Skip to main content

Jesus is gebore in Betlehem – Lukas 2:1-20

Hulle vertel van die man wat wou weet wat ‘n sensus is.

“Hulle tel al die mense,” was die antwoord.

“Hoekom?” wou hy verbaas weet, “is daar dan een weg?”

Hoekom het die keiser ‘n sensus gehou?

Hy het die mense getel om wins te maak. Want, sy tellery het om belasting gegaan. Hy wou weet hoeveel mense daar is, sodat hulle belasting kan betaal. Almal moes getel word.

Josef en Maria moes na Betlehem reis om daar getel te word. Dit was so 136 km van Nasaret na Betlehem. So tien dae se reis te voet. Maria was nog swanger ook.

Hulle was dus amper soos pionne op ‘n skaakbord. Die keiser het hulle en al die ander mense na sy begeerte heen en weer geskuif.

Ek wonder of jy nie ook soms so voel nie? Dat jy soos ‘n pion rond geskuif word? Dat jy maar net ‘n nommer op ‘n lys is?

Dan voel jy soos baie mense in die wêreld al deur die eeue gevoel het. Dat daar oor hulle besluit word. Dat die magte wat oor hulle gestel is – ja selfs die demokraties verkose magte – met hulle maak soos hulle lus kry.

Jy ken dus waarskynlik daardie gevoel. Want, ons brom dikwels oor die manier waarop dinge gebeur. Waar ons magteloos voel. En net maar moet doen soos ander oor ons  besluit.

Dit is wat ons lees in Lukas 2:1-7.

Download translation in English: Jesus was born in Bethlehem – Luke 2_1-20

HIER VOLG DIE HELE EREDIENS

Verwelkoming en aankondigings

Kinders en kategese

Verwelkoming van kinders, veral Graad 1’s. Ons bid vir julle en julle ouers sowel as vir die onderwysers.

Ons kategese begin vandag. Ons volg die Odos-reeks. Ek het inligting gestuur met die nuusbrief. Dit is ook op die webtuiste. Ons wil kinders lief maak vir die Bybel en hulle help om met die God van die Bybel ‘n pad te begin stap van kleins af.

Ons het twee behoeftes: ‘n kategeet vir Graad 1-2’s; ‘n organiseerder vir die voorskoolse groep.

Jaar van die Bybel

Ons is besig met die Jaar van die Bybel. Meer as dertig gemeentelede skakel in op ‘n Whatsapp uitsending lys (broadcast list). Ek stuur ‘n stukkie leeshulp elke dag. Enigiemand kan nog inskakel.

Ek het ‘n paar reaksie vir julle gestuur. Ek lig twee daarvan uit:

Dalene sê: “Soos met die jarelange Bybelskool is hierdie leesprogram nog ’n manier om op ’n gedissiplineerde manier elke dag met die Bybel besig te wees. Ek het dit nodig in my lewe. Jou kommentaar is altyd waardevol as jy dit kan volhou.”

Philip sê: “Ek het gevind dat hierdie volgorde vir my werk: Psalms en Spreuke in die oggend. Ek bou my gebede rondom Psalms en gebruik Spreuke om my “straatslim” vir die dag te maak. Saans fokus ek op die OT (ek het die NT in Desember gelees) en sluit af met jou waardevolle en baie interessante insette en opsommings vir nabetragting (baie dankie daarvoor Chris….. en as jou tyd dit toelaat, sal jou verdere bydraes baie waardeer word).”

Prontuit die Waarheid

Ons sit ons reis met die vier evangelies voort. Woensdag 18:00 die eerste byeenkoms.

Nuwe intrekkers

Johannes, Mari-San en hulle dogtertjie Marli Bodenstein

Barend, Reinet en hul dogter Leane Barnard

Eredienste eerste kwartaal

Ek sluit aan by die kategese materiaal om in die volgende drie jaar ‘n goeie Bybelse grondslag vir ons almal te gee. Ek fokus die eerste kwartaal op die lewe van Jesus en later van sy gelykenisse. Tussen-in is daar natuurlik ander geleenthede ook, ‘n Sending- en Barmhartigheidsondag. Ons het ook ‘n kinderdiens wat fokus op Noag.

