Jesaja 8:23-9:6 – Kersdag 09

Verwelkoming

Ons vier vandag die misterie van die menswording van God in Christus Jesus.

Die 4 kerse hiervoor staan vir Hoop, Vrede, Vreugde en Liefde.  Dit is 4 kerse, en vier beloftes wat God gedurig aan ons maak.  Met die aansteek van die wit Christuskers herinner dit ons daaraan dat alles in Hom vervul is.  In Christus vind ons die hoop, die vrede, die vreugde en die liefde.  In Christus vind ons lig en lewe en die moed om soos Hy te wees, om op Sy roepstem te antwoord én in Sy voetspore te volg!

Terwyl ons die Christuskers aansteek, steek ons dit aan die brand in die naam van die Een wat die lig self is en soos Maria en Josef lank terug gemaak het, noem ons hierdie lig ‘Jesus’.

Votum

Here Jesus, mag die lig van U lewe in ons brand

Mag dit ons lei om opnuut te ontdek

die brandende waarheid van God met ons,

God vir ons

en God in ons.

Amen.

Lofsang

Lied 365:1-3 – Hoor die blye eng’lelied aan die Koningseun gebied

Lied 345:1-4 – Kom, alle getroues, vrolik en vol vreugde, o kom in die gees nou na Betlehem

Toewyding

Lees Titus 2:11-14

Lied 344:1-3 – O die goeie tyding, o die blye tyding – helder klink dit met Kersfeestyd

Kindertyd

Storie: Die heel belangrikste werk (Wendy Hartmann)

Gebed

Skriflesing

Twee opmerkings vooraf:

Die Siro-efraimitiese oorlog van 735-732 v C

1.  Die profesie van Jesaja moet in die lig van die Siro-Efraimitiese oorlog (735-732 v.C.) gelees word.

Sirië en die noordelike stamme van Israel het ‘n veldtog onderneem om Juda se koning, Agas, te forseer om by hulle alliansie teen die Assiriërs aan te sluit.  Agas het hom egter eerder by die Assiriërs geskaar teen Israel se noordelike stamme en Sirië (2 Kon 16:5-9). Assirië het teen Damaskus (die hoofstad van Sirië) opgetrek en hulle oorwin.

Groot dele van die noordelike stamme van Israel is by die Assiriese Ryk ingelyf.  Dele van Israel se bevolking is weggevoer en verskeie stede is verwoes (dié dat vers 2 verwys na die wat nie meer ‘n nasie is nie – vgl 2 Kon 15:29).  Vir Israel se noordelike stamme was dit die begin van die einde, wat 10 jaar later finaal in 722 v.C. aangebreek het.

Vir Juda was die gevolg dat hulle voortaan onderdanig aan Assirië moes wees.  Dit het godsdienstige onderdanigheid aan die gode van Assirië beteken (lees 2 Konings 16:10-18; Jesaja 2:6-8 en Miga 5:12-14) én swaar belastings (daar is selfs van die tempelskatte geneem om Assirië mee te betaal).

Dit was dus ‘n donker tyd, waarin baie mense gewanhoop het.

Hoop kom deur ‘n Kind

2.  Jesaja verkondig dat God sy volk vir hulle ongehoorsaamheid gaan straf, maar dat Hy tog midde-in die krisis hoop bring.  En die interessante van sy aankondiging van verandering is dat telkens met ‘n kind verband staan. In hoofstuk 7-11 word daar telkens in 8 gedeeltes gepraat van die verandering wat gaan kom, en dat dit nie deur volwassenes gaan kom nie. Nee, die verlossing kom in sommige gedeeltes deur kinders of word ervaar in ander gedeeltes deur kinders.

