Fil 2:12-18 Onberispelike Lewenswandel

Een van die uitstaande kenmerke van die fliek Babe, is die klein varkie se geweldige begeerte om die regte ding te doen.  Hy is altyd gereed om te doen wat nodig is.

 • As die gans hom vra om die wekker te gaan haal in die baas se kamer, gaan Babe sonder skroom in, al beteken dit dat hy in ‘n groot gemors beland toe hulle die verf omskop en die hele kamer bemors.
 • As hy agterkom dat ‘n klompie rondloper honde groot marakas aanjaag onder die skape, en dit net hy is wat iets kan doen, dan takel hy hulle sonder om eers twee keer te dink, en slaag selfs wonder bo wonder om hulle weg te jaag.
 • En die verhouding tussen hom en sy baas, Farmer Hogget (James Cromwell), is kosbaar.  Sy oë volg elke opdrag van sy baas, en met sy naïewiteit oorrompel hy almal met wie hy in aanraking kom.

Verwelkoming

Ek sien ons het vanoggend 100 mense wat ons Facebook bladsy like.  En in Januarie is ons gemeente webtuiste 6 139 keer besoek, Bybelskool 2 211 keer, met 420 geregistreerde gebruikers.  Die kermis reëlings is volstoom aan die gang, die eiendomskommissie het met groot energie ontwaak, die families met jong kinders is aan die gang, en nog vele meer.  Hier is ’n bruising van energie wat eenvoudig verstommend is.  Ons kan die Here net dank vir wat Hy in ons midde doen.

Kerkgebou

Die gemeente is volgende jaar 30 jaar oud.  Die kerkgebou is later vanjaar 25 jaar oud, en die orrel volgende jaar.  Die kerkgebou, Ark en pastorie het redelike aandag nodig, onder andere die kerkdak. In die volgende jaar of twee-drie gaan ons redelike groot werk hier moet doen.

Indien jy betrokke wil raak op ‘n professionele wyse – uit ingenieurs-, of argiteks-, of bouers-, of konstruksie-, of elektriese-, of lugversorging- , of nutsmanhoek, kan jy solank jou kontakbesonderhede en belangstellings vir Liésl deurgee in die kerkkantoor.  Dit sal ons help om te weet met wie ons sal kan saamwerk.

Ons brei ook die lede van die eiendomskommissie uit met mense wat kundigheid het op die volgende terreine: tuine, plante, terrein, interieur, ameublement, geboue, elektrisiteit, klank, loodgieterswerk, ensomeer.  Jy is welkom om jou naam en kontaknommers by die kerkkantoor in te gee, selfs as jy net voel jy kan ‘n bydrae lewer.  Almal welkom.

Lydenstyd

Hierdie Woensdag begin die 40 dae van Lydenstyd – die tyd wat ons die dae aftel tot die herdenking van Christus se kruisiging op Goeie Vrydag en opstanding op Paasfees.  Dit is die hoogtepunt van die kerkjaar.

Lydenstyd is ‘n tyd van selfondersoek, skuldbelydenis, vas, gebed en diens aan ander.  Dit is ‘n tyd om nóg meer as gewoonlik die Bybel te lees en te oordink, die tyd waarin ons diep onder die indruk is van die diepte van Jesus se lyding ter wille van ons.

Ons gebed is dat ons almal in hierdie lydenstyd opnuut bewus sal word van die krag van God se self-ontledigende liefde en dat dit die krag sal wees waaruit ons leef.

RUS

Toetrede

·         Lied 162:1,3 – koor voorsangers – sit

Votum en Seëngroet

Lofsang

·         Psalm 112 – gemeente keerverse en vers 3, koor vers 1 en 2 – sit
·         Lied 200:1,2 – staan
·         Lied 167 – sit

HOOR

Skriflesing

·         Filippense 2:12-18

Kindertyd – ouers en 0-3-jariges

 • Ouers met kleingoed 0 – 3 jaar word spesiaal verwelkom.
 • Iets oor die doop – God as Voorsiener, Verlosser en Vertrooster is ook hulle God.
 • Iets oor ons ruimte vir kinders – ons kan geraas hanteer, so moet nooit voel jy is nie welkom hier nie, al is jou kind kriewelrig, of meer geïnteresseerd in die agterkant van die kerk as die voorkant.  Ek neem nie aanstoot nie!
 • Kom ons bid een van die gebede vir julle wat julle netnou gaan leer om vir julle kinders te doen:

“Die Here sal jou seën en beskerm

Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees.

Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.”

 • Julle gaan nou na die konsistorie vir die “seën-en-gebed”-geleentheid.
 • Gr 7’s gaan saam met hulle.

Kindertyd – die res

 • Daarna kom kinders vir gewone Kindertyd vorentoe.
 • Fokus op doop by doopvont
 • Spel seën wat God gee uit.
 • Verbind dit aan die doopkers.
 • Dit sê God is by ons, soos die lig by ons is.
 • Hy wil hê dat ons ook ligdraers sal wees, en vir ander mense van Hom sal vertel.
 • Steek ‘n kers aan.
 • Boodskap: “Ek wil soos ’n liggie vir Jesus skyn.”
 • Bid vir hulle.
 • Voorskoolse kinders (ouer as 3) neem ’n inkleurprent en kryte voor in kerk en gaan sit by hulle ouers.  “Ek wil soos ’n liggie vir Jesus skyn.”
 • Gr 1 – 3’s Kategese toe.
 • Gr 4 – 6’s gaan Ark toe (behalwe as dit reën).  Dan bly julle hier.

Gebed

Woordverkondiging

Een van die uitstaande kenmerke van die fliek Babe, is die klein varkie se geweldige begeerte om die regte ding te doen.  Hy is altyd gereed om te doen wat nodig is.

 • As die gans hom vra om die wekker te gaan haal in die baas se kamer, gaan Babe sonder skroom in, al beteken dit dat hy in ‘n groot gemors beland toe hulle die verf omskop en die hele kamer bemors.
 • As hy agterkom dat ‘n klompie rondloper honde groot marakas aanjaag onder die skape, en dit net hy is wat iets kan doen, dan takel hy hulle sonder om eers twee keer te dink, en slaag selfs wonder bo wonder om hulle weg te jaag.
 • En die verhouding tussen hom en sy baas, Farmer Hoggit (James Cromwell), is kosbaar.  Sy oë volg elke opdrag van sy baas, en met sy naïewiteit oorrompel hy almal met wie hy in aanraking kom.

En hoe gepas is Farmer Hoggit se kommentaar nie aan die einde van die fliek, wanneer Babe in die skaaphond toernooi  al die skape in rekordtyd en sonder foute binne die kampie kry, “That’ll do, pig, that’ll do.” Selfs die een beoordelaar wat sy uiterste bes gedoen het om Babe se deelname te kortwiek, kan nie anders as om vir Babe en sy baas ‘n 10 te gee nie.

“That’ll do, pig, that’ll do.” Inderdaad!

Gretig-gewillig

Dit is die prentjie wat ek dink vir ons kan help om dié teks nie net te verstaan nie, maar prakties te gaan uitvoer.

Paulus sê vir ons hier in vers 12: “Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe” Letterlik staan daar: “met vrees en bewing moet julle jul heil/verlossing/saligheid uitwerk”. Die voorgestelde nuwe Afrikaanse vertaling lui ook so: “werk met vrees en bewing aan julle verlossing.”

Nou, ’n mens kan dié vers negatief hoor.  Die NIV het bv “fear and trembling”.  En ’n mens kan dink dat Paulus jou eintlik wil bangmaak vir God, dat jy gehoorsaam moet wees omdat Hy jou kan seermaak as jy dit nie doen nie.

Maar Paulus gee ’n positiewe betekenis aan die woorde.  Hy wil hê dat ons met God sal saamwerk vanuit ’n respek vir Hom en met ’n gewillige gretigheid, soos ’n hond al bewende wag om agter ’n bal aan te hardloop, of soos Babe dit doen met sy aandag gefokus op sy baas, want hy wil sy baas tevrede stel.  Hy het ontsag vir Farmer Hoggit.  Hy wil sy baas baie graag tevrede stel.  Hy is amper oorgretig!  Om sy baas te sien glimlag, is sy een begeerte!