Vandag

Kinders bly in die erediens.

Ouers bly vir die begin van die kategese.

Toetrede

Lied 338:1,3 Weer dink ons saam aan daardie nag (sit)

Votum en Seëngroet

Lofprysing

Lied 370:1-2 Eng’le uit die hoogste hemel (staan)

Vonkk 209:1-2 Gaan met die blye boodskap (staan)

Dankoffers

Voorbidding

Kindertyd

Graad 1’s. Baie welkom. Hoe was die eerste dag van skool?

Ek wil vir julle ‘n storie van Jesus vertel:

Die storie van “J is for Jesus:  The sweetest story ever told” deur Crystal Bowman.

Een dag, was die wêreld toe onder die sneeu.  Al die mense het in die middel van die dorpie bymekaar gekom, want daar was iets nuuts by die lekkergoedwinkel – iets wat niemand nog ooit vantevore gesien het nie.

Die lekkergoedmaker was opgewonde om sy nuwe Kersfeeslekker vir almal te wys.  Hy het ‘n rooi en wit pepermentstokkie op gehou dat almal kan sien – al die kinders wou daaraan lek!

“Ek het hierdie lekker gemaak”,  het hy verduidelik. Ek het dit gemaak sodat dit soos ‘n letter “J” lyk.

J staan vir Jesus, God se Seun wat aarde toe gekom het, en Kersfees is wanneer ons sy geboorte onthou.

Maar wanneer jy die lekker omdraai, om die letter onderstebo te hou, dan lyk dit soos ‘n skaapwagter se staf.

Skaapwagters was die eerste wat die Goeie Nuus gehoor het. Terwyl die skaapwagters hul skape in die nag opgepas het, was die lug ewe skielik verlig met ‘n helder hemelse lig.

Engele het verskyn en begin sing: “Ere aan God in die hoogste hemel…”

En daar in die dorpie waar Jesus gebore is, het die skaapwagters hom gevind, lekker warm toegewikkel in doeke in ‘n stal.

Die skaapwagters se harte was vol verwondering en vreugde en hulle het gekniel langs die baba seuntjie.

Ek het strepies op die lekker gesit, het die lekkergoedmaker gesê , om te onthou dat Jesus ons sonde weg was.  Hy het aan die kruis gesterf, sy bloed het gevloei.  Daarom is daar rooi strepies.

Die wit van die lekker is daar om ons te herinner dat ons vergewe is, dat Jesus ons lewens so wit maak soos sneeu.  Jesus is gebore om ons van ons sonde te verlos, om ons heilig en skoon te maak aan die binnekant.

Ek wou hierdie storie met julle deel, het die lekkergoedmaker gesê, sodat Jesus ook julle Verlosser kan wees. Vertel asseblief hierdie storie vir almal en sê vir God dankie vir die geskenk van sy Seun!

Gee vir al die kinders rooi en wit lekkers.

Kinders gaan terug na hulle ouers met een van die inkleurprente en kryte, of vir ouer kinders ‘n bladsy met ‘n woordherkenning speletjie.  Dit is nogal ingewikkeld, maar baie pret. Lees die instruksies goed.

Toewyding

Lied 366:1-3 Die vreugdelied wat engele sing (sit)

Skriflesing en prediking

Jesus is gebore in Betlehem – Lukas 2:10-11

Keiser Augustus hou ‘n sensus

Hulle vertel van die man wat wou weet wat ‘n sensus is.

“Hulle tel al die mense,” was die antwoord.

“Hoekom?” wou hy verbaas weet, “is daar dan een weg?”

Hoekom het die keiser ‘n sensus gehou?

Hy het die mense getel om wins te maak. Want, sy tellery het om belasting gegaan. Hy wou weet hoeveel mense daar is, sodat hulle belasting kan betaal. Almal moes getel word.