 • In hoofstuk 7 is dit die Immanuel wat vir die maagd gebore sal word, die God-met-ons.
 • In hoofstuk 7-8 is dit twee van Jesaja se eie seuns wat die naam kry van Oorblyfsel-keer-terug en Plunder-en-Roof waarmee voorspel word dat Samaria oorwin gaan word, maar ook dat ‘n oorblyfsel sal terugkeer.
 • In hoofstuk 8-9 is dit die seun, die Vors van Vrede, waarvan ons vanoggend gaan lees, wat God self is wat verandering gaan bring, maar as ‘n kind in die wêreld sal kom.
 • In hoofstuk 10 is dit ‘n klein seuntjie wat die getal van die Assiriërs sal kan tel wat oorbly na God met hulle klaar is.
 • In hoofstuk 11 word van die takkie uit die loot van Isai gepraat, op wie die Gees van die Here sal rus en wat ‘n regverdige en betroubare regering sal vestig. En weereens is twee kinders die simbool van hierdie regering, een wat vee aanjaag en ‘n ander een wat by die gat van ‘n slang speel, om te wys hoe anders en vol vrede sy regering sal wees.

Lees Jesaja 8:23-9:6

Woordverkondiging

Agas se dilemma

Ons kan ons indink in die dilemma van Agas in die Siro-Efraimitiese oorlog.  Sy bure maak teen hom oorlog, omdat hy nie saam met hulle teen Assirië wil veg nie.  Hy wil sy onafhanklikheid behou en nie betrokke raak in ‘n stryd teen die wêreldmoondheid van daardie tyd nie.  Maar sy opsies op politieke vlak is min.  Hy kon sy voelers uitsteek na Egipte, maar dan sou hy in elk geval in ‘n oorlog betrokke wees, en dit teen die magtige Assiriërs.

Hy soek op alle maniere hulp, onder andere by ander gode, met die gruwelike besluit om ‘n kind van hom te verbrand as ‘n offer (2 Kon 16:3).  Einde ten laaste besluit hy om die weg van die minste weerstand te volg, en sluit ‘n alliansie met die vyand van sy bure, juis die een teen wie hulle hom wil inspan, en soek beskerming by die grootste mag van die tyd, Tiglat-Pileser, die koning van die Assiriës.  Hy noem homself nogal die seun van die Assiriese koning.  Hoe ironies!

Maar dit beteken dat hy ‘n onderdaan van Assirië word, en selfs ‘n altaar vir hulle gode in die tempel aanbring.  Sy soewereiniteit is daarmee heen en sy godsdiens en dié van sy volk is gekompromitteer.

Sy fout?

Dat hy die Here nie geraadpleeg het nie, maar op sy eie planne staat gemaak het.

Nie dat die Here nie verskeie kere met hom probeer praat het deur sy profeet Jesaja nie. In die 16 jaar van sy regering was daar konstant ‘n woord van God aan hom deur die profeet Jesaja.  Maar hy het gekies om dit te ignoreer en sy eie kop te volg, tot groot skade vir sy volk, vir hulle aanbidding van die Here en vir homself.

God bring hoop wanneer dit hopeloos lyk

Maar, en dit is die eerste verrassende boodskap van die gedeelte, die Here laat Hom nie afsit deur ‘n halsstarrige koning nie.  Hy bring hoop selfs wanneer dit regtig hopeloos lyk. Daarmee los Hy nie net eensklaps alle probleme op nie.  Hy bring ook oordeel oor Agas en sy volk in die hoop dat dit hulle tot inkeer sal bring.  Maar in die aankondiging van die oordeel, blink daar alreeds die lig wat hoop bring vir die volk wat verdruk word.

Die tweede verrassende aspek van die verandering wat die Here gaan bring, is dat dit kom deur ‘n kind.

Nou, dit is alreeds baie betekenisvol, omdat dit wys hoe anders God is as koning Agas, wat een van sy eie kinders doodgemaak het.  Jesaja gebruik dus doelbewus die voorbeeld van ‘n kind, maar verkondig onomwonde dat God nie in die dood van kinders belangstel nie, soos Agas gedoen het, maar in die lewe van kinders.

En, nog dieper as dit, wys dit hoe God nie magtiges nodig het om sy wil te laat geskied nie.  Hy kan dit laat gebeur deur die lewe van ‘n kind, ‘n kind wat aan Hom behoort en in verhouding met God lewe.

God stuur ‘n kind

En om die boodskap helder te verkondig, wys Jesaja hoe God deur kinders sy nuwe bedeling in werking kan stel.