“That’ll do, pig, that’ll do.” Inderdaad!

Dit is hoe ons oor ons lewe moet dink:

 • om in alles wat ons doen die oog op God te hou, sodat jy kan doen wat Hy sê, die oomblik as Hy dit sê;
 • om jou hele lewe te laat draai om die begeerte om gehoorsaam aan God te wees;
 • om met lus en ywer jouself aan God te wy.  Om totaal gewillig te wees om God se wil te doen.

Katarsis

Maar, só ’n begeerte, só ’n gewilligheid, vra ’n groot prys van ons.

Want ons lewe in ’n kultuur waar só ’n instelling afgelag word of ten minste geïgnoreer word.  Waar jou eie belang hoër staan as God s’n.  Waar jou belang ook hoër en belangriker staan as ander mense s’n.

Om vir God se wil te wag en daarvoor te kies, gaan teen ons grein in.  Dit kos ’n prysgawe en ’n fokus en ’n toewyding wat nie halfhartig gedoen kan word nie.

Wright sê hiervan, dat ons opgeroep word: “(to) work out in practice what it means to live by this salvation rather than the one their culture is forcing upon them.”

Deur die eeue het gelowiges hiervan as Katarsis gepraat (MClaren).  Hulle het dit ook die Via Purgativa genoem –  ’n woord wat in dieselfde betekenisveld lê as wat ons ken as purgasie, die aflê van of wegdoen met goed wat jou verhinder om God te dien soos jy moet.

Daarom het katarsis so baie te make met die dimensie van self-ondersoek, waar jy jou lewe in die lig van die evangelie ondersoek.  En baie keer is dít juis die manier waardeur die krag van die boosheid wat in ons lê, ontbloot word, wanneer ons agterkom hoe diep in ons die boosheid sy werk gedoen het, en steeds doen.  Want as ons dit nie meer kan ontwyk nie, as ons erken, ja, dit is wie ek is, dit is dán wat die uitkoms ook kom.  Dit is dán wat ons gereed is om die deur die lig en krag van God gesuiwer en getransformeer te word.

Tradisioneel is drie dinge geïdentifiseer waarvan ons gesuiwer moet word:

 • hoogmoed (pride – dit gaan oor ’n pre-okkupasie met jouself),
 • wellus (lust – dit gaan oor ’n fiksasie op plesier) en
 • gierigheid (greed – dit gaan oor ’n obsessie met besittings).[1]

Dit is die eerste beweging wat die teks van ons vra – katarsis. Om te erken, ja, ék is só.  En ek het nodig om daarvan verlos te word.  Ek het transformasie nodig. Want dan is die uitkoms naby.

Gewillig en bekwaam

Maar, ons moet dit reg verstaan.  Dit beteken natuurlik nie dat ons vir ons verlossing verantwoordelik is nie.  Dit is nie asof ons op ons eie iets moet doen aan die boosheid wat in ons lê nie: die hoogmoed, die wellus, die gierigheid nie.

Nee, dit is maar net die punt van herkenning en erkenning, van wanhoop aan jou eie pogings om ’n heilige lewe te lei.

Daar is ook ’n ander beweging in ons geestelike lewe, wat die geleerdes Theosis genoem het.  Theosis is om so vol van God te word, dat Hy as’t ware uit jou skyn, dat jy nie net deurskynend word nie, maar Godskynend, as daar só ’n woord is!

Want Paulus sê duidelik dat ons werk afhanklik is van God se werk (vers 13) wat juis ons in staat stel om gehoorsaam te kan wees: “want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer”.

