Geroep en gestuur – 1 Petrus 2:1-17

Waaroor gaan dit in die geestelike lewe?  Petrus spel vir ons drie sirkels van geestelike groei uit in die teks wat ons gelees het:

 1. Ons is geroep om geestelik te groei deur die Woord. Dit is ‘n baie persoonlike roeping.  Die eerste sirkel van geestelike groei.  En dit het met die Woord te make, die “suiwer melk van die Woord”.  Dit is wat Petrus in hfst. 2:1-3 sê.
 2. Ons is geroep om opgebou te word as ‘n geestelike huis vir die Here. Die tweede sirkel van geestelike groei.  In ons erediens bring ons geestelike offers aan die Here.  En dit is iets wat jy nie op jou eie kan doen nie.  Jy moet ‘n “lewende steen” in die gebou van God word.  Dit is wat Petrus in hfst. 2:4-10 sê.
 3. Ons is gestuur om goed te doen in die gemeenskap. Dit is wat Petrus in hfst. 2:11-17 sê.  Dit is eweneens iets wat ons nie alleen kan doen nie.  Ons het mekaar nodig om ‘n impak in die wêreld te maak. “No man is an island!” (John Donne)

Petrus sal verder aan nog twee ander sirkels van geestelike groei uitlig, ons arbeidsverhoudinge en die huwelik en gesinslewe.  Daar is vyf in totaal.  Maar, ek gaan vandag net op hierdie derde een van die sirkels van geestelike groei fokus.  Jy kan by die huis sorg dat jy ook na die ander kyk.

English.docxAfrikaans.pdf; 1 Petrus 2 teks met verwysings.pdf

Hier volg die hele erediens:

Verwelkoming

 • Huishulpe – hulle loof die Heer vanoggend vir sy seën en genade gedurende die jaar en sê dankie vir die gemeente van Somerstrand vir hulle ondersteuning en bydraes. Ons sê ook vir hulle dankie en vir al die gemeentelede wat hierby betrokke is, veral Minnie Janse van Rensburg.
 • Begrafnisdiens – soek mense wat bereid is om te help.
 • Ek het ‘n blaadjie uitgedeel waarop die Bybelteks vir vandag aangebring is, en waarop al die teksverwysings binne die Bybel aangebring is. Dit is bedoel om ná die tyd jouself te gaan verdiep in die wonder van die Woord vir jou eie persoonlike geestelike groei.  Jy kan natuurlik ook by http://bybelskool.com/1-petrus/ gaan kers opsteek waar ek dieper op die hele brief van Petrus ingaan.  Jy sal sien dat Petrus 23 verwysings na of aanhalings uit tekste van die OT het, en 20 verwysings na of ooreenkomste met ander gedeeltes in die NT.  Net in hierdie 17 verse!  Die teks is ‘n poort tot die hart van God oor die wyse waarop ons geestelik kan groei.

Toetrede

FLAM 318 Nader tot die Here – sit (v1 en v3 almal, v2 koor )

Votum

Skriflesing 1 Petrus 2:1-3

1 Lê daarom alles wat sleg is en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder af, 2 en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing, 3 noudat “julle die goedheid van die Here gesmaak het”. (BDV).

Seëngroet

Loflied

Skriflesing 1 Petrus 2:4-5

4 Kom na Hom toe, die lewende klip wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir Hom kosbaar is; 5 en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. (BDV).

Lied 475:1 Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys u Naam – staan

Aanbidding

Skriflesing 1 Petrus 2:6-10

6 Daar staan immers in die Skrif:  “Kyk, Ek lê in Sion ‘n klip,  ‘n hoeksteen, uitverkore en kosbaar;  en wie in Hom glo, sal vir seker nie beskaamd staan nie.”  7 Daarom is Hy kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld:  “Juis die klip wat die bouers afgekeur het,  het ‘n hoeksteen geword,”  8 en  “’n klip waaroor mens struikel,  ja, ‘n rots wat mens laat val.”  Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is; hulle was daartoe bestem.  9 Julle, egter, is “’n uitverkore geslag”, “’n koninklike priesterdom”, “’n heilige nasie”, “’n volk wat aan God behoort”, “sodat julle die deugde kan verkondig” van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig —  10 julle wat eers nie ‘n volk was nie,  maar nou volk van God is;  wat eers nie ontferming ontvang het nie,  maar nou ontferming ontvang het.  Leef voorbeeldig onder die nasies. (BDV)

Medley

Lied 329 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gestuur het  – sit

Lied 331 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het (koor)

Lied 329 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gestuur het

Kindertyd

Ek wil met julle gesels oor die Tien Gebooie.  Ek het tien prentjies gebring dat julle kan sien waaroor dit gaan.  Kyk eers of julle kan sien waaroor dit gaan.  Dan sal ek verduidelik.

