Die gemeente stem 15 Maart oor artikel 1 by ‘n gemeentevergadering

BelydenisvanBelharlogo-880Die kerkraad het by die vergadering 8 Februarie eenparig besluit om by die gemeente aan te beveel dat die voorgestelde nuwe artikel 1 van die kerkorde van die NGK aanvaar word. Die nuwe artikel 1 en die vorige een is hier beskikbaar.

Alle belydende lidmate word uitgenooi na een van twee inligtingsessies direk na die oggenddiens in die konsistorie: 22 Februarie en 8 Maart. Daar is ook ‘n Bybelstudie met kortfilms beskikbaar vir kleingroepe wat hulleself wil ingrawe daarin:

Vir dieperdelwers is daar ook ‘n verdere boek beskikbaar in Afrikaans en Engels:

Alle belydende lidmate van die NGK Somerstrand word uitgenooi na ‘n gemeentevergadering direk na die erediens op 15 Maart waarna gestem gaan word. Die kerkraad vergader dieselfde dag om hulle besluit te finaliseer na aanleiding van die gemeentestemming.

Lidmate wat dié dag nie teenwoordig kan wees nie, mag die kerkkantoor die voorafgaande week tussen 09:00-12:00 elke dag besoek om vooraf ‘n stem te kan uitbring. Dit is baie belangrik vir dié lidmate om een van die inligtingsessies by te woon.

Onthou dat daar ‘n magdom inligting beskikbaar is by die webtuiste www.belydenisvanbelhar.co.za. Besoek veral die Gereedskapskis wat meer as 70 artikels en studiestukke bevat.

Continue Reading

Voorgestelde wysiging van artikel 1 van die Kerkorde

Ons neem binnekort deel aan ‘n historiese geleentheid.  Somerstrand Gemeente gaan deelneem aan die proses van die NG Kerk om te besin oor die voorgestelde wysiging van artikel 1 van die Kerkorde.  Elke belydende lidmaat sal sy of haar stem kan uitbring vír of téén die kerkraad se voorstel wat 8 Februarie bekend gemaak sal word.

Net lidmate van dié gemeente sal egter kan stem.  Sorg dus dat jou lidmaatskap in orde is deur die lys in die kerkportaal na te gaan.  Volledige inligting oor die belydenis van Belhar is beskikbaar by www.belydenisvanbelhar.co.za.

Hier is die huidige artikel 1 sowel as die voorgestelde nuwe artikel 1 waaroor gestem sal word.  Reglement 24 waarvolgens ons werk, volg daarna.  Meer inligting sal by ons eredienste verkry kan word.

Continue Reading

Luisterspan

Die luisterspan help die Kerkraad met geloofsonderskeidende prosesse deur, onder andere, tendense onder en behoeftes van lidmate en ons konteks te bepaal deur gesprekke, byeenkomste en ondersoeke.

Hulle word 18 Augustus deur die kerkraad verkies.

Continue Reading

Dagbestuur

Die Dagbestuur bestuur die dag tot dag geleenthede en uitdagings met verslag aan die kerkraad en bestuur en koördineer die gemeente se werksaamhede.

Hulle word 18 Augustus verkies by ons volgende kerkraadsvergadering.

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Hansie. Die Here is goed vir ons.

 • Avatar

  Hansie

  |

  Dankie Chris. Lanklaas so ‘n geestelik verrykende erediens bygewoon. Ek is skoon opgewonde. Alle seen vorentoe.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Boeta!

 • Avatar

  AntonvanWyk

  |

  Baie duidelik. Pragtige versterkende boodskap

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Diederiks, ek het self dit nou weer gelees. Dit is darem net só fundamenteel tot ons hele verstaan van die werklikheid. Ek is só dankbaar dat ek die waarheid ontdek het. Seën vir jou!