Ons gehoorsaamheid is mos nie die aanvulling of voltooiing van God se werk in ons lewens nie, maar die resultaat van wat Hy in ons begin het.  Katarsis is die herkenning van die donkerte in jou.  Theosis is die herkenning van die lig van God.  Dit is die fokus op die vervulling met die lig en die volheid van God.  Katarsis help jou om agter te kom wat moet laat los word.  Theosis help jou om agter te kom waarvan jy vol moet word.

Onthou wat Paulus in Fil 1:6 gesê het, dat Hy oortuig is dat God die goeie werk wat Hy in hulle begin het, sal klaarmaak!  Dit beteken ons kan net vorder in ons geestelike lewe as ons dit raaksien – dat God in ons werk, dat Hy ons nie los nie, dat Hy elke deel van ons pad daar is om ons met Homself vol te maak, sodat ons kan doen waarvoor ons geroep is.

God is besig in ons “creating both the desire and the drive” (Hawthorne).  Hy is besig:

 • om ons gewillig en met graagte gehoorsaam te maak, beide in die begeerte en in die dryfkrag om dit sonder verset en sonder teëspraak te doen;
 • om ons vaardig en toegerus te maak om praktiese gehoorsaamheid te beoefen.

Ons fokus is dus nie net op die agterkom van wat die goed is wat ons moet aflê nie, maar ook die fokus op God, en op die prosesse waardeur Hy ons vol maak van Homself.  Ons fokus is dus uiteindelik op God se werk in ons, en om so bewus te word daarvan, dat dit doodgewoon ons hele lewe word.  Dit is hoe die praktyk van ons lewe verander word.

Soos katarsis fokus op die aflê van dinge wat jou belemmer en vashou, so is theosis ’n fokus op die energie wat God gee om jou in staat te stel om te doen wat Hy graag wil hê dat jy moet doen.

Hoe?

 1. Paulus sê, dat ons bo alles aan die woord van die lewe moet vashou om dit uit te dra. In ons moet dieselfde gesindheid wees as wat in Petrus was (Joh 6:68): “U het die woorde wat ewige lewe gee”.  Dit is wat ons fokus moet wees, om in alles aan God se woorde vas te klou.  Dit is God se woorde – sy beloftes, sy opdragte, sy roeping, sy vertroosting, sy bemoediging –  wat ons harte verander, ons gewillig maak, en ons toerus om Hom te volg.
 2. Dit sluit in dat ons nie moet kla en murmureer nie, en eerder met alles wat met ons gebeur na God toe moet gaan. Gebed is die suurstof vir jou siel.  Dit is die kanaal wat jou aan die lewende water verbind.  Dit is die grond waaruit die boom van ons lewe sterk groei ( Fil 4:6-7).  Wanneer jy kla oor goed, fokus jy op die negatiewe, en versuur dit jou lewe.  Wanneer jy op God in gebed fokus, met al jou begeertes, met al jou versoeke – dit is dan wat Sy vrede jou lewe tot rus bring, en jy ’n tevredenheid kry wat alle verstand te bowe gaan.
 3. Dit sluit in dat ons opreg en onberispelik sal optree, sodat niemand ons van iets slegs sal verdink nie. Dit is uiters belangrik om dít reg te verstaan.  Dit is nie asof ’n mens van God iets vra, en dan sit jy agteroor en wag dat dit ’n effek het nie, soos ’n inspuiting wat net eers moet vat in jou lewe nie.  Nee, jy fokus op God, jy neem jou begeertes na Hom, en dán verwag jy om deur Hom verras te word.  Jy kyk uit vir die uitkomste wat Hy gaan gee.  Soos Elisa vir die weduwee gevra het: wat het jy in jou huis?  En God het geantwoord met die kruik van olie – wat sy in haar huis gehad het – om vir haar te voorsien in alles wat sy nodig gehad het.

Dit sal maak dat ons soos ligdraers in die wêreld sal wees (letterlik dat ons sal: “skyn soos ligte in die wêreld”. Is dit nie presies wat Jesus met sy opmerking in die Bergrede verwoord het nie?  “Julle is die lig vir die wêreld” (Matt 5:14).  En het die wêreld nie juis presies dít nodig nie!  Ligte wat skyn en vir hulle sê, daar is ’n uitkoms, daar is ’n God, Hy is vir ons!