 1. Ek moet God met my hele hart liefhêGod moet altyd eerste kom in ons lewe. (die blou agtergrond staan vir God)
 2. Ek moet God reg aanbidOns mag net bid tot die Here.
 3. Ek moet God se Naam respekteerOns mag nie sleg praat van God nie.
 4. Ek moet die rusdag vir God en met gelowiges vierOns moet saam met ons familie kerk toe kom.
 5. Ek moet my ouers en gesagsfigure gehoorsaam Ons moet na ons ouers luister. (die groen agtergrond staan vir ons naaste)
 6. Ek moenie mense doodmaak nieOns moet niemand seermaak nie.
 7. Ek moet rein en getrou bly vir en in die huwelikOns moet lief bly vir mekaar in ons gesin.
 8. Ek moet niks sonder toestemming vat nieOns moet niks van ander vat nie.
 9. Ek moet nie lieg en bedrieg nieOns moet altyd die waarheid praat.
 10. Ek moet tevrede wees met wat ek hetOns moenie ander se goed wil hê nie.

Met erkenning aan: Van der Merwe, D. & Eloff, F., 1995. Living a full life: a pictorial interpretation of the Ten Commandments, Orion: Halfway House.

Flam 117 Loof Hom met die tromme, loof Hom met die harp – sit

Voorbidding

Skriflesing 1 Petrus 2:11-17

11 Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle, as bywoners en vreemdelinge, julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. 12 Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder asof julle misdadigers is, God op die dag van rekenskap kan verheerlik omdat hulle julle goeie dade gesien het.  13 Wees ter wille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling, sowel aan die keiser, die hoogste gesagsdraer, 14 as aan die prokurator —die mense deur die keiser gestuur om die misdadigers te straf, en dié wat goed doen, aan te prys. 15 God wil immers hê dat julle deur goed te doen die onkunde van dwase mense stopsit. 16 Leef as vry mense —nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie, maar as mense wat God dien. 17 Julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde bejeën, ontsag vir God hê, die keiser respekteer. (BDV)

Lied 283 Ons kom, o Vader, vir ons land om vrede by U pleit – sit

Prediking

Geroep en gestuur

Inleiding

Waaroor gaan dit in die geestelike lewe?  Petrus spel vir ons drie sirkels van geestelike groei uit in die teks wat ons gelees het:

 1. Ons is geroep om geestelik te groei deur die Woord. Dit is ‘n baie persoonlike roeping.  Die eerste sirkel van geestelike groei.  En dit het met die Woord te make, die “suiwer melk van die Woord”.  Dit is wat Petrus in hfst. 2:1-3 sê.
 2. Ons is geroep om opgebou te word as ‘n geestelike huis vir die Here. Die tweede sirkel van geestelike groei.  In ons erediens bring ons geestelike offers aan die Here.  En dit is iets wat jy nie op jou eie kan doen nie.  Jy moet ‘n “lewende steen” in die gebou van God word.  Dit is wat Petrus in hfst. 2:4-10 sê.
 3. Ons is gestuur om goed te doen in die gemeenskap. Dit is wat Petrus in hfst. 2:11-17 sê.  Dit is eweneens iets wat ons nie alleen kan doen nie.  Ons het mekaar nodig om ‘n impak in die wêreld te maak. “No man is an island!” (John Donne)

Petrus sal verder aan nog twee ander sirkels van geestelike groei uitlig, ons arbeidsverhoudinge en die huwelik en gesinslewe.  Daar is vyf in totaal.  Maar, ek gaan vandag net op hierdie derde een van die sirkels van geestelike groei fokus.  Jy kan by die huis sorg dat jy ook na die ander kyk.

1.  Geestelike groei gaan oor meer as ‘n persoonlike verhouding

Die eerste ding wat ek vandag wil sê, is dat geestelike groei oor meer gaan as oor ‘n persoonlike verhouding.  John Donne se gedig uit die 17de eeu is vandag nog relevant.

No man is an island,

Entire of itself,

Every man is a piece of the continent,

A part of the main.

Any man’s death diminishes me,

Because I am involved in mankind,

And therefore never send to know for whom the bell tolls;

It tolls for thee.

