit is ook hoekom dit so uiters belangrik is. Jou eie ervaring van die Heilige Gees begin by die Here Jesus self. Jy kan dit nie by iemand anders leen nie. Jy kan dit nie deur iemand anders ervaar nie. Jy kan dit net kry as jy na die Here Jesus toe kom en fokus op wat Hy in jou lewe doen. Daagliks. Self, en in gemeenskap met ander.

Die gevolge sal groot wees. Jou dors aan God word geles. Liefde sal toeneem. Die ervaring van God se lig sal toeneem. Jy sal al hoe meer krag ontvang. Jy sal al hoe beter dit regkry om met ander mense in gemeenskap te lewe.

En mense rondom jou sal die effek begin voel. Strome lewende water sal uit jou binneste vloei. Jy sal ‘n kanaal van God se lewende water vir ander word. Jy sal nie die water self wees nie, net die kanaal. Maar watter vreugde sal dit nie wees vir mense rondom jou nie.

“As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!”

Gebed

GOD STUUR ONS OM TE LEEF

Dankoffers

Slotlied

 • Liedboek 601:1,4,5 Elkeen wat dors het, mag kom; drink die fontein se water (orrel) – staan
 1. Dié wat die Here wil dien,

húl het ’n nuwe toekoms

swaarkry vir altyd verby –

God laat hul vreugde sien.

Refrein: Stil maar, wag maar, alles word nuut –

die hemel en die aarde.

Stil maar, wag maar, alles word nuut –

die hemel en die aarde!

 1. Elkeen wat dors het mag kom;

drink die fontein se water.

God kom dan self by ons woon.

Ons is ’n volk vir Hom.

Refrein: Stil maar, wag maar, alles word nuut –

die hemel en die aarde.

Stil maar, wag maar, alles word nuut –

die hemel en die aarde!

 1. Voordat ons roep sal Hy weet,

Hy sal gebede antwoord.

Hy hoor ons harte se nood

voordat ons nog kan smeek.

Refrein: Stil maar, wag maar, alles word nuut –

die hemel en die aarde.

Stil maar, wag maar, alles word nuut –

die hemel en die aarde!

Seën

Respons

 • Liedboek 601 refrein Stil maar, wag maar, alles word nuut – die hemel en die aarde!

Refrein: Stil maar, wag maar, alles word nuut –

die hemel en die aarde.

Stil maar, wag maar, alles word nuut –

die hemel en die aarde!

Amen

 

May 29, 2015

SACC Appalled by Nhleko Nkandla Report

President Zuma’s response to parliament this week has left the leadership of the South African Council of Churches appalled. Jesting about the scandalous Nkandla issue and investigation during his response to parliament was an undeniably low point in the Presidency, of which there are becoming too many. Behaving and speaking like a ‘court jester’ was disappointing, embarrassing and inappropriate for the head of state.

The recommendations regarding Nkandla given by the Minister of Police, Nathi Nhleko are shocking and a grave mockery of justice. We are gravely concerned about the failure of the President and the relevant ministers to accept moral and political responsibility in relation to the unjustifiably high costs of the upgrades. Having ministers defend the indefensible damages the moral integrity of the whole governing system.

Scapegoating and finger pointing has only served to highlight the lack of accountability within the ruling ranks and erode voter confidence in its government.

The review of the Public Protector’s report should have been conducted by a competent independent body or arm of government and not by a minister who serves the whim of the Office being investigated. It’s a sad day when the office of the Public Protector, one of the symbols of our very democracy, is reduced to an office of ‘public suggestions’.

These concerns and others were raised with the ANC leadership by theSACC and we hope that a follow-up meeting will happen soon. The time has come for all citizens to unite across political, social, economic and religious persuasions to hold all of us who are in positions of influence accountable.

We will continue to pray for the government to be directed in the ways of justice, honesty, peace and dignity for all.
Released on behalf of Bishop Zipho Siwa
Presiding Bishop of the Methodist Church of Southern Africa and President of the SACC

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.