Josef en Maria moes na Betlehem reis om daar getel te word. Dit was so 136 km van Nasaret na Betlehem. So tien dae se reis te voet. Maria was nog swanger ook.

Hulle was dus amper soos pionne op ‘n skaakbord. Die keiser het hulle en al die ander mense na sy begeerte heen en weer geskuif.

Ek wonder of jy nie ook soms so voel nie? Dat jy soos ‘n pion rond geskuif word? Dat jy maar net ‘n nommer op ‘n lys is?

Dan voel jy soos baie mense in die wêreld al deur die eeue gevoel het. Dat daar oor hulle besluit word. Dat die magte wat oor hulle gestel is – ja selfs die demokraties verkose magte – met hulle maak soos hulle lus kry.

Jy ken dus waarskynlik daardie gevoel. Want, ons brom dikwels oor die manier waarop dinge gebeur. Waar ons magteloos voel. En net maar moet doen soos ander oor ons  besluit.

Dit is wat ons lees in Lukas 2:1-7.

1Dit het gebeur in daardie dae dat ’n dekreet van keiser Augustus uitgegaan het dat die hele wêreld geregistreer moes word.

2Hierdie eerste sensus het plaasgevind toe Sirenius oor Sirië goewerneur was.

3En almal het gegaan om geregistreer te word, elkeen na sy eie stad toe.

4En ook Josef het opgegaan vanaf Galilea uit die dorp Nasaret na Judea, na die stad van Dawid wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en nageslag van Dawid was,

5om geregistreer te word saam met Maria wat aan hom verloof was, wat swanger was.

6Dit het gebeur terwyl hulle daar was dat die tyd vir haar gekom het om geboorte te gee,

7en sy het geboorte gegee aan haar eersgebore Seun, en sy het Hom in doeke toegedraai en Hom neergelê in ’n krip, omdat daar nie vir hulle plek was in die herberg nie.

God sit daar agter

Nou uit een hoek gesien, is Josef en Maria die slagoffers van die keiser se besluit. Hulle moet skuif na Betlehem om daar getel te word. Sodat hulle belasting kan betaal. Sodat hulle kan inval met wat die Romeine ryk ook al oor hulle besluit.

Maar daar is ook ‘n ander hoek om daarna te kyk. Want, op ‘n vreemde manier het Augustus se plan om mense te tel en die lastige bepaling dat almal na hulle geboortedorp moet gaan, ‘n belofte in vervulling laat gaan wat God al lank te vore gemaak het. ‘n Belofte in Miga 5:1:

“En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ’n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.”

As jy dus die profesie in gedagte hou, wonder jy skielik wie nou eintlik die pion op die skaakbord is. God het dié profesie van Jesus se geboorte in Betlehem agt eeue tevore laat opteken. Hy het lank tevore al besluit dat Jesus in Betlehem gebore sal word. En dit is sy besluit wat hier die deurslag gee.

Josef was in Nasaret. Hy en Maria en die ongebore Jesus moes in Betlehem kom. En dit is dan wat God vir Augustus beweeg om die wêreld te laat tel. En te bepaal dat dit in die mense se geboortedorpe moet wees.

Wat ‘n mens laat besef dat dit eintlik God se hand is wat ons bespeur in die sensus van die keiser.

Maar, daar is meer.

Ons lees verder in vers 8-20:

8En daar was herders in dieselfde omgewing wat buite gebly het en in die nag waggehou het oor hulle kudde.

9En ’n engel van die Here het skielik by hulle kom staan en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en hulle was vreeslik bang.

10En die engel het vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring goeie nuus vir julle van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees,

11dat vandag vir julle in die stad van Dawid die Redder gebore is, wat Christus die Here is.

12En dit is vir julle die teken: julle sal ’n baba kry wat in doeke toegedraai is en in ’n krip lê.”

13En skielik was daar saam met die engel ’n menigte van die hemelse leër wat God prys en sê:

14“Eer aan God in die hoogste hemel,

en vrede op aarde onder die mense

in wie Hy ’n welbehae het.”