Die geestelike lewe kan nooit sonder ‘n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus floreer nie.  Verseker.  Maar, net so sterk moet ons beklemtoon dat die geestelike lewe nooit sonder betrokkenheid by die geloofsgemeenskap en die gemeenskap daarbuite kan floreer nie.  God roep ons om Hom te ken, Hy messel ons in ‘n geloofsgemeenskap in … om ons te stuur om sy wonderdade te gaan verkondig. Ons is geroep met ‘n doel.  Ons is geroep as gestuurdes.

Dit is die opdrag wat ons by ons bekering ontvang.  Gaan vertel, gaan maak dissipels, gaan maak ‘n verskil.

2.  Geestelike groei raak jou hele lewe

Die tweede ding wat ek wil sê, is dat geestelike groei jou hele lewe raak.  ‘n Mens moenie hierdie sirkels van geestelike groei só beskou dat jy hulle opeenvolgend moet bemeester nie.  Jy begin nie by jou persoonlike lewe, vorder dan na inskakeling in die geloofsgemeenskap, en dan eers werk jy aan jou betrokkenheid in die gemeenskap, jou werksverhoudinge en jou huwelik nie.

Wat vir die een sirkel van God se impak in jou lewe geld, geld eintlik ook vir die ander.   Jy groei deur die Woord.  Persoonlik, in die geloofsgemeenskap, in die gemeenskap, in die werk, in jou huwelik.  Jy groei ook deur inskakeling.  Jy groei veral deur jou getuienis en diens in hierdie wêreld.  Jy groei deur jou werkers met genade en regverdigheid te hanteer.  Jy groei deur in jou huwelik en gesin tot eer van die Here te lewe.

Wat ‘n mens wel moet onthou, is dat ‘n gebrek in die een sirkel van geestelike groei ‘n impak sal hê op die ander sirkels.  Slegte verhoudinge in jou huwelik kan jou persoonlike geestelike lewe omkrap en omgekeerd.  Gelukkig, ‘n vordering in die een sirkel sal ook altyd ‘n impak hê op die ander.  Waar ek in my persoonlike geestelike lewe gevoed word deur die woord van die Here, sal dit ‘n impak hê op my inskakeling in die geloofsgemeenskap en hoe ek teenoor my werkgewer optree. En inskakeling in die geloofsgemeenskap sal my persoonlike geestelike groei bevorder, omdat ander my sal aanspoor en verantwoordelik hou om dit te doen.

Só is dit met al vyf hierdie dimensies van die geestelike lewe.  Al vyf dra by tot integrasie en integriteit in my geestelike volwasse wording.  Ons het al vyf sirkels nodig!

3.  Petrus se Tien Gebooie vir die Gemeenskap

Ek wil nou in die derde plek vir jou Petrus se tien riglyne vir jou geestelike groei in die gemeenskap gee.  Dit is sy Tien Gebooie vir die Gemeenskap.  Dit is die tien dinge waarop jy dié week kan fokus om geestelik te groei in jou betrokkenheid in die gemeenskap:

 1. Weerhou jou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen jou siel – jou bewussyn van God – vers 11.  “Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle, as bywoners en vreemdelinge, julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel.”  Dit sluit enigiets in wat jou gewete kan verswaar of jou fokus van God kan afhaal.  Natuurlik nie nuus nie, want hoe jy leef, sal altyd ‘n impak hê op wat jy doen, en hoe ander jou sal beleef.  As jy nie in ‘n verhouding met die Here leef in terme van jou liggaam nie, en leef volgens die grense wat Hy stel nie, sal jy min sukses hê in jou getuienis en diens in die wêreld.
 2. Gedra jou goed in die gemeenskap sodat hulle in jou goeie dade God kan raaksien, selfs wanneer hulle jou beswadder – vers 12.  “Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder asof julle misdadigers is, God op die dag van rekenskap kan verheerlik omdat hulle julle goeie dade gesien het.”  Dit is ook wat Jesus in die Bergrede van ons vra: “Net so moet julle julle lig voor die mense laat skyn sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.” (Matt. 5:16).  Jou gedrag het soms ‘n groter impak as jou getuienis.  Sonder woorde sal mense nie die waarheid kan hoor nie.  Sonder goeie gedrag sal hulle egter jou woorde nooit glo nie.
 3. Wees onderdanig aan elke menslike instelling – dit bring orde in die samelewing – vers 13-14.  “Wees ter wille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling, sowel aan die keiser, die hoogste gesagsdraer, 14 as aan die prokurator —die mense deur die keiser gestuur om die misdadigers te straf, en dié wat goed doen, aan te prys.”  Dit is wat Paulus ook van gelowiges vra in Romeine 13 – “want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie.”  Uiteraard kan die owerheid verword en afvallig raak van God se goeie orde, soos Johannes in Openbaring 13 skryf.  Dan mag en moet ‘n mens jou vir verandering beywer.  Maar die basiese ingesteldheid om die orde binne die samelewing te handhaaf, is belangrik, selfs wanneer ‘n mens jou vir verandering beywer.  Dit is deel van die liefdesgebod.  En dit het implikasies vir ons eie land en die korrupsie wat so deel van ons nasionale psige geword het.  Dit het ook implikasies vir ons gebede vir ons buurland Zimbabwe dat reg en geregtigheid daar sal seëvier.
 4. Probeer onkunde deur goeddoen stopsit, selfs wanneer dwase mense se onkunde wanorde bring – vers 15.  “God wil immers hê dat julle deur goed te doen die onkunde van dwase mense stopsit.”  Dit is waarskynlik die moeilikste opdrag, maar tegelykertyd ook die belangrikste een.  Die versoeking om óók dwaas of nog erger bóós op te tree, moet te alle tye vermy word.  ‘n Mens maak nie iets reg deur self kwaad te doen nie.
 5. Leef as vry mens wat nie verslaaf is aan enigiets nie – vers 16a.  “Leef as vry mense —nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie.” Dit is regtig belangrik dat jy ‘n skoon lewe lei, een wat heilig is, een wat gestempel is deur God se teenwoordigheid.  Jesus het ons vrygemaak om God te dien, nie om ons eie vleeslike begeertes vrye teuels in ons lewe te gee nie.  Jy moenie die idee van vryheid gebruik as ‘n dekmantel om kwaad te doen of sonde te pleeg nie.  God het sy wet in jou hart geskrywe.  Tree dan op daarvolgens en moenie dink dat jy skotvry sal wegkom as jy willens en wetens God se wet oortree nie.
 6. Dien God in alles en moenie jou vryheid misbruik as dekmantel vir die kwaad nie – vers 16b.  “Leef as vry mense … wat God dien.”  Paulus skryf hieroor en sê dat ons nie meer onder die wet is nie, maar onder die Gees.  Dit beteken nie dat die wet nie meer op ons van toepassing is nie, maar dat ons deur die Gees die krag gekry het om die wet na te kom, ook omdat Hy die wet in ons harte geskryf het.  Daarom roep Paulus ons op om deur die Gees die werke van die vlees dood te maak, die heiligmaking na te jaag, waarsonder niemand God sal sien nie (Rom. 8).
 7. Respekteer alle mense – vers 17a.  “Julle moet alle mense respekteer.” Jou bewys van respek aan ander mense, al verskil jy selfs drasties, verdien baie keer vir jou ‘n spreekbeurt, ‘n opening om jou eie bydrae te kan maak.  Dit is wat Moses ook in sy tweede preek in Deuteronomium gebruik as motivering vir die praktiese lewe saam met God: respek vir die lewe en die grense wat God gestel het in ons saamleef met ander mense (Deut. 4-28).
 8. Wees lief vir medegelowiges – vers 17b.  “Julle moet die medegelowiges met liefde bejeën.”  Ons kan nie verwag dat die wêreld ons liefde vir mense ernstig sal opneem, as ons nie in die eerste plek ook lief is vir mekaar nie.  Respek en liefde is doodgewoon twee kante van dieselfde munt.  Respek beteken om iemand anders hoog te ag en met eerbied te hanteer.  Liefde (agape) beteken om iemand anders hoof te ag en met toegeneentheid te hanteer.
 9. Leef in ontsag vir God – vers 17c.  “Julle moet ontsag vir God hê.”  Dit bly die kern van alles. God is nooit Iemand vanselfsprekend nie.  Alle respek vir ander vloei voort uit hierdie alles bepalende ontsag vir God.  Ek verwonder my dat mense grense wat God stel, regdeur die Skrif, relativeer, asof hulle kan bepaal wat ons van God moet aanvaar en wat nie.  Selfs as die grense wat God stel vir jou geen sin maak nie, trouens teen jou grein gaan, vra ontsag vir God van jou dat jy dit aanvaar en daarvolgens lewe.  Jy kan nie “pick and choose” wat jy van God se wil wil doen of nie.  Hy duld nie mense wat sonder ontsag vir Hom optree nie.  Dit is immers die basiese beginsel van die wysheid, om in ontsag te lewe vir die grense wat God stel, soos die hele Spreuke boek ons leer.
 10. Respekteer die koning – vers 17d.  “Julle moet die keiser respekteer.” Dit is ook ‘n moeilike een, maar een wat ten minste uit eerbied vir die posisie van leierskap van ons gevra kan word.  Dit beteken nie dat ons moet ja en amen sê op wat die keisers van die wêreld aanvang nie.  Maar, respek moet ons betuig.