Die kind gaan drie dinge doen:

 • As gevolg van hulle ligging in die noorde van die land was die gebiede Sebulon en Naftali eerste aan die inval en invloed van heidense magte blootgestel. Juis hulle gebied word in ere herstel (vers 23). God gee hulle ‘n tuiste, ‘n plek om te veilig te bly.
 • Weens die oorlog en wegvoering was die oorblywende mense eintlik geen nasie meer nie. Die belofte is dat hulle weer baie sal word en hulle blydskap groot sal wees (vers 2). ‘n Nuwe gemeenskap word moontlik.
 • Met ‘n verwysing na die oorwinning van Gideon oor die Midianiete (Rigters 7), word belowe dat die juk van die vyand verbreek sal word en dat daar vrede sal kom (vers 3-4). Hulle sal vryheid ervaar.

En dit draai om een werklikheid: God wat weer sy teenwoordigheid in die volk sal laat geld (vers 2) deur die belofte van hierdie kind (vers 5-6).

Daarom sal dié ryk nie gebou word met militêre geweld soos met Dawid en die ander konings die geval was nie.  Dit sal gebou word deur reg en geregtigheid, dit sal billik en betroubaar wees.  Want dit is hoe God is, en dit is hoe sy regering sal wees.  En die waarborg van dit alles lê in God se onverdeelde trou.  Hy sal sorg dat dit gebeur.

Die Seun sal genoem word …

Watter tipe kind?

‘n Seun sal gebore word wat koning sal wees en vrede en voorspoed sal bring (vers 5-6).

 • Hy sal soos God self kan raad gee – Wonderbare Raadsman.
 • Hy sal goddelike krag hê om alle teenstand die hoof te bied – Sterke God of soos Watts vertaal God-Hero.
 • Hy sal soos ‘n Vader sorg vir sy kinders – Ewige Vader of soos Watts vertaal Father of the Future.
 • En Hy sal rus bring, vrede, vir almal en vir altyd – Vredevors.

Kom ons dink bietjie na oor elkeen van hierdie aspekte.

1.  Wonderbare Raadsman

Wat beteken dit?

Een kommentaar vertaal dit met Intelligente Strateeg. Dit is iemand wat met praktiese wysheid kan optree om ingewikkelde en komplekse probleme op te los.

Henry Carter, ‘n dominee en direkteur van ‘n kinderhuis waar die kinders bly wat regtig emosioneel verwaarloos is deur hulle ouerhuise, vertel van een ou Kersaand wat hy nooit sou vergeet nie.  Een van die huismoeders het vir hom kom sê dat Tommy onder sy bed lê en weier om uit te kom.

Hy het by Tommy se bed gaan staan. Hy het Tommy vertel van die liggies op die kersboom en die geskenke onder die boom. Alles wag vir hom as hy net onder sy bed sou uit kom … maar geen antwoord.

Henry het op sy knieë geval en die duvet opgetel.  Kyk, hy kon vir Tommy maklik uittrek onder die bed uit. Hy was net 8, maar het gelyk soos ‘n 5jarige.

Maar uittrek – hardhandigheid – was nie wat Tommy nodig gehad het nie. Nee, dit was vertroue en die vermoë om dinge op sy eie te besluit. Hy het onder die bed ingeloer en vir Tommy vertel van die Oukersaandete – in MONDWATERENDE detail. Maar daar was algehele stilte – geen reaksie van Tommy nie.

Ten einde laaste – kruip Henry onder die bed in en gaan lê langs Tommy. Hy het weer gepraat van die groot adventskrans en die kerse wat hulle gaan aansteek en die kersliedere wat hulle gaan sing!  Toe bly hy stil en lê langs hom.  Na ‘n tydjie, glip daar ‘n kinderhand by sy hand in.

“Weet jy Tommy, dis kwaai beknop hier onder hierdie bed, kom ons kruip hier uit en gaan sit op jou bed.”  En so het Tommy die moed gekry om saam met almal Kersfees te vier.

Henry vertel die storie en verbind dit dan aan Jesus, die Wonderbare Raadsman, die Intelligente Strateeg.