15En dit het gebeur dat toe die engele van hulle af weggegaan het na die hemel, die herders vir mekaar gesê het: “Kom ons gaan nou reguit na Betlehem en sien hierdie ding wat gebeur het wat die Here aan ons bekendgemaak het.”

16En hulle het haastig gegaan, en hulle het Maria en Josef gevind, en die baba wat in die krip lê.

17Toe hulle dit sien, het hulle vertel van die woord wat vir hulle gesê is oor hierdie Kind.

18En almal wat dit gehoor het, was verbaas oor die dinge wat deur die herders aan hulle vertel is.

19Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en daaroor nagedink in haar hart.

20En die herders het teruggekeer terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos dit aan hulle vertel is.

Die heerlikheid van die Here verskyn

Om te bevestig dat dit God se werk is, tref ons hier eers een engel aan wat die boodskap van Jesus se geboorte vir ‘n klompie herders bring. Die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn as bevestiging dat wat die engel gaan sê van die Here self af kom.

Die engel se boodskap was bedoel vir die hele volk. Dit was goeie nuus. Dit sou vir hulle groot blydskap bring. In die stad van Dawid, Betlehem, is die Redder gebore. Die Messias, die Christus, die Een wat ook die Here is, die sigbare Jahwe van die OT.

Dit is egter betekenisvol dat die eerste Jode wat die boodskap van Jesus hoor juis die herders is, nie die elite in Jerusalem nie. Trouens, ‘n maand en ‘n half (41 dae) ná die geboorte sal Jesus in Jerusalem wees waar Hy aan die Here gewy sal word, sonder dat Herodes of die priesterhoofde en skrifkenners iets agterkom. Net Anna en Simeon sal die toewydingsgeleentheid van die Redder van die wêreld saam met sy ouers vier. Die wyse manne is ook nog op pad …

Die herders moet dus nie bang wees nie, sê die engel, want hulle is bevoorregtes. Hulle kan self gaan kyk. Die teken dat die Redder gebore is, is ‘n baba wat in doeke toegedraai is, en in ‘n krip lê, in Betlehem.

Die hemelse weermag verskyn

En skielik is dit asof die hemel deursigtig raak, want ‘n massiewe hemelse weermag (stratia ouranios) verskyn saam met die engel en prys God:

Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde onder die mense in wie Hy ’n welbehae het

Die prentjie wat jy moet kry, is dat regiment op regiment van magtige hemelse wesens – God se weermag, sy leërmag – in die hemel verskyn en in gelid met mekaar ‘n loflied aanhef wat weergalm nie net op aarde nie, maar tot in die hoogste hemel, daar waar God die Vader op sy troon sit, en vanwaar Hy besig is om sy planne uit te voer.

Die geboorte in Betlehem beteken vir hierdie massiewe en magtige weermag twee dinge. Dit bring eer aan God. Dit bring vrede aan die mense, dié mense in wie God ‘n welbehae het.

God stel sy eie besluit in werking

Wat jy dus moet raaksien, is dat keiser Augustus ‘n volkstelling hou en mense soos pionne op ‘n bord rondskuif. En ons kan verlei word om te dink dat dit Augustus die ghitaar slaan, dat die mensdom se lot in sy hande is.

Wat eintlik gebeur, is dat God deur Augustus se besluit, sy eie besluit in werking stel. ‘n Besluit wat hemel en aarde in beweging bring, wat die hemelse weermag in ‘n loflied laat uitbars.

God is agter dit alles besig om sy eie besluit uit te voer. Met dié groot verskil. Die keiser wou die mense tel. God wou die mense red. Want, in Betlehem sou die Redder van die wêreld gebore word, die Een wat ons uit ons sonde sal red.

God is dus ook besorg oor al die mense wat Augustus wil tel. Maar nie sodat hulle belasting betaal nie. Sodat hulle gered kan word. En daarvoor is dit noodsaaklik dat Jesus in Betlehem gebore word. ‘n Kort afstand van Jerusalem, 8 km. Sodat Hy uit die kollig is, maar naby genoeg dat Hy daar in die tempel besny kan word.