Petrus se Tien Gebooie vir die Gemeenskap.  Tien dinge om aan aandag te gee hierdie week as deel van jou geestelike groei:

 1. Weerhou jou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen jou siel.
 2. Gedra jou goed in die gemeenskap sodat hulle in jou goeie dade God kan raaksien.
 3. Wees onderdanig aan elke menslike instelling.
 4. Probeer onkunde deur goeddoen stopsit.
 5. Leef as vry mens wat nie verslaaf is aan enigiets nie.
 6. Dien God in alles en moenie jou vryheid misbruik as dekmantel vir die kwaad nie.
 7. Respekteer alle mense.
 8. Wees lief vir medegelowiges.
 9. Leef in ontsag vir God.
 10. Respekteer die koning.

Gebed

Dankoffers

Koor:  Christmas Isn’t Christmas till it happens in your heart

Slotlied

Lied 475:2 Werk in u gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees – staan

Seën

Respons

Lied 269:1 God bly met ons, waar ons ook mag gaan – staan

1 Petrus 2:1-17 vir blaadjie

 1. Persoonlike sirkel van geestelike groei

1 Lê daarom alles wat sleg is en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder af (Ef. 4:22; Jak. 1:21), 2 en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk (“melk van die woord”- vgl. 1 Kor. 3:2; Hebr. 5:12-13), sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing, 3 noudat “julle die goedheid van die Here gesmaak het” (Ps. 34:9).

 1. Gemeentelike sirkel van geestelike groei

  4 Kom na Hom toe, die lewende klip wat wel deur mense afgekeur is (Ps. 118:22; Matt. 21:42; Hand 4:11), maar voor God uitverkore en vir Hom kosbaar is (Jes. 28:16); 5 en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis (Ef. 2:21-22), ‘n heilige priesterdom (Eks. 19:6; Jes. 61:6; Openb. 1:6; 5:10; 20:6 – vgl. 1 Pet. 2:9), om geestelike offers te bring (Rom. 12:1; Hebr. 13:15) wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. 6 Daar staan immers in die Skrif:  “Kyk, Ek lê in Sion ‘n klip,  ‘n hoeksteen (Ef. 2:20), uitverkore en kosbaar;  en wie in Hom glo, sal vir seker nie beskaamd staan nie.” (Jes. 28:16; Rom. 9:33)  7 Daarom is Hy kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld:  “Juis die klip wat die bouers afgekeur het,  het ‘n hoeksteen geword,” (Ps. 118:22; Matt. 21:42; Hand 4:11)  8 en  “‘n klip waaroor mens struikel,  ja, ‘n rots wat mens laat val.” (Jes. 8:14; Rom. 9:33) Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is; hulle was daartoe bestem.  9 Julle, egter, is “‘n uitverkore geslag” (Jes. 43:20 LXX; Deut. 7:6; 10:15), “‘n koninklike priesterdom” (Eks. 19:6; 32:22; Jes. 61:6; 1 Pet. 2:5; Openb. 1:6; 5:10; 20:6), “‘n heilige nasie” (Eks. 19:6; 23:33 LXX), “‘n volk wat aan God behoort” (Jes. 43:22 LXX; Eks. 19:5; 23:22 LXX; Deut. 4:20; 7:6; 14:2; Tit. 2:14), “sodat julle die deugde kan verkondig” (Jes. 43:21; 42:12) van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig (Jes. 9:1; Hand. 26:18; Ef. 5:8; Kol. 1:13) —  10 julle wat eers nie ‘n volk was nie,  maar nou volk van God is (Hos. 2:22);  wat eers nie ontferming ontvang het nie,  maar nou ontferming ontvang het (Hos. 1:6,9; 2:1).  Leef voorbeeldig onder die nasies

 1. Gemeenskap sirkel van geestelike groei

11 Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle, as bywoners en vreemdelinge, julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. 12 Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder asof julle misdadigers is, God op die dag van rekenskap kan verheerlik omdat hulle julle goeie dade gesien het.  13 Wees ter wille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling, sowel aan die keiser (koning), die hoogste gesagsdraer, 14 as aan die prokurator — die mense deur die keiser gestuur om die misdadigers te straf, en dié wat goed doen, aan te prys. 15 God wil immers hê dat julle deur goed te doen die onkunde van dwase mense stopsit. 16 Leef as vry mense —nie soos hulle wat vryheid as dekmantel vir die kwaad beskou nie, maar as mense wat God dien. 17 Julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde bejeën, ontsag vir God hê, die keiser respekteer. (BDV)

View all posts in this series

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.