Ons verbintenis

Dit tref my dat Paulus hierdie opdrag aan die gemeente – om ligdraers in die wêreld te wees – beskou as sy priesterlike taak.  Hy gebruik sterk metafore uit die offerkultus om sy werk te beskrywe:

 • dat hulle geloof ’n offer is wat HY in diens van God bring – dit is die vrug van sy arbeid, waaroor hy hom in God se teenwoordigheid verbly.  Maar nie net dit nie,
 • ook sy bloed is ’n drankoffer wat daaroor uitgegiet word (vers 17-18.  Vgl ook Rom 15:16).  Hy is bereid om in die tronk te sit, as dit maar net sal help dat hulle in die geloof sal vasstaan.  Hy is bereid om te sterwe vir hulle geloof, as dit maar net sal help dat hulle geestelik sal groei.  Dit is waarom hy sê dat hulle saam met hom moet bly wees, want sy ontberinge ter wille van die evangelie is eintlik bysaak.  So lank hulle glo, gee hy nie om wat van hom word nie!

Dit is ernstige woorde.  Paulus is gretig, gewillig, gehoorsaam, nie net persoonlik nie, maar ter wille van ander – tot die dood toe.

Dit is uiteindelik ook waartoe ek myself met vrees en bewing verbind, gretig en gewillig, as leraar van hierdie gemeente.  In die eerste plek om self só te leef, as ligdraer in die wêreld, en om my lewe te gee om julle in staat te stel om só te leef.

Dit is iets waartoe die personeel van ons gemeente ook almal opgeroep word.  Dit is iets waartoe ouderlinge en diakens hulle verbind het met hulle bevestiging, en wat ook as opdrag kom na ons kleingroepleiers, bedieningsleiers, dienswerkers, ook na ons as ouers, na ons kinders, trouens na almal van ons!

Sodat – as ons dit gretig en gewillig doen – ons ook kan hoor:

“That’ll do, pig, that’ll do.” Inderdaad!

Gebed

LEEF

Dankoffer

 • Jesus, maak ons die lig van die wêreld – Koor

Slotlied

·         Lied 284 – staan

Seën

Amen

·         Lied 313


[1] Vergelyk die boek van Foster, R 1999 Money, Sex, and Power.  Hodder Christian Books, wat uitvoerig hieroor handel.

     

Trackback from your site.

Leave a comment

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Genévieve Young

  |

  ASAP

  Ek is n 2de jaar Argitek student, van NMU.
  Ek is dringend opsoek na n tuinwoonstel.

  1 or 2 bedroom/s
  1 or 2 bathroom/s
  Kitchen
  1 or 2 Parking/s (secured)
  Space to work (medium space required)

  Kontak my groot asb.
  Genévieve Young
  060 6514 417
  Of Morné Young
  082 4211 984

 • Avatar

  Anita

  |

  So jammer ek het nie voorheen kommentaar gesien nie. Sy is geholpe. Dankie

 • Avatar

  Carla

  |

  Hi, is die woonstel nog beskikbaar?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Elizabeth, jou vraag is relevant. Vir my gaan dit alles oor konteks. Die regte ding in die verkeerde konteks kan ‘n mens ontstel, terwyl in die regte konteks dit ‘n mens kan ophef. Die idee van Jesus as die Heer van die dans kan goed met sy eie opmerkings oor sy boodskap in hierdie teks verbind word. In ander kontekste kan dieselfde boodskap oor die dansende Jesus afbreek doen aan sy Goddelikheid. Groete.

 • Avatar

  Elizabeth

  |

  Dankie vir die preek..
  Ek het die lied in ‘n video gesien waar daar ballet gedans word met die ” Tema Dance with Me”. Dit was pragtig maar ek het gevoel dit pas nie.
  Was ek verkeerd?
  Ek het hulp gesoek en -Kom na My toe – en op hierdie preek afgekom.
  Baie dankie dit was verfrissend.
  Goeienag.
  Elizabeth