 • Het God nie na ons geroep, soos Henry vir Tommy, van Bo af nie?
 • Het Hy nie ons vertel van al die wonderlike dinge wat vir ons wag as ons saam met Hom lewe nie?
 • Toe ons nie wou luister nie, het HÝ nader gekom – deur sy profete en heilige manne – maar steeds wou mense soos Agas nie luister nie.
 • Maar dit was net waar tot die eerste Kersfees, toe God self onder die bed kom inkruip – een van ons geword – langs ons kom lê het – die Wonderbare Raadsman en ons ons hand in Syne kon plaas!

Dit is wat die Kind van Kersfees vir ons gee – die Wonderbare Raadsman – Iemand wat langs ons kom lê en ons van onder ons beddens na vryheid uitlei.

2.  Sterke God

Letterlik staan daar God-held of God-kryger. Wat beteken dit?

Dit beteken dat hierdie kind nie slegs groot planne maak en magtige besluite neem nie, maar dat Hy die vermoë het en die moed om dit alles uit te voer. Alles is vir Hom moontlik.

Kyk, Kersfees herinner my weer dat die onmoontlike – oorleef in hierdie bose wêreld – God se werk is.  Die moontlike is ons werk.  Die onmoontlike is God se werk.  Eintlik moet ‘n mens natuurlik sê, selfs die moontlike kan net met hope hulp van Bo gedoen word!

Ons het ‘n Sterke God wat die vermoë en die moed het om sy beloftes vir ons waar te maak.

Dit is wat Kersfees vir ons gee – ‘n Sterke God – Iemand wat voor ons die pad kan gelyk maak en ons deur alles kan dra na die bestemming wat Hy vir ons het.

3.  Ewige Vader

Wat beteken dit?

Dit beteken Hy is Pa van dit wat was, die geskiedenis, en dit was ism, die hede, en dit wat kom, die toekoms. Daarom is  “history always His Story”.

Wat ook al jy vandag mag glo, die geboorte van Jesus was so belangrik dat dit die geskiedenis in twee dele verdeel het. Alles wat op planeet aarde gebeur het val in ‘n kategorie – voor Christus of na Christus.

Hierdie Jesus het die wêreld meer as enige persoon verander. Selfs as mense vloek, gebruik mense Sy naam. Dit sou vreemd klink as ‘n golfer sy set mis en hy uitskree: “My Mandela!” of ‘n loodgieter sy vinger raakkap en skreeu: “My Gandhi!”

Ons kan nie wegkom van hierdie man Jesus nie. Hy het die wêreld verander of jy dit nou glo of nie. En Hy hou steeds die hele wêreld in sy hande.

Soos HG Wells tereg oor Jesus gesê het: “Jy kan die grootte van ‘n skip skat deur die volgstroom wat dit agterlaat. Jesus was ‘n groot skip!” Ons sien nou nog die volgstroom!

En dit is nie net vir die verlede nie.  Hy is ook die Vader van die toekoms, die Een wat Ewig lewe.

4.  Vredevors  (Prins van vrede)

Wat beteken dit?

Hy is die Kaptein (soos een kommentaar dit vertaal) wat ons lei na ‘n era van vrede.  Daarvoor het Hy vir ons ‘n stel nuwe lewensreëls kom gee, riglyne wat die vrede kan bring wat ons verstand te bowe gaan. (Matt 5-7 kom nie verniet net na dié verwysing in Matteus 4 na hierdie profesie uit Jesaja nie!)

Maar, en dit is betekenisvol, Hy doen dit anders as wat ons sou verwag:

Daar was ‘n man wat eenmaal in die land van die dwase beland het. Hy het agtergekom dat hulle vreesbevange is vir iets in die koringland waarin hulle werk.  “Daar is ‘n monster in die land” het hulle hom vertel.  Hy het gaan kyk en sien toe dat die monster ‘n groot waatlemoen is.

Hy bied toe aan om die monster dood te maak.  Hy het die waatlemoen gepluk, dit oopgesny en daarvan begin eet.  Toe raak hulle banger vir hom as vir die waatlemoen!  En hulle verdryf hom, want sê hulle: “Hy gaan ons hierna doodmaak, tensy ons van hom ontslae raak.”