God is vandag nog steeds besorg oor al die mense wie se statistiek regerings oral swart en wit op hulle boeke het. Want, God wil hulle seën. Hy wil hulle nuut maak. Hy wil hulle genadig wees deur sy Seun Jesus Christus, die Redder van die wêreld.

Die herders laat nie gras onder hulle voete groei nie, en vertrek na Betlehem om die boodskap te bevestig. En inderdaad, die boodskap was eg. Let op hoe hulle vertel van “die woord” wat vir hulle gesê is oor die Kind. Hierdie Kind sou die Woord van God wees.

Die nuus bring verwondering by almal wat dit gehoor het met Maria wat nog meer spesifiek die woorde in haar hart gebêre het en telkens weer daaroor nagedink het.

Dit is hoe dit telkens met ‘n “woord” van die Here werk. Daar is altyd verdere en voortdurende nadenke nodig om die betekenis daarvan te kan begryp. Die Here werk ook daarin mee deur die verdere bevestigings wat Hy gee op die pad wat ‘n mens met Hom loop.

Dit is ook duidelik dat die herders onmiddellik ingespan word as getuies vir God se boodskap wat ‘n beweging in die platteland begin vóór Jerusalem en die elite bewus word hiervan.

Betekenis en boodskap

1. Ons lewens vind altyd plaas teen die agtergrond van wat in die wêreld, ons land en gemeenskap gebeur. Dit kan erg ontstellend wees. Dit kan erg ontwrigtend wees.

Maar wat jy in die eerste plek nodig het om te besef, is dat jy nie uitgelewer is aan die besluite van die “keisers” van hierdie wêreld nie. Trouens, dit is juis in die skuiwe wat van buite af kom, wat God sy eie planne in werking stel. Uiteindelik is die “keisers” pionne in God se hand, eerder as andersom.

As jy dit goed besef, kan jy jou fokus plaas op dit wat God besig is om te doen. Sodat jy op God se hand in dié dinge wat met jou gebeur, kan reageer.

2. Dit beteken in die tweede plek dat jy regtig in ‘n gebedsverhouding met die Here moet gaan hierdie jaar oor alles wat met jou en met ons ander gebeur. Van die ekonomie tot die politiek, van jou werk tot die droogte. Bid oor die impak van gebeure in die wêreld, ons land en jou gemeenskap op jou lewe. Bid oor die impak wat jy ook daarop kan hê.

Oorweeg ook hoe die Here jou wil gebruik in dié dinge waarop jy ‘n invloed kan uitoefen. Moenie die effek van gehoorsaamheid onderskat in ‘n tyd van ontwrigting nie. Maria-hulle eindig in ‘n stal in baie moeilike omstandighede … en die Redder van die wêreld maak sy opwagting!

3. Wat jy ook in die derde plek moet raaksien in hierdie teks van die herders is dat die evangelie menigmaal die beste voortgeplant word deur eenvoudige getuies. Die elite is baie keer juis ‘n bron van weerstand teen die evangelie soos ons net hierna van Herodes en die skrifkenners lees. En of jy by wyse van spreke nou ‘n herder is of nie, jy is ook ‘n getuie van hierdie verhaal. Jy het ook die “woorde” van God.

Vra jouself af, wie in jou omgewing moet die evangelie nog hoor? Wat kan jy doen om die nuus ook verder te laat versprei?

Ek dink al lank oor ‘n manier om as gemeente saam te werk om die evangelie na ander uit te dra. Bid saam met my oor die moontlikheid van ‘n Alpha, moontlik in die derde kwartaal. Biffy Joubert het al aangebied om by die logistiek betrokke te raak. Dit het my baie gemotiveer om skouer aan die wiel te sit daarvoor. Gesels met my as die Here jou daarvoor aanmoedig.

Gebed

Slotlied

Lied 367 Ere aan God (staan)

Seën

Respons

Lied 367 (laaste reël) Amen, amen.

Kinders en ouers bly agter in die kerk vir kategese

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.