Kort hierna het nog ‘n man in die land van die dwase aangekom.  Maar in plaas van om die monster uit hulle midde te verwyder – het hy saamgestem dat dit gevaarlik móét wees. Hy het stilletjies saam met hulle van die waatlemoen af weggesluip en het so hulle vertroue gewen.

Hy het ‘n lang tyd saam met hulle gebly.  Bietjie vir bietjie het hy hulle die basiese feite geleer wat hulle nie net instaat sou stel om hulle vrees vir waatlemoene te verloor nie, maar ook uiteindelik vir hulle te leer om waatlemoene te plant.

Dis presies soos Jesus gedoen het – die lewe is soos ‘n waatlemoen – eet, leef, groei dit en geniet dit – Hy het vir ons gewys hoe! Sy manier van lewe bly nog steeds die beste !

Slot

Ek het nou reeds verkondig dat dié kind Jesus was, soos Matteus in hoofstuk 4:12-25 sê.

Maar wat my tref in dié gedeelte van Matteus is hoe Jesus se bediening direk verband hou met die boodskap van Jesaja, nie net in die enkele vers wat aangehaal word nie, maar in die hele wyse waarop die begin van Jesus se bediening vertel word:

 • Dit is Hy wat spesifiek kies om aan die begin van sy bediening in Kapernaum te gaan bly, in dié gebied van Sebulon en Naftali, wat later Galilea genoem is. En eer bring aan dié gebied soos Jesaja voorspel het. Jesus kon op baie ander plekke begin het, Betlehem waar Hy gebore is, Nasaret waar Hy groot geword het, Jerusalem waar die tempel van God was. Maar, nee, Hy kies Galilea, die plek wat in die tyd van Jesaja so ernstig getref is deur die oorlog en die magspel van die politieke heersers van die tyd. En daardeur kom hulle tuis by God, soos die belofte in Jesaja 9 belowe het.
 • En Jesus kies mense van dié gebied as sy dissipels, twee stelle broers, mense wat gewone vissermanne was, kinders in die oë van die rykes en magtiges van die tyd. En Hy word hulle God-held, die Een wat voor hulle uitloop en hulle aan ‘n nuwe wêreld blootstel en uiteindelik van hulle self helde maak wat voor kon loop in die era van die Heilige Gees en die kerk se uitbreiding oor die aarde. En daardeur vorm hulle ‘n nuwe gemeenskap, die gemeenskap van die gelowiges, soos die belofte in Jesaja 9 belowe het.
 • En dan vertel Matteus dat Jesus in die hele gebied van Galilea rondgaan, die mense van God leer, elke soort kwaal en siekte genees, en vryheid vir almal bring. Hy bevry hulle van onderdrukking, van elke kwaal en siekte. En daardeur kom ‘n ware vryheid, wat die hoop laat opvlam vir ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde waar geen kwaad of boosheid sal heers nie, soos die belofte in Jesaja 9 belowe het.

Maar, en daarmee sluit ek af, wat my die meeste tref in Matteus se evangelie, is dat hy sê dat berigte oor Jesus deur die hele provinsie Sirië versprei het en almal van daar af na Hom gekom het en deur Hom aangeraak is en verander het.

Dit verstom my, dat selfs hierdie vyandige gebied, dié mense wat toentertyd uit Damaskus teen Agas en die Jode oorlog gevoer het, dat hulle ook die woord van God hoor, die woord van vrede en vreugde.

Wat my bring by die hoofboodskap van hierdie Kersfees.

“Daar is nie genoeg donkerte in die ganse wêreld wat die lig van een klein kersie kan verdoof nie” (Robert Alden).

Die lig van ‘n Kind in die stal by Betlehem het alles verander.

Een liggie verander alles – Een kind verander alles.

Dit was waar van Jesus.

Dit is waar van elkeen van ons.

Herinnering

Lied 348 – Stille nag, heilige nag

Gebed

Slotlied

Dankoffers by die deure

Lied 364 – Herders op die ope velde het dié nag die eng’lekoor met die blye evangelie uit die hemel aangehoor

Seën

Amen

Lied 314

     

View all posts in this series

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment